Oman sivuston esittely

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Oma sivusto on henkilökohtainen sivusto, jossa voit keskitetysti hallita ja säilyttää asiakirjoja, sisältöjä, linkkejä ja yhteystietoja. Oma sivusto toimii muille organisaation käyttäjille yhteystietopisteenä, josta he löytävät tietoja sinusta, taidoistasi ja kiinnostuksen kohteistasi. Sisällön tuottajat voivat käyttää omaa sivustoa käyttäjille esitettävien tietojen mukauttamiseen.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleiskatsaus

Sivuston

Oman sivuston käyttötapoja

Yleistä

Oman sivuston ominaisuudet:

  • Keskitetty paikka tarkastella ja hallita kaikkia asiakirjoja, tehtäviä, linkkejä, kalenteria, työtovereita ja muita henkilökohtaisia tietoja.

  • Tapa, jolla muut käyttäjät saavat tietoja sinusta, osaamisalueistasi, nykyisistä projekteistasi sekä työtovereistasi.

  • Paikka, jossa sisällön tuottajat voivat kohdistaa tietoja sinulle. Tietojen kohdistaminen perustuu profiilissa annettuihin tietoihin, kuten tehtävänimikkeeseen, osastoon ja kiinnostuksen kohteisiin.

  • Paikka, jossa järjestelmänvalvojat voivat esitellä mukautettuja Web-sivustoja.

Sinulle nimetty oma sivusto on paikka, jossa voit hallita keskitetysti kaikkia asiakirjoja, sisältöjä ja tehtäviä, joita sinulla on missä tahansa organisaation sivustossa. Voit myös esittää sisältöjä ja asiakirjoja muille henkilöille, luoda omia työtiloja, tuottaa tietoja itsestäsi muille henkilöille ja saada lisätietoja työtovereidesi tilanteesta.

Omassa sivustossa on luettelot jäsenyyksistä, kuten jakeluluettelot, ja sieltä saat tietoa, miten voit jakaa luettelot muiden henkilöiden kanssa. Omassa sivustosta löydät myös luettelon työtovereista sekä organisaatiokaaviot, joista näet asemasi omassa työryhmässäsi. Kun muut henkilöt vierailevat omassa sivustossasi, voit nähdä nopeasti, mitä yhteistä heillä on sinun kanssasi – tuttu työtoveri, jakamasi jäsenyys tai sama esimies.

Tietosuoja-ryhmien avulla voit päättää, kuka voi tarkastella julkisella sivulla, työtovereille, jakeluluetteloiden jäsenyyksiä, osaamisalueet ja kiinnostuksen kohteita, kuten tiedot ja muita tietoja, jotka haluat näyttää vain työryhmäsi tai hallinta.

Sivun alkuun

Sivusto

Oletusarvon mukaan oma sivusto koostuu kahdesta osasta: henkilökohtaisesta sivustosta, jota kutsutaan nimellä Oma kotisivu, ja julkisesta profiilisivusta, jota kutsutaan nimellä Oma profiili.

Olet oman sivustosi järjestelmänvalvoja. Oma sivusto avautuu omalta kotisivulta. Oma sivusto on samantyyppinen kuin oma Windows SharePoint Services 3.0 -sivusto – voit luoda asiakirja- ja kuvakirjastoja, kalentereita, tutkimuksia, tehtäviä ja muita SharePoint-luetteloita. Voit luoda henkilökohtaiseen sivustoosi muita sivuja ja muodostaa linkin sivuihin käyttämällä julkista kotisivua. Voit jakaa kaikki omassa sivustossa luomasi asiakirjat ja luettelot muiden kanssa tai määrittää ne vain omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Järjestelmänvalvoja määrittää profiilisivun ulkoasun, mutta voit päättää, voit lisätä tarkemmin. Voit myös määrittää, miten Jotkin julkisen profiilin kotisivulta jaetaan eri henkilöryhmille – samalla tavalla kuin suodatin.

Muut organisaation ryhmät voivat luoda sivustoja, jotka sisältävät sinulle mukautettuja sisältöjä. Näitä sivustoja kutsutaan mukautussivustoiksi ja ne näytetään erillisenä välilehtenä omassa sivustossa. Esimerkiksi henkilöstöhallinto voi luoda sivuston, joka sisältää palkanmaksutietosi, lomatilanteesi ja linkin etuustietoihin.

