Päivämäärän ja kellonajan muotojen lisääminen sekä mukauttaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten Microsoft Office Access tallentaa päivämäärä ja kellonaika, kuinka voit lisätä päivämäärän ja kellonajan kentät taulukoiden, lomakkeiden ja raporttien ja kuinka voit mukauttaa päivämäärän ja kellonajan muotoa haluamallasi tavalla.

Sisältö

Päivämäärän ja kellonajan esitysmuodon ymmärtäminen

Pvm. / klo-kentän lisääminen

Päivämäärä-ja aikakentän muotoileminen

Lisää päivämäärän käyttämällä päivämäärä-valitsin

Valitse muoto syöttörajoitetta päivämäärä ja kellonaika tietojen kirjoittamista varten

Windowsin aluekohtaisten asetusten muuttamiseen, päivämäärien ja kellonaikojen näyttötavan muuttaminen

Päivämäärän ja kellonajan esitysmuodon ymmärtäminen

Päivämäärän ja kellonajan voit olla tietokannan kirjoitettuna ja näkyviin eri tiedostomuodoissa. Access näyttää automaattisesti päivämäärän ja kellonajan yleinen päivämäärä- ja kauan muotoja. Päivämäärät näkyvät, USA: ssa ja nimellä kk/pp/vvvv, kk/pp/vvvv ulkopuolella USA on mm on kuukausi, on päivä kk ja vvvv on vuosi. Aika näkyy muodossa hh: mm on minuuttia t:mm.ss AM/PM, jossa hh on tunti, ja ss sekuntia.

Nämä Automaattiset muodot, päivämäärien ja kellonaikojen vaihdella määritetyn tietokoneen Microsoft Windowsin aluekohtaisten- ja kieliasetukset-asetusta maantieteellisen sijainnin mukaan. Esimerkiksi Euroopassa ja monilla Aasian sijaintisi mukaan voi näkyä päivämäärä ja aika muodossa 28.11.2006 12:07:12 PM tai 28/11/2006 12:07:12 PM. Yhdysvalloissa, voit nähdä 11/28/2006 12:07:12 PM. Lisätietoja siitä, miten voit muuttaa Aluekohtaiset ja kieliasetukset-asetuksia Katso tämän artikkelin muuttaminen Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa, päivämäärien ja kellonaikojen näyttötavan muuttaminen.

Voi muuttaa nämä Automaattiset muodot käyttämällä mukautettuja näyttömuodot on. Haluamasi näyttömuodon ei kuitenkaan vaikuta kuinka tiedot on syötetty tai miten Access tallentaa tiedot. Voit esimerkiksi kirjoittaa päivämäärän Euroopan muodossa, kuten 28.11.2006 ja on taulukko, lomake tai raportti näyttää arvon 11/28/2006.

Accessissa on automaattisesti tason tietojen kelpoisuuden tarkistaminen liittyvät päivämäärän ja kellonajan esitysmuoto. Esimerkiksi jos kirjoitat kelvollista päivämäärää, kuten 32.11.2006, näyttöön tulee ja sinulla olisi kirjoittamalla uuden arvon tai muuntaa kentän Pvm. / klo-tietojen tyypin teksti-tietotyypiksi. Kelvollinen päivämääräarvoja 657 434 (tammikuu 1, 100 A.D.) 2,958,465 (31. joulukuuta 9999 A.D.). Kelvollisia aika-arvoja väliltä.0.9999, tai 23:59:59.

Sivun alkuun

Pvm. / klo-kentän lisääminen

Jos haluat käyttää päivämäärien ja kellonaikojen tietokannan, aloita luomalla pvm. / klo-kenttä yhdessä tai useammassa Tietokantataulukoissa. Päivämäärä- ja aikakentät asetuksia ovat aina taulukossa, mutta taulukon, lomakkeen tai raportin voidaan näyttää päivämäärä tai aika-arvon.

 1. Siirtyminen-ruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat käyttää ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse tyhjän rivin taulukon suunnitteluohjelman yläosasta.

 3. Kirjoita Kenttänimi -sarakkeeseen uudelle kentälle nimi.

 4. Tietotyyppi -sarakkeessa luettelosta Päivämäärä ja aika ja tallenna sitten taulukko.

  Uuden kentän pitäisi muistuttaa, vaikka sen kenttänimi voi vaihdella:

  Kyselyn suunnittelu sekä uusi päivämäärä- ja aikakenttä

Voit tallentaa päivämäärä ja kellonaika-arvojen luvuiksi, kun haluat tehdä laskutoimituksia päivämäärä ja kellonaika-tietoihin. Esimerkiksi summan laskeminen työtuntien (aika kortin), tai laskun iän. Lisätietoja laskennasta päivämääräarvot artikkelissa Date-funktiota.

