Opetus ohjelma: upeiden Power View-raporttien luominen

Tiivistelmä:    Tässä opetus ohjelmassa opit luomaan vuorovaikutteisia Power View-raportteja: kerran naiset kaaviot, interaktiiviset raportit sekä piste kaaviot ja kupla kaaviot aikapohjaisilla Play-visualisointeilla.

Huomaa myös, että kun julkaiset nämä raportit ja saat ne saataville SharePointissa, nämä visualisoinnit ovat yhtä vuorovaikutteisia kuin tässä opetus ohjelmassa, jos haluat nähdä ne.

Tässä opetusohjelmassa on seuraavat osiot:

Kerran naisten kaavioiden luominen

Vuorovaikutteisten raporttien luominen korttien ja ruutujen avulla

Piste kaavioiden ja kupla kaavioiden luominen Aikapohjaisten Play-visualisointien avulla

Tarkistuspiste ja testi

Tämän opetusohjelman lopussa on testi, jolla voit testata mitä olet oppinut. Voit myös tarkastella videoita, joissa näkyy useita Power View'n käsitteitä ja ominaisuuksia.

Tässä sarjassa käytetään tietoja, jotka kuvaavat olympiamitaleita, isäntämaita ja eri olympiakisatapahtumia. Tässä sarjassa on seuraavat opetusohjelmat:

 1. Tietojen tuonti Excel 2013:een ja tietomallin luominen

 2. Tietomallin suhteiden laajentaminen käyttämällä Excel 2013:a, Power Pivotia ja DAX-kieltä

 3. Karttapohjaisten Power View -raporttien luominen

 4. Internet-tietojen lisääminen ja Power View -raportin oletusarvojen määrittäminen

 5. Upeiden Power View-raporttien luominen

Suosittelemme käymään nämä läpi järjestyksessä.

Näissä opetusohjelmissa käytetään Excel 2013:a, jossa on Power Pivot -toiminto käytössä. Lisätietoja Excel 2013:sta on artikkelissa Excel 2013:n pika-aloitusopas. Ohjeet Power Pivot -toiminnon käyttöönottoon ovat artikkelissa Power Pivot -apuohjelma.

Kerran naisten kaavioiden luominen

Tässä osassa jatketaan vuorovaikutteisten visualisointien luomista Power View'n avulla. Tässä osassa on tietoja muutamasta erityyppisistä kerran-kaavioista. Kerran naisia kutsutaan joskus myös ristikko kaavioiksi.

Vuorovaikutteisten pystysuorien kerran naisten kaavioiden luominen

Jos haluat luoda kerran naisten kaavioita, Aloita toisesta kaaviosta, kuten ympyrä kaaviosta tai viiva kaaviosta.

 1. Valitse Excelissä palkki-ja sarake laskenta taulukko. Luo uusi Power View -raportti valitsemalla valintanauhassa POWER VIEW > Lisää > Power View. Tyhjä Power View -raportti luodaan. Nimeä raportin kerran naisetuudelleen napsauttamalla hiiren kakkos painikkeella alareunassa olevaa väli lehteä ja valitsemalla sitten avautuvassa valikossa Nimeä uudelleen . Voit nimetä sen uudelleen myös kaksoisnapsauttamalla väli lehteä.

 2. Laajenna mitalit -taulukko Power View-kentissä ja valitse suku puoli ja sitten tapahtuma kentät. Valitse kentät-alueella tapahtuman vieressä oleva nuoli painike ja valitse Laske (ei tyhjä). Power View'n luoma taulukko näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.

  Power View -taulukon visualisointi

 3. Valitse valinta nauhasta rakenne > Vaihda visualisointia > muu kaavio > ympyrä kaavio. Nyt raportti näyttää samalta kuin seuraavassa näytössä.

  Power View -ympyräkaavio
   

 4. Päätät, että on mielenkiintoista tarkastella tapahtumien määrää suku puolen mukaan. Yksi keino tarkastella näitä tietoja on käyttää kerran naisia. Vedä mitali -taulukosta vuosi pystysuunnassa kerran naiset-kenttään. Jos haluat nähdä lisää kerran naisia, Poista selite raportista valitsemalla asettelu > selite > ei mitään valinta nauhasta.

 5. Muuta asettelua niin, että kerran naiset-ruudukossa näkyy kuusi kaaviota leveä ja kuusi kaaviota korkuisia. Kun kaavio on valittuna, valitse asettelu > ruudukon korkeus > 6 ja sitten asettelu > ruudukon leveys > 6. Näyttö näyttää nyt samalta kuin seuraavassa näytössä.

