Pivot-tietojen pivot-taulukossa tai pivot-kaavio

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Excelissä tietojen kentän ulkoasua muuttamalla tietoja pivot-taulukon tai pivot-näkymästä. Pivot-taulukon kenttäluettelon avulla voit lisätä, järjestää uudelleen tai poistaa kenttiä tietojen näyttäminen pivot-taulukossa tai pivot-kaavion tarkalleen siinä muodossa, jossa haluat.

Kun teet muutoksia pivot-taulukon kenttäluettelossa, raportin asettelu muuttuu oletusarvon mukaan automaattisesti. Kun ulkoisia tietoja on paljon, voit työskennellä tehokkaammin ottamalla käyttöön manuaalisen päivityksen.

Kun luot pivot-taulukon, Excel näyttää pivot-taulukon kenttäluettelon, jotta voit lisätä pivot-taulukkoon kenttiä, järjestää kenttiä uudelleen, vaihtaa niiden paikkaa tarpeen mukaan tai poistaa niitä pivot-taulukosta. Oletusarvon mukaan pivot-taulukon kenttäluettelossa näkyy kaksi osaa:

 • Yläreunassa oleva kenttäosa Pivot-taulukon kenttien lisäämistä ja poistamista varten

 • Asetteluosa alareunassa kenttien uudelleenjärjestämistä ja paikan vaihtamista varten

  Pivot-taulukon kenttäluettelo

Voit kiinnittää Pivot-taulukon kenttäluettelon Excel-ikkunan kumpaan reunaan tahansa ja muuttaa sen kokoa vaakasuunnassa. Voit myös poistaa Pivot-taulukon kenttäluettelon kiinnityksen, jolloin voit muuttaa sen kokoa sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Jos pivot-taulukon kenttäluettelo ei näy, varmista, että olet napsauttanut mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

Jos suljet pivot-taulukon kenttäluettelon, voit tuoda sen uudelleen näkyviin. Napsauta pivot-taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Näytä kenttäluettelo. Voit myös valita valintanauhasta Kenttäluettelo (Pivot-taulukon Pivot-taulukkotyökalujen Asetukset-välilehden Näytä-ryhmä. Pivot-kaavion Pivot-kaaviotyökalujen Analysoi-välilehden Näytä tai piilota -ryhmä).

Jos et näe kentät, jotka haluat käyttää pivot-taulukon kenttäluettelossa päivitä pivot-taulukon tai pivot-kaavion uudet kentät, lasketut kentät, mittojen, lasketut mitat tai dimensiot, jotka olet lisännyt ( edellisen toiminnon jälkeen Pivot-taulukkotyökalut, asetukset -välilehti, tiedot -ryhmä).

On tärkeää ymmärtää, kuinka pivot-taulukon kenttäluettelo toimii ja tapoja, joilla voit järjestää erilaiset kentät niin, että voit toteuttaa tulokset, kun haluat luoda pivot-taulukon tai pivot-kentän-asettelu.

Kuinka pivot-taulukon kenttäluettelo toimii

1. Ulkoinen tietolähde sisältää rakenteellisia tietoja, jotka on järjestetty yhdeksi tai useaksi kentäksi (niitä kutsutaan myös sarakkeiksi). Nämä kentät näkyvät kenttäluettelossa.

2. kentän siirtäminen kenttäluettelo, jolloin kenttä siirtyy samanaikaisesti Raporttisuodatin-alue pivot-taulukossa Raporttisuodatin-alueelle.

3. kentän siirtäminen kenttäluetteloa, joka siirtää samanaikaisesti pivot-taulukon sarakeotsikot-alueelle kentän sarakeotsikot-alueelle.

4. siirtyy kenttäluettelo, jolloin kenttä siirtyy samanaikaisesti pivot-taulukon rivin tarra-alueen rivi tarra-alueen kenttä.

5. kenttä siirtyy kenttäluettelo, jolloin kenttä siirtyy samanaikaisesti pivot-taulukon arvoalueen arvot-alueelle.

Seuraavassa on ohjeita arvo-, nimi- ja ulottuvuuskenttien siirtämisestä kenttäosasta asetteluosan neljälle eri raporttialueelle kentän asettelun luomiseksi.

