Paranna Project Onlinen suorituskykyä

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

< Lisää Project-ohjeita

Kun Project Online julkaistiin muutama vuosi sitten, organisaatiot ovat voineet käyttää niiden koosta riippumatta Microsoftin projektisalkun hallinnan (PPM) kattavia ominaisuuksia ja kätevää Office 365 -pilvi-infrastruktuuria.

Vaikka käyttäessäsi pilvipohjaisia palveluja sinun ei tarvitse huolehtia käyttöönotosta, määrityksistä eikä laitteiston ja ohjelmiston muokkaamisesta, suorittamalla tietyt vaiheet voit kuitenkin varmistaa, että organisaatiosi saa parhaan mahdollisen hyödyn Project Onlinesta.

Project Onlinessa on useita määritys- ja mukautusasetuksia, mutta mukauttaminen voi vaikuttaa suorituskykyyn. Tässä artikkelissa käsitellään yleisimpien Project Online -asetusten vaikutusta suorituskykyyn sekä kompromisseja, jotta voit tehdä päätökset hyvien tietojen pohjalta mukauttaessasi ja määrittäessäsi Project Onlinea.

Tämä artikkeli on osa projektia nimeltä Verkon suunnittelu ja suorituskyvyn parantaminen Office 365:ssä.

Office 365:n ja SharePoint Onlinen parhaat käytännöt

Käytettävissä on runsaasti tietoa verkkosuunnittelusta ja suorituskyvyn muokkaamisesta SharePoint Onlinessa ja Office 365:ssä. Nämä tiedot ovat olennaisia Project Online -asiakkaille ja ne on otettava huomioon Project Onlinea koskevien parhaiden käytäntöjen lisäksi.

Project Onlinen määrittäminen ja mukauttaminen

Monia Project Web App -sivuston elementtejä hallinta-asetuksista käyttöoikeuksiin ja yhteiskäyttöasetuksista ulkoasuun voi määrittää ja mukauttaa. Katsotaan asetuksia, jotka voivat vaikuttaa Project Web App -sivuston yleiseen suorituskykyyn.

Käsiteltävät aiheet:

 • Suojausoikeuksien tilat

 • Mukautetun yrityksen projektityypin luominen

  • Projektisivuston määritykset

  • Project Onlinen ja SharePoint Onlinen väliset synkronointimekanismit

 • Active Directory -resurssivarannon synkronointi

 • Käyttöliittymän mukauttaminen ja ulkoasu

 • Projektin tietosivut (PDP) ja työnkulut

 • OData ja raportointi

 • Project Online -kiintiö

(Jotkin näistä tiedoista koskevat myös Project Server 2013:ta ja Project Server 2016:ta.)

Käyttöoikeustilat: SharePoint tai Project

Olemme julkaisseet Project Onlinen ja Project Server 2013:n yhteydessä uuden ja yksinkertaistetun käyttöoikeusmallin nimeltä SharePoint-käyttöoikeustila vanhan Project-käyttötilan sijaan. Tilojen vertailu on nähtävissä Technetissä.

Uudet Project Onlinen esiintymät on valmisteltu SharePoint-käyttöoikeustilassa oletusarvon mukaisesti. Olemme vakuuttuneita, että tämä tila vastaa useimpien asiakkaiden kaikkia tarpeita. Käyttäessäsi tätä tilaa voit hallita käyttäjän valtuutuksia yleisten SharePoint-ryhmien ja -käyttöoikeuksien kautta.

Project-käyttöoikeustilassa on lukuisia mukauttamisvaihtoehtoja, mutta niiden käyttö voi heikentää suorituskykyä. Jos luot satoja luokkia ja käytät pääasiassa dynaamisia käyttöoikeuksia resurssirakenteen (RBS) kautta, se voi hidastaa käyttöä loppukäyttäjillä, joilla on käyttöoikeudet suureen määrään sisältöä, kuten järjestelmänvalvojilla ja portfolion valvojilla.

