OneNote-muisti kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

OneNote-muisti kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tässä aiheessa saat vaiheittaiset ohjeet, joiden avulla OneNote-muistikirjoistasi tulee helppokäyttöisempiä toimintarajoitteisille henkilöille.

OneNote-muistikirja ja sen Projekti Contoso -sivu, jossa näkyy tehtäväluettelo ja kuukausittaisten kulujen yleiskatsauksen palkkikaavio.

Sokeat tai näkörajoitteiset henkilöt voivat ymmärtää OneNote-muistikirjasi helpommin, jos pidät helppokäyttöisyyden mielessäsi niitä luodessasi.

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote-muisti kirjojen luomi seksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti, jossa on kaikki kuvat ja upotetut tiedostot.

Kuvia ja muita objekteja kuvaileva vaihtoehtoinen teksti on tärkeä käyttäjille, jotka eivät näe näyttöä. Näytönlukuohjelmat lukevat vaihtoehtoisen tekstin ääneen, joten se on ainoa tieto, jonka jotkut käyttäjät saavat kuvista ja objekteista. Varmista, että vaihtoehtoinen teksti on kuvaava.

Vältä käyttämästä kuvia ainoana tekstin esitystapana, koska pitkähköä vaihtoehtoista tekstiä on työlästä selata näytönlukuohjelmalla.

Lisää kuvaa tai objektia kuvaileva vaihtoehtoinen teksti käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä. Pidä teksti lyhyenä, mutta kirjoita se niin, että se kuvailee kuvan tärkeintä sisältöä.

Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa on lyhyt teksti, toista tämä teksti leipätekstissä.

Kun lisäät tiedoston tulosteena, varmista, että säilytät alkuperäisen tiedoston sivulla tietojen vaihtoehtoisena lähteenä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin

Voit etsiä puuttuvaa vaihtoehtoista tekstiä Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät tarkistavat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Anna osan ryhmien, osien ja sivujen yksilölliset nimet ja poista tyhjät kohteet.

Jos muistikirjojen sisältö on nimetty kuvaavasti, sinun on helpompi löytää tiettyjä tietoja muistiinpanoistasi. Tämä auttaa myös näytönlukuohjelmia käyttäviä henkilöitä tietämään osan, osan ryhmän tai sivun sisällön sitä avaamatta.

Osien nimeäminen uudelleen

Osien poistaminen

Osan ryhmien nimeäminen uudelleen

Osan ryhmien poistaminen

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Sivun poistaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Voit välttää tämän käyttämällä tiedon välittämiseen muita tapoja, esimerkiksi muotoa tai selitettä. Harkitse esimerkiksi vihreän valintamerkin käyttämistä onnistumisen merkkinä ja punaisen X-merkin käyttämisestä epäonnistumisen merkkinä vihreän ja punaisen sävytyksen sijaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Muistikirjan tekstin pitäisi olla luettavissa suuren kontrastin tilassa, jotta kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat näkörajoitteisia käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttäminen

Käytä suurempia fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja asianmukaisia välilyöntejä.

Lukihäiriöinen henkilö tunnistaa tekstin tavalla, jossa kirjainten ja sanojen tunnistaminen on vaikeaa. Hän voi esimerkiksi havaita tekstirivin puristuvan alapuoliselle riville tai vierekkäisten merkkien yhdistyvän.

Jos tekstissä on useita tyhjiä rivejä tai peräkkäisiä välilyöntejä, näppäimistön selaus on hidasta ja näytönlukuohjelman käyttö työläämpää.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Käytä tuttuja sans serif -fontteja. Tällaisia ovat esimerkiksi Arial ja Calibri.

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Lisää riittävästi tyhjää tilaa rivien ja kappaleiden väliin, mutta vältä sitä, että sanojen välillä on enemmän kuin kaksi välilyöntiä ja että kappaleiden välillä on enemmän kuin kaksi tyhjää riviä.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tämä estää sanojen välisten epätasaisten erojen välttämisen, mikä voi luoda visuaalisen vaikutuksen kappaleen läpi virtaavaan valkoiseen tilaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Käytä valmiita otsikoita ja tyylejä.

Näytönlukuohjelma tunnistaa valmiit otsikkotyylit otsikoiksi ja voi ilmoittaa otsikot kuuntelijalle. Näytönlukuohjelman avulla käyttäjä voi myös siirtyä otsikon mukaan. Käytä loogista otsikkojärjestystä ja OneNoten valmiita muotoilutyökaluja, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea muistiinpanosi helpommin.

Lisäksi henkilö, jolla on lukihäiriö tai muu lukurajoite, voi käyttää otsikoita tiedon rakenteiden jäsentämiseen ja tietojen jakamiseen pieniin osiin niin, että niitä on helpompi käsitellä.

Voit helpottaa siirtymistä järjestämällä otsikot määrättyyn loogiseen järjestykseen. Käytä järjestystä Otsikko 1, Otsikko 2 ja sitten Otsikko 3 järjestyksen Otsikko 3, Otsikko 1 ja sitten Otsikko 2 sijaan.

Järjestä muistiinpanojesi sisältämä tieto pieniin yksikköihin otsikoiden avulla. Ihannetapauksessa jokaisen otsikon alla on vain muutamia kappaleita.

Valmiiden otsikkotyylien käyttö

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Voit etsiä otsikot, jotka eivät ole loogisessa järjestyksessä, Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Säilytä tiedot yhdessä muistiinpanosäilössä.

Voit OneNotessa lisätä muistiinpanoja sivulle mihin tahansa kohtaan napsauttamalla ja lisäämällä sisältöä. Se luo uuden muistiinpanosäilön.

Kun kaikki muistiinpanot ovat sivulla yhdessä säilössä, näytönlukuohjelman käyttäjät voivat lukea ne yhdessä paikassa, eikä heidän tarvitse selata sivulla useisiin sijainteihin.

Kokeile siirtää kaikki tiedot sivulla yhteen muistiinpanosäilöön. Jos muistiinpanosäilöstä tulee liian suuri, voit jakaa sen useille sivuille tai lisätä kuvailevia otsikoita. (Näytönlukuohjelmat viittaavat muistiinpanosäilöihin ”sisältölohkoina”.)

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta ja määritä sarakkeen otsikko.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja. Näytönlukuohjelmat käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Taulukon otsikon lisääminen

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen avulla voit varmistaa, etteivät taulukot sisällä sisäkkäisiä taulukoita.

Tee äänestä ja videosta helppokäyttöisiä näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille.

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitietoja, kuten näytön ulkopuolella esiintyviä musiikki- tai äänitehosteita.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Jos mahdollista, varmista, että ääni- ja videotiedostot ovat helppokäyttöisiä ennen niiden lisäämistä OneNoteeen.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä toisen tiedoston muistikirjaan, jos haluat antaa tukevia tekstityksiä, kuvatekstejä tai videon kuvauksen.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

Vihje: Täytä sekä Otsikko- että Kuvaus-kentät, koska eri näytönlukuohjelmat voivat lukea tiedot eri tavoin. Pidä tekstit lyhyinä, Aloita tärkeimmistä tiedoista ja pyri välittämään kuvan sisältö ja toiminnallisuus.

 1. Napsauta muistikirjassa olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vaihtoehtoinen teksti....

 2. Kirjoita kuvan otsikko ja kuvaus.

  OneNote-version mukaan Kuvaus-kenttä voi jo sisältää koneellisesti luodun vaihtoehtoisen tekstin. Jos haluat käyttää tätä tekstiä, sulje Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna.

  Näyttökuva OneNoten Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkunasta, joka sisältää esimerkkitekstiä Otsikko- ja Kuvaus-kentissä.

 3. Kun olet valmis, valitse OK.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin

Voit lisätä upotettuihin tiedostoihin vaihtoehtoista tekstiä, kuten tukimateriaalit, työn kuvaukset tai raporttimallit, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea tiedoston kuvauksen.

 1. Napsauta upotettua tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vaihtoehtoinen teksti... .

 2. Kirjoita upotetun tiedoston otsikko ja kuvaus.

  Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen tiedoston tulostusvalintaikkunaan

  OneNote-version mukaan Kuvaus-kenttä voi jo sisältää koneellisesti luodun vaihtoehtoisen tekstin. Jos haluat käyttää tätä tekstiä, sulje Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna.

 3. Kun olet valmis, valitse OK.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Voit lisätä kuvaavan hyperlinkin tekstiin, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse tekstin osa, johon haluat lisätä hyperlinkin, ja napsauta sitä sitten hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Linkki....

 3. Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Vihje: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Lisää hyperlinkki URL Osoite-kenttään.

  Voit kopioida ja liittää osoitteen, käyttää Selaa Internetiä -tai Selaa tiedosto- painikkeita tai valita sijainnin OneNote löytääksesi kohde sivun, tiedoston tai OneNote kohteen.

  Näyttökuva OneNoten Linkki-valintaikkunasta. Kaksi täytettävää kenttää: Näytettävä teksti ja Osoite.
 5. Valitse OK.

Osien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut osat auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella muokattavan osan nimeä ja valitse sitten Nimeä uudelleen.

 2. Kirjoita uusi nimi ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Näyttökuva pikavalikosta, jossa Nimeä uudelleen -vaihtoehto on valittuna.

Osien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät osat, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella poistettavaa osaa, ja valitse Poista.

  Näyttökuva osan poistamiseen liittyvästä pikavalikosta
 2. Valitse vahvistusikkunassa Kyllä.

