Päivitä verkostoosi erillinen Yammer Enterprise -tilaus

HUOMAUTUS: Tämä ohjeaihe koskee asiakkaita, joiden käytössä on Office 365 Government.

Yrityksille suunnatussa ilmaisessa Yammer Basic -yhteisöpalvelussa työntekijät voivat verkostoitua, tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoja. Yhteisöpalvelun yksityinen verkosto on tarkoitettu muun muassa viestien kirjoittamiseen, tiedostojen lataamiseen, viestien linkittämiseen, haluttujen henkilöiden viestien seuraamiseen, pikaviestien julkaisemiseen ja hakutoimintoihin. Kun yritys rekisteröityy Yammer Basic -palveluun, kaikki yrityksen virallista sähköpostiosoitetta käyttävät työntekijät pääsevät Yammer-verkostoon. Yammer Basic sisältyy Office 365 -järjestelmään.

Soveltuvat Office 365 -asiakkaat, jotka haluavat hallita Yammer-verkoston ulkoasua, sisältöä, jäsenyyksiä ja turvallisuutta kokonaisvaltaisemmin, voivat päivittää Yammer Enterprise -palveluun. Kaikkien Yammer Basic -palvelun ominaisuuksien lisäksi Yammer Enterprise tarjoaa muun muassa seuraavia brändäys-, turvallisuus- ja hallintatoimintoja yksityisen verkoston mukauttamiseen ja suojaamiseen:

 • Mukautetut ratkaisut verkoston ulkoasun ja ilmeen brändäykseen yrityskuvan mukaisesti

 • Määritysten lisäasetukset kokonaisvaltaiseen käyttäjä- ja sisällönhallintaan

 • Tehokkaat turvaominaisuudet verkoston käytön ja turvallisuuden hallintaan

 • Verkostotietojen vientitoiminnon raportointia, säilytystä ja analysointia varten

Päivittäminen

Voit ottaa Yammer Enterprise -palvelun käyttöön järjestelmänvalvojan Office 365 -portaalissa seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. Siirry Office 365 -hallintakeskukseen.

 2. Napsauta järjestelmään sisältyvien palveluiden alta kohtaa Yes, activate Yammer Enterprise for my network (Kyllä, aktivoi Yammer Enterprise verkostossani)

 3. Suorita ohjatun toiminnon vaiheet.

Käyttöönoton jälkeen yleisistä Office 365 -järjestelmänvalvojista tulee vastaavan Yammer-verkoston järjestelmänvalvojia, ja he voivat muokata ja hallita Yammer-palvelua. Huomaa, että Yammer-järjestelmänvalvojien toimialueen on vastattava Yammer-verkostoa. Esimerkiksi contoso.com-verkostossa Yammer-valvojiksi kelpaavat vain yleiset Office 365 -järjestelmänvalvojat, joilla on @contoso.com-sähköpostiosoite. Lisäksi Yammer-järjestelmänvalvojan tilin sähköpostiosoitteessa ei saa olla sanoja admin (järjestelmänvalvoja), support (tuki) tai user (käyttäjä).

Katso lisätiedot Yammer Enterprise -päivityksestä asiakirjasta Yammer Plans & Pricing (Yammer-palvelupaketit ja hinnoittelu). Katso käyttöönottoa koskevat lisätiedot asiakirjasta Yammer Activation Guide (Yammerin käyttöönotto-opas).

Yrityksen Yammer Enterprise -päivitysstrategian määrittäminen

Yrityksen Yammer-palvelu sisältää sähköpostitoimialueiden perusteella järjestetyn yksityisen verkoston tai yksityisten verkostojen yhdistelmän. Yammer luo kullekin erilliselle sähköpostitoimialueelle oman verkoston, ja käyttäjä ohjataan kirjautumisen yhteydessä sähköpostiosoitettaan vastaavaan Yammer-verkostoon. Esimerkiksi john@contoso.com kuuluisi contoso.com-verkostoon.

Osa organisaatioista käyttää yhtä, kaikille käyttäjille yhteistä sähköpostitoimialuetta, kun taas suurilla organisaatioilla on monesti käytössään useita liiketoimintayksikköön tai sijaintiin perustuvia toimialueita (esimerkiksi contosoeurope.com, contosoasia.com jne.). Useita toimialueita käyttävän yrityksen on määritettävä oma Yammer-verkoston päivitysstrategiansa.

