Power Query -sanasto

Kooste

Voit koostaa tietoja mistä tahansa liitetyn taulukon sisältävästä sarakkeesta, jotta näet ryhmätoiminnon, kuten Summa-, Määrä-, Keskiarvo-, Vähimmäisarvo- ja Enimmäisarvo-toiminnon, tulokset.

Liitä loppuun

Voit liittää vaakasuunnassa kaksi taulukkokyselyä saadaksesi uuden kyselyn, joka sisältää kummankin kyselyn kaikki rivit.

Solu

Yksittäinen arvo, joka on taulukon rivin ja sarakkeen leikkauskohdassa.

Sarake

Taulukossa vaakasuunnassa tasattujen, tietyn tyyppisten, yksilöllisten tietoarvojen luettelo. Taulukon sarakkeilla on yksilöllinen sarakenimi ja tietty tietotyyppi, ja ne määrittävät tietorivien rakenteen.

Yhdistä

Voit yhdistää useiden tietolähteiden tietoja joko yhdistämällä tai liittämällä.

Komentopalkki

Power Query -komentopalkki on Editori-valintaikkunan alareunassa oleva vihreä alue. Sen avulla voit tehdä usein suoritettavia toimintoja, kuten päivittää esikatselun, mukauttaa tärkeitä asetuksia tai tallentaa ja sulkea Editori-valintaikkunan valitsemalla Valmis.

Yhdistä

Voit muodostaa yhteyden useisiin tietolähteisiin hakeaksesi arvotaulukon.

Pikavalikot

Power Queryn avulla voit määrittää uusia kyselyn vaiheita käyttämällä editorin esikatselua. Useimmat toiminnot ovat kunkin esikatselun elementin tilannekohtaisia pikavalikkoja ja perustuvat tuloksen tyyppiin.

Laajenna

Voit näyttää tähän liittyvät tiedot laajentamalla taulukon sisältävää saraketta. Voit poimia taulukosta kaikki tai tietyt sarakearvot.

Suodata

Voit suodattaa taulukon pienentääksesi kyselyn tulosten kokoa jättämällä pois rivejä tai sarakkeita koon, arvon tai ehdon perusteella.

Kaava

Power Query -kaavan avulla voit suorittaa erilaisia toimintoja, kuten tiedonhankintaa tai muunnostoimintoja. Kaavat alkavat =-merkillä, ja ne kirjoitetaan Power Query -kaavakielellä.

Kaavarivi

Power Queryn avulla voit käyttää kaavariviä kyselykaavojen kirjoittamiseen ja muokkaukseen. Kaavarivi on oletusarvoisesti piilotettu, mutta sen saa näkyviin Näytä/piilota kaavarivi -asetuksella Editorin asetukset-valikossa.

Otsikkorivi

Taulukon rivi, joka sisältää taulukon kaikkien sarakkeiden nimet tai tunnisteet.

Yhdistä

Voit liittää pystysuunnassa kaksi kyselyä (taulukkoa) saadaksesi uuden kyselyn, joka sisältää ensimmäisen kyselyn kaikki rivit sekä ylimääräisen sarakkeen, joka sisältää toisen kyselyn vastaavat rivit. Yhdistäminen perustuu käyttäjän määrittämiin vastaavuusehtoihin, jossa yhden tai useamman käyttäjän määrittämän sarakkeen yhtäsuuruus vastaa molempia taulukoita.

Siirtymisruutu

Voit selata rakenteellisia tietolähteitä etsiäksesi tietolähteen, jossa haluat suorittaa kyselyn.

Esikatselu

Power Queryn esikatselu näyttää jokaisen kyselyvaiheen tulokset editorissa. Valikon eri toimintojen avulla voit käsitellä kyselyn esikatselua ja luoda uusia kyselyvaiheita.

Kysely

Power Queryn perustana olevan kyselyn avulla voit muodostaa erilaisia tiedonhankinnan, -suodatuksen ja -muunnosten vaiheita tiedon analysoinnin tarpeisiisi. Kysely suorittaa tietyt vaiheet tuodakseen tietolähteen tiedot ensisijaiseen taulukkoon sekä liitettyyn taulukkoon, kun liittyvät tiedot ovat käytettävissä ja niitä pyydetään.

