Oletussivustomallit

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kun luot uuden Office SharePoint Server 2007 sivuston, voit aloittaa valitsemalla jonkin useista eri sivustomalleista. Office SharePoint Server 2007 sivustomallit sisältävät sivuja, luetteloita, kirjastoja ja muita osia tai ominaisuuksien tuki tietyn sisällön julkaiseminen, sisällönhallinta, tietueiden hallinnan tai liiketoimintatiedot tarvitsee organisaatiossa voi olla.

Office SharePoint Server 2007 sivustomallien on ryhmitelty seuraavat luokat: yhteiskäyttö, kokoukset, yrityksen ja Julkaise. Saat lisätietoja toiminnoista kunkin luokan-malleissa on seuraavissa osissa.

Artikkelin sisältö

Yhteiskäyttö

Kokoukset

Yrityksen

Julkaiseminen

Yhteiskäyttö

Yhteiskäyttö-ryhmän sivustomallit on suunniteltu auttamaan organisaation ryhmiä käyttämään projekteissa yhteisiä asiakirjoja tai jakamaan tietoja.

Työryhmäsivusto

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jonka avulla työryhmät voivat luoda, järjestää ja jakaa tietoja. Malli sisältää asiakirjakirjaston, ilmoitusluettelon, kalenterin, yhteystietoluettelon, sopimusluettelon ja linkkiluettelon.

Esimerkki käyttäminen     Tämä kaikkiin tarkoituksiin sopiva malli voi täyttää erilaisia tarpeita. Voit tallentaa pitkään säännöllisestä tiedot yhden osaston tai lyhytkestoinen projektin useita osastoja. Esimerkiksi markkinointi osaston voit tallentaa sen suunnittelun ja budjetin tiedostojen hallinta, seurata ongelmia ja tehtäviä ja jakaa linkkejä ja yhteystiedot.

Tyhjä sivusto

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jossa on tyhjä kotisivu, jota aiot mukauttaminen. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 avulla voit lisätä luetteloita tai muita ominaisuuksia. Tämä malli sisältää sivuston kuva-verkko-osan ja työkaluja, voit lisätä muita verkko-osia.

Esimerkki käyttäminen     Tyhjä sivusto auttaa sinua, kun haluat luoda mukautetun sivuston ja et halua käyttää mallia, verkko-osia, luettelot tai kirjastot pohjana.

Asiakirjatyötila

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, joka auttaa hallitsemaan yhden tai useiden toisiinsa liittyvien asiakirjojen kehittämistä muiden ihmisten kanssa. Sivustomalli sisältää työkaluja, joiden avulla voi jakaa ja päivittää tiedostoja ja pitää ihmiset ajan tasalla tiedostojen tilasta. Malli sisältää asiakirjakirjaston, ilmoitusluettelon, tehtäväluettelon, jäsenluettelon ja linkkiluettelon.

Käyttöesimerkki     Asiakirjatyötila-sivusto voi auttaa käsittelemään yhtä tai useita asiakirjoja muiden ihmisten kanssa. Asiakirjatyötilan avulla voi myös julkaista ilmoituksia, määrittää tehtäviä, jakaa tärkeitä linkkejä ja vastaanottaa ilmoituksia sivuston sisällön muutoksista.

Wiki-sivusto

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jonka käyttäjät voivat nopeasti ja helposti lisätä, muokata ja linkittää Web-sivuja. Malli sisältää sivuja, joiden avulla käyttäjät voivat muokata nopeasti tietueiden tietoja ja linkittää niitä yhteen avainsanojen avulla. Kun muokkaat sivuja, niiden historia tallennetaan, joten voit tarvittaessa palauttaa sisältöä aiemmasta versiosta. Wiki-sivusto sisältää Wiki-sivuja, linkkiluettelon ja Wiki-sivukirjaston.

Käyttöesimerkki     Wiki-sivusto voi toimia yhteisön sivustona, jossa organisaation työntekijät voivat jakaa ideoitaan uutta projektia varten. Wiki-sivustossa on helppo luoda ja muotoilla sivuja, jotta käyttäjät voivat käsitellä helposti tietueiden tietoja.

