OneNoten verkkoversion pikanäppäimet

OneNoten verkkoversion pikanäppäimet

Pikanäppäinten avulla voit tehostaa työskentelyä, jopa ilman hiirtä. Tässä artikkelissa on luettelo OneNoteOnlinen pikanäppäimistä.

Vihjeitä: 

  • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

  • Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa tai vapauttaa yhtä aikaa, sisältävät plus-merkin (+). Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa järjestyksessä, sisältävät pilkun (,).

  • Painamalla pikanäppäintä Ctrl+' (heittomerkki) pääset suoraan kohtaan Kerro, johon voit kirjoittaa haluamasi komennon (käytettävissä vain muokkausnäkymässä). Valitse komento painamalla nuolia ylös- tai alaspäin ja paina sitten Enter-näppäintä.

Sisältö

Näppäinyhdistelmäkomennot lukunäkymässä

Näppäinyhdistelmäkomennot muokkausnäkymässä

Lukunäkymä

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirry muistikirjan siirtymisruudusta selaimen kenttiin.

Vaihto+F6

Siirry valintanauhan komennoissa.

Sarkain

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento.

Enter

Vieritä sivua ylös- tai alaspäin.

PgUp tai PgDn

Sivun alkuun

Siirtymisruutu

Toiminto

Näppäin

Selaa muistikirjaa eteenpäin (Internet Explorer).

Ctrl+PgDn

Selaa muistikirjaa taaksepäin (Internet Explorer).

Ctrl+PgUp

Siirry osion ensimmäiselle sivulle.

Alt+PgUp

Siirry osion viimeiselle sivulle.

Alt+PgDn

Asiakirjan osan laajentaminen

Enter valitussa osiossa

Sivun alkuun

Muokkausnäkymä

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirry nykyisestä sivusta valintanauhaan ja siirry sitten komennosta toiseen.

Siirry sivuluetteloon painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+F6. Kun olet luettelossa, siirrä kohdistusta eri sivuille sarkaimella. Valitse sivu painamalla Enter-näppäintä.

Aktivoi jokin toinen valintanauhan välilehti.

Ctrl+F6, siirrä kohdistusta eri valintanauhoihin sarkaimella, Enter.

Siirry valintanauhan komennoissa.

Sarkain

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento.

Enter

Sivun alkuun

Siirtymisruutu

Toiminto

Näppäin

Selaa muistikirjaa eteenpäin (Internet Explorer).

Ctrl+PgDn

Selaa muistikirjaa taaksepäin (Internet Explorer).

Ctrl+PgUp

Siirry osion ensimmäiselle sivulle.

Alt+PgUp

Siirry osion viimeiselle sivulle.

Alt+PgDn

Uusi osio

Ctrl+F6, siirry sarkaimella osioon, Vaihto+F10, siirry alanuolinäppäimellä Uusi osa -komentoon, Enter.

Vieritä nykyistä sivua ylös- tai alaspäin.

Alt+Vaihto+Ylänuoli, Alt+Vaihto+Alanuoli

Poista sivu.

Siirry sarkaimella sivulle, Vaihto+F10, siirry alanuolinäppäimellä Poista-komentoon, Enter.

Poista osio.

Siirry sarkaimella osioon, Vaihto+F10, siirry alanuolinäppäimellä Poista-komentoon, Enter.

Sivun alkuun

Kohdistimen siirtäminen

Toiminto

Näppäin

Otsikkoalueelta sivulle

Sarkain tai Enter

Yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+oikea nuoli

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+vasen nuoli

Ylöspäin yhden rivin verran

Ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Alanuoli

Rivin alkuun

Home

Rivin loppuun

End

Sivun alkuun (lukuun ottamatta otsikkoaluetta)

Ctrl+Home

Sivun loppuun

Ctrl+End

Otsikkoalueelle

PgUp tai Ctrl+A, Ctrl+A, Sarkain, kunnes otsikko valitaan

Sivun alkuun

Sisällön valitseminen: valinnan laajentaminen

Toiminto

Näppäin

Yksi merkki oikealle

Vaihto+oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vaihto+vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Ylöspäin yhden rivin verran

Vaihto+ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Vaihto+alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Kappaleen alkuun

Shift+Home

Kappaleen loppuun

Vaihto+End

Jäsennyksen alkuun

Vaihto+Ctrl+Home

Jäsennyksen loppuun

Vaihto+Ctrl+End

Koko kappale, sitten jäsennys, sitten sivu

Ctrl+A kullekin laajennustasolle

Sivun alkuun

Sisällön muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Leikkaa

Ctrl+X

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Lisää hyperlinkki

Ctrl+K

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Ctrl+Y

Siirry väärin kirjoitetusta sanasta toiseen.