Osan ryhmien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut osan ryhmät auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan ryhmän.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren oikealla painikkeella muokattavan osan ryhmän nimeä ja valitse Nimeä uudelleen.

  Osaryhmän nimeäminen uudelleen OneNote for Windows -ikkunassa
 2. Kirjoita uusi nimi ja paina sitten Enter-näppäintä.

Osan ryhmien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät osan ryhmät, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella poistettavan osan ryhmää ja valitse Poista.

  Osaryhmän poistaminen OneNote for Windows -ikkunassa
 2. Valitse vahvistusikkunassa Kyllä.

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut sivut auttavat käyttäjiä löytämään oikean sivun.

 1. Napsauta sivulla hiiren kakkospainikkeella nimettävää tai uudelleen nimettävää sivua ja valitse Nimeä uudelleen.

  Sivun nimeäminen uudelleen OneNote for Windows -ikkunassa
 2. Kirjoita sivun nimi.

Sivun poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät sivut, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta sivuluettelossa hiiren kakkospainikkeella poistettavaa sivua ja valitse Poista.

  Sivun poistaminen OneNote for Windows -ikkunassa

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttö

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Voit esimerkiksi Aloitus-välilehdestä valita suuremman fonttikoon ja sans serif -tyyppisen fontin. Voit käyttää sisällön korostamiseen myös muita muotoiluasetuksia, kuten lihavointia.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttö

Automaattinen-fonttiväriasetuksen avulla voit varmistaa, että teksti näkyy hyvin suuren kontrastin tilassa.

 1. Valitse teksti.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Fontin väri -painikkeen vieressä olevaa alanuolta ja napsauta Automaattinen.

  Näyttökuva Fontin väri -vaihtoehdosta Aloitus-valikossa.

Valmiiden otsikkotyylien käyttäminen

Käytä valmiita otsikkotyylejä ja muodosta muistikirjan sivuista runko näytönlukuohjelmille. Näytönlukuohjelmat eivät tulkitse suurella ja lihavoidulla fontilla kirjoitettua tekstiä otsikoksi, elleivät oletustyylit ole käytössä.

 1. Valitse otsikon teksti.

 2. Valitse Aloitus-välilehdestä otsikkotyyli, kuten Otsikko 2.

  Näyttökuva otsikkotyylin valitsemisesta Aloitus-valikosta.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Luettelomerkit-painiketta.

 3. Jos haluat muuttaa luettelomerkkityyliä, napsauta alanuolta Luettelomerkit-painikkeen vieressä.

  Näyttökuva luettelomerkkiluettelon kohteen valinnasta Aloitus-valikossa.
 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Vihje: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan käytä numeroituja luetteloita, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Numerointi-painiketta.

 3. Jos haluat muuttaa numerointityyliä, napsauta alanuolta Numerointi-kuvakkeen vieressä.

  Näyttökuva Numeroitu luettelo -vaihtoehdosta Aloitus-valikossa.
 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Voit parantaa luettavuutta lisäämällä tai vähentämällä virkkeiden ja kappaleiden välistä tyhjää tilaa.

 1. Valitse muokattava tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Kappaleen tasaus -painiketta.

 3. Valitse Kappaleväliasetukset... ja kirjoita haluamasi riviväli.

  Huomautus: OneNotessa kappaleen välistysarvot noudattavat eri logiikkaa verrattuna esimerkiksi Wordiin. OneNotessa annetaan kokonaisarvo (pisteinä) sekä nykyiselle fonttikoolle että sille tarkoitetulle rivivälille. Jos esimerkiksi haluat asettaa kaksinkertaisen rivivälin Calibri-fonttikoossa 11, kirjoita 27 Riviväli vähintään -kenttään.

 4. Näyttökuva Kappaleväli-vaihtoehdosta Aloitus-valikossa.

Taulukon otsikon lisääminen

Lisää taulukkoon otsikoita, jotta näytönlukuohjelmat osaavat seurata sarakkeita ja rivejä.

Kaikissa OneNotessa luoduissa taulukoissa on automaattisesti otsikkorivi. Otsikkorivi-ominaisuus voidaan lisätä OneNote Windows -työpöytäsovelluksen avulla. Jos käytät muistikirjaa, jonka Otsikkorivi-ominaisuus on poistettu käytöstä, voit ratkaista ongelman Windowsin työpöytäsovelluksen avulla.

 1. Aseta kohdistin taulukossa ensimmäiselle riville.

 2. Napsauta Taulukkotyökalut-välilehdestä Lisää yläpuolelle.

 3. Napsauta taulukkoon lisättyä riviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Taulukko. Varmista, että Otsikkorivi on valittuna.

 4. Siirry takaisin taulukkoon ja kirjoita sarakeotsikot.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen säännöt

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Excel-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote for Mac-muistikirjojen luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti, jossa on kaikki kuvat ja upotetut tiedostot.

Kuvia ja muita objekteja kuvaileva vaihtoehtoinen teksti on tärkeä käyttäjille, jotka eivät näe näyttöä. Näytönlukuohjelmat lukevat vaihtoehtoisen tekstin ääneen, joten se on ainoa tieto, jonka jotkut käyttäjät saavat kuvista ja objekteista. Varmista, että vaihtoehtoinen teksti on kuvaava.

Vältä käyttämästä kuvia ainoana tekstin esitystapana, koska pitkähköä vaihtoehtoista tekstiä on työlästä selata näytönlukuohjelmalla.

Lisää kuvaa tai objektia kuvaileva vaihtoehtoinen teksti käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä. Pidä teksti lyhyenä, mutta kirjoita se niin, että se kuvailee kuvan tärkeintä sisältöä.

Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa on lyhyt teksti, toista tämä teksti leipätekstissä.

Kun lisäät tiedoston tulosteena, varmista, että säilytät alkuperäisen tiedoston sivulla tietojen vaihtoehtoisena lähteenä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin

Voit etsiä puuttuvaa vaihtoehtoista tekstiä Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät tarkistavat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Anna osan ryhmien, osien ja sivujen yksilölliset nimet ja poista tyhjät kohteet.

Jos muistikirjojen sisältö on nimetty kuvaavasti, sinun on helpompi löytää tiettyjä tietoja muistiinpanoistasi. Tämä auttaa myös näytönlukuohjelmia käyttäviä henkilöitä tietämään osan, osan ryhmän tai sivun sisällön sitä avaamatta.

Osien nimeäminen uudelleen

Osien poistaminen

Osan ryhmien nimeäminen uudelleen

Osan ryhmien poistaminen

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Sivun poistaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Voit välttää tämän käyttämällä tiedon välittämiseen muita tapoja, esimerkiksi muotoa tai selitettä. Harkitse esimerkiksi vihreän valintamerkin käyttämistä onnistumisen merkkinä ja punaisen X-merkin käyttämisestä epäonnistumisen merkkinä vihreän ja punaisen sävytyksen sijaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Muistikirjan tekstin pitäisi olla luettavissa suuren kontrastin tilassa, jotta kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat näkörajoitteisia käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttäminen

Käytä suurempia fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja asianmukaisia välilyöntejä.

Lukihäiriöinen henkilö tunnistaa tekstin tavalla, jossa kirjainten ja sanojen tunnistaminen on vaikeaa. Hän voi esimerkiksi havaita tekstirivin puristuvan alapuoliselle riville tai vierekkäisten merkkien yhdistyvän.

Jos tekstissä on useita tyhjiä rivejä tai peräkkäisiä välilyöntejä, näppäimistön selaus on hidasta ja näytönlukuohjelman käyttö työläämpää.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Käytä tuttuja sans serif -fontteja. Tällaisia ovat esimerkiksi Arial ja Calibri.

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Lisää riittävästi tyhjää tilaa rivien ja kappaleiden väliin, mutta vältä sitä, että sanojen välillä on enemmän kuin kaksi välilyöntiä ja että kappaleiden välillä on enemmän kuin kaksi tyhjää riviä.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tämä estää sanojen välisten epätasaisten erojen välttämisen, mikä voi luoda visuaalisen vaikutuksen kappaleen läpi virtaavaan valkoiseen tilaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Käytä valmiita otsikoita ja tyylejä.

Näytönlukuohjelma tunnistaa valmiit otsikkotyylit otsikoiksi ja voi ilmoittaa otsikot kuuntelijalle. Näytönlukuohjelman avulla käyttäjä voi myös siirtyä otsikon mukaan. Käytä loogista otsikkojärjestystä ja OneNoten valmiita muotoilutyökaluja, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea muistiinpanosi helpommin.

Lisäksi henkilö, jolla on lukihäiriö tai muu lukurajoite, voi käyttää otsikoita tiedon rakenteiden jäsentämiseen ja tietojen jakamiseen pieniin osiin niin, että niitä on helpompi käsitellä.

Voit helpottaa siirtymistä järjestämällä otsikot määrättyyn loogiseen järjestykseen. Käytä järjestystä Otsikko 1, Otsikko 2 ja sitten Otsikko 3 järjestyksen Otsikko 3, Otsikko 1 ja sitten Otsikko 2 sijaan.

Järjestä muistiinpanojesi sisältämä tieto pieniin yksikköihin otsikoiden avulla. Ihannetapauksessa jokaisen otsikon alla on vain muutamia kappaleita.

Valmiiden otsikkotyylien käyttö

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Voit etsiä otsikot, jotka eivät ole loogisessa järjestyksessä, Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Säilytä tiedot yhdessä muistiinpanosäilössä.

Voit OneNotessa lisätä muistiinpanoja sivulle mihin tahansa kohtaan napsauttamalla ja lisäämällä sisältöä. Se luo uuden muistiinpanosäilön.

