Pivot-taulukon tai pivot-kaavionäkymien luominen Access-työpöytätietokanta

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit käyttää Pivot-taulukko- ja Pivot-kaavionäkymiä, kun haluat tehdä interaktiivisen tietoanalyysin tai luoda dynaamisia, interaktiivisia kaavioita. Tässä artikkelissa kuvataan kunkin näkymän luomiseen ja mukauttamiseen tarvittavat vaiheet.

Toimintaohjeet

Tietoja pivot-taulukkonäkymistä

Esimerkki pivot-taulukkonäkymästä

Yksityiskohtaisten tietojen katselu

Yksittäisten kohteiden katselu

Pivot-taulukkonäkymän luonti

Vaihe 1: Kyselyn luominen

Vaihe 2: Avaa kyselyn pivot-taulukko-näkymässä

Vaihe 3: Tietokenttien lisääminen pivot-taulukkonäkymään

Rivikenttien lisääminen

Sarakekenttien lisääminen

Yksityiskohtakenttien lisääminen

Suodatinkenttien lisääminen

Kentän siirtäminen

Kentän poistaminen

Vaihe 4: Lisää laskettujen yksityiskohtakenttien ja summa-kenttien näkymään

Laskettujen Yksityiskohtakenttien lisääminen

Summa-kenttien lisääminen

Vaihe 5: Kenttien otsikoiden muuttaminen ja tietojen muotoileminen

Vaihe 6: Suodattaminen, lajittelu ja ryhmitellä tietoja

Pivot-kaavionäkymän suunnittelu

Pivot-taulukkonäkymän ja pivot-kaavionäkymän väliset erot

Pivot-kaavionäkymäesimerkit

Pivot-kaavionäkymän luominen

Vaihe 1: Pivot-kaavionäkymään vaihtaminen

Vaihe 2: Kenttien lisääminen tai poistaminen pivot-kaavionäkymästä

Kentän lisääminen

Kentän poistaminen

Vaihe 3: Ryhmittely, suodatus ja tietojen lajitteleminen

Tietojen ryhmitteleminen

Tietojen suodattaminen

Tietojen lajitteleminen

Vaihe 4: Kaaviolajin muuttaminen

Vaihe 5: Selitteen lisääminen

Vaihe 6: Muokkaaminen ja muotoileminen

Akselien otsikot

Arvopisteiden otsikot

Vaihe 7: Piirtoalueen muotoilu

Tietoja Pivot-taulukkonäkymistä

Pivot-taulukko on interaktiivinen taulukko, joka yhdistää ja vertailee nopeasti suuria tietomääriä. Voit katsella eri yhteenvetoja lähdetiedoista kiertämällä rivejä ja sarakkeita, ja voit näyttää sinua kiinnostavien alueiden tietoja. Voit käyttää Pivot-taulukkoa, kun haluat analysoida toisiinsa liittyviä summia, etenkin jos summattavana on pitkä luettelo lukuja, ja haluat verrata useita lukuja koskevia tietoja.

Esimerkki Pivot-taulukkonäkymästä

Seuraavassa kuvassa on laskutietojen kysely Pivot-taulukkonäkymässä. Tässä näkymässä näkyvät vain yhteenvetoarvot.

Pivot-taulukkonäkymä

Maa-kenttä on suodatettu näyttämään vain Yhdysvaltojen tiedot.

Mukautettu alue -kenttä on mukautetun ryhmän kenttä. Voit parantaa tietoanalyysiä ryhmittelemällä kohteita haluamallasi tavalla käyttämällä mukautetun ryhmän kenttiä. Tässä Kaupunki-kohteet on ryhmitelty kahteen luokkaan: Länsirannikko ja Muut alueet.

Tapahtuman kokonaisarvo näyttää myyjän käsittelemien tapahtumien kokonaisarvon prosentteina kummallakin alueella.

Tapahtumien määrä näyttää myyjän käsittelemien tapahtumien määrän kummallakin alueella.

Edellisessä kuvassa voit helposti vertailla eri myyjien ja alueiden tietoja. Taulukko on interaktiivinen, joten voit nopeasti vaihtaa suodattimia, summia ja näytettävää tietotasoa niin, että voit analysoida tietoja eri tavoin.

