Perusaikataulujen1-10 budjetin kustannukset -kentät

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Perusaikataulun budjetin kustannukset-kentät (esimerkiksi Perusaikataulun1 budjetin kustannukset – 10 budjetin kustannukset) sisältyvät alkuperäisen suunnitelman mukaiset budjetin kustannukset kustannusresurssi , jotka on erikseen tunnistettu budjettiresursseiksi. Perusaikataulun1 budjetin kustannukset-kenttä sisältää budjetin kustannukset, tehtävien, resurssien tai varausten Perusaikataulun1 mukana. Vastaavasti Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-10 budjetin kustannukset-kenttiin tallentuvat suunniteltu perusaikataulujen 2 – Perusaikataulu10 budjetin kustannukset.

Budjettiresurssien määritetään vain projektin yhteenvetotehtävä. Budjetin kustannukset voi kirjoittaa tai projektiyhteenvetotehtävän varauksen tasolla tarkistetaan tai projektin yhteenvetotehtävän tasolle kootut. Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentissä näkyy tehtävä, resurssin tai tehtäväajoitetut kokonaistyötunnit. Kenttien aikajaksotettu versioissa Näytä nämä saman henkilötyötuntien eri aikajaksoina.

Perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannukset -kentät jakautuvat useaan eri luokkaan.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (tehtäväkentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävä budjettiresurssiin sisältyvän kustannusresurssin ja lisäät sitten varauskustannukset joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kokoaa kokonaissumman projektin yhteenvetotehtävään.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät 0,00 , kunnes olet määrittänyt projektille perusaikataulun. Kun tallennat perusaikataulun, budjetin kokonaiskustannukset kopioituu vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset kenttään tehtävän. Perusaikataulun-budjetin kustannukset-kenttä, jota käytetään (esimerkiksi Perusaikataulu 3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi Perusaikataulun3).

Parhaat käyttötavat    Kun haluat verrata perusaikataulun budjetin kustannuksia nykyisiin suunniteltuihin kustannuksiin, tuo projektin yhteenvetotehtävä näkyviin tehtävätaulukossa ja lisää yksi perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannuskentistä sekä Budjetin kustannukset -kenttä. Voit myös verrata perusaikataulun budjetin kustannuksia toisen perusaikataulun vastaaviin tietoihin. Variansseja tarkastelemalla näet, kuinka budjetin kustannukset muuttuvat projektin elinkaaren aikana.

Esimerkki    Olet tallentanut projektin perusaikataulun projektin alkaessa kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, jolloin tallensit toisen perusaikataulun yhdessä Perusaikataulu 1:n kanssa. Tämän jälkeen olet tehnyt vielä lisää muutoksia, jotka olet tallentanut kolmanteen perusaikatauluun Perusaikataulun 2 lisäksi. Haluat nyt verrata Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -kenttää ja nykyistä Budjetin kustannukset -kenttää toisiinsa. Tuo tehtävätaulukossa näkyviin projektin yhteenvetotehtävä ja lisää sitten sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -kenttä että Budjetin kustannukset -kenttä.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentissä näkyy kustannusresurssit, mutta ei työ- tai materiaaliresurssien tiedot. Lisää- tai materiaaliresurssien, joka on määritetty projektiyhteenvetotehtävän perusaikataulun budjetin työ tiedot näkyviin oikea Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä tehtävätaulukkoon.

Kun haluat tuoda näkyviin projektin yhteenvetotehtävän, valitse Työkalut-valikosta Asetukset. Valitse Näytä-välilehdessä Näytä projektin yhteenvetotehtävä -valintaruutu.

Kun haluat tallentaa alkuperäisen suunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1–10. Budjetin kustannukset -kentän nykyinen arvo kopioituu silloin vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttään.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (resurssikentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävä budjettiresurssiin sisältyvän kustannusresurssin ja lisäät sitten varauskustannukset joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kopioi summan Budjetin kustannukset -resurssikenttään.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät 0,00 , kunnes olet määrittänyt projektille perusaikataulun. Kun tallennat perusaikataulun, budjetin kokonaiskustannukset kopioituu vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset kenttään resurssin. Perusaikataulun-budjetin kustannukset-kenttä, jota käytetään (esimerkiksi Perusaikataulu 3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi Perusaikataulun3).

Parhaat käyttötavat    Kun haluat verrata perusaikataulun budjetin kustannuksia nykyisiin suunniteltuihin kustannuksiin, lisää resurssitaulukkoon yksi perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannuskentistä sekä Budjetin kustannukset -kenttä. Voit myös verrata perusaikataulun budjetin kustannuksia toisen perusaikataulun vastaaviin tietoihin. Variansseja tarkastelemalla näet, kuinka budjetin kustannukset muuttuvat projektin elinkaaren aikana.