Blogi

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jossa käyttäjät voivat lähettää tietoja nopeasti, ja sallia muiden ihmisten kommentoida niitä. Blogit ovat verkkopäiväkirjoja, joissa voi jakaa ideoitaan nopeasti epävirallisessa, kronologisessa muodossa. Blogisivusto sisältää viestiluettelon, johon tallennetaan blogin viestit, blogiluettelon, joka sisältää linkkejä muihin blogeihin, luokkaluettelon, kommenttiluettelon, linkkiluettelon aiheeseen liittyviin resursseihin, valokuvakirjaston ja työkaluja, joilla hallitaan viestejä ja muita resursseja.

Käyttöesimerkki     Blogisivuston avulla johtajat voivat jakaa ideoitaan ja visioitaan miellyttävässä päiväkirjamuodossa, jossa työntekijät voivat esittää kysymyksiä ja lisätä kommentteja.

Sivun alkuun

Kokoukset

Kokoukset-ryhmän sivustomallit on suunniteltu auttamaan organisaation ryhmiä hallitsemaan erilaisia kokouksia. Tämän ryhmän mallit tukevat kaikenlaisia kokouksia, kuten peruskokouksia, päätöksentekokokouksia ja jopa vapaa-ajan tapahtumia.

Peruskokoustyötila

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, joka auttaa suunnittelemaan, järjestämään ja seuraamaan kokousta ryhmän muiden jäsenten kanssa. Malli sisältää tavoiteluettelon, osallistujaluettelon, esityslistan ja asiakirjakirjaston.

Käyttöesimerkki     Peruskokoustyötila-sivusto on hyvä vaihtoehto useimmille kokouksille, kuten viikoittaisille tilannekokouksille.

Tyhjä kokoustyötila

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda tyhjän kokoustyötilasivuston, jota voi mukauttaa tarpeen mukaan. Malli sisältää sivun, johon voi lisätä sisältöä ja jota voi mukauttaa.

Käyttöesimerkki     Tyhjä kokoustyötilasivusto auttaa luomaan mukautetun kokoustyötilasivuston, kun et halua käyttää luomisessa mitään mallia, Web-osaa, luetteloa etkä kirjastoa.

Päätöksenteon kokoustyötila

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, joka soveltuu asiakirjojen noutamiseen ja kaikkien kokouksessa tehtyjen päätösten kirjaamiseen. Malli sisältää tavoiteluettelon, osallistujaluettelon, esityslistan, asiakirjakirjaston, tehtäväluettelon ja päätösluettelon.

Käyttöesimerkki     Päätöksenteon kokoustyötila -sivusto sisältää työkaluja, jotka auttavat ryhmiä tekemään ja kirjaamaan päätökset sekä kirjaamaan toimet. Tämä malli on hyvä vaihtoehto, jos haluat ryhmän keskittyvän kokouksen tulokseen.

Vapaa-ajan tapahtumien työtila

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, joka auttaa suunnittelemaan ja hallitsemaan vapaa-ajan tapahtumia. Malli sisältää osallistujaluettelon, ohjeet, kuvan ja lokin, mukaan otettavien tavaroiden luettelon ja kuvakirjaston valokuvia varten.

Käyttöesimerkki     Vapaa-ajan tapahtumien työtila -sivusto voi auttaa hallitsemaan vapaa-ajan tapahtumia, kuten hyväntekeväisyystilaisuutta tai työryhmän juhlaa.

Monisivuinen kokoustyötila

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, joka auttaa suunnittelemaan ja järjestämään monimutkaisen kokouksen tai kokoussarjan sekä kirjaamaan sen tulokset. Malli sisältää tavoiteluettelon, osallistujaluettelon, esityslistan ja kaksi mukautettavissa olevaa sivua (voit lisätä kuhunkin kokoukseen enintään kymmenen sivua).

Käyttöesimerkki     Monisivuinen kokoustyötila voi auttaa hallitsemaan kokouksia, jotka edellyttävät syvällistä tukimateriaalia, jonka haluat tallentaa erillisille sivuille, kuten projektin hallintasivuille tai ongelmien seurantasivuille.

Sivun alkuun

Yritys

Yritys-ryhmän sivustomallit on suunniteltu tukemaan yritystason asiakirjojen, tietueiden ja tietojen hallinnan tarpeita.

