Office
Kirjaudu sisään

Pääkomponentin ja tietokomponentin lisääminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Office InfoPathissa voit pääkomponenttien ja tietokomponenttien avulla liittää ohjausobjektin toiseen ohjausobjektiin siten, että ensimmäisessä ohjausobjektissa tehty valinta määrittää, mitä toisessa ohjausobjektissa näkyy.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Pääkomponentin ja tietokomponentin käyttäminen

Yhteensopivuuden huomioon otettavia seikkoja

Pääkomponentti/tietokomponentti-ohjausobjektin lisääminen

Oletusarvoinen pääkomponentti/tietokomponentti-yhteyden muuttaminen

Pääkomponentin ja tietokomponentin käyttäminen

Pääkomponentti ja tietokomponentti ovat kaksi erillistä ohjausobjektia, jotka liittyvät toisiinsa. Näistä ohjausobjekteista toinen on määritetty pääkomponentiksi ja toinen tietokomponentiksi. Pääkomponentti on aina toistuva taulukko. Tietokomponentti voi olla toistuva taulukko tai toistuva osa.

Voit käyttää pääkomponenttia ja tietokomponenttia seuraavissa tilanteissa:

 • Haluat, että lomakemalliin perustuvaa lomaketta täyttävät käyttäjät voivat käsitellä tehokkaammin suuria määriä tietoja.

 • Haluat näyttää yksi-yhteen-suhteen. Voit käyttää pääkomponenttia ja tietokomponenttia esimerkiksi suunnitellessasi henkilöstöhallinnan lomakemallia, joka liitetään työntekijöiden tietueiden tietokantaan. Pääkomponentti voi näyttää työntekijän nimen ja ammattinimikkeen sekä tietokomponentti puolestaan työntekijän sijainnin, töihinottopäivämäärän ja syntymäajan.

 • Haluat näyttää yksi-moneen-suhteen. Voit esimerkiksi käyttää pääkomponenttia jonkin tietueryhmän (esimerkiksi asiakkaiden nimien) näyttämiseen ja tietokomponenttia näihin tietueisiin liittyvien muiden tietojen (esimerkiksi asiakkaiden tilausten) näyttämiseen.

Seuraavassa kuvassa henkilöstöhallintaosaston työntekijät hakevat yksityiskohtaisia tietoja jostakin työntekijästä napsauttamalla toistuvan taulukon riviä.

Työntekijän tietoja lomakkeen pääkomponentissa ja tietokomponentissa

Kun käyttäjät napsauttavat toistuvan taulukon tiettyä riviä (pääkomponentti), muualla lomakkeen toistuvassa osassa tai toistuvassa taulukossa (tietokomponentti) näytetään yksi tai useita yksityiskohtaisia tietueita.

InfoPath-ohjelman mukana toimitetaan aiemmin luotu pääkomponentti ja tietokomponentti, jotka voit lisätä Ohjausobjektit-tehtäväruudun avulla. Voit myös luoda pääkomponentin ja tietokomponentin lisäämällä toistuvan taulukon ja toistuvan osan (tai kaksi toistuvaa taulukkoa) ja muuttamalla sitten kunkin ohjausobjektin ominaisuuksia.

Jos lomakemallia tarkastellaan pääasiallisesti tietokoneen näytöltä, voit sijoittaa tietokomponentin lomakemallin vieritysalue sisään. Jos ohjausobjektissa näytetään suuria määriä tietoja, käyttäjät voivat tällöin selata tietoja vierittämällä. Huomaa, ettei tämä ole paras vaihtoehto, jos käyttäjät haluavat tulostaa lomakkeen. Näytössä vieritysalueen sisällä piilossa olevat tiedot ovat nimittäin myös piilossa tulostetussa lomakkeessa.

Sivun alkuun

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

Kun suunnittelet lomakemallia InfoPathissa, voit suunnitella selainyhteensopiva lomakemalli. Suunniteltaessa selainyhteensopivaa lomakemallia pääkomponentit ja tietokomponentit eivät ole käytössä Ohjausobjektit-tehtäväruudussa, koska niitä ei voida näyttää Web-selaimessa.

