Office
Kirjaudu sisään

Postilaatikkojen siirtäminen yhdestä Office 365 -vuokraajasta toiseen

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit siirtää postilaatikoita ja palveluasetuksia yhdestä Office 365 -vuokraajasta toiseen Office 365 -vuokraajaan liiketoimintafuusiossa. Jos siirrettävänä on yli 500 käyttäjää tai paljon SharePoint-tietoja, on hyvä ajatus työskennellä Office 365 -kumppanin kanssa.

Tämän artikkelin skenaario perustuu kahteen kuvitteelliseen yritykseen – Contoso.com ja Fabrikam.com – jotka käyttävät kahta erillistä Office 365 -vuokraajaa. Contoso on ostanut Fabrikamin ja siirtää Fabrikam-käyttäjät ja -tiedot Office 365 -vuokraajaan contoso.com.

Vuokraaja 1 (kohde)

Vuokraaja 2 (lähde)

Mukautettu sähköpostitoimialue:   

contoso.com

fabrikam.com

Alustava Office 365 -toimialue:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

Tilanne: siirtäminen ulkopuolisen siirtotyökalun avulla

Tässä tilanteessa oletetaan, että käyttäjä, ryhmä ja muut Fabrikam-yhtiön objektit luodaan manuaalisesti Office 365:ssä, tuodaan portaaliin komentosarjan kautta tai yhdistetään Contoson Active Directoryyn Active Directory -toimialueen palvelujen (AD DS) koonnin kautta.

Kun tehtävä on valmis, kaikki Fabrikam-tilit ovat Contoso.comin Office 365 -vuokraajassa ja käyttävät käyttäjätunnusta @fabrikam.com. Lopullinen osoiteskeema valittiin yksinkertaisuuden ja lyhyyden vuoksi, mutta sitä voi muokata tarpeen mukaan.

Kuinka postilaatikkotiedot voidaan siirtää yhdeltä Office 365 -vuokraajalta toiselle

Suunnittelu: kaksi viikkoa ennen siirtoa

Jos käytät ulkopuolista siirtotyökalua käyttäjien siirtoon, osta tarvittavat käyttöoikeudet.

Huomioitavaa asiakkaista   

Outlook 2010- ja Outlook 2013 -versiossa on tarpeen poistaa vain Outlook-käyttäjäprofiili.

Outlook 2007- ja Outlook 2010 -versiossa automaattinen etsintä määrittää asiakkaan ja muodostaa .OST-tiedoston uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

Lync-asiakasohjelmaan on lisättävä yhteystiedot, kun siirto on valmis.

Vuokraajan valmistelu ja käyttöoikeudet   

Lähdevuokraaja on Fabrikamin Office 365 -vuokraaja, josta käyttäjät ja tiedot siirretään. Kohdevuokraaja on Contoson Office 365 -vuokraaja, johon käyttäjät ja tiedot siirretään.

 1. Lisää käyttöoikeuksia Office 365 -kohdevuokraajassa, jotta voit ottaa mukaan kaikki postilaatikot, jotka siirretään lähdevuokraajasta.

 2. Luo lähde- ja kohdevuokraajiin järjestelmänvalvojatilit, joita käytetään siirrossa Office 365 -vuokraajasta toiseen Office 365 -vuokraajaan. Jotkin siirtotyökalut voivat vaatia useamman järjestelmänvalvojatilin lähdevuokraajassa, jotta tietojenvälitys on optimaalinen.

Tilan, resurssien, jakeluryhmän ja käyttäjäobjektin luominen kohdevuokraajassa   

Luo resursseja kohdevuokraajassa (Contoso) seuraavasti:

 1. Jos Azure AD Connect -työkalua käytetään kaikkien objektien synkronointiin Contoson Active Directory -toimialueen palveluista (AD DS), lähdevuokraajan (Fabrikam) AD DS:n objektit on luotava kohdevuokraajan (Contoso) AD DS:ään koonnin kautta.

  1. AD DS -koonti voidaan tehdä käyttämällä eri AD DS -työkaluja. Koonti voi vaatia lisää aikaa ja suunnittelua sen mukaan, kuinka monta objektia siirretään, joten se voidaan tehdä ennen siirtoprojektia.

  2. Vahvista, että kaikki uudet käyttäjät ja ryhmät on synkronoitu Contoso.com-kohdevuokraajaan hakemistosynkronoinnin kautta. Objektien tulisi näkyä muodossa user@contoso.onmicrosoft.com uudessa vuokraajassa, sillä Fabrikam-toimialuetta ei ole vielä siirretty. Käyttäjien ja ryhmien ensisijainen sähköpostiosoite voidaan päivittää muotoon @fabrikam.com, kun toimialueen siirto on valmis.

