Ohjausobjektissa näkyvien tietojen suodattaminen

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleiskatsaus

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

Suodattimen määrittäminen luetteloruutuun, avattavaan luetteloruutuun tai yhdistelmäruutuun

Suodattimen määrittäminen toistuvaa osaa tai toistuvaa taulukkoa varten

Yleiskatsaus

Microsoft Office InfoPath -lomakemallia suunnitellessasi voit suodattimien avulla rajoittaa vaihtoehtoja, joita käyttäjät voivat valita, kun he täyttävät lomakemalliisi perustuvaa lomaketta. Suodatin on joukko ehtoja, joita käytetään tietoihin ja joiden avulla näytetään kyseisten tietojen osajoukko. Suodattimien avulla voit näyttää tietojen osajoukon tietolähteestä, mikä vähentää ohjausobjektissa näytettävien tietueiden määrää.

Käytä suodatinta aina, kun haluat näyttää käyttäjän valitsemaan ehtoon perustuvan kyselyn palauttamien tietojen osajoukon. Kyseinen ehto voi kohde, joka on valittu toisessa tietolähteen kenttään sidotussa ohjausobjektissa (kuten luetteloruudussa, yhdistelmäruudussa, avattavassa luetteloruudussa tai tekstiruudussa).

Kuvitellaan esimerkiksi, että olet luomassa lomakemallia, jota käytetään useiden toimittajien tuotteiden seurantaan. Jos näytät kaikkien toimittajien kaikki tuotteet, luettelo voi olla erittäin pitkä. Voit ratkaista tämän ongelman suodattimella, jonka avulla käyttäjät voivat valita toimittajan luettelosta ja tarkastella vain kyseisen toimittajan tuotteita. Kun käyttäjä valitsee toimittajan luetteloruudusta, toistuvaan taulukkoon käytetään suodatinta, joka näyttää vain valitun toimittajan tuotteet. Jos käyttäjä valitsee toisen toimittajan, toistuva taulukko päivitetään toisen toimittajan tuotteilla.

Vihje: Jos tiedät, että käyttäjät tarvitsevat aina tietyn osajoukon kyselyn tuloksesta, muokkaa kysely palauttamaan vain kyseinen osajoukko sen sijaan, että kysely noutaisi kaikki tiedot ja loisi osajoukon sitten käyttämällä suodatinta. Näin lomakkeen lataaminen on käyttäjille nopeampaa ja kyselyn odotusaika lyhyempi, koska kysely palauttaa vain tarvittavat tiedot ulkoisesta lähteestä.

Kun käyttäjä siirtää hiiriosoittimen suodatettujen tietojen kohdalle, näkyviin tuleva suodatinkuvake Suodatinkuvake. ilmaisee hänelle, että tietoihin käytetään suodatinta.

Koska suodattimet rajoittavat käyttäjälle näytettävien kohteiden määrää, niitä voidaan käyttää vain seuraavanlaisiin ohjausobjekteihin:

 • Luetteloruudut

 • Avattavat luetteloruudut

 • Yhdistelmäruutuja

 • Toistuvat taulukot

 • Toistuvat osat

Sivun alkuun

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

Suodattimia voi käyttää vain lomakemalleissa, jotka on suunniteltu InfoPathissa täytettäviksi. Suodattimet eivät ole käytettävissä selainyhteensopivissa lomakemalleissa. Jos käytät luetteloruutua ja toistuvaa taulukkoa selainyhteensopivassa lomakemallissa, kannattaa käyttää suodatinten asemesta ehdollista muotoilua. Katso myös -osassa on linkkejä lisätietoihin ehdollisen muotoilun käyttämisestä.

Sivun alkuun

Suodattimen määrittäminen luetteloruutuun, avattavaan luetteloruutuun tai yhdistelmäruutuun

Jos haluat määrittää suodattimen luetteloruutuun, tarvitset lomakemalliin luetteloruudun, avattavan luetteloruudun tai yhdistelmäruudun, joka on sidottu tietolähteeseen tietoyhteydellä. Et voi suodattaa tietoja, jotka on kirjoitettu manuaalisesti ohjausobjektiin Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa.

