Pivot-taulukon asetukset

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Pivot-taulukon asetukset -valintaikkunaa käyttämällä voit hallita pivot-taulukkoraportin erilaisia asetuksia.

Nimi    Näyttää pivot-taulukon nimen. Voit vaihtaa nimen napsauttamalla kehyksessä olevaa tekstiä ja muokkaamalla nimeä.

Asettelu ja muotoilu

Asetteluosio

Yhdistä ja keskitä selitteitä sisältävät solut    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat yhdistää ulomman rivin solut ja sarakkeen kohteet siten, että voit keskittää kohteet vaaka- ja pystysuunnassa. Kun poistat valinnan, Excel tasaa ulomman rivin kohteet ja ryhmän yläosassa olevat sarakekentät vasemmalle.

Sisennä rivien selitteet tiivistetyssä muodossa     Voit sisentää tiivistetyssä muodossa olevan pivot-taulukkoraportin riviotsikkoalueen rivit valitsemalla sisennystason väliltä 0 - 127.

Näytä kentät raporttisuodatinalueessa     Jos haluat ennen seuraavaan sarakkeeseen siirtymistä näyttää kentät raporttisuodatinalueessa ylhäältä alas, kun kenttiä lisätään, valitse Alas, sitten oikealle. Jos haluat ennen seuraavaan sarakkeeseen siirtymistä näyttää kentät raporttisuodatinalueessa vasemmalta oikealle, kun kenttiä lisätään, valitse Oikealle, sitten alas.

Raporttisuodatinkenttiä sarakkeessa     Kirjoita tai valitse näytettävien kenttien määrä ennen siirtymistä seuraavaan Näytä kentät raporttisuodatinalueessa -asetukseen perustuvaan sarakkeeseen tai riviin.

Muotoiluasetukset-osa

Näytä virhearvoissa     Valitse valintaruutu ja kirjoita sitten teksti, esimerkiksi "Virheellinen", jonka haluat näkyvän solussa virhesanoman sijaan. Jos haluat näyttää solussa virhesanoman, poista valintaruudun valinta.

Näytä tyhjissä soluissa     Valitse valintaruutu ja kirjoita sitten teksti, kuten "Tyhjä", jonka haluat näkyvän solussa, jos solu on tyhjä.

Sovita sarakeleveys päivityksen yhteydessä automaattisesti     Valitse tämä valintaruutu, jos haluat pivot-taulukon sarakkeiden säätyvän automaattisesti leveimmän tekstin tai lukuarvon mukaan. Poista valintaruudun valinta, jos haluat säilyttää pivot-taulukkoraportin nykyisen sarakeleveyden.

Säilytä solujen muotoilut päivitettäessä    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tallentaa pivot-taulukkoraportin asettelun ja muotoilun niin, että niitä käytetään kaikissa pivot-taulukon toiminnoissa. Poista valintaruudun valinta, jos et halua tallentaa pivot-taulukkoraportin asettelua ja muotoilua ja haluat käyttää oletusasettelua ja -muotoilua kaikissa pivot-taulukon toiminnoissa.

Kokonaissummat ja suodattimet

Yhteissummat-osa

Näytä rivien yhteissummat    Valitsemalla tämän valintaruudun tai poistamalla sen valinnan voit näyttää tai piilottaa pivot-taulukkoraportin alareunassa olevan Kokonaissumma-rivin.

Näytä sarakkeiden kokonaissummat    Valitsemalla tämän valintaruudun tai poistamalla sen valinnan voit näyttää tai piilottaa viimeisen sarakkeen vieressä olevan Kokonaissumma-rivin.

Suodattimet-osa

Laske suodatettujen sivun kohteiden välisumma    Valitsemalla tämän valintaruudun tai poistamalla sen valinnan voit sisällyttää raportin suodattamat kohteet välisummiin tai jättää ne pois välisummista.

Huomautus: OLAP-tietolähteen on tuettava MDX-lausekkeen valintasyntaksia.

Merkitse summat tähdellä (*)    Valitsemalla tämän valinnan tai poistamalla sen valinnan voit näyttää tai piilottaa tähden kokonaissummien yhteydessä. Tähti ilmaisee, että näkyvät arvot, jotka näytetään ja joita Excel käyttää kokonaissummien laskentaan, eivät ole ainoat laskennassa käytettävät arvot.

Huomautus: Tämä valinta on käytettävissä vain, jos OLAP-tietolähde ei tue MDX-lausekkeen valintasyntaksia.

Salli usea suodatin kenttää kohden    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää Microsoft Office Excelin laskemiin välisummiin ja kokonaissummaan kaikki arvot, mukaan lukien suodattamalla piilotetut arvot. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat, että Excelin laskemiin välisummiin ja kokonaissummaan sisältyvät vain raportissa näkyvät arvot.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tietolähde ei ole OLAP-tietolähde.

Lajittelu-osa

Käytä lajiteltaessa mukautettuja luetteloita    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat sallia tai estää mukautettujen luetteloiden käyttämisen lajittelussa.

Näytä

Näyttö-osa

Näytä laajennus- tai kutistuspainikkeet    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että rivi- tai sarakeotsikoiden laajentamiseen ja tiivistämiseen käytettävät plus- ja miinuspainikkeet ovat näkyvissä. Poista valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa nämä rivi- tai sarakeotsikoiden laajennus- ja kutistuspainikkeet. Voit piilottaa plus- ja miinuspainikkeet. kun tulostat tai tarkastelet pivot-taulukkoraporttia.

