Uuden paikallisen tietokannan luominen

Työpöytäversion tietokanta vai verkkosovellus?

Päätä, haluatko luoda paikallisen tietokannan tai Access-verkkosovelluksessa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tärkeää    Microsoft ei enää suosittele Access-WWW-sovellusten luomista ja käyttöä SharePointissa. Voit sen sijaan luoda koodittomia yritysratkaisuja verkkoon ja mobiililaitteisiin Microsoft PowerAppsin avulla.

Access web app-malli-kuvake Access-työpöytätietokannan malli-kuvake

Access web app-malleissa on yleinen kuvake taustalla.

Access-tietokannan mallit taulukkokuvake on käynnissä taustalla.

Kun avaat Access 2016, näyttöön tulee malleja valikoiman. Tietokannan luominen ensimmäisessä vaiheessa on valitseminen Access-verkkosovelluksessa tai Access-työpöytätietokannan luomiseen. Päätös sen mukaan, mitä työkalut on käytettävissä ja tarkat tavoitteet. DNS-web Access-sovelluksen tai paikallisen tietokannan välillä, toimi seuraavasti:

Suunnittelussa huomioitavaa

On kolme tärkeää tyyliseikat kannattaa ensin.

IT-vaatimukset

Käytä Access-verkkosovelluksessa, jos:

Käytä paikallisessa tietokannassa, jos:

Voit käyttää Office 365-sivustojen hallinta yleisessä, tai jos käytössäsi on paikallisen SharePoint Server 2013: n tai SharePoint Server 2016 Access Services ja SQL Server 2012 (tai uudempi).

Et käytä SharePoint- tai jos Office 365-palvelupaketin ei ole SharePoint online-tilassa.

Haluat luotettavasti, suojatusti ja tietojen hallittavasti Microsoft Azure SQL-tietokanta tai SQL Server.

Tarvitset paikallisen tietokannan tietojen tallennusta varten, tai koottava tietoja erilaisista paikallisista tietolähteistä.

Haluat uusimmat Access Servicesin ominaisuudet käyttöösi heti, kun ne ovat käytettävissä.

Muistat odottaa seuraavaa versiota Access käyttää uusimpia ominaisuuksia.

Rakenteeseen ja tietoihin pääsy

Käytä Access-verkkosovelluksessa, jos:

Käytä paikallisessa tietokannassa, jos:

Ja organisaation ulkopuolisten henkilöiden on pystyttävä käyttämään tietoja mistä tahansa sijainnista ja useista eri laitteista.

Kaikki voivat muodostaa yhteyden tietokoneeseen, johon Access-tietokanta on tallennettu, ja käyttävät todennäköisesti verkkoyhteydessä olevalla pöytätietokoneella tai kannettavalla tietokoneella tietokannan.

Kaikilla, jotka haluavat luoda tai muokata Access-verkkosovelluksessa on Access 2016.

Ryhmän Luo ja Muokkaa tietokantojen Accessin eri versioissa.

Kaikki, joilla on käyttöoikeudet, voit tarkastella ja muokata tietoja, vaikka heillä ei olisi Access.

Olet valmis, varmista, että jokaisella tietokannan käyttäjällä on joko Access tai Access-Runtime asennettuna.

Tavoitteet ja vaatimukset

Käytä Access-verkkosovelluksessa, jos:

Käytä paikallisessa tietokannassa, jos:

Raportoinnin tarpeitasi on helppoa, tai olet OK paikallisen tietokannan avulla voit linkittää tiedot monimutkaisempia raportteja Access web App-sovelluksessa.

Haluat hallita tietokannan käyttöympäristön ulkoasua.

Käsittelemäsi ongelman ratkaisussa ei tarvita tietokannan lisäominaisuuksia.

Olet valmis jakamaan edustatietokannan uudelleen aina, kun teet muutoksen rakenteeseen.

Haluat käyttöliittymän yksinkertaisesta ja helppokäyttöisestä ulkoasu.

On monimutkaisia erilaista, lisäksi Accessin yksinkertainen Yhteenvetoraporttien web apps (esimerkiksi tarvitset muita tietokantoja integroida raportin tai raportin).

Haluat, että rakenteeseen tehdyt muutokset ovat heti käytettävissä.

Tarvitset lisäominaisuuksia, kuten:

 • Visual Basic for Applications.

 • Linkittämällä ulkoiseen lähteeseen, ei ainoastaan vain luku-muotoisiin SharePoint-luettelot.

 • Päivitä ja Ristiintaulukointikyselyjen käyttäminen.

 • Tietojen tuominen XML, tietopalvelujen, HTML-asiakirjoista tai Outlook-kansioista.