Määrittäessään päivitysstrategiaansa yritys päättää, minkä olemassa olevan Yammer-verkoston se haluaa päivittää, haluaako se kenties luoda uuden verkoston ja miten toissijaiset verkostot liitetään yrityksen omaan sosiaalisen verkoston kokonaisuuteen. Päivitystapa ja verkostojen yhdistelytapa määrittää käyttäjien välisen yhteistyön laajuuden etenkin silloin, kun työntekijät kuuluvat eri liiketoimintayksiköihin, tytäryhtiöihin tai maantieteellisille alueille. Tärkeintä on päättää, halutaanko käyttää yhtä keskitettyä Yammer-verkostoa, johon suurimmalla osalla organisaation käyttäjistä on käyttöoikeudet, vai halutaanko käyttöön ottaa useita, sähköpostitoimialueiden perusteella jaettuja verkostoja.

Yhden olemassa olevan verkoston päivittäminen tai uuden luominen

Suosittelemme luomaan yhden keskitetyn Yammer-verkoston tai päivittämään sellaiseen, koska tällöin kaikki yrityksen työntekijät voivat osallistua yhteistyöhön ja muiden toimialueiden käyttäjät voidaan kutsua vierailijoiksi päätoimialueelle. Yksi verkosto tarkoittaa myös keskitettyä verkoston hallintaa, mikä takaa käytäntöjen toimeenpanon ja hallinnan, toimintojen käyttöönoton sekä ajastettujen huoltojen yhdenmukaisuuden. Yksi verkosto on järkevä ratkaisu myös silloin, kun kaikki työntekijät työskentelevät samassa toimipisteessä tai käyttävät samaa sähköpostiosoitetta.

Jos yritys päättää päivittää yhtä keskitettyä verkostoa, sen kannattaa valita sähköpostitoimialue, jota suurin osa käyttäjistä käyttää: yleensä tämä tarkoittaa organisaation ensisijaista sähköpostitunnusta. Vaihtoehtoisesti kannattaa käyttää sisällöltään suurinta verkostoa, jotta varmistetaan arvokkaan sisällön pysyminen tallessa. Päivittäessään olemassa olevan verkoston yrityksesi säilyttää haluamansa sisällön ja aktiiviset käyttäjät.

Yhden verkoston luominen tai päivittäminen on yleisin toimintatapa sen vuoksi, että useimmilla organisaatioilla on työntekijöiden sähköpostiosoitteille yksi ensisijainen toimialue.

Useiden verkostojen päivittäminen

Jos käytössäsi on useita Yammer-verkostoja, suosittelemme, että pienet verkostot yhdistetään organisaation ensisijaiseen verkostoon suorittamalla verkoston siirto (katso Verkoston siirto: useiden Yammer-verkostojen yhdistäminen). Verkostoja yhdistämällä voit:

 • Pienentää Yammerin hallintakustannuksia:    Yhdistämisen jälkeen voit hallita yhtä Yammer-palvelua sen sijaan, että hallittavana olisi lukuisia yksittäisiä Yammer-verkostoja.

 • Edistää tietojen jakamista organisaatiossa:    Kun kaikki käyttäjät jakavat yhdistetyn Yammer-palvelun, he voivat muodostaa yhteyden kaikkiin organisaatiosi käyttäjiin sekä työskennellä kaikkien kanssa.

 • Sallia Office 365 -käyttäjien kirjautua Yammeriin helposti:    Käyttäjät voivat kirjautua Yammeriin Office 365:n tunnistetiedoillaan ja käyttää Yammeria vaivattomasti Office 365:n sovellusten käynnistyksestä. Katso Yammerin Office 365 -kirjautuminen

 • Hallita Yammer-palvelua saumattomasti Office 365:stä:    Yhdistämisen jälkeen Yammer-palvelun hallinta helpottuu. Voit esimerkiksi käyttää kertakirjautumisratkaisua, kun pakotat Office 365 -käyttäjätietojen käyttöönoton Yammer-käyttäjille, ja voit hallita käyttäjiä ja järjestelmänvalvojia keskitetysti Office 365:stä, kun hallitset Yammer-käyttäjiä koko elinkaaren ajan Office 365:stä.

Yhden verkoston päivittäminen ja siihen liittyvien toimialueiden tai olemassa olevien verkostojen yhdistäminen

Olemassa olevaan Yammer-verkostoon määritetyn sähköpostitoimialueen liittämistä suurempaan pääverkostoon kutsutaan verkostojen yhdistämiseksi. Verkoston yhdistäminen on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun organisaatiolla on useita liiketoimintayksikköjä tai tytäryhtiöitä, jotka haluavat hyödyntää Yammer Enterprise -palvelun yhteistyö- ja hallintaominaisuuksia mutta joilla ei ole yhteistä sähköpostitoimialuetta. Tässä tapauksessa kaikki käyttäjät voivat liittyä yhteiseen verkostoon ilman verkoston järjestelmänvalvojan käyttöoikeutta ja aloittaa yhteistyön heti kirjauduttuaan järjestelmään ensimmäistä kertaa.