Kyselyeditori

Power Query -editorin avulla voit siirtyä tietolähteessä, määrittää sen ja suorittaa tiedon muunnostoimintoja. Editorissa on tietolähteen siirtymisruutu, kyselykaavarivi, kyselyn esikatselu ja vaiheruutu. Useimpia editorin toimintoja voi käyttää pikavalikon kautta.

Tietue

Tietue on nimettyjen arvojen sarja, ja niitä kutsutaan sarakkeiksi.

Päivitä

Voit päivittää kyselyn tuodaksesi uusimmat tiedot taulukkoon ilman, että kyselyä on luotava uudelleen. Kyselyn päivittäminen suorittaa kyselyn määrittävät vaiheet.

Rivi

Taulukon yksittäinen, rakenteellinen tietoarvo. Kaikilla taulukon riveillä on sama, kunkin sarakkeen määrittämä tietorakenne.

Hakuruutu

Tekstiruutu, johon voi kirjoittaa hakutermejä taulukkoluettelon saamiseksi.

Haun tilanneilmaisin

Pyörivien pisteiden ryhmä, joka näkyy hakuruudun alapuolella, kun hakupyyntöä käsitellään.

Hakutulosten esikatselu

Taulukon tietojen hakutulosten ylimpien rivien esikatselu.

Hakutulokset

Hakutuloksia vastaava taulukkoluettelo. Tulokset sisältävät taulukon tietoja, kuten nimen, tekijän, päivämäärän ja kuvauksen.

Hakutulossivut

Näkyviin tulee useita sivuja, kun taulukkokohteita on yli 10. Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle ja tarkastella sivuja nykyisen sivun indeksialueella +/- 5.

Hakuehdotukset

Hakusanojen ehdotukset, jotka tulevat näkyviin kirjoittaessasi hakuruutuun.

Haun tehtäväruutu

Ruutu, jonka avulla voit hakea julkisia tietoja Wikipediasta.

Lajittelu

Voit lajitella kyselyn tulosten taulukkorivejä eri ehtojen mukaan, kuten yhden tai usean sarakkeen aakkos- tai numeroarvon mukaan, ja nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.

Vaihe

Vaihe on tietyn kyselyn jokainen tiedonhankinta- tai -muunnostehtävä. Vaiheita voi lisätä, poistaa tai muokata editorin avulla.

Vaiheruutu

Power Query -vaiheita voi muokata, kun niissä on liittyvä asetusnäkymä. Asetusnäkymä luodaan, kun suoritat toiminnon valintaikkunassa, kuten ryhmittelet rivejä tai lisäät mukautetun sarakkeen. Voit muokata mitä tahansa hammaspyöräkuvakkeena näkyvää kyselyn vaihetta kunkin vaiheen Muokkaa asetuksia -toiminnolla.

Taulukko

Kokoelma vain luku -tietoarvoja, jotka on tuotu tietolähteestä ja järjestetty vaakasuunnassa nimettyjen sarakkeiden ja pystysuuntaisten rivien mallia käyttäen. Solu on yksikkö, jossa rivi ja sarake kohtaavat. Taulukko voi sisältää rakennetietoja useista tietolähteistä, joihin voi kuulua verkkosivujen taulukot, Excel-laskentataulukot, SQL Server -tietokanta, SharePoint-luettelo ja Microsoft Azure Marketplacen tiedot.

Muunna

Voit muuntaa useiden tietolähteiden tietoja lisäämällä, poistamalla tai muokkaamalla kyselyn vaiheita vastaamaan tiedon analysoinnin tarpeitasi.

Tyyppi

Saraketyyppi, joka luokittelee tietyntyyppisiä tietoja. Jokaisella arvolla on tietotyyppi, joka kuvaa joko tietyntyyppistä arvoa, kuten luku-, teksti-, totuus- tai päivämäärä- ja aika-arvoa, tai monimutkaisempaa tietorakennetta, kuten toimintoa, luetteloa tai tietueita. Voit muuttaa taulukkosarakkeen tietotyyppiä pikavalikon Muuta muotoa -toiminnolla. Voit myös määrittää monitasoisen tyypin pikavalikon Näytä kaavat -toiminnolla. Tietotyyppi tai tietotyyppien sarja voi rajoittaa tietyssä toiminnossa käytettävää kaavaa. Voit esimerkiksi kertoa ainoastaan Luku-tyypin sarakkeita.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×