Outlook Web App Light > Posti

Päivitetty viimeksi 13-06-2018

Jos Outlook Web App näyttää samanlaiselta kuin alla olevassa kuvassa, käytät Outlook Web Appin Light-versiota. Olet luultavasti valinnut Light-version käytön, tai selaimesi ei tue Outlook Web Appin perusversiota.

Outlook Web App Light

Outlook Web Appin kevytversio on Outlook Web Appin perusversiota yksinkertaisempi niin ulkoasun kuin toimintojenkin suhteen. Siinä on esimerkiksi vähemmän viestin luku- ja kirjoitusominaisuuksia kuin perusversiossa. Lisätietoja eroavaisuuksista on artikkelissa Outlook Wep Appin perus- ja kevytversioiden vertailu.

Voit tarkastella viestejä valitsemalla siirtymisruudussa Posti. Voit lajitella viestit valitsemalla jonkin sarakeotsikon.

En halua Outlook Web Appin kevytversiota. Mistä löydän perusversion?

Jos et valinnut Outlook Web Appin kevytversiota, kirjaudu ulos ja kirjaudu sitten takaisin sisään käyttämällä tuettua selainta.

Jos valitsit kevytversion asetuksista, voit vaihtaa takaisin Outlook Web Appin perusversioon seuraavasti:

 1. Valitse kevytversiossa AsetuksetNäyttöasetuksetOutlook Web App -versio.

 2. Poista Käytä Outlook Web App Lightia -valintaruudun valinta.

 3. Valitse OK.

Kirjaudu ulos kevytversiosta, sulje selain ja kirjaudu uudelleen sisään tuetussa selaimessa. Sinun on ehkä suljettava kaikki avoimet selainikkunat, ennen kuin voit kirjautua uudelleen sisään.

Outlook Web Appin kevytversio on hyvin yksinkertainen. Et esimerkiksi voi suorittaa seuraavia tehtäviä:

 • Et voi muuttaa fonttia. Outlook Web Appin kevytversiossa viestit ovat vain teksti -muodossa, mikä tarkoittaa, että viesteissä ei voi käyttää lihavointia, alleviivausta, kursiivia, tekstiin sitoutuvia kuvia tai napsautettavia hyperlinkkejä.

 • Outlook Web Appin kevytversiossa ei ole oikeinkirjoituksen tarkistusta. Jos käyttämässäsi selaimessa on oikeinkirjoituksen tarkistustoiminto, voit käyttää sitä.

 • Et voi esikatsella viestiä. Käytettävissä ei ole luku- tai esikatseluruutua.

 • Et voi muuttaa sarakkeiden leveyksiä tai tuoda aihekentän tekstiä enemmän näkyviin luettelonäkymässä.

 • Et voi käyttää erilaisia sähköpostiviestin allekirjoituksia tai valita, millaisiin viesteihin allekirjoitus lisätään.

 • Et voi lähettää viestejä edelleen sääntöjen avulla.

 • Et voi muodostaa tai katkaista yhteyttä muihin sähköpostitileihin.

 • Et voi avata toisen käyttäjän sähköpostilaatikkoa.

 • Et voi tulostaa viestiä.

 • Et voi kopioida viestiä tai liitettä. Voit kopioida viestin sisällön CTRL+C- ja CTRL+V-näppäinyhdistelmillä.

 • Et voi tallentaa viestiä tiedostoksi.

 • Et voi saada viestin saapumisesta kertovaa ilmoitusta.

 • Et voi pyytää viestin luku- tai vastaanottokuittausta.

 • Et voi hallita tehtäviä, huomautuksia tai Saapuneet-kansion sääntöjä.

 • Et voi peruuttaa sähköpostiviestiä.

 • Et voi luoda tai muokata yhteystietoryhmää. Lisätietoja yhteystietojen käyttämisestä on artikkelissa Outlook Web App Light > Yhteystiedot.

Sähköpostiviestit toimitetaan postilaatikkoasi isännöivään palvelimeen. Viestit tallentuvat oletusarvoisesti postilaatikon Saapuneet-kansioon. Uudet viestit näkyvät postikansioissa lihavoituina. Kun viesti avataan, lihavointi poistuu.