Asiakirjakeskus

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda yhden keskitetyn sivuston, jossa hallitaan kaikkia yrityksen asiakirjoja. Asiakirjakeskus-sivusto on optimoitu suurten asiakirjamäärien luomiseen ja käyttämiseen. Tämä malli sisältää seuraavat toiminnot:

  • Asiakirjakirjasto.

  • Asiaan kuuluvat asiakirjat -Web-osa, joka luo mukautetun näkymän asiakirjoista, jotka nykyinen käyttäjä on kuitannut ulos, luonut tai joita hän on muokannut viimeksi. Voit määrittää Web-osan käyttämään useampaa kuin yhtä ehtoa.

  • Tulevat lähettäjät -Web-osa, joka luo mukautetun näkymän nykyiselle käyttäjälle määritetyistä asiakirjaan liittyvistä tehtävistä.

  • Puunäkymä, jossa voi selata sisältöä ja siirtyä sivulta toiselle.

  • Suositeltavat asiakirjojen hallintatoiminnot ovat oletusarvon mukaan käytössä (esimerkiksi pää- ja aliversiot, pakollinen uloskuittaus ja useiden sisältölajien tuki).

Käyttöesimerkki     Asiakirjakeskus voi auttaa luomaan suuren mittakaavan kirjoitusympäristön, jossa käyttäjät muokkaavat aktiivisesti yli 50 000:ta asiakirjaa yli 500 kansiossa. Versiotiedot ovat käytössä ja yleensä jokaisesta asiakirjasta on vähintään kymmenen aikaisempaa versiota. Asiakirjat kuitataan sisään ja ulos säännöllisesti. Asiakirjojen elinkaarta hallitaan työnkulkujen avulla. Sivustossa voi olla käytössä yli 20 sisältölajia.

Tietuekeskus

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jossa hallitaan organisaation tietueita. Tietuekeskus on tarkoitettu toimimaan keskitettynä varastona, johon organisaatio voi tallentaa kaikki tietueensa ja hallita niitä. Malli tukee kokonaista tietueiden hallintaprosessia tietueiden keräämisestä tietueiden hallinnan kautta tietueiden poistamiseen. Yleensä Tietuekeskus-sivuston suunnittelevat organisaation tietueiden hallinnan asiantuntijat yhdessä organisaation IT-henkilöstön kanssa. Tämä malli sisältää:

  • tallennuspaikan, joka varmistaa tallennettujen tietueiden eheyden.

  • tietojen hallintakäytännön vahvistuksen.

  • Pidossa-luettelon, johon sijoitetaan vanhentuvat tai poistettavat tietueet, jotka odottavat oikeudenkäyntiä tai tutkintaa.

  • Tietueiden reititys -luettelon, joka reitittää Tietuekeskukseen lähetetyt tietueet automaattisesti oikeaan sijaintiin.

  • Luokittelemattomat tietueet -kirjaston, joka tallentaa Tietuekeskukseen lähetetyt tietueet, jotka eivät vastaa mitään tietueiden reitityssääntöä.

Käyttöesimerkki     Tietuekeskus-sivusto auttaa noudattamaan organisaation tietueiden hallintastrategiaa ja tiedostojen suunnittelua. Tämä sivusto voi auttaa organisaatiota noudattamaan hallinnollisten tai juridisten asiakirjojen säilyttämistä ja käsittelyä koskevia sääntöjä. Sisältöä voi lähettää Tietuekeskukseen Web-palvelun kautta käyttämällä SOAP-protokollaa tai sähköpostitse käyttämällä SMTP-protokollaa.

Mukautussivusto

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, joka sisältää mukautettuja näkymiä, tietoja ja siirtymisiä sivustokokoelmasta Omaan sivustoon. Malli sisältää mukautukseen tarkoitettuja Web-osia ja Omia sivustoja varten optimoituja siirtymisiä.

Käyttöesimerkki     Mukautussivustosta voi olla apua, kun haluat julkistaa sisältöä, joka on mukautettu yksittäisiä käyttäjien Omia sivustoja varten.

Sivustohakemisto

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jossa luetellaan ja luokitellaan organisaatiolle tärkeät sivustot. Malli sisältää erilaisia näkymiä luokitelluille sivustoille ja ylimmän tason sivustoille sekä sivustokartan.

