Pikanäppäimet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä ohjeaiheessa kuvatut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöön. Muiden näppäimistöjen näppäimet eivät ehkä vastaa täysin yhdysvaltalaisen näppäimistön näppäimiä.

Jos pikanäppäinyhdistelmissä tulee painaa useaa näppäintä samanaikaisesti, näppäimet on erotettu plusmerkillä (+) SharePoint Designer 2010 -ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA, painamalla ENTER ja painamalla sitten CTRL+P.

Näytä valintanauhan näppäinvihjeet

  1. Paina ALT-näppäintä.

    Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

    Valintanauhan näppäinvihjeet

  2. Paina näppäinvihjeessä haluamasi toiminnon päällä näkyvää kirjainta.

    Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Siirtyminen valintanauha ja näppäimistö

Toiminto

Paina

Siirtyy ryhmästä toiseen

CTRL+OIKEA NUOLI tai VASEN NUOLI

Käytönaikainen ohje

Ohjeikkunan pikanäppäimet

Ohjeikkunan avulla voi selata SharePoint Designerin koko ohjeen sisältöä. Ohjeikkunassa näkyy ohjeaiheet ja muu ohjeen sisältö.

Ohjeikkuna

Toiminto

Paina

Avaa ohjeikkuna.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Siirry Ohje-ikkunasta aktiiviseen ohjelmaan ja päinvastoin.

ALT+SARKAIN

Palaa takaisin Ohjelman nimi -sovelluksen Aloitus-välilehteen.

ALT+HOME

Valitse seuraava kohde Ohje-ikkunasta.

SARKAIN

Valitse edellinen kohde Ohje-ikkunasta.

VAIHTO+SARKAIN

Toteuta toiminto valitulle kohteelle.

ENTER

Valitsee Ohjeikkunan Selaa [ohjelman nimi] ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tai kutistaa Ohjeikkunan Selaa [ohjelman nimi] ohjetta -osassa valitun kohteen.

ENTER

Valitse seuraava piiloteksti tai hyperlinkki, mukaan lukien ohjeaiheen yläosassa oleva Näytä kaikki tai Piilota kaikki.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Toteuta toiminto valitulle Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -vaihtoehdolle, piilotekstille tai hyperlinkille.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vieritä näkyvissä olevan ohjeaiheen tekstiä pienissä erissä ylös- tai alaspäin.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP, PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivittää ikkunan (Päivitä-painike).

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina ensin F6-näppäintä ja paina sitten CTRL+P.

CTRL+P

Muuta yhteystilaa.

F6, ja paina sitten ALANUOLI

Kirjoita tekstiä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun.

F6, ja paina sitten ALANUOLI

Siirtyy Ohje-ikkunan eri alueisiin. Voit esimerkiksi vaihdella näkymää työkalurivin, Kirjoita etsittävät sanat -ruudun ja hakuluettelon välillä.

F6

Valitse sisällysluettelon puunäkymästä seuraava tai edellinen kohde.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI, OIKEA NUOLI

SharePoint Designer 2010

SharePoint-sivustojen käyttö

Toiminto

Paina

Avaa sivuston.

CTRL+VAIHTO+O

Sulkee nykyisen sivuston.

CTRL+VAIHTO+W

Päivittää nykyisen sivuston.

CTRL+F5

Luo uuden WWW-osasivun.

CTRL+N

Siirtää käyttöliittymän seuraavaan osaan.

F6

Siirtää käyttöliittymän edelliseen osaan.

VAIHTO+F6

Siirtää koodi-, rakenne- ja jaetun näkymän välillä.

CTRL+PAGE UP tai CTRL+PAGE DOWN

Siirtää jaetun näkymän Koodi- ja Rakenne-ruutujen välillä.

ALT+PAGE UP tai ALT+PAGE DOWN

Lopettaa SharePoint Designerin.

ALT+F4

Välilehtien käyttäminen

Toiminto

Paina

Luo uuden välilehden.

CTRL+T

Sulkee nykyisen välilehden.

CTRL+W tai CTRL+F4

Päivittää nykyisen välilehden.

F5

Siirtää seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Tallentaa nykyisen välilehden muutokset.

CTRL+S

Näyttää nykyisen välilehden esikatselun selaimessa.

F12

Siirtää taaksepäin.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtää eteenpäin.