Esimerkki    Olet tallentanut projektin perusaikataulun projektin alkaessa kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, jolloin tallensit toisen perusaikataulun yhdessä Perusaikataulu 1:n kanssa. Tämän jälkeen olet tehnyt vielä lisää muutoksia, jotka olet tallentanut kolmanteen perusaikatauluun Perusaikataulun 2 lisäksi. Haluat nyt verrata Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -kenttää ja nykyistä Budjetin kustannukset -kenttää toisiinsa. Tuo resurssitaulukossa näkyviin projektin yhteenvetotehtävä ja lisää sitten sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -kenttä että Budjetin kustannukset -kenttä.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentissä näkyy kustannusresurssit, mutta ei työ- tai materiaaliresurssien tiedot. Lisää- tai materiaaliresurssien, joka on määritetty projektiyhteenvetotehtävän perusaikataulun budjetin työ tiedot näkyviin oikea Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä resurssitaulukkoon.

Kun haluat tallentaa alkuperäisen suunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1–10. Budjetin kustannukset -kentän nykyinen arvo kopioituu silloin vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttään.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (varauskentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun varaat projektin yhteenvetotehtävä budjettiresurssiin sisältyvän kustannusresurssin ja lisäät sitten varauskustannukset joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kopioi summan Budjetin kustannukset -varauskenttään.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät 0,00 , kunnes olet määrittänyt projektille perusaikataulun. Kun tallennat perusaikataulun, budjetin kokonaiskustannukset kopioituu vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset kenttään tehtävävarten. Perusaikataulun-budjetin kustannukset-kenttä, jota käytetään (esimerkiksi Perusaikataulu 3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi Perusaikataulun3).

Parhaat käyttötavat    Kun haluat verrata perusaikataulun budjetin kustannuksia nykyisiin suunniteltuihin kustannuksiin, lisää Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymään yksi perusaikataulujen 1–10 budjetin kustannuskentistä sekä Budjetin kustannukset -kenttä. Voit myös verrata perusaikataulun budjetin kustannuksia toisen perusaikataulun vastaaviin tietoihin. Variansseja tarkastelemalla näet, kuinka budjetin kustannukset muuttuvat projektin elinkaaren aikana.

Esimerkki    Olet tallentanut projektin perusaikataulun projektin alkaessa kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, jolloin tallensit toisen perusaikataulun yhdessä Perusaikataulu 1:n kanssa. Tämän jälkeen olet tehnyt vielä lisää muutoksia, jotka olet tallentanut kolmanteen perusaikatauluun Perusaikataulun 2 lisäksi. Haluat nyt verrata Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -kenttää ja nykyistä Budjetin kustannukset -kenttää toisiinsa. Tuo Tehtävien käyttö -näkymän taulukko-osaan näkyviin sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -sarake että Budjetin kustannukset -sarake.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentissä näkyy kustannusresurssit, mutta ei työ- tai materiaaliresurssien tiedot. - Tai materiaaliresurssien, joka on määritetty projektiyhteenvetotehtävän perusaikataulun budjetin työ tiedot näkyviin lisää oikea Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö-näkymään.

Kun haluat tallentaa alkuperäisen suunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1–10. Budjetin kustannukset -kentän nykyinen arvo kopioituu silloin vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttään.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut tehtäväkentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun olet, joka on budjettiresurssi projektin yhteenvetotehtäväja kustannusten syöttäminen varauksen Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö-näkymässä, Microsoft Office Project 2007 palauttaa alaspäin kokonaissumma aikajaksotettu tasolle.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät 0,00 , kunnes olet määrittänyt projektille perusaikataulun. Kun tallennat perusaikataulun, tämä arvo kopioituu vastaavien Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-aikajaksotettu varauskenttä. Perusaikataulun-budjetin kustannukset-kenttä, jota käytetään (esimerkiksi Perusaikataulu 3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi Perusaikataulun3).

Parhaat käyttötavat    Valitse Tehtävien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun haluat tuoda Perusaikataulun 1–10 budjetin kustannukset -kentän näkyviin näkymän työaikaraporttiosaan, siirrä vastaava Perusaikataulun 1–10 budjetin kustannukset -kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Näkyviin tulee projektin yhteenvetotehtävään sisältyvän perusaikataulun budjetin kustannukset aikajaksoihin eriteltyinä. Jos tuot näkyviin myös Budjetin kustannukset -kentän, voit verrata alkuperäisiä aikajaksotettuja budjetin kustannussuunnitelmia ja nykyisiä kustannussuunnitelmia keskenään.

Esimerkki    Olet tallentanut projektin perusaikataulun projektin alkaessa kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, jolloin tallensit toisen perusaikataulun yhdessä Perusaikataulu 1:n kanssa. Tämän jälkeen olet tehnyt vielä lisää muutoksia, jotka olet tallentanut kolmanteen perusaikatauluun Perusaikataulun 2 lisäksi. Haluat nyt verrata aikajaksotettua Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -kenttää ja nykyistä projektin yhteenvetotehtävän Budjetin kustannukset -kenttää toisiinsa. Tuo Tehtävien käyttö -näkymän taulukko-osaan näkyviin sekä Perusaikataulun 2 budjetin kustannukset -kenttä että Budjetin kustannukset -kenttä.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentissä näkyy kustannusresurssit, mutta ei työ- tai materiaaliresurssien tiedot. Saat- tai materiaaliresurssien, joka on määritetty projektiyhteenvetotehtävän perusaikataulun budjetin aikajaksotetut työmäärää, Lisää haluamasi Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä Tehtävien käyttö-näkymän tuntilomake-osassa.