Kun kaikki muistiinpanot ovat sivulla yhdessä säilössä, näytönlukuohjelman käyttäjät voivat lukea ne yhdessä paikassa, eikä heidän tarvitse selata sivulla useisiin sijainteihin.

Kokeile siirtää kaikki tiedot sivulla yhteen muistiinpanosäilöön. Jos muistiinpanosäilöstä tulee liian suuri, voit jakaa sen useille sivuille tai lisätä kuvailevia otsikoita. (Näytönlukuohjelmat viittaavat muistiinpanosäilöihin ”sisältölohkoina”.)

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Näytönlukutaulukot käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Kaikki taulukot, jotka on luotu OneNote for Macissa, luodaan oletusarvoisesti otsikkorivin kanssa. Jos haluat lisätä taulukon otsikon, joka on poistettu, lisää taulukon otsikko Windows-työpöytäsovelluksessa.

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen avulla voit varmistaa, etteivät taulukot sisällä sisäkkäisiä taulukoita.

Tee äänestä ja videosta helppokäyttöisiä näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille.

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitietoja, kuten näytön ulkopuolella esiintyviä musiikki- tai äänitehosteita.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Jos mahdollista, varmista, että ääni- ja videotiedostot ovat helppokäyttöisiä ennen niiden lisäämistä OneNoteeen.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä toisen tiedoston muistikirjaan, jos haluat antaa tukevia tekstityksiä, kuvatekstejä tai videon kuvauksen.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napsauta muistikirjassa olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vaihtoehtoinen teksti....

 2. Kirjoita otsikko ja Kuvaus kenttiin. Pidä se lyhyenä, Aloita tärkeimmistä tiedoista ja pyri välittämään kuvan sisältö ja toiminnallisuus. Kun olet valmis, valitse OK.

  Vihje: Täytä sekä Otsikko- että Kuvaus-kentät, koska eri näytönlukuohjelmat voivat lukea tiedot eri tavoin.

  Mac Sierran Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin

Voit lisätä upotettuihin tiedostoihin vaihtoehtoista tekstiä, kuten tukimateriaalit, työn kuvaukset tai raporttimallit, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea tiedoston kuvauksen.

 1. Napsauta muistikirjassa olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vaihtoehtoteksti....

 2. Kirjoita tiedoston otsikko ja kuvaus.

  Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin OneNote for Macissa
 3. Kun olet valmis, valitse OK.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Voit lisätä kuvaavan hyperlinkin tekstiin, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse tekstin osa, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin.

 2. Napsauta Lisää-välilehdestä Linkki valintanauhasta.

 3. Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Vihje: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Lisää hyperlinkki URL Osoite-kenttään. Voit kopioida ja liittää osoitteen alkuperäisestä sijainnista.

  Macin Hyperlinkki-valintaikkuna.

 5. Valitse OK.

Osien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut osat auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napsauta osaluettelosta hiiren kakkospainikkeella muokattavan osan välilehteä ja valitse Nimeä uudelleen.

 2. Kirjoita uusi nimi.

  Osan pikavalikko, jossa Nimeä osa uudelleen on korostettuna.

Osien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät osat, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta osaluettelosta hiiren kakkospainikkeella poistettavan osan välilehteä ja valitse Poista osa.

  Osan pikavalikko Macissa, jossa Poista osa on korostettuna.

 2. Valitse vahvistusikkunassa Kyllä.

Osan ryhmien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut osan ryhmät auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan ryhmän.

 1. Napsauta osaluettelosta hiiren kakkospainikkeella uudelleen nimettävän osan ryhmää.

 2. Valitse Nimeä uudelleen.

  Osaryhmän nimeäminen uudelleen OneNote for Macissa
 3. Kirjoita osan ryhmän uusi nimi ja paina sitten Enter-näppäintä.

Osan ryhmien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät osan ryhmät, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta osaluettelosta hiiren kakkospainikkeella poistettavan osan ryhmää.

 2. Valitse Poista.

  Osaryhmän poistaminen OneNote for Macissa
 3. Valitse vahvistusvalintaikkunassa Kyllä.

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut sivut auttavat käyttäjiä löytämään oikean sivun.

 1. Napsauta sivulla hiiren kakkospainikkeella nimettävää tai uudelleen nimettävää sivua.

 2. Valitse Nimeä uudelleen.

  Sivun nimeäminen uudelleen OneNote for Macissa
 3. Kirjoita sivun nimi.

Sivun poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät sivut, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta sivuluettelosta hiiren kakkospainikkeella poistettavaa sivua.

  Sivun poistaminen OneNote for Macissa
 2. Valitse Poista.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttö

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Voit esimerkiksi Aloitus-välilehdestä valita suuremman fonttikoon ja sans serif -tyyppisen fontin. Voit käyttää sisällön korostamiseen myös muita muotoiluasetuksia, kuten lihavointia.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttö

Automaattinen-fonttiväriasetuksen avulla voit varmistaa, että teksti näkyy hyvin suuren kontrastin tilassa.

 1. Valitse teksti.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Fontin väri -painikkeen vieressä olevaa alanuolta ja napsauta Automaattinen.

  Fonttivärin avattava valikko OneNote for Macissa.

Valmiiden otsikkotyylien käyttäminen

Käytä valmiita otsikkotyylejä ja muodosta muistikirjan sivuista runko näytönlukuohjelmille. Näytönlukuohjelmat eivät tulkitse suurella ja lihavoidulla fontilla kirjoitettua tekstiä otsikoksi, elleivät oletustyylit ole käytössä.

 1. Valitse otsikon teksti.

 2. Valitse Aloitus-välilehdestä otsikkotyyli, kuten Otsikko 2.

  Otsikkotyylit-valikko OneNote for Macissa.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Luettelomerkit-painiketta.

 3. Jos haluat muuttaa luettelomerkkityyliä, napsauta alanuolta Luettelomerkit-painikkeen vieressä.

 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Avattava Luettelomerkeillä varustettu luettelo Macissa.

  Vihje: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan käytä numeroituja luetteloita, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Numerointi-painiketta.

 3. Jos haluat muuttaa numerointityyliä, napsauta alanuolta Numerointi-kuvakkeen vieressä.

  Macin avattava Numeroitu luettelo -valikko.
 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Voit parantaa luettavuutta lisäämällä tai vähentämällä virkkeiden ja kappaleiden välistä tyhjää tilaa.

 1. Valitse muokattava tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Kappaleen tasaus -painiketta.

 3. Valitse haluamasi tasaus.

  Macin avattava Kappaleen tasaus -valikko.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen säännöt

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Excel-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Huomautus: Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytössäsi on iPhone. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat erota iPadista.

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote for iOS-muistikirjojen luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä kaikille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti, jossa on kaikki kuvat ja upotetut tiedostot.

Kuvia ja muita objekteja kuvaileva vaihtoehtoinen teksti on tärkeä käyttäjille, jotka eivät näe näyttöä. Näytönlukuohjelmat lukevat vaihtoehtoisen tekstin ääneen, joten se on ainoa tieto, jonka jotkut käyttäjät saavat kuvista ja objekteista. Varmista, että vaihtoehtoinen teksti on kuvaava.

Vältä käyttämästä kuvia ainoana tekstin esitystapana, koska pitkähköä vaihtoehtoista tekstiä on työlästä selata näytönlukuohjelmalla.

Lisää kuvaa tai objektia kuvaileva vaihtoehtoinen teksti käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä. Pidä teksti lyhyenä, mutta kirjoita se niin, että se kuvailee kuvan tärkeintä sisältöä.

Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa on lyhyt teksti, toista tämä teksti leipätekstissä.

Kun lisäät tiedoston tulosteena, varmista, että säilytät alkuperäisen tiedoston sivulla tietojen vaihtoehtoisena lähteenä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät tarkistavat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Anna osan ryhmien, osien ja sivujen yksilölliset nimet ja poista tyhjät kohteet.

Jos muistikirjojen sisältö on nimetty kuvaavasti, sinun on helpompi löytää tiettyjä tietoja muistiinpanoistasi. Tämä auttaa myös näytönlukuohjelmia käyttäviä henkilöitä tietämään osan, osan ryhmän tai sivun sisällön sitä avaamatta.

Osien nimeäminen uudelleen

Osien poistaminen

Osan ryhmien nimeäminen uudelleen

Osan ryhmien poistaminen

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Sivun poistaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Voit välttää tämän käyttämällä tiedon välittämiseen muita tapoja, esimerkiksi muotoa tai selitettä. Harkitse esimerkiksi vihreän valintamerkin käyttämistä onnistumisen merkkinä ja punaisen X-merkin käyttämisestä epäonnistumisen merkkinä vihreän ja punaisen sävytyksen sijaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Muistikirjan tekstin pitäisi olla luettavissa suuren kontrastin tilassa, jotta kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat näkörajoitteisia käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Voit muuttaa tekstin väriä työpöydällä, Windows 10 -sovelluksessa ja OneNote -verkkoversioissa. Muokatut värit tulevat näkyviin, kun muistikirja avataan iOS-versiossa. Katso ohjeita helppokäyttöisen tekstin värien käyttämisestä OneNotessa Windows-, Mac- ja Windows 10 -sovelluksessa tai Onlinessa tämän artikkelin vastaavista osista.

Käytä suurempia fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja asianmukaisia välilyöntejä.