  Kerrannaisten ympyräkaavio Power View'ssa

 6. Kerran naisten kaavio laji on myös vuorovaikutteinen. Pidä osoitinta minkä tahansa ympyrä kaavion päällä ja tuo näkyviin tietoja osasta. Napsauta mitä tahansa ympyrä kaavion sektoria, ja tämä valinta on korostettuna kunkin kaaviossa kerran naiseen. 1952-kohdan keltaisen osan (naiset) alapuolella olevassa näytössä on valittuna ja kaikki muut keltaiset sektorit on korostettu. Kun käytettävissä on enemmän kaavioita kuin Power View voi näyttää samassa näytössä, visualisoinnin oikeassa reunassa näkyy pystysuuntainen vieritys palkki.

  Power View'n kerrannaisten kaavioiden käyttäminen

Luo vuorovaikutteisia vaakasuuntaisia kerran naisia-kaavioita

Vaaka kaaviot toimivat samalla tavalla kuin pystysuuntaiset useat kaaviot.

 1. Haluat muuttaa pystysuuntaisten kerran naisten kaaviot vaakasuuntaisiksi. Voit tehdä sen vetämällä vuosi-kentän PYSTYSUUNTAINEN kerran naiset-alueelta VAAKASUUNTAISTEN kerran naisten alueelle, kuten seuraavassa näytössä näkyy.


  Power View -visualisoinnin muuttaminen Power View -kentissä

 2. Power View-raportin visualisointi muuttuu vaakasuuntaisten kerran naisten kaavioksi. Huomaa, että visualisoinnin alareunassa on vieritys palkki, joka näkyy seuraavassa näytössä.

  Power View'n vaakakerrannaiset

Kerran naisten viiva kaavioiden luominen

Viiva kaavioiden luominen kerran naisina on helppoa. Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten voit luoda useita viiva kaavioita kunkin vuoden mitalien määrän perusteella.

 1. Luo uusi Power View-taulukko ja nimeä se uudelleen kerran naisina. Valitse Power View-kentissämitali arvo ja vuosi mitalit -taulukosta. Voit muuttaa visualisoinnin viiva kaavioksi valitsemalla rakenne > muu kaavio > viiva. Vedä sitten vuosi akseli-alueelle. Kaavio näyttää samalta kuin seuraavassa näytössä.
  Power View -viivakaavio

 2. Keskitytään talvi mitaliin. Valitse suodatin -ruudussa kaavio ja vedä sitten kausi mitalit -taulukosta suodatin ruutuun. Valitse talvi, kuten seuraavassa näytössä näkyy.

  kaavion suodatus Power View'ssa

 3. Jos haluat luoda kerran naisten viiva kaaviot, vedä NOC_CountryRegion mitalit -taulukosta PYSTYSUUNTAISTEN kerran naisten alueelle. Raporttisi näyttää nyt samalta kuin seuraava näyttö.
  Power View'n viivakerrannaiset

 4. Voit järjestää useita kaavioita eri kenttien perusteella ja nousevassa tai laskevassa järjestyksessä napsauttamalla visualisoinnin vasemmassa yläkulmassa olevia valintoja.

Vuorovaikutteisten raporttien luominen korttien ja ruutujen avulla

Ruudut ja kortit muuntavat taulut niiden tilanne vedosten joukkoon, jotka visualisoi kortti muodossa olevia tietoja, kuten hakemisto kortteja. Seuraavissa vaiheissa korttien avulla voit visualisoida eri urheilu lajeissa myönnettyjen mitalien määrän ja tarkentaa sitten visualisointia muokkaamalla tuloksia painoksen perusteella.

Kortti visualisointien luominen

 1. Luo uusi Power View-raportti ja nimeä sen kortituudelleen. Valitse Power View-kentistätieteen lajit -taulukosta kuri. Valitse mitalit-taulukosta eri versioiden luku määrä, mitalien määrä ja NOC_CountryRegion. Napsauta Power View-kenttienkentät-alueella NOC_CountryRegion-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse määrä (erillinen).

 2. Valitse valinta nauhasta rakenne > Vaihda visualisointia > taulukko > kortti. Taulukko näyttää samalta kuin seuraavassa näytössä.
  Power View'n korttivisualisointi

 3. Kun kortin visualisointi on valittuna, valitse Discdiamage -taulukko. Näyttöön voi tulla tieto turva varoitus, joka kehottaa sinua napsauttavat sisältöä napsauttamalla painiketta, jotta kuvat tulevat näkyviin, kuten seuraavassa näytössä näkyy.