 2. Jos hakemistosynkronointia ei käytetä tai jos tiloja, resursseja, ryhmiä tai käyttäjiä hallitaan lähdevuokraajan Office 365 -hallintakeskuksessa, nämä objektit on luotava kohdevuokraajaan. Objekteja voidaan luoda manuaalisesti Office 365 -hallintakeskuksessa. Jos määrä on suuri, tuo CSV-tiedosto käyttämällä Office 365 -hallintakeskuksen joukkolisäämistoimintoa tai Windows PowerShelliä.

Viestintä loppukäyttäjille   

Ilmoita organisaatiossasi loppukäyttäjille siirrosta seuraavasti:

 1. Luo viestintäsuunnitelma ja ilmoita käyttäjille tulevasta siirrosta ja palvelumuutoksista.

 2. Siirron jälkeen kaikkien Outlook-asiakasohjelmien kutsumanimivälimuisti on tyhjennettävä. Tutustu automaattiseen korjaustyökaluun, jonka loppukäyttäjät voivat suorittaa, kohdassa How to reset the nickname and the automatic completion caches in Outlook (Kutsumanimivälimuistien ja automaattisen täydentämisen välimuistien nollaaminen Outlookissa).

 3. Kerro käyttäjille, kuinka he voivat muodostaa yhteyden Outlook Web Appiin uusilla kirjautumistiedoillaan, jos heillä on ongelmia siirron jälkeen.

Valmistelut ja ennen siirtoa tehtävät toiminnot: kolme päivää ennen siirtoa

Toimialueen valmistelu   

Valmistele toimialue siirtoa varten seuraavien vaiheiden mukaisesti.

 1. Aloita toimialueen vahvistus kohdevuokraajassa (Contoso) Fabrikam.com-sähköpostitoimialueelle.

 2. Lisää contoso.comin Office 365 -hallintakeskuksessa Fabrikam.com-toimialue ja luo TXT-tietueet toimialueiden nimijärjestelmissä (DNS) vahvistusta varten.

  Huomautus: Vahvistus epäonnistuu, koska toimialue on yhä käytössä toisessa vuokraajassa.

  Kun tämä vaihe suoritetaan ajoissa, DNS-tietueilla on aikaa välittyä, sillä välittyminen voi kestää jopa 72 tuntia. Lopullinen vahvistus tapahtuu myöhemmin.

Siirron aikataulutus   

Aikatauluta siirto seuraavasti:

 1. Luo pääluettelo käyttäjien postilaatikoista, jotka haluat siirtää.

 2. Luo postilaatikoiden yhdistämisen .CSV-tiedosto käyttämällesi ulkopuoliselle siirtotyökalulle. Siirtotyökalu käyttää tätä yhdistämismääritystiedostoa, kun lähdepostilaatikko yhdistetään kohdevuokraajan postilaatikkoon siirron aikana. Suosittelemme, että käytät alustavaa *.onmicrosoft.com-toimialuetta lähdetilien yhdistämiseen, sillä mukautettu sähköpostitoimialue muuttuu jatkuvasti.

CSV-tiedosto, jolla siirretään postilaatikon tietoja yhdestä Office 365 -vuokraajasta toiseen

Sähköpostin MX-tietueen TTL-asetuksen (elinaika) testaaminen   

Seuraavaksi laaditaan TTL-testi.

 1. Muuta DNS:ssä MX-tietueen TTL-arvo ensisijaiselle sähköpostitoimialueelle, jonka haluat siirtää, pieneksi numeroksi (kuten 5 minuuttia). Jos TTL-arvoa ei voi laskea 5 minuuttiin, kirjoita pienin arvo ylös. Jos pienin arvo on esimerkiksi 4 tuntia, MX-tietue on muutettava 4 tuntia ennen siirron alkua.

 2. Mx-hakua voi käyttää MX- ja DNS-muutosten vahvistamiseen.

Hakemistosynkronoinnin poistaminen käytöstä lähdevuokraajassa   

Poista hakemistosynkronointi käytöstä lähdevuokraajan Office 365 -hallintakeskuksessa. Tämä voi kestää 24 tuntia tai enemmän, joten se on tehtävä ennen siirtoa. Kun synkronointi on poistettu käytöstä portaalissa, lähdevuokraajan AD DS:n muutoksia ei enää synkronoida Office 365 -vuokraajan kanssa. Säädä nykyistä käyttäjä- ja ryhmävalmistelua tämän mukaisesti.

