Pikatyökalurivin mukauttaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Pikatyökalurivi on mukautettava työkalurivi, joka sisältää joukon näytettävästä välilehdestä riippumattomia komentoja. Voit siirtää pikatyökalurivin kahteen eri sijaintiin ja voit lisätä siihen eri komentoja edustavia painikkeita.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Huomautukset: 

 • Et voi suurentaa komentoja edustavien painikkeiden kokoa Microsoft Officen asetuksilla. Ainoa tapa suurentaa painikkeiden kokoa on pienentää näyttötarkkuutta.

 • Pikatyökaluriviä ei voi näyttää usealla rivillä.

 • Vain komennot voidaan lisätä pikatyökaluriville. Useimmat luetteloiden sisennystä ja välistysarvot ja muotoiluja, jotka näkyvät myös valintanauhan, kuten sisältöä ei voi lisätä pikatyökaluriville. Voit kuitenkin Muokkaa valintanauhaa Office , Mukauta valintanauhan niin kuin haluat, että se. Voit esimerkiksi luoda mukautettuja välilehtiä ja mukautettujen ryhmien sisältävät usein käytetyt komennot.

Sisältö

Komennon lisääminen pikatyökaluriville

Näytä miten komentoja lisätään pikatyökaluriville

Valintanauhasta puuttuvan komennon lisääminen pikatyökaluriville

Komennon poistaminen pikatyökaluriviltä

Pikatyökalurivin komentojen järjestyksen muuttaminen

Komentojen ryhmittäminen lisäämällä erottimia

Pikatyökalurivin siirtäminen

Näytä miten pikatyökaluriviä siirretään

Pikatyökalurivin mukauttaminen Asetukset-komennon avulla

Pikatyökalurivin oletusasetusten palauttaminen

Mukautetun pikatyökalurivin vieminen

Mukautetun pikatyökalurivin tuominen

Miksi näen vihreän pallon?

Komennon lisääminen pikatyökaluriville

 1. Löydä haluamasi komento valitsemalla valintanauhasta välilehti tai ryhmä, jonka haluat lisätä pikatyökaluriville.

 2. Napsauta komentoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Lisää pikatyökaluriville.

  Lisää kieliasun tarkistus -komento Wordin pikatyökaluriville

Huomautus:  Office 2007 -versiossa komennon valitseminen hiiren kakkospainikkeella Microsoft Office -painikkeen avaamassa valikossa sisälsi vaihtoehdon komennon lisäämiseksi pikatyökaluriville. Office 2010:ssä tätä vaihtoehtoa ei ole Tiedosto-välilehdellä.

Valintanauhasta puuttuvan komennon lisääminen pikatyökaluriville

 1. Napsauta Mukauta pikatyökaluriviä > Lisää komentoja.

Mukauta pikatyökaluriviä valitsemalla Lisää komentoja

 1. Valitse Valitse komennoista -luettelosta Muut kuin valintanauhan komennot.

 2. Etsi haluamasi komento luettelosta ja valitse sitten Lisää.

Komennon poistaminen pikatyökaluriviltä

 • Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi komentoa ja poista se valitsemalla pikavalikosta Poista pikatyökaluriviltä.

Pikatyökalurivin komentojen järjestyksen muuttaminen

 1. Napsauta pikatyökaluriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Mukauta pikatyökaluriviä.

 2. Valitse Mukauta työkaluriviä -kohdassa haluamasi komento ja siirrä se Siirrä ylös- ja Siirrä alas -nuolien avulla.

Komentojen ryhmittäminen lisäämällä erottimia

Voit ryhmitellä komentoja käyttämällä erottimia, jotka osioivat pikatyökaluriviä.

 1. Napsauta pikatyökaluriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Mukauta pikatyökaluriviä.

 2. Valitse Valitse komennoista -luettelosta Suositut komennot.

 3. Valitse <Erotin> ja napsauta Lisää.

 4. Sijoita erotin haluamaasi kohtaan Siirrä ylös- ja Siirrä alas -nuolien avulla.

Pikatyökalurivin siirtäminen

Pikatyökalurivi voi sijaita kahdessa eri paikassa:

 • Ylhäällä vasemmalla Microsoft Office -ohjelman, esimerkiksi Wordin, kuvakkeen vieressä Word 2010 -ohjelmakuvake . (oletussijainti)
  Vasemman yläkulman pikatyökalurivi (oletussijainti)

 • Valintanauhan alapuolella.
  valintanauhan alapuolella oleva pikatyökalurivi

Jos et halua, että pikatyökalurivi näytetään nykyisessä sijainnissa, voit siirtää sen toiseen sijaintiin. Jos oletussijainti ohjelmakuvakkeen vieressä on liian kaukana työskentelyalueesta, haluat ehkä siirtää sen lähemmäksi työskentelyaluetta. Sijainti valintanauhan alapuolella kaventaa työskentelyaluetta. Jos haluat maksimoida työskentelyalueen, haluat ehkä säilyttää pikatyökalurivin oletussijannissa.

 1. Napsauta Mukauta pikatyökaluriviä Painikkeen kuva .

 2. Valitse luettelosta Näytä valintanauhan alapuolella tai Näytä valintanauhan yläpuolella.

Pikatyökalurivin mukauttaminen Asetukset-komennon avulla

Voit lisätä, poistaa ja muuttaa pikatyökalurivin komentojen järjestyksen Asetukset -komennon avulla.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Ohje-valikossa Asetukset.

