PHAKU-funktion #PUUTTUU-virheen korjaaminen

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan yleisimmät syyt siihen, miksi PHAKU-funktio voi toimia väärin.

Vihje: Katso artikkelia Pikaopas: PHAKU-funktion vianmääritysohjeet, jossa PHAKU-funktioon liittyvät yleiset #PUUTTUU!-ongelmat on kuvattu kätevässä PDF-muodossa. Voit jakaa PDF-tiedoston muille tai tulostaa sen omaan käyttöösi.

Ongelma: Hakuarvoa ei ole taulukko_matriisi-argumentin ensimmäisessä sarakkeessa

Yksi PHAKU-funktion tärkeimmistä rajoituksista on, että se voi etsiä arvoja vain matriisin vasemmanpuoleisimmasta sarakkeesta. Jos hakuarvosi ei ole matriisin ensimmäisessä sarakkeessa, näkyviin tulee siksi #PUUTTUU!-virhearvo.

Seuraavassa taulukossa haluamme noutaa Lehtikaali-tuotteen myydyt yksiköt.

#PUUTTUU-virhe PHAKU-funktiossa: Hakuarvo ei ole ei taulukkomatriisin ensimmäisessä sarakkeessa

Tämä virhe johtuu siitä, että hakuarvo ”Lehtikaali” (Tuote) on taulukko_matriisi-argumentin A2:C10 toisessa sarakkeessa, joten Excel etsii sitä sarakkeesta A sarakkeen B sijaan.

Ratkaisu: Voit yrittää korjata tämän muuttamalla PHAKU-funktion viittaamaan oikeaan sarakkeeseen. Jos se ei ole mahdollista, yritä liikkua sarakkeissa. Se voi olla hyvin hankalaa, jos sinulla on suuria tai monimutkaisia laskentataulukoita, joissa solujen arvot ovat muiden laskutoimitusten tuloksia. Voi olla muitakin loogisia syitä, joiden takia et voi liikkua sarakkeissa. Ratkaisu on käyttää INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden yhdistelmiä, joilla voidaan etsiä arvo sarakkeesta riippumatta sen sijainnista hakutaulukossa.

INDEKSI- ja VASTINE-funktion käyttäminen PHAKU-funktion sijaan

Voit käyttää INDEKSI- ja VASTINE-funktiota, jos PHAKU ei vastaa tarpeitasi. INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden suurin hyöty on, että voit etsiä arvon mistä tahansa hakutaulukon sarakkeesta sen sijainnista riippumatta. INDEKSI palauttaa arvon määritetystä taulukosta tai alueesta sen sijainnin perusteella, ja VASTINE palauttaa arvon suhteellisen sijainnin taulukossa tai alueessa. Kun käytät INDEKSI- ja VASTINE-funktiota yhdessä samassa kaavassa, voit hakea arvon taulukosta tai matriisista määrittämällä arvon suhteellisen sijainnin taulukossa tai matriisissa.

INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden käyttäminen tarjoaa monia etuja PHAKU-funktion käyttämiseen verrattuna:

  • INDEKSI- ja VASTINE-funktion paluuarvon ei tarvitse olla samassa sarakkeessa kuin hakusarake, kun taas PHAKU-funktiota käytettäessä paluuarvon on oltava määritetyllä alueella. Mitä merkitystä tällä on? PHAKU-funktiota käyttäessäsi sinun on tiedettävä sen sarakkeen numero, joka sisältää paluuarvon. Vaikka tämä ei kuulosta hankalalta, se voi kuitenkin olla joskus kömpelöä, jos sinulla on suuri taulukko, josta on laskettava sarakkeiden määrä. Samoin jos sinun on lisättävä taulukkoon sarake tai poistettava sarake, sinun on laskettava uudelleen ja päivitettävä sar_indeksi_nro-argumentti. Jos käytät INDEKSI- ja VASTINE-funktioita, laskentaa ei tarvita, koska hakusarake ei ole sama kuin se sarake, jossa paluuarvo sijaitsee.

