OneDrive for Businessin käyttäjäsivustojen esivalmistelu

Kun käyttäjä selaa ensimmäistä kertaa uutissyötettään, sivustoa tai OneDrive-linkkiä, OneDrive for Business -sivusto toimitetaan oletusarvoisesti käyttäjälle automaattisesti. Haluat ehkä joissakin tapauksissa, kuten seuraavassa tapauksessa, että OneDrive for Business -sivustot toimitetaan valmiiksi etukäteen tai esivalmistellaan:

 • Organisaatiossasi on käytössä mukautettu prosessi uusien työntekijöiden lisäämiseksi ja haluat luoda OneDrive for Business -sivustot, kun lisäät uusia työntekijöitä.

 • Organisaatiosi aikoo siirtyä paikallisesta palvelusta Office 365:een.

 • Organisaatiosi aikoo siirtyä toisesta verkkotallennustilapalvelusta tai säilöstä.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten voit esivalmistella OneDrive for Business -sivustot käyttäjille PowerShellin avulla. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:

 1. Luo PowerShell -komentosarja, jotta voit esivalmistella OneDrive for Business -sivustot annetun koodin avulla.

 2. Luo syötetiedosto, joka sisältää käyttäjät, joille haluat esivalmistella OneDrive for Business -sivustot.

 3. Suorita PowerShell -komentosarja OneDrive for Business -sivustojen luomiseksi syötetiedostossa oleville käyttäjille.

Huomautus: Voit myös esivalmistella OneDrive for Business -sivustot REST-ohjelmointirajapinnan tai CSOM:n avulla. Katso lisätietoja artikkelista Haluan ohjelmallisesti toimittaa henkilökohtaiset sivustot (OneDrive for Business) Office 365:ssä ja artikkelin SharePoint 2013:n uudet sosiaaliset ja yhteistyöominaisuudet kehittäjille osasta ”Käytä ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk-menetelmää henkilökohtaisten sivustojen ja OneDrive for Businessin toimittamiseen useille käyttäjille (oman isäntäsivuston järjestelmänvalvojat vain SharePoint Onlinessa)”.

Ennen aloittamista

Ennen tämän tehtävän aloittamista tarkista edellytyksiä koskevat seuraavat tiedot:

OneDrive for Business -sivustojen esivalmistelu käyttäjille

 1. Kopioi seuraava koodi ja liitä se tekstieditoriin, kuten Muistioon, tallenna koodi ja nimeä tiedosto BulkEnqueueOneDriveSite.ps1PowerShell-komentosarjan luomiseksi:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Huomaa, että kommentit sisältyvät koodiin. Niiden avulla kuvataan komentosarjaa ja parametreja, joita käytetään koodissa. Ne eivät vaikuta PowerShell-komentosarjan suorittamiseen.

 2. Luo tekstieditorissa, kuten Muistiossa, tiedosto, joka sisältää Office 365 -käyttäjätilit, joille haluat toimittaa OneDrive for Business -sivustot. Kunkin käyttäjätilin on oltava omalla rivillään.

  Tallenna tiedosto nimellä UserInput.txt.

  Huomautus: Jokaisessa syötetiedostossa voi olla korkeintaan 200 käyttäjää. Jos haluat toimittaa OneDrive for Business -sivustoja yli 200 käyttäjälle, luo useita syötetiedostoja (esimerkiksi UserInput1.txt, UserInput2.txt jne.).

 3. Avaa SharePoint Online -hallintaliittymä.

 4. Vaihda hakemistoon, johon tallensit BulkEnqueueOneDriveSite.ps1PowerShell-komentosarjan.

 5. Käytä PowerShell-komentokehotteessa seuraavaa komentoa:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Esimerkki:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Kun suoritat komentosarjan, sinulta pyydetään Office 365 -tunnistetietoja, joita tarvitset tietojen syöttämiseen.

  Kun komentosarja on valmis, PowerShell-ruudun tilana on Valmis.

 6. Jos sinulla on muita käyttäjän syötetiedostoja, suorita komentosarja uudelleen ja siirrä InputfilePath-parametri toisen käyttäjän syötetiedoston sijaintiin.

Jos haluat tarkistaa, onko käyttäjien OneDrive for Business -sivustot luotu, katso artikkelia OneDrive for Business -sivustokokoelmien luettelon näyttäminen.

Huomautus: Jos luot OneDrive for Business -sivustoja useille käyttäjille, huomaa, että kaikkien käyttäjien sivustojen luominen voi kestää jonkin aikaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

OneDrive for Business -yhdistelmäympäristön suunnittelu

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×