Päivämäärän, kellonajan tai numeron muotoileminen

Huomautus: Jotkin tässä artikkelissa mainitut asetukset koskevat vain tilannetta, jossa valitset Päivämäärän muoto-, Ajan muoto- tai Päivämäärän ja kellonajan muoto -valintaikkunan Kieli-luettelosta vaihtoehdon Englanti (Yhdysvallat).

Microsoft Office InfoPathissa voit lisätä tietojen muotoilun tekstiruutu-, lausekeruutu- ja päivämäärävalitsinohjausobjekteihin ja sitten määrittää, miten päivämäärät, kellonajat ja luvut näytetään, kun käyttäjät kirjoittavat ne lomakemalliisi perustuviin lomakkeisiin.

Tässä artikkelissa

Tietojen muotoilun yleiskatsaus

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

Päivämäärän tai kellonajan muodon määrittäminen

Desimaalien määrän määrittäminen

Negatiivisten lukujen esitystavan muuttaminen

Luvun prosenttimuotoilun lisääminen tai poistaminen

Numeroryhmien erottimen lisääminen lukuun tai poistaminen siitä

Valuuttasymbolin lisääminen tai poistaminen

Tietojen muotoilun yleiskatsaus

Tietojen muotoilun avulla voit määrittää, miten tiedot näytetään, kun käyttäjät kirjoittavat tietoja tekstiruutu-, lausekeruutu- tai päivämäärävalitsinohjausobjekteihin. Et voi käyttää tietojen muotoilua muuntyyppisten ohjausobjektien kanssa. Lisäämällä tietojen muotoilun ohjausobjektiin voit varmistaa, esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Päivämäärät, jotka käyttäjät kirjoittavat päivämäärävalitsimeen, ovat muodossa pp/kk/vv, kuten 14/03/07.

 • Kellonajat, jotka käyttäjät kirjoittavat päivämäärävalitsimeen, ovat muodossa 00:00:00, kuten 09:46:55.

Kun otat tietojen muotoilun käyttöön ohjausobjektissa, voit valita haluamasi vaihtoehdon valmiista muotoiluluettelosta, jonka sisältö määräytyy sen mukaan, käytätkö tekstiruutu-, lausekeruutu- vai päivämäärävalitsinohjausobjektia. Tietojen muotoilu on tuettua vain tietyissä näiden ohjausobjektien tietotyypeissä.

Jos esimerkiksi lisäät tekstiruutuohjausobjektin lomakemalliisi, voit valita kyseiselle ohjausobjektille useita eri tietotyyppejä, kuten tekstin, kokonaisluvun, desimaaliluvun, päivämäärän, kellonajan sekä päivämäärän ja kellonajan. Jos haluat määrittää tietojen muotoilun kyseistä tekstiruutuohjausobjektia varten, voit kuitenkin valita vain kokonaisluvun, desimaaliluvun, päivämäärän, kellonajan sekä päivämäärän ja kellonajan, koska ne ovat ainoat tekstiruutuohjausobjektin tietotyypit, jotka tukevat tietojen muotoilua.

Tietotyypit, niihin liittyvät tietomuotoilut ja niitä tukevat ohjausobjektit

Seuraavassa taulukossa on lueteltu InfoPathin tietotyypit, jotka tukevat tietojen muotoilua, kyseisten tietotyyppien tietomuotoiluvaihtoehdot ja niitä tukevat ohjausobjektit.