Alt+F7

Uusi jäsennys

Ctrl+Vaihto+F

Siirry jäsennyksestä toiseen

Ctrl+A, Ctrl+A, Sarkain

Tallenna muutokset

Huomautus: Kun OneNoteOnline on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

Ctrl+S

Sivun alkuun

Taulukot

Toiminto

Näppäin

Luo uusi solu taulukon viimeisessä solussa.

Sarkain

Lisää rivi alapuolelle.

Ctrl+Enter

Huomautus: Kun valitaan solu, sarake tai rivi, tasausta käytetään valittujen solujen sisällössä. Kun valitaan taulukko, tasausta käytetään taulukossa, mutta se ei vaikuta solujen tasaukseen.

Sivun alkuun

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Lihavoi

Ctrl+B

Kursivointi

Ctrl+I

Alleviivaa

Ctrl+U

Luettelomerkeillä varustettu luettelo

Ctrl+Piste

Numeroitu luettelo

Ctrl+Vinoviiva tai Ctrl+Vaihto+O

Tasaa vasemmat reunat.

Ctrl+L

Tasaa oikeat reunat.

Ctrl+R

Tasaa keskelle.

Ctrl+E

Suurenna sisennystä.

Alt+Vaihto+oikea nuoli

Pienennä sisennystä.

Alt+Vaihto+vasen nuoli

Sivun alkuun

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto

Näppäin

Tehtävä

Ctrl+1

Tärkeää

Ctrl+2

Kysymys

Ctrl+3

Muista myöhemmin

Ctrl+4

Määritelmä

Ctrl+5

Korostus

Ctrl+6

Yhteystieto

Ctrl+7

Osoite

Ctrl+8

Puhelinnumero

Ctrl+9

Sivun alkuun

Windowsin ja Macin näppäimistövastaavuudet

Näppäin

Määrite

Windows

Mac

Askelpalautin

Alt

Peruuta sana kerrallaan.

End

Alt

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Enter

Alt

Internet Explorerissa näytä sivun ominaisuudet.

Sarkain

Ctrl-Alt

Vaihda tehtävää

Home

Alt

Siirry aloitussivulle

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Vasen

Alt

Internet Explorerissa palaa takaisin.

Siirry vasemmalle sana kerrallaan.

PageDn

Alt

Siirry seuraavalle sivulle.

Siirry seuraavalle sivulle.

PageUp

Alt

Siirry edelliselle sivulle.

Siirry edelliselle sivulle.

Oikea

Alt

Internet Explorerissa siirry eteen päin.

Siirry oikealle sana kerrallaan.

Sarkain

Alt

Siirry sovelluksesta toiseen.

Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka).

Alas

Alt-Vaihto

Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa.

Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.

End

Alt+Vaihto

Siirry osan viimeiselle sivulle.

Siirry osan viimeiselle sivulle.

Enter

Alt-Vaihto

Internet Explorerissa siirry koko näytön näkymään.

Sarkain

Ctrl-Alt-Vaihto

Vaihda tehtävää.

Home

Alt-Vaihto

Siirry osan ensimmäiselle sivulle.

Siirry osan ensimmäiselle sivulle.

Vasen

Alt-Vaihto

Pienennä sisennystä yhden askeleen verran.

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Oikea

Alt-Vaihto

Sisentäminen

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Sarkain

Alt-Vaihto

Siirry sovelluksesta toiseen.

Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka).

Ylös

Alt-Vaihto

Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa.

Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.

Askelpalautin

Peruuta sana kerrallaan.

Delete

Poista sana kerrallaan.

Alas

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

End

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Home

Siirry asiakirjan tai jäsennyksen alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).

Vasen

Siirrä osoitin rivin alkuun (Firefoxissa siirry edelliselle sivulle).

Oikea

Siirrä osoitin rivin loppuun (Firefoxissa siirry eteen päin).

Sarkain

Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab).

Ylös

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

ESC

⌘-Alt

Avaa Tehtävienhallinta (Lopeta sovellukset).

Home

⌘-Alt

Safarissa siirry selaimen aloitussivulle.

Vasen

⌘-Alt

Chromessa liiku selaimen välilehtien välillä.

Delete

⌘-Shift

Firefoxissa tyhjennä selaimen välimuisti.

