Pivot-taulukkoraportin kentän yhteenvetofunktion tai mukautetun laskennan muuttaminen

Pivot-taulukkoraportin arvoalueen tiedot ovat yhteenveto raportin perustana olevista lähdetiedoista (ei näkyvästä arvosta) seuraavasti: numeeristen arvojen laskeminen tapahtuu SUMMA-funktiolla ja tekstiarvojen laskeminen LASKE-funktiolla. Voit kuitenkin vaihtaa yhteenvetofunktio. Voit myös halutessasi luoda mukautettu laskelma.

 1. Valitse pivot-taulukkoraportin arvoalueelta kenttä, jota varten haluat vaihtaa yhteenvetofunktion.

 2. Napsauta Analysoi-välilehden Aktiivinen kenttä -ryhmästä Aktiivinen kenttä ja napsauta sitten Kentän asetukset.

  Arvokentän asetukset -valintaikkuna tulee näyttöön.

  Lähteen nimion tietolähteen kentän nimi.

  Mukautettu nimi näyttää pivot-taulukkoraportin nykyisen kentän nimen tai lähteen nimen, jos mukautettua nimeä ei ole. Jos haluat muuttaa Mukautettu nimi -ruudun tietoja, valitse teksti ja muokkaa nimeä.

 3. Napsauta Arvojen yhteenvetoperuste -välilehteä.

 4. Napsauta Arvokentän yhteenvetoperuste -ruudusta haluamaasi yhteenvetofunktiota.

  Käytettävissä olevat yhteenvetofunktiot

  Funktio

  Laskutoimituksen tulos:

  Summa

  Arvojen summa. Tämä on numeeristen arvojen oletusfunktio.

  Laske

  Arvojen määrä. Laske-yhteenvetofunktio toimii samalla tavalla kuin LASKE.A-laskentataulukkofunktio. Laske on arvojen oletusfunktio numeroita lukuun ottamatta.

  Keskiarvo

  Arvojen keskiarvo.

  Maks

  Suurin arvo.

  Min

  Pienin arvo.

  Tulo

  Arvojen tulo.

  Laske numerot

  Niiden arvojen määrä, jotka ovat lukuja. Laske numerot -yhteenvetofunktio toimii samalla tavalla kuin LASKE-laskentataulukkofunktio.

  Keskihajonta

  Populaation keskihajonta, kun näyte on koko populaation osajoukko.

  KeskihajontaP

  Populaation keskihajonta, kun laskutoimituksessa käytettävät arvot muodostavat koko populaation.

  Var

  Populaation varianssi, kun näyte on koko populaation osajoukko.

  VarP

  Populaation varianssi, kun laskutoimituksessa käytettävät arvot muodostavat koko populaation.

  Huomautus: Tietyn tyyppisten lähdetiedot, kuten OLAP-tietojen, laskettujen kenttien ja laskettuja kohteita sisältävien kenttien, yhteenvetofunktiota ei voi vaihtaa.

 5. Voit halutessasi käyttää mukautettua laskentaa seuraavasti:

  1. Napsauta Näytä arvot muodossa -välilehteä.

  2. Napsauta haluamaasi laskentaa Näytä arvot muodossa -ruudusta.

   Käytä tätä laskentaa

   Toiminto:

   Ei laskentaa

   Poista käytöstä mukautettu laskenta.

   Prosenttia kokonaissummasta

   Näytä arvo prosentteina raportin kaikkien arvojen tai tietopisteiden loppusummasta.

   Prosenttia sarakkeen summasta

   Näytä kunkin sarakkeen tai sarjan arvot prosentteina sarakkeen tai sarjan summasta.

   Prosenttia rivin summasta

   Näytä kunkin rivin tai luokan arvo prosentteina rivin tai luokan summasta.

   Prosentti

   Näytä arvo prosentteina Peruskentässä olevan Perusosan arvosta.

   Prosenttia päärivin summasta

   Laske (kohteen arvo) / (rivien pääkohteen arvo).

   Prosenttia pääsarakkeen summasta

   Laske (kohteen arvo) / (sarakkeiden pääkohteen arvo).

