Paikallisen sisällön lataaminen SharePoint Onlineen PowerShell-cmdlet-komentojen avulla

Huomautukset: 

 • 10. tammikuuta 2018

 • Siirtymisprosessia helpottava SharePoint-siirtotyökalu on nyt saatavilla. Tämä uusi työkalu tarjoaa ohjatun toiminnon, joka opastaa sinua paikallisten SharePoint-tiedostokirjastojen tai paikallisten jaettujen tiedostojen siirtämisprosessissa ja siirtää ne joko SharePointiin tai OneDriveen Office 365:ssä. Työkalu on kaikkien Office 365 -käyttäjien käytettävissä.

 • Voit ladata työkalun täältä: SharePoint-siirtotyökalu

Tärkeää: SharePoint-siirtotyökalu ei tällä hetkellä ole 21Vianetin Kiinassa ylläpitämän Office 365:n käyttäjien käytettävissä.
Tässä vaiheittaisessa oppaassa kerrotaan, miten sisältöä voidaan siirtää paikallisista jaetuista tiedostoista Office 365:een SharePoint Online Migration PowerShell cmdlet -komentojen avulla.

SharePoint Online Migration PowerShell cmdlet -komennot on tarkoitettu siirtämään paikallista sisältöä jaetuista tiedostoista. Koska CSOM-kutsujen määrä on vähäinen, se lisää Azuren tilapäistä BLOB-tallennustilaa, ja voit siirtää myös suuria tietomääriä.

Seuraavassa on vaiheittaiset ohjeet, joita noudattamalla voit ladata paikalliset tiedot SharePoint Onlineen SharePoint Online Migration PowerShellin avulla:

Vaihe 1: SharePoint Online -hallintaliittymän asentaminen

Vaihe 2: Työhakemiston määrittäminen

Vaihe 3: Sijaintien ja tunnistetietojen määrittäminen

Vaihe 4: Uuden sisältöpaketin luominen paikallisista jaetuista tiedostoista

Vaihe 5: Sisältöpaketin muuntaminen kohdesivustolle

Vaihe 6: Sisällön lähettäminen vientiä varten

Vaihe 7: SPO-siirron käsitteleminen ja valvominen (valinnainen)

Edellytykset

 • Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • Windows PowerShell 4.0

Huomautus: Käyttöoikeudet: Sinun on oltava sivustokokoelman järjestelmänvalvoja kohdesivustolla.

Alkuvalmistelut

Vaihe 1: SharePoint Online -hallintaliittymän asentaminen

Ensimmäiseksi on asennettava SharePoint Online -hallintaliittymä.

 1. Poista kaikki aiemmat SharePoint Online -hallintaliittymän versiot.

 2. Asenna täältä: SharePoint Online -hallintaliittymä.

 3. Avaa SharePoint Online -hallintaliittymä ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana.

Alkuun

Vaihe 2: Työhakemiston määrittäminen

Ennen kuin aloitat siirtoprosessin, sinun on määritettävä työhakemisto luomalla kaksi tyhjää kansiota. Nämä kansiot eivät vaadi paljon levytilaa, koska ne sisältävät vain XML:n.

 1. Luo tilapäinen pakettikansio.

 2. Luo lopullinen pakettikansio.

Alkuun

Vaihe 3: Sijaintien ja tunnistetietojen määrittäminen

Tässä vaiheessa on tunnistettava sijainnit ja tunnistetiedot, mukaan lukien lähdetiedostojen ja kohdetiedostojen sijainti sekä verkkosijainti.

Avaa SharePoint Online-hallintaliittymä paikallisessa tietokoneessa. Suorita seuraavat komennot korvaamalla arvot.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Alkuun

Vaihe 4: Uuden sisältöpaketin luominen paikallisista jaetuista tiedostoista

Tässä vaiheessa luot uuden siirtopaketin jaetuista tiedostoista. Sisältöpaketin luomiseksi jaetuista tiedostoista New-SPOMigrationPackage-komento lukee sisältöpolun mukaan kohdennetun sisältöluettelon ja luo XML:n siirtoa varten.