  Ulkoisten tietoyhteyksien varoitus Excelissä

 4. Järjestä kentät kenttä alueella seuraavassa järjestyksessä: kiekko kuva, kuri, mitalien määrä, NOC_CountryRegion ja viimeinen, eri versioiden luku määrä. Korttisi näyttävät nyt samalta kuin seuraavassa näytössä.
  Korttivisualisointi ja uudelleenjärjestetyt kentät
   

Ruutujen käyttäminen kortti visualisointien avulla

 1. Näiden korttien tarkistaminen sen vuoden mukaan, jolloin mitalit jaettiin, on helppoa. Vedä Power View-kentissämitalit -taulukosta vuosi-kenttä ruutu alueen mukaan. Visualisoinnit näyttävät nyt samalta kuin seuraavassa näytössä.
  Power View'n RUUDUKON PERUSTE -toiminnon käyttäminen

 2. Nyt kortit on laatoitettu vuosittain, mutta myös jotain muuta tapahtui. RUUTU kerrallaan-kentästä tuli säilö, joka sisältää tässä vaiheessa vain edellisessä vaiheessa luomasi kortit. Voimme kuitenkin lisätä tähän säilöön ja nähdä, miten ruutujen avulla voi luoda vuorovaikutteisia raportteja, jotka koordinoivat tietojen näkymää.

 3. Valitse korttien visualisoinnin vieressä oleva alue, mutta silti ruutu on säilön sisällä. Power View-kentät -ruutu muuttuu vastaamaan sitä, että olet edelleen ruudussa säilön mukaan, mutta et ole korttien visualisoinnissa. Seuraavassa näytössä näkyy, miten tämä näkyy Power View-kentät-ruudussa.
  Power View -raportin RUUDUKON PERUSTE -säilö

 4. Valitse Power View-kentissäkaikki, jos haluat näyttää kaikki käytettävissä olevat taulut. Valitse hosts -taulukosta kaupunki, kausi, NOC_CountryRegion ja flagurl. Valitse sitten valinta nauhasta rakenne > Vaihda visualisointia > taulukko > kortti. Haluat, että juuri luomasi taulukko täyttää enemmän käytettävissä olevaa raportti tilaa, jotta voit muuttaa kortin visualisoinnin tyyppiä. Valitse rakenne > asetukset > kortti tyyli > kuva selite. Nyt näyttää paremmalta. Raporttisi näyttää nyt samalta kuin seuraava näyttö.
  toisen visualisoinnin lisääminen Power View'n RUUDUKON PERUSTE -säilöön

 5. Huomaa, että kun valitset eri vuoden laatat kontti-ruudun yläreunassa, juuri luomasi kuva selite kortti synkronoidaan myös valintasi kanssa. Tämä johtuu siitä, että molemmat kortti visualisoinnit sijaitsevat luomasi säilön RUUDUSSA. Kun vierität ruutua valinnan mukaan ja valitset esimerkiksi 2002, raportti näyttää samalta kuin seuraava näyttö.

  Power View -RUUTUJEN käyttäminen

 6. Voit myös muuttaa Power View-ruutujen tietoja. Valitse valinta nauhasta rakenne > ruudut > ruutu tyyppi > ruudun vuo. Ruutujen visualisoinnit muuttuvat, ja Power View siirtää ruudut ruutu säilön alareunaan seuraavan näyttö kuvan mukaisesti.
  RUUTUVIRRAN käyttäminen Power View'ssa

Kuten edellä mainittiin, kun julkaiset nämä raportit ja määrität ne käytettäväksi SharePointissa, nämä visualisoinnit ovat yhtä vuorovaikutteisia kaikille niitä tarkasteltaessa.

Piste kaavioiden ja kupla kaavioiden luominen Aikapohjaisten Play-visualisointien avulla

Voit myös luoda vuorovaikutteisia kaavioita, jotka näyttävät muutoksia ajan mittaan. Tässä osiossa luot piste kaavioita ja kupla kaavioita ja visualisoi olympialaiset siten, että kaikki Power View-raporttien käyttäjät voivat käsitellä niitä mielenkiintoisella ja hämmästyttävällä tavalla.

Piste kaavion ja kupla kaavion luominen

 1. Luo uusi Power View -raportti valitsemalla valintanauhassa POWER VIEW > Lisää > Power View. Nimeä raportin kuplatuudelleen. Valitse mitalit -taulukosta mitali luku ja NOC CountryRegion. Napsauta kentät-alueella NOC_CountryRegion-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse määrä (DISTINCT), jos haluat, että se määrittää maa-tai alue koodien määrän eikä itse koodeja. Valitse sitten tapahtumat -taulukosta urheilu.

