Outlookin verkkoversion näppäimistön pikanäppäimet

Tässä artikkelissa mainitut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Pikanäppäimet eivät välttämättä ole samat muunkielisissä näppäimistöissä.

Usein käytetyt pikanäppäimet

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Outlookin käytetyimmät pikanäppäimet.

Toimi näin:

Näppäin

Lisää liite

Alt, sitten H ja sitten AF samanaikaisesti

Lihavoi

Ctrl+B

Sulje viesti

Esc

Kopioi

Ctrl+C

Luo uusi sähköpostiviesti

Ctrl+N

Luo uusi kohde

Ctrl+N

Poistaa viesti tai kohde

Delete

Lähetä viesti edelleen

Ctrl+F

Lähetä viesti edelleen liitteenä

Ctrl+Alt+F

Siirry kalenterinäkymään

Ctrl+2

Lisää tiedosto

 • ALT+N ja sitten AF samanaikaisesti, jos haluat liittää tiedoston uuteen viestiin

 • ALT+N ja sitten AM samanaikaisesti, jos haluat liittää Outlook-kohteen uuteen viestiin

 • ALT+N ja sitten AA samanaikaisesti, jos haluat liittää käyntikortin uuteen viestiin

 • ALT+N ja sitten AA samanaikaisesti, jos haluat liittää kalenterin uuteen viestiin

Siirrä kansioon

Ctrl+Vaihto+B

Avaa

Enter

Lue sähköpostiviesti

Enter

Vastaa kaikille

Ctrl+Vaihto+R

Vastaa sähköpostiviestiin

Ctrl+R

Hae

Ctrl+E

Lähetä sähköpostiviesti

Alt+S

Lähetä/vastaanota

F9

Posti-, Kalenteri-, Henkilöt- ja Tehtävät-kohtiin siirtyminen

Voit siirtyä Outlook -sovelluksen eri ominaisuuksiin ja toimintoihin käyttämällä siirtymispalkkien vakiokomentoja ja painikkeita, tai voit käyttää pikanäppäimiä. Olemme olet ryhmitelleet pikanäppäimet tyypeittäin.

Muut pikanäppäimet

Voit siirtyä Outlook Web App -ikkunan yläreunan kohteiden välillä käyttämällä eri näppäinyhdistelmiä.

 • Nuoli oikealle- ja Nuoli vasemmalle -näppäimillä voit siirtyä sähköpostin, kalenterin, henkilöiden ja tehtävien välillä.

 • Tietoihin, asetuksiin, hakuun ja ohjeeseen pääset sarkaimella.

 • Kun olet korostanut alueen, voit siirtyä siihen korostamalla sen ja painamalla Enter-näppäintä.

Voit sulkea avoinna olevan lomakkeen tai valintaikkunan painamalla Esc-näppäintä. Jos teet näin, kaikkia lomakkeeseen tai valintaikkunaan lisäämiäsi tietoja ei ehkä kuitenkaan tallenneta.

Yleiset pikanäppäimet siirtymiseen

Käytössäsi on yleisiä pikanäppäimiä siirtymiseen esimerkiksi sähköpostikansiossa tai -luettelossa.

Pikanäppäin

Toiminto

Alanuoli

Siirtyy alas luettelossa tai vierittää alas ikkunassa.

Ctrl+Vaihto+B

Siirtää kansioon.

Sarkain

Siirtyy seuraavaan alueeseen tai kohteeseen.

Vaihto+Sarkain

Siirtyy edelliseen alueeseen tai kohteeseen.

Ylänuoli

Siirtyy ylös luettelossa tai vierittää ylös ikkunassa.

Yleiset toimintojen pikanäppäimet

Alla on pikanäppäimiä, joiden avulla voit suorittaa joitakin perustoimintoja.

Pikanäppäin

Toiminto

Esc

Sulkee kohteen.

Ctrl+N tai N

Luo uuden kohteen, joka on samaa tyyppiä kuin nykyinen kansio.

Lisäasetukset

 • Ctrl+Vaihto+K uuden tehtävän luomiseen.

 • Ctrl+Vaihto+M uuden sähköpostiviestin luomiseen.

 • Ctrl+Vaihto+A uuden tapaamisen luomiseen.

 • Ctrl+Vaihto+Q uuden kokouksen luomiseen.

 • Ctrl+Vaihto+C uuden yhteystiedon luomiseen.

E

Luo arkistokansion, jos sellaista ei ole vielä luotu. Siirtää sitten sähköpostiviestejä Arkisto-kansioon, kun painat E valittujen viestien kohdalla.

Alt+Q tai Ctrl+E tai Ctrl+Alt+A tai F3

Siirtyy hakuruutuun.

Ctrl+F6

Siirry alueesta toiseen ylätasolla.