Sivun alkuun

Päivämäärä-ja aikakentän muotoileminen

Accessissa on useita valmiiksi määritettyjä muotoiluja päivämäärä ja kellonaika-tietoja, mutta jos seuraavissa muodoissa ei vastaa tarpeitasi, voit määrittää mukautetun muodon. Jos et valitse joko valmista tai mukautettua muodossa, Access käyttää automaattisesti Yleinen päivämäärä-muodossa, m/pp/vvvv t: mm: ss AM/PM.

Ennalta määritetyn muodon käyttäminen

 1. Siirtyminen-ruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat käyttää ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse muotoiltava Pvm./klo-kenttä rakenneruudukon yläosasta.

 3. Alaosassa muoto -ominaisuuden ruutua ja valitse sitten muoto avattavasta luettelosta.

 4. Kun olet valinnut muodon, Ominaisuuden päivittämisvaihtoehtojen toimintotunniste Ominaisuuden päivityksen toimintotunniste tulee näkyviin, ja voit käyttää uutta muotoa taulukon kentät ja lomakeohjausobjektit, jotka loogisesti perivät. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikkialla tietokannan, napsauta toimintotunnistetta ja valitse sitten Päivitä muoto koko kenttänimi on käytössä. Kenttänimi on tässä tapauksessa pvm. / klo-kentän nimi.

 5. Voit ottaa muutokset käyttöön koko tietokannassa, kun näyttöön tulee Ominaisuuksien päivittäminen -valintaikkuna, jossa näkyvät ne lomakkeet ja muut objektit, jotka perivät uuden muodon. Valitse Kyllä.

 6. Tallenna muutokset ja siirry sitten taulukkonäkymään tarkistamaan, vastaako muoto tarpeitasi.

Huomautus: Windowsin aluekohtaisten asetusten voi hallita tai osan siitä ennalta määritetyn muodon näkymän.

Taulukon ennalta määritetyt muodot ja esimerkkejä   

Muoto

Kuvaus

Esimerkki

Yleinen päivämäärä

(Oletusarvo) Päivämääräarvot näkyvät lukuina ja aika-arvot tunteina, minuutteina ja sekunteina. Access käyttää molemmissa arvolajeissa Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä päivämäärä- ja aikaerottimia. Jos arvossa ei ole aikaosaa, Access näyttää vain päivämäärän. Jos arvossa ei ole päivämäärää, Access näyttää vain ajan.

06/30/2008 10:10:42 AM

Pitkä päivämäärä

Vain päivämääräarvot näytetään Windowsin aluekohtaisten asetusten Pitkä päivämäärä -muodon mukaan.

Maanantai, elokuu 29, 2006

Keskipitkä päivämäärä

Päivämäärä näytetään muodossa pp.kk.vvvv, mutta siinä käytetään Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä päivämääräerotinta.

29/elokuu/06
29 elokuu-06

Lyhyt päivämäärä

Päivämääräarvot näytetään Windowsin aluekohtaisten asetusten Lyhyt päivämäärä -muodon mukaan.

8/29/2006
8 – 29-2006

Pitkä aika

Näytetään tunnit, minuutit ja sekunnit (sekä AM tai PM). Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10:42

Normaali aika

Näytetään tunnit ja minuutit (sekä AM tai PM). Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10

Lyhyt aika

Näytetään vain tunnit ja minuutit. Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aikaerotinta.

10:10

Mukautetun muodon käyttäminen

Kun otat käyttöön mukautettu muoto päivämäärä/aika-kentässä, voit yhdistää eri muodoissa siten, että kaksi osaa, yksi päivä, ja toisen kerran. Kyseisen esiintymän osat erotetaan toisistaan puolipisteillä. Esimerkiksi voit yhdistää yleinen päivämäärä ja pitkä kellonajan seuraavasti: m/pp/vvvv; h:mm:ss.

Vihje: Access 2010:ssä Expression Builderillä on IntelliSense-toiminto, joten voit nähdä lausekkeen vaatimat argumentit. 

 1. Siirtyminen-ruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat käyttää ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Valitse Pvm./klo-kenttä rakenneruudukon yläosasta.

