Pikanäppäinten mukauttaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit mukauttaa näppäimistön pikanäppäimet (tai pikanäppäinten) määrittämällä komento, makro, fonttia, tyyliä tai usein käytetyille symboleille. Voit myös poistaa pikanäppäimet. Voit määrittää tai poistaa pikanäppäimet vain näppäimistönavulla tai käyttämällä hiirtä.

Vain näppäimistön avulla tai pikanäppäimen poistaminen

 1. Avaa Wordin asetukset valintaikkuna painamalla ALT+F, T.

 2. Valitse Muokkaa valintanauhaa painamalla ALANUOLTA.

 3. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Mukauta valitaan valintaikkunan alareunassa ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Valitse Mukauta valintanauhaa ja pikanäppäimiä-ruudusta Mukauta-painiketta

 4. Valitse Luokat-ruudusta ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ luokka, joka sisältää sen komennon tai muun kohteen, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jonka pikanäppäimen haluat poistaa.

 5. Siirry SARKAIMELLA Komennot-ruutuun.

 6. Valitse komento tai muu kohde, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jonka pikanäppäimen haluat poistaa, painamalla ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄINTÄ.

  Kyseisen komennolle tai kohteelle parhaillaan määritettyinä olevat pikanäppäimet näkyvät Nykyiset näppäimet -ruudussa tai ruutu, jossa on määritettyotsikon alle.

 7. Tee jompikumpi seuraavista:

  Pikanäppäimen määrittäminen

  Määritä pikanäppäimen ensimmäiseksi näppäimeksi CTRL- tai toimintonäppäin.

  1. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes osoitin on Anna uusi näppäinyhdistelmä -ruudussa.

  2. Paina näppäinyhdistelmää, jonka haluat määrittää uudelleen. Voit esimerkiksi painaa CTRL-näppäintä ja näppäintä, jota haluat käyttää.

  3. Tarkista Nykyiset näppäimet (tai Näppäimen nykyinen käyttö) -kohdasta, onko kyseinen näppäinyhdistelmä jo määritetty jollekin toiselle komennolle tai kohteelle. Jos näppäinyhdistelmä on jo käytössä, määritä jokin muu näppäinyhdistelmä.

   Mukauta näppäimistö-valintaikkunassa uusi pikanäppäimen luominen

   Tärkeää: Määrittämällä näppäinyhdistelmien tarkoittaa, että et enää käytä yhdistelmä alkuperäiseen tarkoitukseen. Esimerkiksi painamalla CTRL + B muuttuu Lihavoi valitun tekstin. Jos CTRL + B Varaa uudelleen uusi komento tai muu kohde, jonka voi lihavoida tekstiä painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + B, ellei pikanäppäinten palauttaa oletusasetukset valitsemalla Palauta kaikkiMukauta näppäimistö alareunassa valintaikkuna.

  4. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Tallenna tiedostoon -ruutu on valittuna.

  5. Valitse ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ nykyinen asiakirja tai malli, johon haluat tallentaa pikanäppäinten muutokset, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  6. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Määritä on valittuna, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus: Jos käytössäsi on ohjelmoitava näppäimistö, näppäiyhdistelmä CTRL+ALT+F8 saattaa olla näppäimistön ohjelmoinnin käynnistämiskomento.

  Poista pikanäppäin

  1. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Tallenna tiedostoon ruutu on valittuna.

  2. Valitse ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ nykyinen asiakirja tai malli, johon haluat tallentaa pikanäppäinten muutokset, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Paina näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN toistuvasti, kunnes osoitin on Nykyiset näppäimet -ruudussa.

  4. Valitse poistettava pikanäppäin ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ.

  5. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Poista on valittuna, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 1. Paina ALT + F, voin avata Wordin asetukset -valintaikkunassa.

 2. Paina alas-nuolta ja valitse Mukauta.

 3. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Mukauta valitaan valintaikkunan alareunassa ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Wordin asetukset - ruudussa Mukauta Mukauta-painiketta

 4. Valitse Luokat-ruudusta ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ luokka, joka sisältää sen komennon tai muun kohteen, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jonka pikanäppäimen haluat poistaa.