Huomautukset: 

 • Kun olet päässyt haluamallesi alueelle, voit siirtyä haluamaasi kohteeseen nuolinäppäimillä ja painamalla Enter, kun haluat käsitellä kyseistä kohdetta.

 • Sähköpostissa näppäinyhdistelmällä Ctrl+F6 liikutaan ylälaidan siirtymispalkin, henkilökohtaisen tilan, uusien kohteiden, kansioiden ja lukuruudun välillä.

Pikavalikko-näppäin

Kakkospainiketta vastaava näppäin vaihtoehdon valitsemiseen. Windows-yhteensopivissa näppäimistöissä näppäin sijaitsee välilyönnin oikealla puolella.

Enter

Valitse viesti, kalenterikohde, yhteystieto tai tehtävä ja avaa korostettu vaihtoehto uudessa ikkunassa.

F9

Lähettää/vastaanottaa viestit.

Lisäasetukset

 • Ctrl+Vaihto+S lähetys- ja vastaanottoryhmien määrittämiseen.

 • Ctrl+M aloittaa lähetyksen tai vastaanottamisen.

 • Vaihto+F9 aloittaa lähettämisen/vastaanottamisen nykyisen kansion osalta ja hakee kohteet kokonaisuudessaan (otsikko, kohde ja liitteet).

Tekstin muokkaamisen pikanäppäimet

Tekstin muokkaamisen pikanäppäimet ovat Outlookissa samat kuin muissa Microsoft-tuotteissa.

Pikanäppäin

Toiminto

Ctrl+C

Kopioi valinnan leikepöydälle.

Ctrl+X

Leikkaa valinnan leikepöydälle.

Askelpalautin

Poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan valinnan tai merkit.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta, mutta ei poista välilyöntiä sanan edestä.

Ctrl+L

Avaa hyperlinkin tekstin valintaikkunan.

Ctrl+V

Liittää leikepöydän sisällön nykyiseen sijaintiin.

Ctrl+Y

Toistaa viimeisimmän toiminnon.

Ctrl+Z

Peruuttaa viimeisimmän toiminnon.

Lisää

Siirtyminen tekstin lisäämisestä tekstin korvaamiseen ja päinvastoin

Tekstin muotoilemisen pikanäppäimet

Tekstin muotoilemisen pikanäppäimet, joita voit käyttää Outlookissa, ovat jo ehkä sinulle entuudestaan tuttuja. Microsoft on vakioinut monien Microsoft-tuotteiden tekstin muotoilemisen pikanäppäimet.

Pikanäppäin

Toiminto

Ctrl+B

Lihavoi.

Ctrl+I

Kursivoi.

Ctrl+U

Alleviivaa.

Sähköposti

Kansioluettelon pikanäppäimet

Seuraavassa ovat kansioluettelon yleisimmin käytetyt pikanäppäimet.

Pikanäppäin

Toiminto

Vasen nuoli

Pienentää valitun kansion.

Oikea nuoli

Laajentaa valitun kansion.

F2

Nimeää valitun kansion uudelleen.

Viestiluettelon ja lukulistan pikanäppäimet

Tässä on pikanäppäimiä, joiden avulla voit suorittaa saman toiminnon riippumatta siitä, työskenteletkö viestiluettelossa vai lukulistassa.

Pikanäppäin

Toiminto

Lisää

Käyttää oletusmerkintää valitulle keskustelulle tai viestille avaamatta merkintävalikkoa.

Huomautus: Jos keskustelu tai viesti on jo merkitty, Lisää merkitsee keskustelun tai viestin valmiiksi. Tämä toimii myös, kun valittuna on useita keskusteluja tai viestejä.

Esc

Peruuttaa haun.

Huomautus:  Jos pikavalikko on avoinna, Esc-näppäin sulkee pikavalikon mutta ei peruuta hakua.

Delete tai Ctrl+D

Poistaa valitun viestin tai kohteen.

Ctrl+Q tai Q

Merkitsee valitun keskustelun tai viestin luetuksi.

Ctrl+U tai U

Merkitsee valitun keskustelun tai viestin lukemattomaksi.

Vaihto+Deletetai Vaihto+D

Poistaa valitun viestin tai kohteen pysyvästi.

Viestiluettelon pikanäppäimet

Pikanäppäiminä käytetään usein samoja näppäimiä tai näppäinyhdistelmiä. Toimintojen suorittaminen voi kuitenkin poiketa sen mukaan, mitä aluetta olet käyttämässä. Seuraavia pikanäppäimiä käytetään viestiluettelon kanssa.

Pikanäppäin

Toiminto

Esc

Peruuttaa haun.

Huomautus: Jos pikavalikko on avoinna, Esc-näppäin sulkee pikavalikon mutta ei peruuta hakua.

