OneNote for Windows 10:n pikanäppäimet

OneNote for Windows 10:n pikanäppäimet

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Monet käyttäjät kokevat työskentelyn ulkoisella näppäimistöllä Windowsin pikanäppäinten avulla erittäin tehokkaaksi.OneNote Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä, joten ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa kuvataan OneNote Windowsin pikanäppäimiä.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa tai vapauttaa yhtä aikaa, sisältävät plus-merkin (+). Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa järjestyksessä, sisältävät pilkun (,).

Sisältö

Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

Ctrl+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

Ctrl+Vaihto+M tai Windows+Alt+N

Kiinnittää OneNote-ikkunan.

Ctrl+Alt+D

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

Ctrl+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Huomautus: Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A useita kertoja.

Ctrl+A

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

Ctrl+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Siirtää sanan alkuun.

Ctrl+Vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Delete

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Delete

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta.

Vaihto+Enter

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Avaa valitun sanan synonyymisanaston.

Vaihto+F7

Avaa sen muistiinpanon, välilehden tai muun objektin sisältövalikon, jossa kohdistus sijaitsee.

Vaihto+F10

Suorittaa tietopalkin komennon, jos se näkyy sivun yläreunassa.

Ctrl+Vaihto+W

Sivu alkuun

Muistiinpanojen muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Korostaa valitun tekstin.

Ctrl+Vaihto+H tai Ctrl+Alt+H

Lisää linkin.

Ctrl+K

Kopioi valitun tekstin muotoilun (muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+C

Liittää muotoilun valittuun tekstiin (muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+V

Avaa linkin.

Huomautus: Kohdistin on asetettava mihin tahansa muotoillun linkin tekstin kohtaan.

Enter

Valitun tekstin lihavoiminen tai lihavoinnin poistaminen valitusta tekstistä

Ctrl+B

Valitun tekstin kursivoimien tai kursivoinnin poistaminen valitusta tekstistä

Ctrl+I

Valitun tekstin alleviivaaminen tai alleviivauksen poistaminen valitusta tekstistä

Ctrl+U

Lisää valittuun tekstiin yliviivauksen tai poistaa sen.

Ctrl+Yhdysmerkki

Lisää valittuun tekstiin yläindeksimuotoilun tai poistaa sen.

Ctrl+Vaihto+=

Lisää valittuun tekstiin alaindeksimuotoilun tai poistaa sen.

Ctrl+=

Muotoilee valitun kappaleen luettelomerkein varustetuksi luetteloksi tai poistaa muotoilun valitusta kappaleesta

Ctrl+Piste

Lisää numeroidun luettelon valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

Ctrl+Vinoviiva

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+1

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+2

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+3

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+4

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+5

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+6

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Normaali-tyyliä.

Ctrl+Vaihto+N

Sisentää kappaleen vasemmalta.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

Ctrl+R

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan.

Ctrl+L

Kasvattaa valitun tekstin fontin kokoa.

Ctrl+Vaihto+>

Pienentää valitun tekstin fontin kokoa.

Ctrl+Vaihto+<

Poistaa kaikki valitun tekstin muotoilut.

Ctrl+Vaihto+N

Näyttää tai piilottaa apuviivat nykyisellä sivulla.

Ctrl+Vaihto+R

Sivu alkuun

Kohteiden lisääminen sivulle

Toiminto

Näppäin

Lisää asiakirjan tai tiedoston nykyiselle sivulle.

Alt+N, F

Lisää asiakirjan tai tiedoston tulosteena nykyiselle sivulle.

Alt+N, O

Näyttää tai piilottaa tiedoston tulosteet nykyisellä sivulla (kun OneNotea käytetään suuri kontrasti -tilassa).

Alt+Vaihto+P

Lisää kuvan tiedostosta.

Alt+N, P

Lisää kuvan skannerista tai kamerasta.

Alt+N, S

Lisää näyttöleikkeen.

Huomautus: Windowsin tehtäväpalkin oikeassa reunassa ilmaisinalueella olevan OneNote-kuvakkeen on oltava aktiivisena.

Windows-näppäin+Vaihto+S

Lisää nykyisen päivämäärän.

Alt+Vaihto+D

Lisää kuluvan päivän päivämäärän ja kellonajan.

Alt+Vaihto+F

Lisää nykyisen ajan.

Alt+Vaihto+T

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto+Enter

Aloittaa matemaattisen yhtälön tai muuntaa valitun tekstin matemaattiseksi yhtälöksi.

ALT+=

Lisää eurosymbolin (€).

Ctrl+Alt+E

Luo taulukon lisäämällä jo kirjoitettuun tekstiin toisen sarakkeen.

Sarkain

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

Sarkain

Luo uuden rivin, kun kohdistin on taulukon solun lopussa.

Huomautus: Viimeistele taulukko painamalla Enter-näppäintä toisen kerran.

Enter

Luo rivin taulukon nykyisen rivin alle.

Ctrl+Enter

Luo uuden kappaleen taulukon samaan soluun.

Alt+Enter

Luo sarakkeen taulukon nykyisen sarakkeen oikealle puolelle.

Ctrl+Alt+R

Luo rivin taulukon nykyisen rivin yläpuolelle (kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa).

Enter

Poistaa taulukon nykyisen tyhjän rivin (kun kohdistin on rivin alussa).

DEL (paina kaksi kertaa)

Sivu alkuun

Muistiinpanojen ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A useita kertoja.

Ctrl+A

Valitsee rivin loppuun.

Vaihto+End

Valitsee koko rivin (kun kohdistin on rivin alussa).

Vaihto+Alanuoli

Siirtyy sivun otsikkoon ja valitsee sen.

Ctrl+Vaihto+T

Peruuttaa valitun jäsennyksen tai sivun.

Esc

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuoli

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita alaspäin.

Alt+Vaihto+alanuoli

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita vasemmalle (kaventaen sisennystä).

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita oikealle (leventäen sisennystä).

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet.

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin.

Delete

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

Alt+Vasen nuoli

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

Alt+oikea nuoli

Aloittaa valitun ääni- tai videotallenteen toiston.

Ctrl+Alt+P tai Ctrl+Alt+S

Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla taaksepäin.

Ctrl+Alt+Y

Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla eteenpäin.

Ctrl+Alt+U

Sivu alkuun

Muistiinpanojen merkitseminen

Toiminto

Näppäin

Käyttää Tehtävät-merkkiä tai merkitsee tai poistaa sen.

Ctrl+1

Käyttää Tärkeää-merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+2

Käyttää Kysymys-merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+3

Käyttää Muistettavaa-merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+4

Käyttää Määritelmä-merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+5

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+6

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+7

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+8

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+9

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit.

Ctrl+0

Jäsennysten käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää tiedot tasoon 1 asti.

Alt+Vaihto+1

Laajentaa tasolle 2.

Alt+Vaihto+2

Laajentaa tasolle 3.

Alt+Vaihto+3

Laajentaa tasolle 4.

Alt+Vaihto+4

Laajentaa tasolle 5.

Alt+Vaihto+5

Laajentaa tasolle 6.

Alt+Vaihto+6

Laajentaa tasolle 7.