Suodattimen määrittäminen luetteloruutuun, avattavaan luetteloruutuun tai yhdistelmäruutuun

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ohjausobjektia, jota haluat muuttaa, ja valitse pikavalikosta Ohjausobjektin ominaisuudet.

 2. Valitse Tiedot-välilehti.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat käyttää tietolähteen arvoja, valitse Etsi arvoja lomakkeen tietolähteestä.

  • Voit käyttää tietoyhteyden kautta saatavia arvoja valitsemalla Etsi arvoja ulkoisesta tietoyhteydestä ja valitse sitten Tietolähde-luettelosta haluamasi tietoyhteys.

 4. Napsauta Merkinnät-ruudun vieressä olevaa Valitse XPath -painiketta Tietolähde-painike .

 5. Valitse Kentän tai ryhmän valitseminen -valintaikkunassa kenttä tai ryhmä, jonka kentät sisältävät ohjausobjektin arvot, ja valitse sitten Suodata tiedot.

 6. Valitse Tietojen suodatus -valintaikkunasta Lisää.

  Huomautus: Jos haluat lisätä ehdon aiemmin luotuun suodattimeen, napsauta haluamaasi suodatinta ja valitse sitten Muokkaa.

 7. Valitse Suodatinehtojen määrittäminen -valintaikkunassa sen kentän nimi, jonka tiedot haluat suodattaa.

 8. Valitse toisessa ruudussa käytettävä suodatinlaji.

 9. Valitse kolmannessa ruudussa ehtolaji, jota haluat käyttää suodatuksessa, ja kirjoita sitten ehto.

 10. Voit määrittää suodattimeen vähintään kaksi ehtoa valitsemalla Ja ja toimimalla seuraavasti:

  • Voit käyttää aiemmin luotua ehtoa ja uutta ehtoa suodattimessa valitsemalla ja ja lisäämällä sitten uuden ehdon.

  • Voit käyttää joko aiemmin luotua ehtoa tai uutta ehtoa suodattimessa valitsemalla tai ja lisäämällä sitten uuden ehdon.

 11. Sulje valintaikkunat valitsemalla OK.

 12. Testaa muutokset valitsemalla vakiotyökaluriviltä Esikatselu tai painamalla CTRL+VAIHTO+B-näppäinyhdistelmää. Lomakemalli avautuu uuteen ikkunaan.

 13. Valitse esikatseluikkunassa suodatinohjausobjektille eri arvoja ja tarkista, että se toimii oikein.

  Suodatin ei toimi oikein

  Jos suodattimen sisältävän ohjausobjektin arvot ovat virheellisiä joko niiden liian suuren tai liian pienen määrän takia, kokeile seuraavia toimia:

  • Jos käytät suodattimessa useita ehtoja, poista yhtä lukuun ottamatta kaikki ehdot ja tarkista, että kyseinen yksi ehto palauttaa oikeat arvot. Jos ensimmäinen ehto palauttaa oikeat arvot, lisätä toinen ehto ja testaa se.

  • Suodattimet käsittelevät isoja ja pieniä kirjaimia eri merkkeinä. Jos haluat näyttää tietoja, joiden alussa on iso tai pieni kirjain, luo ison kirjaimen ehdon sisältävä suodatin, valitse Määritä suodatinehto -valintaikkunassa tai ja luo sitten pienen kirjaimen ehto.

  • Jos suodatetut arvot ovat täsmälleen päinvastaisia kuin haluamasi arvot, kuten kaikkien toimittajien tuotteet yhden toimittajan tuotteiden sijaan, muuta suodattimen tyyppiä ehdossa. Jos ehto esimerkiksi käyttää suodatinta on yhtä suuri kuin ja näkyviin tulee liikaa tuotteita, yritä käyttää suodatintyyppiä on eri suuri kuin.

