Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Monet käyttäjät kokevat työskentelevänsä tehokkaammin ulkoisella näppäimistöllä käyttämällä Windowsin PowerPointissa pikanäppäimiä. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä, ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa kuvataan Windowsin PowerPointin pikanäppäimet.

Käytettävissä on erillinen luettelo esityksen esittämisen aikana käytettävistä pikanäppäimistä.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Saat nämä pikanäppäimet Word-asia kirjaan tästä linkistä: PowerPointin Windows-pikanäppäimet.

Pikalinkit

Usein käytetyt pikanäppäimet

Siirtyminen valintanauhassa pelkän näppäimistön avulla

Kohdistuksen muuttaminen näppäimistön avulla

Siirtyminen ruutujen välillä

Jäsennys näkymässä työskenteleminen

Muotojen, kuvien, kehysten, objektien ja WordArt-tekstien käsitteleminen

Tekstin ja objektien valitseminen ja muokkaaminen

Tekstin muotoileminen

Kommentin lisääminen ja siihen vastaaminen

Diapinon diojen tai osien järjestyksen muuttaminen

Tehtäväruutujen käyttäminen

Mukautetut pikanäppäimet

Usein käytetyt näppäinoikotiet

Seuraavassa taulukossa luetellaan PowerPoint useimmin käytetyt pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Luo uusi esitys

Ctrl+N

Lihavoi valittu teksti

Ctrl+B

Valitun tekstin fontti koon muuttaminen

ALT + H, F, S

Avaa Zoomaus -valinta ikkuna

Alt+W, Q

Valitun tekstin, objektin tai dian leikkaus

Ctrl+X

Valitun tekstin, objektin tai dian kopioiminen

Ctrl+C

Leikkaa tai kopioitu teksti, objekti tai dia

Ctrl+V

Edellisen toiminnon peruuttaminen

Ctrl+Z

Tallenna esitelmä

Ctrl+S

Kuvan lisääminen

Alt+N, P

Muodon lisääminen

ALT + H, t, H

Teeman valitseminen

Alt+G, H

Dian asettelun valitseminen

Alt+H, L

Siirry seuraavaan diaan

Page Down

Siirtyminen edelliseen diaan

Page Up

Siirry Aloitus-välilehteen

Alt+H

Siirry Lisää-välilehteen

Alt+N

Diaesityksen aloittaminen

F5

Diaesityksen lopettaminen

Esc

PowerPointin sulkeminen

Ctrl+Q

Siirtyminen valintanauhassa vain näppäimistön avulla

Valinta nauha on PowerPoint yläreunassa oleva kaistale, joka järjestää komennot väli lehtiin. Kussakin väli lehdessä näkyy eri valinta nauha, joka koostuu ryhmistä, ja kussakin ryhmässä on vähintään yksi komento.

Voit siirtyä valintanauhassa pelkän näppäimistön avulla. Pikanäppäimet ovat erikoispikanäppäimiä, joiden avulla voit nopeasti käyttää komentoa valinta nauhassa painamalla muutamaa näppäintä, riippumatta siitä, missä olet PowerPoint. PowerPoint jokaista komentoa voi käyttää pikanäppäinten avulla.

Välilehtiin voi siirtyä kahdella tavalla valintanauhassa:

 • Siirry valinta nauhaan painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten väli lehtien välillä käyttämällä oikeaa ja vasenta nuoli näppäintä.

 • Voit siirtyä suoraan valintanauhan tiettyyn välilehteen seuraavilla valintanäppäimillä:

  Toiminto

  Näppäin

  Tiedosto-sivun avaaminen

  Alt+F

  Avaa Aloitus-välilehden

  Alt+H

  Avaa Lisää-väli lehden

  Alt+N

  Rakenne-välilehden avaaminen

  Alt+G

  Siirtymät-väli lehden avaaminen

  Alt + K

  Animaatiot-väli lehden avaaminen

  Alt+A

  Diaesitys-väli lehden avaaminen

  Alt+S

  Avaa Tarkista-väli lehti

  Alt+R

  Avaa Näytä-välilehden

  Alt+W

  Haku ruudun avaaminen ja komennon hakeminen

  Paina ALT+Q ja kirjoita sitten hakusana.

Huomautus: Apuohjelmat tai muut ohjelmat voivat lisätä valintanauhaan uusia välilehtiä ja tarjota pikanäppäimet näihin välilehtiin.

Valintanauhan välilehtien käyttö näppäimistöllä

 • Siirry valinta nauhan väli lehtien luetteloon painamalla ALT-näppäintä. Siirry suoraan väli lehteen painamalla pikanäppäintä.

 • Siirry komennosta toiseen painamalla Sarkain tai Vaihto+Sarkain. Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin komentojen järjestyksessä. Voit myös siirtyä nuoli näppäimillä.

 • Ohjausobjektit aktivoidaan eri tavoin ohjausobjektin tyypin mukaan:

  • Jos valittu komento on painike, voit aktivoida sen painamalla välilyöntiä tai Enter.

  • Jos valittu komento on jaettu-painike (painike, joka avaa lisä asetukset-valikon), aktivoi se painamalla näppäin yhdistelmää ALT + ALANUOLI näppäin. Paina SARKAIN-näppäintä siirtyäksesi vaihto ehtoihin. Valitse nykyinen vaihtoehto painamalla välilyöntiä tai Enter-näppäintä.

  • Jos valittu komento on luettelosta (kuten Fontti -luettelosta), voit avata luettelon painamalla ALANUOLI näppäintä. Siirry sitten kohteiden välillä käyttämällä ylä-ja ALANUOLI näppäimiä. Kun haluamasi kohde on valittuna, paina Enter-näppäintä.

  • Jos valittu komento on valikoima, voit valita komennon painamalla välilyöntiä- tai Enter-näppäintä. Paina sitten SARKAIN-näppäintä kohteiden läpi liikkumiseen.

Vihje: Galleriat, joissa on useampi kuin yksi rivi, SARKAIN-näppäin siirtää kohdistuksen nykyisen rivin alusta loppuun ja, kun se saavuttaa rivin lopun, seuraavan taulukon alkuun. Oikean nuoli näppäimen painaminen nykyisen rivin lopussa siirtyy takaisin nykyisen rivin alkuun.

Kohdistuksen muuttaminen näppäimistön avulla

Seuraavassa taulukossa on joitakin tapoja siirtää kohdistusta näppäimistön avulla.

Toiminto

Näppäin

Valinta nauhan aktiivisen väli lehden valitseminen ja pikanäppäimien Akti voiminen

Alt tai F10. Siirry toiseen välilehteen valintanäppäimillä tai nuolinäppäimillä.

Kohdistuksen siirtäminen valintanauhan komentoihin

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Valinta nauhan kohteiden välillä siirtyminen alaspäin, ylös, vasemmalle tai oikealle

Alas, ylös, vasemmalle tai oikealle nuoli näppäimillä

Valintanauhan laajentaminen tai tiivistäminen

Ctrl+F1

Valitun kohteen pikavalikon tuominen näkyviin

Vaihto+F10

Kohdistuksen siirtäminen toiseen ruutuun

F6

Siirtyminen valintanauhan seuraavaan tai edelliseen komentoon

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin aktivoiminen

Välinäppäin tai Enter

Valintanauhan valitun valikon tai valikoiman avaaminen

Välinäppäin tai Enter

Valintanauhasta valitun luettelon, kuten fonttiluettelon, avaaminen

Alanuolinäppäin

Siirtyminen avatun valikon tai valikoiman kohteiden välillä

Sarkain-näppäin

Valintanauhan ohjausobjektin arvon muuttamisen lopettaminen ja kohdistuksen siirtäminen takaisin asiakirjaan

Enter

Valintanäppäimien käyttö nähtäessä näppäinvihjeet

Valinta nauhan komennoilla pääset käyttämään näppäin vihjeitä. Voit tuoda näkyviin näppäinvihjeet, joiden avulla voit käyttää komentoja ja siirtyä valintanauhassa.