Tietotyypit

Käytettävissä olevat tietojen muodot

Tuettu näissä ohjausobjekteissa

Kokonaisluku

 • Ei mitään

 • Luku

 • Valuutta

 • Tekstiruutu

 • Lausekeruutu

Desimaali

 • Ei mitään

 • Luku

 • Prosentti

 • Valuutta

 • Tekstiruutu

 • Lausekeruutu

Päivämäärä

 • Ei mitään

 • 3/14/2007*

 • Keskiviikko, maaliskuun 14. 2007*

 • Maaliskuu, 2007*

 • Keskiviikko, maaliskuun 14. 2007

 • Maaliskuun 14., 2007

 • Keskiviikko, 14. maaliskuuta, 2007

 • 14. maaliskuuta, 2007

 • 3/14/2007

 • 3/14/07

 • 03/14/07

 • 03/14/2007

 • 07/03/14

 • 2007-03-14

 • 14-maa-07

 • Maaliskuu, 2007

 • Tekstiruutu

 • Lausekeruutu

 • Päivämäärävalitsin

Aika

 • Ei mitään

 • 9:46:55 AM*

 • 9:46 AM*

 • 9:46:55 AM

 • 09:46:55 AM

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 AM

 • 09:46 AM

 • 9:46

 • 09:46

 • Tekstiruutu

 • Lausekeruutu

 • Päivämäärävalitsin

Päivämäärä ja kellonaika

Kun käytät Päivämäärä ja aika -tietotyyppiä ohjausobjektiin, voit määrittää samat tietomuotoilut kuin jos määrittäisit päivämäärän muodon ja ajan muodon erikseen. Voit esimerkiksi määrittää päivämäärän muotoon Maaliskuun 14, 2007 ja ajan muotoon 9:46.

 • Tekstiruutu

 • Lausekeruutu

 • Päivämäärävalitsin

Huomautukset: 

 • Tähdellä merkityt tietomuotoilut päivitetään käyttäjän nykyisten järjestelmäasetusten mukaisiksi.

 • Jos valitset jonkin muun kielen kuin englannin (Yhdysvallat), jotkin päivämäärämuodot eivät ole käytettävissä, kun käyttäjät täyttävät lomakkeita selaimen avulla. Esimerkiksi päivämäärämuotoa 14-maalis-01 ei tueta ranskan (Belgia) kielessä.

Sivun alkuun

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

Kun suunnittelet selainyhteensopivaa lomakemallia, jotkin tietojen muotoiluvaihtoehdot eivät ole käytettävissä.

Sivun alkuun

Päivämäärän tai kellonajan muodon määrittäminen

Vaikka voit määrittää tietojen muotoilun useita tietotyyppejä varten, voit määrittää päivämäärien ja kellonaikojen näyttötavan vain niitä valitsinohjaus-, tekstiruutu- tai lausekeruutuohjausobjekteja varten, joiden tietotyyppi on päivämäärä, kellonaika tai päivämäärä ja kellonaika.

Huomautus: Kun suunnittelet lomakemallia InfoPathissa, voit valita erityisen yhteensopivuustilan ja suunnitella selainyhteensopivan lomakemallin. Kun selainyhteensopiva lomakemalli julkaistaan palvelimessa, jossa InfoPath Forms Services on käytössä ja muutettu selainyhteensopivaksi, lomakemalliin perustuvia lomakkeita voidaan tarkastella selaimessa. Selainyhteensopivat lomakemallit eivät tue päivämäärän ja kellonajan näyttämistä samassa komponentissa. Jos haluat näyttää päivämäärän ja kellonajan kahdessa erillisessä ohjausobjektissa, katso kohtaa "Päivämäärän ja kellonajan näyttäminen erillisissä ohjausobjekteissa" tämän ohjeen lopussa.

 1. Kaksoisnapsauta päivämäärävalitsinta, tekstikehystä tai lausekeruutua, jonka tiedot haluat muotoilla.

 2. Tee jokin seuraavista Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa:

  • Jos käsittelet tekstikehys- tai päivämäärävalitsin-ohjausobjektia, valitse Tiedot-välilehti.

  • Jos käsittelet lausekeruutu-ohjausobjektia, valitse Yleiset-välilehti.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Varmista tekstiruutu- tai päivämäärävalitsinohjausobjektin kohdalla, että Tietotyyppi-luettelossa näkyy asianmukainen tietotyyppi, ja valitse sitten Muoto.

  • Varmista, että lausekeruutuohjausobjektin yhteydessä Muoto-luettelossa näkyy sopiva tietotyyppi, ja valitse sitten Muotoile.

