OLAP (Online Analytical Processing) -yleiskatsaus

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

OLAP (Online Analytical Processing) on suurien yritystietokantojen järjestämistä ja yrityssuunnittelua tukeva tekniikka. OLAP-tietokannat voivat sisältää kuutioita, ja kukin kuutio on järjestetty datakuutionvalvojan määrittämällä tavalla siten, että se tukee tapaa, jolla haet ja analysoit tietoja. Näin pivot-taulukkoraporttien ja pivot-kaavioraporttien tekeminen on helpompaa.

Tämän artikkelin sisältö

Yritystieto-ominaisuudet

Online Analytical Processing (OLAP)-ominaisuudet

Excelin OLAP-ominaisuudet

Ohjelmiston osat, joita haluat käyttää OLAP-tietolähteet

Ominaisuuksien erot OLAP- ja ei-OLAP-lähdetiedot

Mitä yritystietojen suunnittelu on?

Yrityssuunnittelija haluaa usein saada yleiskuvan liiketoiminnasta tarkastelemalla koottuihin tietoihin perustuvia yleisiä suuntauksia ja purkamalla nämä trendit osiin erilaisten parametrien mukaan. Yrityssuunnittelu on prosessi, jossa OLAP-tietokannasta haettuja tietoja analysoidaan ja noita tietoja käyttämällä tehdään todellisiin tietoihin perustuvia päätöksiä ja toimenpiteitä. OLAP ja yrityssuunnittelu auttavat vastaamaan esimerkiksi seuraaviin liiketoimintaa koskeviin kysymyksiin:

  • Millä tavalla kaikkien tuotteiden kokonaismyynti vuonna 2007 eroaa vuoden 2006 kokonaismyynnistä?

  • Mikä on tilivuoden tähän aistinen tulos verrattuna viiden edellisen vuoden vastaavan ajan tulokseen?

  • Paljonko rahaa yli 35-vuotiaat asiakkaat kuluttivat viime vuonna, ja miten tämä käyttäytyminen on muuttunut ajan kuluessa?

  • Kuinka paljon tuotteita myytiin tässä kuussa kahdessa tietyssä maassa verrattuna samaan kuukauteen viime vuonna?

  • Mikä on tuotto (sekä tuottoprosentti että yhteissumma) kussakin asiakasikäryhmässä tuoteryhmittäin?

  • Parhaat myyjät, jälleenmyyjät, toimittajat, asiakkaat tai yhteistyökumppanit.

Sivun alkuun

Mitä OLAP (Online Analytical Processing) on?

OLAP-tietokannat on suunniteltu yritystietoja koskevien kyselyjen tekemiseen. OLAP on tietokantatekniikka, joka on optimoitu kyselyjen ja raporttien tekemiseen tapahtumankäsittelyn sijasta. OLAP-tietokannan lähdetiedot ovat OLTP (Online Transactional Processing) -tietokannoissa, jotka on yleensä tallennettu tietotavarataloihin. OLAP-tiedot saadaan näistä historiatiedoista ja niistä kootaan rakenne, joka tekee mahdolliseksi monipuoliset analyysit. OLAP-tiedot on järjestetty hierarkkisesti ja tallennettu kuutioihin eikä tauluihin. Se on kehittynyt tekniikka, jonka moniulotteisten rakenteiden ansiosta analysoitavat tiedot löytyvät nopeasti. Tämän rakenteen ansiosta pivot-taulukko- tai -kaavioraportti pystyy helposti näyttämään ylemmän tason yhteenvetoja, esimerkiksi koko maan tai alueen myynnin, sekä myös niiden paikkojen tiedot, joissa myynti on erityisen hyvää tai huonoa.