Käyttöesimerkki     Sivustohakemistosta voi olla apua, jos haluat tarjota sivuston kävijöille keskitetyn paikan, jossa voi tarkastella kaikkia sivustokokoelman sivustoja ja etsiä niitä.

Raporttikeskus

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jossa luodaan, hallitaan ja jaetaan Web-sivuja, Dashboard-sivuja ja suorituskykyilmaisimia, jotka sisältävät lukuja, tavoitteita ja yritystietoja. Raporttikeskus-sivusto sisältää keskitetyn sijainnin yritystietoihin liittyville tiedoille. Tämä malli sisältää tiettyjä asiakirjakirjastoja, joihin voi tallentaa raportteja, luetteloita ja ulkoisten tietolähteiden yhteyksiä. Malli sisältää myös sivumalleja ja Web-osia, jotka auttavat luomaan yritystietoja sisältäviä sivuja ja luetteloita. Raporttikeskuksessa käyttäjät voivat etsiä kohteita luokkien perusteella, tarkastella kalenterista tulevia raportteja ja tilata itselleen tärkeitä raportteja.

Käyttöesimerkki     Raporttikeskus voi auttaa luomaan reaaliaikaisia, vuorovaikutteisia yritystietoportaaleja, jotka kokoavat ja näyttävät eri lähteistä peräisin olevia yritystietoja käyttäen integroituja yritystietokokoelmia, kuten Dashboard-sivuja, Web-osia, suorituskykyilmaisimia ja yritystietojen yhdistämistekniikoita. Tämä sivusto tarjoaa käyttäjille yhden paikan, josta löytää uusimmat raportit, laskentataulukot ja suorituskykyilmaisimet.

Hakukeskus ja välilehdet

Valitse tämä malli, kun haluat luoda sivuston, jossa voi suorittaa hakuja. Aloitussivun keskellä on yksinkertainen etsintäruutu. Sivustossa on kaksi välilehteä: yksi on yleisiä hakuja varten ja toinen henkilöiden tietojen hakua varten. Mukautettuja välilehtiä lisäämällä voit määrittää muita etsintäalueita tai tuloksia.

Käyttöesimerkki     Hakukeskus voi auttaa etsimään vain oman sivustosi kohteita, mikä estää sellaiset hakutulokset, jotka eivät liity hakuusi. Välilehtien avulla voit myös etsiä tietoja eri kokoelmista erikseen.

Hakukeskus

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jossa voi suorittaa hakuja. Aloitussivun keskellä on yksinkertainen etsintäruutu. Sivusto sisältää myös sivuja hakutuloksia ja laajennettua hakua varten.

Käyttöesimerkki     Hakukeskus voi auttaa etsimään vain oman sivustosi kohteita, mikä estää sellaiset hakutulokset, jotka eivät liity hakuusi.

Oman sivuston isäntä

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jota käytetään Omien sivustojen isäntänä.

Huomautus: Tämä sivustomalli on käytettävissä vain, jos olet luomassa sivustokokoelmaa keskitetyssä hallinnassa.

Sivun alkuun

Julkaiseminen

Julkaiseminen-ryhmän sivustomallien avulla organisaatiot voivat suunnitella, ottaa käyttöön ja hallita yrityksen intranet-portaalisivustoja, yrityksen Web-sivustoja ja osastojen portaalisivustoja. Portaalin osat helpottavat myös yhteyden ottoa organisaation henkilöihin, joilla on tarvittavia taitoja, tietoa ja projektikokemusta. Kaikissa Julkaiseminen-ryhmän sivustomalleissa on käytössä julkaisutoiminnot, kuten sivun muokkaustyökalurivi, sisältöeditori ja kuittaus.

Julkaisusivusto

Valitse tämä sivustomalli, jos haluat luoda tyhjän Web-sivuston ja julkaista nopeasti Web-sivuja. Tämä malli sisältää asiakirja- ja kuvakirjastoja, joihin tallennetaan Web-julkaisun aputiedostot. Osallistujat voivat käsitellä sivujen luonnoksia ja julkaista ne lukijoille. Sivusto sisältää asiakirja- ja kuvakirjastoja, joihin tallennetaan Web-julkaisun aputiedostot.

Huomautus: Tämä sivustomalli on käytettävissä vain, jos julkaisuominaisuudet on otettu tämän sivuston (ja pääsivuston).

