Power Queryn käytön aloittaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Huomautus: Power Query tunnetaan haku- ja muuntotoimintoina Excel 2016:ssa. Tässä annetut tiedot koskevat molempia. Lisätietoja on artikkelissa Excel 2016:n haku- ja muuntotoiminnot.

Tärkeää: Tietoja luettelon heikentämisestä ilmoitus
Excelin ja Power Query Data Catalog ominaisuuksista lakkaa toimimasta 2019 maaliskuussa 4. Valitse. Käyttäjät pystyvät tarjoaman sisältöä on jo julkaistu tietoluettelon kyseiseen päivämäärään saakka. Kuitenkin käynnistäminen 3 joulukuussa 2018, käyttäjät eivät voivat julkaista (jaettu) uusi tai päivitetty kyselyjen tietoluettelon kyselyjä. 1st elokuussa 2018 käynnistäminen on lopettaa onboarding asiakkaille (alihallinnat), jos haluat käyttää tätä ominaisuutta. Suosittelemme, että lataamisen jaettujen kyselyjen, jotta voit edelleen käyttää niitä ulkopuolella tietoluettelon lisäksi 2019 maaliskuussa 4.. Voit ladata kyselyissä koko määritelmän Omat Tietoluettelokyselyt -tehtäväruudun avulla kullekin kyselyt avattaessa -asetus.

Power Queryn avulla voit hakea tietolähteitä, tee yhteydet ja sitten muodon tiedot (Jos esimerkiksi poistaa sarakkeen, tietotyypin vaihtaminen tai taulukon yhdistäminen) määrittäminen tavalla, joka vastaa tarpeitasi. Kun olet muotoillut tiedot, voit jakaa tulokset tai kyselyn avulla voit luoda raportteja.

Power Query – yleiset vaiheet

Vaiheet ovat usein seuraavassa järjestyksessä:

  • Yhdistä – muodosta yhteyksiä pilvipalveluun, palveluun tai paikallisesti tallennettuihin tietoihin.

  • Muunna – muokkaa tiedot tarpeitasi vastaaviksi; alkuperäinen lähde pysyy muuttumattomana.

  • Yhdistä – luo tietomalleja useista tietolähteistä, jotta saat ainutlaatuisen näkymän tietoihin.

  • Jaa – kun kysely on valmis, voit tallentaa tai jakaa sen tai käyttää sitä raportteja varten.

Power Query tallentaa kaikki suorittamasi vaiheet, ja voit muokata vaiheita haluamallasi tavalla. Lisäksi voit kumota, tehdä uudelleen tai muokata vaiheita sekä muuttaa niiden järjestystä, jotta saat yhdistetyt tiedot näyttämään juuri sellaisilta kuin haluat.

Power Queryn avulla voit luoda kyselyjä, jotka ovat niin yksinkertaisia tai monimutkaisia kuin haluat. Power Query käyttää M-kieltä vaiheiden tallentamiseen ja suorittamiseen, joten voit luoda kyselyt alusta asti (tai parannella niitä manuaalisesti) hyödyntämällä Power Queryn komentosarjojen tehokkuutta ja joustavuutta.

Voit avata Power Queryn Excelin Power Query -valintanauhassa.

Power Query -valintanauha

Tärkeää: Jos käytössäsi on Excel 2013: n tai Excelin aiemmissa versioissa, joudut ehkä ottaa käyttöön Excelin Power Query. Voit myös Lataa ja asenna Power Query for Excelin uusimmassa versiossa, joka mahdollistaa sen automaattisesti.

Yhdistäminen

Voit käyttää Power Querya yhden tietolähteen, kuten Excel-työkirjan, liittämiseen tai voit liittää useita pilvipalveluun tallennettuja tietokantoja, syötteitä tai palveluja. Power Queryn avulla voit tuoda kaikki lähteet yhteen käyttämällä omia ainutlaatuisia yhdistelmiäsi ja näyttää tietoja, jotka eivät muutoin olisi näkyvissä.

Muodosta yhteys tietolähteisiin Power Query -valintanauhan Nouda ulkoiset tiedot -osassa. Tietolähteet sisältävät tietoja verkko-, tiedosto-, tietokanta-, Azure- ja muista lähteistä ja myös Excel-työkirjan taulukoista.