PowerPointin valintanauhaa koskevat tärkeimmät vihjeet

 1. Paina Alt-näppäintä. Näppäinvihjeet näytetään pienissä neliöissä valintanauhan kunkin komennon vieressä.

 2. Jos haluat valita komennon, paina kirjainta, joka näkyy sen vieressä olevassa näppäin Vihje ruudussa. Esimerkiksi Avaa tiedosto -väli lehti painamalla F ja avaa Aloitus -väli lehti, N avataksesi Lisää -väli lehden ja niin edelleen.

  Lähentäminen PowerPointin valintanauhan näppäinvihjeisiin

Painamasi kirjaimen mukaan näkyviin saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi painat Alt+F, Backstage-näkymä avautuu Tieto-sivulle, jossa ovat näkyvissä eri näppäinvihjeet.

Siirtyminen ruutujen välillä

Toiminto

Näppäin

Siirry myötäpäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä .

F6

Siirtyminen vasta päivään ruutujen välillä normaalinäkymässä

Vaihto+F6

Siirry pikkukuvaruudun ja Jäsennys näkymä ruudun välillä.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Jäsennys näkymässä työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Suurentaa kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Siirtää valitut kappaleet ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirtää valitut kappaleet alaspäin.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Näytä tason 1 otsikot

Alt+Vaihto+1

Otsikon alapuolella olevan tekstin laajentaminen

Alt+Vaiht+plusmerkki (+)

Kutistaa otsikon alla olevan tekstin.

Alt+Vaihto+miinusmerkki (-)

Voit käyttää muotoja, kuvia, ruutuja, objekteja ja WordArt-kuvia

Muodon lisääminen

 1. Jos haluat lisätä muodon, paina näppäin yhdistelmää ALT + N, S, H.

 2. Selaa käytettävissä olevia muotoja nuoli näppäimillä, kunnes saavutat haluamasi.

 3. Lisää muoto painamalla ENTER-näppäintä.

Tekstiruudun lisääminen

 1. Jos haluat lisätä teksti ruudun, paina näppäin yhdistelmää ALT + N, X.

 2. Kirjoita teksti.

 3. Kun olet valmis, siirrä kohdistus poispäin teksti ruudusta painamalla F6-näppäintä.

Objektin lisääminen

 1. Jos haluat lisätä upotetun asia kirjan tai laskenta taulukon objektina, paina näppäin yhdistelmää ALT + N, J.

 2. Siirrä kohdistin Lisää objekti -valinta ikkunan objekti laji -luetteloon painamalla SARKAINTA.

 3. Valitse lisättävän objektin tyyppi ylä-ja ALANUOLI näppäimillä ja lisää se painamalla ENTER-näppäintä.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Jos haluat lisätä WordArt-objektin, paina näppäin yhdistelmää ALT + N, W.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Kirjoita teksti.

 4. Kun olet valmis, siirrä kohdistus poispäin teksti ruudusta painamalla F6-näppäintä.

Muodon valitseminen

Huomautus: Jos kohdistus on tekstissä, paina Esc-näppäintä ennen tämän pikanäppäimen käyttämistä.

 • Jos haluat siirtää kohdistuksen nopeasti ensimmäiseen irrallisen muodon, kuten kuvan tai teksti ruudun, kohdalle, paina näppäin yhdistelmää CTRL + ALT + 5. Selaa sitten irrallisia muotoja painamalla sarkainta. Palaa normaaliin siirtymiseen painamalla Esc-näppäintä.

 • Valitse muoto siirtymällä objekteissa eteenpäin painamalla Sarkainta (tai taaksepäin painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain), kunnes koonmuuttokahvat tulevat näkyviin haluamaasi objektiin.

Muotojen, kuvien ja WordArt-objektien ryhmittely ja ryhmittelyn purkaminen

 • Ryhmitä muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja valitsemalla ryhmiteltävät kohteet ja painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+G.

 • Pura ryhmittely valitsemalla ryhmä ja painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+G.

Muodon määritteiden kopioiminen

 1. Valitse muoto, jonka määritteet haluat kopioida.

  Huomautus: Jos valitset muodon, jossa on tekstiä, kopioit tekstin ulkoasun ja tyylit muodon määritteiden lisäksi.

 2. Kopioi objektin määritteet painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+C.

 3. Valitse objekti, johon haluat kopioida määritteet, painamalla SARKAIN-näppäintä tai näppäin yhdistelmää VAIHTO + SARKAIN.

 4. Jos haluat liittää määritteet valittuun objektiin, paina näppäin yhdistelmää Ctrl + vaihto + V.

Tekstin ja objektien valitseminen ja muokkaaminen

Tekstin ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee merkin oikealta.

Vaihto + oikea nuoli näppäin

Valitsee merkin vasemmalta.

Vaihto + vasen nuoli näppäin

Valitsee sanan loppuun.

Ctrl + Vaihto + oikea nuoli näppäin

Sanan alkuun valitseminen

Ctrl + vaihto + vasen nuoli näppäin

Valitsee yhden rivin ylöspäin (kohdistimen ollessa rivin alussa).

Vaihto + YLÄNUOLINÄPPÄIN

Valitsee yhden rivin alaspäin (kohdistimen ollessa rivin alussa).

Vaihto+Alanuoli

Valitse objekti (kun objektin sisällä oleva teksti on valittuna)

Esc

Valitse toinen objekti (kun yksi objekti on valittuna)

SARKAIN näppäin tai VAIHTO + SARKAIN, kunnes haluamasi objekti on valittuna.

Lähetä objekti yhden sijainnin taakse

Ctrl + vasen Haka Sulje ([)

Lähetä objekti eteenpäin yksi sijainti

Ctrl + oikea Haka Sulje (])

Vie objekti taka-alalle.

Ctrl + vaihto + vasen Haka Sulje ([)

Lähetä objekti eteen

Ctrl + Vaihto + oikea Haka Sulje (])

Valitse objektin sisällä oleva teksti (objekti valittuna)

Enter

Kaikkien objektien valitseminen

Ctrl+A (Diat-välilehdellä)

Media tiedostojen toistaminen tai keskeyttäminen

Ctrl+Välinäppäin

Kaikkien diojen valitseminen

Ctrl+A (Dialajittelu-näkymässä)

Koko tekstin valinta

Ctrl+A (Jäsennys-välilehti)

Tekstin ja objektien poistaminen ja kopioiminen

Toiminto

Näppäin

Poistaa merkin vasemmalta.

Askelpalautin

Poistaa sanan vasemmalta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa merkin oikealta.

Delete

Poistaa sanan oikealta.

Huomautus: Kohdistimen on oltava sanojen välissä.

Ctrl+Del

Leikkaa valitun objektin tai tekstin.

Ctrl+X

Kopioi valitun objektin tai tekstin.

Ctrl+C

Leikatun tai kopio Idun objektin tai tekstin liittäminen

Ctrl+V

Duplicate an object

Ctrl+D

Ctrl + vedä

Edellisen toiminnon peruuttaminen

Ctrl+Z

Tee uudelleen viimeisin toiminto

Ctrl+Y

Vain muotoilun kopioiminen

Ctrl+Vaihto+C

Pelkän muotoilun liittäminen

Ctrl+Vaihto+V

Kopioi animaatiosivellin

Alt+Vaihto+C

Liitä animaatiosivellin

Alt+Vaihto+V

Liitä määräten -valinta ikkunan avaaminen

Ctrl+Alt+V

Tekstissä siirtyminen

Toiminto

Paina

Siirtyminen yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Siirtyminen yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Siirtyy yhden rivin ylöspäin.

Ylänuolinäppäin

Siirtyy yhden rivin alaspäin.

Alanuolinäppäin

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtää seuraavaan sanaan oikealla.

Ctrl+oikea nuoli

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyminen edelliseen kappaleeseen

Ctrl+ylänuoli

Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen

Ctrl+alanuoli

Siirtyminen tekstiruudun loppuun

Ctrl+End

Siirtyminen tekstiruudun alkuun

Ctrl+Home

Siirry seuraavaan otsikkoon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos kyseessä on dian viimeinen paikka merkki, tämä toiminto lisää uuden dian, jossa on sama dia-asettelu kuin alkuperäisessä diassa.

