Päivämääräjärjestelmän, muodon tai kahdella numerolla esitettävän vuosiluvun muuttaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Päivämäärillä on usein tärkeä osa analyysissä. Usein tehtäviä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: milloin tuote on valmistettu, kauanko projektin tehtävän suorittaminen kestää tai mikä on vuosineljänneksen keskimääräinen tuotto. Päivämäärät on kirjoitettava oikein, jotta saataisiin oikeat tulokset. Yhtä tärkeää on päivämäärien muotoileminen helposti ymmärrettävään muotoon, jotta tulokset voitaisiin tulkita oikein.

Tärkeää: Koska laskentaohjelmat käyttävät päivämäärien tulkitsemiseen monimutkaisia sääntöjä, päivämääriä kirjoitettaessa on oltava erittäin täsmällinen. Vain siten päivämäärillä suoritettavat laskutoimitukset antavat mahdollisimman tarkan tuloksen.

Excel tallentaa päivämäärät järjestyslukuina, joita kutsutaan serial arvot. Esimerkiksi Excel for Windowsin 1900 1 tammikuussa järjestysluku 1 ja tammikuussa 1, 2008 on sarjanumero 39448, koska se on 447 päivää 1 tammikuussa 1900 jälkeen.

Excel tallentaa kellonajat desimaalilukuina, koska kellonaika on osa päivän. Desimaaliluku on arvo väliltä 0 (nolla) 0,99999999, joka vastaa aikaa 0:00:00 (12:00:00 AM) 23:59:59 (11:59:59 PM).

Koska päivämäärät ja kellonajat ovat arvoja, niitä voidaan laskea yhteen, vähentää ja käyttää muissa laskutoimituksissa. Näet päivämäärän järjestyslukuna ja kellonajan desimaaliosana, kun muutat päivämäärän tai kellonajan sisältävän solun muodoksi Yleinen-muodon.

Sekä Excel for Macin ja Windowsin Excel tukevat 1900- ja 1904-päivämääräjärjestelmät. Excel for Windowsin oletusarvoinen-päivämääräjärjestelmä on 1900; ja Excel for Macin oletusarvo-päivämääräjärjestelmä on 1904.

Alun perin Excel for Windowsin perusteena 1900-päivämääräjärjestelmää, koska se käytössä paremmin laskentataulukon ohjelmia, jotka on suunniteltu toimimaan MS-DOS-ja Microsoft Windows-yhteensopivuus ja tuli näin ollen oletusarvo-päivämääräjärjestelmä. Alun perin Excel for Macin perusteena on 1904-päivämääräjärjestelmä, koska se käytössä paremmin aikainen Macintosh-tietokoneissa, joihin ei tue päivämäärää 2. tammikuu 1904-yhteensopivuus ja tuli näin ollen oletusarvo-päivämääräjärjestelmä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kummankin päivämääräjärjestelmän ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä sekä kunkin päivämäärän järjestysluku.

Päivien laskentaperuste:

Ensimmäinen päivämäärä:

Viimeinen päivämäärä:

1900

1900 1 tammikuussa
(järjestysluku 1)

31. joulukuuta 9999
(järjestysluku 2958465)

1904

2. tammikuu 1904
(järjestysluku 1)

31. joulukuuta 9999
(järjestysluku 2957003)

Koska nämä kaksi päivämääräjärjestelmää käyttävät eri alkamispäivämääriä, sama päivämäärä ilmaistaan kummassakin päivämääräjärjestelmässä eri järjestyslukuna. Esimerkiksi päivämäärällä 5.7.2007 voi olla kaksi eri järjestyslukua käytettävän päivämääräjärjestelmän mukaan.

Päivien laskentaperuste:

Järjestysluku päivämäärälle 5.7.2007

1900

37806

1904

39268

Näiden kahden päivämääräjärjestelmän ero on 1 462 päivää, joten päivämäärän järjestysluku 1900-päivämääräjärjestelmässä on aina 1 462 päivää suurempi kuin saman päivämäärän järjestysluku 1904-päivämääräjärjestelmässä. Vastaavasti päivämäärän järjestysluku 1904-päivämääräjärjestelmässä on aina 1 462 päivää pienempi kuin saman päivämäärän järjestysluku 1900-päivämääräjärjestelmässä. 1 462 päivää vastaa neljää vuotta ja yhtä päivää (karkausvuoden ylimääräinen päivä).