 3. Valitse alaosassa muoto -ominaisuuden ruutua ja kirjoita sitten muoto.

Sisällysluettelon paikkamerkit ja erottimet mukautettu muoto   

Merkki  

Kuvaus

Päivämääräerotin

Määrittää, mihin Access sijoittaa päivien, kuukausien ja vuosien erottimen. Käytä Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä erotinta. Esimerkiksi: englanti (Yhdysvallat), käytä vinoviiva (/).

Aikaerotin

Määrittää, mihin Access sijoittaa tuntien, minuuttien ja sekuntien erottimet. Käytä Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä erotinta. Esimerkiksi: englanti (Yhdysvallat), käytä kaksoispiste (:).

c

Näyttää yleisen päivämäärämuodon.

p tai pp

Näyttää kuukauden päivän yksi- tai kaksinumeroisina. Yhden numeron Käytä yhtä paikkamerkkiä. Käytä kaksi paikkamerkkiä kaksi viimeistä numeroa.

ppp

Näyttää kolme kirjaimiksi viikonpäivän lyhyessä muodossa.

pppp

Kuvataan kaikki viikonpäivät.

ppppp

Näyttää Lyhyt päivämäärämuoto.

pppppp

Näyttää pitkä päivämäärämuoto.

v

Näyttää luvun, joka vastaa viikonpäivä.

k tai kk

Näyttää kuukauden, joko yksi- tai kaksinumeroisena lukuna.

kkk

Näyttää kolme kirjainten kuukauden nimi lyhyessä muodossa. Esimerkiksi tammikuussa näkyy muodossa tammi.

kkkk

Kuvataan kuukausien nimet.

q

Näyttää nykyisen kalenterineljänneksen (1 – 4). Esimerkiksi jos työntekijä palkata toukokuussa, Access näyttää 2 neljänneksen arvona numeron.

v

Näyttää vuoden, 1-366 päivän.

vv

Näyttää vuoden kaksi viimeistä numeroa.

Huomautus: On suositeltavaa kirjoittaa ja näyttää vuoden kaikki neljä numeroa.

vvvv

Näyttää kaikki numerot vuoden 0100 – 9999.

Aikaerotin

Määrittää, mihin Access sijoittaa tuntien, minuuttien ja sekuntien erottimen. Käytä Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä erotinta. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa, päivämäärien ja kellonaikojen näyttötavan muuttaminen Windows-alueasetusten muuttaminen.

h tai hh

Näyttää tunnin yksi- tai kaksinumeroisina.

n tai nn

Näyttää minuutit yksi- tai kaksinumeroisina.

s tai ss

Näyttää sekunnit yksi- tai kaksinumeroisina.

tttt

Näyttää pitkän kellonaikamuodon.

AM/PM

Näyttää 12 tunnin kellon arvojen jäljessä merkinnän AM tai PM. Access asettaa arvon tietokoneen järjestelmän kellon.

A/P tai a/p

Näyttää 12 tunnin kellon arvojen lopussa A, P, tai p. Access asettaa arvon tietokoneen järjestelmän kellon.

AMPM

Näyttää 12 tunnin kellon arvot, mutta käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä aamulla ja iltapäivän ilmaisimia. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa, päivämäärien ja kellonaikojen näyttötavan muuttaminen Windows-alueasetusten muuttaminen.

Välilyönti, + - $ ()

Käytä välilyöntejä, matemaattisia merkkejä (+ -), ja valuuttasymbolit ($ ¥ £) tarpeen mukaan missä tahansa merkkijonoissa. Jos haluat käyttää yleisiä matemaattisia merkkejä, kuten vinoviiva (\ tai /) ja tähteä (*), ympäröi ne lainausmerkkeihin.

"Literaaliteksti"

Ympäröi teksti, jonka haluat käyttäjien näkevän lainausmerkeissä.

\

Pakottaa Access näyttää merkin heti noudattaa. Tämä on sama kuin ympärillä lainausmerkkien sisään merkkejä.

*

Käytetään, kun merkin välittömästi tähden jälkeen tulee täyttömerkki – merkki, jolla täytetään välilyöntien. Access näyttää tavallisesti tekstin vasemmalle tasattu ja täyttää välilyönneillä alueen oikealla puolella olevaa arvoa. Voit lisätä täytön merkkien missä tahansa muodon merkkijono ja Access täyttää välilyönnit määritetyllä merkillä.