Huomautus: Kun vaihdat SharePointin-käyttötilan ja Project Server -käyttötilan välillä, kaikki suojaukseen liittyvät asetukset poistetaan. Jos vaihdat SharePoint-käyttöoikeustilasta perinteiseen Project Server -käyttöoikeustilaan, sinun on määritettävä käyttöoikeuksien rakenne manuaalisesti Project Server 2013:ssa ja Project Server 2016:ssa. Kun vaihdat Project Server -käyttöoikeustilasta takaisin SharePoint-käyttöoikeustilaan, suojausoikeuksiin liittyvät tiedot poistetaan Project Server 2013:sta ja Project Server 2016:sta.

Suositus:    

Säilytä mahdollisuuksien mukaan oletusarvoinen SharePoint-käyttöoikeustila, jotta yleinen suorituskyky on parempi. Jos sinun on käytettävä Project-käyttöoikeustilaa, rajoita mukauttamista mahdollisimman paljon.

Mukautetun yrityksen projektityypin luominen

Yrityksen projektityyppi (EPT) edustaa paketoijaa, joka sisältää vaiheet, jaksot, yksittäisen työnkulun ja projektin lisätietosivut (PDP).

EPT:n avulla voit määrittää myös seuraavat:

 • Projektisivuston määritykset

 • Project Onlinen ja SharePoint Onlinen väliset synkronointimekanismit

Projektisivuston määritykset

Projektisivustot on SharePointin sisäänrakennettu ydintoiminto. Projektisivustojen luominen ei ole kevyt prosessi, ja sen päättäminen, tarvitseeko organisaatiosi tai milloin se tarvitsee projektisivustoja, voi olla pitkä prosessi parannettaessa loppukäyttäjän yleistä käyttökokemusta.

Useat organisaatiot käyttävät Project Onlinea projektiehdotusten keräämiseen ja arviointiin ennen projektien rahoituspäätösten tekemistä. Jos projektisivustot on määritetty siten, että ne luodaan automaattisesti projektin ensimmäisen julkaisukerran yhteydessä, kaikille projektiehdotuksille (myös sellaiset, jotka eivät käynnisty) luodaan projektisivusto. Tällöin tällaiset tarpeettomat sivustot on poistettava manuaalisesti jälkikäteen.

Vaihtoehto, jos päätät käyttää projektisivustoja, on joko auttaa muita käyttäjien valita luominen niiden Yhteistyösivuston tai sitäkin parempi sinun työnkulun heti, kun projektiehdotus saavuttaa tietyn vaiheen porttina.

SharePoint Online rajoittaa tällä hetkellä kullekin sivustokokoelmalle luotavien alisivustojen määrää. EPT:n avulla voit määrittää, mihin sivustokokoelmaan uudet projektisivustot luodaan. Näin voit luoda kullekin projektille projektisivuston, koska voit jakaa ne useampaan sivustokokoelmaan.

Projektisivustot PWA-sivustokokoelmissa

Jos sinulla on esimerkiksi IT-osastolle oma sivustokokoelma, voit määrittää IT-projektien EPT:n luomaan projektisivustot sivustokokoelmaan https://contoso.sharepoint.com/sites/IT.

Projektisivuston luomissijainti

Suositus:   

Jos organisaatio käyttää projektisivustoja, valitse vaihtoehto, jolla niitä luodaan tarpeen mukaan eikä automaattisesti. Tällöin ensijulkaisu on nopeampaa ja ehkäisee tarpeettomien sivustojen tai sisällön luomisen.

Voit määrittää tämän vaihtoehdon kullekin EPT:lle seuraavasti:

 1. Valitse Project Web App -asetuksissa Project Serverin projektityypit.

 2. Valitse EPT, johon haluat muuttaa asetusta.

 3. Valitse EPT:n asetussivun Projektisivusto-osasta Anna käyttäjien valita.

Projektisivuston luomisasetukset

Luo omia VÄKSY sivustokokoelman projektisivustot. Pidä projektisivustot sivustokokoelman alla SharePoint Online- rajoitukset.

Mitä synkronoidaan?