  • INDEKSI- ja VASTINE-funktioita käyttäessäsi voit määrittää matriisin rivin tai sarakkeen tai jopa molemmat. Tämä tarkoittaa, että voit hakea arvoja sekä pysty- että vaakasuuntaisesti.

  • INDEKSI- ja VASTINE-funktioita voidaan käyttää arvojen hakuun mistä tahansa sarakkeesta. Toisin kuin PHAKU-funktio, jolla voidaan hakea arvo vain taulukon ensimmäisestä sarakkeesta, INDEKSI ja VASTINE toimivat, onpa hakuarvo siten ensimmäisessä tai viimeisessä sarakkeessa tai missä tahansa niiden välillä.

  • INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden monipuolisuuden ansiosta niillä voidaan toteuttaa dynaamisia viittauksia sarakkeeseen, joka sisältää paluuarvon. Tämä tarkoittaa, että voit lisätä taulukkoon sarakkeita ilman, että INDEKSI- ja VASTINE-funktiot lakkaisivat toimimasta. PHAKU-funktion toiminta taas lakkaa, jos sinun pitää lisää taulukkoon sarake, koska tämä funktio luo staattisen viittauksen taulukkoon.

  • INDEKSI- ja VASTINE-funktiot tarjoavat paremman joustavuuden vastineiden hakuun. INDEKSI- ja VASTINE-funktiot löytävät hakuarvon täsmälliset vastineet, sitä suuremmat arvot tai sitä pienemmät arvot. PHAKU-funktio hakee (oletusarvoisesti) vain arvon lähimmän tai täsmällisen vastineen. PHAKU-funktio myös olettaa oletusarvoisesti, että taulukkomatriisin ensimmäinen sarake on lajiteltu aakkosjärjestykseen. Jos taulukkoasi ei ole lajiteltu näin, PHAKU-funktio palauttaa taulukon ensimmäisen lähimmän vastineen, joka ei ehkä ole etsimäsi tieto.

Syntaksi

Kun haluat luoda syntaksin INDEKSI- ja VASTINE-funktioille, sinun on käytettävä INDEKSI-funktiosta luotua matriisia tai viittausargumenttia ja sijoitettava VASTINE-syntaksi sen sisään. Näin se näyttää suunnilleen tällaiselta:

=INDEKSI(matriisi tai viittaus, VASTINE(hakuarvo,haku_matriisi,[vastine_laji])

Korvataan seuraavaksi edellä olevassa esimerkissä PHAKU-funktio INDEKSI- ja VASTINE-funktiolla. Syntaksi näyttää tällaiselta:

=INDEKSI(C2:C10;VASTINE(B13;B2:B10;0))

Tämä tarkoittaa:

=INDEKSI(haluan alueelta C2:C10 palautusarvon, jonka VASTINE on(Lehtikaali, joka on matriisin alueella B2:B10, missä palautusarvo on ensimmäinen arvo, joka vastaa arvoa Lehtikaali))

INDEKSI- ja VASTINE-funktioita voi käyttää PHAKU-funktion sijaan

Kaava etsii alueelta C2:C10 ensimmäisen arvon, joka vastaa arvoa Lehtikaali (solussa B7) ja palauttaa arvon C7 (100), joka on ensimmäinen arvoa Lehtikaali vastaava arvo.

Ongelma: Täsmällistä vastinetta ei löydy

Kun alue_haku-argumentin arvo on EPÄTOSI eikä PHAKU löydä täsmällistä vastinetta tiedoista, se palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.

Ratkaisu: Jos olet varma, että oleelliset tiedot ovat laskentataulukossa, eikä PHAKU-funktio löydä niitä, varmista, ettei viitatuissa soluissa ole piilotettuja välilyöntejä eikä tulostumattomia merkkejä. Varmista myös, että solut ovat oikean tietotyypin mukaisia. Esimerkiksi lukuja sisältävät solut pitäisi muotoilla Luku-vaihtoehdolla Teksti-vaihtoehdon sijaan.