 4. Toimi Tietotyypin muoto -valintaikkunassa seuraavasti:

  • Voit muotoilla ohjausobjektin näyttämään vain päivämäärän valitsemalla haluamasi näyttötyylin Näytä päivämäärä tässä muodossa -luettelosta.

  • Voit muotoilla ohjausobjektin näyttämään vain kellonajan valitsemalla haluamasi näyttötyylin Näytä aika tässä muodossa -luettelosta.

  • Jos haluat muotoilla ohjausobjektin näyttämään sekä päivämäärän että kellonajan, valitse haluamasi päivämäärän näyttötyyli Näytä päivämäärä tässä muodossa -luettelosta ja valitse sitten haluamasi ajan näyttötyyli Näytä aika tässä muodossa -luettelosta.

   Huomautus: Tähdellä merkityt näyttötyylit päivitetään käyttäjän nykyisten järjestelmäasetusten mukaisiksi.

 5. Jos haluat muuttaa päivämäärän ja kellonajan maakohtaisia asetuksia, valitse haluamasi maa tai alue Kieli-luettelosta.

Selainyhteensopivat lomakemallit eivät tue päivämäärän ja kellonajan näyttämistä samassa komponentissa. Voit näyttää päivämäärän ja kellonajan erillisissä ohjausobjekteissa seuraavasti:

Päivämäärän ja kellonajan näyttäminen erillisissä ohjausobjekteissa

Varmista ennen aloittamista, että lomakemallisi sisältää kaksi ohjausobjektia ja että molemmat niistä on sidottu samaan kenttään tietolähteessä.

 1. Kaksoisnapsauta päivämäärävalitsinta, tekstikehystä tai lausekeruutua, jota haluat käyttää päivämäärän näyttämiseen.

 2. Tee jokin seuraavista Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa:

  • Jos käsittelet tekstikehys- tai päivämäärävalitsin-ohjausobjektia, valitse Tiedot-välilehti.

  • Jos käsittelet lausekeruutu-ohjausobjektia, valitse Yleiset-välilehti.

 3. Varmista, että Tietotyyppi-luettelossa näkyy Päivämäärä ja aika -tietotyyppi, ja valitse sitten Muoto.

 4. Valitse Päivämäärän ja kellonajan muoto -valintaikkunan Näytä päivämäärä tässä muodossa -luettelosta haluamasi näyttötyyli.

 5. Valitse Näytä aika tässä muodossa -luettelosta (Älä näytä aikaa).

 6. Valitse OK kahdesti.

 7. Kaksoisnapsauta lomakemallin päivämäärävalitsinta, tekstikehystä tai lausekeruutua, jota haluat käyttää kellonajan näyttämiseen.

 8. Tee jokin seuraavista Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa:

  • Jos käsittelet tekstikehys- tai päivämäärävalitsin-ohjausobjektia, valitse Tiedot-välilehti.

  • Jos käsittelet lausekeruutu-ohjausobjektia, valitse Yleiset-välilehti.

 9. Varmista, että Tietotyyppi-luettelossa näkyy Päivämäärä ja aika -tietotyyppi, ja valitse sitten Muoto.

 10. Valitse Päivämäärän ja kellonajan muoto -valintaikkunassa Näytä päivämäärä tässä muodossa -luettelosta (Älä näytä päivämäärää).

 11. Valitse Näytä aika tässä muodossa -luettelosta haluamasi näyttötyyli.

 12. Jos haluat muuttaa päivämäärän ja kellonajan maakohtaisia asetuksia, valitse haluamasi maa tai alue Kieli-luettelosta.

  Huomautus: Jos valitset muun kielen kuin englannin (Yhdysvallat), jotkin päivämäärämuodot eivät ole käytössä, kun lomakkeita täytetään Web-selaimen avulla. Esimerkiksi päivämäärämuotoa 14-maalis-01 ei tueta ranskan (Belgia) kielessä. Jos haluat varmistaa, ettet käytä päivämäärämuotoa, jota ei tueta, suorita yhteensopivuuden tarkistaminen ennen lomakemallin julkaisemista.