Siirto: päivä, jolloin siirto tapahtuu

Nämä vaiheet on suoritettava siirtopäivänä.

MX-tietueen muutos – pysäytä saapuvan sähköpostin kulku   

Muuta ensisijainen MX-tietue kohteesta Office 365 toimialueeksi, joka ei ole saatavilla, esim. “eisaatavilla.esimerkki.com”. Internet-postipalvelimet, jotka yrittävät toimittaa uutta postia, asettavat postin jonoon ja yrittävät uudelleentoimitusta 24 tunnin ajan. Tätä menetelmää käyttämällä jotkin postit voivat palauttaa toimituksen epäonnistumista koskevan ilmoituksen (NDR) sähköpostin toimittamista yrittävän palvelimen mukaan. Jos tämä on ongelma, käytä MX-tietueen varmuuskopiointipalvelua. On olemassa monia ulkopuolisia palveluja, jotka pitävät sähköpostin jonossa päiviä tai viikkoja. Kun siirto on valmis, nämä palvelut toimittavat jonossa olleen postin uuteen Office 365 -vuokraajaan.

Vihje: Jos TTL on lyhyt, esimerkiksi viisi minuuttia, tämä vaihe voidaan suorittaa työpäivän lopuksi, jotta se aiheuttaa vähemmän häiriötä. Jos TTL on suurempi, sinun muutettava MX-tietue etuajassa, jotta TTL ehtii umpeutua. Esimerkiksi neljän tunnin TTL on muutettava ennen klo 14:00, jos aiot aloittaa siirron klo 18:00.

Vahvista MX- ja DNS-muutokset tarvittaessa. Nslookup-komentoa tai palvelua, kuten MxToolbox, voidaan käyttää MX- ja DNS-muutosten vahvistamiseen.

Lähdevuokraajan valmistelu   

Ensisijainen sähköpostitoimialue, fabrikam.com, on poistettava kaikista lähdevuokraajan objekteista, ennen kuin toimialue voidaan siirtää kohdevuokraajaan.

 1. Jos toimialue on määritetty myös julkiseen SharePoint Online -sivustoon, sivuston URL-osoite on muutettava takaisin alkuperäiseen muotoon, ennen kuin voit poistaa toimialueen.

 2. Poista kaikki Lync-käyttöoikeudet lähdevuokraajan käyttäjiltä, jotka käyttävät Lync-hallintaportaalia. Tämä poistaa Lync Sip -osoitteen, joka on liitetty Fabrikam.comiin.

 3. Palauta oletussähköpostiosoitteet Office 365 -lähdepostilaatikoissa alustavaksi toimialueeksi (fabrikam.onmicrosoft.com).

 4. Palauta kaikkien jakeluluetteloiden, tilojen ja resurssien oletussähköpostiosoitteet alustavaksi toimialueeksi (fabrikam.onmicrosoft.com) lähdevuokraajassa.

 5. Poista kaikki toissijainen sähköposti (välityspalvelinosoitteet) käyttäjäobjekteista, joiden käytössä on yhä @fabrikam.com.

 6. Määritä oletustoimialueeksi lähdevuokraajassa fabrikam.onmicrosoft.com-reititystoimialue (napsauta hallintaportaalissa yrityksen nimeä oikeassa yläkulmassa).

 7. Käytä Windows PowerShell -komentoa Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com ja hae luettelo kaikista objekteista, jotka yhä käyttävät toimialuetta ja estävät poiston.

 8. Katso yleisissä toimialueen poisto-ongelmissa kohta You get an error message when you try to remove a domain from Office 365 (Virheilmoitus poistettaessa toimialuetta Office 365:stä).

Kohdevuokraajan valmistelu   

Viimeistele Fabrikam.com-toimialueen vahvistus contoso.com-vuokraajassa. Voit joutua odottamaan tunnin, kun olet poistanut toimialueen vanhasta vuokraajasta.

 1. Määritä CNAME-tietueen automaattinen etsintä (sisäinen/ulkoinen) valinnaiseksi.

 2. Jos käytät AD FS:ää, määritä uusi toimialue kohdevuokraajassa AD FS:lle.

 3. Aloita postilaatikon aktivointi contoso.com-vuokraajassa > Määritä käyttöoikeudet kaikille uusille käyttäjätileille.

 4. Määritä Fabrikam.com-sähköpostitoimialue uusien käyttäjien ensisijaiseksi osoitteeksi. Tämän voi tehdä valitsemalla tai muokkaamalla käyttöoikeudettomia käyttäjiä portaalissa tai käyttämällä Windows PowerShelliä.