Seuraavat parametrit ovat pakollisia, ellei niitä ole merkitty valinnaisiksi:

 • SourcefilesPath: osoittaa siirrettävään sisältöön

 • OutputPackagePath: osoittaa tilapäiseen kansioon

 • TargetWebUrl: osoittaa kohdeverkkoon

 • TargetDocumentLibraryPath: osoittaa verkon sisäiseen tiedostokirjastoon

 • IgnoreHidden: vaihtoehto piilotettujen tiedostojen ohittamiseksi (valinnainen)

 • ReplaceInvalidCharacters: korjaa virheelliset merkit, jos mahdollista (valinnainen)

Esimerkki:

Tässä esimerkissä näytetään, miten voit luoda uuden paketin jaetuista tiedostoista ohittamalla piilotetut tiedostot ja korvaamalla tiedoston/kansion nimessä merkit, joita ei tueta.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Alkuun

Vaihe 5: Sisältöpaketin muuntaminen kohdesivustolle

Kun olet luonut sisältöpaketin, muunna tilapäiseen kansioon luotu XML ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage-komennon avulla. Se tallentaa uuden sarjan kohdennettuja siirtopaketin metatiedostoja kohdehakemistoon. Tämä on lopullinen paketti.

Huomautus: Kohdesivustokokoelman järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla kerätään tietoja tietosivustokokoelmaan yhdistämistä varten.

Sinun on annettava kuusi pakollista parametria (muut ovat valinnaisia)

 • ParallelImport: Pyydä työkalua optimoimaan suorituskyky käyttämällä rinnakkaisia ketjuja.

 • SourceFiles: osoittaa hakemiston sijaintiin, jossa ovat paketin lähdetiedostot

 • SourcePackagePath: osoittaa tilapäiseen pakettikansioon

 • OutputPackagePath: osoittaa lopulliseen pakettikansioon

 • Tunnistetiedot: SPO-tunnistetiedot, joilla on järjestelmänvalvojaoikeudet kohdesivustoon

 • TargetWebUrl: osoittaa kohdeverkkoon

 • TargetDocumentLibraryPath: polku kohdekirjastoon

Esimerkki:

Tässä esimerkissä näytetään, miten voit muuntaa paketin kohdennetuksi etsimällä tiedot kohdesivustokokoelmasta. Se käyttää ParallelImport-parametria edistämään tiedoston jakamisen suorituskykyä.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Alkuun

Vaihe 6: Sisällön lähettäminen vientiä varten

Tässä vaiheessa Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit-komento luo uuden siirtotyön kohdesivustokokoelmassa ja palauttaa sitten työtunnusta vastaavan GUID-tunnuksen. Tämä komento lataa salatut lähdetiedostot ja luettelot yhdeksi tilapäiseksi Azuren BLOB-tallennustilaksi työtä kohti.

Sinun on annettava neljä pakollista parametria (muut ovat valinnaisia):

 • TargetwebURL: Osoittaa kohteen verkkoon

 • SourceFilesPath: Osoittaa tuotaviin tiedostoihin

 • SourcePackagePath: Osoittaa tuotavien tiedostojen lopulliseen luetteloon

 • Tunnistetiedot: SharePoint Online -tunnistetiedot, joilla on sivustokokoelman järjestelmänvalvojan oikeudet kohdesivustolle

Esimerkki 1:

Tässä esimerkissä näytetään, miten voit lähettää paketin tietoja uuden siirtotyön luomiseksi.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Esimerkki 2:

Tässä esimerkissä kuvataan, miten voit lähettää paketin tietoja uuden siirtotyön luomiseksi rinnakkaista tuontia varten.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

Käynnistä cmdlet -komento palauttaa kullekin lähetetylle työlle nämä ominaisuudet osana työtä:

 • Työtunnus: työn SPO-tunnus

 • ReportingQueueUri: SPO Azure -jono, joka tallentaa siirron reaaliaikaisen edistymisen viestit.

 • Salaus: Salausavain ja -menetelmä, joita käytetään sisällön lataamisen aikana Azureen. Tämä on pakollinen, kun salaat jonon viestit ja tuot lokit.

Jos käytät omaa Azure-tallennustilatiliä, voit ladata sisällön tallennustilaan Set-SPOMigrationPackageAzureSource- ja Submit-SPOMigrationJob-komentojen avulla.

Alkuun

(Valinnainen) Vaihe 7: SPO-siirron käsitteleminen ja valvominen

Kun työ on lähetetty, vain Azure ja SPO viestivät keskenään sisällön noutamiseksi ja siirtämiseksi kohteeseen. Tämä prosessi on ajastettu eli työ on jonossa, jossa ensiksi tullut työ käsitellään ensin. Tämä ei estä sitä, että sama henkilö asettaa jonoon muita töitä.