Vaikka Toistuvan osan ominaisuudet- ja Toistuvan taulukon ominaisuudet -valintaikkunoiden Pääkomponentti/tietokomponentti-välilehti on käytettävissä, tämän välilehden asetuksia ei voi kuitenkaan käyttää (näkyvät himmennettyinä).

Voit kiertää tämän rajoituksen, haluat ehkä lomakemallia, jotta käyttäjät voivat näyttää kaksi näkymää, ”perustyyli-näkymä, jossa luetellaan tiettyjä kohteita ja” tiedot ”-näkymä, jossa laajennetut tiedot näkyvät perustyyli-näkymässä kunkin kohteen.

Sivun alkuun

Pääkomponentin ja tietokomponentin lisääminen

Pääkomponentin ja tietokomponentin lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Kun lisäät pääkomponentin ja tietokomponentin ohjausobjektit -tehtäväruudussa, InfoPath lisää toistuvan taulukon ja toistuva osa, joka on sidottu tietolähteen samaan toistuva ryhmä . Oletusarvon mukaan sekä ohjausobjektit sisältävät muita ohjausobjekteja, jotka on sidottu toistuvan ryhmän kenttiin.

Seuraavassa kuvassa näkyy pääkomponentin ja tietokomponentin suunnittelutila.

Pääkomponentti/tietokomponentti-ohjausobjekti, jossa on valittuna tietokomponentti suunnittelutilassa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Pääkomponentti/tietokomponentti-ohjausobjektit on aina sidottu toistuva ryhmät. Seuraavassa esimerkissä pääkomponentin ja tietokomponentin on sidottu toistuvan ryhmän Tietolähde -tehtäväruudun d: työntekijät .

Tietolähteen lomakemallin ja toistuvan ryhmän pääkomponentin ja tietokomponentin välinen suhde

Huomautus: Yksi-moneen-yhteyden pääkomponentissa ja tietokomponentissa on yleensä sidottu samaan toistuvaan ryhmään. Lisätietoja yksi-moneen-yhteyden sen sijaan, että yksi-yhteen-yhteyden muodostaminen on tämän artikkelin kohdassa Muuta oletusarvoista pääkomponentti/tietokomponentti-yhteys .

Pääkomponentin ja tietokomponentin lisääminen uuteen, tyhjään lomakemalliin

InfoPath-ohjelman mukana toimitetaan aiemmin luotu pääkomponentti ja tietokomponentti, jotka voit lisätä Ohjausobjektit-tehtäväruudun avulla. Voit myös luoda pääkomponentin ja tietokomponentin lisäämällä toistuvan taulukon ja toistuvan osan (tai kaksi toistuvaa taulukkoa) ja muuttamalla sitten kunkin ohjausobjektin ominaisuuksia.

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Pääkomponentti/tietokomponentti.

 4. Kirjoita pääkomponentin sarakkeiden määrä Pääkomponentin tai tietokomponentin lisääminen -valintaikkunan Pääkomponentin sarakkeiden määrä -ruutuun.

 5. Kirjoita tietokomponentin kenttien määrä Tietokomponentin kenttien määrä -ruutuun.

  InfoPath lisää lomakemalliin kaksi ohjausobjektia, joista ensimmäisen selitteessä lukee Toistuva taulukko (pääkomponentti) ja toisen selitteessä lukee Toistuva osa (tietokomponentti).

 6. Voit testata pääkomponentin ja tietokomponentin suhdetta valitsemalla vakiotyökalurivin Esikatsele ja kirjoittamalla sitten haluamasi tiedot pääkomponenttiin. Tietokomponentissa näytetään pääkomponenttiin liittyviä tietoja.

Pääkomponentin ja tietokomponentin lisääminen aiemmin luotuun tietolähteeseen perustuvaan lomakemalliin

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun Extensible Markup Language (XML)-tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä Tietolähde tehtäväruudun. Tässä skenaariossa voit lisätä pääkomponentin ja tietokomponentin ohjausobjektit -tehtäväruudussa seuraavassa kuvatulla tavalla.