Project Online suoritetaan SharePoint Onlinen päällä samalla tavalla kuin Project Server suoritetaan SharePoint Serverin päällä. Sen vuoksi tietty määrä näiden kahden järjestelmän välisiä osia on pidettävä synkronoituina. Synkronointi voi viedä aikaa ja se voi olla joskus jopa tarpeetonta liiketoiminnan tarpeista riippuen. Tässä artikkelissa käydään läpi kaikki erilaiset synkronointijärjestelmät, jotta voit päättää, mitä niistä tarvitset ja mitkä voit poistaa huoletta käytöstä. Osa asetuksista on jo oletusarvon mukaisesti poistettuna käytöstä.

Seuraavassa osiossa käsiteltävät aiheet:

 • Projektisivuston käyttöoikeuksien synkronointi

 • SharePoint-tehtäväluettelojen synkronointi yrityksen projekteja varten

Käyttöoikeuksien synkronointi

Projektisivustot ovat työtiloja, joissa projektiryhmät voivat tehdä yhteistyötä, ladata tiedostoja ja ottaa puheeksi ongelmiaan. Kun käyttöoikeuksien synkronointi on toiminnassa, vastaavat projektisivuston käyttöoikeudet päivitetään aina kun uudelle henkilölle myönnetään käyttöoikeudet projektiin.

Tämä synkronointi tapahtuu joka kerta kun projekti julkaistaan. Synkronoinnin helppouden hinta on suorituskyky. Esimerkiksi mitä enemmän käyttäjiä ja sivustoja pitää synkronoida, sitä hitaammin järjestelmä toimii, erityisesti jos julkaiset paljon, tuot paljon tiedostoja tai luot monia projekteja (projektisivustoineen) tai päivität sellaisia ryhmäjäsenyyksiä, jotka edellyttävät projektisivustojen käyttöoikeuksien uudelleensynkronointia.

Voit määrittää kullekin EPT:lle, onko käyttöoikeuksien synkronointi käytössä.

Huomautus: Jos projektisivustoja luodaan eri sivustokokoelmaan kuin missä Project Web App -sivusto sijaitsee (esimerkiksi jos Project Web App -sivuston sijainti on https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa ja EPT luo projektisivustoja kokoelmaan https://contoso.sharepoint.com/sites/IT), käyttöoikeuksien synkronointia ei tueta.

Suositus:   

On erittäin suositeltavaa poistaa käytöstä Projektisivuston käyttöoikeuksien synkronointi -valinta, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Sinulla on paljon resursseja (> 1000)

 • Sinulla on paljon omaa projektisivustoa edellyttäviä projekteja (> 1000)

 • Sinulla on paljon resursseja, joilla on oltava käyttöoikeudet suurimpaan osaan projektisivustoja

 • Projektisivustot luodaan oletusarvoisen sivustokokoelman ulkopuolelle (synkronointi on poistettu käytöstä)

Tässä on joitakin projektisivustojen käyttöoikeuksien hallintavaihtoehtoja, joita voit harkita:

 • Jos projektityöryhmien menestys on heikkoa, harkitse Projektisivuston käyttöoikeuksien synkronointi -valinnan poistamista käytöstä projektin julkaisemisen ja projektin lisätietosivujen toiminnan tehostamiseksi. Tällöin on välttämätöntä myöntää ja poistaa käyttöoikeuksia projektisivustoillesi manuaalisesti aina kun projektiryhmään liittyy tai siitä poistuu joku.

 • Jos access tarvitsee myönnetään kaikille käyttäjille PWA: n ja sitä yhdistetään aiemmin käyttäjäryhmille, kannattaa harkita määrittäminen Project-sivustoja Project Web App-pääsivuston perimään .

 • Jos sivuston käyttöoikeuksiin liittyy tiettyjä työtehtävärooleja, luo yksi tai useampia ryhmiä näiden roolien mukaan (jos olet ottanut käyttöön ryhmäsynkronoinnin, voit ehkä käyttää samoja ryhmiä) ja myönnä näille ryhmille käyttöoikeudet projektisivustoon.

