Opi siirtymään OneNotessa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Opi siirtymään OneNotessa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

OneNote on helppokäyttötoimintoja, jotka helpottavat esimerkiksi sorminäppäryys tai näkö toimintarajoitteisille henkilöille muistikirjojen, osien ja sivujen käyttöä varten. Saat lisätietoja helppokäyttötoimintojen asetukset ja toiminnot, jotka ovat käyttöjärjestelmäkohtaiset määrittäminen toimimaan Office 365: n helppokäyttö laitteen.

Huomautukset: 

Sisältö

OneNoten asetteluun tutustuminen

Koska OneNote on pilvisovellus, voit käyttää samaa muistikirjaa kaikissa laitteissasi. OneNote synkronoi sisällön automaattisesti.

Kun avaat OneNoten, se avautuu muistikirjan sivun otsikon kohdalta. Kun avaat OneNoten ensimmäisen kerran, kuulet viestin ”Otsikko. OneNote: Paikka kaikille muistiinpanoille”.

OneNote on kolme näkymää: Normaali -näkymässä, koko sivun näkymän ja Kiinnitä työpöytään -näkymä. Kiinnitä työpöytään on sama kuin Normaali -näkymässä, mutta kiinnitetty näytön laitaan. Saat lisätietoja koko sivun näkymän käyttöön koko näytön tilassa.

Napsauta Normaali -näkymässä. OneNote on yläpalkissa, joka sisältää valintanauhan välilehdet. Valintanauhan välilehtien avautuu Office eniten tuotteita, kuten valintanauha ja toisiinsa liittyvät komennot. Voit avata valintanauhan välilehtien pikanäppäinten luettelo on aiheessa Siirtyminen näppäimistön avulla.

Yläpalkin alapuolella on kaksi ruutua: sivuruutu ja siirtymisruutu. Sivulla on yksi tai useampi sisältölohko, joihin voit kirjoittaa muistiinpanoja.

Siirtyminen näppäimistön avulla

Voit käyttää OneNote pikanäppäimiä. Lisätietoja on viitata OneNote for Windowsin pikanäppäimet.

 • Voit siirtyä siirtymisruudusta, valikosta ja sisältöalueesta toiseen painamalla F6-näppäintä.

 • Voit siirtyä sisältöalueella nuolinäppäimillä.

  Huomautus: Älä käytä sarkainta OneNoten pääsisältölohkossa siirtymiseen. Tässä lohkossa sarkaimen painaminen sisentää sisällön.

 • Voit siirtyä painikkeesta ja valikkokomennosta toiseen painamalla sarkainta ja aktivoida ne painamalla välilyöntinäppäintä.

OneNoten valintanauhan välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää, Piirrä, Historia, Tarkista, Näytä, ja Oppimistyökalut. Muut erityisvälilehdet, kuten taulukoiden Asettelu-välilehti, näkyvät vain tarvittaessa.

Tästä taulukosta näet valintanauhan välilehden avaavan pikanäppäimen:

Avaa tämä välilehti

Pikanäppäin

Aloitus

Alt+H

Lisää

Alt+N

Piirrä

Alt+D

Historia

Alt+S

Tarkista

Alt+R

Näytä

Alt+W

Oppimistyökalut

Y2

OneNoten käytön erityistoiminnot

Koko näytön tilan käyttäminen

Voit tehdä sivu-näkymän yksinkertaisempi OneNotekoko näytön tilassa. Tämä helpottaa sinulle ja näytönlukuohjelma sivulle siirtyminen.

 1. Päävälilehdessä valikkoriviltä OneNote sivulla, siirry painamalla Alt-näppäintä, kunnes kuulet valittuna olevaa välilehteä.

 2. Paina välilehden päävalikkorivillä sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Koko näytön tilat, painike tiivistetty”. Paina sitten Enter-näppäintä. Alivalikko avautuu. Kuulet viestin: ”Koko näytön piirtopainike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

  Koko näytön tila on nyt käytössä. Kohdistus on pääsisältöalueessa.

