Perusraportin luominen ja tulostaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit luoda ja tulostaa basic ennalta määritettyihin tehtävän, resurssin ja ristiintaulukointikyselyn raportteja, jotka auttavat esittämään projektitietojen muille. Voit muuttaa näitä raportteja, jotka haluat tiedot.

Huomautus: Microsoft Office Project 2007 sisältää myös visuaalisia raportteja, joissa käytetään Microsoft Office Excelin ja Microsoft Office Vision raportointivaihtoehtoja.

Käytettävissä olevat perusraportit

Perusraportit on jaettu kuuteen luokkaan Raportit-valintaikkunassa (Raportti-valikko). Seuraavat jaksot sisältävät kunkin luokan raporttien kuvaukset.

Huomautus: Voit muokata kaikkia Tehtävät-, Kustannukset- ja Varaukset-luokkien raportteja muuttamalla tehtäväsuodatinta tai käyttämällä eri taulukkoa. Voit myös muuttaa tekstin ulkoasua kaikissa perusraporteissa.

Yleiskatsaus-luokka

Yleiskatsaus-luokan raporttien avulla projektista saadaan yleiskuva.

Nimi

Kuvaus

Projektin yhteenveto

Käyttämällä tätä yleiskatsausraporttia voit tulostaa tehtävien ja resurssien määrän, projektikustannusten, alkamis- ja päättymispäivien ja työn kokonaismäärän yhteenvedon.

Ylimmän tason tehtävät

Käyttämällä tätä yleiskatsausraporttia voit tulostaa ylimmän tason tehtävien ja yhteenvetotehtävien luettelon, jossa näkyy ajoitettu alkamis- ja päättymispäivä, kesto, valmistumisprosentti, kustannukset ja työmäärä. Voit muuttaa raportin sisältöä (käyttämällä taulukoita ja tehtäväsuodattimia), ajanjaksoa (tai yksikköä) ja tietoja (mukaan lukien huomautukset ja objektit). Voit myös lajitella raportin tiedot.

Kriittiset tehtävät

Käyttämällä tätä yleiskatsausraporttia voit tulostaa kriittisten tehtävien luettelon, jossa näkyy ajoitettu alkamis- ja päättymispäivä sekä jokaisen tehtävän edeltäjä- ja seuraajatehtävät. Voit muuttaa raportin sisältöä muuttamalla tehtäväsuodatinta tai käyttämällä eri taulukkoa.

Välitavoitteet

Käyttämällä tätä yleiskatsausraporttia voit tulostaa välitavoitteiden luettelon lajiteltuna alkamispäivän mukaan. Voit muuttaa raportin sisältöä muuttamalla tehtäväsuodatinta tai käyttämällä eri taulukkoa.

Työpäivät

Käyttämällä tätä yleiskatsausraporttia voit tulostaa peruskalenterin viikon jokaisen päivän työaikojen luettelon.

Tehtävät-luokka

Tehtävät-luokan raporteissa näkyy projektin tehtävien tila.

Nimi

Kuvaus

Aloittamattomat tehtävät

Käyttämällä tätä tehtäväraporttia voit tulostaa niiden tehtävien luettelon, joita ei ole vielä aloitettu, niiden kestot, edeltäjätehtävät, aloitus- ja päättymispäivät, resurssit ja varaukset, kaikki lajiteltuina päivämäärän mukaan.

Pian aloitettavat tehtävät

Käyttämällä tätä tehtäväraporttia voit tulostaa määrittämäsi ajanjakson sisällä aloitettavien tehtävien luettelon.

Keskeneräiset tehtävät

Käyttämällä tätä tehtäväraporttia voit tulostaa keskeneräisten tehtävien luettelon, jossa näkyvät tehtävien kuukaudet.

Valmiit tehtävät

Käyttämällä tätä tehtäväraporttia voit tulostaa valmiiden tehtävien luettelon, jossa näkyvät tehtävien kuukaudet.

Tehtävät, jotka olisi pitänyt aloittaa

Käyttämällä tätä tehtäväraporttia voit tulostaa niiden tehtävien luettelon, jotka olisi pitänyt aloittaa määrittämääsi päivämäärään mennessä.

Viivästyneet tehtävät

Käyttämällä tätä tehtäväraporttia voit tulostaa niiden tehtävien luettelon, jotka on ajoitettu uudelleen päättymään niiden perusaikataulun päättymispäivien jälkeen.

Kustannukset-luokka

Kustannukset-luokan raportit auttavat ymmärtämään, millaiset projektin todelliset kustannukset ovat verrattuina budjetoituihin kustannuksiin projekti-, tehtävä- ja resurssitasolla.

Nimi

Kuvaus

Kassavirta

Käyttämällä tätä kustannusraporttia voit tulostaa taulukon, jossa näkyvät kustannukset tehtävittäin viikoittaisin lisäyksin. Voit muokata tätä raporttia ja muuttaa ajanjaksoa.

Budjetti

Käyttämällä tätä kustannusraporttia voit tulostaa tehtävien luettelon, jossa näkyvät kunkin tehtävän budjetoidut kustannukset sekä budjetoitujen ja nykyisten kustannusten välinen varianssi.

Budjetin ylittävät tehtävät

Käyttämällä tätä kustannusraporttia voit tulostaa niiden tehtävien luettelon, joiden kustannukset ylittävät perusaikataulun kustannukset.

Budjetin ylittävät resurssit

Käyttämällä tätä kustannusraporttia voit tulostaa niiden resurssien luettelon, joiden kustannukset ylittävät perusaikataulun kustannukset.