Vaihto+Alanuoli

Valitsee luettelon nykyisen ja seuraavan viestin. Voit valita useita peräkkäin olevia viestejä.

Vaihto+Ylänuoli

Valitsee luettelon nykyisen ja edellisen viestin. Voit valita useita peräkkäin olevia viestejä.

Home tai Ctrl+Home

Valitsee kansion ensimmäisen viestin.

Page Down

Valitsee vähintään kaksisivuisen viestiluettelon seuraavan sivun ensimmäisen viestin.

Page Up

Valitsee vähintään kaksisivuisen viestiluettelon edellisen sivun ensimmäisen viestin.

End tai Ctrl+End

Valitsee kansion viimeisen viestin.

Lukulistan pikanäppäimet

Pikanäppäimen suorittama toiminto voi vaihdella sen mukaan, mitä aluetta olet käyttämässä, vaikka näppäimet tai pikanäppäimet ovat samat. Seuraavia pikanäppäimiä käytetään lukulistan kanssa.

Pikanäppäin

Toiminto

Esc

Sulkee uuden viestin.

Ctrl+N tai N

Luo uuden viestin.

Ctrl+Vaihto+F

Lähettää valitun viestin edelleen.

End tai Ctrl+End

Siirtyy keskustelun tai viestin alareunaan.

Home tai Ctrl+Home

Siirtyy keskustelun tai viestin yläreunaan.

Page Down

Siirry vähintään kaksisivuisessa keskustelussa tai viestissä yksi sivu alaspäin.

Page Up

Siirry vähintään kaksisivuisessa keskustelussa tai viestissä yksi sivu ylöspäin.

Ctrl+R tai Ctrl+Vaihto+R tai R

Vastaa valittuun viestiin.

Ctrl+Vaihto+C

Vastaa valittuun viestiin pikaviestillä.

Ctrl+Vaihto+R

Vastaa valitun viestin lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille.

Alt+S

Lähettää viestin.

Kalenteri

Seuraavat pikanäppäimet ovat käytettävissä kalenterinäkymässä.

Pikanäppäin

Toiminto

Ctrl+N

Luo kalenterikohteen.

Ctrl+Vaihto+A

Luo uuden tapaamisen.

Ctrl+Vaihto+Q

Luo uuden kokouspyynnön.

Delete

Poista valittu kohde.

Ctrl+2

Siirry kalenterinäkymään.

Alt+N, sitten AA samanaikaisesti

Siirry kalenterin kuukausinäkymään.

Vaihto+oikea nuoli

Siirry seuraavaan ajanjaksoon. Jos olet esimerkiksi kuukausinäkymässä, näppäinyhdistelmä Ctrl+oikea nuoli siirtää sinut seuraavaan kuukauteen.

Vaihto+vasen nuoli

Siirry edelliseen ajanjaksoon. Jos olet esimerkiksi kuukausinäkymässä, näppäinyhdistelmä Ctrl+vasen nuoli siirtää sinut edelliseen kuukauteen.

Vaihto+Alt+Y

Siirry tähän päivään.

Ctrl+F6

Siirtyy kalenterin eri kohtaan.

Sarkain

Siirry seuraavaan tapahtumaan tai alueeseen nykyisessä näkymässä.

Vaihto+Sarkain

Siirry edelliseen tapahtumaan tai alueeseen nykyisessä näkymässä.

Enter

Avaa valittu kohde.

Vaihto+Alt+1

Siirtyy päivänäkymään.

Vaihto+Alt+3

Siirtyy koko viikko -näkymään.

Vaihto+Alt+4

Siirtyy kuukausinäkymään.

Vaihto+Alt+2

Siirtyy työviikkonäkymään.

Ctrl+P

Tulostaa nykyisen kalenterinäkymän.

Kalenterin lomakkeet

Pikanäppäin

Toiminto

Ctrl+S

Tallentaa tapaamisen.

Ctrl+Enter tai Alt+S

Lähettää kokouksen.

Tehtävät

Voit hoitaa tehtäviäsi tietyillä peruspikanäppäimillä.

Pikanäppäin

Toiminto

Ctrl+N

Luo uuden tehtävän.

Delete

Poistaa valitun kohteen.

Page Down

Valitsee vähintään kaksisivuisessa luettelossa seuraavan sivun ensimmäisen kohteen.

Page Up

Valitsee vähintään kaksisivuisessa luettelossa edellisen sivun ensimmäisen kohteen.

Home

Valitsee luettelon ensimmäisen kohteen.

End

Valitsee luettelon viimeisen kohteen.

Alanuoli

Valitsee luettelon seuraavan kohteen.

Ylänuoli

Valitsee luettelon edellisen kohteen.

Katso myös

Outlook.comin pikanäppäimet

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×