Outlook 2007: n sisältämä monikielisten tietojen Unicode-tuki

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Outlook tukee Unicode ja tarjoaa täyden tuen monikielisiä tietoja. Jos työskentelet monikielisessä organisaatiossa tai jaat viestejä ja kohteita Outlookin järjestelmiin, joissa muunkielisiä käyttävien henkilöiden kanssa, voit hyödyntää Outlookin Unicode-tuki.

Outlookia voidaan käyttää Exchange-tilien kanssa jommassakummassa postilaatikkotilassa:  Unicode tai ei-Unicode. Unicode-tila on suositus ja oletustila, jos profiilin, Exchange-tilin ja järjestelmänvalvojan asetukset tämän sallivat. Outlook valitsee tilan automaattisesti näiden asetusten perusteella, eikä sitä voi muuttaa manuaalisesti.

Outlookin käyttäminen Unicode-tilassa mahdollistaa eri kielillä luotujen viestien ja kohteiden käsittelyn. Jos Outlook toimii Exchange-tilin kanssa muussa kuin Unicode-tilassa ja haluat siirtyä Unicode-tilaan, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Huomautus: Outlookin aiemmat versiot tukivat monikielisiä Unicode-tietoja Outlook-kohteiden tekstissä. Outlook-tiedoissa, kuten viestin Vastaanottaja- ja Aihe-rivien sisällössä ja yhteystiedon Yhteystiedon nimi- ja Työpuhelinnumero-tiedoissa, ei kuitenkaan sallittu muita kuin järjestelmän koodisivussa määritettyjä merkkejä. Microsoft Office Outlook 2003:ssa ja Microsoft Office Outlook 2007 -ohjelmassa tätä rajoitusta ei enää ole, jos Outlookia käytetään Exchange-tilin kanssa Unicode-tilassa.

POP3-tilit tukevat myös monikielisiä Unicode-tietoja Microsoft Office Outlook 2003:ssa ja Office Outlook 2007 -sovelluksessa, mikäli kohteet toimitetaan monikielisiä Unicode-tietoja tukevaan Omat kansiot -tiedosto (.pst). Oletusasetuksen mukaan uudet POP3-profiilit, joissa kohteet toimitetaan uuteen Microsoft Office Outlook 2003:ssa ja Office Outlook 2007 -sovelluksessa luotuun .pst-tiedostoon, tukevat monikielisiä Unicode-tietoja.

Huomautus: Muiden tilien, kuten IMAP tai HTTP eivät tue Unicode.

Komentosarjojen

Monikieliset viestit ja kohteet saattavat sisältää sellaisilla kielillä kirjoitettua tekstiä, jotka vaativat eri merkistöjä. Yksi merkistö voi edustaa useaa kieltä.

Esimerkiksi latinalainen merkistö sisältää englantilaisten aakkosten 26 kirjaimen (isojen ja pienten) kirjoitusmerkit sekä lisämerkkejä muiden länsieurooppalaisten kielten äänteitä edustaville aksenttikirjaimille.

Latinalainen merkistö kattaa kaikki useimmissa eurooppalaisissa kielissä käytetyt merkit sekä muutamia muita. Jotkin eurooppalaiset kielet, kuten kreikka ja venäjä, käyttävät merkkejä, joille ei ole vastinetta latinalaisessa merkistössä. Näille kielille on omat merkistönsä.

Jotkin aasialaiset kielet käyttävät ideografisia merkistöjä, joiden merkit perustuvat kiinalaisiin merkkeihin. Toiset kielet, kuten thai ja arabia, käyttävät useasta pienemmästä merkistä koostuvia merkkejä sekä merkkejä, joiden ulkoasu vaihtelee niitä ympäröivien merkkien mukaan.

Pelkkä teksti tallennetaan usein siten, että yksi tavu edustaa yhtä merkkiä. Kukin tavun arvo vastaa numeerista indeksiä eli koodipaikkaa merkkitaulukossa. Koodipaikka viittaa merkkiin sen tietokoneen oletuskoodisivulla, jossa asiakirja luodaan. Esimerkiksi tavun arvo desimaaliluku 189 (koodipaikka 189) viittaa eri merkkeihin eri koodisivuilla.