Kun haluat tallentaa alkuperäisen suunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1–10. Budjetin kustannukset -kentän nykyinen arvo kopioituu silloin vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttään.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut resurssikentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun olet, joka on budjettiresurssi projektin yhteenvetotehtäväja kustannusten syöttäminen varauksen Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö-näkymässä, Microsoft Office Project 2007 palauttaa summan aikajaksotettu tasolle.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät 0,00 , kunnes olet määrittänyt projektille perusaikataulun. Kun tallennat projektin perusaikataulun, tämä arvo on tallennettu perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-aikajaksotettu resurssikenttä. Perusaikataulun-budjetin kustannukset-kenttä, jota käytetään (esimerkiksi Perusaikataulu 3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi Perusaikataulun3).

Parhaat käyttötavat    Valitse Resurssien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun tuot vastaavan Perusaikataulun 1–10 budjetin kustannukset -kentän näkyviin näkymän työaikaraporttiosaan, voit tarkastella, kuinka suunnitellut budjetin kustannukset ovat ajallisesti jakautuneet. Jos lisäät myös Budjetin kustannukset -kentän, voit verrata alkuperäistä suunnitelmaa nykyisiin budjetin kustannussuunnitelmiin.

Esimerkki    Olet tallentanut projektin perusaikataulun projektin alkaessa kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, jolloin tallensit toisen perusaikataulun yhdessä Perusaikataulu 1:n kanssa. Tämän jälkeen olet tehnyt vielä lisää muutoksia, jotka olet tallentanut kolmanteen perusaikatauluun Perusaikataulun 2 lisäksi. Haluat nyt verrata aikajaksotettua Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -kenttää ja nykyistä Budjetin kustannukset -kenttää toisiinsa projektin yhteenvetotehtävän kustannusresurssin perusteella. Tuo Resurssien käyttö -näkymässä näkyviin projektin yhteenvetotehtävä ja lisää sitten sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -kenttä että Budjetin kustannukset -kenttä.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentissä näkyy kustannusresurssit, mutta ei työ- tai materiaaliresurssien tiedot. Saat- tai materiaaliresurssien, joka on määritetty projektiyhteenvetotehtävän perusaikataulun budjetin aikajaksotetut työmäärää, Lisää tarvittavat Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä Resurssien käyttö-näkymän tuntilomake-osassa.

Kun haluat tallentaa alkuperäisen suunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1–10. Budjetin kustannukset -kentän nykyinen arvo kopioituu silloin vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttään.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut varauskentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun olet, joka on budjettiresurssi projektin yhteenvetotehtäväja lisää sitten kustannukset tehtävä Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymän, Microsoft Office Project 2007 palauttaa summan aikajaksotettu-kenttään.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät 0,00 , kunnes olet määrittänyt projektille perusaikataulun. Kun tallennat projektin perusaikataulun, aikajaksotetut budjettikustannukset kopioidaan vastaavien Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset aikajaksotettu kenttä. Perusaikataulun-budjetin kustannukset-kenttä, jota käytetään (esimerkiksi Perusaikataulu 3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi Perusaikataulun3).

Parhaat käyttötavat    Valitse Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun haluat tuoda Perusaikataulun 1–10 budjetin kustannukset -kentän näkyviin näkymän työaikaraporttiosaan, siirrä vastaava Perusaikataulun 1–10 budjetin kustannukset -kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Voit nyt tarkastella valitun perusaikataulun budjetin kustannuksia. Jos lisäät myös Budjetin kustannukset -kentän, voit verrata valittua perusaikataulua nykyisiin budjetin kustannussuunnitelmiin. Voit myös verrata perusaikataulun budjetin kustannuksia toisen perusaikataulun vastaaviin tietoihin.

Esimerkki    Olet tallentanut projektin perusaikataulun projektin alkaessa kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, jolloin tallensit toisen perusaikataulun yhdessä Perusaikataulu 1:n kanssa. Tämän jälkeen olet tehnyt vielä lisää muutoksia, jotka olet tallentanut kolmanteen perusaikatauluun Perusaikataulun 2 lisäksi. Haluat nyt verrata aikajaksotettua Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -varauskenttää ja nykyistä Budjetin kustannukset -kenttää toisiinsa. Tuo Tehtävien käyttö -näkymän työaikaraporttiosaan näkyviin sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset -sarake että Budjetin kustannukset -sarake.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentissä näkyy kustannusresurssit, mutta ei työ- tai materiaaliresurssien tiedot. Saat- tai materiaaliresurssien, joka on määritetty projektiyhteenvetotehtävän perusaikataulun budjetin aikajaksotetut työmäärää, Lisää tarvittavat Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö-näkymän tuntilomake-osaan.

Kun haluat tallentaa alkuperäisen suunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1–10. Budjetin kustannukset -kentän nykyinen arvo kopioituu silloin vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttään.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×