Ctrl+Enter

Siirrä viimeisen haku toiminnon toistaminen

Vaihto+F4

Siirtyminen ja työskenteleminen taulukossa

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan soluun.

Sarkain-näppäin

Siirtää edelliseen soluun.

Vaihto+sarkain

Siirtyminen seuraavalle riville

Alanuolinäppäin

Siirtyminen edelliselle riville

Ylänuolinäppäin

Välilehden lisääminen soluun

Ctrl+sarkain

Aloittaa uuden kappaleen.

Enter

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN-näppäin oikeassa alakulmassa olevassa taulukon solussa

Linkitetyn tai upotetun objektin muokkaaminen

 1. Jos haluat valita objektin, paina Sarkain-näppäintä tai vaihto-ja SARKAIN-näppäimiä, kunnes saavutat haluamasi objektin.

 2. Avaa pikavalikko painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+F10.

 3. Jos haluat muokata objektia, paina O, ENTER ja paina sitten E-näppäintä.

Tekstin muotoileminen

Ennen kuin käytät pikanäppäimiä, valitse teksti, jonka haluat muotoilla.

Fontin tai sen koon muuttaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti -valinta ikkuna, jossa voit muuttaa fonttia.

Ctrl+Vaihto+F

Suurentaa fonttikokoa

Ctrl + Vaihto + oikea kulma Haka Sulje (>)

Pienentää fonttikokoa

Ctrl + vaihto + vasen kulma Haka Sulje (<)

Merkkimuotoilun ottaminen käyttöön

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti -valinta ikkuna, jossa voit muuttaa merkkien muotoilua

Ctrl+T

Siirtyminen virkkeen, pienten tai isojen kirjainten välillä

Vaihto+F3

Lihavointi

Ctrl+B

Alleviivauksen muotoilu

Ctrl+U

Käyttää kursivointia

Ctrl+I

Ottaa käyttöön alaindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

Ctrl+yhtäläisyysmerkki (=)

Ottaa käyttöön yläindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

Ctrl+Vaihto+plusmerkki (+)

Manuaalisen merkki muotoilun, kuten alaindeksin ja yläindeksin, poistaminen

Ctrl+Välinäppäin

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Tekstimuotoilun kopioiminen

Toiminto

Näppäin

Kopioi muotoilun.

Ctrl+Vaihto+C

Liitä muotoilu.

Ctrl+Vaihto+V

Kappaleiden tasaaminen

Toiminto

Näppäin

Keskitä kappale

Ctrl+E

Tasaa kappaleen reunat.

Ctrl+J

Tasaa kappaleen vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa kappaleen oikealle.

Ctrl+R

Kommentin lisääminen ja siihen vastaaminen

Ennen kuin käytät näitä pikanäppäimiä, avaa Kommentit -ruutu käyttämällä Lisää kommentti-komentoa (ALT + N, L).

Toiminto

Näppäin

Lisää uusi kommentti

Ctrl+N

Vastaa valittuun kommenttiin

Ctrl+R

Muuta diapinon diojen tai osien järjestystä

Diakannen diojen tai jaksojen järjestyksen muuttaminen:

Toiminto

Painettavat näppäimet

Siirtää valittua diaa tai osaa ylöspäin järjestyksessä.

Ctrl+ylänuoli

Siirtää valittua diaa tai osaa alaspäin järjestyksessä.

Ctrl+alanuoli

Siirrä valittu dia tai osa alkuun

Ctrl + vaihto + YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirtää valitun dian tai osan loppuun.

CTRL + VAIHTO + ALANUOLI näppäin

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta.

F6

(Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.)

Kun tehtävä ruutu-vaihto ehto on valittuna, siirry tehtävä ruudun seuraavaan tai edelliseen vaihto ehtoon.

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Näyttää kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

Ctrl+Välinäppäin

Siirtyy tehtävä ruudun valikon seuraava-komentoon.

YLÄNUOLI, alanuoli

Valitse tehtävä ruudun valikosta korostettu vaihto ehto.

Enter

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Avaa tehtävä ruudun valikko painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + väli näppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina Enter.

Tehtäväruudun siirtäminen

(Jotkin tehtävät-ruudut, kuten taustan muotoilu, voidaan siirtää, kun taas toiset – kuten suunnittelu ideat – eivät voi olla. 

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Avaa tehtävä ruudun valikko painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + väli näppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter.

  Jos tehtävä on kiinnitetty PowerPoint-ikkunaan, paina CTRL-näppäintä ja jatka sitten vaiheeseen 4.

 4. Siirrä tehtävä ruutua haluamaasi paikkaan nuoli näppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä. 

Jos haluat kiinnittää irrallisen tehtävä ruudun uudelleen, siirrä irrallinen ruutu oikealle tai vasemmallePowerPoint ikkunan oikeaan tai vasempaan reunaan, kunnes se Telakoi. 

Tehtäväruudun koon muuttaminen

(Joidenkin tehtävä ruutujen, kuten muotoilun taustan, kokoa voi muuttaa, kun taas toiset – kuten suunnittelu ideat – eivät voi olla.  

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Avaa tehtävä ruudun valikko painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + väli näppäin.

 3. Valitse nuolinäppäimillä Koko ja paina sitten Enter.

 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter.

  Käytä näitä näppäimiä, kun tehtävä ruutu on kiinnitetty PowerPoint ikkunaan:

  Toiminto

  Näppäin

  Tehtävä ruudun laajentaminen

  Vasen nuoli

  Tehtävä ruudun rajaaminen

  Oikea nuoli

  Käytä näitä näppäimiä, kun tehtävä ruutu on irrallinen ikkuna:

  Toiminto

  Näppäin

  Tehtävä ruudun laajentaminen

  Oikea nuoli

  Tehtävä ruudun rajaaminen

  Vasen nuoli

  Tehtävä ruudun pidentäminen

  Alanuoli

  Tehtävä ruudun lyhentäminen

  Ylänuoli

Mukautetut pikanäppäimet

Jos haluat määrittää mukautettuja pikanäppäimiä valikkokohteille, nauhoitetuille makroille ja Visual Basic for Applications (VBA) -koodille PowerPointissa, tarvitset kolmannen osapuolen apuohjelman, kuten Shortcut Manager for PowerPoint -sovelluksen, joka on ladattavissa sivulta PowerPointin OfficeOne-apuohjelmat.

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA ja painamalla sitten ENTER-näppäintä ja lopuksi CTRL+P-näppäinyhdistelmää.

Pikalinkit

Online-ohje

Officen perustoiminnot

Siirtyminen valintanauhassa

PowerPointin yleiset toiminnot

Online-ohje

Pikanäppäinten käyttäminen ohjeikkunassa

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeiden aiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Toiminto

Näppäin

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Siirtää ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Palaa PowerPointin ohjeeseen ja sen sisällysluetteloon.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitsee ohjeikkunan Selaa PowerPointin ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tai kutistaa ohjeikkunan Selaa PowerPointin ohjetta -osassa valitun kohteen.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP, PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Ikkunan päivittäminen (Päivitä-painike)

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Huomautus: Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6-näppäintä ja paina sitten näppäinyhdistelmää CTRL+P.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilaa. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6 (kunnes kohdistus on Kirjoita etsittävät sanat -ruudussa), SARKAIN, ALANUOLI

Kirjoita teksti Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun. Voit joutua painamaan F6-näppäintä useammin kuin kerran.

F6

Siirtyy ohjeikkunan alueesta toiseen, esimerkiksi työkalurivistä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun tai Haku-luetteloon.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN, SARKAIN

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN, SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Lähettää avoimen esityksen yleislähetyksenä etäyleisölle PowerPoint Web Applicationin avulla.

CTRL+F5

Siirtää ohjelmanikkunan ruudusta seuraavaan tehtäväruutu (myötäpäivään). F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

Huomautus: Jos haluamasi tehtäväruutu ei avaudu F6-näppäintä painamalla, aktivoi valintanauha painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+SARKAIN.

F6

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään.

VAIHTO+F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita PowerPoint-ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen PowerPoint-ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Huomautus: Kohdistimen on oltava tekstiruudun sisäpuolella, jotta nämä pikanäppäimet toimivat.