Lukihäiriöinen henkilö tunnistaa tekstin tavalla, jossa kirjainten ja sanojen tunnistaminen on vaikeaa. Hän voi esimerkiksi havaita tekstirivin puristuvan alapuoliselle riville tai vierekkäisten merkkien yhdistyvän.

Jos tekstissä on useita tyhjiä rivejä tai peräkkäisiä välilyöntejä, näppäimistön selaus on hidasta ja näytönlukuohjelman käyttö työläämpää.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Käytä tuttuja sans serif -fontteja. Tällaisia ovat esimerkiksi Arial ja Calibri.

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Lisää riittävästi tyhjää tilaa rivien ja kappaleiden väliin, mutta vältä sitä, että sanojen välillä on enemmän kuin kaksi välilyöntiä ja että kappaleiden välillä on enemmän kuin kaksi tyhjää riviä.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tämä estää sanojen välisten epätasaisten erojen välttämisen, mikä voi luoda visuaalisen vaikutuksen kappaleen läpi virtaavaan valkoiseen tilaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Säilytä tiedot yhdessä muistiinpanosäilössä.

Voit OneNotessa lisätä muistiinpanoja sivulle mihin tahansa kohtaan napsauttamalla ja lisäämällä sisältöä. Se luo uuden muistiinpanosäilön.

Kun kaikki muistiinpanot ovat sivulla yhdessä säilössä, näytönlukuohjelman käyttäjät voivat lukea ne yhdessä paikassa, eikä heidän tarvitse selata sivulla useisiin sijainteihin.

Kokeile siirtää kaikki tiedot sivulla yhteen muistiinpanosäilöön. Jos muistiinpanosäilöstä tulee liian suuri, voit jakaa sen useille sivuille tai lisätä kuvailevia otsikoita. (Näytönlukuohjelmat viittaavat muistiinpanosäilöihin ”sisältölohkoina”.)

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Näytönlukutaulukot käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Kaikki taulukot, jotka on luotu OneNote for iOS:ssä, luodaan oletusarvoisesti otsikkorivin kanssa. Jos haluat lisätä taulukon otsikon, joka on poistettu, lisää taulukon otsikko Windows-työpöytäsovelluksessa.

Voit varmistaa, etteivät taulukot sisällä sisäkkäisiä taulukoita, tarkistamalla ne visuaalisesti OneNote for iOS:ssä tai helppokäyttöisyyden tarkistuksen avulla työpöytäversiossa, Windows 10 -sovelluksessa tai OneNoten verkkoversioissa.

Tee äänestä ja videosta helppokäyttöisiä näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille.

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitietoja, kuten näytön ulkopuolella esiintyviä musiikki- tai äänitehosteita.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Jos mahdollista, varmista, että ääni- ja videotiedostot ovat helppokäyttöisiä ennen niiden lisäämistä OneNoteeen.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä toisen tiedoston muistikirjaan, jos haluat antaa tukevia tekstityksiä, kuvatekstejä tai videon kuvauksen.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napauta pitkään kuvaa muistikirjassa ja sipaise pikavalikossa vasemmalle ja napauta sitten Vaihtoehtoinen teksti.

 2. Kirjoita otsikko ja Kuvaus kenttiin. Pidä se lyhyenä, Aloita tärkeimmistä tiedoista ja pyri välittämään kuvan sisältö ja toiminnallisuus. Kun olet valmis, valitse valmis.

  Vihje: Täytä sekä OTSIKKO- että KUVAUS-kentät, koska eri näytönlukuohjelmat voivat lukea tiedot eri tavoin.

  IPhonen Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin

Voit lisätä upotettuihin tiedostoihin vaihtoehtoista tekstiä, kuten tukimateriaalit, työn kuvaukset tai raporttimallit, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea tiedoston kuvauksen.

 1. Napauta pitkään tiedostoa muistikirjan sivulla.

 2. Pyyhkäise pikavalikossa vasemmalle ja napauta Vaihtoehtoinen teksti.

 3. Kirjoita tiedoston otsikko ja kuvaus.

  Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuun tiedostoon OneNote for iOS -sovelluksessa
 4. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote for iOS-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Lisää hyperlinkki kuvaavaan tekstin osaan, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse tekstin osa, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin.

 2. Pyyhkäise valikkorivillä vasemmalle ja napauta Lisää linkki -painiketta.

  Linkki-painike iPhonen valikkorivillä.
 3. Valitsemasi teksti näkyy NÄYTÄ-kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Vihje: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Kirjoita hyperlinkki OSOITE-kenttään.

  Huomautus: Voit myös kopioida ja liittää osoitteen.

 5. Valitse Valmis.

  iPhonen Hyperlinkki-valintaikkuna.

Osien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut osat auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napauta muistikirjassa pitkään sen osan välilehteä, jonka haluat nimetä uudelleen, ja napauta valikkoriviltä Nimeä uudelleen -painiketta.

  Nimeä osa uudelleen -painike iPhonen valikkorivillä.

 2. Kirjoita uusi nimi ja napauta Valmis.

Osien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät osat, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napauta muistikirjassa pitkään sen osan välilehteä, jonka haluat nimetä uudelleen, ja napauta valikkoriviltä Poista-painiketta.

  Poista osa -painike iPhonen valikkorivillä.

 2. Napauta vahvistusikkunassa Poista.

Osan ryhmien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut osan ryhmät auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan ryhmän.

 1. Napauta pitkään OSAT-luettelosta uudelleen nimettävän osan ryhmää.

 2. Napauta valikkoriviltä Nimeä uudelleen -painiketta Osan tai osaryhmän painikkeen nimeäminen uudelleen OneNote for iOS -sovelluksessa .

  Osaryhmän nimeäminen uudelleen OneNote for iOS -sovelluksessa
 3. Kirjoita osan ryhmän uusi nimi ja napauta sitten Valmis.

Osan ryhmien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät osan ryhmät, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napauta pitkään OSAT-luettelosta poistettavan osan ryhmää.

 2. Napauta valikkoriviltä Poista-painiketta Sivun, osan tai osaryhmän painikkeen poistaminen OneNote for iOS -sovelluksessa .

  Osaryhmän poistaminen OneNote for iOS -sovelluksessa
 3. Valitse vahvistusikkunassa Poista.

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut sivut auttavat käyttäjiä löytämään oikean sivun.

 1. Napauta SIVUT-luettelosta nimettävää tai uudelleen nimettävää sivua.

 2. Kirjoita nimi sivun otsikkoriville kellonajan ja päivämäärän yläpuolelle.

  Sivun nimeäminen uudelleen OneNote for iOS -sovelluksessa

Sivun poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät sivut, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napauta pitkään SIVUT-luettelossa poistettavaa sivua.

 2. Napauta pikavalikosta Poista-painiketta Sivun, osan tai osaryhmän painikkeen poistaminen OneNote for iOS -sovelluksessa .

  Sivun poistaminen OneNote for iOS -sovelluksessa

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

Tekstin muotoilun käyttäminen

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Valikkorivillä voit valita esimerkiksi fontin lihavoinnin tai kursivoinnin tai alleviivauksen jonkin asian korostusta varten. Napauta vaihtoehtoa, jonka haluat valita.

  Lihavointi-painike iPhonen valikkorivillä.

Fonttityypin ja koon muuttaminen

 1. Napauta Muistikirjat-näkymässä Asetukset-painiketta.

  Asetukset-painike Muistikirjoissa iPhonessa.
 2. Napauta Asetukset-kohdassa Muokkaa ja tarkastele.

 3. Valitse suurempi fonttikoko ja sans serif -tyyppinen fontti.

  Muuta fontin tyyppi ja koko -asetukset iPhonen Asetuksissa.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa jatkuva teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napauta valikkoriviltä Luettelomerkit-painiketta.

  Luettelomerkeillä varustettu luettelo -painike iPhonen valikkorivillä.

 3. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Vihje: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Käytä numeroitua luetteloa peräkkäisessä järjestyksessä noudatettaville kohteille, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napauta valikkoriviltä Numerointi-painiketta.

  Järjestetty luettelo -painike iPhonen valikkorivillä.

 3. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Tasaa kappaleet vasemmalle epätasaisten välien välttämiseksi sanojen välissä.

 1. Valitse muokattava tekstiosa.

 2. Napauta valikkoriviltä Pienennä sisennystä -painiketta.

  Tasaa vasemmalle -painike iPhonen valikkorivillä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Excel-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Huomautus: Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Android-puhelinta. Jotkin selaus- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Android-tabletissa.

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote for Android-muistikirjojen luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä kaikille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti, jossa on kaikki kuvat ja upotetut tiedostot.

Kuvia ja muita objekteja kuvaileva vaihtoehtoinen teksti on tärkeä käyttäjille, jotka eivät näe näyttöä. Näytönlukuohjelmat lukevat vaihtoehtoisen tekstin ääneen, joten se on ainoa tieto, jonka jotkut käyttäjät saavat kuvista ja objekteista. Varmista, että vaihtoehtoinen teksti on kuvaava.

Vältä käyttämästä kuvia ainoana tekstin esitystapana, koska pitkähköä vaihtoehtoista tekstiä on työlästä selata näytönlukuohjelmalla.

Lisää kuvaa tai objektia kuvaileva vaihtoehtoinen teksti käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä. Pidä teksti lyhyenä, mutta kirjoita se niin, että se kuvailee kuvan tärkeintä sisältöä.

Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa on lyhyt teksti, toista tämä teksti leipätekstissä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Voit lisätä vaihtoehtoisia tekstejä upotettuihin tiedostoihin työpöytäversiossa, Windows 10 -sovelluksessa ja OneNoten verkkoversioissa. Katso ohjeita vaihtoehtoisen tekstin lisäämisestä upotettuihin tiedostoihin OneNotessa Windows-, Mac- ja Windows 10 -sovelluksessa tai Onlinessa tämän artikkelin vastaavista osista.

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät tarkistavat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Anna osan ryhmien, osien ja sivujen yksilölliset nimet ja poista tyhjät kohteet.

Jos muistikirjojen sisältö on nimetty kuvaavasti, sinun on helpompi löytää tiettyjä tietoja muistiinpanoistasi. Tämä auttaa myös näytönlukuohjelmia käyttäviä henkilöitä tietämään osan, osan ryhmän tai sivun sisällön sitä avaamatta.

Osien nimeäminen uudelleen

Osien poistaminen

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Sivun poistaminen

Voit nimetä uudelleen ja poistaa osan ryhmät OneNoten työpöytäversiossa ja Windows 10 -sovellusversioissa. Lisä tietoja osaryhmien uudelleennimeämisestä tai poistamisesta OneNote for Windows-, Mac-tai Windows 10-sovelluksessa on tämän artikkelin vastaavissa kohdissa.

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Voit välttää tämän käyttämällä tiedon välittämiseen muita tapoja, esimerkiksi muotoa tai selitettä. Harkitse esimerkiksi vihreän valintamerkin käyttämistä onnistumisen merkkinä ja punaisen X-merkin käyttämisestä epäonnistumisen merkkinä vihreän ja punaisen sävytyksen sijaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Muistikirjan tekstin pitäisi olla luettavissa suuren kontrastin tilassa, jotta kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat näkörajoitteisia käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Voit muuttaa tekstin väriä työpöydällä, Windows 10 -sovelluksessa ja OneNote -verkkoversioissa. Muokatut värit tulevat näkyviin, kun muistikirja avataan Android-versiossa. Katso ohjeita helppokäyttöisen tekstin värien käyttämisestä OneNotessa Windows-, Mac- ja Windows 10 -sovelluksessa tai Onlinessa tämän artikkelin vastaavista osista.

Käytä suurempia fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja asianmukaisia välilyöntejä.

Lukihäiriöinen henkilö tunnistaa tekstin tavalla, jossa kirjainten ja sanojen tunnistaminen on vaikeaa. Hän voi esimerkiksi havaita tekstirivin puristuvan alapuoliselle riville tai vierekkäisten merkkien yhdistyvän.

Jos tekstissä on useita tyhjiä rivejä tai peräkkäisiä välilyöntejä, näppäimistön selaus on hidasta ja näytönlukuohjelman käyttö työläämpää.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Käytä tuttuja sans serif -fontteja. Tällaisia ovat esimerkiksi Arial ja Calibri.

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Lisää riittävästi tyhjää tilaa rivien ja kappaleiden väliin, mutta vältä sitä, että sanojen välillä on enemmän kuin kaksi välilyöntiä ja että kappaleiden välillä on enemmän kuin kaksi tyhjää riviä.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tämä estää sanojen välisten epätasaisten erojen välttämisen, mikä voi luoda visuaalisen vaikutuksen kappaleen läpi virtaavaan valkoiseen tilaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Voit muuttaa fonttityyppiä ja -kokoa työpöydällä, Windows 10 -sovelluksessa ja OneNoten verkkoversioissa. Katso ohjeita fonttityypin ja -koon muuttamisesta OneNotessa Windows-, Mac- ja Windows 10 -sovelluksessa tai Onlinessa tämän artikkelin vastaavista osista.

Säilytä tiedot yhdessä muistiinpanosäilössä.

Voit OneNotessa lisätä muistiinpanoja sivulle mihin tahansa kohtaan napsauttamalla ja lisäämällä sisältöä. Se luo uuden muistiinpanosäilön.

Kun kaikki muistiinpanot ovat sivulla yhdessä säilössä, näytönlukuohjelman käyttäjät voivat lukea ne yhdessä paikassa, eikä heidän tarvitse selata sivulla useisiin sijainteihin.

Kokeile siirtää kaikki tiedot sivulla yhteen muistiinpanosäilöön. Jos muistiinpanosäilöstä tulee liian suuri, voit jakaa sen useille sivuille tai lisätä kuvailevia otsikoita. (Näytönlukuohjelmat viittaavat muistiinpanosäilöihin ”sisältölohkoina”.)

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Näytönlukutaulukot käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Kaikki taulukot, jotka on luotu OneNote for Androidissa, luodaan oletusarvoisesti otsikkorivin kanssa. Jos haluat lisätä taulukon otsikon, joka on poistettu, lisää taulukon otsikko Windows-työpöytäsovelluksessa.

Voit varmistaa, etteivät taulukot sisällä sisäkkäisiä taulukoita, tarkistamalla ne visuaalisesti OneNote for Androidissa tai helppokäyttöisyyden tarkistuksen avulla työpöytäversiossa, Windows 10 -sovelluksessa tai OneNoten verkkoversioissa.

Tee äänestä ja videosta helppokäyttöisiä näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille.

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitietoja, kuten näytön ulkopuolella esiintyviä musiikki- tai äänitehosteita.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Jos mahdollista, varmista, että ääni- ja videotiedostot ovat helppokäyttöisiä ennen niiden lisäämistä OneNoteeen.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä toisen tiedoston muistikirjaan, jos haluat antaa tukevia tekstityksiä, kuvatekstejä tai videon kuvauksen.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napauta pitkään kuvaa muistikirjassa.

 2. Napauta pikavalikossa Lisää asetuksia -painiketta Lisäasetukset-painike pikavalikossa OneNote for Androidissa , ja valitse sitten VAIHTOEHTOINEN TEKSTI.

 3. Kirjoita kuvalle otsikko ja kuvaus. Pidä se lyhyenä, Aloita tärkeimmistä tiedoista ja pyri välittämään kuvan sisältö ja toiminnallisuus. Kun olet valmis, valitse valmis.

  Vihje: Täytä sekä Otsikko- että Kuvaus-kentät, koska eri näytönlukuohjelmat voivat lukea tiedot eri tavoin.

  Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin OneNote for Androidissa

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote for Android-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Lisää hyperlinkki kuvaavaan tekstin osaan, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse tekstin osa, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin.

 2. Pyyhkäise valikkorivillä vasemmalle ja napauta sitten Lisää linkki -painiketta Hyperlinkki-painikkeen lisääminen OneNote for Androidissa .

 3. Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Vihje: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Kirjoita hyperlinkki URL Osoite-kenttään.

  Huomautus: Voit myös kopioida ja liittää osoitteen.

 5. Napauta VALMIS.

  Hyperlinkki-valintaikkunan lisääminen OneNote for Androidissa

Osien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut osat auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napauta pitkään OSAT-luettelosta uudelleen nimettävää osaa.

 2. Napauta pikavalikossa Nimeä osa uudelleen.

  Osan nimeäminen uudelleen OneNote for Androidissa
 3. Kirjoita uusi nimi ja napauta NIMEÄ UUDELLEEN.

Osien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät osat, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napauta pitkään OSAT-luettelosta poistettavaa osaa.

 2. Napauta pikavalikossa Poista osa.

  Osan poistaminen OneNote for Androidissa
 3. Napauta vahvistusikkunassa POISTA.

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut sivut auttavat käyttäjiä löytämään oikeat sivut.

 1. Napauta sivuluettelosta nimettävää tai uudelleen nimettävää sivua.

 2. Kirjoita uusi nimi sivun otsikkoriville kellonajan ja päivämäärän yläpuolelle.

  Sivun nimeäminen uudelleen OneNote for Androidissa

Sivun poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät sivut, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napauta pitkään sivuluettelossa poistettavaa sivua.

 2. Valitse pikavalikossa Poista sivu.

  Sivun poistaminen pitkässä pikavalikossa OneNote for Androidissa
 3. Valitse vahvistusikkunassa POISTA.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Voit parantaa tekstimuotoilua käyttämällä esimerkiksi lihavointia, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

 1. Käytä tekstimuotoilua valitsemalla muotoiltava tekstiosa.

 2. Voit valikkorivillä valita esimerkiksi fontin lihavoinnin tai kursivoinnin tai alleviivauksen jonkin asian korostusta varten. Napauta vaihtoehtoa, jonka haluat valita.

  Työkalurivin tekstinmuotoilupainikkeet OneNote for Androidissa

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa jatkuva teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napauta valikkoriviltä Luettelomerkit-painiketta Luettelomerkeillä varustettu luettelo -painike OneNote for Androidissa .

 3. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Vihje: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Käytä numeroitua luetteloa peräkkäisessä järjestyksessä noudatettaville kohteille, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napauta valikkoriviltä Numerointi-painiketta Numeroitu luettelo -painikkeen lisääminen OneNote for Androidissa .

 3. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Asianmukaisen tekstin tasauksen käyttäminen

Tasaa kappaleet vasemmalle epätasaisten välien välttämiseksi sanojen välissä.

 1. Valitse muokattava tekstiosa.

 2. Napauta valikkoriviltä Pienennä sisennystä -painiketta Tasaa vasemmalle -painike OneNote for Androidissa .

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Excel-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote for Windows 10-muistikirjojen luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä kaikille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti, jossa on kaikki kuvat ja upotetut tiedostot.