Voit lajitella viestejä sarakkeen mukaan valitsemalla sarakeotsikon. Voit esimerkiksi määrittää, että uusimmat viestit näkyvät ensin, valitsemalla Vastaanotettu-sarakeotsikon.

Voit järjestää viestejä myös kansioiden avulla. Postilaatikossasi on tietyt oletuskansiot. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat: Kalenteri, Yhteystiedot, Poistetut, Luonnokset, Saapuneet, Roskaposti ja Lähetetyt.

Sinulle lähetetyt viestit tallentuvat oletusarvoisesti Saapuneet-kansioon. Voit halutessasi järjestellä viestit hierarkkiseen kansiorakenteeseen ja muuttaa rakennetta tarpeen mukaan. Sinulla voi esimerkiksi olla Oma ryhmä -kansio, jossa on alikansio ryhmän kullekin jäsenelle. Jos joku jäsenistä lähtee ryhmästä, voit poistaa hänen kansionsa. Jos jäsen siirtyy toiseen ryhmään, voit siirtää hänen kansionsa kyseisen ryhmän kansioon.

Viestintäasetuksissa voit määrittää kullakin sivulla näkyvien viestien määrän.

Kansioiden ja niiden sisällön tarkasteleminen

 1. Valitse Kansionhallinta ja valitse sitten siirtymisruudussa, että kaikki kansiot tuodaan näkyviin. Näin voit tarkastella kaikkia Outlook Web Appin kevytversiossa tai muissa sähköpostiohjelmissa, kuten Outlookissa tai Outlook Web Appissa, luotuja kansioita.

 2. Valitse avattavasta luetteloruudusta haluamasi kansio ja valitse sitten vihreä nuoli.

Uuden kansion luominen

 1. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa kansio, kuten Saapuneet, ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Luo uusi kansio.

 3. Kirjoita uuden kansion nimi Kansion nimi -ruutuun.

Viestin siirtäminen toiseen kansioon

 1. Voit valita siirrettävän viestin valitsemalla viestiluettelossa viestin vieressä näkyvän valintaruudun tai avaamalla viestin, jonka haluat siirtää.

 2. Napsauta viestiä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirrä.

 3. Näyttöön avautuu Siirrä keskustelu -ikkuna. Valitse kansio, johon haluat siirtää viestin.

 4. Siirrä viesti valitsemaasi kansioon valitsemalla Siirrä.

  Huomautus: Jos haluat kopioida viestin, valitse Kopioi tämä keskustelu valittuun kansioon -valintaruutu ja valitse sitten Siirrä.

Jos päätät olla siirtämättä viestiä, sulje ikkuna ja palaa edelliseen näyttöön valitsemalla työkaluriviltä Peruuta.

Muut kansioihin liittyvät toiminnot

Kun napsautat kansiota hiiren kakkospainikkeella, saat näkyviin kansioihin liittyviä toimintoja. Voit luoda uusia kansioita tai valita Nimeä uudelleen, Siirrä tai Poista.

Et voi käyttää Outlookissa tai Outlook Web Appissa luotuja arkistokansioita.

Kun poistat kohteen sähköpostilaatikosta, se siirtyy Poistetut-kansioon. Voit siis palauttaa kohteen etsimällä sen Poistetut-kansiosta ja siirtämällä sen takaisin Saapuneet-kansioon.

Voit poistaa kansion koko sisällön alikansioineen valitsemalla kansion, napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Tyhjennä kansio -vaihtoehdon.

Kohteiden poistaminen Poistetut-kansiosta pysyvästi

 1. Valitse Posti-näkymän Poistetut-kansio.

 2. Voit poistaa pysyvästi koko Poistetut-kansion sisällön, napsauta hiiren kakkospainikkeella Tyhjennä kansio.

 3. Jos haluat poistaa pysyvästi vain osan Poistetut-kansion sisällöstä, valitse poistettavien kohteiden vieressä olevat valintaruudut, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Poista.

Huomautus: IT-järjestelmänvalvoja voi olla määrittänyt Poistetut-kansioosi käytännön, joka poistaa viestit pysyvästi sen jälkeen, kun ne ovat olleet kansiossa tietyn ajan.

Kun luot uuden viestin, käytät uutta viestilomaketta. Sama lomake on käytössä myös silloin, kun vastaat viestiin tai lähetät sen edelleen. Kun vastaat viestiin, otsikkotiedot (vastaanottaja, lähettäjä ja aihe) on täytetty valmiiksi.

