Ohjattua resurssien korvaamistoimintoa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Käytä ohjattua resurssien korvaamista on Microsoft Office Project henkilöstön automaattisesti yrityksen projekteja varten projektit, osaamisalueet resurssit yrityksen resurssivarannossa ja käytettävyys tehtävät tarvittavat taidot mukaan Näiden resurssien. Ohjattua resurssien korvaamista toimii yhdessä tunnistettujen RBS (RBS). RBS server- projektin lopetustoimenpiteet järjestäminen ja sitten käytetty kaikki yrityksen resurssit. Lisää RBS-kenttä Tehtävien käyttö-näkymään ja kirjoita sitten jokaiselle tehtävälle, jossa haluat ohjattua resurssien korvaamista saat asianmukainen RBS-koodi. Voit

  • Korvaa yleiset resurssit todellisia resursseja.

  • Korvaa aiemmin luotu resurssien muita resursseja.

  • Etsi koko ja käytettävissä olevien resurssien ja varaaminen tehtäviin.

  • Etsiä resurssit valituista projekteista tai koko yrityksen resurssivarantoon.

Valintaikkunan sijainti

Valitse Työkalut -valikosta Vaihda resurssit. Valitse aloitussivulla Seuraava -painiketta.

Tiedot

Vaihe 1. Valitse projektit

Valitse yrityksen projektit, joita voidaan henkilökunnan osallistuminen käyttämällä ohjattua resurssien korvaamistoimintoa.

Valintaruutu     Määrittää, että tämä projekti on henkilökunnan osallistuminen käyttämällä ohjattua resurssien korvaamistoimintoa.

Projektin nimi     Näyttää kaikki käyttäjän tietokoneeseen avattujen yritysprojektien nimet.

Versio     Määrittää projektin, esimerkiksi julkaistu tai arkistoidut versio nimi. Jos valitset useita projekteja, johtajat samaan aikaan, ne kaikkien on oltava sama versio. Mikä tahansa versio voidaan käyttää uusia tallentamattomia projekteja.

Vaihe 2. Valitse resurssit

Valitse resurssien, jota haluat käyttää valittujen projektien henkilöstön ryhmän.

Valittujen projektien     Määrittää, että projektit resursseista valittuna vaiheessa 1. Valitse projektit ohjatun toiminnon sivulla olisi käytettävä henkilöstön projekteihin. Nämä resurssit on ei varata tehtäviin. Tämä vaihtoehto valitaan oletusarvoisesti.

Alla määritettyä     Ilmaisee, että taulukossa mainittuja resurssien käyttää valittua projektien henkilöstön. Resurssien näkyvät taulukossa, valitse Lisää ja valitsemalla resurssien Luominen resurssivarannon resurssien korvaamista -valintaikkunan, jossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat yritysresurssit.

Lisää    Avaa Luo resurssivarannon resurssien korvaamista -valintaikkunan. Tarvittaessa käyttää suodattimia taidot tai käytettävyys ehdot täyttävien yrityksen resurssien etsimiseen. Valitse vasemmalla olevasta Suodatetut yrityksen resurssit -taulukosta resurssit ja sitten Lisää. Resurssit lisätään oikealla Projektiryhmän resurssit -taulukosta. Kun olet valmis, valitse OK. Projektiryhmän resurssit -taulukossa olevien resurssien lisätään taulukon Ohjattu resurssien valitseminen-sivulla.

Poista     Poistaa valitun resurssin taulukosta. Käytä tätä, kun olet valinnut määritetty alla ja ovat ja tarkka määrittäminen resurssien korvaamista käytettävä resurssien luetteloa.

Salli ehdotettu varauksen sisältötyyppi voidaan varata tehtäviin resursseja     Määrittää, että ohjattua resurssien korvaamista Määritä ehdotettujen resurssien sekä ne, jotka on vahvistettu. Tämän valintaruudun valinta on oletusarvon mukaan poistettu.

Resurssin kiinnittäminen horisontti     Määrittää, että haluat ohjattua resurssien korvaamista aloittamaan resurssien määrittäminen tehtävien alkamispäivämäärän. Tästä on hyötyä, kun haluat ottaa tehtävät, kun ne ovat lähitulevaisuudessa, mutta haluat henkilöstön pidemmälle tulevaisuudessa. Oletusarvon mukaan resurssin kiinnittäminen horisontti on määritetty nykyisen päivämäärän.

