Portfolion analysointitoiminnon OLAP-datakuutioiden asetusten määrittäminen ja hallitseminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Portfolion analysointitoiminnon OLAP (Online Analytical Processing) -datakuutiot on Microsoft Office Project Web Access -ohjelman tehokas raportointi- ja analysointiominaisuus, jolla voit analysoida projektitietoja monipuolisesti. OLAP-datakuutiot sisältävät tehtävä-, resurssi-, projekti-, varaus-, seurantakohde-, riski- ja sitoutumistietoja, joita ryhmän jäsenet voivat selata kätevästi käyttämällä pivot-taulukkotietoja ja pivot-kaavionäkymiä Portfolion analysointi -sivulla.

Microsoft Office Project Server sisältää useita ennalta määritettyjä OLAP-datakuutioita, joita voit käyttää resurssi- ja tehtävätietojen tutkimiseen. Muodostamisen, kenttien määrittämisen ja OLAP-datakuutioiden mukauttamisen aikataulun muodostamisprosessi tehdään Project Web Access -ohjelmassa, ja siihen kuuluu Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services -palvelujen valitseminen, OLAP-datakuution muodostamisaikataulun luominen ja valinnaisesti mukautettujen kenttien lisääminen kuhunkin datakuutioon. Kun lisäät näitä mukautettuja kenttiä, voit laajentaa Project Serverin OLAP-datakuutiota lisäämällä esimerkiksi resurssidatakuutiolle kieliulottuvuuden. Voit myös näyttää esimerkiksi enemmän yritystietoja lisäämällä OLAP-datakuutioon mittakenttiä muihin kuin projektikustannuksiin.

Huomautus: OLAP-datakuution asetusten määrittäminen ja hallitseminen edellyttää, että määrität ensin Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services -asetukset ja palveluiden käyttöoikeudet.

Valitse haluamasi toimet

OLAP-datakuutioiden aikataulun luominen

Määritä kentät (mitat) käytettävät OLAP-kuutioista, kun tietojen analysointi-näkymien käyttäminen

Ennalta määritettyjen OLAP-kuutioissa mukauttaminen

OLAP-datakuutioiden muodostamisaikataulun luominen

 1. Valitse pikakäynnistyspalkista Palvelimen asetukset.

 2. Valitse Palvelimen asetukset -sivulta Muodostamisasetukset.

 3. Kirjoita Analysis Services -palvelimen nimi Analysis Services -asetukset -osion Palvelin-ruutuun.

 4. Kirjoita Analysis Servicesin käyttämän tietokannan nimi Tietokanta-ruutuun. Jos tietokantaa ei ole olemassa, se luodaan automaattisesti.

  Voit halutessasi kirjoittaa Analysis Servicesin käyttämän ekstranet-osoitteen Ekstranetin URL-osoite -ruutuun. Voit kirjoittaa myös Analysis Services -palvelimen ekstranetin URL-osoitteen kuvauksen Kuvaus-ruutuun, jos haluat eritellä sen muista Analysis Services -palvelimista.

 5. Valitse Tietokannan päivämääräalue -osiossa OLAP-datakuutioon sisällytettävien tietojen päivämääräalue:

  • Jos valitset Käytä aikaisinta projektin alkamispäivämäärää ja myöhäisintä päättymispäivämäärää -vaihtoehdon, datakuutio muodostetaan siten, että se sisältää projektin tehtävien aikaisimman alkamispäivämäärän ja myöhäisimmän päättymispäivämäärän.

  • Jos valitset Laske päivämääräalue datakuution muodostamishetkellä käyttämällä seuraavia aikamääreitä -vaihtoehdon, merkitse Edellinen ja Seuraava-ruutuihin kuluvaa päivää edeltävä ja sen jälkeinen vuorokausi-, viikko- tai kuukausimäärä, jota haluat käyttää OLAP-datakuutiossa.

  • Jos valitset Käytä alla määritettyä kiinteää päivämääräaluetta, määritä päivämäärä sekä Mistä- että Mihin-kenttiin.

 6. Valitse Datakuution päivitystiheys -kohdassa, kuinka usein haluat päivittää datakuution tiedot.

 7. Jos haluat aloittaa OLAP-datakuution muodostamisen, valitse Tallenna ja muodosta nyt. Valitse muussa tapauksessa Tallenna, jolloin datakuutio päivitetään Datakuution päivitystiheys -osiossa valitsemasi aikataulun perusteella.

Vihje: Voit tarkistaa OLAP-datakuutioiden muodostamisen tilan valitsemalla Palvelimen asetukset ja valitsemalla sitten Palvelimen asetukset -sivulta Muodostamisen tila -vaihtoehdon.

Sivun alkuun

OLAP-datakuutioissa käytettävien kenttien (ulottuvuuksien) määrittäminen tietoanalyysinäkymiä käytettäessä

 1. Valitse pikakäynnistyspalkista Palvelimen asetukset.

 2. Valitse Palvelimen asetukset -sivulta Hallitse näkymiä.

 3. Valitse Uusi näkymä ja valitse sitten Näkymälaji-osiosta Tietoanalyysi.

 4. Kirjoita sen näkymän nimi ja kuvaus, jonka ryhmän jäsenet näkevät, Portfolion analysointi -sivulla Nimi- ja Kuvaus-ruutuihin.

 5. Kirjoita Analysis Services -asetukset -osiossa joko organisaation datakuution muodostamisessa käyttämä Analysis Services -oletuspalvelin tai jokin toinen Analysis Services -palvelin. Jos valitset jonkin toisen palvelimen, kirjoita sen nimi ja halutessasi sen ekstranet-osoite.

