Perusaikataulun kustannukset -kentät

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Perusaikataulun kustannukset -kenttiin on tallennettu tehtävän, kaikkien varattujen tehtävien resurssin tai tehtävän suorittavan resurssin työmäärän suunnitellut kokonaiskustannukset. Perusaikataulun kustannukset tunnetaan myös nimellä Suunnitellut kustannukset valmistumisaikana (SKV), joka on yksi Ansaittu arvo -kentistä. Näiden kenttien aikajaksotettu versioissa arvot näkyvät eri aikajaksoille jaettuina.

Perusaikataulun kustannukset -kentille on useita luokkia.

Tietotyyppi    Valuutta

Perusaikataulun kustannukset (tehtäväkenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Perusaikataulun kustannukset lasketaan laskemalla yhteen kaikkien varattujen resurssien suunniteltujen kustannusten plus kiinteät kustannukset tehtävään. Tämä on sama kuin kustannukset-kentän sisältöä, kun perusaikataulu on tallennettu.

Perusaikataulun kustannukset = (Työmäärä * Normaalikorvaus) + (Ylityömäärä * Ylityökorvaus) + Resurssin käyttökertakustannus + Tehtävän kiinteät kustannukset

Parhaat käyttötavat    Perusaikataulun kustannukset-tiedot ovat käytettävissä, kun määrität varattujen resurssien kustannustiedot ja tehtävän perusaikataulun. Lisää Perusaikataulun kustannukset-kenttä tehtävätaulukkoon, kun haluat tarkastella tehtävien suunnitellut kokonaiskustannukset. Voit tarkastella haluat määrittää tehtävän ja projektin budjetin tehtävän perusaikataulun kustannukset. Voit verrata perusaikataulun kustannusten ja kustannukset-kentät, onko tehtävän edelleen aikataulussa budjetissa arvot. Kustannusvarianssi-kenttä verrataan näitä kahta kenttää.

Esimerkki    Tehtävän kesto on 10 tuntia, ja siihen on varattu yksi resurssi, jonka kustannukset ovat 20 euroa tunnilta. Tehtävän perusaikataulun kustannukset ovat 200 euroa. Kun tehtävästä on 50 prosenttia valmiina, Todelliset kustannukset -kentän arvo on 100 euroa.

Huomautuksia    Perusaikataulun kustannukset -kentän arvo on 0,00, kunnes määrität projektin perusaikataulun. Voit tehdä sen myös projektin aloittamisen jälkeen. Voit määrittää perusaikataulun Perusaikataulun määrittäminen ‑valintaikkunassa.

Perusaikataulun kustannukset -kentän muokkaaminen ei vaikuta perusaikataulun tehtäväkustannuslaskelmiin eikä tehtävän aikajaksokohtaisiin perusaikataulun kustannuksiin. Jos perusaikataulun kustannusten muokkaamisen jälkeen tallennat uuden perusaikataulun, tekemäsi muokkaukset korvautuvat uuden perusaikataulun arvoilla.

Perusaikataulun kustannukset eivät muutu tallentamisen jälkeen, vaikka työmäärän arvot muuttuisivatkin.

Perusaikataulun kustannukset (resurssikenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta     Perusaikataulun kustannukset lasketaan resurssin suunniteltujen kustannusten summana, johon sisältyy resurssille varatun työmäärän ajoitettu työ, ajoitettu ylityö ja käyttökertakustannukset. Tämän kentän arvo on sama kuin Kustannukset-kentän, kun perusaikataulu on tallennettu.

Perusaikataulun kustannukset = (Työmäärä * Normaalikorvaus) + (Ylityömäärä * Ylityökorvaus) + Käyttökertakustannus

Parhaat käyttötavat    Perusaikataulun kustannukset resurssin tiedot on käytettävissä, kun olet määrittänyt resurssin kustannustiedot ja tehtäviä, jolla resurssi on varattu Perusaikataulun määrittäminen. Lisää Perusaikataulun kustannukset-kenttä resurssitaulukkoon, kun haluat tarkastella resursseihin yhteensä perusaikataulun kustannuksiin. Tarkista nämä perusaikataulun kustannukset, jos haluat määrittää resurssin budjetin. Vertaa arvoja, onko tehtävän edelleen aikataulussa budjetissa perusaikataulun kustannusten ja kustannukset-kenttiin. Paremmin vielä kaksi kenttää verrata Kustannusvarianssi-kenttä avulla.

Esimerkki    Käytössä on resurssi, jonka tuntikorvaus on 20 euroa  ja joka on varattu 10 tehtävään yhteensä 100 tunnin ajaksi. Resurssin perusaikataulun kustannus on 2 000 euroa.

Huomautuksia    Perusaikataulun kustannukset -kentän arvo on 0,00, kunnes määrität projektin perusaikataulun. Voit tehdä sen myös projektin aloittamisen jälkeen. Voit määrittää perusaikataulun Perusaikataulun määrittäminen ‑valintaikkunassa.

