Poistokyselyn luominen ja käyttäminen

Poistokyselyn luominen ja käyttäminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kun haluat joko nopeasti poistaa paljon tietoja tai tietoja Access-työpöytätietokannan säännöllisesti Poista tai päivityskyselyn voi olla hyötyä koska kyselyt tehdä määrittää ehdot, voit etsiä ja poistaa tiedot nopeasti. Kyselyn avulla voidaan myös timesaver, koska sitä käytetään tallennetun kyselyn uudelleen.

Huomautus: Ennen kuin poistat kaikki tiedot tai suorittaa poistokyselyn, varmista, että Access-tietokannan varmuuskopion.

Jos haluat poistaa vain muutaman tietueen, et tarvitse kyselyä. Avaa taulukko taulukkonäkymässä, valitse ne kentät (sarakkeet) tai tietueet (rivit), jotka haluat poistaa, ja paina DELETE-näppäintä.

Tärkeää: Tämän artikkelin tiedot on tarkoitettu käytettäväksi vain paikalliset tietokannat. Ei voi käyttää Poista tai päivityskyselyjä Access-verkkosovelluksissa.

Tämän artikkelin sisältö

Kyselytyypin valinta

Poistokyselyn käyttäminen

Päivityskyselyn käyttäminen

Lisätietoja

Vianmääritysvihjeitä

Kyselytyypin valinta

Voit poistaa tietoja tietokannasta joko päivityskyselyllä tai poistokyselyllä. Valitse oikea kysely seuraavan taulukon mukaisesti:

Kyselyn tyyppi

Käyttötilanne

Tulokset

Käytä poistokyselyä

Jos haluat poistaa taulukosta kokonaisia tietueita (rivejä) tai kaksi toisiinsa liittyvää taulukkoa samanaikaisesti.

Huomautus: Jos tietueet sijaitsevat yksi-moneen-yhteyden "yksi"-puolella, yhteyttä on ehkä muutettava ennen poistokyselyä. Lisätietoja on kohdassa toisiinsa liittyvien taulukoiden tietojen poistaminen.

Poistokyselyt poistavat kaiken tiedon kaikista kentistä, mukaan lukien tietueen muista erottavan avainarvon

Käytä päivityskyselyä

Jos haluat poistaa yksittäisiä kenttien arvoja taulukosta.

Helpottaa arvojen poistoa päivittämällä nykyiset arvot joko tyhjäarvoksi (eli ei tietoja) tai tyhjäksi merkkijonoksi (kahdet lainausmerkit ilman välilyöntiä).

Sivun alkuun

Asioita, jotka kannattaa tarkistaa ennen kyselyn käyttämistä tai tietojen poistamista

 • Varmista, että tiedosto ei ole vain luku -tiedosto:

  1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä, ja valitse Avaa Windowsin Resurssienhallinta.

  2. Napsauta tietokantatiedostoa hiiren kakkospainikkeella, ja valitse sitten Ominaisuudet.

  3. Varmista, että vain luku -määrite on valittuna.

 • Varmista, että sinulla on tietueiden poistamista varten tarvittavat käyttöoikeudet. Jos et ole varma, ota yhteys järjestelmänvalvojaan tai tietokannan ylläpitäjään.

 • Varmista, että sinulla on käyttöön otettua sisältöä tietokannassa. Muista, että oletusarvon mukaan Access estää kaikki muutoskyselyt (poisto- ja päivityskyselyt sekä taulukon luovat kyselyt), ellet ensin määritä tietokantaa luotetuksi. Lisätietoja tietokantaan luottamisesta on osiossa Kyselyn estävän Ei käytössä -tilan lopettaminen.

 • Pyydä kaikkia tietokannan käyttäjiä sulkemaan kaikki taulukot, lomakkeet, kyselyt ja raportit, jotka käyttävät poistettavia tietoja. Näin vältät lukitusristiriitojen syntymisen.

 • Ennen kuin muokkaat tai poistat tietueita, tee varmuuskopio tietokannasta. Se on hyvä olla siltä varalta, että haluat kumota tekemäsi muutokset.

Vihje: Jos suuri määrä käyttäjiä Muodosta yhteys tietokantaan, saatat joutua sulkemaan tietokannan ja avaamaan sen yksityiskäyttötilassa .