SIIVOA- tai POISTA.VÄLIT-funktiolla voit siivota solujen tietoja.

Ongelma: Hakuarvo on pienempi kuin pienin matriisissa oleva arvo

Jos alue_haku-argumentin arvoksi on määritetty TOSI ja hakuarvo on pienempi kuin matriisin pienin arvo, näkyviin tulee #PUUTTUU!-virhearvo. TOSI etsii lähes tarkkaa vastinetta matriisista ja palauttaa lähimmän arvon, joka on pienempi kuin hakuarvo.

Seuraavassa esimerkissä hakuarvo on 100, mutta alueella B2:C10 ei ole arvoa, joka olisi pienempi kuin 100. Virhe johtuu siitä.

PUUTTUU-virhe PHAKU-funktiossa, kun hakuarvo on pienempi kuin pienin matriisissa oleva arvo

Ratkaisu:

  • Korjaa hakuarvo tarpeen mukaan.

  • Jos et voi muuttaa hakuarvoa ja tarvitset enemmän joustavuutta vastineiden täsmäämisessä, harkitse INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden käyttöä PHAKU-funktion käytön sijaan. INDEKSI- ja VASTINE-funktioilla voit hakea arvot, jotka ovat suurempia tai pienempiä kuin hakuarvo tai yhtä suuria kuin hakuarvo. Lisätietoja INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden käytöstä PHAKU-funktion sijaan on tämän ohjeaiheen aiemmissa osissa.

Ongelma: Hakusaraketta ei ole lajiteltu nousevaan järjestykseen

Jos alue_haku-argumentin arvo on TOSI eikä jotakin hakusarakkeista ole lajiteltu nousevaan (A–Ö) järjestykseen, näkyvissä on virhearvo #PUUTTUU!.

Ratkaisu:

  • Muuta PHAKU-funktio etsimään tarkat vastineet. Jos haluat etsiä tarkan vastineen, määritä alue_haku-argumentin arvoksi EPÄTOSI. EPÄTOSI-arvo ei vaadi lajittelua.

  • INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden avulla voit hakea arvon lajittelemattomasta taulukosta.

Ongelma: Arvo on suuri liukuluku

Jos soluissa on aika-arvoja tai suuria desimaalilukuja, Excel palauttaa #PUUTTUU!-virhearvon liukuluvun tarkkuuden vuoksi. Liukuluvut ovat lukuja, jotka ovat desimaalipilkun jälkeen. (Huomaa, että Excel tallentaa aika-arvot liukulukuina.) Excel ei osaa tallentaa lukuja, joiden liukuluvut ovat suuret. Jotta funktio toimisi oikein, liukuluvut on pyöristettävä viiden desimaalin tarkkuuteen.

Ratkaisu: Lyhennä luvut mukaan pyöristämällä ne ylöspäin enintään viisi desimaalia, PYÖRISTÄ-funktion avulla.

Onko sinulla jokin funktioihin liittyvä kysymys?

Lähetä kysymys Excel-yhteisön keskustelupalstalle

Auta meitä parantamaan Exceliä

Onko sinulla ehdotuksia, miten voimme parantaa seuraavaa Excel-versiota? Jos kyllä, lue artikkelin Excel User Voice -palvelu ohjeaiheet.

Katso myös

#PUUTTUU!-virheen korjaaminen

PHAKU: Ei enempää #PUUTTUU!-arvoja

VHAKU, PHAKU ja HAKU palauttavat vääriä arvoja Excelissä

Laskutoimitus liukuluvuilla voit antaa epätäsmällisiä tuloksia Excelissä

Pikaopas: PHAKU-päivitin

VLOOKUP-funktio

Yleiskuva kaavoista Excelissä

Viallisten kaavojen ratkaiseminen

Kaavoissa esiintyvien virheiden etsiminen

Kaikki Excel-funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Kaikki Excel-funktiot (luokittain)

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×