 5. Siirry SARKAIMELLA Komennot-ruutuun.

 6. Valitse komento tai muu kohde, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jonka pikanäppäimen haluat poistaa, painamalla ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄINTÄ.

  Kyseisen komennolle tai kohteelle parhaillaan määritettyinä olevat pikanäppäimet näkyvät Nykyiset näppäimet -ruudussa tai ruutu, jossa on määritettyotsikon alle.

 7. Tee jompikumpi seuraavista:

  Pikanäppäimen määrittäminen

  Määritä pikanäppäimen ensimmäiseksi näppäimeksi CTRL- tai toimintonäppäin.

  1. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes osoitin on Anna uusi näppäinyhdistelmä -ruudussa.

  2. Paina näppäinyhdistelmää, jonka haluat määrittää uudelleen. Voit esimerkiksi painaa CTRL-näppäintä ja näppäintä, jota haluat käyttää.

  3. Tarkista Nykyiset näppäimet (tai Näppäimen nykyinen käyttö) -kohdasta, onko kyseinen näppäinyhdistelmä jo määritetty jollekin toiselle komennolle tai kohteelle. Jos näppäinyhdistelmä on jo käytössä, määritä jokin muu näppäinyhdistelmä.

   Mukauta näppäimistö-valintaikkunassa uusi pikanäppäimen luominen

   Tärkeää: Määrittämällä näppäinyhdistelmien tarkoittaa, että et enää käytä yhdistelmä alkuperäiseen tarkoitukseen. Esimerkiksi painamalla CTRL + B muuttuu Lihavoi valitun tekstin. Jos CTRL + B Varaa uudelleen uusi komento tai muu kohde, jonka voi lihavoida tekstiä painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + B, ellei pikanäppäinten palauttaa oletusasetukset valitsemalla Palauta kaikkiMukauta näppäimistö alareunassa valintaikkuna.

  4. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Tallenna tiedostoon ruutu on valittuna.

  5. Valitse ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ nykyinen asiakirja tai malli, johon haluat tallentaa pikanäppäinten muutokset, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  6. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Määritä on valittuna, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus: Jos käytössäsi on ohjelmoitava näppäimistö, näppäiyhdistelmä CTRL+ALT+F8 saattaa olla näppäimistön ohjelmoinnin käynnistämiskomento.

  Poista pikanäppäin

  1. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Tallenna tiedostoon ruutu on valittuna.

  2. Valitse ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ nykyinen asiakirja tai malli, johon haluat tallentaa pikanäppäinten muutokset, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Paina näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN toistuvasti, kunnes osoitin on Nykyiset näppäimet -ruudussa.

  4. Valitse poistettava pikanäppäin ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMELLÄ.

  5. Paina SARKAINTA toistuvasti, kunnes Poista on valittuna, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Pikanäppäimen määrittäminen tai poistaminen hiiren avulla

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Muokkaa valintanauhaa.

 2. Mukauta valintanauhaa ja pikanäppäimiä -ruudun alareunassa valitsemalla Mukauta.

  Valitse Mukauta valintanauhaa ja pikanäppäimiä-ruudusta Mukauta-painiketta

 3. Valitse Tallenna tiedostoon -ruudussa nykyinen asiakirja tai malli, johon haluat tallentaa pikanäppäimen asetusten muutokset.

 4. Valitse Luokat-ruudusta luokka, joka sisältää sen komennon tai kohteen, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jonka pikanäppäimen haluat poistaa.

 5. Valitse Komennot-ruudusta komento tai muu kohde, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jonka pikanäppäimen haluat poistaa.

  Haluat, että komennolle tai kohteelle parhaillaan määritettyinä olevat pikanäppäimet näkyvät Nykyiset näppäimet -ruudussa tai alapuolelle ruutu, jossa on määritettyotsikko.

 6. Tee jompikumpi seuraavista:

  Pikanäppäimen määrittäminen

  Määritä pikanäppäimen ensimmäiseksi näppäimeksi CTRL- tai toimintonäppäin.

  1. Kirjoita Anna uusi näppäinyhdistelmä -ruutuun pikanäppäimelle haluamasi näppäinyhdistelmä. Voit esimerkiksi painaa CTRL-näppäintä ja näppäintä, jota haluat käyttää.