   Prosenttia pääkohteen summasta

   Laske (kohteen arvo) / (valitun peruskentän pääkohteen arvo).

   Ero

   Näytä arvo erotuksena Peruskentässä olevan Perusosan arvosta.

   Prosenttiero

   Näytä arvo prosenttierona Peruskentässä olevan Perusosan arvosta.

   Juokseva summa

   Näytä Peruskentässä olevien peräkkäisten kohteiden arvo juoksevana summana.

   Prosenttia juoksevasta summasta

   Näytä Peruskentässä olevien peräkkäisten kohteiden arvo juoksevana summana.

   Järjestä pienimmästä suurimpaan

   Näytä tietyn kentän valittujen arvojen järjestys siten, että pienimmän kohteen arvo kentässä on 1 ja sitä suuremmat kohteet saavat kukin tätä suuremman arvon.

   Järjestä suurimmasta pienimpään

   Näytä tietyn kentän valittujen arvojen järjestys siten, että suurimman kohteen arvo kentässä on 1 ja sitä pienemmät kohteet saatavat kukin tätä suuremman arvon.

   Indeksi

   Laske arvo seuraavasti:

   ((solun arvo) x (loppusummien loppusumma)) / ((rivien loppusumma) x (sarakkeiden loppusumma))

  3. Valitse Peruskenttä ja Perusosa, jos nämä asetukset ovat käytettävissä valitsemassasi laskennassa.

   Huomautus: Peruskenttä ei saa olla vaiheessa 1 valittu sama kenttä.

 6. Jos haluat muuttaa tapaa, jolla Excel muotoilee luvut, valitse Lukumuotoilu ja valitse sitten haluamasi lukumuotoilu Muotoile solut -valintaikkunan Luku-välilehdestä. Valitse lopuksi OK.

 7. Jos raportissa on useita arvokenttiä, toista edelliset vaiheet kaikille kentille, jotka haluat muuttaa.

Huomautus: Jos haluat käyttää useita yhteenvetofunktioita samassa kentässä, lisää kenttä uudelleen pivot-taulukon kenttäluettelosta ja valitse haluamasi toinen funktio toistamalla tarvittavat vaiheet.

 1. Valitse pivot-taulukkoraportin arvoalueelta kenttä, jota varten haluat asettaa yhteenvetofunktion.

 2. Valitse Asetukset-välilehden Aktiivinen kenttä -ryhmästä Aktiivinen kenttä ja valitse sitten Kentän asetukset.

  Arvokentän asetukset -valintaikkuna tulee näyttöön.

  Lähteen nimion tietolähteen kentän nimi.

  Mukautettu nimi näyttää pivot-taulukkoraportin nykyisen kentän nimen tai lähteen nimen, jos mukautettua nimeä ei ole. Jos haluat muuttaa Mukautettu nimi -ruudun tietoja, valitse teksti ja muokkaa nimeä.

 3. Napsauta Arvojen yhteenvetoperuste -välilehteä.

 4. Napsauta Arvokentän yhteenvetoperuste -ruudusta haluamaasi yhteenvetofunktiota.

  Funktio

  Laskutoimituksen tulos:

  Summa

  Arvojen summa. Tämä on numeeristen arvojen oletusfunktio.

  Laske

  Arvojen määrä. Laske-yhteenvetofunktio toimii samalla tavalla kuin LASKE.A-laskentataulukkofunktio. Laske on arvojen oletusfunktio numeroita lukuun ottamatta.

  Keskiarvo

  Arvojen keskiarvo.

  Maks

  Suurin arvo.

  Min

  Pienin arvo.

  Tulo

  Arvojen tulo.

  Laske numerot

  Niiden arvojen määrä, jotka ovat lukuja. Laske numerot -yhteenvetofunktio toimii samalla tavalla kuin LASKE-laskentataulukkofunktio.

  Keskihajonta

  Populaation keskihajonta, kun näyte on koko populaation osajoukko.

  KeskihajontaP

  Populaation keskihajonta, kun laskutoimituksessa käytettävät arvot muodostavat koko populaation.

  Var

  Populaation varianssi, kun näyte on koko populaation osajoukko.