Koodisivut

Koodisivu on yhteen ryhmitellyistä merkeistä koostuva taulukko. Yksitavuisia koodisivuja käytettäessä kukin koodisivu sisältää enintään 256 tavun arvoa. Koska yksi tavu edustaa yhtä merkkiä, koodisivulla voi olla enintään 256 merkkiä.

Koodisivu, jonka merkkimäärä on rajoitettu 256 merkkiin, on liian pieni kaikkien kielten tarpeisiin, sillä kielissä käytettäviä merkkejä on huomattavasti enemmän kuin 256. Tämän vuoksi eri merkistöjä varten on eri koodisivut. Yksi koodisivu edustaa kreikkalaista merkistöä, toinen japanilaista ja niin edelleen.

Yksitavuiset koodisivut eivät myöskään riitä useimpien aasialaisten kielten tarpeisiin, sillä näissä käytetään tyypillisesti jopa yli 5 000:ta kiinan kieleen pohjautuvaa merkkiä. Tällaisia kieliä tukemaan kehitettiin kaksitavuiset koodisivut.

Unicode-merkistön koodausstandardi mahdollistaa jakamisen viestit ja muut kohteet monikielisten ympäristössä, kun kielet kattavat useita koodisivuja.

Järjestelmät, jotka eivät tue Unicodea, käyttävät yleensä koodisivuja, joissa jokaisella merkistöllä on oma merkkitaulukkonsa. Yhden käyttöjärjestelmän koodisivuun pohjautuvien viestien tulkinta toisen käyttöjärjestelmän koodisivun avulla ei yleensä onnistu. Joissakin järjestelmissä ei myöskään sallita tekstiä, jossa on merkkejä useista merkistöistä.

Kuvitellaan esimerkiksi tilanne, jossa kahdesta henkilöstä toinen käyttää Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmän englanninkielistä versiota ja latinalaista koodisivua, toinen Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmän japaninkielistä versiota ja japanilaista koodisivua. Jälkimmäinen henkilöistä luo kokouspyynnön japaninkielisessä Microsoft Outlook 2002:ssa käyttäen japanin kielen merkkejä Sijainti-kentässä ja lähettää sen toiselle. Kun tämä avaa kokouspyynnön englanninkielisessä Outlook 2002:ssa, japanilaisen koodisivuston koodipaikat tulkitaankin nyt latinalaisen merkistön perusteella, jolloin tuloksena on puuttuvia ja odottamattomia merkkejä sekä lukukelvoton teksti.

Huomautus: Microsoft Outlook 2000 jälkeen Outlook-kohteiden teksti on Unicode ja -kohteen tekstiosassa voi lukea kielellä, johon kohde on luotu riippumatta. Kuitenkin kaikki muut kohteen ominaisuudet viestit ja kokouksia , sijaintija Aihepuhelinlinjan ja yhteyshenkilön nimi ja Työpuhelinnumero yhteystiedon ominaisuudet ovat lukea aiemmat versiot kuin Outlook 2003: ssa.

Unicode myöntämä yleinen merkistö ratkaisee tämän ongelman. Unicode on kehittänyt yleinen merkistö, joka mahtuu tunnetut komentosarjojen luomiseen. Unicode käyttää yksilöllinen, usean tavu koodaus jokainen merkki; siten, että toisin kuin koodisivuja, jokainen merkki on omassa yksilöllinen merkkikoodin. Esimerkiksi Unicode koodin piste, Kreikka Zeeta ( zeeta ) on heksadesimaaliarvoa 03B6 ja kyrillisen pienen zhe ( zhe ) 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 ja Outlook 2007 tukevat täysin Unicodea. Outlook voi esittää tekstin myös koodisivujärjestelmää käyttäen. Unicode-tila on kuitenkin suositus ja oletustila, jos profiilin, Exchange-tilin ja järjestelmänvalvojan asetukset tämän sallivat. Outlook valitsee tilan automaattisesti näiden asetusten perusteella, eikä sitä voi muuttaa manuaalisesti.