Sivun alkuun

Yksityiskohtaisten tietojen katselu

Näet yksittäiset tietueet valitsemalla myyjän oikealla puolella tai alueen alapuolella olevan plusmerkin (+). Seuraavassa kuvassa on Anne Dodsworthia koskevia yksityiskohtaisia tietoja.

Yksityiskohtaisten tietojen katselu

Nämä yksityiskohtakentät ovat pohjana olevassa tietuelähteessä.

Laskettu yksityiskohtakenttä käyttää muihin yksityiskohtakenttiin pohjautuvaa lauseketta.

Nämä yksittäiset tapahtumat käsitteli Anne Dodsworth Länsirannikon alueella.

Yhteenvetokentät ja -tiedot näkyvät näkymän alaosassa.

Voit piilottaa yksityiskohtaiset tiedot valitsemalla niihin liittyvän myyjän tai alueen oikealla puolella olevan miinusmerkin (-).

Huomautus: Yksityiskohtaisten tietojen piilottaminen parantaa Pivot-taulukkonäkymän suorituskykyä.

Sivun alkuun

Yksittäisten kohteiden katselu

Kun sarakealueella on enemmän kuin yksi kenttä, voit näyttää tai piilottaa alemman tason kohteet valitsemalla kohteen vasemmalla puolella olevan plus- (+) tai miinusmerkin (-). Voit esimerkiksi näyttää yhteenvetotietoja tai yksityiskohtia kustakin Länsirannikon kaupungista valitsemalla Länsirannikon vasemmalla puolella olevan plusmerkin (+).

Seuraavassa kuvassa on Länsirannikon kunkin kaupungin yhteenvetoarvot.

Yksittäisten kohteiden katselu

Kaupunki-kentän kohteet, jotka on ryhmitelty mukautetun Länsirannikko-ryhmän alle.

Elginin yhteenvetotiedot.

Valitsemalla tämän näet Elginissä olevat asiakkaat ja kunkin asiakkaan yhteenvetotiedot.

Valitsemalla tämän näet Elginiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Sivun alkuun

Pivot-taulukkonäkymän luonti

Voit luoda Pivot-taulukko- ja Pivot-kaavionäkymiä myös Access-kyselyille, -taulukoille ja -lomakkeille. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Pivot-taulukkonäkymä ja Pivot-kaavionäkymä luodaan Access-kyselylle.

Vaihe 1: kyselyn luominen

Jos sinulla ei vielä ole kyselyä, jota haluaisit käyttää Pivot-taulukkonäkymässä, luo uusi:

 • Valitse Luo-välilehden Kyselyt-ryhmästä Ohjattu kyselyn luominen, jos haluat luoda kyselyn ohjelman avulla, tai Kyselyn rakenne, jos haluat rakentaa kyselyn itse.

Kun lisäät kyselyruudukkoon kenttiä, muista lisätä:

 • kentät, joissa on tiedot, joista haluat yhteenvedon (esimerkiksi valuuttamäärät tai muut numeeriset tiedot).

 • kentät, joiden perusteella haluat verrata tietoja, kuten työntekijä, alue tai päivämäärä.

Jos aiot laskea Pivot-taulukon kohteita, lisää myös yksilöllinen tunnuskenttä laskettaville kohteille. Jos haluat esimerkiksi laskea laskujen määrän, kyselyyn tulee sisällyttää laskutaulukon tunnus.

Lisätietoja kyselyjen luomisesta on artikkelissa Johdanto kyselyihin.

Vaihe 2: kyselyn avaaminen Pivot-taulukkonäkymässä

 1. Jos kyselyä ei ole vielä avattu, kaksoisnapsauta kyselyä siirtymisruudussa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Näkymät-ryhmästä Näytä, ja valitse Pivot-taulukkonäkymä.

  Access tuo näkyviin tyhjän Pivot-taulukkonäkymän, jossa ei ole kenttiä tai tietoja.

Vaihe 3: tietokenttien lisääminen Pivot-taulukkonäkymään

Tässä vaiheessa lisätään kentät, jotka muodostavat Pivot-taulukkonäkymän rivi- ja sarakeotsikot sekä yksityiskohta- ja suodatinkentät. Jos haluat tehdä tämän, kenttäluettelon on oltava näkyvissä.