Esimerkki: Kansainvälisellä Contoso.com-yrityksellä on tytäryhtiöitä suurkaupungeissa ympäri maailman. Kukin tytäryhtiö palvelee oman alueensa asiakkaita yksilöllisesti omien tuotemallistojensa avulla, ja työntekijöiden sähköpostiosoitteet ilmaisevat kyseisen tytäryhtiön (@contosoeurope, @contosoasia jne.). Verkostoja yhdistettäessä kaikki tytäryhtiöiden toimialueet yhdistetään Yammer-pääverkostoon, tässä esimerkissä @contoso.com. Kun tytäryhtiöiden sähköpostiosoitteita käyttävät käyttäjät kirjautuvat sisään järjestelmään, heidät ohjataan Yammer-pääverkostoon.

Suosittelemme, että päivitettäessä ja yhdistettäessä toimialueita pääverkostoksi valitaan asianmukaisin olemassa oleva verkosto, eli verkosto, jonka sisällön tai käyttäjien määrä on suurin. Päätös on tärkeä, koska kun sähköpostitoimialueet yhdistetään, käyttäjät eivät enää pääse käsiksi alkuperäisessä Yammer-verkostossa luotuun sisältöön.

Tee verkostojen yhdistämissuunnitelma ottamalla yhteyttä Yammer Enterprise Support -palveluun.

Huomautus: Yammer-verkostoon kuulumattoman sähköpostitoimialueen liittämistä suurempaan pääverkostoon kutsutaan toimialueen lisäämiseksi. Koska aiempaa Yammer-verkostoa ei ole, sisältöä ei häviä toimialueen lisäämisen takia.

Käyttäjien valmisteleminen verkostojen yhdistämiseen

Ottaessaan käyttöön uutta tekniikkaa tai uusia palveluja yrityksen on tiedotettava asiasta käyttäjille – etenkin silloin, kun käyttöönottoon liittyy verkostojen yhdistäminen. Tiedottaminen herättää käyttäjäyhteisön kiinnostuksen palvelua kohtaan ja antaa heille mahdollisuuden kouluttautua ja kysyä kysymyksiä hyvissä ajoin ennen uuden tekniikan käytön aloittamista. Selkeä, innostava ja oikein ajoitettu tiedotus helpottaa käyttöönottovaihetta merkittävästi. Noudattamalla seuraavia ohjeita varmistat sen, että verkostojen yhdistäminen sujuu toivotulla tavalla.

 1. Kerro verkostojen yhdistämisen päivämäärä ja kellonaika sekä vaikutukset hyvissä ajoin käyttäjille, joiden verkostot yhdistetään pääverkkoon. Tässä tiedotteessa on hyvä eritellä yhdistämisen syyt, korostaa toimenpiteen hyötyjä ja antaa ohjeita henkilökohtaisten viestitietojen, muistiinpanojen ja tiedostojen arkistointiin. Kerro käyttäjille, että tällaisiin tietoihin ei yhdistämisen jälkeen enää pääse käsiksi. Katso mallitiedosto Communication Plan -viestintäsuunnitelmasta.

 2. Kerro pääverkoston käyttäjille, että verkostoon liittyy uusia jäseniä, ja kannusta heitä toivottamaan uudet jäsenet tervetulleiksi.

 3. Harkitse tietojen viennin tarpeellisuutta ennen yhdistämistä. Tämä on tärkeää erityisesti, jos yrityksesi noudattaa tiedon säilyttämistä koskevia erityiskäytäntöjä. Tietojen vienti on jätettävä valtuutetun järjestelmänvalvojan tehtäväksi.

Resurssit

Yammer antaa käyttöösi useita työkaluja, malleja ja tukiresursseja Yammer Enterprise -verkoston suunnitteluun ja toteuttamiseen:

 • Communication Plan -viestintäsuunnitelma sisältää malleja, tehtäviä ja aikatauluja palvelun käyttöönoton suunnittelemiseen.

 • Yammer Enterprise Support -palvelu sisältää sekä verkko- että puhelintuen.

 • Yammer-sivuston tila -sivu sisältää uusimmat tiedot Yammer-sivustosi toimintakunnosta.

 • Yammerin hallintakeskus sisältää järjestelmänvalvojan oppaan, käyttöönotto-oppaan ja muita resursseja järjestelmänvalvojille.

Katso myös

Yammerin tai Newsfeedin valitseminen yrityksen yhteisöpalveluksi

Yammer esittelyssä

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×