 2. Valitse rakenne > Vaihda visualisointia > muu kaavio > sironta , jos haluat muuttaa visualisoinnin piste kaavioksi. Raportti näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.

  Power View -pistekaavio

 3. Seuraava Vedä tapahtuma tapahtumat -taulukosta Power View-kenttienkoko-alueelle. Raportista tulee paljon mielenkiintoisempaa ja näyttää nyt seuraavalta näytöltä.

  KOKO-alueen käyttäminen Power View -kuplakaaviossa

 4. Piste kaavio on nyt kupla kaavio, ja kuplan koko perustuu kussakin urheilussa myönnettyjen mitalien määrään.

 5. Kupla kaavio on myös vuorovaikutteinen. Kun viet hiiren osoittimen soutu kuplan päälle, Power View'n avulla saat lisä tietoja kyseisestä urheilusta, kuten seuraavassa kuvassa on esitetty.

  hiiren osoittimen pitäminen Power View -kuplakaavioiden päällä lisätietojen saamiseksi

Aikapohjaisten Play-visualisointien luominen

Monet luomasi visualisoinnit perustuvat ajan mittaan tapahtuvaan tapahtumaan. Olympialaisten tieto joukossa on mielenkiintoista nähdä, miten mitalit on myönnetty vuosien mittaan. Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten voit luoda visualisointeja, jotka toistetaan tai animoidaan Aikapohjaisten tietojen perusteella.

 1. Huomaa edellisessä vaiheessa luomasi piste kaaviossa Power View-kentissä toista akseli-alue, kuten seuraavassa näytössä näkyy.

  Power View'n PLAY-akseli

 2. Vedä mitalit -taulukosta vuosi-kenttä toista akseli-alueelle. Täältä tulee hauska osa. Akseli luodaan piste kaavion visualisoinnin alareunaan, ja sen viereen ilmestyy toisto kuvake, kuten seuraavassa näytössä näkyy. Paina toista-näppäintä.

  Power View -raportin Toista-painike

 3. Katso, miten kuplat liikkuvat, kasvavat ja supnevat, kun vuodet liikkuvat toista akselia pitkin. Voit myös korostaa tiettyä kuplaa, joka tässä tapa uksessa on tietyssä lajissa, ja nähdä selvästi, miten se muuttuu toista-akselin edetessä. Viiva seuraa kurssia, korostaa ja jäljittää sen arvo pisteitä, kun akseli liikkuu eteenpäin.

 4. Valitse Aquatics ja valitse sitten toista. Aquatics on korostettuna ja vesi leima raportin oikeassa yläkulmassa näyttää vuoden (toisto akselin), kun toista-akseli liikkuu eteenpäin. Reitin Aquatics on otettu korostettuna visualisoinnissa, kun taas muut urheilu lajit näkyvät himmennettyinä. Seuraava näyttö esittää raportin, kun toista-akseli on valmis.

  Power View'n aikaperusteiset kuplavisualisoinnit

 5. Voit valita useamman kuin yhden urheilun pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja tekemällä useita vaihto ehtoja. Kokeile itse. Seuraavassa näytössä valitaan kolme urheilua: paini, yleisurheilu ja Aquatics.

  useiden kuplien korostaminen Power View'n PLAY-raporteissa

 6. Lopuksi voit suodattaa piste kaavioita samalla tavalla kuin muutkin visualisoinnit. On paljon värejä, koska tieto joukossa on paljon urheilu lajeja. Vedä kausi mitalit -taulukosta Power View-kenttienväri alueeseen. Nyt käytetään vain kahta väriä, yksi kausi (kesä tai talvi). Seuraava näyttö näyttää tämän, mutta Katso, miten siistiä tämä näyttää, katsomalla tämän opetus ohjelman lopussa olevaa videota.

  osittajien käyttäminen Power View'n PLAY-raporteissa

Power View'n avulla voit luoda kaikenlaisia hämmästyttäviä ja pakottavia raportteja. Jokainen visualisointi tuo tiedot tiettyyn ja erilliseen näkymään. Jos haluat antaa vielä enemmän pakottavia raportteja, voit yhdistää erilaisia visualisointeja yhteen raportti sivuun ja tehdä tiedoistasi eläviä.