Alt+Vaihto+7

Laajentaa tasolle 8.

Alt+Vaihto+8

Laajentaa tasolle 9.

Alt+Vaihto+9

Laajentaa kaikki tasot.

Alt+Vaihto+0

Kasvattaa sisennystä yhden tason verran.

Sarkain

Vähentää sisennystä yhden tason verran.

Vaihto+Sarkain

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

Alt+Vaihto+Plusmerkki (+)

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

Alt+Vaihto+Miinusmerkki (-)

Sivu alkuun

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jotta voit muuttaa muistiinpanojen kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava oikealta vasemmalle -kielet käyttöön Microsoft Officen kieliasetukset ‑työkalussa.

Toiminto

Näppäin

Määrittää kirjoitussuunnaksi vasemmalta oikealle.

Ctrl+Vasen vaihto

Määrittää kirjoitussuunnaksi oikealta vasemmalle.

Ctrl+Oikea vaihto

Kasvattaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Sarkain

Vähentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Vaihto+Sarkain

Muistikirjojen järjestäminen ja hallinta

Sivujen ja pikamuistiinpanojen käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa koko sivun näkymän käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

F11

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

Ctrl+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

Ctrl+Vaihto+M

Laajentaa tai tiivistää sivuryhmän välilehdet.

Ctrl+Vaihto+*

Tulostaa nykyisen sivun.

Ctrl+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

Ctrl+N

Leventää sivuvälilehtipalkkia.

Ctrl+Vaihto+[

Kaventaa sivuvälilehtipalkkia.

Ctrl+Vaihto+]

Luo uuden sivun nykyisen sivuvälilehden alle samalle tasolle.

Ctrl+Alt+N

Pienentää nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

Ctrl+Alt+[

Kasvattaa nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

Ctrl+Alt+]

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun.

Ctrl+Vaihto+Alt+N

Valitsee kaikki kohteet.

Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A useita kertoja.

Ctrl+A

Valitsee nykyisen sivun.

Ctrl+Vaihto+A
Jos valittu sivu on osa ryhmää, voit valita kaikki ryhmän sivut painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

Siirtää valittua sivun välilehteä ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuoli

Siirtää valittua sivun välilehteä alaspäin.

Alt+Vaihto+alanuoli

Siirtää kohdistimen sivun otsikkoon.

Ctrl+Vaihto+T

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

Page Up

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

Page Down

Vierittää nykyistä sivua ylös asti.

Ctrl+Home

Vierittää nykyistä sivua alas asti.

Ctrl+End

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+Alanuoli

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+Ylänuoli

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön.

Alt+Alanuoli

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

Alt+Vasen nuoli

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

Alt+oikea nuoli

Lähentää.

Alt+Vaihto+Plus (numeronäppäimistön plusmerkki) tai Alt+Ctrl+Vaihto+Plus

Loitontaa.

Alt+Ctrl+Miinus (numeronäppäimistön miinusmerkki) tai Alt+Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki

Tallentaa muutokset.

Huomautus: Kun OneNote on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

Ctrl+S

Sivu alkuun

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Avaa OneNoten.

Windows+Vaihto+N

Avaa muistikirjan.

Ctrl+O

Lähetä OneNoteen -työkalu

Windows+N

Luo uuden osion.

Ctrl+T

Avaa osan.

Ctrl+Alt+Vaihto+O

Siirtyy seuraavaan osaan.

Ctrl+Sarkain

Siirtyy edelliseen osaan.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtyy osan seuraavalle sivulle.

Ctrl+Page Down

Siirtyy osan edelliselle sivulle.

Ctrl+Page Up

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle.

Alt+Home

Siirtyy osan viimeiselle sivulle.

Alt+End

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

Ctrl+Alt+M

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen.

Ctrl+Alt+G

Valitsee nykyisen sivuvälilehden.

Ctrl+Vaihto+A

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen.

Ctrl+Vaihto+G

Siirtää nykyisen osan.

Ctrl+Vaihto+G ja sitten Vaihto+F10, M

Vaihtaa toiseen muistikirjaan siirtymisruudussa.

Ctrl+G ja valitse sitten toinen muistikirja painamalla alanuoli- tai ylänuolinäppäimiä. Paina lopuksi Enter-näppäintä

Sivu alkuun

Muistiinpanojen etsiminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistimen Etsi-ruutuun, jotta voit tehdä hakuja kaikista muistikirjoista.

Ctrl+E

Seuraavan tuloksen esikatselu tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista.

Alanuoli

Siirtyy kaikista muistikirjoista hakuja tehtäessä valittuun tulokseen ja hylkää haun.

Enter

Muuttaa hakukohdetta.

Ctrl+E, Sarkain, Välilyönti

Avaa Hakutulokset-ruudun.

Alt+O haun jälkeen

Hakee ainoastaan nykyiseltä sivulta.

Huomautus: Voit vaihtaa hakua koko alueelta nykyiselle sivulle tai päinvastoin milloin tahansa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+E tai Ctrl+F.

Ctrl+F

Siirtyy seuraavaan tulokseen tehtäessä hakuja nykyiseltä sivulta.

Enter tai F3

Siirtyy edelliseen tulokseen tehtäessä hakuja ainoastaan nykyiseltä sivulta.

Vaihto+F3

Hylkää haun ja palaa sivulle.

Esc

Sivu alkuun

Muistiinpanojen jakaminen

Muistiinpanojen jakaminen muiden kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

Ctrl+Vaihto+E

Muistiinpanojen jakaminen muiden ohjelmien kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

Ctrl+Vaihto+E

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tänään-Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+1

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Huomenna-Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+2

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tämä viikko ‑Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+3

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Seuraava viikko ‑Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+4

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Ei päivämäärää ‑Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+5

Avaa valitun Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+K

Merkitsee valitun Outlook-tehtävän valmiiksi.

Ctrl+Vaihto+9

Poistaa valitun Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+0

Synkronoi nykyisen jaetun muistion muutokset.

Vaihto+F9

Synkronoi kaikkien jaettujen muistioiden muutokset.

F9

Merkitsee nykyisen sivun tiedot lukemattomiksi.

Ctrl+Q

Muistiinpanojen suojaaminen

Osioiden suojaaminen salasanalla

Toiminto

Näppäin

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osiot.

Ctr+Alt+L

Tässä artikkelissa esitellään Microsoft OneNote 2013:ssa käytettävissä olevat yleisimpien tehtävien pikanäppäimet. Pikanäppäimissä viitataan yhdysvaltalaisen näppäimistöasettelun mukaiseen näppäimistöön. Muiden maiden näppäimistöt saattavat poiketa yhdysvaltalaisesta näppäimistöstä jonkin verran.

Pikanäppäimissä, joissa painetaan vähintään kahta näppäintä yhtä aikaa, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Pikanäppäimissä, joissa toista näppäintä painetaan heti toisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla ( , ). 

Sisältö

Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

CTRL+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

CTRL+VAIHTO+M tai Windows+ALT+N

Kiinnittää OneNote-ikkunan.

CTRL+ALT+D

Kumoaa edellisen toiminnon.

CTRL+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

CTRL+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Huomautus: Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

CTRL+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle.

CTRL+C

Liittää leikepöydän sisällön.

