Plannerin käyttäminen Microsoft Teamsissa

Plannerin käyttäminen Microsoft Teamsissa

Jos sinulla on käytössä Microsoft Teams, voit järjestää tehtäviä lisäämällä tiimisi kanavalle Planner-välilehden (tai useita). Tämän jälkeen voit työstää suunnitelmaasi Teamsissa tai Plannerin verkkoversiossa ja poistaa suunnitelmasi sekä saada ilmoituksen Teamsissa, kun tehtävä on määritetty sinulle Plannerissa.

Lue ohjeita seuraaviin:

Lisä tietoja Plannerin ominaisuuksien käyttämisestä on kohdassa Planner-ohje .

Suuren vaikutuksen tekeminen ilmoituksilla

Planner-välilehden lisääminen tiimin kanavalle

Huomautus: Planner-väli lehteä ei voi lisätä yksityiseen kanavaan tiimeissä.

 1. Valitse tiimin kanavalla Lisää välilehti +.

  Näyttökuva Teams-valikosta, valittuna Lisää välilehti + -toiminto

 2. Valitse Lisää välilehti -valintaikkunassa Planner.

  Näyttökuva Teamsin Lisää välilehti -valintaikkunasta

 3. Toimi Planner-valintaikkunassa seuraavasti:

  • Jos haluat luoda uuden Planner-suunnitelman ja lisätä sen välilehdeksi tälle kanavalle, valitse Luo uusi suunnitelma.

  • Jos haluat valita olemassa olevan Planner-suunnitelman ja lisätä sen välilehdeksi tälle kanavalle, valitse Käytä aiemmin luotua suunnitelmaa.

  Näyttökuva Teamsin Planner-välilehti -valintaikkunasta

 4. Valitse, julkaistaanko kanavalle tietoja välilehdestä, ja valitse sitten Tallenna.

  Välilehti lisätään muiden tiimikanavien joukkoon. Voit nyt aloittaa tehtävien lisäämisen.

  Näyttökuva uudesta lisätystä suunnitelmavälilehdestä Teamsissa

 5. Toista tämä kaikille suunnitelmille, jotka haluat lisätä kanavalle.

  Huomautus: Voit myös lisätä saman paketin useisiin väli lehtiin. Tämä ei luo kopiota ohjelmasta.

Suunnitelman työstäminen Teamsissa

Kun olet lisännyt suunnitelman Teamsissa, voit aloittaa sen käytön kahdella tavalla:

 • Voit käyttää kanavan Planner-välilehteä:    Voit käyttää Plannerin perustoimintoja, esimerkiksi lisätä säilöjä, tehtäviä ja muita. Jos haluat käyttää Plannerin muita toimintoja, esimerkiksi kaavioita ja aikataulua, sinun täytyy avata suunnitelma Plannerin verkkoversiossa. Alla on luettelo Teamsin ja Plannerin verkkoversion suunnitelmatoiminnoista.

 • Henkilökohtainen Planner-sovellus:    Valitse Teamsin vasemmasta sarakkeesta Lisäasetukset... ja valitse sitten Planner.

  Sovellusvalikko Teamsissa, valittuna Planner-sovellus.

  Omat tehtävät -välilehdessä näet kaikki sinulle Plannerissa määritetyt tehtävät. Viimeisimmät- ja Kaikki-välilehdistä näet Teamsissa luodut suunnitelmat, joita olet tarkastellut äskettäin, ja kaikki suunnitelmat, joissa olet mukana Teamsissa. Jos haluat lukea lisätietoja Planner-sovelluksesta Teamsissa, valitse Tietoja.

  Plannerin sovellusnäkymä Teamsissa, näkyvissä vain välilehdet

Teamsin ja Plannerin verkkoversion suunnitelmatoimintojen vertailu

Alla on lueteltu toiminnot, jotka ovat käytettävissä Teamsissa ja Plannerin verkkoversiossa. Lisä tietoja Planner ominaisuuksista ja niiden käyttämisestä on Planner-ohjeessa.