 • Jos kenttäluettelo ei ole näkyvissä, valitse Rakenne-välilehden Näytä/Piilota-ryhmästä Kenttäluettelo.

Rivikenttien lisääminen

Rivikentät ovat oikeat, jotka muodostavat pivot-taulukon rivit. Myyjä on tämän artikkelin alussa kuvat-rivi-kentästä.

Kun haluat lisätä uuden rivikentän:

 • Vedä kenttä kenttäluettelosta Pivot-taulukossa olevaan alueeseen, jossa lukee Pudota rivikentät tähän.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä suodatinkentän seuraavalla tavalla:

 1. Valitse kenttä kenttäluettelosta.

 2. Valitse kenttäluettelon alalaidan avattavasta luettelosta Rivialue, ja valitse Lisää.

Sarakekenttien lisääminen

Nimensä sarakekentät ovat oikeat, jotka muodostavat pivot-taulukon sarakkeet. Kaupunki - ja Asiakastunnus on tämän artikkelin alussa kuvat-sarakekentät.

Kun haluat lisätä sarakekentän:

 • Vedä kenttä kenttäluettelosta Pivot-taulukossa olevaan alueeseen, jossa lukee Pudota sarakekentät tähän.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä suodatinkentän seuraavalla tavalla:

 1. Valitse kenttä kenttäluettelosta.

 2. Valitse kenttäluettelon alalaidan avattavasta luettelosta Sarakealue, ja valitse Lisää.

Yksityiskohtakenttien lisääminen

Yksityiskohtakentät ovat oikeat, jotka muodostavat yksityiskohtasolut pivot-taulukon. Tämän artikkelin alussa kuvat- Tuotteen nimi, Yksikköhintaja määrä -kentät ovat kaikki yksityiskohtakenttien.

Kun haluat lisätä yksityiskohtakentän:

 • Vedä kenttä kenttäluettelosta Pivot-taulukossa olevaan alueeseen, jossa lukee Pudota summa- tai yksityiskohtakentät tähän.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä suodatinkentän seuraavalla tavalla:

 1. Valitse kenttä kenttäluettelosta.

 2. Valitse kenttäluettelon alalaidan avattavasta luettelosta Tietoalue, ja valitse Lisää.

Suodatinkenttien lisääminen

Suodatin-kentät ovat valinnaisia. Suodatuskentän lisääminen avulla voit suodattaa koko pivot-taulukko-arvon mukaan. Esimerkiksi ensimmäisen kuvassa on tämän artikkelin alussamaa -kenttä on lisätty suodatin-kenttänä. Tämän vuoksi koko pivot-taulukko voi suodattaa tietyn maissa.

Kun haluat lisätä suodatinkentän:

 • Vedä kenttä kenttäluettelosta Pivot-taulukossa olevaan alueeseen, jossa lukee Pudota suodatinkentät tähän.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä suodatinkentän seuraavalla tavalla:

 1. Valitse kenttä kenttäluettelosta.

 2. Valitse kenttäluettelon alalaidan avattavasta luettelosta Suodatusalue, ja valitse Lisää.

Kentän siirtäminen

 • Vedä kentän nimi haluamaasi paikkaan. Muista vetää kentän nimeä (esimerkiksi Myyjä), eikä jotakin kentän arvoista.

Kentän poistaminen

 • Valitse sen kentän nimi, jonka haluat poistaa, ja valitse Rakenne-välilehden Aktiivinen kenttä -ryhmästä Poista kenttä.

  Huomautus: Tämä toiminto poistaa kentän näkymästä, mutta kenttä on edelleen käytettävissä pohjana olevassa tietolähteessä.

Vaihe 4: laskettujen yksityiskohtakenttien ja summa-kenttien lisääminen näkymään

Laskettujen yksityiskohtakenttien lisääminen

 1. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Kaavat, ja valitse Luo laskettu yksityiskohtakenttä.

  Access tuo näkyviin Ominaisuudet-valintaikkunan.

 2. Kirjoita Nimi-ruutuun lasketun kentän nimi.

 3. Kirjoita nimi -ruudun alapuolella olevaan suurempaan ruutuun, laskenta, jonka haluat suorittaa, esimerkiksi:

  Yksikköhinta * määrä

  Vihje:  Kun kirjoitat laskutoimitusta, voit lisätä siihen kenttiä käyttämällä avattavaa luetteloa ja Ominaisuus-valintaikkunan alalaidassa olevaa Lisää viittaus -painiketta.

