Operaattoritaulukko

Operaattori on merkki tai symboli, joka määrittää, minkä tyyppinen laskutoimitus lausekkeessa suoritetaan. On olemassa matemaattisia operaattoreita, vertailuoperaattoreita, loogisia operaattoreita ja viittausoperaattoreita. Access tukee lukuisia operaattoreita. Tuettuja operaattoreita ovat esimerkiksi aritmeettiset operaattorit, kuten +, -, * (kertomerkki) ja / (jakomerkki), arvojen vertailussa käytettävät vertailuoperaattorit, tekstien yhdistämisessä käytettävät tekstioperaattorit sekä tosi- ja epätosi-arvojen määrittämisessä käytettävät loogiset operaattorit. Tässä artikkelissa on tietoja näiden operaattoreiden käyttämisestä.

Huomautus: Access 2010:stä alkaen lausekkeenmuodostimessa on IntelliSense-ominaisuus, jonka avulla näet, mitä argumentteja lausekkeessa tarvitaan.

Artikkelin sisältö

Aritmeettiset operaattorit

Vertailuoperaattorit

Loogiset operaattorit 

Ketjutusoperaattorit

Erikoisoperaattorit

Aritmeettiset operaattorit

Aritmeettisia operaattoreita käytetään laskettaessa arvoa vähintään kahdesta luvusta tai vaihdettaessa luvun etumerkkiä positiivisesta negatiiviseksi tai päinvastoin.

Operaattori

Käyttötarkoitus

Esimerkki

+

Laskee yhteen kaksi lukua.

[Välisumma]+[Arvonlisävero]

-

Laskee kahden luvun erotuksen tai ilmoittaa luvun negatiivisen arvon.

[Hinta]-[Alennus]

*

Kertoo kaksi lukua.

[Määrä]*[Hinta]

/

Jakaa ensimmäisen luvun toisella luvulla.

[Yhteensä]/[Nimikemäärä]

\

Pyöristää molemmat luvut kokonaisluvuiksi ja jakaa sitten ensimmäisen luvun toisella luvulla. Katkaisee sen jälkeen tuloksen kokonaisluvuksi.

[Ilmoittautuneet]\[Huoneet]

Mod

Jakaa ensimmäisen luvun toisella luvulla ja palauttaa vain jakojäännöksen.

[Ilmoittautuneet] Mod [Huoneet]

^

Korottaa luvun eksponentin potenssiin.

Luku ^ Eksponentti

Sivun alkuun

Vertailuoperaattorit

Vertailuoperaattoreiden avulla verrataan arvoja ja palautetaan tulos, joka on tosi, epätosi tai tyhjäarvo.

Operaattori

Käyttötarkoitus

Esimerkki

<

Palauttaa arvon Tosi, jos ensimmäinen arvo on pienempi kuin toinen arvo.

Arvo1 < Arvo2

<=

Palauttaa arvon Tosi, jos ensimmäinen arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin toinen arvo.

Arvo1 <= Arvo2

>

Palauttaa arvon Tosi, jos ensimmäinen arvo on suurempi kuin toinen arvo.

Arvo1 > Arvo2

>=

Palauttaa arvon Tosi, jos ensimmäinen arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin toinen arvo.

Arvo1 >= Arvo2

=

Palauttaa arvon Tosi, jos ensimmäinen arvo yhtä suuri kuin toinen arvo.

Arvo1 = Arvo2

<>

Palauttaa arvon Tosi, jos ensimmäinen arvo on eri suuri kuin toinen arvo.

Arvo1 <> Arvo2

Huomautus: Kaikissa tapauksissa jos joko ensimmäinen arvo tai toinen arvo on tyhjäarvo, myös tulos on tyhjäarvo. Koska tyhjäarvo edustaa tuntematonta arvoa, kaikkien tyhjäarvon sisältävien vertailujen tulos on myös tuntematon.

Sivun alkuun

Loogiset operaattorit

Loogisilla operaattoreilla yhdistetään kaksi totuusarvoa ja palautetaan tosi-, epätosi- tai tyhjäarvo-tulos. Loogisia operaattoreita kutsutaan myös totuusarvo-operaattoreiksi.

Operaattori

Käyttötarkoitus

Esimerkki

And

Palauttaa arvon Tosi, jos Lauseke1 ja Lauseke2 ovat tosia.

Lauseke1 And Lauseke2

Or

Palauttaa arvon Tosi, jos joko Lauseke1 tai Lauseke2 on tosi.

Lauseke1 Or Lauseke2

Eqv

Palauttaa arvon Tosi, jos sekä Lauseke1 että Lauseke2 ovat tosia tai sekä Lauseke1 että Lauseke2 ovat epätosia.

Lauseke1 Eqv Lauseke2

Not

Palauttaa arvon Tosi, jos Lauseke ei ole tosi.

Not Lauseke

Xor

Palauttaa arvon Tosi, jos joko Lauseke1 on tosi tai Lauseke2 on tosi, mutta eivät molemmat.

Lauseke1 Xor Lauseke2

Sivun alkuun

Ketjutusoperaattorit

Ketjutusoperaattoreilla voidaan yhdistää kaksi tekstiarvoa yhdeksi.

Operaattori

Käyttötarkoitus

Esimerkki

&

Muodostaa yhden merkkijonon yhdistämällä kaksi merkkijonoa.

merkkijono1 & merkkijono2

+

Muodostaa yhden merkkijonon yhdistämällä kaksi merkkijonoa ja välittää tyhjäarvoja. (Jos jokin arvo on tyhjäarvoinen, koko lausekkeesta tulee tyhjäarvoinen.)

merkkijono1 + merkkijono2

Sivun alkuun

Erikoisoperaattorit

Erikoisoperaattoreita käytetään palauttamaan tulokseksi Tosi tai Epätosi seuraavalla taulukossa kuvatulla tavalla.

Operaattori

Käyttötarkoitus

Esimerkki

Is Null tai Is Not Null

Määrittää, onko arvo tyhjäarvoinen vai ei tyhjäarvoinen.

Kenttä1 Is Not Null

Like "malli"

Täsmää merkkijonoarvoja käyttämällä yleismerkkioperaattoreita ? ja *.

Kenttä1 Like "opet*"

Between arvo1 And arvo2

Määrittää, sisältyykö numeerinen arvo tai päivämääräarvo tiettyyn alueeseen.

Kenttä1 Between 1 And 10
- TAI -
Kenttä1 Between #1.7.07# And #31.12.07#

In(arvo1,arvo2...)

Määrittää, sisältyykö arvo arvosarjaan.

Kenttä1 In ("punainen","vihreä","sininen")
- TAI -
Kenttä1 In (1,5,7,9)

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×