Jos haluat käyttää sähköpostin allekirjoitusta, siirry viestintäasetuksiin, missä voit luoda allekirjoituksen tai muokata sitä.

 1. Valitse Sähköposti-ohjelmassa Uusi viesti.

 2. Valitse viestin vastaanottajat:

  • Kirjoita viestin vastaanottajien nimet tai sähköpostialiakset Vastaanottaja-, Kopio- ja Piilokopio-kenttiin. Jos nimiä on useita, erota ne toisistaan puolipisteillä. Etsi nimiä vastaavat sähköpostiosoitteet napsauttamalla työkalurivin Tarkista nimet -kuvaketta. Jos nimille löytyy useita vastineita, selvittämättömät nimet näkyvät punaisina ja siirtymisruutuun tulee näkyviin nimiluettelo. Valitse haluamasi nimet luettelosta.

  • Lisätietoja on artikkelissa Outlook Web App Light > Osoitteisto.

 3. Kirjoita Aihe-ruutuun lyhyt otsikko.

 4. Kirjoita viesti tekstiosaan.

 5. Lähetä viesti vastaanottajille valitsemalla viestityökaluriviltä Lähetä.

 6. Jos et halua lähettää viestiä heti, valitse viestityökaluriviltä Tallenna tai Sulje. Viesti tallentuu Luonnokset-kansioon, ja se säilyy siellä, kunnes avaat ja lähetät sen.

Muut viestityökalurivin asetukset

 • Valitse Aseta tärkeys viestin tärkeysasteeksi määritetään Korkea, Normaali tai Matala.

 • Valitse paperiliitinkuvake, jos haluat lisätä liitteen.

Viestintäasetuksissa voit määrittää kullakin sivulla näkyvien viestien määrän sekä toiminnot kohteen siirtämisen tai poistamisen jälkeen tai kun viestissä on lukukuittaus. Et voi muuttaa uusien viestien tarkistusväliä, koska posti on saatavilla heti, kun sähköpostipalvelin vastaanottaa sen. Voit tarkistaa uudet saapuneet viestit päivittämällä selaimen sivun.

 1. Valitse siirtymisruudussa Sähköposti.

 2. Valitse kansio, joka sisältää luettavan tiedoston. Sähköpostiviestit saapuvat aina Saapuneet-kansioon ja näkyvät lihavoituina.

 3. Avaa viesti valitsemalla viestin aihe.

Kun avaat sähköpostiviestin, seuraavat tiedot näkyvät viestin otsikko-osassa:

 • Aihe: viestin aihe.

 • Lähettäjä: lähettäjän tai lähettäjäorganisaation nimi tai sähköpostiosoite.

 • Lähetetty: viestin lähetyspäivämäärä ja -aika.

 • Vastaanottaja: ensisijaisten vastaanottajien nimet tai sähköpostiosoitteet.

 • Kopio: kopion vastaanottajien nimet tai sähköpostiosoitteet.

Saat lisätietoja lähettäjästä tai vastaanottajasta (esimerkiksi henkilön osoitteen tai puhelinnumeron) valitsemalla Lähettäjä-, Vastaanottaja- tai Kopio-rivillä olevan nimen.

Varoitus: Joidenkin vastaanottamiesi sähköpostiviestien otsikossa voi olla Avaa Web-sivuna -linkki (tai Avaa selaimessa). Jos tämä linkki on näkyvissä, alkuperäinen viesti sisältää elementtejä, jotka on estetty, koska ne ovat aiheuttaneet mahdollisen tietoturvariskin. Tällaisia elementtejä ovat Java-sovelmat ja ActiveX-komponentit. Kun valitset linkin, voit tarkastella viestiä suodattamattomassa muodossa erillisessä selainikkunassa. Ennen kuin viesti avautuu, näkyviin tulee sanoma, jossa varoitetaan, että estetyn sisällön tarkastelemiseen liittyy tietoturvariski.

Kun vastaat viestiin, näyttöön avautuu uusi viestilomake. Vastaanottajien nimet ovat valmiina Vastaanottaja- ja Kopio-riveillä. Voit tarvittaessa lisätä tai poistaa nimiä. Kun lähetät viestin edelleen, kaikkien vastaanottajien osoitteet on kirjoitettava itse.