OLAP-tietokannat on suunniteltu nopeuttamaan tietojen noutamista. Koska yhteenvetoarvoja käsittelee OLAP-palvelin, ei Microsoft Office Excel, Exceliin täytyy lähettää vähemmän tietoja, kun luot raportin tai muutat sitä. Tällä tavalla voit käsitellä huomattavasti suurempia määriä lähdetietoja verrattuna siihen, että tiedot olisi järjestetty perinteiseen tietokantaan, josta Excel noutaa kaikki yksittäiset tietueet ja laskee sitten yhteenvetoarvot.

OLAP-tietokannat sisältävät kahdenlaisia tietoja: mittoja, jotka ovat numeerisia tietoja, kuten perusteltujen liiketoimintaa koskevien päätösten tekemisessä käytettäviä määriä ja keskiarvoja, sekä ulottuvuuksia, jotka ovat näiden mittojen järjestämisessä käytettäviä luokkia. OLAP-tietokannat helpottavat tietojen järjestämistä monella yksityiskohtatasolla tietojen analysoimisessa tarvittavia tuttuja luokkia käyttämällä.

Seuraavissa kohdissa kuvataan kunkin osan tarkemmin:

Kuutio     Tietorakenne, joka koostaa mitat kunkin analysoitavan ulottuvuuden tason ja hierarkian mukaan. Kuutioissa yhdistyy useita ulottuvuuksia, kuten aika, maantieteellinen sijainti ja tuotelinjat, yhteenvetotietoihin, kuten myynti- tai varastolukuihin. Kuutiot eivät ole "kuutioita" ehdottoman täsmällisessä matemaattisessa merkityksessä, koska niiden kaikki sivut eivät välttämättä ole yhtenevät. Ne kuvaavat kuitenkin sopivasti monimutkaista käsitettä.

Mitta     Joukko kuution arvoja, jotka perustuvat kuution faktataulukon sarakkeeseen ja jotka ovat tavallisesti numeerisia arvoja. Mitat ovat kuution keskeisiä arvoja, joita esikäsitellään, koostetaan ja analysoidaan. Tavallisia esimerkkejä tällaisista ovat myynti, voitto, laskutus ja kulut.

Jäsen     Hierarkian, joka edustaa yksi tai useampi edellisen tietojen kohdetta. Jäsen voi olla yksilöllinen tai ei yksilöllinen. 2007 ja 2008 edustavat yksilöllisiä jäseniä aikadimension, year-tason, kun taas löytänyt jäsenet kuukausitasolla sillä voi olla suurempi kuin yksi tammikuu aikadimension jos se on yli vuosi tietoja.

Laskettu jäsen     Ulottuvuuden jäsen, jonka arvo lasketaan suoritushetkellä lauseketta käyttämällä. Lasketut jäsenarvot voidaan johtaa muiden jäsenten arvoista. Esimerkiksi laskettu jäsen Tuotto voidaan määrittää vähentämällä jäsen Kulut jäsenestä Myynti.

Ulottuvuus     Yhdestä tai useasta kuution järjestetystä hierarkiatasosta muodostuva joukko, joka on käyttäjälle tuttu ja jota hän voi käyttää analyysin perustana. Esimerkiksi maantieteellinen ulottuvuus voi sisältää seuraavat tasot: maa, lääni ja paikkakunta. Aikaulottuvuus voi sisältää hierarkian, jonka tasot ovat vuosi, neljännesvuosi, kuukausi ja päivä. Kustakin hierarkiatasosta tulee pivot-taulukkoraportissa tai pivot-kaavioraportissa joukko kenttiä, joita laajentamalla ja kutistamalla saadaan näkyviin alemman tai ylemmän tason tiedot.