 3. Voit poistua koko näytön tilasta painamalla Alt-näppäintä. Kuulet työkalurivin ensimmäisen kohteen nimen. Paina sitten sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Poistu koko näytön piirtopainikkeesta”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Tekstin koon muuttaminen

Voit muuttaa otsikkorivien, valikkojen, sanomaruutujen, valikoimien nimen, kuvakkeiden ja työkaluvihjeiden tekstin kokoa säätämällä näytön tarkkuutta. 

 1. Paina Windows-näppäintä missä tahansa näkymässä. Kuulet viestin: ”Aloitusikkuna, Hakuruutu muokkaaminen”.

 2. Kirjoita hakuruutuun ”Suurenna tekstiä”. Kuulet viestin: ”Suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita”. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Asetukset-ikkuna, Näytä yksi, mukautettu”.

 3. Valitse asetukset -ikkunassa painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet: ”näytön asetukset hyperlinkin”. Paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”Lisäasetukset näyttöasetukset-ikkuna”.

 4. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Lisäasetukset koon tai tekstin ja muiden kohteiden hyperlinkin”. Paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”Näyttää windows, Control panel koti-linkki”.

 5. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”työpöydän elementti, otsikkorivien, muokattava yhdistelmäruutu tiivistää”. Voit laajentaa yhdistelmäruudun luetteloa, painamalla Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää. Painamalla ALANUOLI ja nuolinäppäimiä siirtäminen luettelossa ylös. Kun kuulet vaihtoehto, jota haluat muokata, paina Enter-näppäintä.

 6. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”fonttikoko” nykyisen fonttikoon perään. Voit laajentaa yhdistelmäruudun luetteloa, painamalla Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää. Painamalla ALANUOLI ja nuolinäppäimiä siirtäminen luettelossa ylös. Kun kuulet vaihtoehto, jota haluat muokata, paina Enter-näppäintä.

 7. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”valitsematta lihavoitu-valintaruutu”. Jos haluat tekstin lihavoiduksi, painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ. Voit kuunnella: ”Checked”.

 8. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Käytä-painiketta”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja yhteismuokkaamiseen OneNotessa

Näytönlukuohjelman käyttäminen sisällön lisäämiseen muistikirjoihin OneNotessa

OneNote for Windowsin pikanäppäimet

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Helppokäyttöisten OneNote-muistikirjojen luominen

Valitse Office 365OneNote for Mac on helppokäyttötoimintoja, jotka parantavat kattavia ominaisuuksia, jotka on muodostettu Mac OS. Tässä ohjeaiheessa on yleiskuvaus näiden ominaisuuksista, kuten siirtyminen vihjeitä vain näppäimistön avulla.

Lisätietoja näistä helppokäyttötoiminnoista on artikkelissa Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa. Lisätietoja OneNoten käyttämisestä on artikkelissa OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Katso lisätietoja näppäinoikoteistä artikkelista OneNote for Macin näppäinoikotiet.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Mac OS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että olet ottanut käyttöön näppäimistön laajennetun käytön ja VoiceOverin ja että tunnet VO-komennon. (paina näppäinyhdistelmää Control + Optio.)

Sisältö

OneNoten asetteluun tutustuminen

Kun OneNote for Mac käynnistetään, OneNote-valikko näkyy näytön yläreunassa siten, että sen valikon vaihtoehdot on lisätty Omenavalikon jälkeen. Tämän alapuolella näkyy asiakirjan nimi keskitettynä. Pikatyökalurivi sijaitsee oletusarvoisesti näytön vasemmassa reunassa. Työkalurivi sisältää yleisesti käytetyt komennot, kuten Tallenna, Kumoa ja Tee uudelleen. Samalla rivillä ja näytön oikeassa reunassa on Haku-ruutu- ja jakamisasetusten kuvake. Näiden alapuolella on Osallistu Officen parantamiseen -valikko.