Power Query -valintanauha

Seuraavassa lyhyessä videossa esitellään useita eri tietolähdetyyppejä, joihin voi muodostaa yhteyden Power Queryn avulla. Uusia tietoyhteyksiä lisätään koko ajan, joten varmista, että käytössäsi on aina uusin Power Query -versio.

Power Query – yhteys Data Movie -sovellukseen

Kun muodostat yhteyden tietolähteeseen, näkyvät Esikatselu -ruudussa. Valitse Lataa , jos haluat käsitellä tietoja Excelin saman tien. Mutta jos haluat käyttää muunnoksia tai muodon tiedot etukäteen, valitse Muokkaa. Power Query Käynnistä sitten Kyselyeditori: erillinen-ikkunasta, joka helpottaa ja näyttää tietoyhteyksiä ja haluat käyttää muunnoksia. Seuraavassa osassa, muunto, on lisätietoja Query-editorissa.

Lisätietoja yhdistämisestä:

Muuntaminen

Power Queryn avulla voit muuntaa yhteyksien tietoja siten, että tietojen analysoiminen on helpompaa. Tietojen muuntamisella tarkoitetaan tietojen muuttamista omien tarpeiden mukaan. Voit esimerkiksi poistaa sarakkeen, muuttaa tietotyyppiä tai yhdistää taulukoista. Tämä kaikki on tietojen muuntamista. Kun muunnat tietoja, kaikki tiedot muutetaan muotoon, jossa haluat niiden olevan analysoimista varten. Prosessia, jossa yhteen tai useampaan tietojoukkoon käytetään muuntamista, kutsutaan usein tietojen muotoiluksi.

Power Query käyttää erillistä Kyselyeditori-ikkunaa tietojen muuntamisen ja näyttämisen helpottamiseksi. Voit avata kyselyeditorin valitsemalla Power Query -valintanauhassa Käynnistä editori.

PQ:n käynnistyseditori

Kyselyeditori avautuu myös aina, kun muodostat yhteyden tietolähteeseen, luot uuden kyselyn tai lataat aikaisemmin luodun kyselyn.

Kyselyeditori

Power Query seuraa kaikkea, mitä teet tiedoilla. Kyselyeditori tallentaa ja merkitsee kaikki muunnokset tai vaiheet, joita käytät tietoihin. Riippumatta siitä, onko muunnos tietoyhteys (tietolähde), sarakkeen poistaminen, yhdistäminen tai tietotyypin muuttaminen, kyselyeditori jäljittää kaikki toimenpiteet Kyselyasetukset-ruudun KÄYTETYT VAIHEET -osassa.

Kyselyeditori – kyselyn asetukset

Tietoyhteyksiin käyttämäsi muunnokset muodostavat kyselyn.

On tärkeää (ja hyödyllistä) ymmärtää, että Power Query ei muuta alkuperäistä tietolähdettä. Sen sijaan Power Query tallentaa jokaisen tekemäsi vaiheen, kun yhdistät tai muunnat tietoja. Kun olet muokannut tiedot, se tekee tilannevedoksen muokatusta tietojoukosta ja vie sen Exceliin.

Tietoihin voidaan käyttää lukuisia muunnoksia. Voit myös kirjoittaa omia muunnoksia käyttämällä M-kieltä (sen avulla myös Power Query tallentaa vaiheet taustalle) ja kyselyeditorin laajennettua editoria. Voit avata laajennetun editorin kyselyeditorin Muunna-välilehdessä. Sen avulla voit muokata olemassa olevaan kyselyyn liittyviä M-kielen vaiheita. Voit luoda kyselyjä myös alusta alkaen käyttämällä laajennettua editoria.

Kyselyeditori – Laajennettu editori

Lisätietoja muuntamisesta:

Jakaminen

Kun tallennat kyselyn sisältävän Excel-työkirjan, myös kysely tallennetaan automaattisesti. Voit tarkastella Excel-työkirjan kaikkia kyselyjä valitsemalla Power Query -valintanauhan Työkirjakyselyt -osiossa Näytä ruutu.

Näytä ruutu

Työkirjakyselyt-ruudussa näkyvät kaikki työkirjan kyselyt.