Toiminto

Näppäin

Vaihtaa fonttia.

CTRL+VAIHTO+F

Muuttaa fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+P

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

ALOITUS

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtää tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Siirtää Microsoft Office PowerPointissa seuraavaan otsikkoon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos kyseessä on dian viimeinen paikkamerkki, ohjelma lisää uuden dian, jossa on sama asettelu kuin alkuperäisellä dialla.

CTRL+ENTER

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Etsi ja korvaa

Toiminto

Näppäin

Avaa Etsi-valintaikkunan.

CTRL+F

Avaa Korvaa-valintaikkunan.

CTRL+H

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirry edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirry edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehti soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloita uusi kappale.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää jostakin ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutu. (F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.)

F6

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraavan tai edellisen vaihtoehdon.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Näyttää kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+ALANUOLI

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen. Siirry valintaikkunan vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikko tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvä valikko.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitsee sen ensimmäisen tai viimeisen komennon.

HOME, END

Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirtää valitun luettelon alkuun tai loppuun.

HOME, END

Sulkee tehtäväruudun.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN, C

Avaa leikepöydän.

ALT+H, F, O

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Avaa tehtävä ruudun valikko painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + väli näppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina Enter.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirrä tarvittaessa tehtäväruutua painamalla F6-näppäintä.

 2. Avaa tehtävä ruudun valikko painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + väli näppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter.

  Jos tehtävä on kiinnitetty PowerPoint-ikkunaan, paina CTRL-näppäintä ja jatka sitten vaiheeseen 4.

 4. Siirrä tehtävä ruutua haluamaasi paikkaan nuoli näppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä. 

Jos haluat kiinnittää irrallisen tehtävä ruudun uudelleen, siirrä irrallinen ruutu oikealle tai vasemmallePowerPoint ikkunan oikeaan tai vasempaan reunaan, kunnes se Telakoi. 

Tehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Paina tehtäväruutu näppäinyhdistelmää CTRL+VÄLINÄPPÄIN, niin saat näkyviin lisäkomentovalikon.

 2. Valitse Koko-komento painamalla ALANUOLTA ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Käytä nuolinäppäimiä tehtäväruudun koon muuttamiseen. Voit muuttaa kokoa pikseli kerrallaan painamalla CTRL-näppäintä ja nuolinäppäimiä.

Kun olet asettanut haluamasi koon, paina ESC-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen. (Yhden välilehden on oltava valittuna avoimessa valintaikkunassa)

ALANUOLI

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen. (Yhden välilehden on oltava valittuna avoimessa valintaikkunassa)

YLÄNUOLI

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALANUOLI, ALT+ALANUOLI

Avaa suljetun luettelon ja siirtyy luettelon vaihtoehtoon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Siirtää avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

Vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä ruutu, johon voit kirjoittaa tai liittää tietoja, kuten käyttäjänimen tai kansion polun.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy merkinnän alkuun.

HOME

Siirtyy merkinnän loppuun.

END

Siirtää yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee kohdistimesta merkinnän alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee kohdistimesta merkinnän loppuun.

VAIHTO+END

Käytä Avaa ja Tallenna nimellä -valintaikkunoita

Toiminto

Näppäin

Avaa Avaa-valintaikkunan

ALT+F, sitten O

Avaa Tallenna nimellä -valintaikkunan

ALT+F, sitten A

Siirry avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen

Nuolinäppäimet

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirry asetusten tai alueiden välillä valintaikkunassa

SARKAIN

Avaa tiedostopolun avattava valikko

F4 tai ALT+K

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Siirtyminen valintanauhassa

Minkä tahansa komennon käyttäminen muutaman näppäimen painalluksella

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

  Tiedosto-välilehden pikanäppäimet

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeenä haluamasi toiminnon yllä.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat N-kirjainta, Näkymä-välilehti ja sen sisältämien ryhmien näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat ALT+H, F, S, siirryt Fontti-ryhmän Koko-luetteloruutuun.

  Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää valintanauhaa näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto

Näppäin

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi pikanäppäimet.

ALT tai F10. Paina jompaakumpaa näppäintä uudelleen, jos haluat palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäimet.

Siirry vasemmalle tai oikealle valintanauhan toiseen välilehteen.

Valitse aktiivinen välilehti F10-näppäimellä ja paina sitten VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA.

Näyttää tai piilottaa valintanauhan.

CTRL+F1

Tuo näyttöön valitun komennon pikavalikon.

VAIHTO+F10

Valitsee seuraavat ikkunan alueet kohdistusta siirtämällä:

 • Valintanauhan aktiivinen välilehti

 • avoimet tehtäväruudut

 • asiakirja

F6

Siirrä kohdistusta eteen- tai taaksepäin kuhunkin valintanauhan komentoon.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Siirtää ylös- tai alaspäin, oikealle tai vasemmalle valintanauhan kohteesta toiseen.

ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Aktivoi komennon tai ohjausobjektin valintanauhassa arvon muokkaamiseksi.

ENTER

Lopettaa valintanauhan ohjausobjektin arvon muuttamisen ja siirtää kohdistuksen takaisin asiakirjaan.

ENTER

Voit saada ohjeita valitusta komennosta tai ohjausobjektista valintanauhassa. (Jos valittuun komentoon liittyvää ohjesisältöä ei ole, näytetään sen sijaan ohjelman yleinen ohjeaihe.)

F1

PowerPointin yleiset komennot

Luo uusi esitys: Ctrl+N

Siirtyminen ruutujen välillä

Toiminto

Näppäin

Siirry myötäpäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä.

F6

Siirry vastapäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä.

VAIHTO+F6

Vaihtaa diojen ja Jäsennys-välilehden välillä Jäsennys- ja Diat-ruuduissa normaalinäkymässä.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Jäsennyksen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Pienennä kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurenna kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Siirrä valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirrä valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Näytä otsikkotaso 1.

ALT+VAIHTO+1

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+PLUS

Kutista otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+MIINUS

Muotojen, kuvien, kehysten, objektien ja WordArt-tekstien käsitteleminen

Muodon lisääminen

 1. Valitse Muodot painamalla ALT-näppäintä ja vapauttamalla se ja painamalla sitten N-kirjainta, sitten S-kirjainta ja lopuksi H-kirjainta.

 2. Voit siirtyä muotoluokissa ja valita haluamasi muodon nuolinäppäimillä.

 3. Lisää valitsemasi muoto painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ENTER.

Tekstiruudun lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT, sitten N ja lopuksi X.

 2. Lisää tekstiruutu painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ENTER.

Objektin lisääminen

 1. Valitse Objekti painamalla ALT-näppäintä ja vapauttamalla se ja painamalla sitten N-kirjainta ja lopuksi J-kirjainta.

 2. Voit liikkua objekteissa nuolinäppäimillä.

 3. Lisää valitsemasi objekti painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ENTER.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Valitse WordArt painamalla ALT-näppäintä ja vapauttamalla se ja painamalla sitten N-kirjainta ja lopuksi W-kirjainta.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

Muodon valitseminen

Jos kohdistin on tekstin kohdalla, paina ESC-näppäintä.

 • Jos haluat valita yhden muodon, siirry objekteissa eteenpäin painamalla SARKAIN-näppäintä (tai taaksepäin painamalla näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN), kunnes koonmuuttokahvat ilmestyvät valittavaan objektiin.

 • Jos haluat valita useampia kohteita, käytä valintaruutua.

Muotojen, kuvien ja WordArt-objektien ryhmittely ja ryhmittelyn purkaminen

 • Jos haluat ryhmitellä muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja, valitse ryhmiteltävät kohteet ja paina sitten näppäinyhdistelmää CTRL+G.

 • Jos haluat purkaa ryhmittelyn, valitse ryhmä ja paina sitten näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+G.

Ruudukon ja apuviivojen näyttäminen tai piilottaminen

Toiminto

Näppäin

Näytä tai piilota ruudukko.

VAIHTO+F9

Näytä tai piilota apuviivat.

