Pivot-taulukon solujen muuntaminen laskentataulukon kaavoiksi

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Pivot-taulukkoraportissa on useita asetteluja, jotka muodostavat raportin valmiin rakenteen, mutta et voi mukauttaa näitä asetteluja. Jos haluat suunnitella pivot-taulukkoraportin asettelun vapaammin, voit muuntaa solut laskentataulukon kaavoiksi ja muuttaa sitten näiden solujen asettelua käyttämällä hyväksesi kaikkia laskentataulukon käytettävissä olevia ominaisuuksia. Voit muuntaa solut kaavoiksi, jotka käyttävät kuutiofunktioita tai voit käyttää NOUDA.PIVOT.TIEDOT-funktiota. Solujen muuntaminen kaavoiksi yksinkertaistaa merkittävästi näiden mukautettujen pivot-taulukkoraporttien luomista, päivittämistä ja ylläpitämistä.

Kun solut muunnetaan kaavoiksi, nämä kaavat käyttävät samoja tietoja kuin pivot-taulukkoraportti, ja ajan tasalla olevat tiedot saadaan näkyviin päivittämällä tiedot. Et kuitenkaan pysty enää käyttämään pivot-taulukkoraportin vuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten suodattamista, lajittelemista tai tasojen laajentamista ja kutistamista. Poikkeuksen muodostavat mahdollisesti raportin suodattimet.

Huomautus: Kun muunnat OLAP (Online Analytical Processing) -pivot-taulukkoraportin, saat tämän jälkeenkin ajan tasalla olevat mitta-arvot näkyviin päivittämällä tiedot, mutta et voi päivittää raportissa näkyviä todellisia jäseniä.

Valitse haluamasi toimet

Tavallisia syitä, joiden vuoksi pivot-taulukkoraportit kannattaa muuntaa laskentataulukon kaavoiksi

Solujen muuntaminen kaavoiksi, jotka käyttävät kuutiofunktioita

Soljuen muuntaminen NOUDA.PIVOT.TIEDOT-funktiolla

Tavallisia syitä, joiden vuoksi pivot-taulukkoraportit kannattaa muuntaa laskentataulukon kaavoiksi

Seuraavassa on tyypillisiä esimerkkejä siitä, millä tavalla voit mukauttaa muunnettujen solujen asettelua sen jälkeen, kun olet muuntanut pivot-taulukon solut laskentataulukon kaavoiksi.

Solujen järjestäminen uudelleen ja poistaminen   

Oletetaan, että sinulla on raportti, joka sinun on luotava joka kuukausi työtovereitasi varten. Tarvitset vain osan raportin tiedoista ja haluat asetella tiedot mukautetulla tavalla. Voit siirtää soluja ja muuttaa niiden järjestystä asettelunäkymässä haluamallasi tavalla, voit poistaa solut, joita henkilökunnalle jaettavassa kuukausiraportissa ei tarvita, ja voit sitten muotoille solut ja laskentataulukon itsellesi sopivalla tavalla.

Rivien ja sarakkeiden lisääminen   

Oletetaan, että haluat näyttää kahden edellisen vuoden myyntitiedot alueittain ja tuoteryhmittäin ja että haluat lisätä kommentteja sisältäviä rivejä. Riittää, kun lisäät rivin ja kirjoitat tekstin. Haluat lisäksi lisätä alkuperäisestä pivot-taulukkoraportista puuttuvan sarakkeen, jossa näkyy myynti alueittain ja tuoteryhmittäin. Lisää vain sarake, lisää kaava, joka antaa haluamasi tulokset, ja täytä tiedot sarakkeeseen, jotta ne näkyvät kullakin rivillä.

Useiden tietolähteiden käyttäminen   

Oletetaan, että haluat verrata tuotanto- ja testitietokannan antamia tuloksia ja varmistaa, että testitietokanta antaa halutut tulokset. Voit helposti kopioida solujen kaavat ja muuttaa yhteysargumentin osoittamaan tekstitietokantaan. Voit sen jälkeen verrata tuloksia.

Käyttäjän syötteiden muuttaminen soluviittauksia käyttämällä   

Oletetaan, että haluat koko raportin muuttuvan käyttäjän antamien tietojen mukaan. Voit vaihtaa kuutiokaavojen argumentit laskentataulukon soluviittauksiksi ja sitten kirjoittaa eri arvot noihin soluihin, jolloin saat eri tulokset.

Epäyhtenäisen rivi- tai sarakeasettelun luominen (kutsutaan myös nimellä asymmetrinen raportointi)   

Oletetaan, että sinun on luotava raportti, joka sisältää vuotta 2008 koskevan sarakkeen nimeltä Todellinen myynti ja vuotta 2009 koskevan sarakkeen nimeltä Arvioitu myynti, mutta et halua muita sarakkeita. Voit luoda raportin, joka sisältää vain nämä sarakkeet, toisin kuin pivot-taulukkoraportti, joka vaatii symmetrisen raportoinnin.

Omien kuutiokaavojen ja MDX-lausekkeiden luominen   

Oletetaan, että haluat luoda raportin, jossa näkyy kolmen myyntiedustajan tiettyä tuotetta koskeva heinäkuun myynti. Jos MDX-lausekkeet ja OLAP-kyselyt ovat sinulle tuttuja, voit kirjoittaa kuutiokaavat itse. Koska tällaisista kaavoista voi tulla varsin monimutkaisia, voit yksinkertaistaa kirjoittamista ja lisätä kaavojen tarkkuutta kaavan automaattista täydennystä käyttämällä. Lisätietoja on kohdassa Kaavan automaattisen täydennyksen käyttäminen.