Tämän rivin alapuolelta löydät valintanauhan välilehdet, kuten Lisää ja Näytä. Valintanauha sijaitsee tämän välilehtirivin alapuolella. Kun valitset välilehden, välilehtikohtainen valintanauha tulee näkyviin. Kukin valintanauha sisältää ryhmiksi järjestettyjä komentoja. Esimerkiksi Lisää-välilehti vaihtuu valintanauhaksi, jonka avulla voit valita erilaisia kohteita, kuten taulukoita tai kuvia, jotka voit lisätä asiakirjaan.

Siirtyminen OneNotessa näppäimistön avulla

 • Siirry sijaintiin, jossa voi avata muita muistikirjoja tai luoda uuden painamalla näppäinyhdistelmää komento + O.

 • Avointen muistikirjojen luettelo paina CTRL + G.

 • Hae muistikirjoja, paina VO + F.

Navigoi OneNote-muistikirjassa

 • Voit siirtyä muistikirjan osasta toiseen painamalla komento + vaihto + { tai }

 • Siirtyy osan sivulta toiseen seuraavasti:

  1. Voit siirtää kohdistuksen sivun luettelossa painamalla komento + Ctrl + G.

  2. Valitse osan edellinen tai seuraava sivu painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä tai komento + PageUp- tai PageDown-näppäintä.

  3. Siirry luettelon ensimmäiselle sivulle painamalla optio + Home-näppäin. Siirry luettelon viimeiselle sivulle painamalla optio + End-näppäin.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja työstämiseen yhdessä OneNotessa

Sisällön lisääminen OneNoten muistikirjoihin näytönlukuohjelman avulla

OneNote for Macin näppäinoikotiet

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Helppokäyttöisten OneNote-muistikirjojen luominen

OneNote for iOS hyödyntää iOS:n valmiita helppokäyttötoimintoja, joiden avulla toimintarajoitteiset käyttäjät voivat käyttää sovellusta. Voit käyttää esimerkiksi iOS:n omaa VoiceOver-näytönlukuohjelmaa tai kirjoittaa tekstiä sanelutyökalulla.

Saat lisätietoja omassa laitteessasi toimivista helppokäyttöasetuksista ja -toiminnoista artikkelista Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa. Lisätietoja OneNoten käyttämisestä on artikkelissa OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

OneNote for iOS:n ulkoasuun tutustuminen

OneNote for iOS -sovellus sisältää seuraavat näkymät: Päänäkymä, Osat-luettelo, Sivut-luettelo sekä kirjoitusalusta.

OneNote for iOS -sovelluksen päänäkymässä on luettelo OneNote-muistikirjoistasi. Päänäkymässä voit myös luoda uusia muistikirjoja. Päänäkymän yläreunan vasemmassa yläkulmassa on Asetukset-painike, sen vieressä keskellä hakukenttä ja oikeassa yläkulmassa Ilmoitukset-painike. Ylärivin alla on Viimeisimmät muistiinpanot -linkki ja sen alla luettelo muistikirjoista. Näytön alareunassa on painike uuden muistikirjan lisäämistä varten.

Päästäksesi tietylle muistikirjan sivulle, sinun on ensin siirryttävä muistikirjaan päänäkymässä, sitten muistikirjan osaan Osat-luettelossa ja sitten muistikirjan sivulle Sivut-luettelossa. Kun avaat muistikirjan sivun Sivut-luettelossa, kirjoitusalusta aukeaa. Kirjoitusalusta sisältää yleensä sivun otsikon, päivämäärän ja yhden tai useamman sisältölohkon.

Kun avaat sovelluksen ensimmäisen kerran, se avataan päänäkymässä. Seuraavalla kerralla se avataan siinä näkymässä, johon viimeksi jäit.

Siirtyminen kosketustoimintojen avulla

Tässä hyödyllisiä kosketusliikkeitä OneNote for iOS -sovelluksessa siirtymiseen:

 • Voit siirtyä näytöllä olevien kohteiden välillä sipaisemalla oikealle, kun haluat siirtyä näytöllä eteenpäin, ja vasemmalle, kun haluat siirtyä takaisinpäin.

 • Jos haluat valita kohteen tai toiminnon, kaksoisnapauta näyttöä.

