Opetusohjelma: Tietojen tuonti Excel ja tietomallin luominen

Opetusohjelma: Tietojen tuonti Excel ja tietomallin luominen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tiivistelmä:    Tämä on sarjan ensimmäinen opetusohjelma, jonka tarkoituksena on tutustuttaa sinut Excelin ja sen tietojen yhdistämis- ja analysointitoimintojen käyttöön. Näissä opetusohjelmissa rakennetaan ja tarkennetaan Excel-työkirja tyhjästä, rakennetaan tietomalli ja luodaan sitten upeita interaktiivisia raportteja Power View'lla. Opetusohjelmien tarkoituksena on esitellä Microsoftin yritystieto-ominaisuudet ja -toiminnot Excelissä, Pivot-taulukoissa, Power Pivotissa ja Power View'ssa.

Huomautus: Tässä artikkelissa Tietomallit Excel 2013: ssa. Kuitenkin saman tietomallien ja Power Pivot Excel 2013: n ominaisuuksiin koskevat myös Excel 2016.

Näissä opetusohjelmissa opit miten tietoja tuodaan ja tarkastellaan Excelissä, tietomalli rakennetaan ja tarkennetaan käyttäen Power Pivotia, julkaistavia, suojattavia ja jaettavia interaktiivisia raportteja luodaan Power View'lla.

Tässä sarjassa on seuraavat opetusohjelmat:

 1. Tietojen tuonti Excel 2013:een ja tietomallin luominen

 2. Tietomallin suhteiden laajentaminen käyttämällä Excel PowerPivot ja DAX

 3. Karttapohjaisten Power View -raporttien luominen

 4. Internet-tietojen lisääminen ja Power View -raportin oletusarvojen määrittäminen

 5. Näyttävien Power View -raporttien luominen – osa 1

 6. Näyttävien Power View -raporttien luominen – osa 2

Tässä opetusohjelmassa aloitetaan tyhjästä Excel-työkirjasta.

Tässä opetusohjelmassa on seuraavat osiot:

Tietojen tuonti tietokannasta

Tietojen tuonti laskentataulukosta

Tietojen tuonti kopioimalla ja liittämällä

Yhteyden luominen tuotujen tietojen välille

Tarkistuspiste ja testi

Tämän opetusohjelman lopussa on testi, jolla voit testata mitä olet oppinut.

Tämän opetusohjelmasarjan käyttää kuvaava Olympiamitaleja koskevia, isännöinnin maiden ja eri olympialaisten urheilu tapahtumien tiedot. Suosittelemme käymään läpi kunkin opetusohjelma järjestyksessä. Lisäksi opetusohjelmat käyttäminen Excel 2013: n Power Pivot käytössä. Lisätietoja Excel 2013, napsauta tätä. Ohjeita Power Pivotottamisesta käyttöön on napsauttamalla tätä.


Tietojen tuominen tietokannasta

Tämä opetusohjelma aloitetaan tyhjällä työkirjalla. Tämän osion tavoitteena on muodostaa yhteys ulkoiseen tietolähteeseen ja tuoda tietoja Exceliin lisäanalyysiä varten.

Aloitetaan lataamalla tietoja Internetistä. Tiedot kuvaavat olympiamitaleita, ja lähteenä on Microsoft Access -tietokanta.

 1. Valitse Lataa tiedostot Käytämme aikana tämän opetusohjelmasarjan linkkejä. Lataa kaikki neljä tiedostot sijaintiin, jossa on helposti saatavilla, kuten Ladattavat kohteet tai Tiedostot, tai voit luoda uuden kansion:
  > Olympiamitalit.accdb Access-tietokannan
  > Olympialajit.xlsx Excel-työkirjan
  > väestö.xlsx Excel-työkirjan
  > DiscImage_table.xlsx Excel-työkirjan

 2. Avaa tyhjä työkirja Excel 2013:ssa.

 3. Valitse TIEDOT > Hae ulkoiset tiedot > Accessista. Valintanauha säätyy dynaamisesti työkirjan leveyden mukaan, joten valintanauhan komennot voivat erota seuraavissa ruuduissa näkyvistä komennoista. Ensimmäisessä ruudussa näkyy valintanauha työkirjan ollessa leveä, toisessa kuvassa työkirjan kokoa on muutettu, jotta se vie vain osan ruudun tilasta.