CTRL+V

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DEL

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta.

VAIHTO+ENTER

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Avaa valitun sanan synonyymisanaston.

VAIHTO+F7

Avaa sen muistiinpanon, välilehden tai muun objektin sisältövalikon, jossa kohdistus sijaitsee.

VAIHTO+F10

Suorittaa tietopalkin komennon, jos se näkyy sivun yläreunassa.

CTRL+VAIHTO+W

Sivu alkuun

Muistiinpanojen muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Korostaa valitun tekstin.

CTRL+VAIHTO+H tai CTRL+ALT+H

Lisää linkin.

CTRL+K

Kopioi valitun tekstin muotoilun (muotoilusivellin).

CTRL+VAIHTO+C

Liittää muotoilun valittuun tekstiin (muotoilusivellin).

CTRL+VAIHTO+V

Avaa linkin.

Huomautus: Kohdistin on asetettava mihin tahansa muotoillun linkin tekstin kohtaan.

ENTER

Lihavoi valitun tekstin tai poistaa lihavoinnin valitusta tekstistä.

CTRL + B

Kursivoi valitun tekstin tai poistaa kursivoinnin valitusta tekstistä.

CTRL + I

Alleviivaa valitun tekstin tai poistaa alleviivauksen valitusta tekstistä.

CTRL+U

Lisää valittuun tekstiin yliviivauksen tai poistaa sen.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää valittuun tekstiin yläindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+VAIHTO+=

Lisää valittuun tekstiin alaindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+=

Muotoilee valitun kappaleen luettelomerkein varustetuksi luetteloksi tai poistaa muotoilun valitusta kappaleesta

CTRL+PISTE

Lisää numeroidun luettelon valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

CTRL+VINOVIIVA

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+1

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+2

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+3

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+4

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+5

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+6

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Normaali-tyyliä.

CTRL+VAIHTO+N

Sisentää kappaleen vasemmalta.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

CTRL+R

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan.

CTRL+L

Suurentaa valitun tekstin fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää valitun tekstin fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Poistaa kaikki valitun tekstin muotoilut.

CTRL+VAIHTO+N

Näyttää tai piilottaa apuviivat nykyisellä sivulla.

CTRL+VAIHTO+R

Sivu alkuun

Kohteiden lisääminen sivulle

Toiminto

Näppäin

Lisää asiakirjan tai tiedoston nykyiselle sivulle.

ALT+N, F

Lisää asiakirjan tai tiedoston tulosteena nykyiselle sivulle.

ALT+N, O

Näyttää tai piilottaa tiedoston tulosteet nykyisellä sivulla (kun OneNotea käytetään suuri kontrasti -tilassa).

ALT+VAIHTO+P

Lisää kuvan tiedostosta.

ALT+N, P

Lisää kuvan skannerista tai kamerasta.

ALT+N, S

Lisää näyttöleikkeen.

Huomautus: Windowsin tehtäväpalkin oikeassa reunassa ilmaisinalueella olevan OneNote-kuvakkeen on oltava aktiivisena.

Windows-näppäin+S (jos käytät OneNote 2013 -ohjelmaa, jossa on viimeisimmät päivitykset, paina näppäinyhdistelmää Windows-näppäin+VAIHTO+S)

Lisää nykyisen päivämäärän.

ALT+VAIHTO+D

Lisää nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

ALT+VAIHTO+F

Lisää nykyisen kellonajan.

ALT+VAIHTO+T

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Aloittaa matemaattisen yhtälön tai muuntaa valitun tekstin matemaattiseksi yhtälöksi.

ALT+=

Lisää eurosymbolin (€).

CTRL+ALT+E

Luo taulukon lisäämällä jo kirjoitettuun tekstiin toisen sarakkeen.

SARKAIN

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

SARKAIN

Luo uuden rivin taulukon solun lopussa.

Huomautus: Viimeistele taulukko painamalla ENTER-näppäintä toisen kerran.

ENTER

Luo rivin taulukon nykyisen rivin alle.

CTRL+ENTER

Luo taulukon samaan soluun uuden kappaleen.

ALT+ENTER

Luo taulukon nykyisen sarakkeen oikealle puolelle uuden sarakkeen.

CTRL+ALT+R

Luo rivin taulukon nykyisen rivin yläpuolelle (kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa).

ENTER

Poistaa taulukon nykyisen tyhjän rivin (kun kohdistin on rivin alussa).

DEL (paina kaksi kertaa)

Sivu alkuun

Muistiinpanojen ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Huomautus: Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A

Valitsee rivin loppuun.

VAIHTO+END

Valitsee koko rivin (kun kohdistin on rivin alussa).

VAIHTO+ALANUOLI

Siirtyy sivun otsikkoon ja valitsee sen.

CTRL+VAIHTO+T

Peruuttaa valitun jäsennyksen tai sivun.

ESC

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita vasemmalle (kaventaen sisennystä).

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita oikealle (leventäen sisennystä).

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin.

DEL

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Aloittaa valitun ääni- tai videotallenteen toiston.

CTRL+ALT+P tai CTRL+ALT+S

Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla taaksepäin.

CTRL+ALT+Y

Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla eteenpäin.

CTRL+ALT+U

Sivu alkuun

Muistiinpanojen merkitseminen

Toiminto

Näppäin

Käyttää Tehtävät-merkkiä tai merkitsee tai poistaa sen.

CTRL+1

Käyttää Tärkeää-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+2

Käyttää Kysymys-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+3

Käyttää Muistettavaa-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+4

Käyttää Määritelmä-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+5

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+6

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+7

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+8

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+9

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit.

CTRL+0

Jäsennysten käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää tasoon 1 asti.

ALT+VAIHTO+1

Laajentaa tasolle 2.

ALT+VAIHTO+2

Laajentaa tasolle 3.

ALT+VAIHTO+3

Laajentaa tasolle 4.

ALT+VAIHTO+4

Laajentaa tasolle 5.

ALT+VAIHTO+5

Laajentaa tasolle 6.

ALT+VAIHTO+6

Laajentaa tasolle 7.

ALT+VAIHTO+7

Laajentaa tasolle 8.

ALT+VAIHTO+8

Laajentaa tasolle 9.

ALT+VAIHTO+9

Laajentaa kaikki tasot.

ALT+VAIHTO+0

Suurentaa sisennystä yhden tason verran.

SARKAIN

Pienentää sisennystä yhden tason verran.

VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

ALT+VAIHTO+PLUS

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

ALT+VAIHTO+MIINUS

Sivu alkuun

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jotta voit muuttaa muistiinpanojen kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava oikealta vasemmalle -kielet käyttöön Microsoft Officen kieliasetukset ‑työkalussa.

Toiminto

Näppäin

Määrittää kirjoitussuunnaksi vasemmalta oikealle.

CTRL+VASEN VAIHTO

Määrittää kirjoitussuunnaksi oikealta vasemmalle.

CTRL+OIKEA VAIHTO

Suurentaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

SARKAIN

Pienentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

VAIHTO+SARKAIN

Muistikirjojen järjestäminen ja hallinta

Sivujen ja pikamuistiinpanojen käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa koko sivun näkymän käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

F11

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

CTRL+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

CTRL+VAIHTO+M

Laajentaa tai tiivistää sivuryhmän välilehdet.