 • Voit tutustua näytöllä oleviin kohteisiin asettamalla sormesi näytölle ja vetämällä sitä hitaasti ympäri näyttöä. VoiceOver ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Kun kuulet sen kohteen nimen, jonka haluat valita, nosta sormeasi ja kaksoisnapauta kohdetta.

 • Jos haluat muokata tai siirtää muistikirjaa, osaa tai sivua tai poistaa niitä, siirrä ensin aktiivisuus haluamaasi kohteeseen ja tutustu sitten käytettävissä oleviin toimintoihin sipaisemalla yhdellä sormella ylös- tai alaspäin.

 • Voit siirtyä kirjoitusalustan eri kohtiin sipaisemalla yhdellä sormella oikealle tai vasemmalle. Kun muokkaat kirjoitusalustan kohdetta, voit tuoda pikavalikon näkyviin napauttamalla näyttöä kahdella sormella.

 • Jos haluat poistua hakuruudusta ja hylätä hakutilan, sipaise kahdella sormella Z-kirjaimen muotoisesti.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja työstämiseen yhdessä OneNotessa

Sisällön lisääminen OneNoten muistikirjoihin näytönlukuohjelman avulla

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Helppokäyttöisten OneNote-muistikirjojen luominen

OneNote for Android sisältää helppokäyttötoimintoja, joiden avulla toiminta- tai näkörajoitteiset henkilöt voivat käyttää muistikirjoja, osia ja sivuja. Lisätietoja helppokäyttöasetuksista ja käyttöympäristöille ominaisista toiminnoista löydät artikkelista Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa.

Monet helppokäyttötoiminnot ovat valmiina laitteessa, kuten esimerkiksi TalkBack-näytönlukuohjelma ja suuren värikontrastin asetukset. Lisätietoja OneNoten käyttämisestä on artikkelissa OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

 • Varmista, että TalkBack on otettu käyttöön, ennen kuin käynnistät OneNote for Androidin.

Sisältö

OneNote for Android -sovelluksen ulkoasuun tutustuminen

OneNote for Android -sovellus sisältää seuraavat näkymät:

 • päänäkymä

 • osan näkymä

 • Sivut-luettelo

 • Canvas

OneNote for Android -sovelluksen päänäkymässä on luettelo OneNote-muistikirjoistasi. Päänäkymässä voit myös luoda uusia muistikirjoja. Päänäkymän yläreunan vasemmassa yläkulmassa on Lisäasetukset-painike, jonka vasemmalla puolella on hakupainike. Ylärivin alla on linkki tiliisi. Sen alla on Viimeisimmät muistiinpanot -linkki ja sen alla luettelo muistikirjoista. Näytön alareunassa on painike uuden muistikirjan lisäämistä varten.

Päästäksesi tietylle muistikirjan sivulle, sinun on ensin siirryttävä muistikirjaan päänäkymässä, sitten muistikirjan osaan Osat-näkymässä ja sitten muistikirjan sivulle Sivut-luettelossa. Kun avaat muistikirjan sivun Sivut-luettelossa, kirjoitusalusta aukeaa. Kirjoitusalusta sisältää yleensä sivun otsikon, päivämäärän ja yhden tai useamman sisältölohkon.

Jos olet käyttänyt sovellusta aiemmin, se avautuu siinä näkymässä, jossa viimeksi olit.

Siirtyminen kosketustoimintojen avulla

Tässä on hyödyllisiä kosketusliikkeitä OneNote for Android -sovelluksessa siirtymiseen:

 • Voit siirtyä näytöllä olevien kohteiden välillä sipaisemalla oikealle, kun haluat siirtyä näytöllä eteenpäin, ja vasemmalle, kun haluat siirtyä takaisinpäin.

 • Jos haluat valita kohteen tai toiminnon, kaksoisnapauta näyttöä.

 • Voit tutustua näytöllä oleviin kohteisiin asettamalla sormesi näytölle ja vetämällä sitä hitaasti ympäri näyttöä. TalkBack ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Kun kuulet sen kohteen nimen, jonka haluat valita, nosta sormeasi ja valitse kohde kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 • Jos haluat kopioida, siirtää tai poistaa osan tai sivun, siirrä ensin kohdistus kohteeseen ja avaa sitten pikavalikko kaksoisnapauttamalla ja pitämällä painettuna. Sipaise oikealle, kunnes löydät haluamasi vaihtoehdon. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Lisätietoja on artikkelissa Muistikirjojen, osien ja sivujen järjestäminen OneNotessa näytönlukuohjelman avulla.