Käyttöesimerkki     Luo Julkaisusivusto, jos haluat lisätä Web-sivustoon Lehdistötiedotteet-osan, jonka kotisivulla näytetään automaattisesti viisi uusinta lehdistötiedotteen Web-sivua. Voit luoda ja muokata lehdistötiedotteiden Web-sivuja selaimella. Muotoile sisältöä HTML-editorin avulla ja valitse kirjastoista sivuille lisättäviä linkkejä ja kuvia. Esitä lehdistötiedotteiden Web-sivut kotisivulla Sisältökysely-Web-osan avulla.

Julkaisusivusto ja työnkulku

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda sivuston, jossa julkaistaan Web-sivuja aikataulun mukaan ja käytetään hyväksynnän työnkulkuja. Malli sisältää asiakirja- ja kuvakirjastoja, joihin tallennetaan Web-julkaisun aputiedostot. Oletusarvon mukaan tähän sivustoon voi luoda vain Julkaisu-alisivustoja.

Huomautus: Tämä sivustomalli on käytettävissä vain, jos julkaisuominaisuudet on otettu tämän sivuston (ja pääsivuston).

Käyttöesimerkki     Julkaisusivusto ja työnkulku voi olla hyödyllinen, jos haluat luoda sivuston, joka sisältää teknisiä artikkeleita, joille on suoritettava asiatarkistus, ennen kuin ne julkaistaan.

Uutissivusto

Valitse tämä sivustomalli, kun haluat luoda nopeasti ja helposti sivuston, joka sisältää uutisartikkeleita ja linkkejä uutisartikkeleihin. Malli sisältää uutissivujen asettelumalleja ja arkiston, johon voi tallentaa vanhoja uutiskohteita. Siinä on myös toimintoja, joiden avulla lukijoille ja uutisten toimittajille voi luoda helppokäyttöisen sivuston. Tämä sivustomalli sisältää myös kaksi Web-osaa, jotka mahdollistavat tehokkaan uutisten toimituksen: RSS-katseluohjelma ja Tämän viikon tapahtumat kuvina.

Käyttöesimerkki     Uutissivustosta voi olla apua, kun luot yhden paikan, josta jaetaan uutisia ja tietoja. Uutissivusto näyttää ajantasaiset tiedot koko organisaatiolle.

Yhteistyöportaali

Valitse tämä sivusto, jos haluat luoda aloitussivuston hierarkian osaston intranet-portaalisivustoon. Malli sisältää kotisivun, uutissivuston, sivustohakemiston sekä hakukeskuksen ja välilehdet. Yleensä tässä sivustossa on yhtä paljon tekijöitä kuin lukijoitakin ja sivustossa ylläpidetään ryhmien sivustoja.

Huomautus: Tämä sivustomalli on käytettävissä vain, jos olet luomassa sivustokokoelmaa keskitetyssä hallinnassa.

Käyttöesimerkki     Yhteistyöportaalista voi olla apua, kun haluat luoda osaston portaalisivuston, jossa työntekijät voivat tehdä yhteistyötä ja julkaista asiakirjoja ja Web-sivuja.

Julkaisemisportaali

Valitse tämä malli, jos haluat luoda aloitussivuston hierarkian Internet-sivustoon tai suureen intranetin portaaliin. Tätä sivustoa voi mukauttaa helposti muista erottuvaksi. Malli sisältää kotisivun, esimerkin lehdistötiedotteiden alisivustosta, hakukeskuksen ja kirjautumissivun. Yleensä tällaisella sivustolla on paljon enemmän lukijoita kuin tekijöitä ja sivustossa julkaistaan Web-sivuja, jotka sisältävät hyväksymistyönkulkuja. Oletusarvon mukaan voit luoda työnkulkuja sisältäviä julkaisun alisivustoja vain tämän sivustomallin avulla luomiesi sivustojen alle.

Huomautus: Tämä sivustomalli on käytettävissä vain, jos olet luomassa sivustokokoelmaa keskitetyssä hallinnassa.

Käyttöesimerkki     Julkaisemisportaali voi auttaa luomaan organisaation julkisten Internet-sivujen aloitussivun. Vaihtoehtoisesti voit luoda yrityksen intranet-portaalin, jossa työntekijät voivat lukea ja etsiä tietoja.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×