Outlookia Unicode-tilassa ja Exchange-tilin varmistetaan, että oletusarvoisesti Offline-kansiot-tiedostojen (.ost) ja Omat kansiot-tiedostojen (.pst), jotka on käytettävä profiili on voi tallentaa monikielisiä Unicode-tietoja ja tarjoaa enemmän tallennustilaa kohteiden ja kansiot. Jos Outlook toimii-Unicode tilassa Exchange-tilin kanssa ja haluat siirtyä Unicode-tilaan, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Jos et jaa viestejä ja muita kohteita Outlookin järjestelmiin, joissa muunkielisiä käyttävien henkilöiden kanssa, voit käyttää Outlookia Exchange-tilin kanssa Unicode- tai -Unicode tilassa.

Jos työskentelet kansainvälisessä organisaatiossa tai jaat viestejä ja kohteita Outlookia toisenkielisissä järjestelmissä käyttävien kanssa, Outlookia tulisi käyttää Exchange-tilin kanssa Unicode-tilassa. Jos haluat vaihtaa Unicode-tilaan, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Kun Outlook toimii-Unicode tilassa Exchange-tilin kanssa, koodi pohjautuvaa järjestelmän käytetään merkin yhdistämistä varten. Järjestelmässä koodin pohjautuvaa eri kielellä kirjoitettu merkki saattaa ei yhdistetä samaan merkiksi toisella kielellä. Tämän vuoksi olet todennäköisesti virheellinen merkkiä.

Kuvitellaan esimerkiksi tilanne, jossa kahdesta henkilöstä toinen käyttää Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmän englanninkielistä versiota ja latinalaista koodisivua, toinen Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmän japaninkielistä versiota ja japanilaista koodisivua. Jälkimmäinen henkilöistä luo kokouspyynnön japaninkielisessä Outlook 2002:ssa ja lähettää sen toiselle. Kun tämä avaa kokouspyynnön englanninkielisessä Outlook 2002:ssa, japanilaisen koodisivuston koodipaikat tulkitaankin nyt latinalaisen merkistön perusteella, jolloin tuloksena on puuttuvia ja odottamattomia merkkejä sekä lukukelvoton teksti.

Huomautus: Outlook 2000:sta lähtien Outlook-kohteiden teksti on koodattu Unicode-standardia käyttäen ja sitä voidaan lukea, oli kohde luotu millä kielellä tahansa. Outlook-kohteen muita tietoja, kuten viestin Vastaanottaja-, Sijainti- ja Aihe-rivien sisältöä tai yhteystiedon Yhteystiedon nimi- ja Työpuhelinnumero-tietoja, ei kuitenkaan voida lukea Outlook 2003:a aiemmissa Outlookin versioissa.

Arial Unicode MS -fontti on täysin Unicodea tukeva fontti. Se sisältää kaikki Unicode 2.1 -standardissa määritetyt merkit, käsitemerkit ja symbolit. Tämä yleinen fontti asennetaan automaattisesti, jos käytössä on Windows Vista tai Microsoft Windows XP.

Suuren kokonsa ja sisältämiensä typografisten kompromissien vuoksi Arial Unicode MS -fonttia tulisi käyttää ainoastaan silloin, kun käytettävissä ei ole useita eri kirjoitusjärjestelmiä varten säädettyjä erillisiä fontteja. Jos käsittelet esimerkiksi useista eri kirjoitusjärjestelmistä haettuja monikielisiä tietoja Microsoft Office Accessissa, voit käyttää Arial Unicode MS -fonttia arvotaulukkojen näyttämiseen, koska Access ei hyväksy useita erilaisia fontteja.

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi ja valitse Outlookin datatiedosto.

 2. Luo Omat kansiot -tiedosto (.pst), johon voidaan tallentaa enemmän kohteita ja kansioita ja joka tukee monikielisiä Unicode-tietoja, valitsemalla käytössä olevaa Outlookin versiota vastaava Omat kansiot -tiedosto ja valitsemalla OK.

 3. Kirjoita tiedoston nimi Tiedoston nimi -ruutuun ja valitse OK.

 4. Kirjoita Nimi-ruutuun .pst-kansion näyttönimi.

 5. Valitse muut haluamasi asetukset ja valitse OK.

  Liitetyn tiedoston kansion nimi näkyy Kansioluettelossa. Voit tarkastella Kansioluettelo, Siirry -valikossa, valitse Kansioluettelo. Oletusarvon mukaan kansion nimenä on omat kansiot.