Vaihe 3. Toisiinsa liittyvien projektien valitseminen

Tarkista kaikki liittyvien projektien ja määritä, sisällytetäänkö näiden projektien parhaillaan henkilökunnan osallistuminen ohjatussa projekteihin. Liittyvien projektien ovat niitä, jotka on joko projektien väliset linkit, jakaa yritysresurssit valittujen projektien tai käyttää vaiheessa 2 valittuja resursseja. Vain projekteja, jotka sisältävät yhteydet muihin projekteihin on lueteltu tämän sivun taulukosta.

Lisää valintaruutu     Määrittää, että projektin johtajat käyttämällä ohjattua resurssien korvaamista projektiluettelon lisättäväksi. Jos valitset tämän sivun projektin valintaruudun valinta, projekti lisätään projekteihin, jotka voivat olla resursseja vaihtamalla. Onko valitset toisiinsa liittyvien projektien vai ei, ohjattu toiminto huomioi aina lasketaan resurssin jäljellä oleva käytettävyys liittyvien projektien varaukset.

Nimi     Näyttää liittyvän projektin nimen.

Suhde     Määrittää valitun projektin ja siihen liittyvän projektin, esimerkiksi jaettuja resursseja ja linkitettyä tehtävää välisen suhteen.

Projektin     Näkyy siihen liittyvän projektin nimi, onko se jaetaan resurssivarannon vai onko se käyttää vaiheessa 2 valitun resursseista.

Vaihe 4. Valitse ajoitusasetukset

Määritä prioriteetti hankkeen eri voidaan henkilökunnan osallistuminen ja ilmaista, mitkä resurssien tulisi käyttää henkilöstön valitsemiseen.

Nimi     Näyttää valitun projektin johtajat ohjatun toiminnon nimi.

Priority (Prioriteetti)     Määrittää, jolla projektit johtajat suhteellinen tärkeys. Kaikissa projekteissa on oletusarvoisesti prioriteetti on 500, mikä on Normaali prioriteetti asteikolla 0 – 1000. Projektien suuremmat numerot on suurempi prioriteetti henkilökunta ja määrittää järjestyksen, jossa projektien johtajat.

Asetukset     Määrittää valitun projektin henkilöstön käytetään resursseja. Vaihtoehdot ovat itse projektin resurssit tai vaiheessa 2 valitun resurssivarannon resursseja.

Tasaa resurssit ehdotetun varauksen sisältötyyppi     Ilmaisee, että ehdotettu resurssi voidaan tasata yhdessä vahvistettu resurssit. Se on hyvä tason projektin, kun resurssien korvaamisessa prosessi on valmis. Tämän valintaruudun valinta on oletusarvon mukaan poistettu.

Vaihe 5. Korvaa resurssit

Tarkista tähän mennessä tekemäsi valinnat yhteenveto. Jos haluat muuttaa mitään asetuksia, valitse Edellinen -painiketta voit siirtyä haluamallesi sivulle.

Yhteenveto-määritys     Näyttää projektit, henkilökunnan osallistuminen voi, valitut resurssiasetukset, käytössä resurssivarannon ja päivämäärän, joka ilmaisee resurssin kiinnittäminen horisontti nimet.

Suorita     Suorittaa ohjattua resurssien korvaamista voit etsiä valitun resurssivarannon resursseja resurssien ja varausten valituissa projekteissa. Kun prosessi on valmis, valitse Seuraava.

Vaihe 6. Tulosten tarkastelu

Tarkista tulokset ja resurssien korvaamisessa prosessi. Tällä sivulla näkyvät tehtävät ja resurssit, joiden perusteella osaamisalue-profiileista varaukset löydetty. Muuta todella eivät ole vielä; muutettu Nämä ovat ehdotettu tulokset. Voit myös lajitella, suodattaa ja ryhmitellä näkymän muutokset.

Tehtävä     Näyttää tehtävä, jonka resurssin löytyy.

Osaamisalueiden profiili     Näyttää luettelon osaamisalueet, RBS- tai enterprise-resurssin jäsennyskoodi määritysten mukaisesti. Nämä ovat taidot varausten Tehtävien käyttö-näkymässä tai varattujen yleisten resurssien käytön aikana määrität ja käytetään ohjattua resurssien korvaamista resurssien etsimiseen.

Varattu resurssi     Näyttää resurssin ohjatun toiminnon nimi on löytänyt tehtävään.

Pyydetty resurssi     Näyttää resurssin, joka on alun perin määritetty Varaa resurssit -valintaikkunassa tehtävän nimi.

Pyyntö/vaade     Määrittää, onko resurssi pyydetty tai Vaadittu Varaa resurssit -valintaikkunassa.