CTRL+VAIHTO+*

Tulostaa nykyisen sivun.

CTRL+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

CTRL+N

Leventää sivuvälilehtipalkkia.

CTRL+VAIHTO+[

Kaventaa sivuvälilehtipalkkia.

CTRL+VAIHTO+]

Luo uuden sivun nykyisen sivuvälilehden alle samalle tasolle.

CTRL+ALT+N

Pienentää nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

CTRL+ALT+[

Kasvattaa nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

CTRL+ALT+]

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun.

CTRL+VAIHTO+ALT+N

Valitsee kaikki kohteet.

Huomautus: Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A

Valitsee nykyisen sivun.

CTRL+VAIHTO+A
Jos valittu sivu on osa ryhmää, voit valita kaikki ryhmän sivut painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A.

Siirtää valittua sivun välilehteä ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää valittua sivun välilehteä alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää kohdistimen sivun otsikkoon.

CTRL+VAIHTO+T

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

ALT+PAGE UP

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

ALT+PAGE DOWN

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

PAGE UP

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

PAGE DOWN

Vierittää nykyistä sivua ylös asti.

CTRL+HOME

Vierittää nykyistä sivua alas asti.

CTRL+END

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön.

ALT+ALANUOLI

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Lähentää.

ALT+VAIHTO+PLUS (numeronäppäimistön plusmerkki) tai ALT+CTRL+VAIHTO+PLUS

Loitontaa.

ALT+CTRL+MIINUS (numeronäppäimistön miinusmerkki) tai ALT+CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Tallentaa muutokset.

Huomautus: Kun OneNote on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

CTRL+S

Sivu alkuun

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Avaa OneNoten.

Windows+VAIHTO+N

Avaa muistikirjan.

CTRL+O

Lähettää OneNote-työkaluun.

Windows+N

Luo uuden osion.

CTRL+T

Avaa osan.

CTRL+ALT+VAIHTO+O

Siirtyy seuraavaan osaan.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy edelliseen osaan.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy osan seuraavalle sivulle.

CTRL+PAGE DOWN

Siirtyy osan edelliselle sivulle.

CTRL+PAGE UP

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle.

ALT+HOME

Siirtyy osan viimeiselle sivulle.

ALT+END

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

ALT+PAGE UP

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

ALT+PAGE DOWN

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

CTRL+ALT+M

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen.

CTRL+ALT+G

Valitsee nykyisen sivuvälilehden.

CTRL+VAIHTO+A

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen.

CTRL+VAIHTO+G

Siirtää nykyisen osan.

CTRL+VAIHTO+G ja sitten VAIHTO+F10, M

Vaihtaa toiseen muistikirjaan siirtymisruudussa.

CTRL+G ja valitse sitten toinen muistikirja painamalla ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMIÄ. Paina lopuksi ENTER-näppäintä

Sivu alkuun

Muistiinpanojen etsiminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistimen Etsi-ruutuun, jotta voit tehdä hakuja kaikista muistikirjoista.

CTRL+E

Avaa seuraavaa tuloksen esikatselun tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista.

ALANUOLI

Siirtyy valittuun tulokseen tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista ja hylkää haun.

ENTER

Muuttaa haun laajuutta.

CTRL+E, SARKAIN, VÄLILYÖNTINÄPPÄIN

Avaa Hakutulokset-ruudun.

ALT+O haun jälkeen

Hakee ainoastaan nykyiseltä sivulta.

Huomautus: Voit vaihtaa hakualuetta koko alueelta nykyiselle sivulle tai päinvastoin milloin tahansa painamalla näppäinyhdistelmää CRTL+E tai CTRL+F.

CTRL+F

Siirtyy seuraavaan tulokseen tehtäessä hakuja nykyiseltä sivulta.

ENTER tai F3

Siirtyy edelliseen tulokseen tehtäessä hakuja ainoastaan nykyiseltä sivulta.

VAIHTO+F3

Hylkää haun ja palaa sivulle.

ESC

Sivu alkuun

Muistiinpanojen jakaminen

Muistiinpanojen jakaminen muiden kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

CTRL+VAIHTO+E

Muistiinpanojen jakaminen muiden ohjelmien kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

CTRL+VAIHTO+E

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tänään-Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+1

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Huomenna-Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+2

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tämä viikko ‑Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+3

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Seuraava viikko ‑Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+4

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Ei päivämäärää ‑Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+5

Avaa valitun Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+K

Merkitsee valitun Outlook-tehtävän valmiiksi.

CTRL+VAIHTO+9

Poistaa valitun Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+0

Synkronoi nykyisen jaetun muistion muutokset.

VAIHTO+F9

Synkronoi kaikkien jaettujen muistioiden muutokset.

F9

Merkitsee nykyisen sivun lukemattomaksi.

CTRL+Q

Muistiinpanojen suojaaminen

Osioiden suojaaminen salasanalla

Toiminto

Näppäin

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osiot.

CTRL+ALT+L

Sivu alkuun

Tässä ohjeartikkelissa esitellään Microsoft OneNote 2010:ssä olevat yleisimpien tehtävien pikanäppäimet. Pikanäppäimissä viitataan yhdysvaltalaisen näppäimistöasettelun mukaiseen näppäimistöön. Muiden maiden näppäimistöt saattavat poiketa yhdysvaltalaisesta näppäimistöstä jonkin verran.

Pikanäppäimissä, joissa painetaan vähintään kahta näppäintä yhtä aikaa, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Pikanäppäimissä, joissa toista näppäintä painetaan heti toisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla ( , ). 

Huomautus: Et ehkä tarkastele tämän artikkelin uusinta versiota. Jos tämän ikkunan alareunan tilarivillä lukee Offline, yhdistä tietokoneesi Internetiin, napsauta Offline-painiketta ohjeen katseluohjelmassa ja valitse sitten pikavalikosta Näytä sisältö Office.comista. Voit vaihtoehtoisesti siirtyä osoitteeseen Office.com ja etsiä uusimmat ohjeet Microsoft OneNote 2010:n ohjesivulta.

Sisältö

Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

CTRL+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

CTRL+VAIHTO+M

Kiinnittää OneNote-ikkunan.

CTRL+ALT+D

Kumoaa edellisen toiminnon.

CTRL+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

CTRL+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Huomautus: Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

CTRL+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle.

CTRL+C

Liittää leikepöydän sisällön.

CTRL+V

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DEL

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta.

VAIHTO+ENTER

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Avaa valitun sanan synonyymisanaston.

VAIHTO+F7

Avaa sen muistiinpanon, välilehden tai muun objektin sisältövalikon, jossa kohdistus sijaitsee.

VAIHTO+F10

Suorittaa tietopalkin komennon, jos se näkyy sivun yläreunassa.

CTRL+VAIHTO+W

Muistiinpanojen muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Korostaa valitun tekstin keltaisella.

CTRL+VAIHTO+H
tai CTRL+ALT+H

Lisää hyperlinkin.

CTRL+K

Kopioi valitun tekstin muotoilun (muotoilusivellin).

CTRL+VAIHTO+C

Liittää muotoilun valittuun tekstiin (muotoilusivellin).