Jos muita töitä ei käsitellä, saattaa esiintyä yhden minuutin viive.

Työn tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa työsi tilan tarkastelemalla reaaliaikaisia päivityksiä, jotka on lähetetty Azure-tallennustilatilin jonoon käyttämällä vaiheessa 6 luotua Encryption.EncryptionKey-funktiota.

Lokien tarkasteleminen

Jos käytät omaa Azure-tallennustilatiliä, voit tarkastella luettelon säilöä Azure-tallennustilassa tapahtumalokien varalta. Voit nyt tässä vaiheessa poistaa turvallisesti säilöt, jos et halua säilyttää niitä varmuuskopioina Azuressa.

Jos esiintyy virheitä tai varoituksia, luettelon säilössä luodaan .err- ja .wrn-tiedostot.

Jos käytät tilapäistä Azure-tallennustilaa, joka on luotu Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit-komennolla vaiheessa 6, SAS-tuontilokin URL-osoite saadaan purkamalla Azure-jonon viestin salaus ”Tapahtuma”-arvolla ”JobLogFileCreate”. Voit SAS-tuontilokin URL-osoitteen avulla ladata lokitiedoston ja purkaa salauksen samalla salausavaimella, joka palautettiin vaiheessa 6.

Alkuun

Skenaarioiden komentosarjojen luominen uudelleenkäyttöä varten

Voit käyttää seuraavaa esimerkkikomentosarjaa, joka sisältää tarvittavat vaiheet aina sijaintien ja tunnistetietojen määrittämisestä pakettitietojen lähettämiseen uuden siirtotyön luontia varten.

  
  

$userName = ”admin@contoso.onmicrosoft.com”

$sourceFiles = ”d:\data\documents”

$packagePath = ”d:\data\documentPackage”

$spoPackagePath = "d:\data\documentPackageForSPO"

$targetWebUrl = ”https://contoso.sharepoint.com/sites/finance”

$targetLibrary = ”Documents”

$cred = Get-Credential $userName

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $packagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -IgnoreHidden -ReplaceInvalidCharacters

# Muunna paketti kohdennetuksi etsimällä tiedot kohdesivustokokoelmasta.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $packagePath -OutputPackagePath $spoPackagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -Credentials $cred

# Lähetä paketin tietoja uuden siirtotyön luomiseksi.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Esimerkissä kuvataan, miten voit saada työn palautustiedot GUID-muodossa.

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

Esimerkissä kuvataan, miten saat $job.ReportingQueueURi.AbosoluteUri-jonon.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

Esimerkissä kuvataan, miten saat salausavaimen ja otoksen palautuksen.

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Tärkeää: Kaikki viestit salataan jonossa. Jos haluat lukea ReportingQueue-jonosta, sinulla on oltava salausavain.

Parhaat käytännöt ja rajoitukset

Kuvaus

Suositus

Paketin koko

10-20 Gt

Käytä jaettujen tiedostojen siirrossa ParallelImport-vaihtoa, joka jakaa ison paketin automaattisesti pienempiin paketteihin.

Tiedoston koko

2 Gt

Kohteen koko

Käyttäjien ei pitäisi päästä kohdesivustolle ennen kuin siirto on suoritettu.

SharePoint Onlinen rajoitukset

SharePoint Online ja OneDrive for Business: ohjelmiston rajat ja rajoituksetSharePoint Online: ohjelmiston rajat ja rajoitukset

Azuren rajoitukset

Resurssi

Oletus/rajoitus

Tt tallennustilatiliä kohti

500 Tt

Yksittäisen BLOB-säilön, taulukon tai jonon enimmäiskoko

500 Tt

BLOB-säilöjen, BLOB-objektien, jaettujen tiedostojen, taulukkojen, jonojen, kohteiden tai viestien enimmäismäärä tallennustilatiliä kohti

Ainoana rajoituksena on 500 Tt:n tallennustilatilin kapasiteetti

Kohteen siirtomäärä yksittäistä BLOB-objektia kohti

Jopa 60 Mt sekunnissa tai jopa 500 pyyntöä sekunnissa

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Käytä Windows PowerShell cmdlet-komentoja SharePoint Online- ja OneDrive-siirtoa varten

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×