Tarkistuspiste ja testi

Opitun kertaaminen

Tässä opetus ohjelmassa opit, miten voit luoda kerran naisia kaavioita, viiva kaavioita, kupla kaavioita ja piste kaavioita. Opit myös, miten voit määrittää raportin ja miten voit luoda säilön, johon monet raportit voidaan sisällyttää.

Tämä opetus ohjelma pyöristää sarjan Power View-raporttien luomista varten.

Videoita olympialaisten tieto joukosta

Joskus on mukavaa nähdä nämä tehtävät toiminnassa. Tässä osiossa on linkkejä videoihin, jotka on luotu olympialaisten tieto joukkoa käyttäen. Nämä videot muistuttavat opetus ohjelmia, mutta jotkin työkirjat, Power Pivot kuvat tai Power View-taulukot saattavat olla hieman erilaisia.

Power Pivot-videot:

 • Oletuskenttien määrittäminen

 • Sarakkeiden ja taulukoiden piilottaminen

 • Kuvausten lisääminen sarakkeisiin ja taulukoihin

 • Yhteydet

 • Yhteenvetoperuste

Power View'n video:

 • Power View'n käytön aloittaminen Excel 2013-sovelluksessa

Kiitos! Toivottavasti olet nauttinut tästä opetus ohjelma sarjasta ja todennut, että on hyödyllistä ymmärtää, miten voit tehdä omia Power View-raportteja. Voit luoda hämmästyttäviä, mukaansatempaavia ja vuorovaikutteisia raportteja Power View'n avulla ja jakaa niitä SharePointin yritys tieto portaalin avulla.

Tämän sarjan opetus ohjelmat

Seuraavassa luettelossa on linkkejä kaikkiin tämän sarjan opetus ohjelmiin:

 1. Tietojen tuonti Excel 2013:een ja tietomallin luominen

 2. Tietomallin suhteiden laajentaminen käyttämällä Excel 2013:a, Power Pivotia ja DAX-kieltä

 3. Karttapohjaisten Power View -raporttien luominen

 4. Internet-tietojen lisääminen ja Power View -raportin oletusarvojen määrittäminen

 5. Upeiden Power View-raporttien luominen

TESTI

Haluatko testata, miten hyvin muistat oppimasi asiat? Voit tehdä sen tässä. Seuraavassa testissä painotetaan toimintoja, ominaisuuksia tai vaatimuksia, joista olet saanut tietoja tässä opetusohjelmassa. Vastaukset on annettu sivun alaosassa. Onnea matkaan!

Kysymys 1: Mikä on kerran naisten kaavio lajin toinen nimi?

A: vieritys kaaviot.

B: monikko kaaviot.

C: ristikko kaaviot.

D: sivu kaaviot

Kysymys 2: Millä Power View-kenttien alueella voit luoda säilön, johon voit lisätä useita visualisointeja?

A: sarakkeet-alue.

B: Yhteenveto-alue.

C: ruutu alueittain.

D: säilö alue.

Kysymys 3: Jos haluat luoda animoidun visualisoinnin, joka perustuu kenttään, kuten päivämäärä kenttään, mitä Power View-kenttä aluetta pitäisi käyttää?

A: toista akseli-alue.

B: vaaka kerran naiset-alue.

C: animaatio-alue.

D: et voi luoda hienoja visualisointeja, voitteko?

Kysymys 4: Mitä tapahtuu kerran naisten kaavioissa, jos ympyrä kaavioita on enemmän kuin yhteen näyttöön mahtuu?

A: Power View alkaa automaattisesti selata ympyrä kaavioita.

B: Power View'ssa on vieritys palkki, jonka avulla voit selata muita ympyrä kaavioita.

C: Power View luo raportin vain niin monelle ympyrä kaavioille, jotka näkyvät näytössä samanaikaisesti.

D: Power View siirtää kaikki ympyrä kaaviot automaattisesti yhteen näyttöön, huolimatta siitä, kuinka monta ympyrä kaaviota tarvitaan.

Testin vastaukset

 1. Oikea vastaus: C

 2. Oikea vastaus: C

 3. Oikea vastaus: A

 4. Oikea vastaus: B

Huomautukset: Tämän opetusohjelmasarjan tietojen ja kuvien lähteet:

 • Olympialaisten tietojoukko: © Guardian News & Media Ltd.

 • Lippukuvat: CIA Factbook (cia.gov)

 • Väestötiedot: Maailmanpankki (worldbank.org)

 • Olympialaisten urheilulajien kuvat: Thadius856 ja Parutakupiu

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×