Kullekin EPT:lle voi ottaa käyttöoikeuksien synkronoinnin käyttöön seuraavasti:

 1. Valitse Project Web App -asetuksissa Project Serverin projektityypit.

 2. Valitse EPT, johon haluat muuttaa asetusta.

 3. Valitse EPT:n asetussivun Synkronoi-osasta Käyttäjien käyttöoikeuksien synkronointi.

Käyttäjien käyttöoikeuksien synkronointi

SharePoint-tehtäväluettelojen synkronointi yrityksen projekteja varten

Synkronoi SharePoint-tehtäväluettelot on oletusarvoisesti poistettuna käytöstä projektin julkaisemisen nopeuttamiseksi. Se nopeuttaa myös siirtymistä projektin tietosivujen välillä. Jos käyttäjät käyttävät tehtäväluetteloa ja sen aikajanan visualisointia projektisivustolla, voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön ja tarkastaa, vaikuttaako se merkittävästi projektin julkaisemisen suorituskykyyn.

Huomautus: Jos projektisivustoja luodaan eri sivustokokoelmaan kuin missä Project Web App -sivusto sijaitsee (esimerkiksi jos Project Web App -sivuston sijainti on https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa ja EPT luo projektisivustoja kokoelmaan https://contoso.sharepoint.com/sites/IT), SharePoint-tehtäväluettelojen synkronointia ei tueta.

Suositus   

Pieni project-suunnitelmien synkronointi SharePoint-tehtäväluetteloiden asetus on tarkoitettu käyttäminen. Jos projektissa on paljon tehtäviä, ne synkronoidaan julkaiseminen kestää jonkin aikaa, kun kunkin tehtävän on oltava päivitetyt yksi kerrallaan. Esimerkiksi kestää useita minuutteja synkronoida SharePoint-tehtäväluetteloon 500 tehtävän projektisuunnitelman. Vaikka jonon työ on erillinen korrelaatio ja ei estä tallentamista ja muokkaamisen projektin suunnittelu, on suositeltavaa ei synkronoi SharePoint-tehtäväluetteloiden-vaihtoehdon ottaminen käyttöön. On suositeltavaa synkronoinnin vain projektien enintään 250 tehtävät.

Tämä asetus on oletusarvoisesti pois käytöstä. Ota SharePoint-tehtäväluettelojen synkronointi käyttöön vain, jos käyttäjät tarvitsevat ominaisuutta kutakin EPT:tä varten. Vaihtoehdon määrittäminen:

 1. Valitse Project Web App -asetuksissa Project Serverin projektityypit.

 2. Valitse EPT, johon haluat muuttaa asetusta.

 3. Valitse EPT:n asetussivun Synkronoi-osasta Synkronoi SharePoint-tehtäväluettelot.

Synkronoi SharePoint-tehtäväluettelot

Active Directory -resurssivarannon synkronointi

Active Directory -resurssivarannon synkronointi itsessään ei aiheuta juurikaan suorituskykyongelmia, ja sen avulla voi tuoda tuhansia resursseja Project Web App -esiintymään muutamassa minuutissa. Sen haittavaikutukset järjestelmän muihin osiin voivat kuitenkin heikentää suorituskykyä. Ensisijainen silmällä pidettävä prosessi on edellä mainittu resurssien käyttöoikeuksien synkronointi. Jos Active Directory -ryhmän jäsenten vaihtuvuus on suuri ja joudut sen vuoksi synkronoimaan resurssivarannon usein, tarkkaile kyseisiin käyttöoikeuksien synkronointitehtäviin liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia.

Suositus:   

Rajoita Active Directory -synkronointi resurssiryhmiin, joiden todella tarvitsee käyttää järjestelmää, ja tarkkaile mahdollisia käyttöoikeusongelmia suurten ryhmien synkronoinnin jälkeen. (Voit määrittää Active Directory -yritysresurssivarannon synkronoinnin Project Web App -asetuksissa valitsemalla Active Directory -resurssivarannon synkronointi.)