[väri]

Käyttää väriä kaikissa muodon osan arvoa. On ympäröi nimi hakasulkeisiin ja käytä jotakin seuraavista nimistä: musta, sininen, syaani, vihreä, magenta, punainen, keltainen tai valkoinen. Esimerkiksi dddd [vaaleanpunainen] Näyttää päivän vaaleanpunainen väri

Kun olet kirjoittanut muodon, Ominaisuuden päivittämisvaihtoehtojen toimintotunniste Ominaisuuden päivityksen toimintotunniste tulee näkyviin ja avulla voit käyttää muotoilua taulukon kentät ja lomakeohjausobjektit, jotka loogisesti perivät. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikkialla tietokannan, napsauta toimintotunnistetta ja valitse sitten Päivitä muoto koko kenttänimi on käytössä. Kenttänimi on tässä tapauksessa pvm. / klo-kentän nimi.

Jos valitset, että muutokset koskevat koko tietokantaa, näyttöön tulee Ominaisuuksien päivittäminen -valintaikkuna, jossa näkyvät ne lomakkeet ja muut objektit, jotka perivät uuden muodon. Ota muoto käyttöön valitsemalla Kyllä.

Tallenna muutokset, siirry taulukkonäkymään ja tarkista, vastaako muoto tarpeita.

Sivun alkuun

Lisää päivämäärän käyttämällä päivämäärä-valitsin

Päivämäärän lisääminen taulukon useilla tavoilla. Jos se on käytettävissä, käyttämällä päivämäärävalitsin-ohjausobjekti on nopea tapa.

Huomautus: Päivämäärävalitsin -ohjausobjekti ei ole käytettävissä, jos syöttörajoite käytetään päivämäärä/aika-kentässä.

 1. Napsauta kenttää, johon haluat lisätä päivämäärän, joka. Jos päivämäärävalitsin-ohjausobjekti on käytettävissä, kalenterikuvake tulee näkyviin.

 2. Valitse kalenteri-kuvaketta. Kalenteriohjausobjekti tulee näkyviin.

  Kalenteriohjausobjekti

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä nykyisen päivämäärän, valitse tänään.

  • Jos haluat valita kuluvan kuukauden päivän, valitse päivämäärä.

  • Voit valita toisen kuukauden ja päivän käyttämällä eteen- tai taaksepäin-painikkeet.

Sivun alkuun

Valitse muoto syöttörajoitetta päivämäärä ja kellonaika tietojen kirjoittamista varten

Käytä syöttörajoitetta, kun haluat varmistaa, että käyttäjät syöttävät päivämäärän ja kellonajan tiedot tietyssä muodossa. Esimerkiksi jos olet lisännyt syöttörajoitteen Anna Euroopan muodossa päivämäärät, toisen tietokannan tietojen lisääminen voi syöttää päivämääriä toiseen muotoon. Syöttörajoitteiden voi suojata taulukon, kyselyn tulosjoukkoja kentissä ja lomakkeiden ja raporttien ohjausobjektit.

Voit määrittää syöttörajoitteen yhtä muotoa, mutta samojen tietojen eri näyttömuodon. Esimerkiksi syöttörajoitteen edellyttää, että käyttäjät voivat kirjoittaa päivämäärän vvvv. MM. Lisää ja määritä muoto näyttää päivämäärän yhtenäisinä PP-KKK-vvvv, niin, että päivämäärä näkyy 24-Heinäkuu – 2008.

Lisätietoja syöttörajoitteista on artikkelissa syöttörajoitteen Kirjoita kenttään tai ohjausobjektien arvojen tietyssä muodossa.

Syöttörajoitteen lisääminen

 1. Siirtyminen-ruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, jota haluat käyttää ja valitse sitten Rakennenäkymä.

 2. Jos taulukko ei sisällä tekstikentän, valitse rakenneruudukon yläosasta tyhjä rivi, valitse Tietotyyppi -sarakkeessa, valitse tekstija Tallenna muutokset.

 3. Valitse päivämäärä- ja aikakenttä ja napsauta sitten rakenneruudukon alaosan Yleinen-välilehden Syöttörajoite-ominaisuutta.

  1. Huomautus: Syöttörajoitteiden sisältää kolme osaa, puolipisteellä eroteltuina. Ensimmäinen osa on pakollinen ja muut ovat valinnaisia. Ensimmäinen osa määrittää syöttörajoitteen ja koostuu paikkamerkki ja literaalimerkit. Toinen osa määrittää, haluatko tallentaa on syöttörajoitteen merkkejä sekä tiedot kenttään. Kirjoita 0 , jos haluat tallentaa tiedot. Kirjoita 1 , jos haluat tallentaa tiedot. Kolmas osa määrittää tietojen sijainnin osoittavan paikkamerkin. Oletusarvon mukaan Access käyttää alaviivaa (_). Jos haluat käyttää jotakin muuta merkkiä, voit kirjoittaa sen haluamaasi paikkaan muodon merkkijonon tai voit kirjoittaa sen rajoitteen kolmas osa. Myös syöttörajoitteen paikassa voi olla vain yksi merkki tai välilyönti.