ALT+OIKEA NUOLI

Siirtymisruudun käyttäminen

Toiminto

Paina

Avaa valitun luokan.

ENTER

Avaa valitun luokan uudessa välilehdessä

CTRL+ENTER

Avaa valitun luokan pienoisvalikoiman.

VAIHTO+ENTER

Rakennenäkymän tekstin käsitteleminen

Toiminto

Paina

Etsii tekstiä tai HTML-koodia WWW-sivulta.

CTRL+F

Etsii viimeisimmän etsintämerkkijonon seuraavan esiintymän.

F3

Etsii viimeisimmän etsintämerkkijonon edellisen esiintymän.

VAIHTO+F3

Etsii nykyisen valinnan seuraavan esiintymän.

CTRL+F3

Etsii nykyisen valinnan edellisen esiintymän.

CTRL+VAIHTO+F3

Korvaa WWW-sivun tekstin tai HTML-koodin.

CTRL+H

Tarkistaa WWW-sivun oikeinkirjoituksen.

F7

Etsii sanan synonyymisanastosta.

VAIHTO+F7

Peruuttaa toiminnon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Vaihtaa avoinna olevien valintaikkunoiden välillä.

ALT+F6

Vaihtaa avoinna olevien valintaikkunoiden välillä käänteisessä järjestyksessä.

ALT+VAIHTO+F6

Poistaa WWW-sivun tai kansion kansioluettelosta tai kaikista valintaikkunoista.

DEL

Siirtää yhden tason ylemmäs kansioluettelossa

ASKELPALAUTIN

Coding työkalujen käsitteleminen

Tässä taulukossa olevat pikanäppäimet on tarkoitettu vain koodinäkymässä käyttöä varten.

Toiminto

Paina

Lisää väliaikaisen kirjanmerkin.

CTRL+F2

Siirtää seuraavaan väliaikaiseen kirjanmerkkiin.

F2

Siirtää edelliseen väliaikaiseen kirjanmerkkiin.

VAIHTO+F2

Lisää koodikatkelman.

CTRL+ENTER

Siirtää seuraavaan koodihyperlinkkiin.

VAIHTO+ALT+OIKEA NUOLI

Siirtää edelliseen koodihyperlinkkiin.

VAIHTO+ALT+VASEN NUOLI

Siirtää seuraavaan avaavaan hakasulkeeseen.

CTRL+[

Siirtää seuraavaan sulkevaan hakasulkeeseen.

CTRL+]

Siirtää seuraavaan kehykseen kehyssivulla

CTRL+F6

Siirtää edelliseen kehykseen kehyssivulla

CTRL+VAIHTO+F6

Lisää lopputunnisteen.

CTRL+PISTE ( . )

Lisää alkutunnisteen.

CTRL+PILKKU ( , )

Näyttää tai piilottaa kappalemerkit.

CTRL+VAIHTO+8

Lisää HTML-kommentin.

CTRL+VINOVIIVA ( / )

Näyttää valitun elementin IntelliSense-luettelon.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Valitsee tunnisteen ja sen sisällön.

CTRL+VAIHTO+KAKSOISPISTE ( : )

Etsii vastaavan tunnisteen.

CTRL+PUOLIPISTE ( ; )

Suorittaa asteittaisen haun.

CTRL+ALT+F

Avaa Riville siirtyminen -valintaikkunan.

CTRL+G

Avaa tunnisteiden pikaeditorin.

Tämä pikanäppäin toimii myös rakennenäkymässä.

CTRL+Q

Tekstin ja kappaleiden muotoileminen

Toiminto

Paina

Käyttää lihavointia.

CTRL+B

Käyttää alleviivausta.

CTRL+U

Käyttää kursivointia.

CTRL+I

Käyttää yläindeksimuotoilua (vain rakennenäkymässä).

CTRL+PLUSNÄPPÄIN (+)

Käyttää alaindeksimuotoilua (vain rakennenäkymässä).

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI (=)

Kopioi muotoilun.

CTRL+VAIHTO+C

Liittää muotoilun.

CTRL+VAIHTO+V

Poistaa muotoiluvalinnan (vain rakennenäkymässä).

CTRL+VAIHTO+Z
tai
CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Keskittää kappaleen.

CTRL+E

Tasaa kappaleen vasemmalle (vain rakennenäkymässä).

CTRL+L

Tasaa kappaleen oikealle.