Kuvia ja muita objekteja kuvaileva vaihtoehtoinen teksti on tärkeä käyttäjille, jotka eivät näe näyttöä. Näytönlukuohjelmat lukevat vaihtoehtoisen tekstin ääneen, joten se on ainoa tieto, jonka jotkut käyttäjät saavat kuvista ja objekteista. Varmista, että vaihtoehtoinen teksti on kuvaava.

Vältä käyttämästä kuvia ainoana tekstin esitystapana, koska pitkähköä vaihtoehtoista tekstiä on työlästä selata näytönlukuohjelmalla.

Lisää kuvaa tai objektia kuvaileva vaihtoehtoinen teksti käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä. Pidä teksti lyhyenä, mutta kirjoita se niin, että se kuvailee kuvan tärkeintä sisältöä.

Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa on lyhyt teksti, toista tämä teksti leipätekstissä.

Kun lisäät tiedoston tulosteena, varmista, että säilytät alkuperäisen tiedoston sivulla tietojen vaihtoehtoisena lähteenä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin

Voit etsiä puuttuvaa vaihtoehtoista tekstiä Helppokäyttöisyyden tarkistus -toiminnolla.

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät tarkistavat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Anna osan ryhmien, osien ja sivujen yksilölliset nimet ja poista tyhjät kohteet.

Jos muistikirjojen sisältö on nimetty kuvaavasti, sinun on helpompi löytää tiettyjä tietoja muistiinpanoistasi. Tämä auttaa myös näytönlukuohjelmia käyttäviä henkilöitä tietämään osan, osan ryhmän tai sivun sisällön sitä avaamatta.

Osien nimeäminen uudelleen

Osien poistaminen

Osan ryhmien nimeäminen uudelleen

Osan ryhmien poistaminen

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Sivun poistaminen

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Voit välttää tämän käyttämällä tiedon välittämiseen muita tapoja, esimerkiksi muotoa tai selitettä. Harkitse esimerkiksi vihreän valintamerkin käyttämistä onnistumisen merkkinä ja punaisen X-merkin käyttämisestä epäonnistumisen merkkinä vihreän ja punaisen sävytyksen sijaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Muistikirjan tekstin pitäisi olla luettavissa suuren kontrastin tilassa, jotta kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat näkörajoitteisia käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttö

Käytä suurempia fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja asianmukaisia välilyöntejä.

Lukihäiriöinen henkilö tunnistaa tekstin tavalla, jossa kirjainten ja sanojen tunnistaminen on vaikeaa. Hän voi esimerkiksi havaita tekstirivin puristuvan alapuoliselle riville tai vierekkäisten merkkien yhdistyvän.

Jos tekstissä on useita tyhjiä rivejä tai peräkkäisiä välilyöntejä, näppäimistön selaus on hidasta ja näytönlukuohjelman käyttö työläämpää.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Käytä tuttuja sans serif -fontteja. Tällaisia ovat esimerkiksi Arial ja Calibri.

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Lisää riittävästi tyhjää tilaa rivien ja kappaleiden väliin, mutta vältä sitä, että sanojen välillä on enemmän kuin kaksi välilyöntiä ja että kappaleiden välillä on enemmän kuin kaksi tyhjää riviä.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tämä estää sanojen välisten epätasaisten erojen välttämisen, mikä voi luoda visuaalisen vaikutuksen kappaleen läpi virtaavaan valkoiseen tilaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin tasauksen käyttäminen

Käytä valmiita otsikoita ja tyylejä.

Näytönlukuohjelma tunnistaa valmiit otsikkotyylit otsikoiksi ja voi ilmoittaa otsikot kuuntelijalle. Näytönlukuohjelman avulla käyttäjä voi myös siirtyä otsikon mukaan. Käytä loogista otsikkojärjestystä ja OneNoten valmiita muotoilutyökaluja, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea muistiinpanosi helpommin.

Lisäksi henkilö, jolla on lukihäiriö tai muu lukurajoite, voi käyttää otsikoita tiedon rakenteiden jäsentämiseen ja tietojen jakamiseen pieniin osiin niin, että niitä on helpompi käsitellä.

Voit helpottaa siirtymistä järjestämällä otsikot määrättyyn loogiseen järjestykseen. Käytä järjestystä Otsikko 1, Otsikko 2 ja sitten Otsikko 3 järjestyksen Otsikko 3, Otsikko 1 ja sitten Otsikko 2 sijaan.

Järjestä muistiinpanojesi sisältämä tieto pieniin yksikköihin otsikoiden avulla. Ihannetapauksessa jokaisen otsikon alla on vain muutamia kappaleita.

Valmiiden otsikkotyylien käyttö

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Säilytä tiedot yhdessä muistiinpanosäilössä.

Voit OneNotessa lisätä muistiinpanoja sivulle mihin tahansa kohtaan napsauttamalla ja lisäämällä sisältöä. Se luo uuden muistiinpanosäilön.

Kun kaikki muistiinpanot ovat sivulla yhdessä säilössä, näytönlukuohjelman käyttäjät voivat lukea ne yhdessä paikassa, eikä heidän tarvitse selata sivulla useisiin sijainteihin.

Kokeile siirtää kaikki tiedot sivulla yhteen muistiinpanosäilöön. Jos muistiinpanosäilöstä tulee liian suuri, voit jakaa sen useille sivuille tai lisätä kuvailevia otsikoita. (Näytönlukuohjelmat viittaavat muistiinpanosäilöihin ”sisältölohkoina”.)

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Näytönlukutaulukot käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Kaikki taulukot, jotka on luotu OneNote for Windows 10issa, luodaan oletusarvoisesti otsikkorivin kanssa. Jos haluat lisätä taulukon otsikon, joka on poistettu, lisää taulukon otsikko Windows-työpöytäsovelluksessa.

Tee äänestä ja videosta helppokäyttöisiä näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille.

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitietoja, kuten näytön ulkopuolella esiintyviä musiikki- tai äänitehosteita.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Jos mahdollista, varmista, että ääni- ja videotiedostot ovat helppokäyttöisiä ennen niiden lisäämistä OneNoteeen.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä toisen tiedoston muistikirjaan, jos haluat antaa tukevia tekstityksiä, kuvatekstejä tai videon kuvauksen.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napsauta muistikirjassa olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kuva > Vaihtoehtoinen teksti.

 2. Kirjoita otsikko ja Kuvaus kenttiin. Pidä se lyhyenä, Aloita tärkeimmistä tiedoista ja pyri välittämään kuvan sisältö ja toiminnallisuus. Kun olet valmis, valitse valmis.

  Vihje: Täytä sekä Otsikko- että Kuvaus-kentät, koska eri näytönlukuohjelmat voivat lukea tiedot eri tavoin.

  Vaihtoehtoisen tekstin valintaikkuna, jossa lisätään vaihtoehtoinen teksti OneNote for Windows 10:ssä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin

Voit lisätä upotettuihin tiedostoihin vaihtoehtoista tekstiä, kuten tukimateriaalit, työn kuvaukset tai raporttimallit, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea tiedoston kuvauksen.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostoa sivulla.

 2. Valitse Tiedosto > Vaihtoehtoinen teksti.

 3. Kirjoita tiedostolle otsikko ja kuvaus.

  Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin OneNote for Windows 10 -sovelluksessa
 4. Valitse Valmis.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Lisää hyperlinkki kuvaavaan tekstin osaan, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse tekstin osa, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin.

 2. Valitse Lisää-välilehdessä Linkki.

 3. Valitsemasi teksti näkyy Näytettävä teksti -kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Vihje: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Kirjoita hyperlinkki URL Osoite-kenttään.

  Vihje: Voit myös kopioida ja liittää osoitteen.

 5. Valitse Lisää.

  Näyttökuva valintaikkunasta, jossa lisätään hypertekstilinkki OneNote for Windows 10:ssä.

Osien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut osat auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella muokattavan osan välilehteä ja valitse Nimeä osa uudelleen.

  Näyttökuva pikavalikosta, jossa nimetään uudelleen osan välilehti OneNote for Windows 10:ssä.

 2. Kirjoita uusi nimi ja paina Enter-näppäintä.

Osien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät osat, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella poistettavan osan välilehteä ja valitse Poista osa.

  Näyttökuva pikavalikosta, jossa poistetaan osan välilehti OneNote for Windows 10:ssä.

 2. Valitse vahvistusikkunassa Poista osa.

Osan ryhmien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut osan ryhmät auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan ryhmän.

 1. Napsauta osaluettelosta hiiren kakkospainikkeella uudelleen nimettävän osan ryhmää ja valitse Nimeä osan ryhmä uudelleen.

  Osaryhmien nimeäminen uudelleen OneNote for Windows 10 -sovelluksessa
 2. Kirjoita uusi nimi ja paina sitten Enter-näppäintä.

Osan ryhmien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät osan ryhmät, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta osaluettelosta hiiren kakkospainikkeella uudelleen nimettävän osan ryhmää ja valitse Nimeä osan ryhmä uudelleen.

  Osaryhmien poistaminen OneNote for Windows 10 -sovelluksessa
 2. Valitse vahvistusikkunassa Poista.

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut sivut auttavat käyttäjiä löytämään oikean sivun.

 1. Napsauta sivulla hiiren kakkospainikkeella nimettävää tai uudelleen nimettävää sivua.

 2. Valitse Nimeä sivu uudelleen.

  Sivujen nimeäminen uudelleen OneNote for Windows 10 -sovelluksessa
 3. Kirjoita sivun nimi.

Sivun poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät sivut, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta sivuluettelosta hiiren kakkospainikkeella poistettavaa sivua.