 • Arvokentät    Jos valitset vain numeerisen kentän valintaruudun, se siirretään oletusarvoisesti arvoalueelle.

 • Rivi- ja sarakekentät    Voit lisätä kentän ainoastaan kerran joko Raporttisuodatin-, Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-alueelle riippumatta siitä, onko tietotyyppi numeerinen vai ei-numeerinen. Jos yrität lisätä saman kentän useammin kuin kerran esimerkiksi asetteluosan Riviotsikot- ja Sarakeotsikot-alueille, kyseinen kenttä poistetaan automaattisesti alkuperäiseltä alueelta ja lisätään uudelle alueelle.

 • Toimenpiteet    Online Analytical Processing (OLAP)-tietolähde on usein useita kenttiä eli mitat järjestetty hierarkiassa eri dimensioiden, hierarkioiden ja tasojen. Napsauta Laajenna Plusruutu ja tiivistää Miinusruutu painikkeet, kunnes löydät haluamasi kentät.

  Voit siirtää riviotsikko-, sarakeotsikko- ja raporttisuodatinalueille vain hierarkioita, attribuutteja ja nimettyjä joukkoja.

  Voit siirtää arvoalueelle vain mittoja, laskettuja mittoja ja suorituskykyilmaisimia (KPI).

Pivot-taulukon kenttäluettelolla on viisi erilaista näkymää, jotka on suunniteltu ja optimoitu erilaisia pivot-taulukkotehtäviä varten.

 1. Jos haluat vaihtaa näkymää, napsauta Pivot-taulukkokenttäluettelon yläreunassa olevaa Kenttäluettelot-painiketta.

  Pivot-taulukon kenttäluettelon Näytä-painike

 2. Valitse luettelosta joku seuraavista näkymistä:

Kenttien ja alueiden osat pinottu

Tämä on oletusnäkymä, joka on tarkoitettu pientä kenttämäärää varten.

Kenttien ja alueiden osat vierekkäin

Tämä näkymä on tarkoitettu kenttien lisäämiseen ja poistamineen, kun kullakin alueella on yli neljä kenttää.

Vain kenttien osa

Tämä näkymä sopii käytettäväksi, kun halutaan lisätä ja poistaa useita kenttiä.

Vain alueiden osa (2 x 2)

Tämä näkymä sopii käytettäväksi, kun halutaan järjestää uudelleen useita kenttiä.

Vain alueiden osa (1 x 4)

Tämä näkymä sopii käytettäväksi, kun halutaan järjestää uudelleen useita kenttiä.

Vihje    Valitse kenttäluettelon kenttäosan ja alueiden osa pinottu ja kenttäluettelon kenttäosan ja alueiden osa-rinnakkais näkymät-voit muuttaa jokaisen osan korkeuden ja leveyden viemällä osoittimen-osassa erotinta, kunnes osoitin muuttuu pystysuuntaisen kaksipäinen nuoli Kaksipäinen pystysuuntainen nuoli tai kaksipäinen vaakasuuntainen nuoli Kaksipäinen vaakasuuntainen nuoli , vetämällä kaksipäinen nuoli ylös tai alas tai vasemmalle tai oikealle haluamaasi paikkaan, ja joko valitsemalla kaksipäinen nuoli tai paina ENTER-näppäintä.

Kun luot pivot-taulukon tai pivot-kaavion, olet valmis, lisää kentät, joiden sisältämät tiedot haluat näyttää raportissa. Voit valita yhden kentän kullekin alueelle yleensä asetteluosan. Jos haluat nähdä tietyn kentän eri arvoja, voit myös lisätä useita kopioita kentän arvot -alueelle.

Jos pivot-taulukko on yhdistetty ulkoisesta tietolähteestä, joka sisältää paljon tietoja, voit suodattaa yhden tai useamman kentän ennen kuin lisäät kenttiä raporttiin, jonka voit vähentää päivittää raportin kuluvaa aikaa.

Voit lisätä pivot-taulukkoon tai pivot-kaavioon kenttiä pivot-taulukon kenttäluettelossa suorittamalla seuraavia toimia:

 • Voit sijoittaa kentän asetteluosan tietylle alueelle valitsemalla haluamasi kentän valintaruudun Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudusta. Voit halutessasi järjestää kentät uudelleen myöhemmin.