Tietokannan avaaminen yksityiskäyttötilassa

 1. Valitse Tiedosto-välilehti > Avaa.

 2. Etsi tietokanta ja valitse se, napsauta Avaa-painikkeen vieressä olevaa nuolta, ja valitse sitten Avaa yksityisesti.

  Tiedoston avaaminen yksityiskäyttötilassa

Tietokannan varmuuskopiointi

 1. Valitse Tiedosto-välilehti ja osoita kohtaa Tallenna nimellä.

 2. Valitse Tallenna tietokanta nimellä, ja valitse Varmuuskopioi tietokanta. Access sulkee alkuperäisen tiedoston, luo varmuuskopion ja avaa sitten alkuperäisen tiedoston uudelleen.

 3. Valitse Tallenna nimellä ja määritä varmuuskopion nimi ja sijaintipaikka. Valitse sitten Tallenna.

Huomautus:  Jos käytät edellisellä Access-versiolla luotua tietokantaa tai vain luku -tietokantaa, voit saada sanoman, jonka mukaan tietokannan varmuuskopiointi ei onnistu.

Voit palata varmuuskopioon sulkemalla alkuperäisen tiedoston ja nimeämällä sen uudelleen, jolloin varmuuskopio voi käyttää alkuperäisen version nimeä. Anna alkuperäisen tiedoston nimi varmuuskopiolle ja avaa uudelleen nimetty varmuuskopio Accessissa.

Poistokyselyn käyttäminen

Poistokyselyn luominen valitsemalla Luo -välilehden Kyselyt -ryhmässä napsauttamalla Kyselyn rakennenäkymä. Valitse Näytä taulukko -valintaikkuna-ruutuun kaksoisnapsauttaa kutakin taulukkoa, josta haluat poistaa tietueita, ja valitse sitten Sulje.

Taulukko tulee näkyviin kyselyn rakenneruudukon yläosassa näkyvänä ikkunana. Lisää taulukon kaikki kentät rakenneruudukkoon napsauttamalla tähteä (*).

Tarkkojen ehtojen käyttäminen poistokyselyssä

Tärkeää: Voit käyttää ehtoja, jotka palauttavat ainoastaan poistettavat tietueet. Muutoin poistokysely poistaa taulukon kunkin tietueen.

Kenttää, jossa haluat määrittää ehdot poistettavaksi, anna ehdot designer ja poista sitten kyselyn ehdot -riville Näytä valintaruudun valinta kussakin ehtokentässä.

Esimerkki, milloin kannattaa käyttää tätä vaihtoehtoa: Oletetaan, että haluat poistaa kaikki asiakkaiden odottavat tilaukset. Jos haluat löytää vain kyseiset tietueet, lisää asiakastunnus- ja tilauspäivä-kentät kyselyn rakenneruudukkoon, ja valitse sitten asiakkaan tunnusnumero, ja päivä jolloin asiakkaan tilauksista tuli virheellisiä.

 1. Valitse rakenne -välilehdessä Näytä > Taulukkonäkymä.

 2. Tarkista, että kysely palauttaa tietueet, jotka haluat poistaa, ja tallenna sitten kysely painamalla CTRL+S.

 3. Jos haluat suorittaa kyselyn, kaksoisnapsauta kyselyä siirtymisruudussa.

Sivun alkuun

Päivityskyselyn käyttäminen

Huomautus: Et voi käyttää päivityksen kysely-vaihtoehdon Access web App-sovelluksessa.

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit käyttää päivityskyselyä yksittäisten kenttien poistamiseen taulukosta. Muista, että jos tietoja poistetaan suorittamalla päivityskysely, olemassa olevat arvot muuttuvat joko tyhjäarvoiksi tai tyhjiksi merkkijonoiksi (lainausmerkeiksi, joiden välissä ei ole välilyöntejä) määrittämiesi ehtojen mukaan.

 1. Valitse Luo-välilehden Kyselyt-ryhmässä Kyselyn suunnittelu.

 2. Valitse taulukko, joka sisältää poistettavat tiedot (jos taulukossa on yhteyksiä toisiin taulukoihin, valitse taulukko yhteyden "yksi"-puolelta), valitse Lisää, ja valitse sitten Sulje.