Tärkeää: Voit varmistua siitä, että Excel tulkitsee vuosiluvut tarkoittamallasi tavalla, kirjoittamalla vuosiluvut neljällä numerolla (esimerkiksi 2005 eikä 05). Kun kirjoitat vuosiluvut neljällä numerolla, Excelin ei tarvitse yrittää tulkita vuosilukua.

Jos kirjoitat päivämäärien vuosiluvut kahdella numerolla tekstiksi muotoiltuihin soluihin tai funktion tekstiargumenttiin, kuten VUOSI("1.1.31"), Excel tulkitsee vuosiluvun seuraavasti:

 • 00 - 29     merkitsevät vuosia 2000 - 2029. Jos kirjoitat esimerkiksi päivämäärän 28.05.19, Excel olettaa, että päivämäärä on 28.5.2019.

 • 30 - 99     merkitsevät vuosia 1930 - 1999. Jos kirjoitat esimerkiksi päivämäärän 28.05.98, Excel olettaa, että päivämäärä on 28.5.1998.

Microsoft Windowsin voit muuttaa tapaa, jolla kaksinumeroinen vuosiluku tulkitaan kaikki Windows-ohjelmissa on asennettuna.

Windows 10

 1. Tehtäväpalkin hakuruutuun hakukenttään Ohjauspaneelija valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Valitse aika-, kieli- ja alueasetukset-kohdassa Muuta päivämäärä, aika- tai luvun muodon

 3. Valitse Aluekohtaiset- ja kieliasetukset.

 4. Valitse alue -valintaikkunan Lisäasetukset.

 5. Valitse Päivämäärä-välilehti.

 6. Muuta vuosisadan ylärajaa Kun vuosi merkitään kahdella numerolla, tulkitse se vuodeksi seuraavien ajanjaksojen välissä -ruudussa.

  Kun muutat ylärajan vuotta, alarajan vuosi vaihtuu automaattisesti.

 7. Valitse OK.

Windows 8

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta keskelle, valitse Etsi (tai jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeassa yläkulmassa, Siirrä hiiriosoitinta alaspäin ja valitse sitten Etsi), Kirjoita hakukenttään Ohjauspaneeli ja valitse sitten tai Valitse Ohjauspaneeli.

 2. Valitse aika-, kieli- ja alueasetukset-kohdassa Muuta päivämäärä, aika- tai luvun muodon.

 3. Valitse alue -valintaikkunan Lisäasetukset.

 4. Valitse Päivämäärä-välilehti.

 5. Muuta vuosisadan ylärajaa Kun vuosi merkitään kahdella numerolla, tulkitse se vuodeksi seuraavien ajanjaksojen välissä -ruudussa.

  Kun muutat ylärajan vuotta, alarajan vuosi vaihtuu automaattisesti.

 6. Valitse OK.

Windows 7

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Valitse alue ja kieli.

 3. Valitse alue -valintaikkunan Lisäasetukset.

 4. Valitse Päivämäärä-välilehti.

 5. Muuta vuosisadan ylärajaa Kun vuosi merkitään kahdella numerolla, tulkitse se vuodeksi seuraavien ajanjaksojen välissä -ruudussa.

  Kun muutat ylärajan vuotta, alarajan vuosi vaihtuu automaattisesti.

 6. Valitse OK.

Kun kirjoitat päivämääriä työkirjaan, Excel muotoilee oletusarvon mukaan vuosiluvut kaksinumeroisiksi. Kun muutat päivämäärän oletusmuotoilun muuksi tällä menetelmällä, aiemmin työkirjaan kirjoitetut päivämäärät muuttuvat uuteen muotoon, ellei soluja ole muotoiltu käyttämällä Muotoile soluja -valintaikkunaa (valitse Aloitus-välilehden Numero-ryhmästä valintaikkunan avain).

Windows 10

 1. Tehtäväpalkin hakuruutuun hakukenttään Ohjauspaneelija valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Valitse aika-, kieli- ja alueasetukset-kohdassa Muuta päivämäärä, aika- tai luvun muodon

 3. Valitse Aluekohtaiset- ja kieliasetukset.

 4. Valitse alue -valintaikkunan Lisäasetukset.

 5. Valitse Päivämäärä-välilehti.

 6. Valitse Päivämäärän lyhyt muoto-luettelosta muoto, joka käyttää vuosiluvun esittämiseen neljää numeroa ("vvvv").

 7. Valitse OK.

Windows 8

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta keskelle, valitse Etsi (tai jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeassa yläkulmassa, Siirrä hiiriosoitinta alaspäin ja valitse sitten Etsi), Kirjoita hakukenttään Ohjauspaneeli ja valitse sitten tai Valitse Ohjauspaneeli.