  Huomautus    Oletusarvon mukaan numeeriset kentät lisätään Riviotsikot -alueelle, numeeriset kentät lisätään arvot -alueeseen ja Online Analytical Processing (OLAP)-päivämäärä ja Aikahierarkiat lisätään Sarakeotsikot -alueelle.

 • Voit sijoittaa kentän asetteluosan tietylle alueelle napsauttamalla kentän nimeä hiiren kakkospainikkeella Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudussa ja valitsemalla sitten Lisää raporttisuodattimeen, Lisää sarakeotsikoihin, Lisää riviotsikoihin tai Lisää arvoihin.

 • Jos haluat vetää kentän asetteluosan tietylle alueelle, valitse kenttä Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudussa ja vedä se kenttäosasta haluamaasi asetteluosaan.

Pivot-taulukon, joka perustuu tiedot Excel-laskentataulukon tai ulkoisen tietolähteen tietoja ei - OLAP Online Analytical Processing haluat ehkä lisätä saman kentän useammin kuin kerran arvot -alueelle. Voit tehdä tämän onko tietotyyppi on numeerinen tai ei-numeerinen. Jos esimerkiksi haluat laskutoimitukset-rinnakkais, kuten käyttökate- ja katetuottoa, vähimmäis- ja myynnin tai asiakkaan määrät ja prosenttiosuus yhteensä asiakkaiden vertailu.

 1. Valitse kenttä pivot-taulukon kenttäluettelon Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudusta ja vedä se asetteluosan Arvot-alueelle.

 2. Luo kentästä niin monta kopiota kuin haluat niitä Arvot-alueelle toistamalla vaihe 1.

 3. Muuta yhteenvetofunktiota tai mukautettua laskentaa haluamallasi tavalla pivot-taulukon kussakin kentän kopiossa.

  Vihje    Voit myös muuttaa kopioitujen kenttien itse pivot-taulukon nimi.

Huomautukset    

 • Kun lisäät Arvot-alueelle kaksi tai useampia kenttiä, riippumatta siitä, ovatko ne saman kentän kopioita vai eri kenttiä, kenttäluettelo lisää Arvot-alueelle automaattisesti Arvosarake-otsikon. Voit käyttää tätä kenttää siirtääksesi kenttää ylös- ja alaspäin Arvot-alueella. Voit siirtää Arvosarake-otsikon Sarakeotsikot-alueelle tai Riviotsikot-alueelle. Et kuitenkaan voi siirtää Arvosarake-otsikkoa Raporttisuodattimet-alueelle.

 • Voit lisätä kentän ainoastaan kerran joko Raporttisuodatin-, Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-alueelle riippumatta siitä, onko tietotyyppi numeerinen vai ei-numeerinen. Jos yrität lisätä saman kentän useammin kuin kerran esimerkiksi asetteluosan Riviotsikot- ja Sarakeotsikot-alueille, kyseinen kenttä poistetaan automaattisesti alkuperäiseltä alueelta ja lisätään uudelle alueelle.

 • Toinen tapa lisätä sama kenttä arvot -alueelle on käyttää kaavassa saman kentän käyttävän kaavan (kutsutaan myös laskettu kenttä).

 • Pidä hiiren osoitinta Pivot-taulukon kenttäluettelon Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudussa olevan kentän nimen päällä ja napsauta sitten kentän nimen vieressä olevaa avausnuolta.

  Valitse Suodatin-valikosta haluamasi suodatusasetukset.

Voit järjestää pivot-taulukon kenttäluetteloon aiemmin lisätyt kentät uudelleen tai muuttaa kenttien paikkaa asetteluosan alaosassa olevia neljää aluetta käyttämällä seuraavasti:

Pivot-taulukko

Kuvaus

Arvot

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

Riviotsikot

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

Sarakeotsikot

Käytetään kenttien näyttämiseen sarakkeina raportin yläreunassa. Sarake, joka sijaitsee alempana, muodostaa yläpuolellaan olevan sarakkeen alemman tason.

Raporttisuodatin

Käytetään raportin suodattamiseen raporttisuodattimessa valitun kohteen mukaan.

Pivot-kaaviot

Kuvaus

Arvot

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

Akselin kenttä (luokat)

Käytetään kenttien näyttämiseen akseleina kaaviossa.