  Tietojen tuonti Accessista

  Tietojen tuonti Accessista pienellä valintanauhalla


 4. Valitse lataamasi Olympiamitalit.accdb-tiedosto ja valitse Avaa. Näkyviin tulee seuraava taulukon valintaikkuna, jossa näkyvät tietokannan taulukot. Tietokannan taulukot vastaavat Excelin laskentataulukoita tai taulukoita. Valitse Ota käyttöön useiden taulukoiden valinta -ruutu ja valitse kaikki taulukot. Valitse sitten OK.

  Valitse taulukko -ikkuna

 5. Tietojen tuonti-ikkuna tulee näkyviin.

  Huomautus: Seuraavassa ruudussa näkyy ikkunan alaosassa oleva valintaruutu, jolla voit valita toiminnon Lisää nämä tiedot tietomalliin. Tietomalli luodaan automaattisesti, kun tuot tai käsittelet kahta tai useampaa taulukkoa samanaikaisesti. Tietomalli integroi taulukot, jotta niitä voidaan analysoida laajasti Pivot-taulukkoja, Power Pivotia ja Power View'ta käyttämällä. Kun tuot taulukoita tietokannasta, tietokannan olemassa olevia taulukoiden välisiä suhteita käytetään tietomallin luomiseen Excelissä. Malli on selkeimmillään Excelissä, mutta voit katsoa ja muokata sitä myös suoraan Power Pivot -apuohjelmalla. Tietomallia käsitellään tarkemmin jäljempänä tässä opetusohjelmassa.


  Valitse Pivot-taulukkoraportti-vaihtoehto, jolla taulukot tuodaan Exceliin ja Pivot-taulukko valmistellaan tuotujen taulukoiden analysointia varten, ja valitse OK.

  Tietojen tuonti-ikkuna

 6. Kun tiedot on tuotu, tuoduista taulukoista luodaan Pivot-taulukko.

  Tyhjä Pivot-taulukko

Kun tiedot on tuotu Exceliin ja tietomalli on luotu automaattisesti, voit tarkastella tietoja.

Tietojen tarkastelu Pivot-taulukolla

Tuotujen tietojen tarkastelu käy helposti Pivot-taulukon avulla. Pivot-taulukossa kenttiä (Excelin sarakkeita vastaavia) vedetään taulukoista (kuten juuri Access-tietokannasta tuomasi taulukot) Pivot-taulukon eri alueille säätämään tietojen esitystapaa. Pivot-taulukossa on neljä aluetta: SUODATTIMET, SARAKKEET, RIVIT ja ARVOT.

Pivot-taulukon kenttien neljä aluetta

Sen määrittäminen, mille alueelle kenttä olisi vedettävä, voi vaatia jonkin verran kokeilua. Voit vetää tarvitsemasi määrän kenttiä taulukoista, kunnes tiedot näkyvät haluamallasi tavalla Pivot-taulukossa. Voit vetää kenttiä Pivot-taulukon eri alueille; kenttien järjestäminen Pivot-taulukossa ei vaikuta pohjana oleviin tietoihin.

Tarkastellaan olympiamitaleja koskevia tietoja Pivot-taulukossa, ja aloitetaan lajin, mitalityypin ja urheilijan maan tai alueen mukaan järjestetyistä olympiamitalisteista.

 1. Laajenna Pivot-taulukon kenttienMitalit-taulukkoa napsauttamalla sen vieressä olevaa nuolta. Etsi NOC_CountryRegion-kenttä laajennetusta Mitalit-taulukosta ja vedä se SARAKKEET-alueeseen. NOC viittaa kansallisiin olympiakomiteoihin (National Olympic Committee), jotka ovat maiden tai alueiden organisaatioyksikköjä.

 2. Vedä seuraavaksi Urheilulajit-taulukosta jokin laji RIVIT-alueelle.

 3. Suodatetaan lajit siten, että niitä näkyy vain viisi: jousiammunta, uimahypyt, miekkailu, taitoluistelu ja pikaluistelu. Voit tehdä tämän Pivot-taulukon kentät -alueelta tai Pivot-taulukon Riviotsikot-suodattimesta.