 • Voit siirtyä kirjoitusalustan eri kohtiin sipaisemalla yhdellä sormella oikealle tai vasemmalle.

 • Voit siirtyä takaisin missä tahansa näkymässä sipaisemalla alas ja sitten vasemmalle. Se vastaa Takaisin-painikkeen painamista.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Muistikirjojen, osien ja sivujen järjestäminen OneNotessa näytönlukuohjelman avulla

Näytönlukuohjelman käyttäminen sisällön lisäämiseen muistikirjoihin OneNotessa

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Helppokäyttöisten OneNote-muistikirjojen luominen

OneNote for Windows 10 sisältää muistikirjojen, osien ja sivujen käsittelyyn tarkoitettuja helppokäyttötoimintoja käyttäjille, joilla on käsien toimintakyvyn rajoitteita tai näkörajoitteita.

Monet helppokäyttötoiminnot ovat valmiina tietokoneessa tai laitteessa, kuten esimerkiksi Lukija-näytönlukuohjelma, Suurennuslasi ja suuren värikontrastin asetukset. Lisätietoja OneNoten käyttämisestä on artikkelissa OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla.

Huomautukset: 

Sisältö

OneNote for Windows 10 -sovelluksen ulkoasuun tutustuminen

Kun OneNote avautuu, kuulet viimeksi avaamasi muistikirjan nimen.

Siirry yläpalkissa painamalla F6-näppäintä. Voit kuunnella: ”Aloitus-välilehden”. Yläpalkissa on Siirtymisruutu -painike ja valintanauhan välilehdet (Aloitus, Lisääpiirtäminentai näkymä). Löydät myös muita vaihtoehtoja, joka on kuvattu seuraavassa osassa.

Siirtyminen OneNote for Windows 10:ssä näppäimistön avulla

Ensisijainen siirtymisnäppäimet ovat F6 ja SARKAIN-näppäintä.

 • Kun näppäimistön avulla voit siirtyä toiseen siirtyminen ruudut, valikot ja muokkaamista alue, paina F6, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehto.

 • Siirtyä painikkeet ja valikkovaihtoehtojen painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet yksi ja aktivoi, paina Enter-näppäintä.

  Huomautus: OneNotesisällön pääikkunassa ei Sarkaimella siirtyminen. Ruudun painamalla SARKAINTA mahdollistaa sisällön sisennystä.

Jos painamalla F6-näppäintä, se käy läpi nämä:

 • Valintanauhan välilehdet: Lisää, Piirrä aloitus-ja Näytä. Kun siirryt valintanauhaan painamalla F6-näppäintä, voit kuunnella valitun välilehden nimi.

  Välilehtien Avaa valintanauhan komentoja, kuten sivun muokkaamisen asetukset. Huomaa, että Zoomaus komennot eivät Näytä -välilehden.

 • Muistikirjan siirtymisruudusta. Saatat kuulla ”viimeisimmät muistiinpanot-painike” tai johonkin muistikirjaan nimi.

  Siirtymisruudussa on muistikirjojen luettelo, ja ruudussa voit avata tai luoda lisää muistikirjoja. Siitä löydät myös sovelluksen asetukset ja käyttäjätilin tiedot.

 • Etsi -painiketta. Saatat kuulla: ”haun, painikkeen”.

  Kirjoita haettava teksti ja paina Enter-näppäintä.

 • Osan siirtymisruudussa. Voit esimerkiksi määrittää, että toisen osat nimeä.

  Tässä on osien luettelo ja Uusi osa -painike.

 • Sivusiirtymisruutu. Voit esimerkiksi määrittää, että sivua osan nimi.

  Tässä on sivujen luettelo ja Uusi sivu -painike.