Selitekentät (sarja)

Käytetään kenttien näyttämiseen kaavion selitteessä.

Raporttisuodatin

Käytetään raportin suodattamiseen raporttisuodattimessa valitun kohteen mukaan.

Pivot-taulukon kenttien järjestäminen uudelleen, valitse jokin alueet kentän nimeä ja valitse sitten jokin seuraavista komennoista:

Siirrä ylöspäin

Siirtää kenttää yhden paikan ylöspäin alueella.

Siirrä alaspäin

Siirtää kenttää yhden paikan alaspäin alueella.

Siirrä alkuun

Siirtää kentän alueen alkuun.

Siirrä loppuun

Siirtää kentän alueen loppuun.

Siirrä raporttisuodattimeen

Siirtää kentän raporttisuodatinalueelle.

Siirrä riviotsikoihin

Siirtää kentän riviotsikkoalueelle.

Siirrä sarakeotsikoihin

Siirtää kentän sarakeotsikkoalueelle.

Siirrä arvoihin

Siirtää kentän arvoalueelle.

Arvokentän asetukset, Kentän asetukset

Näyttää Kenttäasetukset - tai Arvokentän asetukset -valintaikkunoissa. Lisätietoja asetuksista napsauttamalla ohjeen painike painikkeen kuva valintaikkunan yläosassa.

Vihje    Voit myös siirtää kenttiä kenttäosan ja asetteluosan alueen välillä sekä muiden osien välillä napsauttamalla kentän nimeä ja vetämällä sitten hiirellä.

Voit poistaa kentän pivot-taulukon kenttäluettelosta toimimalla seuraavasti:

 • Tyhjennä poistettavan kentän valintaruutu Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudussa.

  Huomautus    Valintaruudun tyhjentäminen poistaa kentän kaikki ilmentymät raportista.

 • Napsauta poistettavaa kenttää asettelualueella ja valitse sitten Poista kenttä.

 • Voit myös napsauttaa asetteluosassa olevaa kenttää, pitää sitä painettuna ja vetää sen pivot-taulukon kenttäluettelon ulkopuolelle.

Kun teet muutoksia pivot-taulukon kenttäluettelossa, raportin asettelu muuttuu oletusarvon mukaan automaattisesti. Kun ulkoisia tietoja on paljon, voit työskennellä tehokkaammin ottamalla käyttöön manuaalisen päivityksen. Kun otat käyttöön manuaalisen päivityksen, voit lisätä, siirtää tai poistaa kenttiä pivot-taulukon kenttäluettelosta nopeasti. Et kuitenkaan voit käyttää raportteja ennen kuin vaihdat takaisin automaattisiin päivityksiin.

 1. Pivot-taulukossa, pivot-taulukon kenttäluettelon alaosassa manuaalisen päivityksen käyttöön valitsemalla Siirrä asettelun päivittämistä -valintaruutu.

  Varoitus    Kun määrität raporttiasettelu manuaalinen päivittäminen, pivot-taulukon kenttäluettelon vaihtaminen vain kentät näkymään, sulkeminen tai poistuminen Excel Hylkää kaikki, pivot-taulukko ilman vahvistusta tekemäsi muutokset.

 2. Pivot-kenttäluettelossa kentän asettelun muutokset ja valitse sitten Päivitä manuaalisesti päivittää pivot-taulukon asettelu.

 3. Kun lopetat raportin ulkoasun muokkaamisen kenttäluettelossa, palaa automaattisiin päivityksiin tyhjentämällä Siirrä asettelun päivittämistä -valintaruutu.

Huomautus    Pivot-taulukon alkaa automaattisista aina, kun työkirja avataan.

Kun luot pivot-taulukon, Excel näyttää pivot-taulukon kenttäluettelon, jotta voit lisätä pivot-taulukkoon kenttiä, järjestää kenttiä uudelleen, vaihtaa niiden paikkaa tarpeen mukaan tai poistaa niitä pivot-taulukosta. Oletusarvon mukaan pivot-taulukon kenttäluettelossa näkyy kaksi osaa:

 • Yläreunassa oleva kenttäosa Pivot-taulukon kenttien lisäämistä ja poistamista varten

 • Asetteluosa alareunassa kenttien uudelleenjärjestämistä ja paikan vaihtamista varten

  Pivot-taulukon kenttäluettelo

Voit kiinnittää Pivot-taulukon kenttäluettelon Excel-ikkunan kumpaan reunaan tahansa ja muuttaa sen kokoa vaakasuunnassa. Voit myös poistaa Pivot-taulukon kenttäluettelon kiinnityksen, jolloin voit muuttaa sen kokoa sekä pysty- että vaakasuunnassa.