 2. Valitse Poista sivu.

  Sivun poistaminen OneNote for Windows 10 -sovelluksessa

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttö

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Voit esimerkiksi Aloitus-välilehdestä valita suuremman fonttikoon ja sans serif -tyyppisen fontin. Voit käyttää sisällön korostamiseen myös muita muotoiluasetuksia, kuten lihavointia.

  Tekstinmuotoilupainikkeet OneNote for Windows 10:n Aloitus-valikon valintanauhassa.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttö

Automaattinen-fonttiväriasetuksen avulla voit varmistaa, että teksti näkyy hyvin suuren kontrastin tilassa.

 1. Valitse teksti.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Fontin väri -painikkeen vieressä olevaa alanuolta Fontti-painike OneNote for Windows 10 -sovelluksessa .

 3. Valitse Automaattinen.

  Tekstin väri -valikko OneNote for Windows 10 -sovelluksessa

Asianmukaisen tekstin tasauksen käyttäminen

Tasaa kappaleet vasemmalle epätasaisten välien välttämiseksi sanojen välissä.

 1. Valitse muutettava tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Kappaleen muotoilu -painiketta Muotoile kappale -painike OneNote for Windows 10 -sovelluksessa .

 3. Valitse Tasaa vasemmalle Tasaa vasemmalle -painike OneNote for Windows 10 -sovelluksessa .

  Kappaleiden tasaaminen vasemmalle OneNote for Windows 10 -sovelluksessa

Valmiiden otsikkotyylien käyttäminen

Käytä valmiita otsikkotyylejä ja muodosta muistikirjan sivuista runko näytönlukuohjelmille. Näytönlukuohjelmat eivät tulkitse suurella ja lihavoidulla fontilla kirjoitettua tekstiä otsikoksi, elleivät oletustyylit ole käytössä.

 1. Valitse otsikon teksti.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Tyylit-painiketta Muotoile kappale -painike OneNote for Windows 10 -sovelluksessa .

  Tyylit-valikko OneNote for Windows 10 -sovelluksessa
 3. Valitse otsikkotyyli, kuten Otsikko 2.

  Otsikkoluettelo OneNote for Windows 10 -sovelluksessa

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa jatkuva teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Luettelomerkeillä varustettu luettelo -painiketta.

  Luettelomerkeillä varustetun luettelon painike valittuna OneNote for Windows 10:n Aloitus-valikon valintanauhassa.

 3. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Vihje: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Käytä numeroitua luetteloa peräkkäisessä järjestyksessä noudatettaville kohteille, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Numerointi-painiketta ja valitse tyyli.

  Numeroidun luettelon painike OneNote for Windows 10:n Aloitus-valikon valintanauhassa.

 3. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Seuraava taulukko sisältää parhaat käytännöt sellaisten OneNote Online-muistikirjojen luomiseksi, jotka ovat helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille.

Mitä korjata

Miksi korjata

Miten korjata

Sisällytä vaihtoehtoinen teksti, jossa on kaikki kuvat ja upotetut tiedostot.

Kuvia ja muita objekteja kuvaileva vaihtoehtoinen teksti on tärkeä käyttäjille, jotka eivät näe näyttöä. Näytönlukuohjelmat lukevat vaihtoehtoisen tekstin ääneen, joten se on ainoa tieto, jonka jotkut käyttäjät saavat kuvista ja objekteista. Varmista, että vaihtoehtoinen teksti on kuvaava.

Vältä käyttämästä kuvia ainoana tekstin esitystapana, koska pitkähköä vaihtoehtoista tekstiä on työlästä selata näytönlukuohjelmalla.

Lisää kuvaa tai objektia kuvaileva vaihtoehtoinen teksti käyttäjille, jotka eivät voi nähdä sitä. Pidä teksti lyhyenä, mutta kirjoita se niin, että se kuvailee kuvan tärkeintä sisältöä.

Jos on pakko käyttää kuvaa, jossa on lyhyt teksti, toista tämä teksti leipätekstissä.

Kun lisäät tiedoston tulosteena, varmista, että säilytät alkuperäisen tiedoston sivulla tietojen vaihtoehtoisena lähteenä.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin

Lisää kuvaava hyperlinkin teksti.

Näytönlukuohjelmien käyttäjät lukevat joskus linkkiluettelon. Linkkien pitää sisältää selvät ja tarkat tiedot kohdesivuista. Linkin teksti ei saa siis olla Napsauta tätä, vaan sen pitää sisältää kohdesivun koko otsikko.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Anna osan ryhmien, osien ja sivujen yksilölliset nimet ja poista tyhjät kohteet.

Jos muistikirjojen sisältö on nimetty kuvaavasti, sinun on helpompi löytää tiettyjä tietoja muistiinpanoistasi. Tämä auttaa myös näytönlukuohjelmia käyttäviä henkilöitä tietämään osan, osan ryhmän tai sivun sisällön sitä avaamatta.

Osien nimeäminen uudelleen

Osien poistaminen

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Sivun poistaminen

Voit nimetä uudelleen tai poistaa osan ryhmät OneNoten työpöytäversiossa tai Windows 10 -sovellusversiossa. Katso ohjeita osan ryhmien uudelleen nimeämisestä tai poistamisesta Windows-työpöytäversiossa tai Windows 10 -sovelluksessa tämän artikkelin vastaavista osista.

Varmista, ettei väri ole ainoa keino välittää tietoa.

Tiettyä väriä käyttäen välitetyt merkitykset voivat jäädä ymmärtämättä sokeilta, heikkonäköisiltä tai värisokeilta.

Varmista, ettet välitä merkitystä pelkästään värillä. Luo teksti, jossa toistetaan värin tai muun aistituntemuksen merkitys.

Voit välttää tämän käyttämällä tiedon välittämiseen muita tapoja, esimerkiksi muotoa tai selitettä. Harkitse esimerkiksi vihreän valintamerkin käyttämistä onnistumisen merkkinä ja punaisen X-merkin käyttämisestä epäonnistumisen merkkinä vihreän ja punaisen sävytyksen sijaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Käytä riittävää kontrastia tekstin ja taustan välillä.

Muistikirjan tekstin pitäisi olla luettavissa suuren kontrastin tilassa, jotta kaikki, myös näkörajoitteiset henkilöt, voivat nähdä sen selvästi.

Käytä kirkkaita värejä tai suuren kontrastin värimalleja väriasteikon vastakkaisista päistä. Mustavalkoiset mallit auttavat näkörajoitteisia käyttäjiä erottamaan tekstin ja muodot.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttö

Käytä suurempia fonttikokoja (18 pt tai suurempia), sans serif -fontteja ja asianmukaisia välilyöntejä.

Lukihäiriöinen henkilö tunnistaa tekstin tavalla, jossa kirjainten ja sanojen tunnistaminen on vaikeaa. Hän voi esimerkiksi havaita tekstirivin puristuvan alapuoliselle riville tai vierekkäisten merkkien yhdistyvän.

Jos tekstissä on useita tyhjiä rivejä tai peräkkäisiä välilyöntejä, näppäimistön selaus on hidasta ja näytönlukuohjelman käyttö työläämpää.

Voit yrittää vähentää lukukuormitusta esimerkiksi seuraavasti:

 • Käytä tuttuja sans serif -fontteja. Tällaisia ovat esimerkiksi Arial ja Calibri.

 • Vältä pelkkien isojen kirjainten käyttöä sekä turhaa kursivointia ja alleviivausta.

 • Lisää riittävästi tyhjää tilaa rivien ja kappaleiden väliin, mutta vältä sitä, että sanojen välillä on enemmän kuin kaksi välilyöntiä ja että kappaleiden välillä on enemmän kuin kaksi tyhjää riviä.

 • Tasaa kappaleet vasemmalle molempien reunojen tasauksen sijasta. Tämä estää sanojen välisten epätasaisten erojen välttämisen, mikä voi luoda visuaalisen vaikutuksen kappaleen läpi virtaavaan valkoiseen tilaan.

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttäminen

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Käytä valmiita otsikoita ja tyylejä.

Näytönlukuohjelma tunnistaa valmiit otsikkotyylit otsikoiksi ja voi ilmoittaa otsikot kuuntelijalle. Näytönlukuohjelman avulla käyttäjä voi myös siirtyä otsikon mukaan. Käytä loogista otsikkojärjestystä ja OneNote Onlinen valmiita muotoilutyökaluja, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea muistiinpanosi helpommin.

Lisäksi henkilö, jolla on lukihäiriö tai muu lukurajoite, voi käyttää otsikoita tiedon rakenteiden jäsentämiseen ja tietojen jakamiseen pieniin osiin niin, että niitä on helpompi käsitellä.

Voit helpottaa siirtymistä järjestämällä otsikot määrättyyn loogiseen järjestykseen. Käytä järjestystä Otsikko 1, Otsikko 2 ja sitten Otsikko 3 järjestyksen Otsikko 3, Otsikko 1 ja sitten Otsikko 2 sijaan.

Järjestä muistiinpanojesi sisältämä tieto pieniin yksikköihin otsikoiden avulla. Ihannetapauksessa jokaisen otsikon alla on vain muutamia kappaleita.

Valmiiden otsikkotyylien käyttö

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Säilytä tiedot yhdessä muistiinpanosäilössä.

Voit OneNotessa lisätä muistiinpanoja sivulle mihin tahansa kohtaan napsauttamalla ja lisäämällä sisältöä. Se luo uuden muistiinpanosäilön.