PWA-sivujen ja näkymien mukautukset

Sivun mukautukset

SharePoint-alustassa on erinomaiset mukautusmahdollisuudet, modulaarinen verkko-osainfrastruktuuri ja mukautettujen sivujen tuki. Kun lisäät logoja, mukautettuja verkko-osia ja uusia teemoja, sillä ei ole välttämättä suurta vaikutusta suorituskykyyn paikallisessa infrastruktuurissa palvelimen läheisyyden, lyhyen viiveen ja laajakaistaverkkojen ansiosta. Verkkopalvelussa tilanne on kuitenkin toinen.

Kun lataat logon tai kaavion, jonka tiedostokoko on suuri, se voi hidastaa sivuja hieman paikallisessa käytössä, mutta verkossa se vaikuttaa merkittävästi sivun latautumiseen.

Näin käy myös, kun lisäät sivulle useita verkko-osia. Mukautettu sivu useine verkko-osineen voi olla houkutteleva vaihtoehto, mutta ellei käyttäjien todella tarvitse nähdä tietoja vierekkäin, kannattaa käyttää kahta erillistä erityistä sivua sen sijaan, että kaikki tieto olisi yhdessä paikassa. Jos käyttäjät tarvitsevat vain yhden verkko-osan sisällön sivulla, heidän on siitä huolimatta odotettava pidempään sivun latautumista ja muiden verkko-osien tietojen näyttämistä.

Suositus:   

Kun mukautat sivuja, käsittele Project Online -sivustoa tavallisena Internetin verkkosivustona ja luo mahdollisimman paljon kevyitä sivuja.

Näkymien mukautukset

Yksinkertaisuus parantaa merkittävästi sivun latautumista. Organisaatiot voivat luoda mukautettuja näkymiä käyttämällä useita Project Web App -sivuja, mukaan lukien projektikeskus, resurssikeskus, tehtävät ja työaikaraportit.

Mitä enemmän sisältöä sivulla on, sitä hitaammin sivu latautuu. Voit lyhentää kunkin sivun latausaikaa muutaman sekunnin, jos teet käyttäjille paljon yksinkertaisia ja kohdistettuja näkymiä "kaikki yhdessä" -näkymän sijaan.

Alla olevassa esimerkissä toisen näkymän lataaminen kestää noin 2–3 sekuntia vähemmän kuin ensimmäisen näkymän lataaminen.

Näyttökuva mukautetusta Projektikeskus-näkymästä.

Näyttökuva Projektikeskus-näkymästä.

Suositus:   

Kun määrität näkymiä, tee käyttäjille yksinkertaisia näkymiä, jotta siirtyminen on nopeampaa, sen sijaan että tekisit monimutkaisia, kaikki tiedot yhdessä paikassa esittäviä näkymiä, jotka lataavat tarpeettomia tietoja suurimman osan ajasta.

Käyttäjän näkymäasetukset

Projektikeskus: Ryhmittelyperuste ja koonnit

Käyttäjät voivat määrittää erilaisia tapoja näytön hahmontamiseen, muun muassa tietojen ryhmittelemisen eri kenttien mukaan. Kun käytät ryhmittelyä, tietoja voi koota tuettuja koostekenttiä varten (esimerkiksi kustannusten yhteenlasku tai mukautettu kenttä). Näiden koostearvojen laskeminen pyytää palvelua lataamaan kaikki arvot kokonaismäärän näyttämistä varten.

Tämä on esimerkki tiedoista, jotka on ryhmitelty kenttien perusteella ja koostettu yhteen koostekentissä.

Suositus:   

Ellei käyttäjän tarvitse nähdä koottuja arvoja, poista valintanauhan Koottu-vaihtoehto käytöstä.

Koosteasetus

Projektikeskus: Gantt-kaavio

Gantt-kaavionäkymän kaavio-osa näyttää kunkin projektin Gantt-yhteenvetopalkkina.

Suositus:   

Ellei käyttäjän tarvitse nähdä Gantt-kaaviota, poista valintanauhan Gantt-kaavio-vaihtoehto käytöstä.

Gantt-kaavioasetus

Mukautetut projektin lisätietosivut ja työnkulut

Yllä olevan sivujen suunnittelua koskevan suosituksen lisäksi projektin lisätietosivut (PDP-sivut) ovat erityisiä siitä syystä, että ne voivat laukaista koko projektin uudelleenlaskennan ja käynnistää työnkulun toimenpiteitä. Ne voivat olla kalliita toimenpiteitä suorituskyvyn kannalta mukautuksista riippuen.