Voit sitoa pääkomponentin ja tietokomponentin tarpeen mukaan samaan toistuvaan ryhmään tai eri toistuviin ryhmiin. Pääkomponentin ja tietokomponentin sisällä näkyvät ohjausobjektit sidotaan toistuvaan ryhmään kuuluviin kenttiin.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -luettelosta Toistuva taulukko.

 4. Valitse ohjatun toistuvan taulukon sidonnan ensimmäiseltä sivulta se toistuva ryhmä, johon haluat sitoa taulukon rivit, ja valitse Seuraava-painike. Jos taulukossa on vain yksi sarake, voit valita toistuvan kentän toistuvan ryhmän sijasta.

  Vihje: Voit luoda uuden toistuvan ryhmän, johon sidot taulukon, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ryhmää, johon haluat lisätä toistuvan ryhmän, valitsemalla pikavalikosta Lisää ja kirjoittamalla toistuvan ryhmän ominaisuudet Kentän tai ryhmän lisääminen -valintaikkunaan.

 5. Voit lisätä taulukkoon sisällytettäviä sarakkeita kaksoisnapsauttamalla kenttiä Tietojen sidonta -luettelossa.

  Vihje: Voit luoda sarakkeeksi lisättävän uuden kentän, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ryhmää, johon taulukko on sidottu, valitsemalla pikavalikosta Lisää ja kirjoittamalla kentän ominaisuudet Kentän tai ryhmän lisääminen -valintaikkunaan.

 6. Jos haluat muuttaa sarakkeiden järjestystä, valitse sarake Taulukon sarakkeet -luettelosta ja valitse sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas ja napsauta sitten Valmis-painiketta.

 7. Kaksoisnapsauta lomakemallin taulukon alla olevaa Toistuva taulukko -otsikkoa.

 8. Valitse Pääkomponentti/tietokomponentti-välilehti.

 9. Valitse Määritä pääkomponentiksi, kirjoita nimi Pääkomponentin tunnus -ruutuun ja valitse sitten OK.

 10. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä toistuvan osan (tietokomponentin).

 11. Valitse Ohjausobjektit-tehtäväruudun Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Toistuva osa.

  Huomautus: Voit vaihtoehtoisesti käyttää tietokomponenttina jotakin toista toistuvaa taulukkoa.

 12. Valitse ohjatun toistuvan osan sitomisen ensimmäiseltä sivulta se toistuva ryhmä, johon haluat sitoa osan rivit, ja valitse OK-painike.

 13. Kaksoisnapsauta lomakemallin taulukon alla olevaa Toistuva osa -otsikkoa, joka näkyy lomakemallin osan alapuolella.

 14. Valitse Pääkomponentti/tietokomponentti-välilehti.

 15. Valitse Määritä tietokomponentiksi ja napsauta sitten pääkomponentin nimeä Liitä pääkomponentin tunnukseen -luettelossa.

 16. Voit muuttaa oletusarvon, yksi-yhteen pääkomponentin ja tietokomponentin suhteen yksi-moneen-yhteys, avaimen kentän mukaan kohdasta Pääkomponentti/tietokomponentti-yhteydenja valitse sitten vieressä avain kentässä ( Valitse XPath Tietolähde-painike Master) ja avaimen kentät, jotka haluat kenttää (tiedot) -ruutuihin.

 17. Voit testata pääkomponentin ja tietokomponentin suhdetta valitsemalla vakiotyökalurivin Esikatsele ja kirjoittamalla sitten haluamasi tiedot pääkomponenttiin. Tietokomponentissa näytetään pääkomponenttiin liittyviä tietoja.

Vihje: Voit myös käyttää Tietolähde-tehtäväruutua pääkomponentin ja tietokomponentin lisäämiseen. Voit luoda pääkomponentin Tietolähde-tehtäväruudussa napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella toistuvaa ryhmää, johon haluat sitoa pääkomponentin, ja valitsemalla sitten pikavalikosta Toistuva taulukko. Luo tietokomponentti noudattamalla samoja yleisvaiheita.

