ORM-kaavion luominen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Office Vision ORM-kaavio-malli sisältää kaikki objekti-rooli-mallinnusmenetelmän (ORM) liiketoiminnan sääntöjen kuvaamiseen ja tietokantasuunnitteluun tarvittavat muodot. ORM on semanttinen mallinnustapa, joka kuvaa ympäristöä objektien ja niiden esittämien roolien avulla.

ORM-kaavioesimerkki

 1. Valitse Tiedosto-valikon Uusi-alivalikosta Ohjelmistot ja tietokannat ja valitse sitten ORM-kaavio.

  Vihje: Ennen kuin luot ORM-kaavion, suunnittele tietokanta kuvaamalla sen sisältämät tiedot kirjallisesti. Kuvaa olemassa olevat objektit, niiden määritelmät ja roolit, joissa ne esiintyvät, käyttämällä yksinkertaisia lauseita.

 2. Lisää ja nimeä objektityypit (objektikokonaisuudet):

  1. Vedä objektityyppiin viittaava Objektikokonaisuus-muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

  2. Kun muoto on valittuna, kirjoita objektikokonaisuustyypin nimi.

  3. Paina ENTER ja kirjoita sitten objektikokonaisuuden viittaustila sulkeisiin.

 3. Lisää ja nimeä arvotyyppi:

  1. Vedä Arvo-muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

  2. Kun muoto on valittuna, kirjoita arvotyypin nimi.

 4. Määritä alatyyppi:

  1. Vedä Alatyypin yhdistin -muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

  2. Liimaa, yhteyden pisteen Yhteyspisteen kuva – sininen X Alatyypin toimija-muodon loppupistettä Loppupisteen merkki - plusmerkki vihreän neliön sisällä .

   Päätepiste muuttuu punaiseksi, mikä osoittaa, että yhdistin on liimattu muotoon. Voit siirtää liimatut muodot katkaisematta yhteyttä.

  3. Liimaa Aloita pisteen Alkupisteen kuva - vihreä neliö, jonka sisällä on X (nuolenpää end), yhteyden pisteen Yhteyspisteen kuva – sininen X muiden kohteen tyyppi.

 5. Tee jokin seuraavista toimista:

  1. Objektityyppien välisen suhteen, roolin tai realiteetin merkitseminen:

   1. Vedä lausemuoto (Yksiarvoinen, Kaksiarvoinen, Pystysuuntainen kaksiarvoinen, Kolmiarvoinen tai Neliarvoinen) kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

    Käytä lausemuotoa, joka sisältää riittävästi roolilaatikoita kaikkien yhteyteen kuuluvien objektityyppien (objektikokonaisuusmuotojen) liittämiseksi. Käytä esimerkiksi kolmen objektikokonaisuuden välisten yhteyksien määrittämiseen Kolmiarvoinen-muotoa.

   2. Vedä Rooliyhdistin-muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

   3. Liimaa Aloita pisteen Alkupisteen kuva - vihreä neliö, jonka sisällä on X yhteys pisteen Yhteyspisteen kuva – sininen X Valitse objektilaji (toimija-muodon), jonka haluat määrittää yhteyden Roolin yhdistimen muodon.

    Alkupiste muuttuu punaiseksi, mikä osoittaa, että yhdistin on liimattu muotoon. Voit siirtää liimatut muodot katkaisematta yhteyttä.

   4. Liimaa Roolin yhdistinmuoto loppupisteen merkki- Loppupisteen merkki - plusmerkki vihreän neliön sisällä lausemuodon asianmukainen rooli-ruutuun (vaiheesta 1).

   5. Kaksoisnapsauta lausemuotoa. Määritä ellipsien (tai paikkamerkkien) välinen lisäyskohta ja kirjoita tämän jälkeen objektikokonaisuustyypin esittämän roolin nimi.

   6. Toista vaiheet 2–5 kaikille objektikokonaisuuksille, joille haluat määrittää yhteyden.

  2. Objektikokonaisuuden ja arvon välisen suhteen, roolin tai viittauksen osoittaminen:

   1. Vedä Rooliyhdistin-muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

   2. Liimaa Aloita pisteen Alkupisteen kuva - vihreä neliö, jonka sisällä on X yhteys pisteen Yhteyspisteen kuva – sininen X kohteen tyyppi (toimija-muodon), jonka haluat määrittää yhteyden Roolin yhdistimen muodon.