Hierarkia     Looginen puurakenne, joka järjestää ulottuvuuden jäsenet siten, että kullakin jäsenellä on yksi ylemmän tason jäsen ja ei yhtään tai useita alemman tason jäseniä. Hierarkiassa alemmalla tasolla oleva jäsen on suorassa suhteessa nykyiseen jäseneen. Jos esimerkiksi aikahierarkia sisältää tasot neljännesvuosi, kuukausi ja päivä, tammikuu on 1. neljänneksen alemman tason jäsen. Ylemmän tason jäsen on hierarkiassa nykyisen jäsenen yläpuolella ja siihen suorassa suhteessa. Ylemmän tason arvo on tavallisesti kaikkien alemmalla tasolla olevien jäsentensä arvojen kooste. Jos esimerkiksi aikahierarkia sisältää tasot neljännesvuosi, kuukausi ja päivä, 1. neljännesvuosi on tammikuun ylempi jäsen.

Taso     Tiedot voidaan järjestää hierarkiassa alempiin ja ylempiin tietotasoihin, joita voivat olla vuosi, neljännesvuosi, kuukausi ja päivä.

Sivun alkuun

OLAP-ominaisuudet Excelissä

Haetaan OLAP-tietoja     Voit muodostaa yhteyden OLAP-tietolähteiden samalla tavalla kuin muiden ulkoisiin tietolähteisiin. Voit käyttää tietokantoja, jotka on luotu Microsoft SQL Server OLAP Services-version 7.0 tai Microsoft SQL Server Analysis Services-version 2000 ja Microsoft SQL Server Analysis Services-version 2005 Microsoft OLAP-palvelintuotteiden. Kolmannen osapuolen OLAP-tuotteita, jotka ovat yhteensopivia OLE DB-OLAP myös käsitellä Excel.

Voit näyttää OLAP-tietoja vain pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportin tai -funktiota, joka on muunnettu pivot-taulukkoraportista, mutta ei ulkoinen tietoalue. Voit tallentaa OLAP-pivot-taulukkoraporteista ja pivot-kaavioraporttien raporttimallit ja voit luoda Office Data Connection (ODC)-tiedostoja (.odc) OLAP-tietokantojen OLAP-kyselyiden yhdistäminen. Kun avaat ODC-tiedosto, Excel näyttää tyhjän pivot-taulukkoraportin, joka on voit asetella.

Datakuutiotiedostojen luominen offline-käyttöä varten       Voit luoda offline-kuutiotiedoston (.cub), jonka tietojen alijoukko on peräisin OLAP-palvelimen tietokannasta. Offline-datakuutiotiedostojen avulla voit käsitellä OLAP-tietoja silloinkin, kun yhteyttä verkkoon ei ole. Datakuution avulla voit käsitellä pivot-taulukko- tai -kaavioraportissa tavallista suurempia tietomääriä, sillä tietojen nouto nopeutuu. Voit luoda datakuutiotiedostoja vain, jos käytössä on tätä toimintoa tukeva OLAP-toimittaja, kuten Microsoft SQL Analysis Services Server, versio 2005.

Palvelimen toiminnot     Palvelintoiminnon on valinnainen, mutta se on hyödyllinen ominaisuus, jonka OLAP-kuution järjestelmänvalvoja, voit määrittää palvelimessa, joka käyttää kuution jäsentä tai mittaa parametrina kyselyyn, saat lisätietoja kuutiossa vai aloittavan toisesta ohjelmasta, kuten selaimessa. Excel tukee URL-osoite, raportin Rivijoukko, yksityiskohtaiset tai Laajenna tiedot palvelimen toiminnot, mutta se ei tue Yleinen, lause ja tietojoukko.

KPI: T     Suorituskykyilmaisimen on erityisen laskettu mitta, joka on määritetty palvelimeen, jonka avulla voit seurata ”suorituskykyilmaisimet” mukaan lukien tila (nykyisen arvon täyttävät tietyt number?) ja trendi (mikä on arvo time? kautta). Nämä tiedot näytetään, kun palvelin lähettää liittyvät kuvakkeet, jotka muistuttavat määrittää ylä- tai alapuolelle tila tasot (esimerkiksi Lopeta light-kuvake) tai onko arvo on tykkäysten ylös tai alas (kuten suunta nuolikuvaketta) uusi Excel-kuvaketta.