 4. Valitse Muuta. Access lisää lasketun kentän kenttäluettelossa.

 5. Luo kaikki haluamasi lasketut kentät toistamalla vaiheet 2–4.

 6. Sulje Ominaisuudet-valintaikkuna.

 7. Lisää laskettu kenttä pivot-taulukkoon osan Yksityiskohtakenttien lisääminenohjeiden mukaisesti.

Summa-kenttien lisääminen

 1. Varmista, että yksityiskohtasolut ovat näkyvissä: valitse sarakeotsikko, ja valitse Rakenne-välilehden Näytä/Piilota-ryhmästä Näytä tiedot.

 2. Valitse jokin tietoarvo, johon haluat lisätä summan.

 3. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Automaattinen laskenta, ja valitse summatyyppi, jonka haluat lisätä.

 4. Toista vaihe 3, jos haluat lisätä myös muita summatyyppejä.

Vaihe 5: kenttien otsikoiden ja muotoilutietojen muuttaminen

 1. Valitse Pivot-taulukosta sen kentän nimi, jota haluat muuttaa.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Ominaisuudet.

 3. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunassa Otsikot-välilehti.

 4. Kirjoita Otsikko-ruutuun haluamasi otsikko ja paina Enter-näppäintä.

 5. Määritä muut haluamasi otsikoiden muotoiluasetukset.

 6. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunassa Muotoile-välilehti.

 7. Voit lajitella tiedot ja muotoilla tekstin ja solut käyttämällä Muotoile-välilehden komentoja.

 8. Jos Pivot-taulukossa on summa-rivejä, voit piilottaa yksityiskohtakentät ja näyttää vain summa-kentät valitsemalla Rakenne-välilehdessä Piilota tiedot.

 9. Lisää summa-kenttiin otsikoita ja muotoja toistamalla vaiheet 3–7.

Vihje:  Voit näyttää summat prosenttimääränä loppusummasta valitsemalla jonkin summista ja loppusumman, johon haluat sitä verrata (rivin summa, sarakkeen summa jne.) valitsemalla Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmästä Näytä muodossa.

Vaihe 6: tietojen suodattaminen, lajittelu ja ryhmittely

 • Voit suodattaa tietoja napsauttamalla jonkin kentän nimen vieressä olevaa alanuolipainiketta, ja määrittää haluamasi suodatuksen valitsemalla valintaruutuja.

 • Kun haluat ryhmitellä tietoja:

  1. Valitse Pivot-taulukosta arvot, jotka haluat ryhmitellä. Jos haluat esimerkiksi ryhmitellä useita kaupunkeja yhteen, valitse ensimmäinen kaupunki ja pidä CTRL-näppäin painettuna samalla, kun valitset muut ryhmiteltävät kaupungit.

  2. Napsauta jotakin valittua arvoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ryhmän kohteet.

   Access Luo mukautetun ryhmittelytasolla. Voit muuttaa otsikon ja muotoilu-ryhmän kohdassa kuvatulla tavalla Vaihe 5: Muuta kenttien otsikoiden ja muotoilutietojen.

Kun olet lisännyt ryhmittelytason, voit valita ryhmän ja näyttää tai piilottaa ryhmän yksittäisiä kenttiä käyttämällä Rakenne-välilehden komentoja Laajenna kenttä ja Tiivistä kenttä.

Sivun alkuun

Pivot-kaavionäkymän suunnittelu

Pivot-taulukkonäkymän ja Pivot-kaavionäkymän väliset erot

Pivot-kaavionäkymän asettelu vastaa Pivot-taulukkonäkymää lukuun ottamatta sitä, että Pivot-taulukkonäkymät näyttävät oletusarvoisesti tietojen yksityiskohtia, kun taas Pivot-kaavionäkymät näyttävät summia tai yhteenvetoja (yleensä summien tai laskutoimitusten muodossa).

Lisäksi rivi- ja sarakealueiden sijaan Pivot-kaavionäkymä näyttää sarja- ja luokka-alueita. Sarja on toisiinsa liittyvien arvopisteiden ryhmä, joka ilmaistaan yleensä tietyllä värillä selitteessä. Luokassa on yksi arvopiste jokaisesta sarjasta, ja luokkaa ilmaistaan yleensä luokka-akselilla (x) näkyvällä nimellä.