Jos Unicoden käytössä ilmenee ongelmia, etsi lisätietoja seuraavasta luettelosta.

Voin päivittäneet Outlook 2003: ssa tai Outlook 2007, mutta Outlook ei ole käynnissä Unicode-tilassa Exchange-tilin kanssa

Syitä siihen, miksi Outlook ei käytä Unicode-tilaa, voi olla useita.

 • Jos profiilin on määritetty toimimaan offline-tilassa, ennen kuin olet päivittänyt Microsoft Office Outlook 2003 tai Outlook 2007, käytössäsi on edelleen vanha Offline-kansiotiedoston (.ost), joka ei tue Unicode. Tämä aiheuttaa Outlookin-Unicode tilassa Exchange-tilin kanssa. Siirry Unicode-tilassa käytöstä offline-kansiot, sitten uusi Offline-kansiotiedosto (.ost) luominen ja tietojen synkronoiminen.

 • Jos profiilisi oli ennen Microsoft Office Outlook 2003- tai Outlook 2007 -versioksi päivitystä määritetty toimittamaan viestit Omat kansiot -tiedosto (.pst), on vanha Omat kansiot -tiedostosi (.pst), joka ei tue Unicodea, yhä käytössä eikä Outlook tämän vuoksi käytä Unicode-tilaa Exchange-tilin kanssa. Kun haluat vaihtaa Unicode-tilaan, muuta toimitussijainniksi sellainen Omat kansiot -tiedosto, joka tukee monikielisiä Unicode-tietoja, tai vaihda oletustoimitussijainniksi Exchange-tili.

 • Jos profiilisi oli ennen Microsoft Office Outlook 2003- tai Outlook 2007 -versioksi päivitystä määritetty käyttämään automaattiseen arkistointiin Omat kansiot -tiedostoa (.pst), on vanha automaattisen arkistoinnin Omat kansiot -tiedostosi (.pst), joka ei tue Unicodea, yhä käytössä. Suosittelemme, että luot automaattista arkistointia varten uuden, monikielisiä Unicode-tietoja tukevan Omat kansiot -tiedoston.

 • Exchange-versio tai järjestelmänvalvojan määrittämät käytännöt saattavat estää Outlookia käyttämästä Unicode-tilaa.

Jos mikään edellä olevista ei auta siirtämään Outlookia Unicode-tilaan, ota yhteyttä Exchange-järjestelmänvalvojaan.

Voin päivittäneet Outlook 2003: ssa tai Outlook 2007, mutta POP3-tiliä edelleen ei tue monikielisiä Unicode-tietoja

Jos profiilisi oli ennen Microsoft Office Outlook 2003- tai Outlook 2007 -versioksi päivitystä määritetty toimittamaan viestit Omat kansiot -tiedostoon (.pst), tallennetaan POP3-tilille saapuva posti edelleen vanhaan Omat kansiot -tiedostoosi (.pst), joka ei tue Unicodea. Ratkaise ongelma vaihtamalla toimitussijainniksi sellainen Omat kansiot -tiedosto (.pst), joka tukee monikielistä Unicode-tietoa.

Valitut Offline-kansiot-tiedostosta aiheuttaa Outlookin Siirry-Unicode tilassa, ja nyt jotkin kohteet näyttää '?' merkit ja ei voi lukea

Kun Outlook toimii-Unicode tilassa Exchange-tilin kanssa, koodi pohjautuvaa järjestelmän käytetään merkin yhdistämistä varten. Järjestelmässä koodin pohjautuvaa eri kielellä kirjoitettu merkki saattaa ei yhdistetä samaan merkiksi toisella kielellä. Tämän vuoksi olet todennäköisesti virheellinen merkkiä.