Palvelimen muotoilua     Kuution järjestelmänvalvojat voivat luoda mittoja ja laskettuja jäseniä muotoilut, muotoilu ja ehdollisen muotoilun säännöt, jotka on määritetty yrityksen vakio liiketoimintasäännön värillä. Esimerkiksi tuotto palvelimen muoto saattaa olla lukumuotoilun valuuttaa, vihreä, jos arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 30 000 ja punainen, jos arvo on pienempi kuin 30 000, solun värin ja fonttityyli lihavointia, jos arvo on pienempi kuin 30 000 ja säännöllisesti, jos se on suurempi enintään 30 000. Lisätietoja on artikkelissa asettelun ja muotoilun muuttaminen pivot-taulukkoraportin suunnittelu.

Officen näyttökieli     Datakuution valvoja voi määrittää palvelimen kääntämään tiedot ja virheet, jos käyttäjä haluaa nähdä pivot-taulukon tiedot muulla kielellä. Tämä ominaisuus määritetään tiedoston yhteysominaisuutena ja käyttäjän tietokoneen maa- ja aluekohtaisten asetusten on vastattava näyttökieltä.

Sivun alkuun

OLAP-tietolähteiden käyttämisessä tarvittavat ohjelmistokomponentit

OLAP-palveluohjelmisto     OLAP-tietolähteiden määrittäminen Excel, sinun on johonkin seuraavista OLAP-palveluista:

  • Microsoft OLAP -palvelu     Excel sisältää tietolähteen ohjain ja asiakasohjelman, joka tarvitaan, kun tietokanta on luotu seuraavilla tuotteilla: Microsoft SQL Server OLAP Services, versio 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services, versio 2000 (8.0) ja Microsoft SQL Server Analysis Services, versio 2005 (9.0).

  • Muiden valmistajien OLAP-palveluohjelmistot       Muita OLAP-tuotteita varten on asennettava lisäohjaimia ja asiakasohjelmisto. Jos haluat käyttää Excelin toimintoja OLAP-tietojen käsittelemisessä, muun valmistajan tuotteen on oltava OLE-DB for OLAP -standardin mukainen ja Microsoft Office -yhteensopiva. Saat lisätietoja muiden valmistajien OLAP-palveluohjelmistoista ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai OLAP-tuotteen myyjään.

Palvelintietokannat ja datakuutiotiedostot       Excelin OLAP-asiakasohjelmisto tukee yhteyksiä kahdenlaisiin OLAP-tietokantoihin. Jos OLAP-palvelimen tietokanta on käytettävissä verkossa, voit noutaa lähdetiedot suoraan tietokannasta. Jos käytät OLAP-tietoja sisältävää offline-kuutiotiedosto tai kuution määritystiedostoa, voit muodostaa tiedostoon yhteyden ja noutaa lähdetiedot.

Tietolähteet     Tietolähteen avulla voit käyttää kaikkia OLAP-tietokannan tai offline-kuutiotiedoston tietoja. Kun olet luonut OLAP-tietolähteen, voit luoda tiedoista raportteja ja palauttaa OLAP-tiedot Exceliin pivot-taulukkoraportin tai pivot-kaavioraportin muodossa tai pivot-taulukkoraportista muunnetussa laskentataulukkofunktiossa.

Microsoft Query     Voit käyttää kyselyn ulkoisen esimerkiksi Microsoft SQL- tai Microsoft Access-tietokannan tietojen hakemiseen. Sinun ei tarvitse tietojen noutaminen, joka on liitetty kuutiotiedoston OLAP-pivot-kyselyn avulla. Lisätietoja on artikkelissa Microsoft Queryn avulla Nouda ulkoiset tiedot.