  1. Varmista, että Pivot-taulukko on valittuna napsauttamalla mitä tahansa Pivot-taulukon kohtaa. Pidä hiiren osoitinta Pivot-taulukon kentät -luettelon laajennetun Urheilulajit-taulukon Urheilulaji-kentän päällä. Kentän oikealle puolelle ilmestyy alanuolipainike. Napsauta avattavaa valikkoa, poista kaikki valinnat valitsemalla (Valitse kaikki), ja valitse jousiammunta, uimahypyt, miekkailu, taitoluistelu ja pikaluistelu. Valitse OK.

  2. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Pivot-taulukon Riviotsikot-osan Riviotsikot-kentän avattavaa valikkoa, poista kaikki valinnat valitsemalla (Valitse kaikki), vieritä sitten alas ja valitse jousiammunta, uimahypyt, miekkailu, taitoluistelu ja pikaluistelu. Valitse OK.

 4. Vedä Pivot-taulukon kenttienMitalit-taulukosta Mitali ARVOT-alueeseen. Arvojen on oltava numeerisia, joten Excel muuttaa mitalin automaattisesti Mitalimääräksi.

 5. Valitse Mitalit-taulukosta uudelleen Mitali ja vedä se SUODATTIMET-alueelle.

 6. Suodatetaan Pivot-taulukko näyttämään vain ne maat tai alueet, joissa on yhteensä yli 90 mitalia. Toimi seuraavasti.

  1. Napsauta Pivot-taulukon Sarakeotsikot-kentän oikealla puolella olevaa avattavaa valikkoa.

  2. Valitse Arvosuodattimet ja Suurempi kuin….

  3. Kirjoita 90 viimeiseen kenttään (oikealla). Valitse OK.
   Arvosuodatinikkuna

Pivot-taulukko näyttää seuraavalta ruudulta.

Päivitetty Pivot-taulukko

Olet nyt luonut vaivattomasti Pivot-perustaulukon, jossa on kenttiä kolmesta taulukosta. Tehtävä oli helppo, koska taulukoissa oli aiemmin luotuja yhteyksiä. Koska lähdetietokannassa oli aiemmin luotuja yhteyksiä ja koska toit kaikki taulukot samanaikaisesti, Excel pystyi toisintamaan nämä taulukoiden yhteydet tietomallissa.

Mutta entäpä tilanne, jossa tiedot ovat peräisin eri lähteistä tai ne on tuotu myöhemmin? Yleensä uudet tiedot voidaan lisätä luomalla toisiaan vastaaviin sarakkeisiin perustuvia yhteyksiä. Seuraavassa vaiheessa tuodaan lisää taulukoita, ja opit, miten luodaan uusia yhteyksiä.

Tietojen tuominen laskentataulukosta

Tuodaan nyt tietoja toisesta lähteestä, tällä kertaa työkirjasta, ja määritetään olemassa olevan ja uuden tiedon väliset suhteet. Suhteiden avulla voit analysoida tietokokoelmia Excelissä ja luoda mielenkiintoisia ja syventäviä visualisointeja tuomistasi tiedoista.

Aloitetaan luomalla tyhjä laskentataulukko ja tuomalla sitten tietoja vanhasta Excel-työkirjasta.

 1. Lisää uusi Excel-laskentataulukko ja anna nimeksi Urheilu.

 2. Etsi kansio, joka sisältää ladatut mallidatatiedostot, ja avaa Olympialajit.xlsx.

 3. Valitse ja kopioi taulukon Taul1 tiedot. Jos valitset tietoja sisältävän solun, kuten solun A1, voit valita kaikki sen ympärillä olevat tiedot painamalla Ctrl+A-näppäinyhdistelmää. Sulje Olympialajit.xlsx-työkirja.

 4. Siirrä kohdistin Urheilu-laskentataulukon soluun A1 ja liitä tiedot.

 5. Kun tiedot ovat edelleen korostettuina, muotoile tiedot taulukoksi painamalla Ctrl+T-näppäinyhdistelmää. Voit muotoilla tiedot taulukoksi myös valintanauhasta valitsemalla ALOITUS > Muotoile taulukoksi. Koska tiedoissa on otsikot, valitse Taulukossa on otsikot näkyviin tulevassa Luo taulukko -ikkunassa, kuten kuvassa.

  Luo taulukko -ikkuna

  Tietojen muotoilulla taulukoksi on monia etuja. Voit nimetä taulukon, jotta se on helppo tunnistaa. Voit myös muodostaa yhteyksiä taulukoiden välillä, jotta voit tarkastella ja analysoida niitä Pivot-taulukoissa, Power Pivotissa ja Power View'ssa.