 6. Valitse Analysis Services -tietokanta -luettelosta tietokanta, jota haluat käyttää.

 7. Valitse Kuutio-luettelosta datakuutio, jota haluat käyttää.

  Huomautus: Jos olet valinnut mukautetun Analysis Services -palvelimen, valitse Käytä, jos haluat tarkastella kyseisen palvelimen tietokanta- ja datakuutioluetteloa.

 8. Valitse Näytä asetukset -osiosta, miten haluat näyttää datakuution tiedot:

  • Voit tuoda tiedot näkyviin graafisessa muodossa valitsemalla Pivot-kaavio-vaihtoehdon.

  • Voit tuoda tiedot näkyviin taulukkomuodossa valitsemalla Pivot-taulukko-vaihtoehdon.

   Huomautus: Voit myös näyttää Pivot-kaavionäkymiä Pivot-taulukkonäkymien päällä valitsemalla Pivot-kaavio ja Pivot-taulukko -vaihtoehdon. Voit tarkastella esikatselunäkymää tuloksista Näkymämääritys-kohdassa.

 9. Voit tuoda tiedot näkyviin sekä taulukkomuodossa että graafisessa muodossa valitsemalla Pivot-kaavio ja Pivot-taulukko -vaihtoehdon.

 10. Valitse Näytä kenttäluettelo -valintaruutu, jos haluat tuoda näkyviin luettelon kentistä, joita voit lisätä Pivot-kaavion tietoihin tai Pivot-taulukkonäkymiin.

  Näkyviin tulee Pivot-taulukon kenttäluettelo -valintaikkuna. Summat-kohdassa olevat kentät ovat ulottuvuuskenttiä, joita voidaan lisätä Pivot-kaavionäkymän tai Pivot-taulukkonäkymän keskeiselle alueelle. Kaikki muut kenttälajit ovat ulottuvuuskenttiä, joita voit lisätä Pivot-kaavionäkymän tai Pivot-taulukkonäkymän sarake-, rivi- tai suodatinalueelle sen mukaan, miten haluat ryhmän jäsenten tarkastelevan ja luokittelevan tietoja.

 11. Valitse Näytä työkalurivi -valintaruutu, jos haluat näyttää Pivot-kaavionäkymän tai Pivot-taulukkonäkymän päällä muotoilutyökalurivin.

 12. Määritä suojaus luokat joka pivot-kaavionäkymän tai pivot-taulukkonäkymän kuuluu, Suojausluokat -kohdassa Valitse Käytettävissä olevat luokat -luettelosta luokka ja valitse sitten Lisää.

 13. Luo näkymä valitsemalla Tallenna.

Sivun alkuun

Ennalta määritettyjen OLAP-datakuutioiden mukauttaminen

Voit organisaatiosi mukautettujen kenttien avulla määrittää OLAP-datakuutiot ennalta siten, että ne näyttävät tiedot, joita ryhmän jäsenet tarvitsevat tietojen tarkempaan analysointiin.

 1. Valitse pikakäynnistyspalkista Palvelimen asetukset.

 2. Valitse Palvelimen asetukset -sivulta Kokoonpano.

 3. Valitse Datakuution ulottuvuudet -luettelosta datakuutio, jonka haluat mukauttaa. Valitse Käytettävissä olevat kentät -luettelosta mukautetut kentät, jotka haluat lisätä datakuutioon ulottuvuuksiksi ja valitse sitten Lisää.

  Datakuution ulottuvuuksiin lisättävät kentät lisätään Valitut ulottuvuudet -luetteloon.

  Huomautus: Kenttäluettelo sisältää vain kentät, jotka on mukautettu organisaatiollesi.

 4. Valitse Datakuution mitat -osiosta datakuutio, jonka haluat mukauttaa. Valitse Käytettävissä olevat kentät -luettelosta mukautetut kentät, jotka haluat lisätä kuutioon mitoiksi ja valitse sitten Lisää. Datakuution mitoiksi lisättävät kentät lisätään Valitut mitat -luetteloon.

  Huomautus: Kenttäluettelo sisältää vain ne kentät, jotka on mukautettu organisaatiotasi varten.

 5. Päivitä OLAP-datakuutio uusilla kenttätiedoilla valitsemalla Tallenna-vaihtoehto. Kun OLAP-datakuutio muodostetaan seuraavan kerran, se sisältää nämä uudet tiedot.

Huomautus: Jos olet lisännyt mukautetun kentän, joka ei sisällä siihen liittyviä tietoja, mukautettu kenttä ei näy datakuutiossa.

Voit mukauttaa datakuution kenttiä lisää luomalla MDX (Multiple Dimension Expression) -komentosarjan, joka käsittelee datakuution kenttien tietoja.

 1. Valitse Lasketut jäsenet -kohdasta OLAP-datakuutio, jolle haluat luoda lasketun MDX-komentosarjan.

 2. Jos haluat valita MDX-lausekkeen, valitse Lisää.

  Voit myös poistaa lausekkeen valitsemalla rivin ja valitsemalla Poista.

 3. Kirjoita lasketun jäsenen nimi Jäsenen nimi -kohtaan.

 4. Kirjoita MDX-lauseke-kohtaan MDX-komentosarja, joka määrittää jäsenen.

 5. Ota MDX-komentosarja käyttöön OLAP-datakuutiossa valitsemalla Tallenna. OLAP-datakuutio sisältää nämä tiedot, kun muodostat kuution seuraavan kerran.

Miksi joitakin toimintoja ei voi suorittaa Microsoft Office Project Web Access?

Käytit kirjautua Project Web Accessin käyttöoikeuksien asetuksista riippuen sinun ei ehkä voi tarkastella tai käyttää tiettyjä ominaisuuksia. Myös mitä näet joillakin sivuilla voi vaihdella osista, jos järjestelmänvalvoja mukautettu Project Web Accessin ja Mukauta ohjetta vastaamaan.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×