Office
Kirjaudu sisään

Osallistuminen SharePoint-sivuston keskusteluihin

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Keskustelualueessa voit jakaa tietoja ja keskustella erilaisista aiheista muiden käyttäjien kanssa. SharePoint-sivustossa toimivaa keskustelualuetta voi käyttää useilla tavoilla Microsoft Office Outlook 2007 -sovelluksessa.

Huomautus: Tässä artikkelissa kuvatut ominaisuudet toimivat SharePoint-sivustoja, joissa on Windows SharePoint Services 3.0 tai Microsoft Office SharePoint Server 2007. Jos et ole varma, mitä versioita Microsoft SharePoint-tuotteiden ja tekniikoita suoritetaan palvelimessa, pyydä järjestelmänvalvojaa.

Artikkelin sisältö

Yleiskatsaus

Keskustelualueen yhdistäminen Outlookiin

Keskustelupalstalla julkaiseminen Outlookin avulla

Keskustelun aiheeseen vastaaminen Outlookin avulla

Siirtää olemassa olevat sähköpostikohteen keskustelualueen

Keskustelupalstan poistaminen Outlookista

Sähköpostin lähettäminen keskustelualueen

Yleisiä tietoja

Keskustelualueita voi käyttää useisiin eri tarkoituksiin, esimerkiksi projektin tavoitteiden puimiseen tai harrastuksista käytäviin keskusteluihin. Jos käsittelet sähköpostia paljon ja usein, keskustelualueen käyttäminen Office Outlook 2007 -sovelluksessa voi käydä helpommin kuin SharePoint-sivuston avaaminen Web-selaimeen.

Keskustelualueen yhdistäminen Outlookiin

Kun olet yhdistänyt SharePoint-sivuston keskustelualueen Outlookiin, keskustelualueen sisältö näkyy siirtymisruudun SharePoint-luettelot-kansiossa. Voit lukea SharePoint-sivuston keskusteluja, lisätä keskustelun aiheita ja vastata keskusteluun Outlookista poistumatta. Voit myös lisätä keskustelualueeseen sähköpostiviestejä ja muita kohteita vetämällä tai kopioimalla niitä omasta postilaatikostasi.

Kun keskustelualue on yhdistetty Outlookiin, voit siirtää keskustelun aiheet offline-tilaan käsittelemistä varten. Jos luot aiheita tai vastaat niihin offline-tilassa, luomasi kohteet päivitetään palvelimeen, kun seuraavan kerran muodostat yhteyden ja päivität oman selaimesi näkymän.

Jos SharePoint-sivusto ja keskustelualue on määritetty vastaanottamaan sähköpostia, keskustelualueeseen voi lisätä sisältöä sähköpostitse, vaikka keskustelualuetta ei olisi yhdistetty Outlookiin. Jos keskusteluryhmä on määritetty SharePoint-ryhmä ja sillä on oma sähköpostijakeluluettelo, keskustelualue voi jo entuudestaan kuulua ryhmään. Tällöin sähköpostit lisätään automaattisesti keskustelualueeseen, kun osapuolet lähettävät sähköpostia toisilleen.

Seuraavista ohjeista voi olla hyötyä, kun harkitset, kuinka keskusteluja olisi paras käyttää.

Yhdistä keskustelualue Outlookiin seuraavissa tilanteissa:

 • Keskustelualueen sisältöä on tarkoitus tarkastella ja käsitellä samalla tavalla kuin sähköpostia tai tehtäviä käytetään siirtymisruudussa.

 • Keskustelukohteita on tarkoitus luoda lähettämättä niitä sähköpostiviesteinä.

 • Postilaatikossa on kohteita, jotka on tarkoitus vetää keskustelualueeseen.

 • Tarkoitus on käyttää tekstintarkistustyökaluja ja muita Outlookin ominaisuuksia. Keskustelun aiheita voi muotoilla myös SharePoint-sivustossa, mutta Outlookissa on myös oikeinkirjoituksen tarkistus, synonyymisanasto ja muita työkaluja.

 • Keskustelualuetta tai sivustoa ei ole määritetty vastaanottamaan sähköpostia.

Lähetä sähköpostia keskustelualueeseen seuraavissa tilanteissa:

 • Kohde on tarkoitus lähettää sähköpostitse; voit lisätä keskustelualueen osoitteen viestiin ja lähettää sen normaalisti. 

 • Keskustelualue kuuluu SharePoint-ryhmään, joten sisältö näkyy keskustelualueessa luonnollisena osana työryhmän keskustelua.

 • Tarkoitus on käyttää tekstintarkistustyökaluja ja muita Outlookin ominaisuuksia. Keskustelun aiheita voi muotoilla myös SharePoint-sivustossa, mutta Outlookissa on myös oikeinkirjoituksen tarkistus, synonyymisanasto ja muita työkaluja.

 • Sivuston luettelot on määritetty vastaanottamaan sähköpostia.