Sivun alkuun

Desimaalien määrän määrittäminen

Voit määrittää näytettävien desimaalien määrän vain niitä tekstiruutuohjausobjekteja varten, joiden tietotyyppi on desimaaliluku, tai desimaalimuotoiltuja lausekeruutuohjausobjekteja varten. Desimaalien määrän muuttaminen vaikuttaa vain näytettävään arvoon, ei tietolähteeseen tallennettuun arvoon.

 1. Kaksoisnapsauta tekstikehys- tai lausekeruutuohjausobjektia, jonka tiedot haluat muotoilla.

 2. Tee jokin seuraavista Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa:

  • Jos käytät tekstiruutuohjausobjektia, valitse Tiedot-välilehti.

  • Jos käsittelet lausekeruutuohjausobjektia, valitse Yleiset-välilehti.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Varmista tekstiruudun kohdalla, että Tietotyyppi-luettelossa näkyy asianmukainen tietotyyppi, ja valitse sitten Muoto.

  • Varmista, että lausekeruudun yhteydessä Muoto-luettelossa näkyy sopiva tietotyyppi, ja valitse sitten Muotoile.

 4. Toimi Muut asetukset -kohdan Desimaaleja-luettelossa seuraavista:

  • Jos haluat näyttää kiinteän desimaalimäärän, valitse haluamasi desimaalien määrä.

  • Jos haluat näyttää sen desimaalimäärän, jonka käyttäjä kirjoittaa ohjausobjektiin, valitse Automaattinen.

Sivun alkuun

Negatiivisten lukujen esitystavan muuttaminen

Voit määrittää negatiivisten lukujen näyttötavan vain niitä tekstiruutuohjausobjekteja varten, joiden tietotyyppi on desimaali- tai kokonaisluku, tai niitä lausekeruutuohjausobjekteja varten, jotka on muotoiltu näyttämään desimaali- tai kokonaisluku.

 1. Kaksoisnapsauta tekstikehys- tai lausekeruutuohjausobjektia, jonka tiedot haluat muotoilla.

 2. Tee jokin seuraavista Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa:

  • Jos käytät tekstiruutuohjausobjektia, valitse Tiedot-välilehti.

  • Jos käsittelet lausekeruutu-ohjausobjektia, valitse Yleiset-välilehti.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Varmista tekstiruudun kohdalla, että Tietotyyppi-luettelossa näkyy asianmukainen tietotyyppi, ja valitse sitten Muoto.

  • Varmista, että lausekeruudun yhteydessä Muoto-luettelossa näkyy sopiva tietotyyppi, ja valitse sitten Muotoile.

 4. Valitse Muut asetukset -kohdan Näytä negatiiviset numerot tässä muodossa: -luettelosta haluamasi näyttötyyli.

Sivun alkuun

Luvun prosenttimuotoilun lisääminen tai poistaminen

Voit muotoilla tekstiruutu- tai lausekeruutuohjausobjektin niin, että käyttäjien ruutuun kirjoittamat luvut näytetään prosenttilukuina. Tämä muotoilu vaikuttaa sekä arvojen esitys- että tallennustapaan. Tämä tarkoittaa, että kaikkia ohjausobjektiin kirjoitettavia prosenttimuotoiltuja arvoja käsitellään prosenttiarvoina.

Huomautukset: 

 • InfoPath ei lisää prosenttimerkkiä prosenttiosuuksiksi muotoiltuihin lukuihin. Jos haluat lisätä prosenttimerkin ohjausobjektin selitteeseen, napsauta kohtaa, jossa haluat merkin näkyvän, ja kirjoita %.

 • Voit lisätä prosenttimuotoilun vain niitä tekstiruutuohjausobjekteja varten, joiden tietotyyppi on desimaaliluku, tai desimaalimuotoiltuja lausekeruutuohjausobjekteja varten.

 1. Kaksoisnapsauta tekstikehys- tai lausekeruutuohjausobjektia, jonka tiedot haluat muotoilla.

 2. Tee jokin seuraavista Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa:

  • Jos käytät tekstiruutuohjausobjektia, valitse Tiedot-välilehti.