  Taulukko tulee näkyviin kyselyn rakenneruudukon yläosassa näkyvänä ikkunana. Ikkunassa on lueteltu kaikki valitun taulukon sisältämät kentät.

 3. Lisää taulukon kaikki kentät rakenneruudukkoon napsauttamalla tähteä (*). Kun lisäät taulukon kaikki kentät, käyttöön tulee poistokysely, jolla kokonaiset tietueet (rivit) poistetaan taulukosta.

  Halutessasi voit määrittää ehtoja yhteen tai useampaan kenttään suunnittelijan Ehdot-rivillä, ja poistaa sitten Näytä-valintaruudun valinta kunkin ehtokentän kohdalla. Lisätietoja ehtojen käyttämisestä löytyy Valittujen kyselyiden esimerkkiehtoja -taulukosta.

  Huomautus: Käytä ehtoja, jotka palauttavat ainoastaan muutettavat tietueet. Muussa tapauksessa päivityskysely asettaa kyselyn jokaisen kentän joka tietueen arvoksi NULL.

 4. Valitse Rakenne-välilehden Tulokset-ryhmästä Näkymä ja valitse sitten Taulukkonäkymä.

 5. Varmista, että kysely palauttaa tietueet, jotka haluat määrittää TYHJÄARVON tai tyhjän merkkijonon (kahdet lainausmerkit, joiden välissä ei ole välilyöntiä (””).

 6. Toista vaiheet 3 – 5 ja muuta kenttiä tai ehtoja, kunnes kysely palauttaa vain tiedot, jotka haluat poistaa, ja paina CTRL + S Tallenna kysely.

 7. Jos haluat suorittaa kyselyn, kaksoisnapsauta kyselyä siirtymisruudussa.

Sivun alkuun

Lisätietoja

Toisiinsa liittyvien taulukoiden tietojen poistaminen

Jos haluat poistaa tietoja useista toisiinsa liittyvistä taulukoista, sinun on otettava käyttöön Viite-eheys jaTietueiden johdannaispoisto -asetukset kullekin yhteydelle. Näin kysely voi poistaa tietoja yhteyden "yksi"- ja "monta"-puolella olevista taulukoista. Toisiinsa liittyvien tietojen poistaminen vaatii seuraavanlaisen varmistuksen:

 • Selvitä, mitkä tietueet ovat yhteyden "yksi"-puolella ja mitkä "monta"-puolella.

 • Jos tietueita täytyy poistaa yhteyden "yksi"-puolelta ja niihin yhteydessä olevat tietueet "monta"-puolelta, ota käyttöön viite-eheydeksi kutsuttujen sääntöjen joukko ja johdannaispoistot. Tässä jaksossa selitetään viite-eheys ja kuinka kumpikin näistä toimista tehdään.

 • Jos tietueita täytyy poistaa vain yhteyden "yksi"-puolelta, poista ensin yhteys ja poista sitten tiedot.

Jos tietoja täytyy poistaa vain yhteyden "monta"-puolelta, voit luoda ja suorittaa poistokyselyn eikä sinun tarvitse muuttaa yhteyttä.

Jos haluat tietää, mitkä tietueet sijaitsevat yhteyden "yksi"-puolella ja mitkä "monta"-puolella, valitse Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet- ryhmässä Yhteydet.Yhteydet- välilehdessä näytetään tietokannan taulukot ja yhteydet. Jokainen yhteys on kuvattu viivalla, joka yhdistää kenttien väliset taulukot.

Seuraavassa kuvassa on tyypillinen yhteys. Suurimmalla osalla tietokannan yhteyksistä on "yksi"-puoli ja "monta"-puoli. Yhteyskaaviossa "yksi"-puolella on numero yksi (1) ja "monta"-puolella äärettömän symboli (8).

Kahden taulukon välinen yhteys

Kun poistat tietueita yhteyden "yksi"-puolelta, poistat myös yhteyden "monta"-puolella olevat yhteydessä olevat tietueet. Mutta kun poistat tietueita yhteyden "monta"-puolelta, yhteyden "yksi"-puolen tietueita ei yleensä poisteta.