Vaikka muokkaat Perusaikataulun kustannukset -kentän sisältöä, se ei vaikuta resurssin perusaikataulun kustannusten laskentaan eikä resurssin aikajaksotettuihin perusaikataulun kustannuksiin. Jos perusaikataulun kustannusten muokkaamisen jälkeen tallennat uuden perusaikataulun, tekemäsi muokkaukset korvautuvat uuden perusaikataulun arvoilla.

Perusaikataulun kustannukset eivät muutu tallentamisen jälkeen, vaikka työmäärän arvot muuttuisivatkin.

Perusaikataulun kustannukset (varauskenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Perusaikataulun kustannukset lasketaan varausten suunniteltujen kustannusten summana, johon sisältyy varauksen ajoitettu työ, ajoitettu ylityö ja käyttökertakustannukset. Tämän kentän arvo on sama kuin Kustannukset-kentän, kun perusaikataulu on tallennettu.

Perusaikataulun kustannukset = (Työmäärä * Normaalikorvaus) + (Ylityömäärä * Ylityökorvaus) + Käyttökertakustannus

Parhaat käyttötavat    Varauksen perusaikataulun kustannukset-tietoja on käytettävissä, kun olet määrittänyt varatun resurssin tehtävän, resurssin kustannustiedot ja määrittämällä projektille perusaikataulun. Lisää Perusaikataulun kustannukset-kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö-näkymän taulukko-osaan, kun haluat tarkastella varausten suunnitellut kokonaiskustannukset. Voit tarkastella avulla voit määrittää tehtävän ja projektin budjetin varauksen perusaikataulun kustannukset. Voit verrata perusaikataulun kustannusten ja kustannukset-kentät, onko tehtävän edelleen aikataulussa budjetissa arvot. Kustannusvarianssi-kenttä verrataan näitä kahta kenttää.

Esimerkki    Lisäät kestoltaan kymmentuntiseen tehtävään resurssin, jonka tuntikorvaus on 20 euroa.   Perusaikataulun mukaiset kustannukset varaukselle ovat tällöin 200 euroa.

Huomautuksia    Perusaikataulun kustannukset -kentän arvo on 0,00, kunnes määrität projektin perusaikataulun. Voit tehdä sen myös projektin aloittamisen jälkeen. Voit määrittää perusaikataulun Perusaikataulun määrittäminen ‑valintaikkunassa.

Vaikka muokkaat Perusaikataulun kustannukset -kentän sisältöä, se ei vaikuta tehtävien tai resurssien perusaikataulun kustannusten laskentaan eikä varauksen aikajaksotettuihin perusaikataulun kustannuksiin. Jos perusaikataulun kustannusten muokkaamisen jälkeen tallennat uuden perusaikataulun, tekemäsi muokkaukset korvautuvat uuden perusaikataulun arvoilla.

Perusaikataulun kustannukset eivät muutu tallentamisen jälkeen, vaikka työmäärän arvot muuttuisivatkin.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun olet tallentanut perusaikataulun, varauksen aikajaksotetut kustannuskentät kopioidaan aikajaksotettuihin Perusaikataulun kustannukset -kenttiin. Nämä kustannukset sisältävät varatuille resursseille ajoitetun työn, ylityön ja käyttökertakustannukset sekä tehtävän kiinteät kustannukset, jotka on jaettu tehtävän koko kestolle.

Parhaat käyttötavat    Perusaikataulun kustannukset-tiedot ovat käytettävissä, kun määrität varattujen resurssien kustannustiedot ja määrittämällä projektille perusaikataulun. Lisää Perusaikataulun kustannukset-kenttä Tehtävien käyttö-näkymän perusaikataulun kustannukset tietojen näyttämiseen tuntilomake-osassa. Tarkista haluat määrittää tehtävän ja projektin budjetin tehtävän perusaikataulun kustannukset. Vertaa arvoja, onko tehtävän edelleen aikataulussa budjetissa perusaikataulun kustannusten ja kustannukset-kenttiin. Kustannusvarianssi-kenttä verrataan näitä kahta kenttää.

Esimerkki    Ari ja Juha-Pekka on varattu Ehdotuksen laatiminen -tehtävään. Työhön on ajoitettu 16 tuntia maanantaista torstaihin. Kummankin korvaus on 20 euroa tunnilta. Kustannukset aikajaksotetaan niin, että jokaiselle 4 päivälle määritetään 4 työtuntia, joten aikajaksotetut suunnitellut kustannukset ovat 80 euroa kutakin päivää kohden. Kun määrität perusaikataulun, aikajaksotetut suunnitellut kustannukset kopioidaan tämän tehtävän perusaikataulun kustannuksiksi.