ALT+F9

Muodon määritteiden kopioiminen

 1. Valitse muoto, jossa on kopioitavat määritteet.

  Jos valitset muodon, johon on liitetty tekstiä, kopioit tekstin ulkoasun ja tyylin sekä muodon määritteet.

 2. Voit kopioida kohteen määritteet painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+C.

 3. Voit valita kohteen, johon haluat kopioida määritteet, painamalla SARKAIN-näppäintä tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.

 4. Paina näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+V.

Tekstin ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitse yksi merkki oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse yksi merkki vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse yksi rivi ylöspäin (kohdistimen ollessa rivin alussa).

VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitse yksi rivi alaspäin (kohdistimen ollessa rivin alussa).

VAIHTO+ALANUOLI

Valitse objekti (objektin sisäpuolella oleva teksti valittuna).

ESC

Valitse toinen objekti (yksi objekti valittuna).

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN, kunnes haluamasi objekti on valittuna

Valitse objektin sisällä oleva teksti (objekti valittuna).

ENTER

Valitse kaikki objektit.

CTRL+A (Diat-välilehdellä)

Valitse kaikki diat.

CTRL+A (dialajittelunäkymässä)

Valitse koko teksti.

CTRL+A (Jäsennys-välilehdellä)

Tekstin ja objektien poistaminen ja kopioiminen

Toiminto

Näppäin

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poista yksi merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DELETE

Poistaa sanan oikealta.

Huomautus: Kohdistimen on oltava sanojen välissä.

CTRL+DELETE

Leikkaa valittu objekti tai teksti.

CTRL+X

Kopioi valittu objekti tai teksti.

CTRL+C

Liitä leikattu tai kopioitu objekti tai teksti.

CTRL+V

Kumoa viimeisin toiminto.

CTRL+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

CTRL+Y

Kopioi vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Avaa Liitä määräten -valintaikkuna.

CTRL+ALT+V

Tekstissä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

ALOITUS

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtää tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Siirry seuraavaan otsikkoon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos kyseessä on dian viimeinen paikkamerkki, ohjelma lisää uuden dian, jossa on sama asettelu kuin alkuperäisellä dialla.

CTRL+ENTER

Siirry toistamaan viimeisin Haku-toiminto.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirry edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirry edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehti soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloita uusi kappale.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Linkitetyn tai upotetun objektin muokkaaminen

 1. Valitse haluamasi objekti painamalla SARKAIN-näppäintä tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.

 2. Pääset pikavalikkoon painamalla näppäinyhdistelmää VAIHTO+F10.

 3. Käytä ALANUOLTA, kunnes Taulukko-objekti on valittu ja valitse Muokkaa painamalla OIKEA NUOLI -näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  Huomautus: Pikavalikon komennon nimi määräytyy upotetun tai linkitetyn objektin tyypin mukaan. Esimerkki: Microsoft Office Excel -laskentataulukossa upotetun objektin komennon nimenä on Taulukko-objekti, kun taas Microsoft Office Visio -piirustuksessa upotetun objektin komennon nimenä on Visio-objekti.

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen ja kohdistaminen

Fontin tai sen koon muuttaminen

Huomautus: Muutettava teksti on ensin valittava, jotta näitä pikanäppäimiä voi käyttää.

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkuna fontin vaihtamista varten.

CTRL+VAIHTO+F

Suurenna fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Merkkimuotojen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten.

CTRL+T

Muuta kirjainkokoa lauseiden, pienten kirjainten ja suurten kirjainten välillä.

VAIHTO+F3

Lihavoi.

CTRL+B

Alleviivaa.

CTRL+U

Kursivoi.

CTRL+I

Ota alaindeksimuotoilu (automaattinen välistys) käyttöön.

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Ota käyttöön yläindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+PLUS

Poista manuaalinen merkkimuotoilu, kuten ala- ja yläindeksimuotoilu.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Lisää hyperlinkki.

CTRL+K

Tekstimuotojen kopiointi

Toiminto

Näppäin

Kopioi muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Kappaleiden tasaaminen

Toiminto

Näppäin

Keskitä kappale.

CTRL+E

Tasaa kappaleen molemmat reunat.

CTRL+J

Tasaa kappale vasemmalle.

CTRL+L

Tasaa kappale oikealle.

CTRL+R

Esityksen pitäminen

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä, kun suoritat esityksen Diaesitys-tilassa.

Diaesityksen pikanäppäimet

Toiminto

Pikanäppäin

Aloittaa esityksen alusta.

F5

Suorittaa seuraavan animaation tai siirtyy seuraavaan diaan.

N, ENTER, PAGE DOWN, OIKEA NUOLI, ALANUOLI tai VÄLINÄPPÄIN

Suorittaa edellisen animaation tai palaa edelliseen diaan.

P, PAGE UP, VASEN NUOLI, YLÄNUOLI tai VÄLINÄPPÄIN

Siirtyy dianumeroon.

Numero+ENTER

Näyttää mustan ruudun tai palaa esitykseen mustasta ruudusta

B tai PISTE

Näyttää valkoisen ruudun tai palaa esitykseen valkoisesta ruudusta

W tai PILKKU

Pysäyttää tai käynnistää automaattisen esityksen uudelleen.

S

Lopettaa esityksen.

ESC tai YHDYSMERKKI

Poistaa huomautukset näytöstä.

E

Siirtyy seuraavaan diaan, jos seuraava dia on piilotettu.

H

Asettaa uudet ajoitukset harjoituksen aikana.

T

Käyttää alkuperäisiä ajoituksia harjoituksen aikana.

O

Etenee harjoituksen aikana hiiren napsautuksella.

M

Nauhoittaa dian selostuksen ja ajoituksen uudelleen.

R

Palaa ensimmäiseen diaan.

Paina ja pidä alhaalla hiiren ykkös- ja kakkospainiketta 2 sekunnin ajan

Näytä tai piilota nuolikohdistin

A tai =

Muuttaa osoittimen kynäksi.

CTRL+P

Muuttaa osoittimen nuoleksi.

CTRL+A

Muuttaa osoittimen pyyhekumiksi.

CTRL+E

Näyttää tai piilottaa käsinkirjoitetut merkinnät.

CTRL+M

Piilottaa osoittimen ja siirtymispainikkeen heti.

CTRL+H

Piilottaa osoittimen ja siirtymispainikkeen 15 sekunnin kuluttua.

CTRL+U

Näyttää Kaikki diat -valintaikkunan.

CTRL+S

Näyttää tietokoneen tehtäväpalkin.

CTRL+T

Tuo näyttöön pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy dian ensimmäiseen tai seuraavaan hyperlinkkiin.

SARKAIN

Siirtyy dian viimeiseen tai edelliseen hyperlinkkiin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun hyperlinkin hiiren napsautustoiminnon.

ENTER, kun hyperlinkki on valittuna

Median pikanäppäimet esityksen aikana

Toiminto

Näppäin

Pysäyttää median toiston.

ALT+Q

Käynnistää tai keskeyttää toiston.

ALT+P

Siirtyy seuraavaan kirjanmerkkiin.

ALT+END

Siirtyy edelliseen kirjanmerkkiin.

ALT+HOME

Lisää äänenvoimakkuutta.

ALT+Ylänuoli

Pienentää äänenvoimakkuutta.

ALT+Alanuoli

Etsii eteenpäin.

ALT+VAIHTO+PAGE DOWN

Etsii taaksepäin.

ALT+VAIHTO+PAGE UP

Vaimentaa äänet.

ALT+U

Voit tuoda näyttöön ohjausobjektien luettelon painamalla esityksen aikana F1.

Verkkoesitysten selaaminen

Seuraavia näppäimiä käyttämällä voi tarkastella verkkoesitystä Microsoft Internet Explorer 4.0 -versiossa tai sitä uudemmassa versiossa.

Toiminto

Näppäin

Siirtää hyperlinkkien kautta verkkoesitykseen, osoiteriville ja linkkipalkkiin.

SARKAIN

Siirtää hyperlinkkien kautta takaisin verkkoesitykseen, osoiteriville ja linkkipalkkiin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun hyperlinkin hiiren napsautustoiminnon.