CTRL+VAIHTO+V

Avaa hyperlinkin.

Huomautus: Kohdistin on asetettava mihin tahansa muotoillun hyperlinkin tekstin kohtaan.

ENTER

Lihavoi valitun tekstin tai poistaa lihavoinnin valitusta tekstistä.

CTRL + B

Kursivoi valitun tekstin tai poistaa kursivoinnin valitusta tekstistä.

CTRL + I

Alleviivaa valitun tekstin tai poistaa alleviivauksen valitusta tekstistä.

CTRL+U

Lisää valittuun tekstiin yliviivauksen tai poistaa sen.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää valittuun tekstiin yläindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+VAIHTO+=

Lisää valittuun tekstiin alaindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+=

Muotoilee valitun kappaleen luettelomerkein varustetuksi luetteloksi tai poistaa muotoilun valitusta kappaleesta

CTRL+PISTE

Lisää numeroidun luettelon valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

CTRL+VINOVIIVA

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+1

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+2

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+3

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+4

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+5

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 ‑tyyliä.

CTRL+ALT+6

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Normaali-tyyliä.

CTRL+VAIHTO+N

Sisentää kappaleen vasemmalta.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

CTRL+R

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan.

CTRL+L

Suurentaa valitun tekstin fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää valitun tekstin fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Poistaa kaikki valitun tekstin muotoilut.

CTRL+VAIHTO+N

Näyttää tai piilottaa apuviivat nykyisellä sivulla.

CTRL+VAIHTO+R

Kohteiden lisääminen sivulle

Toiminto

Näppäin

Lisää asiakirjan tai tiedoston nykyiselle sivulle.

ALT+N, F

Lisää asiakirjan tai tiedoston tulosteena nykyiselle sivulle.

ALT+N, O

Näyttää tai piilottaa tiedoston tulosteet nykyisellä sivulla (kun OneNotea käytetään suuri kontrasti -tilassa).

ALT+VAIHTO+P

Lisää kuvan tiedostosta.

ALT+N, P

Lisää kuvan skannerista tai kamerasta.

ALT+N, S

Lisää näyttöleikkeen.

Huomautus: Windowsin tehtäväpalkin oikeassa reunassa ilmaisinalueella olevan OneNote-kuvakkeen on oltava aktiivisena.

Windows-näppäin+S

Lisää nykyisen päivämäärän.

ALT+VAIHTO+D

Lisää nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

ALT+VAIHTO+F

Lisää nykyisen kellonajan.

ALT+VAIHTO+T

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Aloittaa matemaattisen yhtälön tai muuntaa valitun tekstin matemaattiseksi yhtälöksi.

ALT+=

Luo taulukon lisäämällä jo kirjoitettuun tekstiin toisen sarakkeen.

SARKAIN

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

SARKAIN

Luo uuden rivin taulukon solun lopussa.

Huomautus: Viimeistele taulukko painamalla ENTER-näppäintä toisen kerran.

ENTER

Luo rivin taulukon nykyisen rivin alle.

CTRL+ENTER

Luo taulukon samaan soluun uuden kappaleen.

ALT+ENTER

Luo taulukon nykyisen sarakkeen oikealle puolelle uuden sarakkeen.

CTRL+ALT+R

Luo taulukon nykyisen sarakkeen vasemmalle puolelle uuden sarakkeen.

CTRL+ALT+E

Luo rivin taulukon nykyisen rivin yläpuolelle (kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa).

ENTER

Poistaa taulukon nykyisen tyhjän rivin (kun kohdistin on rivin alussa).

DEL (paina kaksi kertaa)

Muistiinpanojen ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Huomautus: Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A

Valitsee rivin loppuun.

VAIHTO+END

Valitsee koko rivin (kun kohdistin on rivin alussa).

VAIHTO+ALANUOLI

Siirtyy sivun otsikkoon ja valitsee sen.

CTRL+VAIHTO+T

Peruuttaa valitun jäsennyksen tai sivun.

ESC

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita vasemmalle (kaventaen sisennystä).

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita oikealle (leventäen sisennystä).

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin.

DEL

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Aloittaa valitun ääni- tai videotallenteen toiston.

CTRL+ALT+P

Aloittaa valitun ääni- tai videotallenteen toiston.

CTRL+ALT+S

Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla taaksepäin.

CTRL+ALT+Y

Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla eteenpäin.

CTRL+ALT+U

Muistiinpanojen merkitseminen

Toiminto

Näppäin

Käyttää Tehtävät-merkkiä tai merkitsee tai poistaa sen.

CTRL+1

Käyttää Tärkeää-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+2

Käyttää Kysymys-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+3

Käyttää Muistettavaa-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+4

Käyttää Määritelmä-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+5

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+6

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+7

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+8

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+9

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit.

CTRL+0

Jäsennysten käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää tasoon 1 asti.

ALT+VAIHTO+1

Laajentaa tasolle 2.

ALT+VAIHTO+2

Laajentaa tasolle 3.

ALT+VAIHTO+3

Laajentaa tasolle 4.

ALT+VAIHTO+4

Laajentaa tasolle 5.

ALT+VAIHTO+5

Laajentaa tasolle 6.

ALT+VAIHTO+6

Laajentaa tasolle 7.

ALT+VAIHTO+7

Laajentaa tasolle 8.

ALT+VAIHTO+8

Laajentaa tasolle 9.

ALT+VAIHTO+9

Laajentaa kaikki tasot.

ALT+VAIHTO+0

Suurentaa sisennystä yhden tason verran.

SARKAIN

Pienentää sisennystä yhden tason verran.

VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

ALT+VAIHTO+PLUS

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

ALT+VAIHTO+MIINUS

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jotta voit muuttaa muistiinpanojen kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava oikealta vasemmalle ‑kielet käyttöön Microsoft Office 2010:n kieliasetukset ‑työkalussa.

Toiminto

Näppäin

Määrittää kirjoitussuunnaksi vasemmalta oikealle.

CTRL+VASEN VAIHTO

Määrittää kirjoitussuunnaksi oikealta vasemmalle.

CTRL+OIKEA VAIHTO

Suurentaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

SARKAIN

Pienentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

VAIHTO+SARKAIN

Sivu alkuun

Muistikirjojen järjestäminen ja hallinta

Sivujen ja pikamuistiinpanojen käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa koko sivun näkymän käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

F11

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

CTRL+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

CTRL+VAIHTO+M

Laajentaa tai tiivistää sivuryhmän välilehdet.

CTRL+VAIHTO+*

Tulostaa nykyisen sivun.

CTRL+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

CTRL+N

Leventää sivuvälilehtipalkkia.

CTRL+VAIHTO+[

Kaventaa sivuvälilehtipalkkia.

CTRL+VAIHTO+]

Luo uuden sivun nykyisen sivuvälilehden alle samalle tasolle.

CTRL+ALT+N

Pienentää nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

CTRL+ALT+[

Kasvattaa nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

CTRL+ALT+]

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun.

CTRL+VAIHTO+ALT+N

Valitsee kaikki kohteet.

Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A

Valitsee nykyisen sivun.