Sivun alkuun

Pääkomponentin ja tietokomponentin välisen oletussuhteen muuttaminen

Kun lisäät lomakemalliin pääkomponentin ja tietokomponentin käyttämällä Ohjausobjektit-tehtäväruutua, Infopath luo pääkomponentin ja tietokomponentin välille yksi-yhteen-suhteen. Yksi-yhteen-suhde tarkoittaa sitä, että kutakin pääkomponentin valintaa kohden tietokomponentissa näytetään vain yksi vastaava tulos.

Voit muuttaa pääkomponentin ja tietokomponentin suhteen oletusarvoisesta yksi-yhteen-suhteesta yksi-moneen-suhteeksi. Yksi-moneen-suhde tarkoittaa sitä, että kutakin pääkomponentin valintaa kohden tietokomponentissa näytetään useita vastaavia tuloksia.

Kun lisäät lomakemalliin pääkomponentin ja tietokomponentin, InfoPath lisää oletusarvon mukaan toistuvan taulukon ja toistuvan osan. Molemmat ohjausobjektit sidotaan tietolähteen samaan toistuvaan ryhmään. Oletusarvon mukaan molemmat näistä ohjausobjekteista voivat sisältää muita ohjausobjekteja, jotka on sidottu toistuvan ryhmän kenttiin. Yksi-moneen-suhteessa pääkomponentti ja tietokomponentti sidotaan kuitenkin yleensä eri toistuviin ryhmiin.

Jos olet lisännyt lomakemalliin pääkomponentin ja tietokomponentin Ohjausobjektit-tehtäväruudusta ja haluat muodostaa yksi-moneen-suhteen yksi-yhteen-suhteen asemesta, voit poistaa InfoPathin luoman tietokomponentin. Sen jälkeen voit luoda uuden, sopivamman tietokomponentin seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. Valitse tietokomponentiksi määritetty toistuva osa ja paina sitten DEL-näppäintä.

 2. Lisää lomakemalliin uusi toistuva osa.

  Toimintaohjeet

  1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

  2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

  3. Valitse Ohjausobjektit-tehtäväruudusta Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu.

  4. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Toistuva osa.

 3. Lisää toistuvaan osaan haluamasi ohjausobjektit.

  Toimintaohjeet

  1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

  2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

  3. Valitse Ohjausobjektit-tehtäväruudusta Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu.

  4. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdassa lisättävä ohjausobjekti.

  5. Toista vaiheet 1 - 4 jokaisen lisättävän ohjausobjektin osalta.

 4. Kaksoisnapsauta lomakemallin toistuvaa osaa.

 5. Valitse Pääkomponentti/tietokomponentti-välilehti.

 6. Valitse Pääkomponentin ja tietokomponentin asetukset -kohdasta Määritä tietokomponentiksi.

 7. Valitse Liitä pääkomponentin tunnukseen -luettelosta pääkomponentin nimi.

 8. Valitse Pääkomponentin ja tietokomponentin suhde -kohdassa Avainkentän mukaan.

 9. Napsauta kenttää (perus) -ruudun vieressä Valitse XPath Tietolähde-painike ja valitse kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunassa avaimen kentän pääkomponentin ja valitse sitten OK.

 10. Napsauta kenttää (tiedot) -ruudun vieressä Valitse XPath Tietolähde-painike ja valitse tietokomponentin avaimen kentän kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunassa ja valitse sitten OK.

Vihje: Jos haluat luoda yksi-moneen-suhteen, kun luot pääkomponentin ja tietokomponentin ensimmäistä kertaa, harkitse oman pääkomponentin ja tietokomponentin luomista manuaalisesti sen asemesta, että käyttäisit Ohjausobjektit-tehtäväruudun aiemmin luotua pääkomponenttia ja tietokomponenttia. Voit luoda oman ohjausobjektin muodostamalla pääkomponentin ja tietokomponentin suhteen joko lomakemallin toistuvan taulukon ja toistuvan osan välille tai kahden toistuvan taulukon välille. Voit tehdä tämän avaamalla kunkin ohjausobjektin Ominaisuudet-valintaikkunan ja määrittämällä sitten toisen ohjausobjektin pääkomponentiksi ja toisen tietokomponentiksi. Muokkaamalla tietokomponentin ominaisuuksia voit määrittää sitten yksi-moneen-suhteen avainkenttien avulla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×