Työkirjan kyselyt

Tässä ei ole vielä kaikki. Power Queryn ja tietoluettelon avulla voit jakaa kyselyn kenelle tahansa organisaatiossasi. Voit myös luoda usein käytettävän kyselyn ja käyttää sitä sitten useissa työkirjoissa. Näin säästät aikaa. Sen sijaan, että tallentaisit Excel-työkirjat ja lähettäisit ne sähköpostitse (ja pohtisit, mikä versioita on alkuperäinen, mitä on muutettu tai ovatko tiedot vanhentuneet), tallenna kysely tietoluetteloon ja vältä näin postilaatikoiden täyttyminen lukuisilla jäljittämättömillä työkirjaversioilla. Napsauta kyselyä hiiren kakkospainikkeella Työkirjakyselyt-ruudussa. Näyttöön avautuu valikko, jossa on erilaisia vaihtoehtoja, kuten Lähetä tietoluetteloon.

Lähetä tietoluetteloon

Huomaa myös muut luettelon vaihtoehdot, jotka saat näkyviin napsauttamalla hiiren kakkospainiketta. Voit myös monistaa kyselyn, jolloin voit muuttaa kyselyn tiettyjä elementtejä (tai kaikkia elementtejä) muuttamatta alkuperäistä kyselyä. Tämä vastaa kyselymallin luomista, jota muokkaamalla voit luoda muokattuja tietojoukkoja, esimerkiksi yhden tietojoukon myyntiä varten, toisen tukkumyyntiä varten ja kolmannen inventaariota varten. Ne kaikki perustuvat samoihin tietoyhteyksiin.

Voit myös yhdistää tai liittää kyselyjä, jolloin voit muuttaa kyselyt uudelleenkäytettäviksi rakennuspalikoiksi.

Power Queryn avulla voit käyttää tietoja, yhteyksiä ja muunnoksia luovalla tavalla ja siten tehostaa työtäsi jakamalla ne muille (tai itsellesi, kun käytät toista laitetta).

Tietoluettelon avulla voit myös helposti tarkastella kaikkia jakamiasi kyselyjä.

Tietoluettelokyselyiden näyttäminen

Omat tietoluettelokyselyt -ruutu avautuu ja siinä näkyvät kaikki jakamasi kyselyt. Sen avulla voit halutessasi ladata kyselyn, muokata kyselyä tai muutoin käyttää kyselyä parhaillaan käsittelemässäsi työkirjassa.

Omat tietoluettelokyselyt -ruutu

Kun kysely on valmis, voit käyttää sitä raporttien luomiseen Excelissä, Power View'ssa tai Power BI:ssä. Tutustu seuraavaan osioon, jossa kerrotaan raportointiresursseista. Niiden avulla voit hyödyntää työtä, jonka olet tehnyt käyttäessäsi Power Querya tietojen muokkaamiseen haluamallasi tavalla.

Lisätietoja tallentamisesta, jakamisesta, raportoinnista:

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Euroopan tietosuoja-oikeuden, Yleiset tiedot suojaus asetuksen (GDPR)on 2018 saattaa tulla voimaan vuoksi. GDPR joutuu yritykset, virastoille, voitot ja muiden organisaatioiden tarjouksen tuotteiden ja palvelujen henkilöille Euroopan unionin (EU) tai että kerääminen ja analysoida tietoja, jotka on liitetty EU: N alueelta olevilta uudet säännöt. GDPR koskee riippumatta siitä, jossa yrityksesi sijaitsee.

Lisätietoja tietosuoja-asetusten päivittäminen, poistaminen tai henkilökohtaisten tietojen vieminen Power Query-työkirjoista, katso: tarkastella ja päivittää jaetun kyselyn (Power Query).

Voit myös kopioida Kyselyasetukset Power Query- Kyselyn kuvauksen muokkaaminen -valintaikkunassa. Koosteen voi ladata kaksoisnapsauttamalla it Omat Tietoluettelokyselyt -tehtäväruudun Excelissä. Valitse kaikki kyselyt ladataan Excel-työkirja. Jos haluat nähdä yksittäisten kyselyiden, Avaa Kyselyeditori ja selata kunkin vaiheen erikseen, tai siirry Näytä -välilehti ja Avaa Laajennettu editori.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×