ENTER

Siirtää seuraavaan diaan.

VÄLILYÖNTI

Valintaruutu-ominaisuuden käyttäminen

Voit käyttää valintaruudussa seuraavia pikanäppäimiä.

Avaa valintaruutu painamalla Alt-, sitten H-, sitten S-, sitten L- ja lopuksi P-näppäintä.

Toiminto

Näppäin

Siirrä kohdistusta ruudusta toiseen.

F6

Näyttää pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtää kohdistuksen yksittäiseen kohteeseen tai ryhmään.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Siirtää kohdistuksen ryhmän kohteesta pääryhmään.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää kohdistuksen ryhmästä kyseisen ryhmän ensimmäiseen kohteeseen.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Laajenna aktiivinen ryhmä ja kaikki sen alaryhmät.

* (vain numeronäppäimistössä)

Laajenna aktiivinen ryhmä.

+ (vain numeronäppäimistössä)

Kutista aktiivinen ryhmä.

- (vain numeronäppäimistössä)

Siirrä kohdistus kohteeseen ja valitse kohde.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Valitsee aktiivisen kohteen.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Peruuttaa aktiivisen kohteen valinnan.

VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN tai VAIHTO+ENTER

Siirtää valitun kohteen eteenpäin.

CTRL+VAIHTO+F

Siirtää valitun kohteen taaksepäin.

CTRL+VAIHTO+B

Näyttää tai piilottaa aktiivisen kohteen.

CTRL+VAIHTO+S

Nimeä aktiivinen kohde uudelleen.

F2

Siirrä kohdistusta valintaruudussa puunäkymän ja Näytä kaikki- ja Piilota kaikki -painikkeiden välillä.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Kutistaa kaikki ryhmät.

Huomautus: Valintaruudun puunäkymän on oltava aktiivinen, jotta tätä pikanäppäintä voi käyttää.

ALT+VAIHTO+1

Laajentaa kaikki ryhmät.

ALT+VAIHTO+9

Jos haluat määrittää mukautettuja pikanäppäimiä valikkokohteille, nauhoitetuille makroille ja Visual Basic for Applications (VBA) -koodille Office PowerPoint 2007issa, tarvitset kolmannen osapuolen apuohjelman, kuten Shortcut Manager for PowerPoint -sovelluksen, joka on ladattavissa sivulta PowerPointin OfficeOne-apuohjelmat.

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA ja painamalla sitten ENTER-näppäintä ja lopuksi CTRL+P-näppäinyhdistelmää.

Pikalinkit

Online-ohje

Officen perustoiminnot

Siirtyminen valintanauhassa

PowerPointin yleiset toiminnot

Online-ohje

Pikanäppäinten käyttäminen ohjeikkunassa

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeiden aiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Toiminto

Näppäin

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Siirtää ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Siirry takaisin PowerPointin-aloitussivulle.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitsee ohjeikkunan Selaa PowerPointin ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tai kutistaa ohjeikkunan Selaa PowerPointin ohjetta -osassa valitun kohteen.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP, PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Ikkunan päivittäminen (Päivitä-painike)

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Huomautus: Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6-näppäintä ja paina sitten näppäinyhdistelmää CTRL+P.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilaa. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6 (kunnes kohdistus on Kirjoita etsittävät sanat -ruudussa), SARKAIN, ALANUOLI

Kirjoita teksti Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun. Voit joutua painamaan F6-näppäintä useammin kuin kerran.

F6

Siirtyy ohjeikkunan alueesta toiseen, esimerkiksi työkalurivistä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun tai Haku-luetteloon.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

CTRL+F5

Siirtää ohjelmanikkunan ruudusta seuraavaan tehtäväruutu (myötäpäivään). F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

Huomautus: Jos haluamasi tehtäväruutu ei avaudu F6-näppäintä painamalla, siirrä kohdistus valintanauhaan (joka on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa) painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+SARKAIN. Valintanauha on uuden Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän osa. Se korvaa useita valikoita ja työkalurivejä ja sisältää kaikki tarvitsemasi komennot kätevästi samassa paikassa.

F6

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään.

VAIHTO+F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun tiedostoikkuna ei ole suurennettuna, suorittaa Siirrä-komennon (ikkunan Ohjaus-valikossa). Siirry ikkunaan nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ESC-näppäintä.

CTRL+F7

Kun tiedostoikkuna ei ole suurennettuna, suorittaa Koko-komennon (ikkunan Ohjaus-valikossa). Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ESC-näppäintä.

CTRL+F8

Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Toiminto

Näppäin

Vaihtaa fonttia.

CTRL+VAIHTO+F

Muuttaa fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+P

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

ALOITUS

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtää tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Siirtää Microsoft Office PowerPointissa seuraavaan otsikkoon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos kyseessä on dian viimeinen paikkamerkki, ohjelma lisää uuden dian, jossa on sama asettelu kuin alkuperäisellä dialla.

CTRL+ENTER

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Etsi ja korvaa

Toiminto

Näppäin

Avaa Etsi-valintaikkunan.

CTRL+F

Avaa Korvaa-valintaikkunan.

CTRL+H

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirry edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirry edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehti soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloita uusi kappale.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää jostakin ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutu. (F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.)

F6

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraavan tai edellisen vaihtoehdon.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Näyttää kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+ALANUOLI

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen. Siirry valintaikkunan vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikko tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvä valikko.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitsee sen ensimmäisen tai viimeisen komennon.

HOME, END

Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirtää valitun luettelon alkuun tai loppuun.

HOME, END

Sulkee tehtäväruudun.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN, C

Avaa leikepöydän.

ALT+H, F, O

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Avaa tehtävä ruudun valikko painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + väli näppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina Enter.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirrä tarvittaessa tehtäväruutua painamalla F6-näppäintä.

 2. Avaa tehtävä ruudun valikko painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + väli näppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter.

  Jos tehtävä on kiinnitetty PowerPoint-ikkunaan, paina CTRL-näppäintä ja jatka sitten vaiheeseen 4.

 4. Siirrä tehtävä ruutua haluamaasi paikkaan nuoli näppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä. 

Jos haluat kiinnittää irrallisen tehtävä ruudun uudelleen, siirrä irrallinen ruutu oikealle tai vasemmallePowerPoint ikkunan oikeaan tai vasempaan reunaan, kunnes se Telakoi. 

Tehtäväruudun koon muuttaminen

(Joidenkin tehtävä ruutujen, kuten muotoilun taustan, kokoa voi muuttaa, kun taas toiset – kuten suunnittelu ideat – eivät voi olla.  

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Avaa tehtävä ruudun valikko painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + väli näppäin.

 3. Valitse nuolinäppäimillä Koko ja paina sitten Enter.

 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter.

  Käytä näitä näppäimiä, kun tehtävä ruutu on kiinnitetty PowerPoint ikkunaan:

  Toiminto

  Näppäin

  Tehtävä ruudun laajentaminen

  Vasen nuoli

  Tehtävä ruudun rajaaminen

  Oikea nuoli

  Käytä näitä näppäimiä, kun tehtävä ruutu on irrallinen ikkuna:

  Toiminto

  Näppäin

  Tehtävä ruudun laajentaminen

  Oikea nuoli

  Tehtävä ruudun rajaaminen

  Vasen nuoli

  Tehtävä ruudun pidentäminen

  Alanuoli

  Tehtävä ruudun lyhentäminen

  Ylänuoli

Toimintotunnisteiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää toimintotunnisteen valikon tai viestin. Jos toimintotunnisteita on useita, näppäinyhdistelmä vaihtaa seuraavaan toimintotunnisteeseen ja näyttää sen valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

Valitsee seuraavan kohteen toimintotunnistevalikosta.

ALANUOLI

Valitsee edellisen kohteen toimintotunnistevalikosta.

YLÄNUOLI

Suorittaa toimintotunnistevalikon valitun kohteen toiminnon.

ENTER

Sulkee toimintotunnistevalikon tai -viestin.

ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää asetukset niin, että toimintotunnisteista ilmoitetaan äänimerkillä. Voit ottaa äänimerkit käyttöön, jos tietokoneessa on äänikortti. Lisäksi tietokoneeseen tulee asentaa Microsoft Office Sounds.

 • Jos pääset käyttämään Webiä, voit ladata Microsoft Office Soundsin Microsoft Office Online -sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti ohjelmassa Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 tai Microsoft Office Word 2007:

  1. Paina näppäin yhdistelmää ALT + F Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva ja paina sitten I-KIRJAIN ohjelman vaihto ehtoja.

  2. Siirry Lisäasetukset-kohtaan painamalla A-kirjainta tai etsi se YLÄNUOLI- tai ALANUOLI-näppäimillä.

  3. Valitse Lisäasetukset-kohdan Yleiset-aihealueessa Anna äänipalaute -valintaruutu painamalla näppäinyhdistelmää ALT+F ja paina sarkainnäppäintä, kunnes pääset OK-painikkeeseen ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus: Kun valitset valintaruudun tai poistat sen valinnan, asetus vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Tehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Paina tehtäväruutu näppäinyhdistelmää CTRL+VÄLINÄPPÄIN, niin saat näkyviin lisäkomentovalikon.

 2. Valitse Koko-komento painamalla ALANUOLTA ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Käytä nuolinäppäimiä tehtäväruudun koon muuttamiseen. Voit muuttaa kokoa pikseli kerrallaan painamalla CTRL-näppäintä ja nuolinäppäimiä.

Huomautus: Kun olet asettanut haluamasi koon, paina ESC-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Avaa suljetun luettelon ja siirtyy luettelon vaihtoehtoon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Siirtää avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä ruutu, johon syöte kirjoitetaan tai liitetään. Syöte voi olla esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy merkinnän alkuun.

HOME

Siirtyy merkinnän loppuun.

END

Siirtää yhden merkin verran vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee kohdistimesta merkinnän alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee kohdistimesta merkinnän loppuun.

VAIHTO+END

Käytä Avaa ja Tallenna nimellä -valintaikkunoita

Toiminto

Näppäin

Siirtyy edelliseen kansioon. Painikkeen kuva

ALT+1

Yhden tason Painikkeen kuva -painike: Avaa kansio, joka on yhden tason yläpuolella avoimen kansion yläpuolella.

ALT+2

Poista Painikkeen kuva -painike: Poista valittu kansio tai tiedosto.

ALT+3 tai DELETE

Luo uusi kansio Painikkeen kuva -painike: Luo uusi kansio.

ALT+4

Näkymät Painikkeen kuva -painike: siirtyminen käytettävissä olevien kansio näkymien välillä.

ALT+5

Työkalut-painike: Näyttää Työkalut-valikon.

ALT+L

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirry asetusten tai alueiden välillä valintaikkunassa

SARKAIN

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+K

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Siirtyminen valintanauhassa

Minkä tahansa komennon käyttäminen muutaman näppäimen painalluksella

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä. Seuraava esimerkki on Microsoft Office Wordista.

  Valintanauha, jossa näppäinvihjeet ovat näkyvissä

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeenä haluamasi toiminnon yllä.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat N-kirjainta, Näkymä-välilehti ja sen sisältämien ryhmien näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta. Jos esimerkiksi painat ALT+H, F, S, siirryt Fontti-ryhmän Koko-luetteloruutuun.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää valintanauhaa näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto

Näppäin

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi pikanäppäimet.

ALT tai F10. Paina jompaakumpaa näppäintä uudelleen, jos haluat palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäimet.

Siirry vasemmalle tai oikealle valintanauhan toiseen välilehteen.

Valitse aktiivinen välilehti F10-näppäimellä ja paina sitten VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA.

Näyttää tai piilottaa valintanauhan.

CTRL+F1

Tuo näyttöön valitun komennon pikavalikon.

VAIHTO+F10

Valitsee seuraavat ikkunan alueet kohdistusta siirtämällä:

 • Valintanauhan aktiivinen välilehti

 • avoimet tehtäväruudut

 • asiakirja

F6

Siirrä kohdistusta eteen- tai taaksepäin kuhunkin valintanauhan komentoon.

SARKAIN, VAIHTO+SARKAIN

Siirtää ylös- tai alaspäin, oikealle tai vasemmalle valintanauhan kohteesta toiseen.

ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Aktivoi komennon tai ohjausobjektin valintanauhassa arvon muokkaamiseksi.

ENTER

Lopettaa valintanauhan ohjausobjektin arvon muuttamisen ja siirtää kohdistuksen takaisin asiakirjaan.

ENTER

Voit saada ohjeita valitusta komennosta tai ohjausobjektista valintanauhassa. (Jos valittuun komentoon liittyvää ohjesisältöä ei ole, näytetään sen sijaan ohjelman yleinen ohjeaihe.)

F1

PowerPointin yleiset komennot

Luo uusi esitys: Ctrl+N

Siirtyminen ruutujen välillä

Toiminto

Näppäin

Siirry myötäpäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä.

F6

Siirry vastapäivään ruudusta toiseen normaalinäkymässä.

VAIHTO+F6

Vaihtaa diojen ja Jäsennys-välilehden välillä Jäsennys- ja Diat-ruuduissa normaalinäkymässä.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Jäsennyksen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Pienennä kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurenna kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Siirrä valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirrä valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Näytä otsikkotaso 1.

ALT+VAIHTO+1

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+PLUS

Kutista otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+MIINUS

Muotojen, kuvien, kehysten, objektien ja WordArt-tekstien käsitteleminen

Muodon lisääminen

 1. Valitse Muodot painamalla ALT-näppäintä ja vapauttamalla se ja painamalla sitten N-kirjainta, sitten S-kirjainta ja lopuksi H-kirjainta.

 2. Voit siirtyä muotoluokissa ja valita haluamasi muodon nuolinäppäimillä.

 3. Lisää valitsemasi muoto painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ENTER.

Ruudun lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT ja paina sitten N.

 2. Siirry sarkaimella tekstiruutuun, joka on sijaitsevat Teksti-ryhmän Lisää-välilehdellä.

 3. Lisää tekstiruutu painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ENTER.

Objektin lisääminen

 1. Valitse Objekti painamalla ALT-näppäintä ja vapauttamalla se ja painamalla sitten N-kirjainta ja lopuksi J-kirjainta.

 2. Voit liikkua objekteissa nuolinäppäimillä.

 3. Lisää valitsemasi objekti painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ENTER.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Valitse WordArt painamalla ALT-näppäintä ja vapauttamalla se ja painamalla sitten N-kirjainta ja lopuksi W-kirjainta.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

Muodon valitseminen

Huomautus: Jos kohdistin on tekstin kohdalla, paina ESC-näppäintä.

 • Jos haluat valita yhden muodon, siirry objekteissa eteenpäin painamalla SARKAIN-näppäintä (tai taaksepäin painamalla näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN), kunnes koonmuuttokahvat ilmestyvät valittavaan objektiin.

 • Jos haluat valita useampia kohteita, käytä valintaruutua.

Muotojen, kuvien ja WordArt-objektien ryhmittely ja ryhmittelyn purkaminen

 • Jos haluat ryhmitellä muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja, valitse ryhmiteltävät kohteet ja paina sitten näppäinyhdistelmää CTRL+G.

 • Jos haluat purkaa ryhmittelyn, valitse ryhmä ja paina sitten näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+G.

Ruudukon ja apuviivojen näyttäminen tai piilottaminen

Toiminto

Näppäin

Näytä tai piilota ruudukko.

VAIHTO+F9

Näytä tai piilota apuviivat.

ALT+F9

Muodon määritteiden kopioiminen

 1. Valitse muoto, jossa on kopioitavat määritteet.

  Jos valitset muodon, johon on liitetty tekstiä, kopioit tekstin ulkoasun ja tyylin sekä muodon määritteet.

 2. Voit kopioida kohteen määritteet painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+C.

 3. Voit valita kohteen, johon haluat kopioida määritteet, painamalla SARKAIN-näppäintä tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.