Huomautus: Keskustelualueen määritykset voivat edellyttää sen sivuston jäsenyyttä, jossa keskustelualue sijaitsee. Myös omistaja on voinut määrittää tiettyjä käyttöoikeuksia. Lisätietoja saat sivuston omistajalta.

Sivun alkuun

Keskustelualueen yhdistäminen Outlookiin

 1. Avaa SharePoint-sivuston keskustelualue Web-selaimeen.

  Jos keskustelualue ei ole näkyvissä, valitse Näytä sivuston kaikki sisältö ja napsauta keskustelualueesi nimeä.

 2. Valitse Toiminnot valikosta Valikon kuva , Yhdistä Outlookiin.

 3. Kun sinua pyydetään vahvistamaan yhteyden muodostaminen keskustelualueesta Outlookiin, valitse Kyllä.

  Keskustelualue lisätään Outlookissa kansioluettelon uuteen SharePoint-luettelot-kansioon. Kun keskustelun aiheet tulevat näkyviin, voit lukea niitä ja vastata niihin.

Vihje: Kun keskustelualueen yhdistäminen Outlookiin, voit lähettää viestin muille ryhmän jäsenille, jossa heidät keskustelualueen yhdistäminen. Keskustelualueen nimeä Outlookissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Jaa keskustelualueen nimi . Tämä Luo sähköpostiviesti, joka sisältää linkin ja keskustelualueen yhdistäminen-komennon.

Sivun alkuun

Aiheen lisääminen keskustelualueeseen Outlookia käyttäen

Jos haluat lähettää keskustelun aiheen keskustelualueeseen SharePoint-sivuston Office Outlook 2007seuraavien ohjeiden avulla, sinun on ensin keskustelualueen yhdistäminen Outlookiin. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Yhdistä keskustelualueen yhdistäminen Outlookiin .

 1. Posti- SiirtymisruudunLaajenna SharePoint-luettelot -kansio napsauttamalla plusmerkkiä ja valitse sitten nimi keskustelupalstasi, esimerkiksi markkinointi - ryhmän keskustelu.

  On ehkä vieritettävä kansioluettelossa keskustelupalstasi nimi.

 1. Valitse Uusi-valikosta Viesti tähän kansioon.

 2. Kirjoita keskustelun aihe Aihe-ruutuun.

  Aiheteksti näkyy keskustelualueessa Outlookissa ja SharePoint-sivustossa.

 3. Napsauta viestin tekstialuetta, joka on Aihe-ruudun alapuolella, ja kirjoita haluamasi keskustelun aiheen teksti.

  Voit käyttää muotoiluja ja tekstintarkistustyökaluja, kun kirjoitat viestiä.

 4. Valitse Postita.

Huomautus: Aihe lisätään Outlookin keskustelualueeseen sekä SharePoint-sivustoon, kun selaimen sivu päivitetään.

Sivun alkuun

Keskusteluun vastaaminen Outlookia käyttäen

Vastaa SharePoint-sivuston keskustelupalstalle aiheen Office Outlook 2007avulla, sinun on ensin keskustelualueen yhdistäminen Outlookiin. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Yhdistä keskustelualueen yhdistäminen Outlookiin .

Kun haluat lisätä oman vastauksesi keskustelualueen keskusteluun, lähetä vastaus keskustelualueeseen. Vastausta ei tarvitse lähettää suoraan henkilölle, joka on aloittanut keskustelun. Jos kuitenkin haluat vastata suoraan keskustelun aiheen lisänneelle henkilölle, voit vastata samalla tavalla kuin tavallisestikin vastaat sähköpostiviesteihin.

 1. Posti- SiirtymisruudunLaajenna SharePoint-luettelot -kansio napsauttamalla plusmerkkiä ja valitse sitten nimi keskustelupalstasi, esimerkiksi markkinointi - ryhmän keskustelu.

  On ehkä vieritettävä kansioluettelossa keskustelupalstasi nimi.

 1. Etsi keskustelun aihe, johon haluat vastata, ja avaa kohde kaksoisnapsauttamalla sitä.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Lisää vastaus keskustelun aiheeseen sähköpostia lähettämättä valitsemalla Lisää vastaus. Kirjoita tiedot, jotka haluat sisällyttää vastaukseen, ja valitse Postita.

  • Lähetä vastaus sähköpostitse valitsemalla Vastaa. Kirjoita tiedot, jotka haluat sisällyttää vastaukseen, ja valitse Lähetä.

   Kun valitset Vastaa, vastausviesti lähetetään vain keskustelun aiheen lisänneelle henkilölle. Vastausta ei lisätä keskustelualueeseen.

Sivun alkuun

Aiemmin luodun sähköpostikohteen siirtäminen keskustelualueeseen

Voit lisätä posti-kohdetta, kuten sähköpostiviestiin tai kalenterikohteen keskustelualueen Office Outlook 2007avulla, sinun on ensin keskustelualueen yhdistäminen Outlookiin. Lisätietoja on tämän artikkelin kohdassa Yhdistä keskustelualueen yhdistäminen Outlookiin .