Sivun alkuun

Oman sivuston käsittelytavat

Seuraavassa on esitelty joitain tapoja, joilla voit käyttää omaa sivustoa.

Käytä ja seurata linkkejä

Työtoverisi seurantaan

Asiakirjan työnkulun määrittäminen

Asiakirjojen jakaminen ja tallentaminen SharePoint-sivustoihin

Kokoustyötila- ja Tiedostotyötila sivustojen luominen

Oma sivusto-sivulla julkinen tietojen jakaminen

Parempien hakutulosten saaminen, kun jaat tietoja

Asiakirjojen aikaisempien versioiden käyttäminen

Linkkien käyttäminen ja seuraaminen

Omat linkit -sivulla voit pitää kirjaa suosituista Web-sivustoista ja avata sivustot mistä tahansa verkon tietokoneesta. Kun kirjaudut sisään Omat linkit -sivu näkyy jokaisen sivuston oikeassa yläkulmassa. Käyttämällä Omat linkit -valikkoa voit helposti lisätä uusia linkkejä, järjestää linkkejä uudelleen, avata sivustoja, joiden jäsen olet, ja tallentaa linkkejä Omat linkit -luetteloon linkkiä napsauttamalla.

Järjestelmänvalvojan tai sisällöntuottajan tekemät mukautussivustot voidaan liittää omaan sivustoon. Tällöin sivusto näkyy omassa välilehdessään oman kotisivun ja julkisen sivun vieressä. Joskus voit liittää ja poistaa mukautussivustoja välilehdessä olevan valikon avulla. Valikon avulla välilehti on helppo lisätä omaan sivustoon tai poistaa siitä.

Työtovereiden seuraaminen

Työtoverit-Web-osan avulla voit seurata tapahtumia ja tarkistaa esimerkiksi, onko työtoverisi toimistossa, kokouksessa tai puhelimessa. Voit myös saada ilmoituksen, jos työtoverit vaihtavat osastoja tai vastuualueita, lisäävät asiakirjoja SharePoint-kirjastoon tai jos heillä on vuosipäivä tai syntymäpäivä. Voit myös valita, ketkä näkyvät omassa Työtoverit-luettelossasi ja järjestää luetteloa ryhmien mukaan.

Lisätietoja Työtoverit-Web-osan käyttämisestä on Katso myös -osassa.

Sivun alkuun

Asiakirjan työnkulun määrittäminen

Voit määrittää työnkulun peruuttaminen reitittämään tiedostot Jaetut asiakirjat-kirjastossa. Näin voit pyytää hyväksyntää, kerätä palautetta ja allekirjoituksia, määritystehtäviä ja Tarkastele työnkulun historiaa.

Lisätietoja työnkulkujen käyttämisestä on Katso myös -osassa.

Asiakirjojen jakaminen ja tallentaminen SharePoint-sivustoihin

SharePoint-sivustojen Web-osan aloitus-sivulla on muokkaamiasi tiedostot, jotka on luotu, tallentaa tai muokattu organisaation kaikissa sivustoissa. SharePoint-sivustojen Web-osan näyttää viisi sivustot, jossa on lueteltu asiakirjat automaattisesti sivuston nimi jäsenen SharePoint-ryhmän. SharePoint-sivustojen WWW-osa näyttää myös missä tahansa sivustossa määritettyjä tehtäviä. Voit lisätä niin monta sivustoa kuin haluat SharePoint-sivustojen Web-osan.

Julkisella sivulla olevan Asiakirjat-Web-osan avulla voit jakaa asiakirjoja muiden henkilöiden kanssa. Kaikki organisaation kirjastoihin tallentamasi asiakirjat, lukuun ottamatta Yksityiset asiakirjat -kirjastoon tallennettuja asiakirjoja, näkyvät automaattisesti muiden käyttäjien käytössä olevien asiakirjojen luettelossa. Voit muuttaa luettelon kohteiden ja kirjastojen käyttöoikeuksia niin, että ne eivät näy Asiakirjat-Web-osassa.