  2. Tarkista Nykyiset näppäimet -kohdasta (tai Näppäimen nykyinen käyttö -kohdasta), onko kyseinen näppäinyhdistelmä jo määritetty jollekin toiselle komennolle tai kohteelle. Jos näppäinyhdistelmä on jo käytössä, määritä jokin muu näppäinyhdistelmä.

   Mukauta näppäimistö-valintaikkunassa uusi pikanäppäimen luominen

   Tärkeää: Määrittämällä näppäinyhdistelmien tarkoittaa, että et enää käytä yhdistelmä alkuperäiseen tarkoitukseen. Esimerkiksi painamalla CTRL + B muuttuu Lihavoi valitun tekstin. Jos CTRL + B Varaa uudelleen uusi komento tai muu kohde, jonka voi lihavoida tekstiä painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + B, ellei pikanäppäinten palauttaa oletusasetukset valitsemalla Palauta kaikkiMukauta näppäimistö alareunassa valintaikkuna.

  3. Valitse Määritä.

   Huomautus: Jos käytössäsi on ohjelmoitava näppäimistö, näppäiyhdistelmä CTRL+ALT+F8 saattaa olla näppäimistön ohjelmoinnin käynnistämiskomento.

  Pikanäppäimen poistaminen

  1. Valitse poistettava pikanäppäin Nykyiset näppäimet -ruudusta.

  2. Valitse Poista.

 1. Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva > asetukset > Mukauta.

 2. Mukauta valintanauhaa ja pikanäppäimiä -ruudun alareunassa valitsemalla Mukauta.

  Wordin asetukset - ruudussa Mukauta Mukauta-painiketta

 3. Valitse Tallenna tiedostoon -ruudussa nykyinen asiakirja tai malli, johon haluat tallentaa pikanäppäimen asetusten muutokset.

 4. Valitse Luokat-ruudusta luokka, joka sisältää sen komennon tai kohteen, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jonka pikanäppäimen haluat poistaa.

 5. Valitse Komennot-ruudusta komento tai muu kohde, jolle haluat määrittää pikanäppäimen tai jonka pikanäppäimen haluat poistaa.

  Haluat, että komennolle tai kohteelle parhaillaan määritettyinä olevat pikanäppäimet näkyvät Nykyiset näppäimet -ruudussa tai alapuolelle ruutu, jossa on määritettyotsikko.

 6. Tee jompikumpi seuraavista:

  Pikanäppäimen määrittäminen

  Määritä pikanäppäimen ensimmäiseksi näppäimeksi CTRL- tai toimintonäppäin.

  1. Kirjoita Anna uusi näppäinyhdistelmä -ruutuun pikanäppäimelle haluamasi näppäinyhdistelmä. Voit esimerkiksi painaa CTRL-näppäintä ja näppäintä, jota haluat käyttää.

  2. Tarkista Nykyiset näppäimet -kohdasta (tai Näppäimen nykyinen käyttö -kohdasta), onko kyseinen näppäinyhdistelmä jo määritetty jollekin toiselle komennolle tai kohteelle. Jos näppäinyhdistelmä on jo käytössä, määritä jokin muu näppäinyhdistelmä.

   Mukauta näppäimistö-valintaikkunassa uusi pikanäppäimen luominen

   Tärkeää: Määrittämällä näppäinyhdistelmien tarkoittaa, että et enää käytä yhdistelmä alkuperäiseen tarkoitukseen. Esimerkiksi painamalla CTRL + B muuttuu Lihavoi valitun tekstin. Jos CTRL + B Varaa uudelleen uusi komento tai muu kohde, jonka voi lihavoida tekstiä painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + B, ellei pikanäppäinten palauttaa oletusasetukset valitsemalla Palauta kaikkiMukauta näppäimistö alareunassa valintaikkuna.

  3. Valitse Määritä.

   Huomautus: Jos käytössäsi on ohjelmoitava näppäimistö, näppäiyhdistelmä CTRL+ALT+F8 saattaa olla näppäimistön ohjelmoinnin käynnistämiskomento.

  Pikanäppäimen poistaminen

  1. Valitse poistettava pikanäppäin Nykyiset näppäimet -ruudusta.

  2. Valitse Poista.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×