CTRL+VAIHTO+A
Jos valittu sivu on osa ryhmää, voit valita kaikki ryhmän sivut painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A.

Siirtää valittua sivun välilehteä ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää valittua sivun välilehteä alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää kohdistimen sivun otsikkoon.

CTRL+VAIHTO+T

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

ALT+PAGE UP

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

ALT+PAGE DOWN

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

PAGE UP

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

PAGE DOWN

Vierittää nykyistä sivua ylös asti.

CTRL+HOME

Vierittää nykyistä sivua alas asti.

CTRL+END

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää kohdistinta ylöspäin avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua ylöspäin.

CTRL+ALT+YLÄNUOLI

Siirtää kohdistinta alaspäin avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua alaspäin.

CTRL+ALT+ALANUOLI

Siirtää kohdistinta vasemmalle avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua vasemmalle.

CTRL+ALT+VASEN NUOLI

Siirtää kohdistinta oikealle avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua oikealle.

CTRL+ALT+OIKEA NUOLI

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön.

ALT+ALANUOLI

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Lähentää.

ALT+CTRL+PLUSMERKKI (numeronäppäimistö)
TAI
ALT+CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI

Loitontaa.

ALT+CTRL+MIINUSMERKKI (numeronäppäimistö)
TAI
ALT+CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Tallentaa muutokset.

Kun OneNote on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

CTRL+S

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Luo uuden osion.

CTRL+T

Avaa muistikirjan.

CTRL+O

Avaa osan.

CTRL+ALT+VAIHTO+O

Siirtyy seuraavaan osaan.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy edelliseen osaan.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy osan seuraavalle sivulle.

CTRL+PAGE DOWN

Siirtyy osan edelliselle sivulle.

CTRL+PAGE UP

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle.

ALT+HOME

Siirtyy osan viimeiselle sivulle.

ALT+END

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

ALT+PAGE UP

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

ALT+PAGE DOWN

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

CTRL+ALT+M

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen.

CTRL+ALT+G

Valitsee nykyisen sivuvälilehden.

CTRL+VAIHTO+A

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen.

CTRL+VAIHTO+G

Siirtää nykyisen osan.

CTRL+VAIHTO+G, VAIHTO+F10, M

Vaihtaa toiseen muistikirjaan siirtymisruudussa.

CTRL+G ja valitse sitten toinen muistikirja painamalla ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMIÄ. Paina lopuksi ENTER-näppäintä

Muistiinpanojen etsiminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistimen Etsi-ruutuun, jotta voit tehdä hakuja kaikista muistikirjoista.

CTRL+E

Avaa seuraavaa tuloksen esikatselun tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista.

ALANUOLI

Siirtyy valittuun tulokseen tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista ja hylkää haun.

ENTER

Muuttaa haun laajuutta.

CTRL+E, SARKAIN, VÄLILYÖNTINÄPPÄIN

Avaa Hakutulokset-ruudun.

ALT+O haun jälkeen

Hakee ainoastaan nykyiseltä sivulta.

Huomautus: Voit vaihtaa hakualuetta koko alueelta nykyiselle sivulle tai päinvastoin milloin tahansa painamalla näppäinyhdistelmää CRTL+E tai CTRL+F.

CTRL+F

Siirtyy seuraavaan tulokseen tehtäessä hakuja nykyiseltä sivulta.

ENTER tai F3

Siirtyy edelliseen tulokseen tehtäessä hakuja ainoastaan nykyiseltä sivulta.

VAIHTO+F3

Hylkää haun ja palaa sivulle.

ESC

Sivu alkuun

Muistiinpanojen jakaminen

Muistiinpanojen jakaminen muiden kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

CTRL+VAIHTO+E

Muistiinpanojen jakaminen muiden ohjelmien kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

CTRL+VAIHTO+E

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tänään-Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+1

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Huomenna-Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+2

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tämä viikko ‑Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+3

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Seuraava viikko ‑Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+4

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Ei päivämäärää ‑Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+5

Avaa valitun Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+K

Merkitsee valitun Outlook-tehtävän valmiiksi.

CTRL+VAIHTO+9

Poistaa valitun Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+0

Synkronoi nykyisen jaetun muistion muutokset.

VAIHTO+F9

Synkronoi kaikkien jaettujen muistioiden muutokset.

F9

Merkitsee nykyisen sivun lukemattomaksi.

CTRL+Q

Sivu alkuun

Muistiinpanojen suojaaminen

Osioiden suojaaminen salasanalla

Toiminto

Näppäin

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osiot.

CTRL+ALT+L

Sivu alkuun

Tässä ohjeartikkelissa esitellään Microsoft Office OneNote 2007 -ohjelmassa olevat yleisimpien tehtävien pikanäppäimet. Pikanäppäimissä viitataan yhdysvaltalaisen näppäimistöasettelun mukaiseen näppäimistöön. Muiden maiden näppäimistöt saattavat poiketa yhdysvaltalaisesta näppäimistöstä jonkin verran.

Pikanäppäimissä, joissa painetaan vähintään kahta näppäintä yhtä aikaa, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Pikanäppäimissä, joissa toista näppäintä painetaan heti toisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla ( , ). 

Vihje: Voit etsiä sanan tai lauseen tästä artikkelista valitsemalla Näytä kaikki, painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+F, kirjoittamalla sanan tai lauseen ja painamalla ENTER-näppäintä.

Online-ohje

Ohjeikkunan pikanäppäimet

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeiden aiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Toiminto

Näppäin

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Vaihtaa ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Siirtyy takaisin OneNoten ohjeen aloitussivulle.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitsee ohjeikkunan Selaa OneNoten ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tai kutistaa ohjeikkunan Selaa OneNoten ohjetta -osassa valitun kohteen.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Vierittää näyttöä suuren osan kerrallaan ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Muuttaa sitä, näkyykö ohjeikkuna aktiivisen ohjelman yhteydessä (vierekkäin) vai erillään siitä (erikseen).

ALT+U

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Ikkunan päivittäminen (Päivitä-painike)

F5

Tulostaa valitun ohjeaiheen.

Jos kohdistin ei ole nykyisessä ohjeaiheessa, paina F6-näppäintä ja paina sitten näppäinyhdistelmää CTRL+P.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilaa.

F6 ja paina sitten ALANUOLTA

Kirjoita teksti Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun.

F6 ja paina sitten ALANUOLTA

Siirtyy ohjeikkunan alueesta toiseen, esimerkiksi työkalurivistä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun tai Haku-luetteloon.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, aktivoi valikkorivi painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

F6

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta toiseen ruutuun vastapäivään.

VAIHTO+F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun tiedostoikkuna ei ole suurennettuna, suorittaa Koko-komennon (ikkunan Ohjaus-valikossa). Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina lopuksi ESC-näppäintä.

CTRL+F8

Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Toiminto

Näppäin

Vaihtaa fontin

CTRL+VAIHTO+F

Fonttikoon vaihtaminen

CTRL+VAIHTO+P

Suurentaa valitun tekstin fonttikokoa

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää valitun tekstin fonttikokoa

CTRL+VAIHTO+<

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

ALOITUS

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtyy tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirtyy tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Taulukoissa siirtyminen ja työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan soluun.