    Alkupiste muuttuu punaiseksi, mikä osoittaa, että yhdistin on liimattu muotoon. Voit siirtää liimatut muodot katkaisematta yhteyttä.

   3. Vedä Kaksiarvoinen- tai Pystysuuntainen kaksiarvoinen -muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

   4. Liimaa Roolin yhdistinmuoto binaarinen tai Pystysuuntainen binaarinen muodon loppuun loppupisteen merkki- Loppupisteen merkki - plusmerkki vihreän neliön sisällä .

   5. Muokkaa tekstiä kaksoisnapsauttamalla Kaksiarvoinen-muotoa. Määritä ellipsien tai paikkamerkkien välinen lisäyskohta ja kirjoita sitten objektikokonaisuuden esittämän roolin nimi.

    Vihje: Siirrä Pystysuuntainen kaksiarvoinen -muodon ellipsit ja nimet muodon toiselle puolelle napsauttamalla muotoa hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla pikavalikosta Muoto ja valitsemalla sitten Käännä vaakasuunnassa.

 6. Näytä sisäkkäinen objekti luomalla objektivoitu lause:

  1. Valitse Piirtotyökalut painike Painikkeen kuva Piirtotyökalut -työkalurivi ja valitse sitten Painikkeen kuva suorakulmiotyökalu

  2. Vedä suorakulmio sen lausemuodon (Yksiarvoinen, Kaksiarvoinen, Pystysuuntainen kaksiarvoinen, Kolmiarvoinen tai Neliarvoinen) ympärille, jonka haluat määrittää objektivoiduksi lauseeksi.

  3. Napsauta suorakulmiota hiiren kakkospainikkeella, valitse pikavalikosta Muoto ja valitse sitten Vie taakse.

  4. Suorakulmion ollessa edelleen valittuna valitse Muotoile-valikosta Kulmanpyöristys, valitse ylärivin kolmas vaihtoehto ja valitse sitten OK.

 7. Tee jokin seuraavista toimista:

  1. Pakollisen rooliyhdistämisen määrittäminen:

   1. Vedä Pakoll. rooliyhdistin -muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

   2. Liimaa alkupiste yhteys pisteen Yhteyspisteen kuva – sininen X objektin (toimija-muodon), musta ympyrä Alkupisteen kuva - vihreä neliö, jonka sisällä on X kanssa.

    Alkupiste muuttuu punaiseksi, mikä osoittaa, että yhdistin on liimattu muotoon. Voit siirtää liimatut muodot katkaisematta yhteyttä.

   3. Liimaa Pakoll loppupisteen merkki- Loppupisteen merkki - plusmerkki vihreän neliön sisällä . Rooli yhdistimen lausemuotoa (Yksiarvoinen, binaarinen, Pystysuuntainen binaarinen, Kolmiarvoinentai Neliarvoinen)-muotoa.

  2. Yksilöllisyyden rajoituksen määrittäminen:

   1. Vedä Yksilöllisyyden rajoitus -muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

   2. Sijoita muoto välittömästi sen lausemuodon (Yksiarvoinen, Kaksiarvoinen, Pystysuuntainen kaksiarvoinen, Kolmiarvoinen tai Neliarvoinen) ala- tai yläpuolelle, jolle haluat asettaa rajoituksen.

   3. Vetämällä sen päätepisteestä ( Alkupisteen kuva - vihreä neliö, jonka sisällä on X tai Loppupisteen merkki - plusmerkki vihreän neliön sisällä ), niin, että nuolta venyttää yli lausemuodon asianmukainen rooli-ruutuun.

  3. Frekvenssin rajoitteen määrittäminen:

   1. Vedä Frekvenssin rajoite -muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

   2. Sijoita muoto lähelle sitä lausemuotoa (Yksiarvoinen, Kaksiarvoinen, Pystysuuntainen kaksiarvoinen, Kolmiarvoinen tai Neliarvoinen), jolle haluat asettaa rajoituksen.