CTRL+R

Lisää sisentämistä.

CTRL+M

Vähentää sisentämistä.

CTRL+VAIHTO+M

Käyttää normaalia tyyliä.

CTRL+VAIHTO+N

Käyttää Otsikko 1 -tyyliä.

CTRL+ALT+1

Käyttää Otsikko 2 -tyyliä.

CTRL+ALT+2

Käyttää Otsikko 3 -tyyliä.

CTRL+ALT+3

Käyttää Otsikko 4 -tyyliä.

CTRL+ALT+4

Käyttää Otsikko 5 -tyyliä.

CTRL+ALT+5

Käyttää Otsikko 6 -tyyliä.

CTRL+ALT+6

Käyttää luettelotyyliä.

CTRL+VAIHTO+L

Valitse väri, kun värinvalitsin on aktivoituna.

Nuolinäppäimet

Siirry ensin harmaan ja valkoisen kuusikulmion kautta mustista kuusikulmioista värillisiin kuusikulmioihin painamalla VASENTA NUOLTA tai YLÄNUOLTA.

Tekstin ja grafiikan muotoileminen ja siirtäminen

Toiminto

Paina

Poistaa merkin vasemmalta.

ASKELPALAUTIN

Poistaa merkin oikealta.

DEL

Poistaa sanan vasemmalta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poistaa sanan oikealta.

CTRL+DEL.

Kopioi tekstiä tai grafiikkaa.

CTRL+C
tai
CTRL+INSERT

Leikkaa ja siirtää valitun tekstin Leikepöydälle.

CTRL+X
tai
VAIHTO+DEL

Liittää Leikepöydän sisällön.

CTRL+V
tai
VAIHTO+INSERT

Lisää rivinvaihdon.

Huomautus: Toimii vain rakennenäkymässä.

VAIHTO+ENTER

Lisää sitovan välilyönnin.

Huomautus: Toimii vain rakennenäkymässä.

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Toiminto

Paina

Valitsee merkin oikealta.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee merkin vasemmalta.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee rivin loppuun.

VAIHTO+END

Valitsee rivin alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee yhden rivin ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitsee yhden rivin alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Valitsee kappaleen loppuun (vain rakennenäkymässä)

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Valitsee kappaleen alkuun (vain rakennenäkymässä)

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitsee yhden ruudun alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Valitsee yhden ruudun ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Valitsee koko sivun.

CTRL+A

Näyttää valinnan ominaisuudet.

ALT+ENTER

Taulukoiden, kuvien ja hyperlinkkien käsitteleminen

Tässä taulukossa olevat pikanäppäimet on tarkoitettu vain rakennenäkymässä käyttöä varten.

Toiminto

Paina

Lisää taulukon.

VAIHTO+CTRL+ALT+T

Valitsee seuraavan taulukon solun sisällön.

SARKAIN

Valitsee edellisen taulukon solun sisällön.

VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa valintaa saman rivin vierekkäisiin soluihin, kun kohdistin on jossakin solussa.

Pidä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja paina samalla toistuvasti VASEN NUOLI- tai OIKEA NUOLI -näppäintä.

Valitsee sarakkeen, kun kohdistin on sarakkeen ylimmässä tai alimmassa solussa.

Pidä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja paina samalla toistuvasti YLÄNUOLI- tai ALANUOLI -näppäintä.

Luo valitusta kuvasta automaattisesti pikkukuvan.

CTRL+ T

Luo WWW-sivulle hyperlinkin.

CTRL+K

Perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirry edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulje aktiivinen ikkuna.

CTRL+W tai CTRL+F4

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

Jos F6-näppäimen painaminen ei tuo näyttöön haluamaasi ruutua, aktivoi ensin valikkorivi tai valintanauha painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6

Siirry ohjelmaikkunassa ruudusta toiseen (myötäpäivään).

VAIHTO+F6

Siirry seuraavaan ikkunaan, kun avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirry edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Muuta kokoa -komennon suorittaminen (ikkunan Ohjaus-valikko), kun asiakirjaikkuna ei ole suurennettuna. Muuta ikkunan kokoa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ESC.

CTRL+F8

Pienennä ikkuna kuvakkeeksi (toimii vain muutamissa Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurenna tai palauta valittu ikkuna.

