Osan lisääminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit järjestää osan avulla aiheeseen liittyviä ohjausobjektiryhmiä Microsoft Office InfoPath -lomakemallissa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Osan käyttäminen

Osan lisääminen

Lomakkeen arvojen perusteella osan piilottaminen

Asetteluvihjeitä

Osan käyttö

Voit käyttää osaa, kun haluat järjestää aiheeseen liittyvän ohjausobjektisarjan lomakemallissa. Saatat esimerkiksi koota korvausvaatimuslomakemallissa sellaisia tekstikehyksiä sarjaksi, joita käytetään yhteystietojen keräämiseen vakuutuksenottajilta, käyttämällä osaa.

Tekstikehyksiä sisältävä osa

Voit myös näyttää tai piilottaa osia, jotka perustuvat käyttäjien muualla lomakkeessa kirjoittamiin arvoihin, käyttämällä ehdollinen muotoilu. Saatat esimerkiksi näyttää käyttäjille esimiehen hyväksyntäosan kuluraporttilomakkeessa, kun heidän kulujensa kokonaissumma ylittää 1 000 euroa, käyttämällä ehdollista muotoilua. Jos kulut ovat sitä pienemmät, osa pysyy piilossa lomakkeessa.

Kun lisäät osan lomakemalliin, lomakkeeseen lisätään itse asiassa vain tyhjä säilö. Jotta osasta olisi hyötyä, sen sisälle on lisättävä muita ohjausobjekteja. Nämä ohjausobjektit voivat sisältää tekstikehyksiä, luetteloruutuja tai jopa muita osia.

Vihje: Oletusarvon mukaan osan reunat eivät näy lomakkeessa. Jos haluat osan ympärille korvausvaatimusesimerkissä esitetyn kaltaiset reunat, voit ottaa reunan käyttöön osassa Reunat ja sävytys -valintaikkunassa.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPath sisältää muita osan kaltaisia ohjausobjekteja, joita kuitenkin käytetään eri tarkoitukseen. Jäljempänä olevasta luettelosta näet, mitkä ohjausobjektit soveltuvat parhaiten käyttöön suunnittelemassasi lomakemallissa.

Toistuva osa    Jos haluat luoda osan, jonka käyttäjät voivat lisätä lomakkeeseen useita kertoja, voit käyttää toistuvaa osaa tai jotakin muuta toistuvaa ohjausobjektia.

Valinnainen osa    Jos lisäät lomakemalliin osan, se näkyy lomakkeessa, kun käyttäjä avaa sen ensimmäisen kerran. Valinnaiset osat ovat oletusarvon mukaan piilossa. Käyttäjät voivat valita, haluavatko he lisätä valinnaisen osan lomakkeeseen.

Vaihtoehtoryhmä    Voit lisätä osan, joka voidaan korvata toisella osalla, käyttämällä vaihtoehtoryhmää. Vaihtoehtoryhmä sisältää useita osia. Oletusarvon mukaan yksi osista näkyy lomakkeessa. Käyttäjät voivat korvata näkyvän osan toisella osalla.

Sivun alkuun

Osan lisääminen

Osan lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä osa näyttää suunnittelutila.

Suunnittelutilassa valittu tyhjä osa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Osat ovat aina sidottu lomakemallin tietolähteen ryhmiin. Jokaisen osan ohjausobjekti on sidottu kenttä , joka on osa ryhmään.

Seuraavassa esimerkissä lomakemallin Vakuutuksenottajan tiedot -osa on sidottu Tietolähde-tehtäväruudun osoiteVakuutuksenottaja-ryhmään.

lomakemallin osan ja tietolähteen vastaavan ryhmän välinen suhde

Osan lisääminen uuteen, tyhjään lomakemalliin

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Osa.

 4. Jos haluat lisätä osaan ohjausobjekteja, vedä haluamasi ohjausobjektit Ohjausobjektit-tehtäväruudusta lomakemallin osaan.