  VarP

  Populaation varianssi, kun laskutoimituksessa käytettävät arvot muodostavat koko populaation.

  Huomautus: Tietyn tyyppisten lähdetiedot, kuten OLAP-tietojen, laskettujen kenttien ja laskettuja kohteita sisältävien kenttien, yhteenvetofunktiota ei voi vaihtaa.

 5. Voit halutessasi käyttää mukautettua laskentaa seuraavasti:

  1. Napsauta Näytä arvot muodossa -välilehteä.

  2. Napsauta haluamaasi laskentaa Näytä arvot muodossa -ruudusta.

   Käytä tätä laskentaa

   Toiminto:

   Ei laskentaa

   Poista käytöstä mukautettu laskenta.

   Prosenttia kokonaissummasta

   Näytä arvo prosentteina raportin kaikkien arvojen tai tietopisteiden loppusummasta.

   Prosenttia sarakkeen summasta

   Näytä kunkin sarakkeen tai sarjan arvot prosentteina sarakkeen tai sarjan summasta.

   Prosenttia rivin summasta

   Näytä kunkin rivin tai luokan arvo prosentteina rivin tai luokan summasta.

   Prosentti

   Näytä arvo prosentteina Peruskentässä olevan Perusosan arvosta.

   Prosenttia päärivin summasta

   Laske (kohteen arvo) / (rivien pääkohteen arvo).

   Prosenttia pääsarakkeen summasta

   Laske (kohteen arvo) / (sarakkeiden pääkohteen arvo).

   Prosenttia pääkohteen summasta

   Laske (kohteen arvo) / (valitun peruskentän pääkohteen arvo).

   Ero

   Näytä arvo erotuksena Peruskentässä olevan Perusosan arvosta.

   Prosenttiero

   Näytä arvo prosenttierona Peruskentässä olevan Perusosan arvosta.

   Juokseva summa

   Näytä Peruskentässä olevien peräkkäisten kohteiden arvo juoksevana summana.

   Prosenttia juoksevasta summasta

   Näytä Peruskentässä olevien peräkkäisten kohteiden arvo juoksevana summana.

   Järjestä pienimmästä suurimpaan

   Näytä tietyn kentän valittujen arvojen järjestys siten, että pienimmän kohteen arvo kentässä on 1 ja sitä suuremmat kohteet saavat kukin tätä suuremman arvon.

   Järjestä suurimmasta pienimpään

   Näytä tietyn kentän valittujen arvojen järjestys siten, että suurimman kohteen arvo kentässä on 1 ja sitä pienemmät kohteet saatavat kukin tätä suuremman arvon.

   Indeksi

   Laske arvo seuraavasti:

   ((solun arvo) x (loppusummien loppusumma)) / ((rivien loppusumma) x (sarakkeiden loppusumma))

  3. Valitse Peruskenttä ja Perusosa, jos nämä asetukset ovat käytettävissä valitsemassasi laskennassa.

   Huomautus: Peruskenttä ei saa olla vaiheessa 1 valittu sama kenttä.

 6. Jos haluat muuttaa tapaa, jolla Excel muotoilee luvut, valitse Lukumuotoilu ja valitse sitten haluamasi lukumuotoilu Muotoile solut -valintaikkunan Luku-välilehdestä. Valitse lopuksi OK.

 7. Jos raportissa on useita arvokenttiä, toista edelliset vaiheet kaikille kentille, jotka haluat muuttaa.

Huomautus: Jos haluat käyttää useita yhteenvetofunktioita samassa kentässä, lisää kenttä uudelleen pivot-taulukon kenttäluettelosta ja valitse haluamasi toinen funktio toistamalla tarvittavat vaiheet.

 1. Valitse pivot-taulukkoraportin arvoalueelta kenttä, jota varten haluat asettaa yhteenvetofunktion.

 2. Valitse Asetukset-välilehden Aktiivinen kenttä -ryhmästä Aktiivinen kenttä ja valitse sitten Kentän asetukset.

  Arvokentän asetukset -valintaikkuna tulee näyttöön.

  Lähteen nimion tietolähteen kentän nimi.