CTRL+F10

Kopioi kuva näytöstä Leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi kuva valitusta ikkunasta Leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Fontin vaihtaminen tai koon muuttaminen

Toiminto

Paina

Muuttaa fonttia.

CTRL+VAIHTO+F

Muuttaa fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+P

Suurentaa valitun tekstin fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää valitun tekstin fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+,

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Paina

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy seuraavaan sanaan vasemmalla.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirry yksi sana oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirry tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Toista viimeisin hakutoiminto.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Paina

Siirtää seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirtää edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirtää edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Lisää sarkainmerkki soluun.

CTRL+SARKAIN

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää uusi rivi taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirtyy seuraavaan asetukseen tai asetusryhmään.

SARKAIN

Siirry edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirry valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirry avoimen luettelon vaihtoehdosta toiseen tai asetusryhmän asetuksesta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorita valitun painikkeen toiminto tai valitse valintaikkuna tai poista sen valinta.

VÄLILYÖNTI

Avaa luettelo, jos se on suljetut, ja siirry määritetyllä kirjaimella alkavaan vaihtoehtoon luettelossa.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitse vaihtoehto; valitse valintaruutu tai poista sen valinta.

ALT+vaihtoehdon nimen alleviivattu kirjain

Avaa valittu avattava luettelo.

ALT+ALANUOLI

Sulje valittu avattava luettelo; peruuta komento ja sulje valintaikkuna.

ESC

Toteuta valintaikkunan oletuspainikkeelle määritetty toiminto.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto

Paina

Siirry merkinnän alkuun.

HOME

Siirry merkinnän loppuun.

END

Siirry yksi merkki vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirry yksi sana vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirry yksi sana oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitse yksi merkki vasemmalle tai peruuta sen valinta.

VAIHTONÄPPÄIN+VASEN NUOLI

Valitse yksi merkki oikealle tai peruuta sen valinta.

VAIHTONÄPPÄIN+OIKEA NUOLI

Valitse yksi sana vasemmalle tai peruuta sen valinta.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+VASEN NUOLI

Valitse yksi sana oikealle tai peruuta sen valinta.

CTRL+VAIHTONÄPPÄIN+OIKEA NUOLI

Valitse merkit lisäyskohdasta merkinnän alkuun asti.

VAIHTO+HOME

Valitse merkit lisäyskohdasta merkinnän loppuun asti.

VAIHTO+END

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Paina:

Siirry edelliseen kansioon. Painikkeen kuva

ALT+1

Avaa yläkansio Painikkeen kuva -painike: Avaa nykyistä kansiota yhtä tasoa ylempänä oleva kansio.

ALT+2

Haku Painikkeen kuva painike: Sulje valintaikkuna ja avaa Web-hakusivu

ALT+3

Poista Painikkeen kuva -painike: Poista valittu kansio tai tiedosto.

ALT+3

Luo uusi kansio Painikkeen kuva -painike: Luo uusi kansio.

ALT+4

Näkymät Painikkeen kuva -painike: Siirry kansionäkymästä toiseen.

ALT+5

Toimii kuten Työkalut-painike eli tuo näyttöön Työkalut-valikon.

ALT+L

Näytä valitun kohteen, kuten kansion tai tiedoston, pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirry valintaikkunan vaihtoehtojen tai alueiden välillä.

SARKAIN

Avaa Kohde-luettelo.

F4 tai ALT+I

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Siirtäminen, kiertäminen tai koon uudelleen muodot

Toiminto

Paina

Siirtää muotoa oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää muotoa vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää muotoa ylöspäin.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää muotoa alaspäin

CTRL+ALANUOLI

Kiertää muotoa oikealle.

ALT+OIKEA NUOLI

Kiertää muotoa vasemmalle.

ALT+VASEN NUOLI

Kiertää muotoa oikealle pienin askelin.

CTRL+ALT+OIKEA NUOLI

Kiertää muotoa vasemmalle pienin askelin.

CTRL+ALT+VASEN NUOLI

Tekee muodosta pidemmän.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Tekee muodosta lyhyemmän.

VAIHTO+ALANUOLI

Tekee muodosta leveämmän.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Tekee muodosta kapeamman.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Tekee muodosta pidemmän, lyhyemmän, leveämmän tai kapeamman pienin askelin.

CTRL+VAIHTO+UP, DOWN, OIKEA TAI VASEN NUOLI

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×