Jos pivot-taulukon kenttäluettelo ei näy, varmista, että olet napsauttanut mitä tahansa kohtaa pivot-taulukossa.

Jos suljet pivot-taulukon kenttäluettelon, Näytä se uudelleen. Osoita pivot-taulukossa, ja valitse sitten Näytä kenttäluettelo. Voit myös napsauttaa KenttäluettelonPivot-taulukon analysoi -välilehdessä.

Jos et näe, jota haluat käyttää pivot-taulukon kenttäluettelon kentät, uudet kentät, lasketut kentät, mittojen, lasketut mitat tai dimensiot, jotka olet lisännyt edellisen toiminnon jälkeen pivot-taulukon päivittäminen: Analysoi pivot-taulukko > Päivitä.

Seuraavassa on ohjeita arvo-, nimi- ja ulottuvuuskenttien siirtämisestä kenttäosasta asetteluosan neljälle eri raporttialueelle kentän asettelun luomiseksi.

 • Arvokentät    Jos valitset vain numeerisen kentän valintaruudun, se siirretään oletusarvoisesti arvoalueelle.

 • Rivi- ja sarakekentät    Voit lisätä kentän ainoastaan kerran joko Raporttisuodatin-, Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-alueelle riippumatta siitä, onko tietotyyppi numeerinen vai ei-numeerinen. Jos yrität lisätä saman kentän useammin kuin kerran esimerkiksi asetteluosan Riviotsikot- ja Sarakeotsikot-alueille, kyseinen kenttä poistetaan automaattisesti alkuperäiseltä alueelta ja lisätään uudelle alueelle.

 • Toimenpiteet    Online Analytical Processing (OLAP)-tietolähde on usein useita kenttiä eli mitat järjestetty hierarkiassa eri dimensioiden, hierarkioiden ja tasojen. Napsauta Laajenna Plusruutu ja tiivistää Miinusruutu painikkeet, kunnes löydät haluamasi kentät.

  Voit siirtää riviotsikko-, sarakeotsikko- ja raporttisuodatinalueille vain hierarkioita, attribuutteja ja nimettyjä joukkoja.

  Voit siirtää arvoalueelle vain mittoja, laskettuja mittoja ja suorituskykyilmaisimia (KPI).

Kun luot pivot-taulukon tai pivot-kaavion, olet valmis, lisää kentät, joiden sisältämät tiedot haluat näyttää raportissa. Voit valita yhden kentän kullekin alueelle yleensä asetteluosan. Jos haluat nähdä tietyn kentän eri arvoja, voit myös lisätä useita kopioita kentän arvot -alueelle.

Jos pivot-taulukko on yhdistetty ulkoisesta tietolähteestä, joka sisältää paljon tietoja, voit suodattaa yhden tai useamman kentän ennen kuin lisäät kenttiä raporttiin, jonka voit vähentää päivittää raportin kuluvaa aikaa.

Voit lisätä pivot-taulukkoon tai pivot-kaavioon kenttiä pivot-taulukon kenttäluettelossa suorittamalla seuraavia toimia:

 • Jos haluat sijoittaa kentän asetteluosan Pivot-taulukon kentät -ruudussa nimetyn alueen lisättävän kentän valintaruutu. Kenttien voit järjestää myöhemmin, voit halutessasi.

  Huomautus    Oletusarvon mukaan numeeriset kentät lisätään Riviotsikot -alueelle, numeeriset kentät lisätään arvot -alueeseen ja Online Analytical Processing (OLAP)-päivämäärä ja Aikahierarkiat lisätään Sarakeotsikot -alueelle.

 • Voit vetää kentän asetteluosan Pivot-taulukon kentät -ruutuun alue napsauttamalla ja pidä kentän ja vedä se kenttäosasta asetteluosan, jonka haluat.