 6. Nimeä taulukko. Hae kohdasta TAULUKKOTYÖKALUT > RAKENNE > OminaisuudetTaulukon nimi -kenttä ja kirjoita Urheilu. Työkirja näyttää samalta kuin seuraavassa ruudussa.
  Taulukon nimeäminen Excelissä

 7. Tallenna työkirja.

Tietojen tuonti kopioimalla ja liittämällä

Seuraavaksi voidaan tuoda tietoja verkkosivulla olevasta taulukosta tai mistä tahansa muusta lähteestä, josta tiedot voidaan kopioida ja liittää Exceliin. Seuraavissa vaiheissa olympiaisäntäkaupungit lisätään taulukosta.

 1. Lisää uusi Excel-laskentataulukko ja anna nimeksi Isännät.

 2. Valitse ja kopioi seuraava taulukko otsikkoineen.

Kaupunki

NOC_CountryRegion

Alfa-2-tunnus

Versio

Kausi

Melbourne / Tukholma

AUS

AS

1956

Kesä

Sydney

AUS

AS

2000: ssa

Kesä

Innsbruck

AUT

AT

1964

Talvi

Innsbruck

AUT

AT

1976

Talvi

Antwerpen

BEL

BE

1920

Kesä

Antwerpen

BEL

BE

1920

Talvi

Montreal

CAN

CA

1976

Kesä

Lake Placid

CAN

CA

1980

Talvi

Calgary

CAN

CA

1988

Talvi

St. Moritz

SUI

SZ

1928

Talvi

St. Moritz

SUI

SZ

1948

Talvi

Beijing

CHN

CH

2008

Kesä

Berliini

GER

GM

1936

Kesä

Garmisch-Partenkirchen

GER

GM

1936

Talvi

Barcelona

ESP

SP

1992

Kesä

Helsinki

FIN

FI

1952

Kesä

Pariisi

FRA

FR

1900

Kesä

Pariisi

FRA

FR

1924 nojalla

Kesä

Chamonix

FRA

FR

1924 nojalla

Talvi

Grenoble

FRA

FR

1968

Talvi

Albertville

FRA

FR

1992

Talvi

Lontoo

GBR

Iso-Britannia

1908

Kesä

Lontoo

GBR

Iso-Britannia

1908

Talvi

Lontoo

GBR

Iso-Britannia

1948

Kesä

München

GER

DE

1972

Kesä

Ateena

GRC

GR

2004

Kesä

Cortina d'Ampezzo

ITA

IT

1956

Talvi

Rooma

ITA

IT

1960

Kesä

Torino

ITA

IT

2006

Talvi

Tokio

JPN

JA

1964

Kesä

Sapporo

JPN

JA

1972

Talvi

Nagano

JPN

JA

1998

Talvi

Soul

KOR

KS

1988

Kesä

Meksiko

MEX

MX

1968

Kesä

Amsterdam

NED

NL

1928

Kesä

Oslo

NOR

NO

1952

Talvi

Lillehammer

NOR

NO

1994

Talvi

Tukholma

SWE

SW

1912

Kesä

St Louis

USA

US

1904

Kesä

Los Angeles

USA

US

1932

Kesä

Lake Placid

USA

US

1932

Talvi

Squaw Valley

USA

US

1960

Talvi

Moskova

URS

RU

1980

Kesä

Los Angeles

USA

US

1984

Kesä

Atlanta

USA

US

1996

Kesä

Salt Lake City

USA

US

2002

Talvi

Sarajevo

YUG

YU

1984

Talvi

 1. Siirrä Excelissä kohdistin Isännät-laskentataulukon soluun A1 ja liitä tiedot.

 2. Muotoile tiedot taulukoksi. Kuten kuvattu edellä, tiedot muotoillaan taulukoksi painamalla Ctrl+T-näppäinyhdistelmää tai valitsemalla ALOITUS > Muotoile taulukoksi. Koska tiedoissa on otsikot, valitse Taulukossa on otsikot näkyviin tulevassa Luo taulukko -ikkunassa.