Taulukkoon, kyselyyn tai muiden näkymien lomakkeisiin tekemäsi asettelumuutokset ovat riippumattomia Pivot-taulukko- tai Pivot-kaavionäkymän objektin asettelusta. Pivot-taulukkonäkymään tekemäsi asettelumuutos, kuten kentän siirtäminen rivialueelta sarakealueelle, näkyy kuitenkin Pivot-kaavionäkymässä ja päinvastoin.

Pivot-kaavionäkymäesimerkit

Ensimmäinen Pivot-kaavionäkymän esimerkki kuvaa viittä myyjää, joilla oli suurimmat myyntisummat (yhteenlaskettujen yksikköhintojen mukaisesti) Yhdysvalloissa vuosina 1996–1998. Jokainen merkintä jatkuu arvoakselin (y) arvoon, joka vastaa myytyjen yksiköiden hintojen summaa.

Myytyjen yksikköhintojen summat

Suodatusalueella Maa-kenttä on suodatettu näyttämään vain USA:n yksikköhinnat.

Tietoalue näyttää myytyjen yksikköhintojen summat.

Piirtoalue toimii arvopisteiden merkkien taustana.

Ruudukot auttavat näkemään, missä kohdassa arvoakselia arvopisteiden merkit sijaitsevat.

Tämä arvopisteen merkki ilmaisee yhtä luokan arvopistettä (tässä tapauksessa myyjää), joka koostuu kolmesta sarjan arvopisteestä (tässä tapauksessa vuosista 1996, 1997 ja 1998).

Sarja-alue sisältää Tilauspäivä-sarjakentän. Tämän kaavion oikealle puolelle on lisätty selite, ja se näkyy suoraan sarjakentän alapuolella.

Luokka-alue koostuu luokkaotsikoista. Tässä tapauksessa luokkaotsikot ovat myyjien nimiä.

Akselin arvo-otsikko toimii kunkin arvopisteen merkin viitekehyksenä.

Samaa kaaviota voi "pivotoida", tai käsitellä, kuvaamaan eri analyysijoukkoja, kuten seuraavassa esimerkissä, jossa verrataan viittä maata/aluetta, joissa on tehty eniten tilauksia. (Huomaa, että tässä esimerkissä Myyjä-kenttä on suodatusalueella, kun taas Maa-kenttä on luokka-alueella).

Myyjä ja maa

Sivun alkuun

Pivot-kaavionäkymän luominen

Seuraavat ohjeet perustuvat oletukseen, että olet luonut Pivot-taulukkonäkymän edellä kuvattujen vaiheiden mukaisesti.

Vaihe 1: Pivot-kaavionäkymään vaihtaminen

Valitse Rakenne-välilehden Näkymät-ryhmästä Näytä, ja valitse sitten Pivot-kaavionäkymä.

Vaihe 2: kenttien lisääminen tai poistaminen Pivot-kaavionäkymästä

Tässä vaiheessa voit lisätä tai poistaa kaavion kenttiä. Kun poistat kentän kaaviosta, tiedot ovat edelleen saatavilla kenttäluettelosta, vaikka ne eivät näy kaaviossa.

Kentän lisääminen

 • Voit lisätä kentän vetämällä sen kenttäluettelosta johonkin kaavion "pudotusalueista". Vaihtoehtoisesti voit valita kentän kenttäluettelosta ja sen jälkeen kenttäluettelon alaosasta alueen, johon haluat lisätä kentän, ja valita Lisää.

  • Jos et näe pudotusalueita, valitse Rakenne-välilehden Näytä/Piilota-ryhmästä Pudotusalueet.

  • Jos et näe kenttäluetteloa, valitse Rakenne-välilehden Näytä/Piilota-ryhmästä Kenttäluettelo.

Kentän poistaminen

 • Voit poistaa kentän valitsemalla sen otsikon kaaviosta ja painamalla DELETE-näppäintä. Vaihtoehtoisesti voit vetää kentän pois kaaviosta.