Pivot-taulukon, joka perustuu tiedot Excel-laskentataulukon tai ulkoisen tietolähteen tietoja ei - OLAP Online Analytical Processing haluat ehkä lisätä saman kentän useammin kuin kerran arvot -alueelle. Voit tehdä tämän onko tietotyyppi on numeerinen tai ei-numeerinen. Jos esimerkiksi haluat laskutoimitukset-rinnakkais, kuten käyttökate- ja katetuottoa, vähimmäis- ja myynnin tai asiakkaan määrät ja prosenttiosuus yhteensä asiakkaiden vertailu.

 1. Pivot-kenttäluettelossa Pivot-taulukon kentät -ruudussa Valitse ja pidä kentän ja vedä se asetteluosan arvot -alueelle.

 2. Luo kentästä niin monta kopiota kuin haluat niitä Arvot-alueelle toistamalla vaihe 1.

 3. Muuta yhteenvetofunktiota tai mukautettua laskentaa haluamallasi tavalla pivot-taulukon kussakin kentän kopiossa.

  Vihje    Voit myös muuttaa kopioitujen kenttien itse pivot-taulukon nimi.

Huomautukset    

 • Kun lisäät Arvot-alueelle kaksi tai useampia kenttiä, riippumatta siitä, ovatko ne saman kentän kopioita vai eri kenttiä, kenttäluettelo lisää Arvot-alueelle automaattisesti Arvosarake-otsikon. Voit käyttää tätä kenttää siirtääksesi kenttää ylös- ja alaspäin Arvot-alueella. Voit siirtää Arvosarake-otsikon Sarakeotsikot-alueelle tai Riviotsikot-alueelle. Et kuitenkaan voi siirtää Arvosarake-otsikkoa Raporttisuodattimet-alueelle.

 • Voit lisätä kentän ainoastaan kerran joko Raporttisuodatin-, Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-alueelle riippumatta siitä, onko tietotyyppi numeerinen vai ei-numeerinen. Jos yrität lisätä saman kentän useammin kuin kerran esimerkiksi asetteluosan Riviotsikot- ja Sarakeotsikot-alueille, kyseinen kenttä poistetaan automaattisesti alkuperäiseltä alueelta ja lisätään uudelle alueelle.

 • Toinen tapa lisätä sama kenttä arvot -alueelle on käyttää kaavassa saman kentän käyttävän kaavan (kutsutaan myös laskettu kenttä).

Voit poistaa kentän pivot-taulukon kenttäluettelosta toimimalla seuraavasti:

 • Poista Pivot-taulukon kentät -ruudussa oleva valintaruutu, jos haluat poistaa kentän.

  Huomautus    Valintaruudun tyhjentäminen poistaa kentän kaikki ilmentymät raportista.

 • Voit myös napsauttaa asetteluosassa olevaa kenttää, pitää sitä painettuna ja vetää sen pivot-taulukon kenttäluettelon ulkopuolelle.

Kun luot pivot-taulukon, Excel näyttää pivot-taulukon kenttäluettelon, jotta voit lisätä pivot-taulukkoon kenttiä, järjestää kenttiä uudelleen, vaihtaa niiden paikkaa tarpeen mukaan tai poistaa niitä pivot-taulukosta. Oletusarvon mukaan pivot-taulukon kenttäluettelossa näkyy kaksi osaa:

 • Yläreunassa oleva kenttäosa Pivot-taulukon kenttien lisäämistä ja poistamista varten

 • Asetteluosa alareunassa kenttien uudelleenjärjestämistä ja paikan vaihtamista varten

Avaa pivot-taulukon kenttäluettelo, pivot-taulukossa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Näytä kenttäluettelo.

Jos et näe kentät, jotka haluat käyttää pivot-taulukon kenttäluettelossa päivitä pivot-taulukon tai pivot-kaavion uudet kentät, lasketut kentät, mittojen, lasketut mitat tai dimensiot, jotka olet lisännyt edellisen toiminnon jälkeen. Saadakseen ne pivot-taulukossa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Päivitä.

Seuraavassa on ohjeita arvo-, nimi- ja ulottuvuuskenttien siirtämisestä kenttäosasta asetteluosan neljälle eri raporttialueelle kentän asettelun luomiseksi.