Sivun alkuun

Suodattimen määrittäminen toistuvaa osaa tai toistuvaa taulukkoa varten

Jos haluat määrittää suodattimen toistuvaan osaan tai toistuvaan taulukkoon, lomakemallissa on oltava seuraavat ehdot täyttävä osa tai taulukko:

 • Toistuva osa tai taulukko on sidottu toistuvaan kenttään tai ryhmään.

 • Toistuva osa tai taulukko sisältää vähintään yhden ohjausobjektin, joka on sidottu tietoyhteyden sisältävään kenttään.

Voit esimerkiksi käyttää toistuvassa osassa muokkausruutua, jossa kentän tiedot esitetään.

Suodattimen määrittäminen toistuvaa osaa tai toistuvaa taulukkoa varten

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Toistuva taulukko- tai Toistuva osa -selitettä, joka näkyy lomakemallissa taulukon tai osan alapuolella ja valitse sitten pikavalikosta Ohjausobjektin ominaisuudet.

 2. Valitse Näytä-välilehti.

 3. Valitse Suodata tiedot.

 4. Valitse Tietojen suodatus -valintaikkunasta Lisää.

  Huomautus: Voit lisätä ehdon aiemmin luotuun suodattimeen napsauttamalla haluamaasi suodatinta ja valitsemalla sitten Muokkaa.

 5. Valitse Suodatinehtojen määrittäminen -valintaikkunassa sen kentän nimi, jonka tiedot haluat suodattaa.

 6. Valitse toisessa ruudussa käytettävä suodatinlaji.

 7. Valitse kolmannessa ruudussa ehtolaji, jota haluat käyttää suodatuksessa, ja kirjoita sitten ehto.

 8. Voit määrittää suodattimeen vähintään kaksi ehtoa valitsemalla Ja ja toimimalla seuraavasti:

  • Voit käyttää aiemmin luotua ehtoa ja uutta ehtoa suodattimessa valitsemalla ja ja lisäämällä sitten uuden ehdon.

  • Voit käyttää joko aiemmin luotua ehtoa tai uutta ehtoa suodattimessa valitsemalla tai ja lisäämällä sitten uuden ehdon.

 9. Sulje avoimet valintaikkunat ja palaa Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunaan valitsemalla OK kahdesti.

 10. Jos haluat näyttää käyttäjälle erityisen suodatinkuvakkeen Suodatinkuvake. , joka ilmaisee, että toistuvan osan tai toistuvan taulukon tiedot on suodatettu, valitse Ohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan Näyttö-välilehdessä Ilmaise suodatetut kohteet näyttämällä suodatinkuvake.

 11. Voit testata suodatinta ja varmistaa sen oikean toiminnan valitsemalla vakiotyökalurivilläEsikatselu. Lomakemalli avautuu uuteen ikkunaan.

 12. Valitse esikatseluikkunassa suodatinohjausobjektille eri arvoja ja tarkista, että se toimii oikein.

  Suodatin ei toimi oikein

  Jos suodattimen sisältävän ohjausobjektin arvot ovat virheellisiä joko niiden liian suuren tai liian pienen määrän takia, kokeile seuraavia toimia:

  • Jos käytät suodattimessa useita ehtoja, poista yhtä lukuun ottamatta kaikki ehdot ja tarkista, että kyseinen yksi ehto palauttaa oikeat arvot. Jos ensimmäinen ehto palauttaa oikeat arvot, lisätä toinen ehto ja testaa se.

  • Suodattimet käsittelevät isoja ja pieniä kirjaimia eri merkkeinä. Jos haluat näyttää tietoja, joiden alussa on iso tai pieni kirjain, luo ison kirjaimen ehdon sisältävä suodatin, valitse Määritä suodatinehto -valintaikkunassa tai ja luo sitten pienen kirjaimen ehto.

  • Jos suodatetut arvot ovat täsmälleen päinvastaisia kuin haluamasi arvot, kuten kaikkien toimittajien tuotteet yhden toimittajan tuotteiden sijaan, muuta suodattimen tyyppiä ehdossa. Jos ehto esimerkiksi käyttää suodatinta on yhtä suuri kuin ja näkyviin tulee liikaa tuotteita, yritä käyttää suodatintyyppiä on eri suuri kuin.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×