 2. Valitse aika-, kieli- ja alueasetukset-kohdassa Muuta päivämäärä, aika- tai luvun muodon.

 3. Valitse alue -valintaikkunan Lisäasetukset.

 4. Valitse Päivämäärä-välilehti.

 5. Valitse Päivämäärän lyhyt muoto-luettelosta muoto, joka käyttää vuosiluvun esittämiseen neljää numeroa ("vvvv").

 6. Valitse OK.

Windows 7

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Valitse alue ja kieli.

 3. Valitse alue -valintaikkunan Lisäasetukset.

 4. Valitse Päivämäärä-välilehti.

 5. Valitse Päivämäärän lyhyt muoto-luettelosta muoto, joka käyttää vuosiluvun esittämiseen neljää numeroa ("vvvv").

 6. Valitse OK.

Päivien laskentaperuste muuttuu automaattisesti, kun avaat tiedoston toisessa ympäristössä. Esimerkiksi jos käytät Excelin ja avaat asiakirjan, joka on luotu Excel for Mac- 1904-päivämääräjärjestelmä -valintaruutu valitaan automaattisesti.

Voit muuttaa päivämääräjärjestelmän seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Lisäasetukset.

 2. Valitse haluamasi työkirja Tätä työkirjaa laskettaessa -osasta ja valitse sitten Käytä 1904-päivämääräjärjestelmää -valintaruutu tai poista sen valinta.

Voi ilmetä ongelmia, kun kopioit ja liität päivämääriä tai kun luot ulkoisia viittauksia kahta eri päivämääräjärjestelmää perusteella työkirjojen välillä. Päivämäärät voi näkyä neljä vuotta ja yhden päivän aikaisemmin tai myöhemmin päivämäärä, jolloin oletat. Näiden ongelmien saattaa ilmetä, onko käytössäsi on Windows Excelissä ja Excel for Macin.

Esimerkiksi jos kopioi päivämäärän 5 heinäkuussa 2007 1900-päivämääräjärjestelmässä käyttävä työkirja ja liitä päivämäärän 1904-päivämääräjärjestelmä käyttävän työkirjan, päivämäärä näkyy 2011-6 heinäkuussa, joka on 1,462 päivää myöhemmin. Voit myös jos kopioi päivämäärän 5 heinäkuussa 2007 1904-päivämääräjärjestelmä käyttävä työkirja ja liitä päivämäärän 1900-päivämääräjärjestelmässä käyttävän työkirjan, päivämäärä näkyy heinäkuussa 4, 2003, joka on 1,462 päivää aiemmin. Taustatietoja on artikkelissa Excelin päivämääräjärjestelmät.

Kopiointi- ja liittämisongelman korjaaminen   

 1. Kirjoita tyhjään soluun arvo 1462.

 2. Valitse kyseinen solu ja valitse sitten Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmästä Kopioi.

 3. Valitse kaikki virheellisiä päivämääriä sisältävät solut.

  Vihje: Jos haluat peruuttaa solujen valinnan, napsauta mitä tahansa laskentataulukon solua. Katso lisätietoja, Valitse solujen, alueiden, rivien, tai sarakkeiden lisääminen laskentataulukkoon.

 4. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä ja valitse sitten Liitä määräten.

  Excelin valintanauhan kuva

 5. Valitse Liitä määräten -valintaikkunan Liitä-kohdasta Arvot ja toimi sitten Laskutoimitus-kohdassa seuraavasti.

  • Määritä päivämäärä neljää vuotta ja yhtä päivää myöhemmäksi valitsemalla Lisää.

  • Määritä päivämäärä neljää vuotta ja yhtä päivää aikaisemmaksi valitsemalla Vähennä.

Ulkoisen viittauksen ongelman korjaaminen   

Jos käytät ulkoista viittausta eri päivämääräjärjestelmää käyttävässä toisessa työkirjassa olevaan päivämäärään, voit muokata ulkoista viittausta tekemällä jommankumman seuraavista:

 • Voit määrittää neljä vuotta ja yhden päivän päivämäärä, lisätä siihen 1,462. Esimerkki:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Voit määrittää päivämäärän neljä vuotta ja yhden päivän aiemmin, Vähennä 1,462 siitä. Esimerkki:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

Muotoileminen päivämäärän haluamallasi tavalla

Päivämäärien tai kellonaikojen numeroiden näyttäminen

ENTER tietojen manuaalisesti laskentataulukon soluihin

Esimerkkejä usein käyttämiesi kaavojen valitseminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×