 • Arvot    Jos valitset valintaruudun vain numeerisen kentän oletusarvon mukaan, se siirretään arvot -alueelle.

 • Rivit ja sarakkeet    Voit lisätä kentän vain kerran SUODATTIMIA, RIVIENtai SARAKKEIDEN alueet, onko tietotyyppi on numeerinen tai ei-numeerinen. Jos yrität lisätä saman kentän useita kertoja – esimerkiksi, rivit ja sarakkeet -alueen asetteluosan – kentän automaattisesti alkuperäiseen alueeseen, on poistettu ja sijoittaa uusi-alueella.

Kun luot pivot-taulukon tai pivot-kaavion, olet valmis, lisää kentät, joiden sisältämät tiedot haluat näyttää raportissa. Voit valita yhden kentän kullekin alueelle yleensä asetteluosan. Jos haluat nähdä tietyn kentän eri arvoja, voit myös lisätä useita kopioita kentän arvot -alueelle.

Jos pivot-taulukko on yhdistetty ulkoisesta tietolähteestä, joka sisältää paljon tietoja, voit suodattaa yhden tai useamman kentän ennen kuin lisäät kenttiä raporttiin, jonka voit vähentää päivittää raportin kuluvaa aikaa.

Voit lisätä pivot-taulukkoon tai pivot-kaavioon kenttiä pivot-taulukon kenttäluettelossa suorittamalla seuraavia toimia:

 • Jos haluat sijoittaa kentän asetteluosan, valitse Valitse kentät -ruudusta nimetyn alueen lisättävän kentän valintaruutu. Kenttien voit järjestää myöhemmin, voit halutessasi.

  Huomautus: Oletusarvon mukaan numeeriset kentät lisätään rivit -alueelle, numeeriset kentät lisätään arvot -alueeseen ja Online Analytical Processing (OLAP)-päivämäärä ja Aikahierarkiat lisätään sarakkeet -alueeseen.

 • Jos haluat sijoittaa kentän asetteluosan, valitse Valitse kentät -ruudusta tietyn alueen osoittimen kentän nimen ja punainen avattavan valikon nuolta, kentän nameclick kenttänimen vieressä ja valitse sitten Siirrä raporttisuodattimeen , Siirtäminen sarakeotsikoihin, Siirrä riviotsikoihintai Siirrä arvoihin.

 • Jos haluat vetää kentän asetteluosan tietylle alueelle, valitse kenttä Valitse raporttiin lisättävät kentät -ruudussa ja vedä se kenttäosasta haluamaasi asetteluosaan.

Pivot-taulukon, joka perustuu tiedot Excel-laskentataulukon tai ulkoisen tietolähteen tietoja ei - OLAP Online Analytical Processing haluat ehkä lisätä saman kentän useammin kuin kerran arvot -alueelle. Voit tehdä tämän onko tietotyyppi on numeerinen tai ei-numeerinen. Jos esimerkiksi haluat laskutoimitukset-rinnakkais, kuten käyttökate- ja katetuottoa, vähimmäis- ja myynnin tai asiakkaan määrät ja prosenttiosuus yhteensä asiakkaiden vertailu.

 1. Pivot-kenttäluettelossa Valitse kentät -ruudussa Valitse ja pidä kentän ja vedä se asetteluosan arvot -alueelle.

 2. Luo kentästä niin monta kopiota kuin haluat niitä Arvot-alueelle toistamalla vaihe 1.

 3. Muuta yhteenvetofunktiota tai mukautettua laskentaa haluamallasi tavalla pivot-taulukon kussakin kentän kopiossa.

  Vihje: Voit myös muuttaa kopioitujen kenttien itse pivot-taulukon nimi.

Huomautukset: 

 • Kun lisäät Arvot-alueelle kaksi tai useampia kenttiä, riippumatta siitä, ovatko ne saman kentän kopioita vai eri kenttiä, kenttäluettelo lisää Arvot-alueelle automaattisesti Arvosarake-otsikon. Voit käyttää tätä kenttää siirtääksesi kenttää ylös- ja alaspäin Arvot-alueella. Voit siirtää Arvosarake-otsikon Sarakeotsikot-alueelle tai Riviotsikot-alueelle. Et kuitenkaan voi siirtää Arvosarake-otsikkoa Raporttisuodattimet-alueelle.