SARKAIN

Siirry edelliseen soluun.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry seuraavalle riville.

ALANUOLI

Siirry edelliselle riville.

YLÄNUOLI

Aloittaa uuden kappaleen.

ENTER

Lisää uuden rivin taulukon alareunaan.

SARKAIN viimeisen rivin lopussa

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.)

Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, aktivoi valikkorivi painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

F6

Kun valikko tai työkalurivi on aktiivinen, siirry tehtäväruutuun. (Sinun on ehkä painettava CTRL+SARKAIN useammin kuin kerran.)

CTRL+SARKAIN

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraavan tai edellisen vaihtoehdon.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Näyttää kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+ALANUOLI

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen. Siirry valintaikkunan vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikko tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvä valikko.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitsee sen ensimmäisen tai viimeisen komennon.

HOME tai END

Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirtää valitun luettelon alkuun tai loppuun.

CTRL+HOME tai CTRL+END

Avaa Oheistiedot-tehtäväruudun.

ALT+napsautus

Muuttaa työkalurivien, valikoiden ja tehtäväruutujen kokoa ja siirtää niitä

 1. Valitse valikkorivi painamalla ALT-näppäintä.

 2. Valitse haluamasi työkalurivi tai tehtäväruutu painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+SARKAIN toistuvasti.

 3. Tee jokin seuraavista:

  Työkalurivin koon muuttaminen

  1. Tuo työkalurivillä Työkalurivin asetukset -valikko näkyviin painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Koko-komento ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Käytä nuolinäppäimiä työkalurivin koon muuttamiseen. Voit muuttaa kokoa yksi pikseli kerrallaan painamalla CTRL-näppäintä ja nuolinäppäimiä.

  Työkalurivin siirtäminen

  1. Tuo työkalurivillä Työkalurivin asetukset -valikko näkyviin painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Siirrä-komento ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Siirrä työkalurivi toiseen kohtaan nuolinäppäimillä. Voit siirtää työkaluriviä yhden pikselin kerrallaan painamalla CTRL-näppäintä ja nuolinäppäimiä. Voit irrottaa työkalurivin painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ toistuvasti. Voit kiinnittää työkalurivin pystysuuntaisesti vasemmalle tai oikealle painamalla VASENTA tai OIKEAA NUOLINÄPPÄINTÄ, kun työkalurivi on kokonaan vasemmalla tai oikealla.

  Tehtäväruudun koon muuttaminen

  1. Paina tehtäväruudussa näppäinyhdistelmää CTRL+VÄLINÄPPÄIN, niin saat näkyviin lisäkomentovalikon.

  2. Valitse Koko-komento painamalla ALANUOLTA ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Käytä nuolinäppäimiä tehtäväruudun koon muuttamiseen. Voit muuttaa kokoa yksi pikseli kerrallaan painamalla CTRL-näppäintä ja nuolinäppäimiä.

  Tehtäväruudun siirtäminen

  1. Paina tehtäväruudussa näppäinyhdistelmää CTRL+VÄLINÄPPÄIN, niin saat näkyviin lisäkomentovalikon.

  2. Valitse Siirrä-komento painamalla ALANUOLTA ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Käytä nuolinäppäimiä tehtäväruudun siirtämiseen. Voit siirtää ruutua yksi pikseli kerrallaan painamalla CTRL-näppäintä ja nuolinäppäimiä.

 4. Kun olet valinnut haluamasi kohdan tai koon, paina ESC-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtää avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä ruutu, johon syöte kirjoitetaan tai liitetään. Syöte voi olla esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto

Näppäin

Siirtää merkinnän alkuun.

HOME

Siirtää merkinnän loppuun.

END

Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän loppuun.

VAIHTO+END

Avaa ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy edelliseen kansioon. Painikkeen kuva

ALT+1

Yksi taso ylöspäin Painikkeen kuva -painike: Avaa yläkansion.

ALT+2

Hae verkosta Painikkeen kuva -painike: Sulkee valintaikkunan ja avaa verkkohakusivun.

ALT+3

Poista Painikkeen kuva -painike: Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

ALT+3

Luo uusi kansio Painikkeen kuva -painike: Luo uuden kansion.

ALT+4

Näkymät Painikkeen kuva -painike: Vaihda käytettävissä olevien kansionäkymien välillä.

ALT+5

Työkalut-painike: Näyttää Työkalut-valikon.

ALT+L

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirry asetusten tai alueiden välillä valintaikkunassa

SARKAIN

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+K

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

CTRL+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

CTRL+VAIHTO+M

Kumoaa edellisen toiminnon.

CTRL+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

CTRL+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

CTRL+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle.

CTRL+C

Liittää leikepöydän sisällön.

CTRL+V

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DEL

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Muistiinpanojen muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Korostaa valitun tekstin.

CTRL+VAIHTO+H

Lisää hyperlinkin.

CTRL+K

Avaa hyperlinkin.

Huomautus: Kohdistin on asetettava mihin tahansa muotoillun hyperlinkin tekstin kohtaan.

ENTER

Lihavoi valitun tekstin tai poistaa lihavoinnin valitusta tekstistä.

CTRL + B

Kursivoi valitun tekstin tai poistaa kursivoinnin valitusta tekstistä.

CTRL + I

Alleviivaa valitun tekstin tai poistaa alleviivauksen valitusta tekstistä.

CTRL+U

Lisää valittuun tekstiin yliviivauksen tai poistaa sen.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää valittuun tekstiin yläindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+VAIHTO+=

Lisää valittuun tekstiin alaindeksimuotoilun tai poistaa sen.

CTRL+=

Muotoilee valitun kappaleen luettelomerkein varustetuksi luetteloksi tai poistaa muotoilun valitusta kappaleesta

CTRL+PISTE

Lisää numeroidun luettelon valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

CTRL+VINOVIIVA

Sisentää kappaleen vasemmalta.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

CTRL+R

Keskittää valitun kappaleen.

CTRL+E

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan.

CTRL+L

Käyttää fonttia valitussa tekstissä.

CTRL+VAIHTO+F, YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Käyttää fonttikokoa valitussa tekstissä.

CTRL+VAIHTO+P, YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Avaa Fontti-tehtäväruudun.

CTRL+D

Kohteiden lisääminen sivulle

Toiminto

Näppäin

Lisää asiakirjan tai tiedoston nykyiselle sivulle.

ALT+I, F

Lisää asiakirjan tai tiedoston tulosteena nykyiselle sivulle.

ALT+I, O

Näyttää tai piilottaa tiedoston tulosteet nykyisellä sivulla (kun OneNotea käytetään suuri kontrasti -tilassa).

ALT+VAIHTO+P

Lisää kuvan tiedostosta.

ALT+I, P, F

Lisää kuvan skannerista tai kamerasta.

ALT+I, P, S

Lisää näyttöleikkeen.

Huomautus: Windowsin tehtäväpalkin oikeassa reunassa ilmaisinalueella olevan OneNote-kuvakkeen on oltava aktiivisena.

Windows-näppäin+S

Lisää nykyisen päivämäärän.

ALT+VAIHTO+D

Lisää nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

ALT+VAIHTO+F

Lisää nykyisen kellonajan.