 3. Valitse Pikatyökalurivi.

 4. Tee haluamasi muutokset.

Pikatyökalurivin oletusasetusten palauttaminen

 1. Napsauta pikatyökaluriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Mukauta pikatyökaluriviä.

 2. Valitse Mukauta pikatyökaluriviä -ikkunassa Palauta oletusarvot ja valitse sitten Palauta vain pikatyökalurivin oletusasetukset.

Mukautetun pikatyökalurivin vieminen

Voit viedä valintanauhan ja pikatyökalurivin mukautuksesi tiedostoon, jonka esimerkiksi joku toinen käyttäjä voi viedä käytettäväksi toiseen tietokoneeseen.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Ohje-valikossa Asetukset.

 3. Valitse Pikatyökalurivi.

 4. Valitse Tuo/vie ja valitse sitten Vie kaikki mukautukset.

Lisätietoja valintanauhan mukauttamisesta on artikkelissa Officen valintanauhan mukauttaminen.

Mukautetun pikatyökalurivin tuominen

Voit tuoda mukautustiedostot korvaamaan valintanauhan ja pikatyökalurivin nykyisen asettelun. Tuomalla mukautukset tietokoneeseen voit pitää Microsoft Office -sovellukset samannäköisinä kuin työtovereillasi tai samannäköisinä eri tietokoneissa.

Tärkeää: Kun tuot valintanauhan mukautustiedoston, menetät kaikki aiemmat valintanauhan ja pikatyökalurivin mukautukset. Jos epäilet, että haluat palata nykyisiin mukautuksiin myöhemmin, vie ne ennen uusien mukautusten tuomista.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Ohje-valikossa Asetukset.

 3. Valitse Pikatyökalurivi.

 4. Valitse Tuo/vie ja valitse sitten Tuo mukautustiedosto.

Lisätietoja valintanauhan mukauttamisesta on artikkelissa Officen valintanauhan mukauttaminen.

Miksi näen vihreän pallon?

Näet vihreän pallon kun olet lisännyt mukautetun ryhmän tai komennon pikatyökaluriville valintanauhan mukauttamisen jälkeen, ellet ole määrittänyt kuvaketta kyseiselle ryhmälle tai komennolle.

Kuvaketta käytetään jos:

 • lisäät mukautetun ryhmän pikatyökaluriville

 • haluat erottaa mukautetun valintanauhan ja oletusarvoisen valintanauhan toisistaan

lisäät kuvakkeen mukautetulle ryhmälle tai komennolle.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Ohje-valikossa Asetukset.

 3. Valitse Muokkaa valintanauhaa.

 4. Valitse Mukauta valintanauhaa -ikkunan Mukauta valintanauhaa -luettelosta mukautettu ryhmä tai komento, jonka olet lisännyt.

 5. Valitse Nimeä uudelleen ja valitse sitten Symboli‑luettelosta haluamasi kuvake.

 6. Valitse Nimeä uudelleen -valintaikkunassa OK.

 7. Kun haluat nähdä ja tallentaa tekemäsi mukautukset, valitse OK.

Lisätietoja valintanauhan mukauttamisesta on artikkelissa Officen valintanauhan mukauttaminen.

Sisältö

Pikatyökalurivin siirtäminen

Komennon lisääminen pikatyökaluriville

Pikatyökalurivin siirtäminen

Pikatyökalurivi voi sijaita kahdessa eri paikassa:

 • vasemmassa yläkulmassa Microsoft Office ‑painikkeen Office-painikkeen kuva vieressä (oletussijainti)
  Pikatyökalurivi vasemmassa yläkulmassa

 • Microsoft Officen sujuva käyttöliittymän osana olevan valintanauhan alapuolella.

  Pikatyökalurivi valintanauhan alapuolella

Jos et halua pikatyökaluriville näytetään nykyisessä sijainnissa, se voi siirtää toiseen sijaintiin. Jos löydät, Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva vieressä oletussijainti on liian myöhään työt-alueessa on kätevä, haluat ehkä siirtää lähemmäksi työ-alueelle. Valintanauhan alapuolella sijainti ylittää reunan päälle. Sen vuoksi, jos haluat suurentaa työalue, haluat ehkä säilyttää sen oletussijaintiin pikatyökaluriville.

 1. Napsauta Mukauta pikatyökaluriviä Painikkeen kuva .

 2. Valitse luettelosta Näytä valintanauhan alapuolella tai Näytä valintanauhan yläpuolella.

Komennon lisääminen pikatyökaluriville

Voit lisätä komennon pikatyökaluriville suoraan Officen sujuvassa valintanauhassa näkyvistä komennoista.

 1. Tuo näkyviin haluamasi komento valitsemalla valintanauhasta välilehti tai ryhmä, jonka haluat lisätä pikatyökaluriville.

 2. Napsauta komentoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Lisää pikatyökaluriville.

  Huomautukset: 

  • Et voi suurentaa komentoja edustavien painikkeiden kokoa Microsoft Officen asetuksilla. Ainoa tapa suurentaa painikkeiden kokoa on pienentää näyttötarkkuutta.

  • Pikatyökaluriviä ei voi näyttää usealla rivillä.

  • Pikatyökaluriville voi lisätä vain komentoja. Pikatyökaluriville ei voi lisätä useimpien luetteloiden sisältöä, kuten sisennys- ja välistysarvoja ja muotoilutyylejä, jotka myös näkyvät valintanauhassa.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×