Alas

⌘-Shift

Valitse alas kappale kerrallaan.

End

⌘-Shift

Valitse asiakirjan tai sivun loppuun.

Home

⌘-Shift

Valitse asiakirjan tai sivun alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).

Vasen

⌘-Shift

Valitse rivin alkuun.

Oikea

⌘-Shift

Valitse rivin loppuun.

Sarkain

⌘-Shift

Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab).

Ylös

⌘-Shift

Valitse ylös kappale kerrallaan.

ESC

Ctrl-Vaihto

Avaa Tehtävienhallinta.

Oikea

Ctrl-Vaihto

Valitse oikealle sana kerrallaan.

Alas

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Vasen

Ctrl-Vaihto

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

ESC

Ctrl

Avaa Käynnistä-valikko tai Aloitus-näyttö.

Delete

Ctrl-Alt

Avaa Lukitse näyttö -valikko.

Vasen

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Näytä pienoisraporttinäkymä.

PageDn

Ctrl

Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.

PageUp

Ctrl

Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.

End

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Sarkain

Ctrl

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Ylös

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitin rivin alkuun.

Askelpalautin

Ctrl-Alt

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Home

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Alas

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.

End

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.

Home

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.

PageDn

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä alas päin.

PageUp

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä ylös päin.

Oikea

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Ylös

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.

Askelpalautin

Ctrl-Alt-Vaihto

Peruuta sana kerrallaan.

Peruuta sana kerrallaan.

End

Ctrl-Alt-Vaihto

Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.

Home

Ctrl-Alt-Vaihto

Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.

PageDn

Ctrl-Alt-Vaihto

Internet Explorerissa vieritä alas päin.

PageUp

Ctrl-Alt-Vaihto

Internet Explorerissa vieritä ylös päin.

ESC

Alt

Pienennä ikkuna.

Alas

Ctrl-Vaihto

Valitse alas kappale kerrallaan.

Valitse rivin loppuun.

ESC

Alt-Vaihto

Pienennä ikkuna.

Home

Ctrl-Vaihto

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Valitse rivin alkuun.

Insert

Ei mitään

Aloita korvaustila.

PageDn

Ctrl-Vaihto

Siirry seuraavalle sivulle.

PageUp

Ctrl-Vaihto

Siirry edelliselle sivulle.

Sarkain

Ctrl-Vaihto

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Ylös

Ctrl-Vaihto

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Valitse rivin alkuun.

Askelpalautin

Ei mitään

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Delete

Ei mitään

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Alas

Ei mitään

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

End

Ei mitään

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Enter

Ei mitään

Lisää uusi rivi.

Lisää uusi rivi.

Askelpalautin

Ctrl

Peruuta sana kerrallaan.

Home

Ei mitään

Siirrä osoitin rivin alkuun.

Safarissa ja Chromessa siirrä osoitin kappaleen alkuun.

Vasen

Ei mitään

Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.

Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.

PageDn

Ei mitään

Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.

Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.

PageUp

Ei mitään

Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.

Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.

Oikea

Ei mitään

Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.

Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.

Sarkain

Ei mitään

Sisennä tai siirry taulukon seuraavaan soluun.

Sisennä, siirry taulukon seuraavaan soluun tai lisää taulukko.

Ylös

Ei mitään

Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.

Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.

Askelpalautin

Vaihto

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Alas

Vaihto

Valitse alas rivi kerrallaan.

Valitse alas rivi kerrallaan.

End

Vaihto

Valitse rivin loppuun.

Valitse rivin loppuun.

Enter

Vaihto

Lisää pehmeä rivinvaihto.

Lisää pehmeä rivinvaihto.

Home

Vaihto

Valitse rivin alkuun.

Valitse rivin alkuun.

Vasen

Vaihto

Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.

Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.

Oikea

Vaihto

Valitse oikealle kirjain kerrallaan.

Valitse oikealle kirjain kerrallaan.

Sarkain

Vaihto

Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.

Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.

Ylös

Vaihto

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Sivun alkuun

Muut OneNoten pikanäppäimet

OneNote Onlinen pikanäppäimet vastaavat suurelta osin OneNote-sovelluksen pikanäppäimiä. Tässä artikkelissa on lueteltu pikanäppäimet OneNote Onlinen yleisimpiä toimintoja varten. Täydelliset luettelot OneNote-sovelluksen pikanäppäimistä löytyvät seuraavista artikkeleista:

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Opi siirtymään OneNotessa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Perustoimintojen suorittaminen näytönlukuohjelman avulla OneNotessa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×