Toiminnot

Teams-välilehti

Plannerin verkkoversio

Suunnitelman luominen

Kyllä

Kyllä

Tehtävien lisääminen suunnitelmaan

Kyllä

Kyllä

Säilöjen luominen

Kyllä

Kyllä

Tarkistusluettelon lisääminen tehtävään

Kyllä

Kyllä

Tehtävän kommentoiminen

Kyllä

Kyllä

Tehtävän edistymisen määrittäminen ja päivittäminen

Kyllä

Kyllä

Tehtävän poistaminen

Kyllä

Kyllä

Merkkien käyttäminen tehtävissä

Kyllä

Kyllä

Tehtävän esikatselukuvan määrittäminen

Kyllä

Kyllä

Tiedostojen, valo kuvien ja linkkien liittäminen tehtäviin

Kyllä

Kyllä

Tehtävän aloituspäivämäärän ja määräpäivien lisääminen

Kyllä

Kyllä

Henkilöiden määrittäminen tehtäviin

Kyllä

Kyllä

Suunnitelmien merkitseminen suosikeiksi

Ei

Kyllä

Suunnitelman poistaminen

Ei

Kyllä

Suunnitelman edistymisen tarkasteleminen (kaavionäkymä)

Kyllä

Kyllä

Tehtävien sähköpostien vastaanottaminen

Ei

Kyllä

Käyttäjien lisääminen suunnitelmaan

Ei suunnitelmatasolla

Kyllä kanavatasolla Teamsista

Kyllä

Tehtävien tarkasteleminen kalenterissa (aikataulunäkymä)

Kyllä

Kyllä

Teamsissa luodun suunnitelman avaaminen Plannerissa tai Teamsissa

Kun olet luonut suunnitelman Teams-kanavalla, voit käyttää suunnitelmaa sekä Plannerin verkkoversiosta että Teamsista.

Suunnitelman avaaminen Plannerin verkkoversiossa

 • Office365.com-sivustosta:    Kirjaudu sisään office365.comissa, valitse sovellusten käynnistystoiminto ja valitse sitten Planner. Etsi suunnitelmasi Planner-keskuksen Viimeisimmät suunnitelmat- tai Kaikki suunnitelmat -kohdasta.

  Näyttökuva suunnitelman nimestä Viimeisimmät suunnitelmat -kohdassa, näkyvissä on Teamsissa luotu suunnitelma ja sen tiimi sekä kanava

  Kun suunnitelma on luotu Teamsissa, tiimi ja tiimin kanava näytetään suunnitelman nimen alla seuraavassa muodossa: tiimi > tiimin kanava. (Jos suunnitelmasi on luotu ennen helmikuuta 2018, et ehkä näe sen nimeä ennen kuin suunnitelman jäsen avaa suunnitelman Teamsissa helmikuussa 2018 tai tämän jälkeen.) Avaa suunnitelma Plannerin verkkoversiossa valitsemalla haluamasi suunnitelman ruutu.

  Huomautus: Aiemmin Teamsissa luotuihin suunnitelmiin siirtyminen oli vaikeaa Office365.com-sivustosta. Joskus suunnitelmia ei löytynyt ja joskus suunnitelmat näyttivät tyhjiltä. Kaikki Teamsissa luodut suunnitelmat näytetään nyt Planner-keskuksessa. Jos löydät tiimiltäsi tyhjän suunnitelman, se voi olla paikkamerkkisuunnitelma, joka on luotu tiimin luomisen yhteydessä. Jos suunnitelma on paikkamerkki, tiimiä ja tiimin kanavaa ei ehkä näytetä suunnitelman ruudussa Kaikki suunnitelmat -kohdassa.

 • Teamsin suunnitelmavälilehti:    Valitse Teamsissa tiimisi ja kanavasi sekä sitten haluamasi suunnitelman välilehti. Napsauta välilehtien oikealta puolelta sivustoon siirtymisen kuvaketta.

  Näyttökuva Teams-kanavavalikon sivustoon siirtymiskuvakkeesta

  Näyttöön avautuu selainikkuna, jossa näet suunnitelman Plannerin verkkoversiossa.

Suunnitelman avaaminen Teamsissa

 • Sen kanavan välilehti, jossa suunnitelma on luotu:    Valitse Teamsissa tiimi ja kanavasi sekä sitten haluamasi suunnitelma.

 • Henkilökohtainen Planner-sovellus:    Valitse Teamsin vasemmasta sarakkeesta Lisäasetukset... ja valitse sitten Planner. Valitse Kaikki ja etsi sitten haluamasi suunnitelma.