 • Voit lisätä kentän ainoastaan kerran joko Raporttisuodatin-, Riviotsikot- tai Sarakeotsikot-alueelle riippumatta siitä, onko tietotyyppi numeerinen vai ei-numeerinen. Jos yrität lisätä saman kentän useammin kuin kerran esimerkiksi asetteluosan Riviotsikot- ja Sarakeotsikot-alueille, kyseinen kenttä poistetaan automaattisesti alkuperäiseltä alueelta ja lisätään uudelle alueelle.

 • Toinen tapa lisätä sama kenttä arvot -alueelle on käyttää kaavassa saman kentän käyttävän kaavan (kutsutaan myös laskettu kenttä).

 • Pivot-taulukon kentät -luettelosta Valitse kentät -ruudussa osoittimen kentän nimen ja kenttänimen vieressä olevaa punainen avattavan luettelon nuolta ja valitse Suodata.

Pivot-taulukon tai Pivot-kaavion kentät -luettelosta voit järjestää aiemmin luotuja kenttiä tai siirtää kenttiä käyttämällä jotakin neljä aluetta asetteluosan alareunassa:

Pivot-taulukko

Kuvaus

SUODATTIMET

Käytetään raportin suodattamiseen raporttisuodattimessa valitun kohteen mukaan.

SARAKKEET

Käytetään kenttien näyttämiseen sarakkeina raportin yläreunassa. Sarake, joka sijaitsee alempana, muodostaa yläpuolellaan olevan sarakkeen alemman tason.

RIVIT

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

ARVOT

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

Pivot-kaaviot

Kuvaus

SUODATTIMET

Käytetään raportin suodattamiseen raporttisuodattimessa valitun kohteen mukaan.

SELITE (SARJA)

Käytetään kenttien näyttämiseen kaavion selitteessä.

AKSELIN (CAEGORIES)

Käytetään kenttien näyttämiseen akseleina kaaviossa.

ARVOT

Käytetään numeeristen tietojen yhteenvetojen näyttämiseen.

Pivot-taulukon kenttien järjestäminen uudelleen, valitse jokin alueet kentän nimeä ja valitse sitten jokin seuraavista komennoista:

Siirrä ylöspäin

Siirtää kenttää yhden paikan ylöspäin alueella.

Siirrä alaspäin

Siirtää kenttää yhden paikan alaspäin alueella.

Siirrä alkuun

Siirtää kentän alueen alkuun.

Siirrä loppuun

Siirtää kentän alueen loppuun.

Siirrä raporttisuodattimeen

Siirtää kentän raporttisuodatinalueelle.

Siirrä riviotsikoihin

Siirtää kentän riviotsikkoalueelle.

Siirrä sarakeotsikoihin

Siirtää kentän sarakeotsikkoalueelle.

Siirrä arvoihin

Siirtää kentän arvoalueelle.

Arvokentän asetukset, Kentän asetukset

Näyttää Kenttäasetukset - tai Arvokentän asetukset -valintaikkunoissa.

Vihje: Voit myös siirtää kenttiä kenttäosan ja asetteluosan alueen välillä sekä muiden osien välillä napsauttamalla kentän nimeä ja vetämällä sitten hiirellä.

Jos haluat poistaa kentän kenttäluettelossa, tee jompikumpi seuraavista:

 • Poista Valitse kentät -ruudussa oleva valintaruutu, jos haluat poistaa kentän.

  Huomautus: Valintaruudun valinnan poistaminen poistaa kentän kaikki ilmentymät raportista.

 • Napsauta poistettavaa kenttää asettelualueella ja valitse sitten Poista kenttä.

 • Voit myös napsauttaa asetteluosassa olevaa kenttää, pitää sitä painettuna ja vetää sen pivot-taulukon kenttäluettelon ulkopuolelle.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

Pivot-taulukon luominen

Kenttäluettelon käyttäminen Pivot-taulukon kenttien järjestämiseen

Pivot-kaavion luominen

Tietojen suodattaminen osittajilla

Aikajanan luominen Pivot-taulukkoon päivämäärien suodattamista varten

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×