Esimerkki: kahdesta henkilöstä toinen käyttää Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmän englanninkielistä versiota ja latinalaista koodisivua, toinen Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmän japaninkielistä versiota ja japanilaista koodisivua. Jälkimmäinen henkilöistä luo kokouspyynnön japaninkielisessä Outlook 2002:ssa ja lähettää sen toiselle. Kun tämä avaa kokouspyynnön englanninkielisessä Outlook 2002:ssa, japanilaisen koodisivuston koodipaikat tulkitaankin nyt latinalaisen merkistön perusteella, jolloin tuloksena on puuttuvia ja odottamattomia merkkejä sekä lukukelvoton teksti. Tämän vuoksi monikielisissä ympäristöissä on suositeltavaa käyttää Outlookia Exchange-tilin kanssa Unicode-tilassa.

Voit ratkaista ongelman niin, että poistat offline-kansiot käytöstä, suljet Outlookin ja käynnistät sen uudelleen, luot sitten uuden offline-kansiotiedoston ja synkronoit tiedot.

Miten-Unicode datatiedosto tai Outlookia-Unicode tilassa Exchange-tilin kanssa vaikuttavat minulle?

Jos et jaa viestejä tai muita kohteita sellaisten henkilöiden kanssa, jotka käyttävät Outlookia toisenkielisissä järjestelmissä, ei Outlookia tarvitse välttämättä käyttää Exchange-tilin kanssa Unicode-tilassa. Tällöin kuitenkaan profiiliin luotavassa offline-kansiotiedostoissa ei käytetä uutta, tallennuskapasiteetiltaan suurempaa tiedostomuotoa. Jos offline-kansiotiedoston kokorajoituksella on sinulle merkitystä, käytä Outlookia Unicode-tilassa Exchange-tilin kanssa.

Jos kuitenkin työskentelet kansainvälisessä organisaatiossa tai jaat viestejä ja kohteita Outlookia toisenkielisissä järjestelmissä käyttävien henkilöiden kanssa, käytä Outlookia Exchange-tilin kanssa Unicode-tilassa. Näin varmistat myös, että profiilissa käytetään .pst-tiedostoja, joihin voidaan tallentaa monikielisiä Unicode-tietoja. Jos haluat siirtyä Unicode-tilaan, katso lisätietoja edellä olevasta kohdasta "Outlook 2003- tai Outlook 2007 -versioksi päivittämisen jälkeen Outlook ei käytä Unicode-tilaa Exchange-tilin kanssa".

Kun Outlook toimii-Unicode tilassa Exchange-tilin kanssa, koodi pohjautuvaa järjestelmän käytetään merkin yhdistämistä varten. Järjestelmässä koodin pohjautuvaa eri kielellä kirjoitettu merkki saattaa ei yhdistetä samaan merkiksi toisella kielellä ja sen vuoksi, jos Outlook toimii-Unicode tilassa Exchange-tili, olet todennäköisesti virheellinen merkkiä.

Esimerkki: kahdesta henkilöstä toinen käyttää Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmän englanninkielistä versiota ja latinalaista koodisivua, toinen Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmän japaninkielistä versiota ja japanilaista koodisivua. Jälkimmäinen henkilöistä luo kokouspyynnön japaninkielisessä Outlook 2002:ssa ja lähettää sen toiselle. Kun tämä avaa kokouspyynnön englanninkielisessä Outlook 2002:ssa, japanilaisen koodisivuston koodipaikat tulkitaankin nyt latinalaisen merkistön perusteella, jolloin tuloksena on puuttuvia ja odottamattomia merkkejä sekä lukukelvoton teksti. Tämän vuoksi monikielisissä ympäristöissä on suositeltavaa käyttää Outlookia Exchange-tilin kanssa Unicode-tilassa.

Huomautus: Outlook 2000, koska Outlook-kohteiden teksti on Unicode ja teksti voi lukea kielellä, johon kohde on luotu riippumatta. Kuitenkin Outlook-tiedot, kuten viestin Vastaanottaja - ja Aihe rivit ja yhteyshenkilön kohteiden yhteyshenkilön nimi ja Työpuhelinnumero ominaisuusikkunan olla määritettyjä koodisivu Outlook käytetään merkkejä muiden kuin Unicode Exchange-tilin kanssa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kielen lisääminen tai kieliasetusten määrittäminen Officessa

Toisen kielen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×