 3. Nimeä taulukko. Hae kohdasta TAULUKKOTYÖKALUT > RAKENNE > OminaisuudetTaulukon nimi -kenttä ja kirjoita Isännät.

 4. Valitse Versio-sarake ja muotoile se ALOITUS-välilehdestä Määräksi, jossa on 0 desimaalia.

 5. Tallenna työkirja. Työkirja on kuten seuraavassa ruudussa.

Isäntätaulukko

Nyt kun Excel-työkirjassa on taulukoita, voit luoda niiden välille yhteyksiä. Luomalla yhteyksiä taulukoiden välille voit yhdistää kahden taulukon tiedot.

Yhteyden luominen tuotujen tietojen välille

Voit aloittaa tuotujen taulukoiden käyttämisen heti Pivot-taulukoiden kentissä. Jos Excel ei voi määrittää, miten kenttä lisätään Pivot-taulukkoon, on muodostettava yhteys olemassa olevan tietomallin kanssa. Seuraavissa vaiheissa opetellaan luomaan yhteys eri lähteistä tuotujen tietojen välille.

 1. Näet kaikkien saatavilla olevien taulukoiden luettelon valitsemalla taulukossa Taul1Pivot-taulukon kenttien yläosasta, Kaikki, kuten seuraavassa ruudussa.
  Näet kaikki saatavilla olevat taulukot valitsemalla Pivot-taulukon kentissä Kaikki

 2. Näet juuri lisäämäsi uudet taulukot selaamalla luetteloa.

 3. Laajenna Urheilu-taulukkoa ja lisää se Pivot-taulukkoon valitsemalla Urheilu. Excel kehottaa luomaan yhteyden niiden välille, kuten seuraavassa ruudussa.
  LUO... -yhteydenluontikehote Pivot-taulukon kentissä

  Tämä ilmoitus annetaan, kun käytetään kenttiä taulukosta, joka ei kuulu pohjana olevaan tietomalliin. Yksi tapa lisätä taulukko tietomalliin on luoda yhteys taulukkoon, joka on jo tietomallissa. Yhteyden luomiseksi jossakin taulukoista on oltava sarake, jossa on yksilöllisiä, toistumattomia arvoja. Mallitiedoissa tietokannasta tuodussa Urheilulajit-taulukossa on urheilukoodeja sisältävä kenttä SportID. Samat urheilukoodit on esitetty kenttänä tuoduissa Excel-tiedoissa. Luodaan seuraavaksi yhteys.

 4. Valitsemalla LUO... korostetulla Pivot-taulukon kentät -alueella avaat Suhteen luominen -valintaikkunan, kuten seuraavassa ruudussa.

  Suhteen luominen -ikkuna

 5. Valitse Taulukko-kohdassa avattavasta luettelosta Urheilulajit.

 6. Valitse Sarake (viite) -kohdassa SportID.

 7. Valitse Yhdistetty taulukko -kohdassa Urheilu.

 8. Valitse Liittyvä sarake (perus) -kohdassa SportID.

 9. Valitse OK.

Pivot-taulukko muuttuu vastaamaan uutta yhteyttä. Pivot-taulukko ei näytä vielä täysin valmiilta RIVIT-alueen kenttien järjestyksen vuoksi. Urheilulaji on urheilun alaluokka, mutta koska Urheilulaji sijaitsee Urheilun yläpuolella RIVIT-alueella, sitä ei ole järjestetty kunnolla. Seuraavassa ruudussa näkyy tämä ei-toivottu järjestys.
Pivot-taulukon ei-toivottu järjestys

 1. Siirrä Urheilu Urheilulajin yläpuolelle RIVIT-alueella. Nyt Pivot-taulukon tiedot on esitetty haluamallasi tavalla, kuten seuraavassa ruudussa.

  Pivot-taulukon korjattu järjestys

Excel rakentaa taustalla tietomallin, jota voi käyttää koko työkirjassa, missä tahansa Pivot-taulukossa, Pivot-kaaviossa Power Pivotissa tai missä tahansa Power View -raportissa. Taulukoiden yhteydet ovat tietomallin perusta ja määrittävät siirtymis- ja laskentapolut.

Seuraavassa opetusohjelmassa Tietomallien yhteyksien laajentaminen käyttämällä Excel 2013:a, Power Pivotia ja DAX-kieltä jatketaan tässä opituista asioista ja laajennetaan tietomallia käyttämällä tehokasta ja visuaalista Excel-apuohjelmaa Power Pivot. Voit myös opetella laskemaan taulukon sarakkeet ja käyttämään laskettua saraketta siten, että yhdistämättömiä taulukoita voidaan lisätä tietomalliin.