Näytä työkaluvihjeet    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat esiin työkaluvihjeet, jotka osoittavat kentän tai tietoarvon arvo-, rivi- tai saraketiedot. Poista valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa kentän tai tietoarvon arvo-, rivi- tai saraketietojen työkaluvihjeet.

Näytä ominaisuudet työkaluvihjeissä    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat näyttää tai piilottaa kohteen ominaisuustietojen näyttämiseen liittyvät työkaluvihjeet.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

Näytä kenttien selitteet ja suodatusluettelot    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat näyttää tai piilottaa pivot-taulukkoraportin yläreunassa olevat pivot-taulukkoselitteet sekä sarake- ja riviotsikoiden avattavien suodatusluetteloiden nuolet.

Perinteinen pivot-taulukon asettelu    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat sallia tai estää kenttien vetämisen pivot-taulukkoraporttiin ja raportista.

Huomautus: Tämä asetus ei tule käyttöön yhteensopivuus aiempien versioiden pivot-taulukkoraporteissa. Lisätietoja on artikkelissa eri pivot-taulukkomuotojen käyttäminen Office Excelissä.

Näytä kohteet, joiden riveillä ei ole tietoja    Valitse tai poista Näytä tai piilota rivikohteet, joissa ei ole arvoja.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

Näytä kohteet, joiden sarakkeissa ei ole tietoja    Valitse tai poista valinta, kun haluat näyttää tai piilottaa sarakkeen osat, joissa ei ole arvoja.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

Näytä kohteiden otsikot, kun arvoalueessa ei ole yhtään kenttää    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat näyttää tai piilottaa kohteiden otsikot, kun arvoalueessa ei ole yhtään kenttää.

Huomautus: Tämä valintaruutu on käytettävissä vain pivot-taulukkoraporteissa, jotka on luotu Office Excel 2007 -versiota aiemmissa versioissa.

Näytä OLAP-palvelimen lasketut jäsenet     Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat näyttää tai piilottaa ulottuvuuden lasketut jäsenet. Valintaruutu ei vaikuta laskettuihin mittoihin.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

Kenttäluettelo-osa

Seuraavat kaksi vaihtoehtoa ovat toisensa poissulkevia.

Lajittele A - Ö    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lajitella pivot-taulukkokenttäluettelon kentät nousevassa aakkosjärjestyksessä.

Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

Lajittele tietolähdejärjestyksessä    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat lajitella pivot-taulukkokenttäluettelon kentät ulkoisen tietolähteen määrittämässä järjestyksessä.

Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

Tulostaminen

Tulosta pivot-taulukossa näkyvissä olevat laajennus- tai kutistuspainikkeet    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat näyttää tai piilottaa laajennus- tai kutistuspainikkeet, kun tulostat pivot-taulukkoraportin. Tämä valintaruutu ei ole käytettävissä, jos tämän valintaikkunan Näyttö-välilehden Näytä siirtymispainikkeet-valintaruutu ei ole valittuna.

Toista osien otsikot kullakin tulostettavalla sivulla    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat raportin riviotsikkoalueen nykyisten osien toistuvan pivot-taulukkoraportin kullakin tulostetulla sivulla.

Määritä tulostusotsikot    Valitse tai poista käyttöön ottaminen tai käytöstä toistuvan rivin ja sarakkeen kenttäotsikot ja kohteen sarakeotsikot jokaisen tulostetulla sivulla pivot-taulukkoraportin.

Huomautus: Jos haluat tulostaa tarrat, kirjoita arvot edelleen Tulostusotsikot -osassa taulukko -välilehden Sivun asetukset -valintaikkunan Ylhäällä toistettavat rivit- tai Vasemmalla toistettavat sarakkeet -ruutuihin. (Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmässä napsauttamalla Tulostusotsikot.

Tietoja

Pivot-taulukon tiedot -osa

Tallenna lähdetiedot tiedoston mukana    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat tallentaa ulkoisen tietolähteen tiedot työkirjan kanssa tai jättää tiedot tallentamatta.

Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

Salli laajentaminen yksityiskohtiin    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat sallia siirtymisen tietolähteen yksityiskohtiin ja tietojen näyttämisen uudessa laskentataulukossa.

Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

Päivitä tiedot, kun tiedosto avataan    Valitse tämä valintaruutu tai poista sen valinta, jos haluat päivittää tai jättää päivittämättä tiedot, kun avaat Excel-työkirjan, joka sisältää kyseisen pivot-taulukkoraportin.

Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

Säilytä tietolähteen osasta poistetut kohteet

Kenttää kohden palautettavien kohteiden määrä    Jos haluat määrittää työkirjan välimuistissa tilapäisesti säilytettävien, kutakin kenttää koskevien kohteiden määrän, valitse jokin seuraavista:

  • Automaattinen     Kunkin kentän yksilöllisten kohteiden määrän oletusarvo.

  • Ei mitään    Jokainen kenttä ei ole yksilöllisiä kohteita.

  • Maks     Kunkin kentän yksilöllisten kohteiden enimmäismäärä. Voit määrittää enimmäismääräksi jopa 1 048 576 kohdetta.

Huomautus: Tämä asetus ei ole käytettävissä OLAP-tietolähteitä käytettäessä.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×