 5. Jos et käytä salasanojen tiivisteiden synkronointia, läpivientitodennusta tai AD FS:ää, määritä kaikkien postilaatikoiden salasana kohdevuokraajassa (Contoso). Jos et käytä yhteistä salasanaa, ilmoita käyttäjille uusi salasana.

 6. Kun postilaatikoilla on käyttöoikeudet ja ne on aktivoitu, siirrä postin reititys. Osoita Fabrikam MX -tietue Office 365 -kohdevuokraajaan (Contoso). Kun MX:n TTL umpeutuu, posti alkaa kulkea uusiin tyhjiin postilaatikoihin. Jos käytät MX-varmuuskopiointipalvelua, voit vapauttaa sähköpostin uusiin postilaatikoihin.

 7. Tee vahvistustesti postin kulusta uusiin postilaatikoihin/uusista postilaatikoista kohdevuokraajassa.

 8. Jos käytät Exchange Online Protection (EOP) -palvelua, luo kohdevuokraajaan uudelleen lähdevuokraajan siirtosäännöt, yhdistimet, sallittujen/estettyjen luettelot jne.

Siirron aloittaminen   

Minimoi käyttökatkot ja häiriöt määrittämällä paras siirtomenetelmä.

 • Korkeintaan 500 käyttäjän siirto: siirrä postin kalenteri ja yhteystiedot kohdevuokraajan postilaatikoihin. Rajoita postin siirtoa päivämäärän mukaan, jos mahdollista (esimerkiksi viimeisimmän 6 kuukauden tiedot).

 • Yli 500 käyttäjän siirto: käytä usean vaiheen menetelmää, jossa siirrät yhteystiedot, kalenterit ja vain 1 viikon sähköpostit kaikille käyttäjille, ja sitten seuraavina päivinä tai viikkoina täytät postilaatikot vanhemmilla sähköpostitiedoilla tekemällä useita siirtoja.

Aloita postin siirto ulkopuolisella siirtotyökalulla.

 1. Valvo siirtoa toimittajan antamilla työkaluilla. Lähetä säännöllisiä edistymisraportteja siirron aikana hallinto- ja siirtoryhmälle.

 2. Voit valinnaisesti tehdä toisen tai kolmannen vaiheen siirrot, kun kaikki siirrot ovat valmiit.

Siirron lopuksi Outlook 2007 ja 2010 synkronoivat koko postilaatikon jokaiselle käyttäjälle, mikä kuluttaa huomattavasti kaistanleveyttä sen mukaan, kuinka paljon tietoja siirrettiin kuhunkin postilaatikkoon. Outlook 2013 tallentaa oletusarvoisesti välimuistiin vain 12 kuukauden tiedot. Tätä asetusta voi muuttaa suuremmaksi tai pienemmäksi, esimerkiksi vain 3 kuukauden tiedot kattavaksi, mikä keventää kaistaleveyden käyttöä.

Siirron jälkeen: puhdistaminen   

Käyttäjä voi saada NDR-virheilmoituksen, kun hän vastaa siirrettyihin sähköpostiviesteihin. Outlookin kutsumanimivälimuisti on tyhjennettävä. Katso kohta How to reset the nickname and the automatic completion caches in Outlook (Kutsumanimivälimuistien ja automaattisen täydentämisen välimuistien nollaaminen Outlookissa). Voit vaihtoehtoisesti lisätä vanhan DN:n x.500-välityspalvelinosoitteeksi kaikille käyttäjille.

Windows PowerShell -komentosarjamallit

Käytä seuraavia Windows PowerShell -komentosarjamalleja omien komentosarjojesi luomisen pohjana.

Office 365 -joukkosalasanan nollaaminen

 1. Luo CSV-tiedosto nimeltä salasana.csv.

 2. Lisää “upn”- ja “uusisalasana”-sarakkeet tiedostoon (esimerkki: pekkavirtanen@contoso.com,salasana1)

 3. Käytä Windows PowerShell -komentoa:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

Kaikkien Office 365 -tilien, joilla on määritetty välityspalvelimen osoite, kopiointi CSV-tiedostoon

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

Kokoustilan postilaatikkojen joukkoluominen Office 365:ssä

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

Toissijaisen sähköpostiosoitteen joukkopoistaminen postilaatikoista

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×