Ansaittu arvo

Käyttämällä tätä kustannusraporttia voit tulostaa tehtävien luettelon sekä suunnitellut arvot, ansaitut arvot, todelliset kustannukset ja varianssit suoritetun työn budjetoitujen kustannusten ja suoritetun työn todellisten kustannusten perusteella. Tämän raportin avulla voidaan nähdä, kuinka tarkasti tehtävät seuraavat projektin budjettia.

Varaukset-luokka

Varaukset-luokan raporteissa tiedot projektin resursseihin sekä tehtävävarauksensa.

Nimi

Kuvaus

Työntekijät ja tehtävät

Käyttämällä tätä varausraporttia voit tulostaa resurssien luettelon, jossa näkyvät resursseille varatut tehtävät, kutakin tehtävää varten ajoitettu työ, alkamis- ja päättymispäivät sekä resurssitiedot. Voit muokata tätä raporttia ja sisällyttää siihen tietoja, kuten huomautuksia ja objekteja.

Työntekijät, tehtävät ja ajankohdat

Käyttämällä tätä varausraporttia voit tulostaa resurssien luettelon, jossa näkyvät resursseille varatut tehtävät ja kullekin tehtävälle ajoitettu päivittäinen työmäärä.

Tehtävät-luettelo

Käyttämällä tätä varausraporttia voit tulostaa määrittämäsi resurssin tehtävien luettelon, joka sisältää kestot, alkamis- ja päättymispäivät sekä edeltäjätehtävät viikoittain.

Ylivaratut resurssit

Käyttämällä tätä varausraporttia voit tulostaa ylivarattujen resurssien luettelon ja tehtävät, joihin resurssit on varattu.

Työmäärä-luokka

Työmäärä-luokan raporttien avulla voidaan nähdä resurssien työmäärät projektissa viikoittaisin lisäyksin.

Voit muuttaa Työmäärä-luokan raporteissa näkyviä tietoja ja vaihtaa lisäysten aikavälit eri ajanjaksoiksi. Voit muokata näitä raportteja myös muuttamalla tehtäväsuodatinta tai resurssisuodatinta.

Nimi

Kuvaus

Tehtävien käyttö

Käyttämällä tätä työmääräraporttia voit tulostaa tehtävien ja niihin varattujen resurssien luettelon sekä ajoitetun työmäärän viikoittaisin lisäyksin.

Resurssien käyttö

Käyttämällä tätä työmääräraporttia voit tulostaa resurssien ja resurssien tehtävien luettelon sekä ajoitetun työmäärän viikoittaisin lisäyksin.

Mukautetut raportit

Mukautetut-luokan raporttien perusteella voit suunnitella omia mukautettuja perusraportteja. Raportointitarpeidesi mukaan voit muokata mukautettuja raportteja tai voit luoda uusia mukautettuja raportteja.

Nimi

Kuvaus

Resurssien käyttö (materiaali tai työ)

Käyttämällä tätä mukautettua raporttia voit tulostaa resurssien luettelon, jossa näkyvät kullekin resurssille varatut tehtävät sekä ajoitetun työn määrä viikoittaisin lisäyksin. Voit muuttaa raportissa näkyviä tietoja ja ajanjaksoa. Voit muuttaa raportin sisältöä muuttamalla tehtäväsuodatinta tai resurssisuodatinta.

Peruskalenteri

Käyttämällä tätä mukautettua raporttia voit tulostaa taulukon, jossa näkyvät projektin kaikkien peruskalenterien työpäivät, työtunnit ja vapaa-ajat.

Tehtävä

Käyttämällä tätä mukautettua raporttia voit tulostaa mukautetun raportin, jossa näkyvät tehtävätiedot. Voit luoda mukautetun tehtäväraportin käyttämällä taulukoita, tehtäväsuodattimia ja muita elementtejä.

Resurssi (materiaali, työ tai molemmat)

Käyttämällä tätä mukautettua raporttia voit tulostaa mukautetun raportin, jossa näkyvät resurssitiedot. Voit luoda mukautetun resurssiraportin käyttämällä taulukoita, resurssisuodattimia ja muita elementtejä.

Ristiintaulukointi

Käyttämällä tätä mukautettua raporttia voit tulostaa mukautetun taulukkomuotoisen raportin, jossa tehtävä- ja resurssitiedot ovat riveillä ja aikavälit sarakkeissa. Voit luoda mukautetun ristiintaulukointiraportin käyttämällä tehtäväsuodattimia, resurssisuodattimia ja muita elementtejä. Haluat ehkä käyttää tällaisia tietoja varten myös Tehtävien käyttö- ja Resurssien käyttö -näkymiä.

Sivun alkuun

Raportin tulostaminen

  1. Valitse Raportti-valikosta Raportit.

  2. Napsauta haluamaasi raporttiluokkaa ja valitse sitten Valitse.

    Jos valitsit raporttiluokaksi Mukautetut, napsauta raporttia Raportit-ruudussa ja siirry sitten vaiheeseen 5.

  3. Napsauta raporttia, jonka haluat tulostaa, ja valitse sitten Valitse.

    Vaihtoehtoisesti voit mukauttaa ennalta määritettyjä asetuksia valitsemalla Muokkaa, tekemällä tarvittavat muutokset ja valitsemalla OK. Valitse sitten Valitse.

  4. Jos haluat muuttaa raportin sivujen ulkoasua, valitse Sivun asetukset, tee tarvittavat korjaukset ja tarkastele sitten muutoksia valitsemalla Esikatsele.

  5. Valitse Tulosta.

Huomautus: Kun valitset mukautetun raportin, se ei näy automaattisesti esikatseluikkunassa. Voit esikatsella raporttia ennen tulostusta valitsemalla Esikatselu.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×