Yksityiskohtaiset Access web App-sovellusten ja työpöytätietokantojen väliset erot

Seuraavissa taulukoissa on korostettu useita Access-verkkosovelluksissa ja Access-työpöytätietokantojen välisiä eroja helpottavat sopiva vaihtoehto.

Aloittaminen

Ominaisuus

Access-verkkosovellus

Access-tietokannan

Mallit

Web-sovellusmallit ovat käytettävissä Office-kaupasta ja Accessissa.

Taulukkomallit ovat käytettävissä, kun luot taulukoita.

Työpöydän tietokantamallit ovat käytettävissä Office.com sekä Accessissa.

Sovellusosat, jossa on useita tietokantaobjekteja sisältävät mallit, ovat käytettävissä sovellusosavalikoimassa.

Tietotyyppiosat ovat käytettävissä kentissä.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet periytyvät siitä SharePoint-sivustoon, jossa Verkko-sovellus on luotu.

Määrittää käyttöoikeudet henkilöille järjestelmätiedoston käyttöoikeuksien mukaan.

Voit salata tietokannan salasanalla.

Tietojen syöttämisessä, tarkastelemisessa ja muokkaamisessa Työkalut

Kirjoita ja tarkastella tietoja selaimen avulla.

Käyttö edellyttää luominen tai muokkaaminen Access-verkkosovelluksessa.

Access- tai Access Runtime-ohjelmaa (saatavana osana Access tai maksuttomana latauksena) vaaditaan tietojen.

Voit luoda tai muokata tietokannan tarvitaan Access.

Tietosäilö

Alue

Access-verkkosovellus

Access-tietokannan

Tietojen tallennussijainti

Jos käytät Office 365: n SharePoint Onlinessa, tiedot tallennetaan Microsoft Azure SQL-tietokantaan.

Jos käytät omaa paikallisen SharePoint Server 2013 tai SharePoint 2016-ympäristön, tiedot tallennetaan paikallisesti SQL Server.

Tiedot tallennetaan paikallisen Access-tietokannassa.

SQL Serveriä edellytetään

Jos käytät Office 365: n SharePoint Onlinessa, SMicrosoft isännöi tietokantoja, Microsoft Azure SQL-tietokantaan.

Jos käytät omaa asennettu SharePoint Server 2013 tai SharePoint 2016, SQL Server ei tarvita.

SQL Server ei ole pakollinen.

Tietokannan koko

Jos käytät SharePoint Online-tietokannan kokorajoitus on 1 gigatavu (gt).

Jos käytät SharePoint Server 2013 tai SharePoint 2016 ja paikallisten SQL Server-tietokannan kokoa hallitaan SQL Serverin kautta.

Kummassakin tapauksessa pakattujen tietojen on oltava alle 100 Mt, jos aiot varmuuskopioida tiedot tallentamalla sovelluspaketin.

2 gt tallennustilaa ovat käytettävissä tietoja ja objekteja.

Tietojen tallentaminen

Tehtävä

Access-verkkosovellus

Access-tietokannan

Kopioiminen ja liittäminen Excelistä, Wordista tai muista lähteistä

Kyllä, voit liittää tietoja Accessiin muista lähteistä.

Kyllä, voit liittää tietoja Accessiin muista lähteistä.

Tietojen tuominen kohteesta:

Excel

Accessin ODBC-tietokannat, kuten SQL Server

Tekstitiedostot tai tiedostot, jonka arvot on erotettu luetteloerottimella (CSV)

SharePoint-luettelo

Excel

Accessin ODBC-tietokannat, kuten SQL Server

Teksti- tai CSV-tiedostoja

SharePoint-luettelo

XML

Tietopalvelut

HTML-asiakirjoista

Outlook-kansioista

Tietojen liittäminen taulukkoon

Kopioi tiedot uuteen taulukkoon. Kopioi ja liitä tiedot aiemmin luodun taulukon manuaalisesti tai ohjatulla Tietomakron.

Tietojen liittäminen taulukkoon ohjatulla tuontitoiminnolla.

Tietoihin linkittäminen kohteissa:

SharePoint-luettelot (vain luku)

Excel

Accessin ODBC-tietokannat, kuten SQL Server

Teksti- tai CSV-tiedostoja

SharePoint-luettelo

HTML-asiakirjoista

Outlook-kansioista

Tietokannan rakenne

Alue

Access-verkkosovellus

Access-tietokannan

Taulukot

Taulukkomallit ovat käytettävissä.

Taulukoita voi piilottaa.

Sovellusosan mallit ovat käytettävissä.

Taulukoiden yhteydet

Haun tietotyypin luominen muodostaa yhteyden. Voit tarkastella tietoja yhteyden, valitse haku -kenttään ja valitse sitten Muokkaa hakukenttiä.