 • Sivun piirtoalusta. Saatat kuulla: ”OneNote nykyisen sivun sisällön estäminen”. Tämä on, jossa voit muokata sivun sisältö.

Pikanäppäinten avulla siirtyminen

Kaikki OneNote for Windows 10 -pikanäppäimet löytyvät artikkelista OneNote for Windows 10:n pikanäppäimet.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu joitakin hyödyllisiä pikanäppäimiä:

Toiminto

Näppäin

Muistikirjan siirtymisruudun avaaminen

CTRL + G

Kohdistuksen siirtäminen nykyiseen osaan luettelossa

Ctrl+Vaihto+G

Kohdistuksen siirtäminen nykyiseen sivuun luettelossa

Ctrl + Alt + G

Uuden osan luominen

CTRL + T

Uuden sivun luominen

CTRL + N

Siirtymisruudun piilottaminen

Voit yksinkertaistaa OneNote for Windows 10 -näkymää ja piilottaa siirtymisruudun.

 1. Siirry Koko näytön tilat -painikkeeseen kohdan Koko näytön tilan käyttäminen ohjeiden mukaan ja paina Enter-näppäintä.

 2. Paina Koko näytön tilat -alivalikossa alanuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Ei käytössä, piilota siirtymispainike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Voit tuoda siirtymisruudun uudelleen näkyviin siirtymällä Koko näytön tilat -alivalikkoon ja painamalla alanuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Käytössä, piilota siirtymispainike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Koko näytön tilan käyttäminen

OneNote for Windows 10:n koko näytön tilan avulla voit yksinkertaistaa sivunäkymää. Sivulla siirtyminen on sen avulla helpompaa sekä sinulle että näytönlukuohjelmalle.

 1. Siirry päävälilehdessä valikkoriviltä OneNote for Windows 10 sivulla, paina Alt-näppäintä. Voit määrittää, että valittuna olevaa välilehteä.

 2. Päävälilehdessä valikkorivillä painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet ”täysi näytön tilassa painike kutistettu”, ja paina sitten Enter Avaa alivalikon. Voit kuunnella: ”koko näytön painike piirustuksen”. Paina Enter, napsauttamalla sitä.

  Koko näytön tila on nyt käytössä. Kohdistus on pääsisältöalueessa.

 3. Poistu koko näytön tilasta, paina Alt-näppäintä. Voit kuunnella työkalurivin ensimmäisen kohteen. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Poistu koko näytön painike piirustuksen”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Tekstin koon muuttaminen

Voit muuttaa otsikkorivien, valikkojen, sanomaruutujen, valikoimien nimen, kuvakkeiden ja työkaluvihjeiden tekstin kokoa säätämällä näytön tarkkuutta. 

 1. Paina Windows-näppäintä missä tahansa näkymässä. Kuulet viestin: ”Aloitusikkuna, Hakuruutu muokkaaminen”.

 2. Kirjoita hakuruutuun ”Suurenna tekstiä”. Kuulet viestin: ”Suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita”. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Asetukset-ikkuna, Näytä yksi, mukautettu”.

 3. Valitse asetukset -ikkunassa painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet: ”näytön asetukset hyperlinkin”. Paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”Lisäasetukset näyttöasetukset-ikkuna”.

 4. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Lisäasetukset koon tai tekstin ja muiden kohteiden hyperlinkin”. Paina sitten Enter-näppäintä. Voit kuunnella: ”Näyttää windows, Control panel koti-linkki”.

 5. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”työpöydän elementti, otsikkorivien, muokattava yhdistelmäruutu tiivistää”. Voit laajentaa yhdistelmäruudun luetteloa, painamalla Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää. Painamalla ALANUOLI ja nuolinäppäimiä siirtäminen luettelossa ylös. Kun kuulet vaihtoehto, jota haluat muokata, paina Enter-näppäintä.

 6. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”fonttikoko” nykyisen fonttikoon perään. Voit laajentaa yhdistelmäruudun luetteloa, painamalla Alt + Alanuoli NUOLI-näppäinyhdistelmää. Painamalla ALANUOLI ja nuolinäppäimiä siirtäminen luettelossa ylös. Kun kuulet vaihtoehto, jota haluat muokata, paina Enter-näppäintä.