Sivun alkuun

OLAP- ja ei-OLAP-lähdetietojen ominaisuuksien erot

Jos käytät sekä OLAP-lähdetiedot että muuntyyppisiin lähdetietoihin perustuvia pivot-taulukko- ja -kaavioraportteja, huomaat, että ominaisuuksissa on joitakin eroja.

Tietojen hakeminen     OLAP-palvelimen palauttaa uusia tietoja Exceliin aina, kun muutat raportin asettelu. Kyselyn kaikki lähdetietojen kerralla muuntyyppiset ulkoisiin tietoihin, tai voit määrittää kyselyn vain, kun avaat eri raportin Suodata kentän kohteet asetukset. Käytössä on myös useita muita raportin päivittämistä koskevia asetuksia.

OLAP-lähdetietoihin perustuvien raporttien raporttisuodatinkenttäasetukset, kysely taustalla ja muistin optimointiasetus eivät ole käytettävissä.

Huomautus: Muistin ei ole käytettävissä OLEDB tietolähteiden ja pivot-taulukkoraporttien solualue perusteella.

Kenttien lajit    OLAP-lähdetiedot- dimensio kenttiä voi käyttää vain (sarja) rivin, sarakkeen (luokka) tai sivukenttä. Mitta-kenttiin voidaan myös arvokenttinä. Muuntyyppisten lähdetietojen kaikkia kenttiä voidaan tahansa raportin osassa.

Yhteys yksityiskohtaisiin tietoihin       Kun kyseessä ovat OLAP-lähdetiedot, palvelin määrittää, mitkä yksityiskohtaisten tietojen tasot ovat käytettävissä, ja laskee yhteenvetoarvot, joten yhteenvetoarvojen pohjana olevat tietueet eivät ehkä ole käytettävissä. Palvelin saattaa kuitenkin antaa ominaisuuskentät, jotka voidaan näyttää. Muilla lähdetietojen tyypeillä ei ole ominaisuuskenttiä, mutta tietokenttien arvojen ja osien pohjana olevat tiedot voidaan näyttää, ja myös osat, joissa ei ole tietoja, voidaan näyttää.

OLAP-raporttisuodatinkentistä saattaa puuttua Kaikki-osa, eikä Näytä raporttisuodatin -komento ole käytettävissä.

Alkuperäinen lajittelujärjestys       Kun kyseessä ovat OLAP-lähdetiedot, osat näkyvät ensin siinä järjestyksessä, missä OLAP-palvelin palauttaa ne. Sen jälkeen voit lajitella osat tai järjestää ne manuaalisesti. Kun kyseessä ovat muuntyyppiset lähdetiedot, uuden raportin osat näkyvät ensin lajiteltuina nousevaan järjestykseen osien nimien mukaan.

Laskutoimitukset     OLAP-palvelimet toimittavat yhteenvetoarvot suoraan raporttiin, joten et voi muuttaa arvokentät yhteenvetofunktioita. Muuntyyppisten lähdetietojen voit muuttaa arvokentän yhteenvetofunktiota ja käyttää useita yhteenvetofunktioita saman arvon kentän. Et voi luoda laskettuja kenttiä tai laskettuja osia OLAP-lähdetiedot sisältävissä raporteissa.

Välisummat     OLAP-lähdetietoihin perustuvien raporttien välisummien yhteenvetofunktiota ei voi muuttaa. Kun kyseessä ovat muuntyyppiset lähdetiedot, välisummien yhteenvetofunktioita voi muuttaa ja kaikkien rivi- ja sarakekenttien välisummat voi näyttää tai piilottaa.

Kun kyseessä ovat OLAP-lähdetiedot, piilotettuja osia voidaan ottaa mukaan ja jättää pois laskettaessa väli- ja loppusummia. Kun kyseessä ovat muuntyyppiset lähdetiedot, raporttisuodatinkenttien piilotetut osat voidaan sisällyttää välisummiin, mutta muiden kenttien piilotetut osat jäävät pois oletusarvon mukaan.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×