  • Jos käsittelet lausekeruutuohjausobjektia, valitse Yleiset-välilehti.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Varmista tekstiruudun kohdalla, että Tietotyyppi-luettelossa näkyy asianmukainen tietotyyppi, ja valitse sitten Muoto.

  • Varmista, että lausekeruudun yhteydessä Muoto-luettelossa näkyy sopiva tietotyyppi, ja valitse sitten Muotoile.

 4. Toimi Desimaalimuoto-valintaikkunassa seuraavasti:

  • Jos haluat muotoilla luvun prosenttiosuudeksi, valitse Prosentti.

  • Jos haluat poistaa prosenttimuotoilun, valitse Luku.

Sivun alkuun

Numeroryhmien erottimen lisääminen lukuun tai poistaminen siitä

Voit lisätä numeroryhmien erottimen vain tekstiruutuohjausobjektiin, jonka tyyppi on desimaali- tai kokonaisluku, tai lausekeruutuohjausobjektiin, joka muotoillaan desimaali- tai kokonaisluvuksi. Valitsemasi maa-asetuksen mukaan erottimen erottamissa numeroryhmissä voi olla enemmän tai vähemmän kuin kolme numeroa. Numeroryhmien erottimen lisääminen tai poistaminen vaikuttaa vain lomakkeessa näkyvään arvoon, ei tietolähteeseen tallennettuun arvoon.

 1. Kaksoisnapsauta tekstikehys- tai lausekeruutuohjausobjektia, jonka tiedot haluat muotoilla.

 2. Tee jokin seuraavista Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa:

  • Jos käytät tekstiruutuohjausobjektia, valitse Tiedot-välilehti.

  • Jos käsittelet lausekeruutuohjausobjektia, valitse Yleiset-välilehti.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Varmista tekstiruudun kohdalla, että Tietotyyppi-luettelossa näkyy asianmukainen tietotyyppi, ja valitse sitten Muoto.

  • Varmista, että lausekeruudun yhteydessä Muoto-luettelossa näkyy sopiva tietotyyppi, ja valitse sitten Muotoile.

 4. Toimi Tietotyypin muoto -valintaikkunassa seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä lukuun numeroryhmien erottimen, valitse Muut asetukset ‑osassa Käytä numeroiden ryhmittelysymbolia ‑valintaruutu.

  • Jos haluat poistaa luvusta numeroryhmien erottimen, tyhjennä Muut asetukset ‑osan Käytä numeroiden ryhmittelysymbolia ‑valintaruutu.

Sivun alkuun

Valuuttasymbolin lisääminen tai poistaminen

Voit lisätä valuuttasymbolit vain niitä tekstiruutuohjausobjekteja varten, joiden tietotyyppi on desimaali- tai kokonaisluku, tai desimaali- tai kokonaislukumuotoiltuja lausekeruutuohjausobjekteja varten. Valuuttasymbolin lisääminen tai poistaminen vaikuttaa vain näytettävään arvoon, ei tietolähteeseen tallennettuun arvoon.

 1. Kaksoisnapsauta tekstikehys- tai lausekeruutuohjausobjektia, jonka tiedot haluat muotoilla.

 2. Tee jokin seuraavista Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa:

  • Jos käytät tekstiruutuohjausobjektia, valitse Tiedot-välilehti.

  • Jos käsittelet lausekeruutuohjausobjektia, valitse Yleiset-välilehti.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Varmista tekstiruudun kohdalla, että Tietotyyppi-luettelossa näkyy asianmukainen tietotyyppi, ja valitse sitten Muoto.

  • Varmista, että lausekeruudun yhteydessä Muoto-luettelossa näkyy sopiva tietotyyppi, ja valitse sitten Muotoile.

 4. Toimi Tietotyypin muoto -valintaikkunassa seuraavasti:

  • Voit lisätä valuuttasymbolin valitsemalla Valuutta ja valitsemalla sitten Valuutta-luettelosta haluamasi näytettävän valuutan tyypin.

  • Jos haluat poistaa valuuttasymbolin, valitse Number.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×