Taulukon yhteyksien tarkastellaan Yhteydet-ikkunassa.

Kyselyt

Ei muutoskyselyjä ovat käytettävissä.

Tietomakroja käytetään, kun kohteita päivitetään, liitetään ja poistetaan.

Muutoskyselyt ovat käytettävissä.

Ristiintaulukointikyselyt ovat käytettävissä.

Lomakkeet ja näkymät

Access-verkkosovelluksissa lomakkeita kutsutaan näkymiä.

Vuorovaikutteinen näkymän suunnittelu on käytettävissä.

Pikkukuvat voidaan näyttää.

Näkymätyypit:

 • Luettelotiedot

 • Taulukkonäkymä

 • Tyhjä (esimerkiksi mukautetut valikkonäytöt ja ponnahdusikkunat, joka sisältää vastaavan tietueen ja muut)

 • Yhteenveto (kenttään perustuen Laske summa, keskiarvo, ponnahdusikkunoiden voi käyttää alirakenteeseen)

Ohjatun lomakkeen luomisen on käytettävissä.

Lomaketyypit:

 • Useita kohteita

 • Taulukkonäkymä

 • Jaetut lomakkeet

 • Modaaliset valintaikkunat

Lomakkeen asettelu

 • Ruudukkoon kohdistaminen

 • Ohjausobjekteja voi järjestää uudelleen ja muokata joissakin tapauksissa.

 • Mukautettava toimintorivi

Kuvapisteen kuvapisteen ohjausobjektin Jaa lomakkeet, alilomakkeet, välilehtiohjausobjektit ja modaaliset valintaikkunat ovat käytettävissä.

Tietojen tallentamisohjausobjekti

Kaikki perusohjausobjektit ovat käytettävissä, mukaan lukien:

 • Johdannaisohjausobjektit (vain Office 365)

 • Liittyvät kohteet

 • Automaattinen täydennys

Muut verkko, siirtyminen ja kaavio-ohjausobjektit ovat käytettävissä.

Tietojen hakeminen

Asetukset ovat käytettävissä Käyttöliittymän ja, kun mukautetut ratkaisut-ominaisuuksilla.

Raportit

Yksinkertainen yhteenveto- ja ryhmittelynäkymät näkymät ovat käytettävissä.

Perinteisiä Access-raportteja käyttämällä erillinen Access-tietokannan, joka on liitetty Microsoft Azure SQL-tietokanta, johon Access web app-tietoihin on tallennettu.

Luomalla mukautettuja raportteja.

Makrot

Automatisoida Käyttöliittymän ja Tietotoiminnot toimitettujen makrojen avulla.

Automatisoida Käyttöliittymän ja Tietotoiminnot makrojen tai VBA avulla.

ActiveX-komponentit ja dataobjektit

ActiveX-komponentit ja dataobjektit eivät ole käytettävissä.

ActiveX-komponentit ja dataobjektit ovat käytettävissä.

Sähköposti-ilmoitukset

Lähetä sähköposti-ilmoitukset Office 365: ssä tietomakrojen avulla.

Makrojen avulla voit lähettää sähköposti-ilmoitukset

Työkalut

Työkalu

Access-verkkosovellus

Access-tietokannan

Ohjattu taulukon analysoiminen voi tunnistaa tarpeettomat tiedot

Ohjattu taulukon analysoiminen ei ole käytettävissä.

Tunnistaa tarpeettomat tiedot Ohjattu taulukon analysoiminen kanssa.

Järjestäminen ja korjaaminen

Järjestä ja korjaa Taulukkotyökalut eivät ole käytettävissä.

Järjestä ja korjaa tarjolla.

Tietokannan dokumentointi

Tietokannan dokumentointi ei ole käytettävissä.

Tietokannan dokumentointi on käytettävissä.

Suorituskyvyn analysointi

Suorituskyvyn analysoiminen ei ole käytettävissä.

Suorituskyvyn analysoiminen on käytettävissä.

Tieto- ja rakenneprosessien varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Vaikka tietokanta on tallennettu Microsoft Azure, on suositeltavaa varmuuskopioida säännöllisesti kohteet paikallisesti.

Varmuuskopioi, siirrä tai ota käyttöön Access-verkkosovelluksessa tallentamalla se sovelluspaketiksi.

Pakkaa vain online- tai sekä web app-rakenne ja tiedot rakenne.

Varmuuskopioi tiedot tai sekä tiedot että rakenne tallentamalla tietokantatiedosto.

Haluatko lisätietoja?

Kannattaako minun luoda Access-sovellus vai Access-työpöytätietokanta?

Excel-koulutus

Outlook-koulutus

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×