Kun kaikki muistiinpanot ovat sivulla yhdessä säilössä, näytönlukuohjelman käyttäjät voivat lukea ne yhdessä paikassa, eikä heidän tarvitse selata sivulla useisiin sijainteihin.

Kokeile siirtää kaikki tiedot sivulla yhteen muistiinpanosäilöön. Jos muistiinpanosäilöstä tulee liian suuri, voit jakaa sen useille sivuille tai lisätä kuvailevia otsikoita. (Näytönlukuohjelmat viittaavat muistiinpanosäilöihin ”sisältölohkoina”.)

Käytä yksinkertaista taulukkorakennetta.

Näytönlukuohjelmat seuraavat sijaintia taulukossa laskemalla taulukon soluja. Jos taulukko on toisen taulukon sisällä tai solu on yhdistetty tai jaettu, näytönlukuohjelman laskelmat menevät sekaisin eikä se enää pysty antamaan hyödyllisiä tietoja taulukosta kyseisen kohdan jälkeen. Tyhjät taulukkosolut voivat myös harhauttaa näytönlukuohjelmaa käyttävän henkilön uskomaan, ettei taulukossa ole enempää tietoja.

Näytönlukutaulukot käyttävät myös otsikkotietoja rivien ja sarakkeiden tunnistamiseen.

Kaikki taulukot, jotka on luotu OneNote Onlinessa, luodaan oletusarvoisesti otsikkorivin kanssa. Jos haluat lisätä taulukon otsikon, joka on poistettu, lisää taulukon otsikko Windows-työpöytäsovelluksessa.

Tee äänestä ja videosta helppokäyttöisiä näkö- ja kuulorajoitteisille käyttäjille.

Tekstitys sisältää yleensä vuoropuhelun transkription (tai käännöksen).

Tekstityksessä kuvataan yleensä myös äänitietoja, kuten näytön ulkopuolella esiintyviä musiikki- tai äänitehosteita.

Videon kuvaus tarkoittaa videon tärkeimpien visuaalisten elementtien selostusta. Nämä kuvaukset on lisätty ohjelman vuoropuhelun luonnollisiin väleihin. Videon kuvaukset tekevät videoista helppokäyttöisempiä sokeille tai näkörajoitteisille käyttäjille.

Jos mahdollista, varmista, että ääni- ja videotiedostot ovat helppokäyttöisiä ennen niiden lisäämistä OneNoteeen.

Vaihtoehtoisesti voit lisätä toisen tiedoston muistikirjaan, jos haluat antaa tukevia tekstityksiä, kuvatekstejä tai videon kuvauksen.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuviin

Kun lisäät vaihtoehtoista tekstiä kuviin, kuten valokuviin, ClipArt-kuviin ja näyttökuviin, näytönlukuohjelma voi lukea kuvan kuvauksen.

 1. Napsauta muistikirjassa olevaa kuvaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä....

 2. Kirjoita kuvaus kenttään. Pidä se lyhyenä, Aloita tärkeimmistä tiedoista ja pyri välittämään kuvan sisältö ja toiminnallisuus. Kun olet valmis, valitse OK.

  Vaihtoehtoinen teksti -valintaikkuna OneNote Onlinessa.

Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin

Voit lisätä upotettuihin tiedostoihin vaihtoehtoista tekstiä, kuten tukimateriaalit, työn kuvaukset tai raporttimallit, jotta näytönlukuohjelmat voivat lukea tiedoston kuvauksen.

 1. Napsauta muistikirjassa olevaa tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa vaihtoehtoista tekstiä....

 2. Kirjoita taulukon kuvaus.

  Vaihtoehtoisen tekstin lisääminen upotettuihin tiedostoihin OneNote Onlinessa
 3. Kun olet valmis, valitse OK.

Hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden varmistaminen

Seuraavassa kuvataan menetelmät OneNote Online-muistikirjojen hyperlinkkien ja tekstin helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuvaavan hyperlinkin tekstin lisääminen

Voit lisätä kuvaavan hyperlinkin tekstiin, jotta käyttäjät tietävät, mitä linkin takana on.

 1. Valitse tekstin osa, jonka haluat lisätä hyperlinkkiin.

 2. Napsauta Lisää-välilehdestä Linkki valintanauhasta.

 3. Valitsemasi teksti näkyy Näytä teksti -kentässä. Tämä on hyperlinkin teksti. Voit muuttaa sitä tarvittaessa.

  Vihje: Vältä ilmausta Napsauta tästä ja vastaavia ilmauksia, jotka eivät ole riittävän kuvaavia. Linkin tekstin pitäisi kuvailla kohdesivu tarkasti ja lyhyesti.

 4. Lisää hyperlinkki URL Osoite-kenttään.

  OneNote Onlinen Hyperlinkki-valintaikkuna

 5. Valitse Lisää.

Osien nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut osat auttavat käyttäjiä löytämään oikean osan.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella muokattavan osan välilehteä ja valitse sitten Nimeä uudelleen....

 2. Kirjoita uusi nimi.

  Nimeä osa uudelleen -vaihtoehto OneNote Onlinessa.

Osien poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät osat, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella poistettavan osan välilehteä ja valitse sitten Poista....

  Poista osa -valikkovaihtoehto OneNote Onlinessa.

 2. Valitse vahvistusikkunassa Kyllä.

Otsikon lisääminen tai sivun nimeäminen uudelleen

Kuvaavat ja tarkasti otsikoidut sivut auttavat käyttäjiä löytämään oikean sivun.

 1. Napauta muistikirjassa nimettävää tai uudelleen nimettävää sivua.

 2. Kirjoita nimi sivun otsikkoriville kellonajan ja päivämäärän yläpuolelle.

  Sivun nimeäminen uudelleen OneNote Onlinessa

Sivun poistaminen

Jotta näytönlukuohjelmat ja käyttäjät löytävät tarvittavat tiedot nopeasti, poista kaikki käyttämättömät sivut, jotka eivät sisällä mitään tietoja.

 1. Napsauta muistikirjassa hiiren kakkospainikkeella poistettavaa sivua.

 2. Valitse Poista.

  Sivun poistaminen OneNote Onlinessa

Helppokäyttöisen tekstimuotoilun käyttö

Voit parantaa tekstimuotoilua valitsemalla normaalin sans serif -fontin, käyttämällä suurempaa fonttikokoa, tasaamalla tekstin vasemmalle ja välttämällä isojen kirjainten ja kursivoinnin runsasta käyttöä.

 1. Valitse muotoiltava tekstiosa.

 2. Voit esimerkiksi Aloitus-välilehdestä valita suuremman fonttikoon ja sans serif -tyyppisen fontin. Voit käyttää sisällön korostamiseen myös muita muotoiluasetuksia, kuten lihavointia.

Helppokäyttöisen tekstivärin käyttö

Automaattinen-fonttiväriasetuksen avulla voit varmistaa, että teksti näkyy hyvin suuren kontrastin tilassa.

 1. Valitse teksti.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Fontin väri -painikkeen vieressä olevaa alanuolta ja napsauta Automaattinen.

  Fonttivärien valikkovaihtoehdot OneNote Onlinessa.

Valmiiden otsikkotyylien käyttäminen

Käytä valmiita otsikkotyylejä ja muodosta muistikirjan sivuista runko näytönlukuohjelmille. Näytönlukuohjelmat eivät tulkitse suurella ja lihavoidulla fontilla kirjoitettua tekstiä otsikoksi, elleivät oletustyylit ole käytössä.

 1. Valitse otsikon teksti.

 2. Valitse Aloitus-välilehdestä otsikkotyyli, kuten Otsikko 2.

  Otsikkotyylien asetukset OneNote Onlinessa.

Luettelomerkein varustettujen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan jaa teksti luettelomerkein merkityiksi kohdiksi, sillä se parantaa luettavuutta ja siirtymistä.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Luettelomerkit-painiketta.

 3. Jos haluat muuttaa luettelomerkkityyliä, napsauta alanuolta Luettelomerkit-painikkeen vieressä.

  Luettelomerkeillä varustettu luettelo -valikko OneNote Onlinessa.

 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

  Vihje: Kirjoita jokaisen luettelokohdan loppuun piste tai pilkku, jolloin näytönlukuohjelmat pitävät tauon niiden kohdalla.

Järjestettyjen luetteloiden käyttäminen

Mahdollisuuksien mukaan käytä numeroituja luetteloita, sillä niitä on helpompi seurata kuin jatkuvaa tekstilohkoa.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjan kohtaan, johon haluat lisätä luettelon, tai valitse luetteloon sisällytettävä tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Numerointi-painiketta.

 3. Jos haluat muuttaa numerointityyliä, napsauta alanuolta Numerointi-kuvakkeen vieressä.

  Numeroitu luettelo -valikkovaihtoehdot OneNote Onlinessa.

 4. Kirjoita tarvittaessa luettelokohteet.

Asianmukaisen tekstin välistyksen käyttäminen

Voit parantaa luettavuutta lisäämällä tai vähentämällä virkkeiden ja kappaleiden välistä tyhjää tilaa.

 1. Valitse muokattava tekstiosa.

 2. Napsauta Aloitus-välilehdessä Kappaleen tasaus -painiketta.

 3. Valitse haluamasi asetus.

  Kappaleen tasauksen valikkovaihtoehdot OneNote Onlinessa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Helppokäyttöisyyden tarkistuksen säännöt

Helppokäyttöisyyden parantaminen käytettävyyden tarkistuksen avulla

Word-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Excel-asia kirjojen tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Tee PowerPoint-esityksistä helppokäyttöisiä toimintarajoitteisille henkilöille

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×