Huomautuksia    Perusaikataulun kustannukset -kentän sisällön muokkaaminen ei vaikuta tehtävän tai resurssin perusaikataulun kustannuslaskelmiin eikä tehtävän aikajaksotettuihin perusaikataulun kustannuksiin. Jos perusaikataulun kustannusten muokkaamisen jälkeen tallennat uuden perusaikataulun, tekemäsi muokkaukset korvautuvat uuden perusaikataulun arvoilla.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun olet tallentanut perusaikataulun, resurssin aikajaksotetut kustannuskentät kopioidaan aikajaksotettuihin Perusaikataulun kustannukset -kenttiin, jotka voidaan näyttää Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymässä. Nämä ovat resurssikustannuksia, jotka koskevat kaiken resurssille varatun työn ajoitettua työmäärää, ajoitettua ylityömäärää ja käyttökohtaisia kustannuksia jaettuna tehtävän keston ajalle.

Parhaat käyttötavat    Resurssin perusaikataulun kustannukset-tietoja on käytettävissä, kun olet määrittänyt resurssin kustannustiedot ja tehtävät, jotka resurssi on varattu Perusaikataulun määrittäminen. Perusaikataulun kustannukset-kenttä lisätään perusaikataulun kustannukset tietojen näyttämiseen resurssien käyttö-näkymän aikajakso-osaan. Voit tarkastella resurssin haluat määrittää budjetin resurssin perusaikataulun kustannukset. Voit verrata perusaikataulun kustannusten ja kustannukset-kentät, onko tehtävän edelleen aikataulussa budjetissa arvot. Kustannusvarianssi-kenttä verrataan näitä kahta kenttää.

Esimerkki     Teemu, jonka palkka on 10 euroa tunnilta, on varattu 15 tehtävään projektin keston aikana. Jos Teemulle varataan 8 tuntia työtä päivässä, suunnitellut aikajaksotetut kustannukset ovat 80 euroa (8 työtuntia päivässä, 10 euroa tunnissa) kutakin työpäivää kohden. Jos Teemun tehtäväyksikköjen määrä on pienempi, kustannukset voivat olla pienempiä. Jos Teemulle on ajoitettu ylitöitä, kustannukset voivat olla suurempia. Kun määrität perusaikataulun, aikajaksotetut suunnitellut kustannukset tallennetaan tämän resurssin perusaikataulun kustannuksiksi.

Huomautuksia    Jos muokkaat Perusaikataulun kustannukset -kentän sisältöä, muutos ei vaikuta tehtävän tai resurssin perusaikataulun kustannuslaskelmiin eikä resurssin aikajaksotettuihin perusaikataulun kustannuksiin. Jos perusaikataulun kustannusten muokkaamisen jälkeen tallennat uuden perusaikataulun, tekemäsi muokkaukset korvautuvat uuden perusaikataulun arvoilla.

Perusaikataulun kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun olet tallentanut perusaikataulun, resurssin aikajaksotetut kustannuskentät kopioidaan aikajaksotettuihin Perusaikataulun kustannukset -kenttiin, jotka voidaan tuoda näkyviin Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymään. Nämä ovat varauskustannuksia, jotka koskevat ajoitettua työmäärää, ajoitettua ylityömäärää ja käyttökohtaisia kustannuksia jaettuna tehtävän keston ajalle.

Parhaat käyttötavat    Perusaikataulun, varauksen kustannustiedot ovat käytettävissä, kun määrität resurssin kustannustiedot ja resurssin varaaminen tehtävään projektin perusaikataulun määrittäminen. Lisää Perusaikataulun kustannukset-kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö-näkymän perusaikataulun kustannukset tietojen näyttämiseen aikajakso-osaan. Voit tarkastella avulla voit määrittää tehtävän ja projektin budjetin varauksen perusaikataulun kustannukset. Voit verrata perusaikataulun kustannusten ja kustannukset-kentät, onko tehtävän edelleen aikataulussa budjetissa arvot. Kustannusvarianssi-kenttä verrataan näitä kahta kenttää.

Esimerkki     Ari on varattu Ehdotuksen laatiminen -tehtävään, jolle on ajoitettu 16 tuntia työtä maanantaista torstaihin. Arin normaalikorvaus on 20 euroa tunnilta. Kustannukset aikajaksotetaan niin, että jokaiselle 4 päivälle määritetään 4 työtuntia, joten aikajaksotetut suunnitellut kustannukset ovat 80 euroa kutakin päivää kohden. Kun määrität perusaikataulun, aikajaksotetut suunnitellut kustannukset kopioidaan tämän varauksen perusaikataulun kustannuksiksi.

Huomautuksia    Vaikka muokkaat Perusaikataulun kustannukset -kentän sisältöä, se ei vaikuta tehtävien tai resurssien perusaikataulun kustannusten laskentaan eikä varauksen aikajaksotettuihin perusaikataulun kustannuksiin. Jos perusaikataulun kustannusten muokkaamisen jälkeen tallennat uuden perusaikataulun, tekemäsi muokkaukset korvautuvat uuden perusaikataulun arvoilla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×