   3. Kun muoto on valittuna, kirjoita haluamasi frekvenssi.

  4. Joukon vertailun tai yhtäsuuruuden rajoituksen määrittäminen:

   1. Vedä Osajoukon rajoite- tai Yhtäsuuruuden rajoite -muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

   2. Sijoita muoto niiden roolin sisältävien lausemuotojen (Yksiarvoinen, Kaksiarvoinen, Pystysuuntainen kaksiarvoinen, Kolmiarvoinen tai Neliarvoinen) väliin, joille haluat asettaa rajoituksen.

   3. Liimaa Aloita pisteen Alkupisteen kuva - vihreä neliö, jonka sisällä on X Osajoukon tai Tasa rajoite -muodon yhteyden pisteen Yhteyspisteen kuva – sininen X lausemuodon asianmukainen rooli-valintaruutu.

    Alkupiste muuttuu punaiseksi, mikä osoittaa, että yhdistin on liimattu muotoon. Voit siirtää liimatut muodot katkaisematta yhteyttä.

   4. Liimaa loppupisteen merkki- Loppupisteen merkki - plusmerkki vihreän neliön sisällä Osajoukon tai Tasa rajoite -muodon muut lausemuodon asianmukainen rooli-ruutuun.

  5. Kehärajoituksen määrittäminen:

   1. Vedä Kehärajoite-muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

   2. Sijoita muoto sen kaksi roolia sisältävän lausemuodon (Yksisuuntainen, Kaksisuuntainen, Pystysuuntainen kaksiarvoinen, Kolmiarvoinen tai Neliarvoinen) lähelle, jolle haluat asettaa rajoituksen.

   3. Tee jokin seuraavista toimista:

    • Jos molemmat roolit ovat pidempää lausetta, liimaa kunkin lopuksi ( Alkupisteen kuva - vihreä neliö, jonka sisällä on X ja Loppupisteen merkki - plusmerkki vihreän neliön sisällä ) lausemuodon rooleihin Soi rajoite -muodon.

    • Jos kaksi roolia edustavat kaksiarvoista lausetta, valitse ensin Kehärajoitus-muoto ja valitse sitten Muotoile-valikosta Viiva. Valitse Kuvio-luettelosta Ei mikään ja valitse sitten OK.

   4. Napsauta Kehärajoite-muotoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse tämän jälkeen pikavalikosta haluamasi kehärajoitetyyppi.

  6. Ulkoisen rajoitteen määrittäminen:

   1. Vedä ulkoinen rajoitemuoto (Ulk. frekv. rajoite, Ulk. E. rajoite, Ulk. pakoll. rajoite tai Ulk. yksil. rajoite) kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

   2. Sijoita muoto lähelle niitä lausemuotoja, jotka edustavat rooleja, joille haluat asettaa rajoitteen.

   3. Vedä Rajoitteen yhdistin -muoto kohteesta ORM-kaavio piirustussivulle.

   4. Liimaa alkupisteen pisteen Alkupisteen kuva - vihreä neliö, jonka sisällä on X yhdistimen rajoitteen muodon yhteyden pisteen Yhteyspisteen kuva – sininen X ulkoinen rajoite-muodon.

    Alkupiste muuttuu punaiseksi, mikä osoittaa, että yhdistin on liimattu muotoon. Voit siirtää liimatut muodot katkaisematta yhteyttä.

   5. Liimaa rajoitteen yhdistimen muodon lausemuodon (Yksiarvoinen, binaarinen, Pystysuuntainen binaarinen, Kolmiarvoinentai Neliarvoinen) asianmukainen rooli-ruutuun loppupisteen merkki- Loppupisteen merkki - plusmerkki vihreän neliön sisällä .

   6. Muuta ulkoisen rajoitemuodon frekvenssiä (Ulk. frekv. rajoite, Ulk. E. rajoite, Ulk. pakoll. rajoite tai Ulk. yksil. rajoite) valitsemalla muoto ja kirjoittamalla tämän jälkeen haluamasi frekvenssi.

 8. Tallenna kaavio.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×