 • Plannerin verkkoversio:    Toimi Plannerin verkkoversiossa seuraavasti:

  • Siirry Planner-keskukseen ja etsi suunnitelma Viimeisimmät suunnitelmat- tai Kaikki suunnitelmat -kohdasta. Valitse suunnitelman ruudun ...-kohta ja valitse sitten Avaa Microsoft Teamsissa.

  • Etsi ja avaa suunnitelma Plannerin verkkoversiossa. Valitse sitten suunnitelman yläosan ...-kohta ja valitse tämän jälkeen Avaa Microsoft Teamsissa.

Planner-välilehden tai suunnitelman poistaminen

Kun et enää tarvitse Planner-välilehteä Teamsissa, voit poistaa välilehden tiimin kanavalta ja säilyttää suunnitelman tai voit poistaa välilehden kanavalta ja poistaa pysyvästi myös koko suunnitelman.

 1. Valitse tiimin kanavalla Planner-välilehti, jonka haluat poistaa, napsauta välilehden nimen vieressä olevaa nuolta ja valitse Poista.

  Näyttökuva välilehden avattavasta valikosta, jossa näkyy Poista-toiminto

 2. Toimi Poista-välilehdessä seuraavasti:

  Näyttökuva Teamsin Poista välilehti -valintaikkunasta

  • Suunnitelman poistaminen tiimin kanavalta: Poista Poista tämä suunnitelma ja kaikki sen tehtävät pysyvästi. Tietoja ei voi palauttaa. -valintaruudun valinta. Tämän valintaruudun ei pitäisi olla valittuna, kun avaat valintaikkunan. Suunnitelmaa ei enää näytetä Teamsissa, mutta se näytetään Plannerin verkkoversiossa.

  • Paketin poistaminen ja poistaminen: Valitse Poista tämä sopimus pysyvästi ja kaikki sen tehtävät. Näitä tietoja ei voi palauttaa. -valintaruudun valinta. Suunnitelma ei ole enää käytössä Teamsissa tai Plannerin verkko versiossa.

 3. Valitse Poista.

Planner-tehtävä ilmoitusten hakeminen tiimeissä

Voit saada teamsin ilmoituksen, kun joku muu henkilö on määrittänyt Planner-tehtävän, jos työryhmäsi on asennettu, ja suunnitelmasi on väli lehti Teamsissa.

Planner-varaus ilmoitusten ottaminen käyttöön tiimeissä:

 1. Valitse Plannerin verkko versiossa Asetuksetja valitse sitten Planner-kohdassa ilmoitukset.

 2. Varmista, että joku määrittää tehtävän minulle- valinta ruutu on valittuna.

Lisä tietoja Planner-sähkö postista ja-ilmoituksista.

Planner-tehtävän ilmoitus tiimeissä:

 • Näkyvät teams-toiminta syötteessä.

 • Näkyvät keskustelussa Planner-sovelluksen kanssa (voit katsoa tästä, jos haluat nähdä aiempien tehtävä korttien tietueet).

 • Sisältävät tehtävän otsikon, joka on antanut sinulle tehtävän, tehtävän, johon tehtävä kuuluu, ja linkin, jonka avulla voit avata tehtävän tiedot tiimeissä.

 • Sähkö postin ja mobiilikäytön push-tehtävä Varauksen ilmoitusten korvaaminen Saat kaikki kolme.

Vaikka tehtävän varaus toiminto olisi tiimien ulkopuolella (esimerkiksi Plannerin verkko versiossa tai Planner-mobiilisovelluksissa), jos suunnitelma sisältää teamsin väli lehden, teams-ilmoitus lähetetään siirronsaajalle.

Jos et näe teamsin ilmoituksia tietystä ohjelmasta, yritä poistaa ja asentaa uudelleen Planner-sovellus siihen liittyvään tiimiin, jotta Planner bot lisätään tiimiin.  

Planner-tehtävä ilmoitusten poistaminen käytöstä Teamsissa

Jos et halua saada teamsin ilmoituksia tehtävä varauksia varten, voit vaientaa tai estää Planner botin, jos haluat lopettaa teamsin ilmoitukset Plannerista.

Jos olet Microsoft 365 järjestelmänvalvoja ja haluat poistaa Planner teamsin ilmoituksen käytöstä, voit poistaa teamsin Planner-sovelluksenkäytöstä. Jos haluat poistaa käytöstä vain Planner-tehtävän ilmoitukset Teamsissa, mutta jättää Planner-sovelluksen käyttöön, ota yhteyttä Office-tukeen.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×