OneDrive for Business -sivustokokoelmien luettelon näyttäminen

Tässä artikkelissa järjestelmänvalvojalle annetaan PowerShell -komentosarja, joka näyttää organisaatiosi jokaisen OneDrive for Business -sivuston.

Vaihe 1: Yhdistä SharePoint Online -hallintaliittymä organisaatioosi

Vaihe 2: Kerää luettelo kaikista OneDrive for Business -sivustoista Windows PowerShellin avulla

Katso tämän ohjeaiheen lopusta Lisätietoja-kohdasta vihjeitä tämän komentosarjan käyttämisestä.

Ennen aloittamista

 • Asenna SharePoint Online -hallintaliittymä. Katso tietoja artikkelista SharePoint Online -hallintaliittymän määrittäminen Windows PowerShell -ympäristössä.

  Tärkeää: Vuokraajan järjestelmänvalvoja, joka myöntää itselleen sivustokokoelman järjestelmänvalvojan oikeudet käyttäjien OneDrive for Business -sivustolle, voi avata käyttäjien OneDrive for Business -tiedostokirjastoja ja suorittaa samoja tehtäviä kuin omistaja. On tärkeää hallita ja näyttää, kelle on määritetty vuokraajan järjestelmänvalvojan oikeudet organisaatiossasi.

 • PowerShell -komentosarja edellyttää SharePoint Client Object Modelin (CSOM) asentamista. Tämä ilmaistaan seuraavalla rivillä: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Tässä ohjeaiheessa annettuja PowerShell -esimerkkikomentosarjoja ei tueta missään tavallisessa Microsoftin tukiohjelmassa tai -palvelussa. Komentosarjat annetaan SELLAISENAAN ilman minkäänlaista takuuta. Lisäksi Microsoft sanoutuu irti kaikista hiljaisista takuista, mukaan lukien rajoituksetta hiljaiset takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Vastaat itse edelleen kaikista riskeistä, jotka johtuvat komentosarjojen ja dokumentaation käytöstä tai suorittamisesta. Microsoft, sen luojat tai komentosarjojen luontiin, valmistukseen, tuotantoon tai toimitukseen osallistuvat muut tahot eivät vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta liikevoiton menetyksestä, liiketoiminnan keskeytyksestä, liiketietojen menetyksestä tai muista rahallisista menetyksistä johtuvista vahingoista), jotka johtuvat esimerkkikomentosarjojen tai -dokumentaation käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka Microsoftille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Vaihe 1: Yhdistä SharePoint Online -hallintaliittymä organisaatioosi

 1. Avaa paikallisessa tietokoneessa SharePoint Online -hallintaliittymä ja suorita seuraava komento:

  $credentials = Get-Credential

  Kirjoita Windows PowerShell -tunnistepyyntö -valintaikkunaan Office 365:n yleisen järjestelmänvalvojan tilin käyttäjänimi ja salasana ja napsauta sitten OK.

 2. Suorita seuraava komento hallintaliittymän yhdistämiseksi SharePoint Online -organisaatioosi:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. Tarkista, että olet yhdistänyt Share Point Online -organisaatioosi suorittamalla seuraava komento yhdistämiseksi organisaatiosi juurisivustoon:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

Vaihe 2: Kerää luettelo kaikista OneDrive for Business -sivustoista Windows PowerShellin avulla

Tässä vaiheessa voit suorittaa PowerShell -komentosarjan luodaksesi luettelo kaikista organisaatiosi OneDrive for Business -sivustoista. Tämä luettelo tallennetaan tekstitiedostoon.

 1. Tallenna seuraava teksti tekstitiedostoon. Voit esimeriksi tallentaa sen tiedostoon nimeltä GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Muokkaa seuraavia muuttujia komentosarjatiedoston alussa ja käytä organisaatioosi liittyviä erityisiä tietoja. Seuraavissa esimerkeissä oletetaan, että organisaatiosi toimialuenimi on contoso.com.

  • $AdminURI   Tämä määrittää SharePoint Online -järjestelmänvalvojan palvelun, esimerkiksi https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Tämä määrittää Office 365 -organisaation yleisen järjestelmänvalvojan tilin, esimerkiksi admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Tämä määrittää $AdminAccountin määrittämän salasanan, esimerkiksi "J$P1ter1".

  • $LogFile   Tämä määrittää luodun tekstitiedoston koko polun ja sisältää luettelon organisaatiosi kaikista OneDrive for Business -sivustoista. Voit esimerkiksi tallentaa tämän tiedoston työpöydälle 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'in avulla.

 3. Voit tallentaa tekstitiedoston PowerShell -komentosarjana muuttamalla tiedoston nimen jälkiliitteeksi .ps1. Voit tallentaa esimerkiksi tiedoston GetOD4BSites.txt jälkiliitteeksi GetOD4BSites.ps1.

 4. Siirry SharePoint Online -hallintaliittymässä kansioon, jossa edellisessä vaiheessa luomasi komentosarja sijaitsee, ja suorita sitten komentosarja, esimerkiksi:

  .\GetOD4BSites.ps1

Kun komentosarja on suoritettu onnistuneesti, tekstitiedosto luodaan $LogFile -muuttujan määrittämään sijaintiin komentosarjassa. Tämä tiedosto sisältää luettelon kaikista SharePoint Online -organisaatiosi OneDrive for Business -sivustoista. Seuraavassa tekstissä on esimerkki siitä, miten tämän tiedoston sivustoluettelot pitäisi muotoilla. Voit tarvittaessa poistaa sivustot tästä tiedostosta.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Alkuun

Lisätietoja

Voit yhdistää OneDrive for Business -sivustoon Get-SPOSite cmdlet -komennon avulla ja muuttaa sitten omistajuutta Set-SPOSite cmdlet -komennon avulla. Kun olet sivuston omistaja, voit suorittaa muita hallintatoimia tavallisen SharePoint Client Side Object Model (CSMO) -mallin avulla.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×