Project Onlinessa ja Project Serverissa on kaksi pääasiallista projektitietojen päivitysprosessia:

 • Ajoituksen uudelleenlaskennan edellyttävät päivitykset (ks. alla oleva luettelo)

 • Ei-ajoitetut kentät, kuten projektin nimi, kuvaus ja omistaja.

Suosittelemme välttämään molempien tietotyyppien päivittämistä samalla projektin lisätietosivulla, jotta molemmat päivitysprosessit eivät käynnisty samanaikaisesti.

Ohessa on luettelo yleisimmistä toimenpiteistä, jotka edellyttävät ajoituksen uudelleenlaskentaa.

 • Projektin kalenterin muutokset

 • Seuraavien tietokenttien muutokset:

  • Aloituspäivä

  • Lopetuspäivämäärä

  • Tilapäivämäärä

  • Nykyinen päivämäärä

 • Projektin mukautettujen kenttien muutokset

 • Jos projektissa on riippuvuuksia toimituksiin

Toinen keino parantaa projektin lisätietosivujen suorituskykyä on vähentää projektin lisätietosivuilla näytettävien verkko-osien ja mukautettujen kenttien määrää. Jos liiketoiminnan prosessit edellyttävät samojen kenttäjoukkojen usein toistuvaa päivittämistä, luo erillinen projektin lisätietosivu, jossa on vain nämä kentät, jotta voit nopeuttaa lataamista ja säästää aikaa. Kaikkien mukautettujen kenttien näyttäminen koko ajan aiheuttaa paljon tarpeetonta vaivaa.

Suositus:   

Luo kevyitä projektin lisätietosivuja ja vältä ajoitettavien ja ei-ajoitettavien päivitysten sekoittamista keskenään.

Mukautettujen kenttien joukkopäivitykset työnkuluissa uudella REST-ohjelmointirajapinnalla

Projektin mukautettujen kenttien arvojen päivittäminen työnkulussa yksi kerrallaan edellyttää erillistä palvelinpyyntöä Aseta projektikenttä -toiminnolla. Se heikentää suorituskykyä, kun useita mukautettuja kenttiä päivitetään samanaikaisesti pitkällä viiveellä ja hitaalla verkkoyhteydellä.

Ongelman voi ratkaista käyttämällä CSOM-menetelmää mukautettujen kenttien joukkopäivitykseen. Menetelmä edellyttää siirtymisen hakemistoon, joka sisältää kaikkien päivitettävien mukautettujen kenttien nimet ja arvot.

Ohjelmointirajapinta projektisivustojen valmisteluun tarvittaessa

Jokaisella projektilla voi olla oma SharePoint-sivusto, jossa ryhmän jäsenet voivat työskennellä yhdessä, jakaa asiakirjoja ja nostaa esille kysymyksiä. Sivusto voidaan luoda automaattisesti ensimmäisen julkaisukerran yhteydessä tai projektipäällikkö voi luoda sen manuaalisesti Project Pron avulla tai järjestelmänvalvoja voi luoda sen Project Web App -asetuksissa. Sivuston luomisen voi myös poistaa käytöstä.

Voit käyttää CreateProjectSite('')-menetelmää projektisivujen luontiajankohdan päättämiseen. Se on erityisen kätevä organisaatioissa, joissa sivustot halutaan luoda vain projektiehdotuksen saavuttaessa tietyn vaiheen ennalta määritetyssä työnkulussa sen sijaan, että ne luotaisiin ensimmäisen julkaisukerran yhteydessä. Se nopeuttaa projektin luomista merkittävästi, sillä se lykkää projektin sivuston luomista.