Tarkistuspiste ja testi

Opitun kertaaminen

Olet luonut Excel-työkirjan, jossa on monien taulukoiden tietoja sisältävä Pivot-taulukko, joista monet on tuotu erikseen. Opit tuomaan tietoja tietokannasta, toisesta Excel-työkirjasta ja kopioimalla ja liittämällä niitä Exceliin.

Yhdistit tiedot luomalla taulukon yhteyden, jonka avulla Excel korreloi rivit. Lisäksi opit, että toisen taulukon sarakkeiden korrelointi toisen taulukon tietojen kanssa on tärkeää yhteyksien muodostamiselle ja toisiinsa liittyvien rivien hakemiselle.

Voit siirtyä sarjan seuraavaan opetusohjelmaan. Linkki:

Tietomallin suhteiden laajentaminen Excel 2013:n, Power Pivotin ja DAX-kielen avulla

TESTI

Haluatko testata, miten hyvin muistat oppimasi? Tässä on tilaisuutesi. Seuraavassa testissä painotetaan toimintoja, ominaisuuksia tai vaatimuksia, joita opit tässä opetusohjelmassa. Vastaukset on annettu sivun alaosassa. Onnea!

Kysymys 1: Miksi on tärkeää muuntaa tuodut tiedot taulukoiksi?

A: Niitä ei tarvitse muuntaa taulukoiksi, koska kaikki tuodut tiedot muuttuvat automaattisesti taulukoiksi.

B: Jos muunnat tuotuja tietoja taulukoiksi, niitä ei ole tietomallissa. Ne ovat saatavilla Pivot-taulukoissa, Power Pivotissa ja Power View'ssa vain, kun niitä ei ole tietomallissa.

C: Jos muunnat tuodut tiedot taulukoiksi, ne voidaan lisätä tietomalliin ja ne ovat käytettävissä Pivot-taulukoissa, Power Pivotissa ja Power View'ssa.

D: Tuotuja tietoja ei voi muuntaa taulukoiksi.

Kysymys 2: Mitkä seuraavista tietolähteistä voit tuoda Exceliin ja sisällyttää tietomalliin?

A: Access-tietokannat ja myös monet muut tietokannat.

B: Olemassa olevat Excel-tiedostot.

C: Kaikki, minkä voi kopioida ja liittää Exceliin ja muotoilla taulukoksi, kuten verkkosivustojen tietotaulukot, asiakirjat tai mitä tahansa muuta, minkä voi liittää Exceliin.

D: Kaikki edellä mainitut

Kysymys 3: Mitä Pivot-taulukolle tapahtuu, kun muutat kenttien järjestystä Pivot-taulukon kenttien neljällä alueella?

A: Ei mitään – kenttien järjestystä ei voi muuttaa, kun ne on sijoitettu Pivot-taulukon kenttien alueille.

B: Pivot-taulukon muoto muuttuu vastaamaan asettelua, mutta pohjana olevat tiedot eivät muutu.

C: Pivot-taulukon muoto muuttuu vastaamaan asettelua, ja kaikki pohjana olevat tiedot muuttuvat pysyvästi.

D: Pohjana olevat tiedot muuttuvat, ja tuloksena on uudet tietojoukot.

Kysymys 4: Mitä vaaditaan, kun taulukoiden välille muodostetaan yhteyttä?

A: Kummassakaan taulukossa ei voi olla sarakkeita, jotka sisältävät yksilöllisiä, toistumattomia arvoja.

B: Toinen taulukko ei saa olla Excel-työkirjan osa.

C: Sarakkeita ei saa muuntaa taulukoiksi.

D: Mikään edellä mainituista ei ole oikein.

Testin vastaukset

 1. Oikea vastaus: C

 2. Oikea vastaus: D

 3. Oikea vastaus: B

 4. Oikea vastaus: D

Huomautukset: Tämän opetusohjelmasarjan tietojen ja kuvien lähteet:

 • Olympialaisten tietojoukko: © Guardian News & Media Ltd.

 • Lippukuvat: CIA Factbook (cia.gov)

 • Väestötiedot: Maailmanpankki (worldbank.org)

 • Olympialaisten urheilulajien kuvat: Thadius856 ja Parutakupiu

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×