  Mukautettu nimi näyttää pivot-taulukkoraportin nykyisen kentän nimen tai lähteen nimen, jos mukautettua nimeä ei ole. Jos haluat muuttaa Mukautettu nimi -ruudun tietoja, valitse teksti ja muokkaa nimeä.

 3. Valitse Yhdistä-välilehti.

 4. Valitse Arvokentän laskentaperuste -ruudusta haluamasi yhteenvetofunktio.

  Käytettävissä olevat yhteenvetofunktiot

  Funktio

  Laskutoimituksen tulos:

  Summa

  Arvojen summa. Tämä on numeeristen arvojen oletusfunktio.

  Laske

  Arvojen määrä. Laske-yhteenvetofunktio toimii samalla tavalla kuin LASKE.A-laskentataulukkofunktio. Laske on arvojen oletusfunktio numeroita lukuun ottamatta.

  Keskiarvo

  Arvojen keskiarvo.

  Maks

  Suurin arvo.

  Min

  Pienin arvo.

  Tulo

  Arvojen tulo.

  Laske numerot

  Niiden arvojen määrä, jotka ovat lukuja. Laske numerot -yhteenvetofunktio toimii samalla tavalla kuin LASKE-laskentataulukkofunktio.

  Keskihajonta

  Populaation keskihajonta, kun näyte on koko populaation osajoukko.

  KeskihajontaP

  Populaation keskihajonta, kun laskutoimituksessa käytettävät arvot muodostavat koko populaation.

  Var

  Populaation varianssi, kun näyte on koko populaation osajoukko.

  VarP

  Populaation varianssi, kun laskutoimituksessa käytettävät arvot muodostavat koko populaation.

  Huomautus: Tietyn tyyppisten lähdetiedot, kuten OLAP-tietojen, laskettujen kenttien ja laskettuja kohteita sisältävien kenttien, yhteenvetofunktiota ei voi vaihtaa.

 5. Voit halutessasi käyttää mukautettua laskentaa seuraavasti:

  1. Napsauta Näytä arvot muodossa -välilehteä.

  2. Napsauta haluamaasi laskentaa Näytä arvot muodossa -ruudusta.

   Käytä tätä funktiota

   Toiminto:

   Normaali

   Poista käytöstä mukautettu laskenta.

   Ero

   Näytä arvo erotuksena Peruskentässä olevan Perusosan arvosta.

   Prosentti

   Näytä arvo prosentteina Peruskentässä olevan Perusosan arvosta.

   Prosenttiero

   Näytä arvo prosenttierona Peruskentässä olevan Perusosan arvosta.

   Juokseva summa

   Näytä Peruskentässä olevien peräkkäisten kohteiden arvo juoksevana summana.

   Prosenttia rivistä

   Näytä kunkin rivin tai luokan arvo prosentteina rivin tai luokan summasta.

   Prosenttia sarakkeesta

   Näytä kunkin sarakkeen tai sarjan arvot prosentteina sarakkeen tai sarjan summasta.

   Prosenttia summasta

   Näytä arvo prosentteina raportin kaikkien arvojen tai tietopisteiden loppusummasta.

   Indeksi

   Laske arvo seuraavasti:

   ((solun arvo) x (loppusummien loppusumma)) / ((rivien loppusumma) x (sarakkeiden loppusumma))

  3. Valitse Peruskenttä ja Perusosa, jos nämä asetukset ovat käytettävissä valitsemassasi laskennassa.

   Huomautus: Peruskenttä ei saa olla vaiheessa 1 valittu sama kenttä.

 6. Jos haluat muuttaa tapaa, jolla Excel muotoilee luvut, valitse Lukumuotoilu ja valitse sitten haluamasi lukumuotoilu Muotoile solut -valintaikkunan Luku-välilehdestä. Valitse lopuksi OK.

 7. Jos raportissa on useita arvokenttiä, toista edelliset vaiheet kaikille kentille, jotka haluat muuttaa.

Huomautus: Jos haluat käyttää useita yhteenvetofunktioita samassa kentässä, lisää kenttä uudelleen pivot-taulukon kenttäluettelosta ja valitse haluamasi toinen funktio toistamalla tarvittavat vaiheet.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×