Voit tallentaa tiedostoja omaan sivustoon käyttämällä Oma sivusto -linkkiä Microsoft Office -ohjelmissa. Oma sivusto -kansio avaa asiakirjakansiot, SharePoint-sivustot ja asiakirjatyötilasivustot, jotka olet luonut omassa sivustossa. Oletusarvon mukaan voit tallentaa tiedostoja neljään kirjastoon: Omat sivut, Omat kuvat, Yksityiset asiakirjat ja Jaetut asiakirjat.

Lisätietoja SharePoint-sivustot- ja Asiakirjat-Web-osien käyttämisestä on Katso myös -osassa.

Sivun alkuun

Kokoustyötila- ja asiakirjatyötilasivustojen luominen

Käyttämällä omaa sivustoa voit luoda työtilasivuston projektille, työryhmäsivuston, Wiki-sivuston, uuden blogin tai tietuesäilön. Kaksi yleisintä oman sivuston käyttötapaa on kokoustyötila- ja asiakirjatyötilasivustojen luominen.

Kokoustyötilasivusto     Voit käyttää tätä Web-sivustoa yhden tai usean kokouksen tietojen ja materiaalien keräämiseen. Jos kokouksen materiaalit, kuten esityslistat, viitemateriaalit, tavoitteet ja tehtävät, ovat hajanaisia, kokoustyötilasivuston avulla voit pitää kaikki kokoukseen liittyvät tiedot yhdessä paikassa.

Kokoustyötilasivusto on paikka, josta kokouksen osallistujat voivat saada ajan tasalla olevat kokoukseen liittyvät tiedot, olipa kyseessä sitten pitkän projektin toistuvat kokoukset tai pienen tapahtuman suunnitteluun liittyvä kokous.

Seuraavassa on esitelty muutamia kokoustyötilasivuston käyttötapoja:

  • Esityslista, osallistujaluettelo ja käsiteltävät asiakirjat julkaistaan sivustoon ennen kokousta.

  • Sivustoon lisätään tehtävät ja kirjataan päätökset kokouksen aikana. Myös asiaankuuluvat asiakirjat käydään läpi.

  • Kokouksen jälkeen sivustoon julkaistaan kokouspöytäkirja ja lisätään muita myöhemmin ajankohtaiseksi tulevia tietoja. Sivustossa seurataan myös tehtävien etenemistä.

Asiakirjatyötilasivusto     Asiakirjatyötilasivuston avulla voit koordinoida yhden tai usean asiakirjan työstämistä muiden henkilöiden kanssa. Sivustossa on työkaluja, joiden avulla voit jakaa ja päivittää tiedostoja sekä ilmoittaa henkilöille tiedostojen tilasta.

Asiakirjatyötilasivustossa voit työstää asiakirjaa yhdessä työtovereidesi kanssa seuraavilla tavoilla:

  • Voitte käsitellä asiakirjatyötilasivustossa olevaa asiakirjan kopiota.

  • Voitte käsitellä paikallista kopiota ja päivittää kopion säännöllisesti asiakirjatyötilasivustoon.

Sinun ja muiden työtilan jäsenten myös käyttämällä asiakirjatyötilasivuston julkaista ilmoituksia, määrittävän tehtäviä, jakaa tärkeitä linkkejä ja vastaanottaa ilmoituksia sivuston sisällön muutoksista. Voit luoda asiakirjatyötilasivuston lyhytkestoinen projektin ja poistaa sivuston projektin päätyttyä tai säilyttää sivuston pysyvästi.

Lisätietoja kokoustyötilasivustojen ja asiakirjatyötilasivustojen luomisesta ja hallinnasta on Katso myös -osassa.

Sivun alkuun

Tietojen jakaminen oman sivuston julkisella sivulla

Oman sivuston julkisella sivulla voit näyttää tietoja itsestäsi henkilöille, jotka käyvät omassa sivustossasi. Tiedot ovat osa käyttäjäprofiiliasi ja ne voivat sisältää esimerkiksi kuvan, sinua kuvaavan tekstin, tietoja projekteistasi sekä kiinnostuksen kohteistasi. Järjestelmänvalvoja voi lisätä julkiselle sivulle tietoja, jotka sisältyvät myös käyttäjäprofiiliin.