Sivun alkuun

Solujen muuntaminen kaavoiksi, jotka käyttävät kuutiofunktioita

Huomautus: Tätä menetelmää käyttämällä voit muuntaa vain OLAP (Online Analytical Processing) -pivot-taulukkoraportteja.

 1. Tallenna pivot-taulukkoraportin myöhempää käyttöä varten, on suositeltavaa tehdä työkirjan kopio ennen muuntamista pivot-taulukon käyttämällä Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva Tallenna nimellä -komentoa. Lisätietoja on artikkelissa tiedoston tallentaminen.

 2. Tee valmistavat toimet pivot-taulukkoraporttiin, jotta solujen uudelleenjärjestämisessä olisi mahdollisimman vähän työtä. Toimi seuraavasti:

  • Muunna asettelu sellaiseksi, että se muistuttaa mahdollisimman hyvin haluamaasi asettelua.

  • Etsi haluamasi tulokset suodattamalla ja lajittelemalla tiedot sekä muuttamalla raportin rakennetta.

 3. Valitse pivot-taulukkoraportti.

 4. Valitse Asetukset-välilehden Työkalut-ryhmästä OLAP-työkalut ja valitse sitten Muunna kaavoiksi.

  Jos raporttisuodattimia ei ole, muuntaminen päättyy. Jos määritettynä on yksi tai usea raporttisuodatin, näyttöön tulee Muunna kaavoiksi -valintaikkuna.

 5. Määritä, kuinka haluat muuntaa pivot-taulukkoraportin:

  Koko pivot-taulukkoraportin muuntaminen   

  • Valitse Muunna raporttisuodattimet -valintaruutu.

   Tämä asetus muuntaa kaikki solut laskentataulukon kaavoiksi ja poistaa koko pivot-taulukkoraportin.

   Vain pivot-taulukon riviotsikoiden, sarakeotsikoiden ja arvoalueen muuntaminen säilyttämällä raporttisuodattimet   

  • Varmista, että Muunna raporttisuodattimet -valintaruutu ei ole valittuna. (Tämä on oletusasetus.)

   Tämä asetus muuntaa kaikki riviotsikot, sarakeotsikot ja arvoalueen solut laskentataulukon kaavoiksi ja säilyttää alkuperäisen pivot-taulukkoraportin raporttisuodattimet, ja voit jatkaa suodattamista käyttämällä raporttisuodattimia.

   Huomautus: Jos pivot-taulukon versio on 2000 - 2003 tai vanhempi, voit muuntaa vain koko pivot-taulukkoraportin.

 6. Valitse Muunna.

  Muuntotoiminto varmistaa, että käytössä ovat ajan tasalla olevat tiedot päivittämällä ensin pivot-taulukkoraportin.

  Tilarivillä näkyy sanoma niin kauan kuin muuntotoiminnon suorittaminen kestää. Jos toiminto kestää kauan ja päätät suorittaa sen joskus toista, voit perua toiminnon ESC-näppäimellä.

  Huomautukset: 

  • Et voi muuntaa soluja, joissa on piilotettuihin tasoihin liittyviä suodattimia.

  • Et voi muuntaa soluja, joiden kentissä on Arvokentän asetukset -valintaikkunan Näytä arvot muodossa -välilehdessä luotuja mukautettuja laskutoimituksia. (Valitse Asetukset-välilehden Aktiivinen kenttä -ryhmästä Aktiivinen kenttä ja valitse sitten Arvokentän asetukset.)

  • Muunnettujen soluen solumuotoilut säilyvät, mutta pivot-taulukkotyylit poistuvat, koska nämä tyylit voivat koskea vain pivot-taulukoita.

Sivun alkuun

Soljuen muuntaminen NOUDA.PIVOT.TIEDOT-funktiolla

Käyttämällä NOUDA.PIVOT.TIEDOT-funktiota kaavassa voit muuntaa pivot-taulukkoraportin solut laskentataulukon kaavoiksi, kun haluat käyttää muita kuin OLAP-tietolähteitä, kun et halua päivittää ohjelmaa käyttämään uutta pivot-taulukkoversio 2007:n muotoa tai kun haluat välttää monimutkaisten kuutiofunktioiden käyttämisen.

 1. Varmista, että Luo pivot-tietojen hakeminen -komento Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä on käytössä.

  Huomautus: Luo pivot-tietojen hakeminen -komento valitsee Excelin asetukset -valintaikkunan Kaavat-luokan Käsiteltäessä kaavoja -osassa olevan Käytä GetPivotTable-funktioita pivot-taulukkoviittauksissa -valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

 2. Varmista, että se pivot-taulukkoraportin solu, jota haluat käyttää kussakin kaavassa, on näkyvissä.

 3. Kirjoita pivot-taulukkoraportin ulkopuolella olevaan laskentataulukon soluun haluamasi kaava siihen kohtaan asti, jossa haluat lisätä tietoja raportista.

 4. Napsauta sitä pivot-taulukkoraportissa olevaa solua, jota haluat käyttää pivot-taulukkoraportin kaavassa. Excel lisää kaavaan NOUDA.PIVOT.TIEDOT-laskentataulukkofunktion, joka hakee tiedot pivot-taulukkoraportista. Tämä funktio hakee jatkossakin oikeat tiedot, jos raportin asettelu muuttuu tai jos päivität tiedot.

 5. Kirjoita kaava loppuun ja paina ENTER.

Huomautus: Jos poistat minkä tahansa solun, johon NOUDA.PIVOT.TIEDOT-kaava viittaa, kaava palauttaa virhearvon #VIITTAUS!.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×