Voit määrittää automaattisen vastauksen (poissaoloviestin), joka lähetetään kaikille, joilta saat viestin poissa ollessasi.

Viestin lähettäjälle vastaaminen

 1. Valitse viestin lukulomakkeen työkaluriviltä Vastaa. Kun valitset Vastaa-kohdan, Vastaanottaja-rivillä on valmiina alkuperäisen viestin lähettäjä.

 2. Viestin aihe näkyy Aihe-ruudussa.

 3. Alkuperäisen viestin teksti on kopioituna viestin tekstiosassa. Kirjoita vastauksesi lähettäjän alkuperäiseen viestiin tai sen yläpuolelle.

Vastaaminen lähettäjälle ja kaikille muille viestin vastaanottajille

 1. Valitse viestin lukulomakkeen työkaluriviltä Vastaa kaikille. Kun valitset Vastaa kaikille, Vastaanottaja- ja Kopio-riveillä näkyvät valmiina alkuperäisen viestin lähettäjä ja kaikki muut vastaanottajat.

 2. Viestin aihe näkyy Aihe-ruudussa.

 3. Alkuperäisen viestin teksti on kopioituna viestin tekstiosassa. Kirjoita vastauksesi lähettäjän alkuperäiseen viestiin tai sen yläpuolelle.

Viestin lähettäminen edelleen

 1. Valitse viestin lukulomakkeen työkaluriviltä Välitä.

 2. Kirjoita Vastaanottaja-riville sähköpostiosoite, johon haluat lähettää viestin edelleen.

 3. Alkuperäisen viestin teksti on kopioituna viestin tekstiosassa. Jos haluat lisätä viestiin omaa tekstiä, kirjoita se lähettäjän alkuperäisen viestin joukkoon tai sen yläpuolelle.

Kun viesti on valmis, valitse viestin työkaluriviltä Lähetä.

Liite voi olla missä tahansa ohjelmassa luotu tiedosto, esimerkiksi Word-asiakirja, Excel-laskentataulukko, .wav-tiedosto tai bittikarttatiedosto. Voit liittää minkä tahansa omassa tietokoneessasi tai verkossa käytettävissä olevan tiedoston mihin tahansa Outlook Web App-sovelluksessa luotuun kohteeseen. Voit myös poistaa kohteessa olevia liitteitä.

Jos viesti sisältää liitteen, viestiluettelossa näkyy kyseisen viestin kohdalla paperiliitinkuvake Kalenterinäkymässä kalenterimerkinnän kulmassa näkyy paperiliitinkuvake. Kun merkintä avataan, liiteluettelo tulee näkyviin. Yhteystietoon liittyvä liiteluettelo tulee näkyviin, kun yhteystieto avataan.

Kun liitteen sisältävä kohde avataan, liitetyn tiedoston nimi näkyy liiteluettelossa. Tietyt liitteet, kuten .txt- ja .gif-tiedostot, voi avata selaimella.

Tiedoston liittäminen sähköpostiviestiin tai muuhun kohteeseen

 1. Kun luot viestin, tapaamisen tai yhteystiedon, valitse kohteessa Lisää > Liitteet. Viestin otsikossa on Liitteet-linkki. Kalenterimerkinnöissä Liitteet-linkki on työkalurivillä. Jos kyseessä on kokousmerkintä, linkki on viestin tekstiosan yläpuolella. Yhteystiedon Liitteet-linkki on yhteystietosivun alareunassa.

 2. Kirjoita Valitse ladattava tiedosto -kohtaan tiedoston nimi tai valitse Haku ja etsi tiedosto.

 3. Kun olet löytänyt liitettävän tiedoston, lisää se liiteluetteloon valitsemalla Avaa.

 4. Toista vaiheet 1–3 kullekin tiedostolle, jonka haluat liittää kohteeseen.

Ohjelma saattaa katkaista pitkät tiedostonimet ennen tiedostojen liittämistä. Tämä ei vaikuta tiedostojen sisältöön.

Liitteiden poistaminen kohteesta

 1. Avaa viesti.

 2. Valitse x-kuvake niiden tiedostojen vieressä, jotka haluat poistaa.

Liitteet eivät kopioidu, kun vastaat viestiin. Tiedoston paikalle tulee paikkamerkkikuvake. Jos haluat, että liitteet pysyvät mukana, älä vastaa viestiin, vaan lähetä se edelleen. Jos haluat muokata liitetiedostoja, ne on ladattava ensin tietokoneeseen.