Joitain tietoja voidaan suodattaa niin, että vain tietyt henkilöt näkevät ne. Tämä tehdään käyttämällä yksityisyysryhmiä. Voit esimerkiksi näyttää matkapuhelinnumerosi pelkästään oman työryhmäsi jäsenille.

Etsintä profiilitietoja käyttämällä     Voit käyttää käyttäjäprofiilin tietoja henkilön etsimiseen organisaatiosta, vaikka et tietäisi etsittävän henkilön nimeä. Jos haluat esimerkiksi etsiä henkilön, jolla on tietämystä suorituskykyilmaisimista tai Microsoft Office Excel -ohjelmasta, voit etsiä henkilöä kyseisillä termeillä ja löytää henkilöt, jotka ovat lisänneet sanat Kiinnostuksen kohteet- tai Taidot-ruutuihin julkisen profiilin Tiedot-sivulle.

Mitä yhteistä sinulla on muiden henkilöiden kanssa?     Kun joku vierailee julkisella sivullasi tai sinä vierailet jonkun toisen sivulla, Yhteistä sinun kanssasi -Web-osassa näytetään työtoverit, jotka molemmat tuntevat, jakeluluettelot ja SharePoint-sivustot, joihin molemmat kuuluvat, sekä ensimmäinen yhteinen esimies.

Yhteyksien näyttäminen     Jäsenyydet-Web-osassa näytetään automaattisesti Active Directory -hakemistopalvelun jakeluluettelot ja SharePoint-sivustot, joiden jäsen olet. Muiden sivun tietojen tapaan voit valita, kuka saa tarkastella jäsenyyksiä, ja näytetäänkö jäsenyyksiä lainkaan.

Näytä, kenen kanssa työskentelet     Sivulla voidaan näyttää luettelo henkilöistä, joiden kanssa työskentelet. Henkilöt voidaan ryhmitellä projektin, raportointivastuun tai muun haluamasi ominaisuuden perusteella. Microsoft Office Outlookin Vapaat ja varatut ajat -toiminto helpottaa henkilöiden käytettävyystietojen pitämistä ajan tasalla.

Sivun alkuun

Etsinnän tulosten parantaminen tietoja jakamalla

Järjestelmänvalvoja, joka voi käyttää Active Directory -hakemistopalveluita ja LDAP-yhteensopivia sovelluksia, voi määrittää, että jotkin julkisen sivun tiedot näytetään automaattisesti. Tiedot tulevat yleensä henkilöstöhallinnon käyttämistä tietokannoista, jotka sisältävät tietoja esimerkiksi tehtävänimikkeestä, osaston nimestä ja esimiessuhteista.

Useimmat julkisen sivun tiedoista ovat valinnaisia. Mitä enemmän tietoja jaat projekteista, vastuualueista, osaamisalueista, taidoista ja kiinnostuksen kohteista, sitä paremmin yhteistyö organisaatiossa voi sujua. Voit määrittää, ketkä voivat tarkastella jakamiasi tietoja, mutta kun jaat tiedot kaikille, sinut, osaamisesi ja linkit työtovereihisi ja projekteihisi löytyvät helpommin.

Sivun alkuun

Asiakirjojen aikaisempien versioiden käyttäminen

Jos määrität oman sivuston luetteloille tai kirjastoille toiminnon, joka seuraa luettelokohteiden tai tiedostojen versioita, voit tarkastella niiden versiohistoriaa. Versiohistoria sisältää tietoja kohteen tai tiedoston muuttamisajasta ja muuttajasta. Kirjastoissa versiohistoria voi sisältää myös muutoksiin liittyviä kommentteja.

Versiohistoria sisältää myös ominaisuuksiin (kutsutaan joskus nimellä metadata) tehdyt muutokset. Muutokset voivat koskea esimerkiksi sen henkilön nimeä, jolle luettelokohde on kohdistettu, tai tiedoston valmistumisen määräpäivää. Kirjastoissa voidaan seurata pääversioita, kuten asiakirjaan lisättyjä uusia kappaleita, sekä aliversioita, kuten korjattua oikeinkirjoitusta. Luetteloissa voidaan seurata vain pääversioita. Versiohistorian tarkastelemista varten sinulla pitää olla luettelon kohteen tai kirjaston lukuoikeus.

Lisätietoja kohteiden ja tiedostojen versiohistoriasta on Katso myös -osassa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×