 4. Paina näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+V.

Tekstin ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitse yksi merkki oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse yksi merkki vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse yksi rivi ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitse yksi rivi alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Valitsee objektin (teksti valittuna objektin sisällä).

ESC

Valitsee objektin (objekti valittuna).

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN, kunnes haluamasi objekti on valittuna

Valitse objektin sisällä oleva teksti (objekti valittuna).

ENTER

Valitse kaikki objektit.

CTRL+A (Diat-välilehdellä)

Valitse kaikki diat.

CTRL+A (dialajittelunäkymässä)

Valitse koko teksti.

CTRL+A (Jäsennys-välilehdellä)

Tekstin ja objektien poistaminen ja kopioiminen

Toiminto

Näppäin

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poista yksi merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DELETE

Poista yksi sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DELETE

Leikkaa valitun objektin.

CTRL+X

Kopioi valitun objektin.

CTRL+C

Liittää leikatun tai kopioidun objektin.

CTRL+V

Kumoa viimeisin toiminto.

CTRL+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

CTRL+Y

Kopioi vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Liittää määräten.

CTRL+ALT+V

Tekstissä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

ALOITUS

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtää tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Siirry seuraavaan otsikkoon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos kyseessä on dian viimeinen paikkamerkki, ohjelma lisää uuden dian, jossa on sama asettelu kuin alkuperäisellä dialla.

CTRL+ENTER

Siirry toistamaan viimeisin Haku-toiminto.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirry edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirry edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää välilehti soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloita uusi kappale.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Linkitetyn tai upotetun objektin muokkaaminen

 1. Valitse haluamasi objekti painamalla näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.

 2. Pääset pikavalikkoon painamalla näppäinyhdistelmää VAIHTO+F10.

 3. Valitse Laskentataulukko-objekti ja sitten Muokkaa painamalla ALANUOLI-näppäintä.

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen ja kohdistaminen

Fontin tai sen koon muuttaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkuna fontin vaihtamista varten.

CTRL+VAIHTO+F

Avaa Fontti-valintaikkunan fontin koon vaihtamista varten.

CTRL+VAIHTO+P

Suurentaa fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Merkkimuotojen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten.

CTRL+T

Muuta kirjainkokoa lauseiden, pienten kirjainten ja suurten kirjainten välillä.

VAIHTO+F3

Lihavoi.

CTRL+B

Alleviivaa.

CTRL+U

Kursivoi.

CTRL+I

Ota alaindeksimuotoilu (automaattinen välistys) käyttöön.

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Ota käyttöön yläindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+PLUS

Poista manuaalinen merkkimuotoilu, kuten ala- ja yläindeksimuotoilu.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Lisää hyperlinkki.

CTRL+K

Tekstimuotojen kopiointi

Toiminto

Näppäin

Kopioi muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Kappaleiden tasaaminen

Toiminto

Näppäin

Keskitä kappale.

CTRL+E

Tasaa kappaleen molemmat reunat.

CTRL+J

Tasaa kappale vasemmalle.

CTRL+L

Tasaa kappale oikealle.

CTRL+R

Esityksen pitäminen

Voit käyttää seuraavia pikanäppäimiä, kun suoritat esityksen koko näytön tilassa.

Toiminto

Näppäin

Aloittaa esityksen alusta.

F5

Suorittaa seuraavan animaation tai siirtyy seuraavaan diaan.

N, ENTER, PAGE DOWN, OIKEA NUOLI, ALANUOLI tai VÄLINÄPPÄIN

Suorittaa edellisen animaation tai palaa edelliseen diaan.

P, PAGE UP, VASEN NUOLI, YLÄNUOLI tai VÄLINÄPPÄIN

Siirtyy dianumeroon.

Numero+ENTER

Näyttää tyhjän mustan dian tai palaa esitykseen tyhjästä mustasta diasta.

B tai PISTE

Näyttää tyhjän valkoisen dian tai palaa esitykseen tyhjästä valkoisesta diasta.

W tai PILKKU

Pysäyttää tai käynnistää automaattisen esityksen uudelleen.

S

Lopettaa esityksen.

ESC tai YHDYSMERKKI

Poistaa huomautukset näytöstä.

E

Siirtyy seuraavaan diaan, jos seuraava dia on piilotettu.

H

Asettaa uudet ajoitukset harjoituksen aikana.

T

Käyttää alkuperäisiä ajoituksia harjoituksen aikana.

O

Etenee harjoituksen aikana hiiren napsautuksella.

M

Palaa ensimmäiseen diaan.

1+ENTER

Näyttää piilotetun osoittimen uudelleen tai muuttaa osoittimen kynäksi.

CTRL+P

Näyttää piilotetun osoittimen uudelleen tai muuttaa osoittimen nuoleksi.

CTRL+A

Piilottaa osoittimen ja siirtymispainikkeen heti.

CTRL+H

Piilottaa osoittimen ja siirtymispainikkeen 15 sekunnin kuluttua.

CTRL+U

Tuo näyttöön pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy dian ensimmäiseen tai seuraavaan hyperlinkkiin.

SARKAIN

Siirtyy dian viimeiseen tai edelliseen hyperlinkkiin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun hyperlinkin hiiren napsautustoiminnon.

ENTER, kun hyperlinkki on valittuna

Vihje: Voit tuoda näyttöön ohjausobjektien luettelon painamalla esityksen aikana F1.

Verkkoesitysten selaaminen

Seuraavia näppäimiä käyttämällä voi tarkastella verkkoesitystä Microsoft Internet Explorer 4.0 -versiossa tai sitä uudemmassa versiossa.

Toiminto

Näppäin

Siirtää hyperlinkkien kautta verkkoesitykseen, osoiteriville ja linkkipalkkiin.

SARKAIN

Siirtää hyperlinkkien kautta takaisin verkkoesitykseen, osoiteriville ja linkkipalkkiin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun hyperlinkin hiiren napsautustoiminnon.

ENTER

Siirtää seuraavaan diaan.

VÄLILYÖNTI

Siirtää edelliseen diaan.

ASKELPALAUTIN

Valintaruutu-ominaisuuden käyttäminen

Voit käyttää valintaruudussa seuraavia pikanäppäimiä.

Toiminto

Näppäin

Avaa valintaruudun.

ALT, J, D, A ja sitten P

Siirrä kohdistusta ruudusta toiseen.

F6

Näyttää pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtää kohdistuksen yksittäiseen kohteeseen tai ryhmään.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Siirtää kohdistuksen ryhmän kohteesta pääryhmään.

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirtää kohdistuksen ryhmästä kyseisen ryhmän ensimmäiseen kohteeseen.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Laajenna aktiivinen ryhmä ja kaikki sen alaryhmät.

* (vain numeronäppäimistössä)

Laajenna aktiivinen ryhmä.

+ (vain numeronäppäimistössä)

Kutista aktiivinen ryhmä.

- (vain numeronäppäimistössä)

Siirrä kohdistus kohteeseen ja valitse kohde.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Valitsee aktiivisen kohteen.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Peruuttaa aktiivisen kohteen valinnan.

VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN tai VAIHTO+ENTER

Siirtää valitun kohteen eteenpäin.

CTRL+VAIHTO+F

Siirtää valitun kohteen taaksepäin.

CTRL+VAIHTO+B

Näyttää tai piilottaa aktiivisen kohteen.

CTRL+VAIHTO+S

Nimeä aktiivinen kohde uudelleen.

F2

Siirrä kohdistusta valintaruudussa puunäkymän ja Näytä kaikki- ja Piilota kaikki -painikkeiden välillä.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Kutistaa kaikki ryhmät.

ALT+VAIHTO+1

Laajentaa kaikki ryhmät.

ALT+VAIHTO+9

Jos haluat määrittää mukautettuja pikanäppäimiä valikkokohteille, nauhoitetuille makroille ja Visual Basic for Applications (VBA) -koodille Office PowerPoint 2007issa, tarvitset kolmannen osapuolen apuohjelman, kuten Shortcut Manager for PowerPoint -sovelluksen, joka on ladattavissa sivulta PowerPointin OfficeOne-apuohjelmat.

Katso myös

Helppokäyttöisten PowerPoint-esitysten tekeminen

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×