Tärkeää: Kun kalenterikohde kopioidaan keskustelualueeseen, kohde sisältää vain ilmoituksen tekstin. Kalenterikohteen täydelliset ominaisuudet eivät ole käytettävissä. Voit esimerkiksi ilmoittaa osallistujille tulevasta kokouksesta kopioimalla kokouspyynnön keskustelualueeseen, mutta kohteessa ei ole kokousmuistutuksia tai muita ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä Outlookissa.

Keskustelualue kannattaa etsiä SharePoint-luettelot-kansiosta ennen aloittamista, jotta alueen sijainti on selvillä seuraavia toimia varten.

 1. Valitse Sähköposti-osan siirtymisruudusta postikohde, jonka haluat siirtää keskustelualueeseen.

 2. Vakiotyökalurivillä Siirrä kansioon Painikkeen kuva näytettävä avattavasta luettelosta ja valitse sitten Siirrä kansioon -luettelossa.

  Vakiotyökalurivin Siirrä kansioon -komennolla avattavassa luettelossa näkyy myös kansiot, joihin olet aiemmin siirtänyt kohteita. Jos keskustelualueen nimi näkyy tässä luettelossa, voit napsauttaa keskustelualuetta luettelossa olevan Siirrä kansioon -komennon asemesta.

 3. Napsauta keskustelualueen kansiota Siirrä kohteet -valintaikkunassa ja valitse OK.

  Keskustelualueen kansio näkyy SharePoint-luettelot-kansiossa. Vieritä näyttöä tarvittaessa, jotta kansio tulee näkyviin.

 4. Valitse Postita.

Vihje: Kohteita ei tarvitse välttämättä siirtää siirtämiskomennolla, vaan kohteita voi myös vetää postikansiosta keskustelualueeseen. Valitse sitten Postita.

Sivun alkuun

Keskustelualueen poistaminen Outlookista

 1. Napsauta poistettavan keskustelualueen nimeä Sähköposti-osan SharePoint-luettelot-kansiossa.

 2. Napsauta kansion nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Poista keskustelualueen nimi .

 3. Kun ohjelma pyytää vahvistamaan poistamisen, valitse Kyllä.

  Huomautus: Näitä ohjeita noudattamalla keskustelualueita voi poistaa vain Outlookista, ei SharePoint-sivustosta.

Sivun alkuun

Sähköpostin lähettäminen keskustelualueeseen

Jos keskustelualueesi on määritetty vastaanottamaan sähköpostia, keskustelun aiheita voi lisätä sähköpostitse. Tämä ei edellytä, että keskustelualue yhdistetään ensin Outlookiin. Viesti luodaan normaalisti ja keskustelualueen nimi lisätään sähköpostiviestin Vastaanottaja- tai Kopio-kenttään. Lähetetty viesti luo uuden keskustelun aiheen keskustelualueeseen.

Jos olet SharePoint-ryhmän jäsen ja keskustelualue on määritetty ryhmän omaan sähköpostijakeluluetteloon, ryhmään lähettämäsi viestit lisätään automaattisesti keskustelualueeseen. Jos vastaat sähköpostitse käytävän keskustelun viestiin ja lisäät ryhmän Vastaanottaja- tai Kopio-kenttään, sähköpostitse lähettämäsi vastaus lisätään vastaukseksi myös keskusteluun.

Jos haluat osallistua keskusteluun sähköpostitse, sinun täytyy ensin selvittää keskustelualueen tai SharePoint-ryhmän osoite. Keskustelualueen tai ryhmän sähköpostiosoite voi joissakin tilanteissa näkyä osoitteistossa. Jos osoite ei ole siellä, voit lisätä osoitteen yhteystietoluetteloon, josta se löytyy helposti myös vastaisuudessa.

 1. Valmistele keskustelualueeseen lisättävä kohde Outlookissa tekemällä jompikumpi seuraavista toimista:

  • Kun haluat luoda uuden keskustelun aiheen, luo uusi sähköpostiviesti tavalliseen tapaan. Valitse esimerkiksi Tiedosto-valikosta Uusi ja valitse Sähköpostiviesti.

  • Vastaa meneillään olevan keskustelun aiheeseen sähköpostitse avaamalla alkuperäinen sähköpostiviesti ja valitsemalla Vastaa.

 2. Lisää keskustelualueen tai SharePoint-ryhmän osoite Vastaanottaja- tai Kopio-ruutuun.

 3. Lisää haluamasi sisältö viestiin.

 4. Valitse Lähetä.

Huomautus: Jos keskustelualueeseen lähetetään sähköpostiviesti, jonka aihe on sama kuin jonkin aiemmin luodun keskustelun aihe, viesti tallennetaan automaattisesti vastaukseksi kyseiseen keskusteluun vain, jos viesti on myös vastaus sähköpostitse käytävään keskusteluun. Tällä tavoin eri keskusteluihin kuuluvia viestejä ei lisätä epähuomiossa samaan keskusteluun, vaikka molempien aihe olisi esimerkiksi "sopimukset".

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×