 4. Kirjoita Syöttörajoite -ominaisuusruutuun 00 kkk 0000; 0; _, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  1. Access lisää useita merkkejä syöttörajoitteen, niin, että se näkyy seuraavasti: 00\LLL\0000; 0; _

 5. Kirjoitettuasi rajoitteen Ominaisuuden päivittämisvaihtoehtojen toimintotunniste tulee näkyviin, ja voit käyttää rajoitetta taulukon kentät ja lomakeohjausobjektit, jotka loogisesti perivät. Tietokannan koko muutokset käyttöön toimintotunniste Ominaisuuden päivityksen toimintotunniste ja valitse sitten Päivitä syöttörajoite koko kenttänimi on käytössä. Kenttänimi on tässä tapauksessa pvm. / klo-kentän nimi.

 6. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön koko tietokanta, Päivitys-ominaisuudet -valintaikkuna avautuu ja näyttää lomakkeet ja muut objektit, jotka perivät uuden muodon.

 7. Ota muoto käyttöön valitsemalla Kyllä ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun

Windowsin aluekohtaisten asetusten muuttamiseen, päivämäärien ja kellonaikojen näyttötavan muuttaminen

Windows tukee useita kieliä sekä päivämäärä ja kellonaika-muodot maat ja alueet, jotka käyttävät käytetyille kielille. Aluekohtaisten asetusten pvm. / klo-muotoilut vaikuttavat osa tai kaikki ennalta määritetyt ja mukautetut muodot, joita voit käyttää Access-tietojen näyttäminen. Jos Päivämääräarvon kirjoittaminen ja käyttää vinoviiva päivämääräerotinta esimerkiksi (8/29/2006) ja käytä sitten yleinen päivämäärä näyttömuodon pvm. / klo-kenttää tarkasteltaessa tietoja, voit tai ei välttämättä näy vinoviiva -merkki, joka on määritetty aluekohtaisten asetusten mukaan.

Access käyttää päivämäärä ja aika erottimet, valuuttasymbolit ja muiden näppäimistöstä puuttuvien merkkien Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyä, ellet korvaa ne mukautetun näyttömuodon.

Seuraavassa kerrotaan, miten voit määrittää ja aluekohtaisten asetusten muuttaminen.

Valitse Windows Vista   

 1. Napsauta Käynnistä -painiketta Painikkeen kuva ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Kaksoisnapsauta kello, kieli- ja alueasetukset.

  Huomautus: Jos käytät perinteistä näkymää, kaksoisnapsauta Aluekohtaiset- ja kielikohtaiset asetukset.

  Aluekohtaiset- ja kielikohtaiset asetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Valitse muotoilut -välilehti.

 4. Nykyinen muoto-kohdassa Mukauta tämä muoto.

  Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 5. Napsauta välilehteä, joka sisältää asetukset, jota haluat muokata, ja tee haluamasi muutokset.

Microsoft Windows XP (perinteinen näkymä)   

 1. Windowsin tehtäväpalkin napsauttamalla Käynnistä-painikettaja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelissa Aluekohtaiset ja kieliasetukset.

  Aluekohtaiset- ja kielikohtaiset asetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Valitse Aluekohtaiset asetukset -välilehti.

 4. Valitse standardit ja muotoilut-kohdassa Mukauta.

  Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 5. Napsauta välilehteä, joka sisältää asetukset, jota haluat muokata, ja tee haluamasi muutokset.

Microsoft Windows XP (luokiteltu näkymä)   

 1. Windowsin tehtäväpalkin napsauttamalla Käynnistä-painikettaja valitse sitten Ohjauspaneeli.

  Näyttöön tulee Ohjauspaneeli.

 2. Valitse päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset.

  Päivämäärä-, aika-, kieli- ja alueasetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Valitse Muuta numeroiden, päivämäärien ja kellonaikojen muodossa.

  Aluekohtaiset- ja kielikohtaiset asetukset -valintaikkuna tulee näkyviin.

 4. Valitse standardit ja muotoilut-kohdassa Mukauta.

  Mukauta aluekohtaiset asetukset -valintaikkuna.

 5. Napsauta välilehteä, joka sisältää asetukset, jota haluat muokata, ja tee haluamasi muutokset.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×