Vaihe 3: tietojen ryhmittely, suodatus ja lajittelu

Jos haluat tehdä kaavion luettavuutta, se on usein hyvä ryhmitellä, suodattaa ja lajitella tietoja. Esimerkiksi tämän osan alussa kuvat-tilauspäivämäärien on ryhmitelty vuotta siten, että se on helppo nähdä vuotuiset yhdellä silmäyksellä sen sijaan, että Tarkista kunkin yksittäisiä Tilauspäivämäärä tarvitse yhteenvetoja. Lisäksi tiedot on suodatettu Nähdäksesi, mitkä viisi myyjien oli suurin myyntisummat. Lopuksi kunkin arvopisteen merkin on lajiteltu nousevaan järjestykseen, joten se on helppo nähdä sen kokonaisarvo mikä oli eniten ja jotka oli pienin viisi myyjien.

Tietojen ryhmitteleminen

 1. Valitse kentän nimi luettelosta.

 2. Jos Ominaisuudet-valintaikkuna ei ole vielä näkyvissä, napsauta kentän nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 3. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunassa Suodata ja ryhmittele -välilehti.

 4. Valitse Ryhmittely-kohdan Ryhmittelyperuste-luettelosta haluamasi ryhmittelyvaihtoehto. Esimerkiksi päivämääräkentässä voit valita Vuodet. Tekstikentässä voit ryhmitellä alkumerkkien perusteella, kuten nimen ensimmäisten 3 merkin mukaan.

Tietojen suodattaminen

 1. Valitse arvopisteen merkki kaaviosta.

 2. Jos Ominaisuudet-valintaikkuna ei ole vielä näkyvissä, napsauta arvopisteen merkkiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 3. Valitse Suodattaminen-kohdan Ominaisuudet-valintaikkunan Suodata ja ryhmittele -välilehdessä suodatustyyppi ja näytettävien kohteiden määrä. Jos haluat esimerkiksi nähdä top 5 -kohteet, valitse Lajittelujärjestys-kohdassa Tuo luettelo näkyviin ja kirjoita Kohteet-ruutuun luku 5.

Tietojen lajittelu

 • Napsauta kaaviossa arvopisteen merkkiä hiiren kakkospainikkeella, valitse Lajittele ja valitse haluamasi lajitteluvaihtoehto.

Vaihe 4: kaaviolajin muuttaminen

 1. Napsauta tyhjää kaavion kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muuta kaaviolaji.

 2. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunan vasemmalla olevasta taulukosta yleinen kaaviolaji.

 3. Valitse oikealla olevasta luettelosta haluamasi kaaviolaji.

Vaihe 5: selitteen lisääminen

 1. Napsauta tyhjää kohtaa kaaviossa.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Näytä tai piilota -ryhmästä Selite.

Vaihe 6: tekstin muokkaaminen ja muotoilu

Akselien otsikot

 1. Valitse muotoiltava akselin otsikko.

 2. Jos Ominaisuudet-valintaikkuna ei ole vielä näkyvissä, napsauta otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 3. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunassa Muotoile-välilehti ja kirjoita Otsikko-ruutuun teksti, jonka haluat näkyvän.

 4. Valitse haluamasi muotoiluasetukset saman välilehden kohdasta Tekstimuoto.

Arvopisteiden otsikot

 1. Napsauta arvopisteen otsikkoa (esimerkiksi jotakin luokka-akselilla (x) olevista otsikoista).

 2. Valitse kaikki akselilla olevat otsikot napsauttamalla otsikkoa uudelleen.

 3. Jos Ominaisuudet-valintaikkuna ei ole vielä näkyvissä, napsauta yhtä otsikoista hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 4. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunassa Muotoile-välilehti, ja valitse haluamasi muotoiluasetukset.

Vaihe 7: piirtoalueen muotoilu

 1. Valitse piirtoalue napsauttamalla sitä. Piirtoalue on arvopisteiden merkit sisältävä ruutu.

 2. Jos Ominaisuudet-valintaikkuna ei ole vielä näkyvissä, napsauta piirtoaluetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 3. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunassa Reuna tai täyttö -välilehti.

 4. Valitse piirtoalueelle haluamasi muotoiluasetukset.

 5. Valitse kaaviosta ruudukko.

 6. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunassa Viiva tai merkki -välilehti.

 7. Valitse ruudukoille haluamasi muotoiluasetukset.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×