OData ja raportointi

Raportointi

Project Onlinen voit valita ajan rakeisuuden vähennettävä raportointitiedot – tai voit valita ei koskaan , jos vähennettävä raportoinnin aikatietoja etkä tarvitse. Tämä ominaisuus on kuvattu täysin määrittäminen koonnin aikajaksotetut raporttitiedot Project Onlinessa. Valitsemalla tiedot, jotka täyttävät raportoinnin tarpeitasi pienimmät käyttävä vaihtoehto tarkoittaa, että raporttien Luo nopeammin, voit ehkä käyttää eri ilmoitusasetuksia sinun on pienempi tietojoukko ja voit myös hyötyvät nopeampaa julkaisemisen projektia. Parhaan hyödyn suorituskyvyn järjestyksessä asetusten luettelo on:

 • Älä koskaan

 • Tilikausi

 • Kuukausittain

 • Viikoittain

 • Päivittäinen

Tilikausi on se suuri etu kuukausittain päälle siten, että raportointitiedot säilytetään vain varten määritetyn tilikausi olisi kuukausittain sisältää tietoja koko ajan yli kaikissa projekteissa.

Projektin OData-palvelun avulla voit purkaa tietoja Project Online-esiintymästä raportointia varten.

Suositus:   

Tallentaa pienimmät aikajaksotetut tiedot, jotka ovat johdonmukaisia verrattuna yrityksesi tarpeisiin. Älä käytä Päivittäinen Jos työnkulkuja, jotka odottaminen julkaiseminen loppuun.

PowerBI

Jos tietoja on vähän, Power BI voi lukea tiedot säännöllisesti Projectin OData-palvelusta ja tarjota joukon dynaamisia raportteja. Mallisisältöpaketti löytyy täältä.

Jos Project Onlinessa on paljon tietoja, voit silti tuoda tietojen alijoukon edellyttäen, että se noudattaa PowerBI:n tietojen kokorajoituksia, jotka on kuvattu täällä. Toinen vaihtoehto on luoda raportit liukuvalla määritysjaksolla eli suodattaa projektit, jotka olivat aktiivisia viimeisten 30 päivän aikana tai tarkastella seuraavien kuuden kuukauden resurssikapasiteettia.

SQL Server -integrointipalvelut (SSIS)

SSIS-palvelujen avulla tiedot voidaan poimia Projectin OData-palvelusta ja raportointitiedot voidaan ladata SQL Server -tietokantaan paikallisesti tai Microsoft Azuressa. SSIS-mallipaketti Projectin OData-palvelua varten löytyy täältä.

Suositus:   

Jos raportointitarpeet edellyttävät, että sinun on poimittava suuri määrä tietoja, harkitse SQL Server -integrointipalvelut (SSIS) -paketin käyttöä. Sen avulla voit kopioida raportointitiedot SQL Server -tietokantaan paikallisesti tai Microsoft Azuressa.

Kun käytät SSIS-pakettia, ota huomioon seuraavat vaiheet:

Täysi synkronointi

Hanki uusi tilannevedos sinua kiinnostavista raportointitiedoista.

 1. Tallenna nykyinen päivämäärä/aika synkronointiajaksi.

 2. Lataa tiedot kustakin päätepisteestä.

Muutosten synkronointi

Tarkista säännöllisesti, jotta kopio pysyy ajan tasalla.

 1. Tallenna nykyinen päivämäärä/aika.

 2. Tee kysely ProjectId-tunnuksesta projektien päätepisteestä.

 3. Poista paikalliset projektit, joissa ei enää ole ProjectId-tunnusta.

 4. Kyselyn päätepisteiden Project:

  1. Tee kysely kohteiden tunnuksista.

  2. Poista paikalliset kohteet, joissa tunnuksia ei enää ole.

  3. Tee kysely mod_dates-tiedosta, joka on muuttunut viime synkronoinnin jälkeen.

Mukautetut kentät

Kun haet tietoja OData-päätepisteestä, ylimääräisiä laskentaa tarvitaan, kun käytetään mukautettuja kenttiä, jotka ovat moniarvoisia hakuja. Ylimääräinen laskenta ei salli OData-päätepisteen hyödyntää eri optimointeja.

Suositus   

Älä käytä moniarvoisen haun mukautettuja kenttiä.