Vaihe 7: ssä. Valitse päivitysasetukset

Määrittää, haluatko päivittää projektit ohjatun toiminnon tulosten perusteella. Avulla voit myös tallentaa tiedostoon myöhemmin ohjatun määritys ja korvaaminen tulokset. Projektien eivät päivity, ennen kuin otat tulokset tältä sivulta.

Päivitä projektit ohjatun toiminnon tuloksella     Määrittää, että ohjatun toiminnon tulosten pitäisi päivittää projektin. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Ohjatun toiminnon tulosten tallentaminen     Määrittää, että ohjatun toiminnon tulosten pitäisi olla tallennetaan tiedostoon taulukkoraporttina sijaan käytetty valituissa projekteissa. Nämä tulokset tallennetaan HTML-tiedostona ja projekteissa, horisontti, ajoitusasetukset ja ohjattu valituissa kiinnittäminen resurssien valittuna, resurssi. Tämän valintaruudun valinta on oletusarvon mukaan poistettu.

Jos Päivitä projektit ohjatun toiminnon tuloksella ja Tallenna ohjatun toiminnon tulokset -valintaruudut ovat valitsematta, ohjatun toiminnon tulokset hylätään. Voit myös valita molemmat valintaruudut.

Kansio     Määrittää kansion, johon ohjatun toiminnon tallennetut tulokset sisältävä tiedosto tallennetaan. Tämä valintaruutu on käytettävissä vain, kun ohjatun toiminnon tulosten tallentaminen -valintaruutu on valittuna.

Selaaminen     Avaa Selaa -valintaikkunassa, jonka avulla voit Etsi kansio, johon haluat tallentaa ohjatun toiminnon tulosten sisältävää tiedostoa. Kun olet löytänyt haluamasi kansio, valitse se ja valitse sitten OK. Valintaikkuna sulkeutuu, ja kansion polku tulee näkyviin kansio -ruutuun. Tämä painike on käytettävissä vain, kun ohjatun toiminnon tulosten tallentaminen -valintaruutu on valittuna.

Vaihe 8: ssa. Valmis

Tarkista suositukset tällä sivulla. Kun valitset Valmis, projektien päivitetään ohjatun toiminnon tulosten tai tiedot tallennetaan tiedostoon.

Päivitä projektisi ja ohjatun toiminnon tulos     Ottaa valittujen projektien ohjatun toiminnon resurssivaihdot tai tallentaa tulokset HTML-tiedoston valitsemaasi kansioon.

Tilanneilmaisin     Näyttää päivityksen nykyisen tilan. Kun olet valmis, näyttöön tulee sanoma, joka ilmaisee, että ohjattu toiminto on valmis.

Seis     Peruuttaa projektin päivityksen.

Loppu     Resurssien korvaamisessa sulkeutumaan ja sulkee ohjatun toiminnon. Voit nyt tarkastella tehtävän muutosten vaikutukset.

Huomautukset: 

  • Kun viimeistely ja sulkeminen ohjatun toiminnon, tarkista varaukset Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymän. Voit myös tarkastella vaihdettujen resurssien Resurssitaulukko-näkymän tiedot. Jos olet tehnyt haluamasi muutokset, jotta ne pysyvät tallentamalla projektit. Jos haluat hylätä muutokset, sulje projektit tallentamatta. Voit myös tallentaa projektit erillisessä Tallenna nimellä -komennon avulla.

  • Kun viimeistely ja sulkeminen ohjatun toiminnon, harkitse projektien tasaaminen . Tämän avulla näet, miten ohjatun toiminnon resurssivaraukset ovat vaikuttaneet resurssin varaus ja projektin päättymispäivämääriin.

  • Ennen kuin suoritat ohjattua resurssien korvaamista-palvelimen järjestelmänvalvoja on määrittäminen yrityksen resurssivarannossa ja luoda RBS tai samanlaisia ammatilliset osaamisalueet koodi värimallin. Palvelimen järjestelmänvalvoja on myös käyttää RBS-koodi yritysresurssien.

  • Voit tarkastella projektin resursseihin käytetty RBS. Resurssitaulukko-näkymän-tai Resurssien käyttö-näkymässä Lisää RBS-kenttä. Osoita sarakeotsikkoa ja valitse Lisää -valikon sarake. RBS-kenttä server ‑järjestelmänvalvojan nimeä ja valitse sitten OK. Käytä kunkin tehtävän haluat ohjattua resurssien korvaamista henkilöstölle asianmukainen RBS-koodi.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×