Oletusarvon mukaan Access käyttää viite-eheydeksi kutsuttua sääntöjoukkoa. Nämä säännöt varmistavat, että tietokannan viiteavaimet sisältävät oikeat arvot. Viiteavain on sarake, jonka arvot vastaavat toisen taulukon perusavainsarakkeen arvoja.

Yhteyden muokkaaminen

Noudata näitä ohjeita vain, jos sinun täytyy poistaa tietoja yhteyden "yksi"- ja "monta"-puolilta.

 1. Napsauta Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmästä Yhteydet.

 2. Napsauta poistotoimintoon liittyvät taulukot yhdistävää yhteyttä (viivaa) hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Muokkaa yhteyttä.

 3. Varmista Muokkaa yhteyksiä -valintaikkunassa, että Viite-eheyden säilyttäminen -valintaruutu on valittu.

 4. Valitse Tietueiden johdannaispoisto -valintaruutu

  Huomautus: Yhteyden "yksi"-puolella olevan tietueen poistaminen poistaa kaikki yhteyden "monta"-puolella olevat yhteydessä olevat tietueet, kunnes poistat tämän ominaisuuden taas käytöstä.

 5. Valitse OK, sulje Yhteydet-ruutu ja siirry sitten toimintaohjeiden seuraavaan vaiheeseen.

Yhteyden poistaminen

 1. Avaa Yhteydet-ruutu, jos et vielä ole avannut sitä.

 2. Napsauta Tietokantatyökalut-välilehden Yhteydet-ryhmästä Yhteydet.

  Pane merkille yhteyteen liittyvät kentät, jotta voit palauttaa yhteyden tietojen poistamisen jälkeen.

 3. Napsauta poistotoimintoon liittyvät taulukot yhdistävää poistotoiminto yhteyttä (viivaa) hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Poista .

Huomautus: Jos haluat palauttaa yhteyden, avaa Yhteydet-ruutu edellä olevien ohjeiden mukaan ja vedä sitten perusavainkenttä "yksi"-taulukosta ja pudota se "monta"-taulukon viiteavainkenttään. Näyttöön tulee Muokkaa yhteyttä -valintaikkuna. Jos vanha yhteys säilytti viite-eheyden, valitse Säilytä viite-eheys ja valitse sitten Luo. Muussa tapauksessa valitse vain Luo.

Sivun alkuun

Hakukyselyjen esimerkkiehtoja

Seuraava taulukko sisältää joitakin esimerkkejä ehdoista, joita voi käyttää valitessa kyselyjä, kun haluat varmistaa, että poistat vain ne tiedot, jotka haluatkin. Joissakin esimerkeissä käytetään yleismerkkejä.

Ehdot

Vaikutus

> 234

Palauttaa kaikki luvut, jotka ovat suurempia kuin 234. Jos haluat esiin luvut, jotka ovat pienempiä kuin 234, kirjoita < 234.

>= "Cajhen"

Palauttaa kaikki tietueet nimestä Cajhen aakkosten loppuun.

Between #2.2.2010# And #1.12.2010#

Palauttaa päivämäärät väliltä 2. helmikuuta 2010 ja 1. joulukuuta 2010 (ANSI 89). Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä heittomerkkejä (') ristikkomerkkien (#) sijasta. Esimerkki: Between '2.2.2010' And '1.12.2010'.

Not "Saksa"

Etsii kaikki ne tietueet, joiden tarkka sisältö ei ole tarkalleen "Saksa". Ehto palauttaa kaikki ne tietueet, joissa on merkkejä sanan "Saksa" lisäksi, esimerkiksi "Saksa (euro)" tai "Eurooppa (Saksa)".

Not "T*"

Etsii kaikki tietueet paitsi T-kirjaimella alkavat. Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä prosenttimerkkiä (%) tähden (*) sijasta.

Not "*t"

Etsii kaikki ne tietueet, jotka eivät pääty t-kirjaimeen. Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä prosenttimerkkiä (%) tähden (*) sijasta.

In(Kanada,UK)

Etsii luettelosta kaikki tietueet, joissa on sana Kanada tai UK.