ALT+VAIHTO+T

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Muistiinpanojen ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A

Peruuttaa valitun jäsennyksen tai sivun.

ESC

Siirtää valittua muistiinpanoa tai objektia ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää valittua muistiinpanoa tai objektia alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää valittua muistiinpanoa tai objektia vasemmalle.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Siirtää valittua muistiinpanoa tai objektia oikealle.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Lisää tai poistaa tyhjää tilaa sivulla.

ALT+I, N, paina sitten YLÄNUOLI- tai ALANUOLINÄPPÄINTÄ ja paina lopuksi ENTER-näppäintä

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin.

DEL

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Muistiinpanojen merkitseminen

Toiminto

Näppäin

Käyttää Tehtävät-merkkiä tai merkitsee tai poistaa sen.

CTRL+1

Käyttää Tärkeää-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+2

Käyttää Kysymys-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+3

Käyttää Muistettavaa-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+4

Käyttää Määritelmä-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+5

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+6

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+7

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+8

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+9

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit.

CTRL+0

Jäsennysten käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää tasoon 1 asti.

ALT+VAIHTO+1

Laajentaa tasolle 2.

ALT+VAIHTO+2

Laajentaa tasolle 3.

ALT+VAIHTO+3

Laajentaa tasolle 4.

ALT+VAIHTO+4

Laajentaa tasolle 5.

ALT+VAIHTO+5

Laajentaa tasolle 6.

ALT+VAIHTO+6

Laajentaa tasolle 7.

ALT+VAIHTO+7

Laajentaa tasolle 8.

ALT+VAIHTO+8

Laajentaa tasolle 9.

ALT+VAIHTO+9

Laajentaa kaikki tasot.

ALT+VAIHTO+0

Näytä valitun otsikon leipätekstin.

ALT+VAIHTO+=

Piilottaa valitun otsikon leipätekstin.

ALT+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Kasvattaa sisennystä yhden tason verran.

SARKAIN

Pienentää sisennystä yhden tason verran.

VAIHTO+SARKAIN

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jotta voit muuttaa muistiinpanojen kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava oikealta vasemmalle -kielet käyttöön Microsoft Office 2007 -kieliasetukset ‑valintaikkunassa.

Toiminto

Näppäin

Määrittää kirjoitussuunnaksi vasemmalta oikealle.

CTRL+VASEN VAIHTO

Määrittää kirjoitussuunnaksi oikealta vasemmalle.

CTRL+OIKEA VAIHTO

Suurentaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

SARKAIN

Pienentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

VAIHTO+SARKAIN

Muistikirjojen järjestäminen ja hallinta

Sivujen ja pikamuistiinpanojen käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa koko sivun näkymän käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

F11

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

CTRL+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

CTRL+VAIHTO+M

Tulostaa nykyisen sivun.

CTRL+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

CTRL+N

Lisää uuden alisivun nykyiseen sivuryhmään.

CTRL+VAIHTO+N

Valitsee kaikki kohteet.

Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A

Valitsee nykyisen sivun.

CTRL+VAIHTO+A
Jos valittu sivu on osa ryhmää, voit valita kaikki ryhmän sivut painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+A.

Suurentaa sivun välilehden kokoa.

CTRL+VAIHTO+VASEN HAKASULJE

Pienentää sivun välilehden kokoa.

CTRL+VAIHTO+OIKEA HAKASULJE

Siirtää valittua sivun välilehteä ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää valittua sivun välilehteä alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää kohdistimen sivun ylätunnisteeseen.

CTRL+T

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

ALT+PAGE UP

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

ALT+PAGE DOWN

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

PAGE UP

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

PAGE DOWN

Vierittää nykyistä sivua ylös asti.

CTRL+HOME

Vierittää nykyistä sivua alas asti.

CTRL+END

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää kohdistinta ylöspäin avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua ylöspäin.

CTRL+ALT+YLÄNUOLI

Siirtää kohdistinta alaspäin avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua alaspäin.

CTRL+ALT+ALANUOLI

Siirtää kohdistinta vasemmalle avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua vasemmalle.

CTRL+ALT+VASEN NUOLI

Siirtää kohdistinta oikealle avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua oikealle.

CTRL+ALT+OIKEA NUOLI

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön.

ALT+ALANUOLI

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Lähentää.

ALT+CTRL+PLUSMERKKI (numeronäppäimistö)
TAI
ALT+CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI

Loitontaa.

ALT+CTRL+MIINUSMERKKI (numeronäppäimistö)
TAI
ALT+CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Tallentaa muutokset.

Huomautus: Kun OneNote on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

CTRL+S

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Luo uuden muistikirjan.

ALT+N, N

Luo uuden osion.

ALT+N, S

Avaa osan.

CTRL+O

Siirtyy seuraavaan osaan.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy edelliseen osaan.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy osan seuraavalle sivulle.

CTRL+PAGE DOWN

Siirtyy osan edelliselle sivulle.

CTRL+PAGE UP

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle.

ALT+HOME

Siirtyy osan viimeiselle sivulle.

ALT+END

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

ALT+PAGE UP

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

ALT+PAGE DOWN

Siirtää nykyisen osan.

ALT+F, R, V

Muistiinpanojen etsiminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistimen Etsi-ruutuun.

CTRL+F

Muuttaa hakukohdetta.

CTRL+F, SARKAIN, ALANUOLI

Siirtyy hakuja tehtäessä seuraavaan hakutulokseen.

ENTER

Muistiinpanojen jakaminen

Muistiinpanojen jakaminen muiden kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

CTRL+VAIHTO+E

Aloittaa reaaliajassa jaetun istunnon.

ALT+S, L, S

Liittyy jaettuun istuntoon.

ALT+S, L, J

Poistuu jaetusta istunnosta.

ALT+S, L, L

Muistiinpanojen jakaminen muiden ohjelmien kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

CTRL+VAIHTO+E

Lähettää valitun sivun kohteeseen Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Luo tapaamisen kohteessa Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+VAIHTO+A

Luo yhteyshenkilön kohteessa Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+VAIHTO+C

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tänään-Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+1

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Huomenna-Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+2

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tämä viikko ‑Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+3

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Seuraava viikko ‑Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+4

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Ei päivämäärää ‑Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+5

Avaa Outlook-tehtävät-valikon.

ALT+K

Avaa valitun Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+K

Merkitsee valitun Outlook-tehtävän valmiiksi.

CTRL+VAIHTO+9

Poistaa valitun Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+0

Synkronoi nykyisen jaetun muistion muutokset.

VAIHTO+F9

Synkronoi kaikkien jaettujen muistioiden muutokset.

F9

Muistiinpanojen suojaaminen

Osioiden suojaaminen salasanalla

Toiminto

Näppäin

Määrittää salasanasuojauksen asetukset.

ALT+F, S

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osiot.

CTRL+ALT+L

Valitse Anna salasana -ruutu Salasanasuojaus-valintaikkunassa.

ALT+P

Valitse Vahvista salasana -ruutu Salasanasuojaus-valintaikkunassa.

ALT+C

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Opi siirtymään OneNotessa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Perustoimintojen suorittaminen näytönlukuohjelman avulla OneNotessa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille henkilöille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×