  Huomautus: Älä siirrä ohjausobjekti, joka on jo lomakemallin osaan, ellei ohjausobjektin kenttä on jo tietolähteen ryhmään osassa. Muussa tapauksessa ohjausobjektin sidonta voivat katkaista.

 5. Jos haluat lisätä ohjausobjektiin selitteen, kirjoita teksti sen yläpuolelle.

Osan lisääminen aiemmin luotuun tietolähteeseen perustuvaan lomakemalliin

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun Extensible Markup Language (XML)-tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä Tietolähde tehtäväruudun. Tässä skenaariossa voit lisätä osan vetämällä Tietolähde -tehtäväruudusta lomakemallin toistuvaan ryhmään tai lisäämällä osan käyttämällä ohjausobjektit -tehtäväruudussa seuraavassa kuvatulla tavalla:

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Osa.

 4. Valitse Osan sidonta -valintaikkunassa ryhmä, johon haluat tallentaa osan tiedot, ja valitse sitten OK.

 5. Lisää ohjausobjekteja osaan ja sido ne sitten asianmukaisiin kenttiin tietolähteessä.

Sivun alkuun

Osan piilottaminen lomakkeessa olevien arvojen mukaan

Ehdollisen muotoilun avulla ei pelkästään oteta käyttöön muotoilumuutoksia ohjausobjekteissa. Yksi parhaista tavoista käyttää ehdollista muotoilua on näyttää tai piilottaa ohjausobjekti, joka perustuu toisessa ohjausobjektissa kirjoitettuun arvoon. Tavallisimmin tämä toteutetaan niin, että lomaketta suunniteltaessa osan yläpuolelle asetetaan valintaruutu, jonka valinta näyttää osan ja jonka valinnan poistaminen piilottaa osan. Tämän tekniikan avulla on helppo näyttää oikeat tiedot oikeaan aikaan.

Tässä vaiheessa oletetaan, että osa on jo lisätty lomakemalliin.

 1. Napsauta lomakemallissa piilotettavaa osaa.

 2. Valitse Muotoile-valikosta Ehdollinen muotoilu.

 3. Valitse Ehdollinen muotoilu -valintaikkunasta Lisää.

 4. Valitse Kun tämä ehto täyttyy -kohdasta haluamasi ehto. Jos esimerkiksi haluat piilottaa vaiheessa 1 valitsemasi osan, kun tietty valintaruutu on valittuna, valitse kenttä, johon valintaruutu on sidottu ensimmäisessä ruudussa, ja määritä sitten arvo, joka määrittää, piilotetaanko osa.

  Vihje: Oletusarvon mukaan Tosi tarkoittaa samaa kuin "valittu" ja Epätosi samaa kuin "valinta poistettu" tai "ei valittu" valintaruuduissa.

 5. Valitse Ota tämä muotoilu käyttöön -kohdasta Piilota tämä ohjausobjekti.

 6. Tallenna ehto ja palaa lomakemalliin valitsemalla OK kahdesti.

 7. Testaa muutokset valitsemalla vakiotyökaluriviltä Esikatselu tai painamalla CTRL+VAIHTO+B-näppäinyhdistelmää.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Ennen kuin lisäät ohjausobjekteja lomakemallin osaan, suunnittele ohjausobjektien järjestys. Voit lisätä tekstikehyksiä ja muita ohjausobjekteja vetämällä ja pudottamalla ne mihin tahansa kohtaan osassa. Jos haluat hallita asettelun tarkemmin, voit lisätä osaan asettelutaulukko ja lisätä sitten selitteitä ja ohjausobjekteja yksittäisiin soluihin, jotta ne tasaantuvat kauniisti. Seuraavassa esimerkissä ohjausobjektit on järjestetty toistuvassa osassa käyttämällä asettelutaulukkoa, jossa on kaksi riviä ja kolme saraketta.

Osa, jossa on tekstikehyksiä sisältävä asettelutaulukko

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×