Like "[A-D]*"

Etsii tekstikentästä kaikki tietueet, jotka alkavat kirjaimella A–D. Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä prosenttimerkkiä (%) tähden (*) sijasta.

Like "*ar*"

Etsii kaikki tietueet paitsi ne, jotka sisältävät merkkijonon"ar". Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä prosenttimerkkiä (%) tähden (*) sijasta.

Like "Maison Dewe?"

Etsii kaikki tietueet, jotka alkavat sanalla "Maison" ja sisältävät viisikirjaimisen toisen merkkijonon, jonka neljä ensimmäistä kirjainta ovat "Dewe" ja viimeinen kirjain on tuntematon. Jos tietokanta käyttää ANSI-92-yleismerkkejä, käytä alaviivaa (_) kysymysmerkin (?) sijasta.

#2.2.2010#

Etsii kaikki tietueet päivämäärälle 2.2.2010. Jos tietokanta käyttää ANSI 92 -yleismerkistöä, kirjoita päivämäärän ympärille yksinkertaiset lainausmerkit ristikkomerkkien sijasta ('2.2.2010').

< Date() - 30

Palauttaa kaikki 30 päivää vanhemmat päivämäärät käyttämällä Date-funktiota.

Date()

Palauttaa kaikki kuluvan päivän päivämäärän sisältävät tietueet käyttämällä Date-funktiota.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Palauttaa kaikki kuluvan päivän päivämäärän ja kuluvasta päivästä kolme kuukautta sitten olleen päivämäärän välillä olevat tietueet käyttämällä Date- ja DateAdd-funktioita.

Is Null

Palauttaa kaikki tietueet, jotka sisältävät Null-arvon (tyhjä tai määrittämätön arvo).

Is Not Null

Palauttaa kaikki jonkin arvon (arvo ei ole Null) sisältävät tietueet.

""

Palauttaa kaikki tietueet, jotka sisältävät tyhjän merkkijonon. Käytä tyhjiä merkkijonoja, kun haluat lisätä arvon pakolliseen kenttään, mutta et vielä tiedä, mikä kyseinen arvo on. Kenttä saattaa esimerkiksi vaatia faksinumeron, mutta joillakin asiakkailla ei ole faksilaitetta. Kirjoita tässä tapauksessa numeron sijasta kahdet lainausmerkit ilman välilyöntiä ("").

Sivun alkuun

Vianmääritysvihjeitä

Miksi tämä virhesanoma tulee näyttöön ja kuinka virhe korjataan?

Jos muodostat poistokyselyn käyttämällä useita taulukoita ja kyselyn Yksilölliset tietueet -ominaisuuden arvoksi on asetettu Ei, näyttöön tulee virhesanoma Poistaminen ei onnistu määritetyistä taulukoista, kun suoritat kyselyn.

Voit korjata ongelman asettamalla kyselyn Yksilölliset tietueet -ominaisuuden arvoksi Kyllä.

 1. Avaa poistokysely rakennenäkymään.

 2. Jos kyselyn ominaisuusikkuna ei ole avoinna, avaa se painamalla F4-näppäintä.

 3. Tuo kyselyn ominaisuudet (kentän ominaisuuksien sijasta) näyttöön napsauttamalla kyselyn suunnittelua.

 4. Etsi Yksilölliset tietueet -ominaisuus kyselyn ominaisuusikkunasta ja aseta sen arvoksi Kyllä.

Kyselyn estävän Ei käytössä -tilan lopettaminen

Jos avaat paikallisen tietokannan, jota et ole määrittänyt luotetuksi tai joka ei ole luotetussa sijainnissa, Access estää oletusarvon mukaan kaikkien muutoskyselyjen suorituksen.

Jos yrität suorittaa muutoskyselyn ja näyttää siltä, että mitään ei tapahdu, katso, onko Accessin tilarivillä seuraava sanoma:

Ei käytössä -tila esti toiminnon tai tapahtuman suorittamisen.

Jos näyttöön tulee tämä sanoma, toimi seuraavasti, jos haluat ottaa estetyn sisällön käyttöön:

 • Valitse Suojausvaroitus -sanomapalkista valitsemalla Ota sisältö käyttöönja suorita kysely uudelleen.

sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×