 7. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”valitsematta lihavoitu-valintaruutu”. Jos haluat tekstin lihavoiduksi, painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ. Voit kuunnella: ”Checked”.

 8. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet: ”Käytä-painiketta”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja yhteismuokkaamiseen OneNotessa

Näytönlukuohjelman käyttäminen sisällön lisäämiseen muistikirjoihin OneNotessa

OneNote for Windows 10:n pikanäppäimet

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Helppokäyttöisten OneNote-muistikirjojen luominen

OneNote Online toimii selaimessa, joten voit käyttää sitä lähes kaikissa laitteissa, joissa voi käyttää selainta. Kussakin käyttöympäristössä, kuten Windowsissa, Macissa, iOS:ssä ja muissa, on valmiita helppokäyttötoimintoja, jotka helpottavat OneNoten käyttöä. Voit käyttää esimerkiksi näytönlukuohjelmaa, suurennuslasia tai sanelutyökalua. Nämä ohjeet on tarkoitettu Windows-koneille.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytössäsi on OneNote Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. OneNote Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis OneNote Online -sovelluksessa).

Sisältö

OneNote Onlinen ulkoasuun tutustuminen

OneNote Online -ikkunassa valikkorivillä-välilehdet sisältävä on yläreunassa. Välilehtien alapuolella on Työkalut-valintanauha, jossa on erilaisia vaihtoehtoja valintanauhan alapuolella valitun välilehden mukaan, näytön vasemmassa reunassa on tehtäväruudun alue, joka sisältää muistikirjaluettelon, osien luettelosta ja sivut-luettelon. Sivun muokkaamisen alueen venyttää näytön keskellä, aivan oikeaan reunaan.

OneNote Onlinen maamerkit ovat seuraavat:

 • Luettelo Microsoft-palveluista

 • Valikkorivi

 • Muistikirjaluettelo

 • Alue (piirtoalusta) muokkaaminen

Siirtyminen OneNote Onlinessa näppäimistön avulla

Voit siirtyä Maamerkkien- OneNote Online painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + F6.

Siirry OneNote Onlinessa näyttöelementistä toiseen painamalla sarkainnäppäintä (eteenpäin) tai näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain (taaksepäin). Voit valita kohteen painamalla Enter-näppäintä. Voit selata valikoita tai luetteloja painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä ja tehdä sitten valinnan painamalla Enter-näppäintä. Voit poistua tilasta tai valikosta painamalla Esc-näppäintä.

Selata osiot ja sivut Narratorin muistikirjan, paina SR näppäin + YLÄNUOLINÄPPÄIN toistuvasti, kunnes kuulet: ”kohteet”. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl + F6, kunnes kuulet: ”muistikirjoja”. Käy läpi luettelon osien ja sivujen SR-näppäin + oikea nuoli-näppäinyhdistelmää avulla.

Kerro-toiminnon käyttäminen

Voit etsiä komennon nopeasti valitsemalla Kerro. Saat lisätietoja Kerro-toiminnosta katsomalla tämän videon: Asioiden hoitaminen nopeasti näytönlukuohjelman ja näppäimistön kanssa Kerro-toiminnon avulla.

Jos haluat käyttää Kerro-toimintoa komennon etsimiseen, toimi seuraavasti:

 1. Valitse solu tai solualue, jossa haluat tehdä toiminnon.

 2. Siirry Kerro-toiminnon muokkauskenttään painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Q.

 3. Kirjoita haluamasi komento. Kirjoita esimerkiksi ”luettelomerkit”.

 4. Voit selata hakutuloksia käyttämällä alanuolta. Valitse tulos painamalla Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja työstämiseen yhdessä OneNotessa

Sisällön lisääminen OneNoten muistikirjoihin näytönlukuohjelman avulla

OneNote Onlinen pikanäppäimet

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Helppokäyttöisten OneNote-muistikirjojen luominen

Tekninen tuki toimintarajoitteisille henkilöille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×