OData-kyselyiden suorittaminen

ProjectData-palvelun yhdessä kyselyssä voi palauttaa vain rajoitetun määrän merkintöjä. Sen vuoksi suuren tietomäärän kyselyä varten palvelimelle on lähetettävä useita verkkopyyntöjä, mikä lisää verkon ylläpitoa ja kunkin pyynnön viiveaikaa.

Jos käytössäsi on Project Web App -esiintymä, jossa on suuri määrä merkintöjä, kuten projekteja, toimeksiantoja tai tehtäviä, sinun kannattaa rajoittaa palautettavien tietojen määrää ainakin yhdellä seuraavista tavoista. Jos et rajoita palautettavia tietoja, kysely voi ylittää oletusrajat, mikä vaikuttaa palvelimen suorituskykyyn.

 • Käytä $suodata URL -vaihtoehtoa tai $valitse tietojen rajoittaminen.    Esimerkiksi seuraavassa kyselyssä tiedot suodatetaan projektin alkamispäivän mukaan, ja kysely palauttaa vain neljä kenttää projektin nimen mukaan lajiteltuna:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects?$filter=ProjectStartDate gt datetime'2012-01-01T00:00:00'&$orderby=ProjectName&$select=ProjectName,ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectCost
 • Hanki kohdejoukko käyttämällä kytkentää.    Esimerkiksi seuraava kysely käyttää sisäisesti kytkentää Projekti_Toimeksiannot_Toimeksianto_Projekti tietyn projektin kaikkien kytkentöjen hankkimiseen:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects(guid'263fc8d7-427c-e111-92fc-00155d3ba208')/Assignments
 • Tee useita kyselyjä, jotka palauttavat tiedot yhden sivun kerrallaan, valitsemalla $pääkäyttäjä ja $ohita käyttäjä silmukassa.    Esimerkiksi seuraava kysely hakee kaikkien projektien kohteet 11–20 resurssille, joka on osoitettu kyseiseen kohteeseen:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Issues?$skip=10&$top=10&$orderby=AssignedToResource

Suositus:   

Yritä rajoittaa kyselyn tietomäärää käyttämällä palvelinpuolen suodatusta.

Project Web App -kiintiö

Oletusarvon mukaan Project Web App sivuston mukana 25 Gigatavun rajoitus ja on erillinen rajoitus SharePoint-sivustokokoelman rajoitukseen , jossa Project Web App-sovellusta käytetään. Pienennä äänenvoimakkuutta tietojen rakeisuuden ilmoitusasetuksia avulla voit seurata yhteyden pitäminen kiintiön.

Huomautus: Suuri-asiakkaiden voit suurennetaan, mutta on todennäköisesti odottanut asiakkaiden on otettava huomioon rakeisuuden ilmoitusasetuksia rajoittaa tietojen äänenvoimakkuutta myös. Lisätä käyttöösi varatun, ota yhteyttä Microsoft.

Yhteenveto

Project Online, kuten mikä tahansa muu Internetin pilvipalvelu, edellyttää erityistä muokkaamista, jotta sen suorituskyky olisi paras mahdollinen paikalliseen käyttöön verrattuna.

Vaikka kehitämme järjestelmää jatkuvasti suorituskyvyn nopeuttamiseksi, voit myös itse suorittaa joitakin vaiheita ja tarjota näin hyvän käyttökokemuksen loppukäyttäjillesi.

Yhteenveto suosituksista:

 • Käytä mahdollisuuksien mukaan SharePoint-käyttöoikeustilaa.

 • Ota käyttöön vain ominaisuudet, joita käytät oikeasti.

 • Pidä sivut ja mukautukset mahdollisimman yksinkertaisina ja kevyinä, jotta sivut latautuvat nopeammin.

 • Käytä palvelinpuolen suodatusta tai vie Odata-syötteet SQL Server -tietokantaan, jolloin raportointi on joustavampaa.

 • Valitse tiedot, jotka täyttävät raportoinnin tarpeitasi pienimmät käyttävä raportoinnin rakeisuuden-vaihtoehto.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Project Online: ohjelmiston rajat ja rajoitukset

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×