Liitteen lukeminen tai tallentaminen

 • Valitse liitetiedoston nimi. Voit joko avata liitteen asianmukaisella sovelluksella tai tallentaa liitteen levylle.

 • Voit avata tietyntyyppiset liitteet myös verkkosivuiksi ja tarkastella niitä selaimella valitsemalla Avaa Web-sivuna -vaihtoehdon (tai Avaa selaimessa -vaihtoehtoa). Seuraavat tiedostotyypit voi avata verkkosivuiksi:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobatin .pdf-tiedostot

Varoitus: Älä avaa liitettä, ellet luota sisältöön ja sen lähettäneeseen henkilöön. Liitteet ovat yleinen tietokonevirusten levittämistapa. Suosittelemme, että käytät Avaa Web-sivuna -vaihtoehtoa (tai Avaa selaimessa -vaihtoehtoa), ellet ole varma liitteen luotettavuudesta. Lisätietoja on artikkelissa Outlook Web App Light > Avaa Web-sivuna.

Liitteen lähettäminen

Jotta voit lähettää muokatun liitteen, sen luomiseen käytetyn sovelluksen on oltava asennettuna tietokoneessasi. Jos esimerkiksi haluat muokata Word-tiedostoliitettä, tietokoneessasi on oltava Word asennettuna.

 1. Avaa viesti, joka sisältää alkuperäisen liitteen.

 2. Valitse liite ja tallenna se tietokoneeseen valitsemalla Tallenna.

 3. Avaa liite tallennussijainnista ja tee haluamasi muutokset.

 4. Tallenna muutokset ja sulje tiedosto.

 5. Palaa Outlook Web Appiin ja avaa sitten alkuperäinen viesti.

 6. Jos haluat poistaa viestistä alkuperäisen liitteen ja liittää muokkaamasi version viestiin, valitse Vastaa.

 7. Jos haluat sisällyttää viestiin sekä alkuperäisen liitteen että muokkaamasi version, valitse Välitä.

Muita liitteitä koskevia huomioon otettavia asioita

 • Oman organisaatiosi käyttämä tai sähköpostiviestiesi vastaanottajien organisaation käyttämä virustentorjuntaohjelmisto saattaa poistaa jotkin liitteet tai estää niiden toimittamisen. Jos sinulla on liitteiden tukeen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä organisaatiosi tekniseen tukihenkilöstöön.

 • Yksittäisen liitteen enimmäiskoko on Outlook Web Appissa oletusarvoisesti 10 megatavua. Koko viestin sallittu enimmäiskoko (kaikki liitteet mukaan luettuina) on oletusarvoisesti 25 tai 35 megatavua sen mukaan, mikä postilaatikon isännöintipalvelu on käytössä. Postilaatikkosi liite- ja viestikohtaiset kokorajoitukset ovat sähköpostin järjestelmänvalvojan määrittämiä, ja ne voivat poiketa oletusrajoituksista.

 • Yksittäiseen viestiin lisättävien liitetiedostojen enimmäismäärä on oletusarvon mukaan 125. Järjestelmänvalvoja määrittää liitteiden enimmäismäärän, joten se voi poiketa oletusarvosta.

Jos odottamasi sähköposti ei ole Saapuneet-kansiossa, kokeile seuraavia toimenpiteitä:

 • Tarkista roskapostikansio.

 • Jos sähköpostiviesti on liitetyllä tilillä, se haetaan Outlook Web Appin kevytversioon kerran tunnissa.

 • Varmista lähettäjältä, että viesti on lähetetty kyseiseen sähköpostiosoitteeseen.

 • Päivitä selainnäkymä. Viestit ovat luettavissa heti, kun palvelin vastaanottaa ne.

Lisätietoja sähköpostin lukemiseen ja lähettämiseen liittyvistä asetuksista on artikkelissa Asetukset > Viestit.

Salasanan vaihtamiseen liittyviä ohjeita on artikkelissa Asetukset > Vaihda salasana.

Outlook Web App Light > Sähköpostiturvallisuus

Outlook Web App Light > Osoitteisto

Outlook Web App Light > Yhteystiedot

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×