Ohjattu resurssien vaihtamistoiminto

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Käytä ohjattua resurssien korvaamista on Microsoft Office Project henkilöstön automaattisesti yrityksen projekteja varten projektit, osaamisalueet resurssit yrityksen resurssivarannossa ja käytettävyys tehtävät tarvittavat taidot mukaan Näiden resurssien. Ohjattua resurssien korvaamista toimii yhdessä tunnistettujen RBS (RBS). RBS server- projektin lopetustoimenpiteet järjestäminen ja sitten käytetty kaikki yrityksen resurssit. Lisää RBS-kenttä Tehtävien käyttö-näkymään ja kirjoita sitten jokaiselle tehtävälle, jossa haluat ohjattua resurssien korvaamista saat asianmukainen RBS-koodi. Voit:

  • vaihtaa yleiset resurssit todellisiin resursseihin

  • vaihtaa aiemmin luodut resurssit muihin resursseihin

  • etsiä sopivat ja käytettävissä olevat resurssit ja varata ne sitten tehtäviin

  • Etsiä resurssit valituista projekteista tai koko yrityksen resurssivarantoon.

Valintaikkunan sijainti

Valitse Työkalut-valikosta Korvaa resurssit. Napsauta aloitussivulla Seuraava-painiketta.

Tiedot

Vaihe 1. Valitse projektit

Valitse yritysprojektit, joiden henkilöstö valitaan ohjatulla resurssien vaihtamistoiminnolla.

Valintaruutu     Määrittää, että tämän projektin henkilöstö valitaan ohjatulla resurssien vaihtamistoiminnolla.

Projektin nimi     Ilmaisee kaikkien käyttäjän tietokoneeseen avattujen yritysprojektien nimet.

Versio     Määrittää projektin versio nimen, kuten Julkaistu tai Arkistoitu. Jos valitset samaan aikaan useita projekteja, joille valitaan henkilöstö, niiden kaikkien version on oltava sama. Uusia tallentamattomia projekteja voi käyttää millä tahansa versiolla.

Vaihe 2. Valitse resurssit

Valitse resurssiryhmä, josta haluat valita valittujen projektien henkilöstön.

Valituissa projekteissa     Määrittää, että ohjatun toiminnon sivulla Vaihe 1. Projektien valitseminen valittuja resursseja tulee käyttää kyseisten projektien henkilöstön valitsemiseen. Näitä resursseja ei tarvitse varata tehtäviin. Tämä vaihtoehto valitaan oletusarvoisesti.

Määritetty alla     Ilmaisee, että taulukossa olevia resursseja tulee käyttää valittujen projektien henkilöstön valitsemiseen. Voit lisätä resursseja taulukkoon valitsemalla Lisää-vaihtoehdon ja valitsemalla sitten resurssit Resurssien korvaamisvarannon muodostaminen -valintaikkunasta, jossa voi näyttää kaikki käytettävissä olevat yritysresurssit.

Lisää    Avaa Resurssien korvaamisvarannon muodostaminen -valintaikkunan. Voit tarvittaessa käyttää suodattimia taito- tai käytettävyysehtoja vastaavien yritysresurssien etsimiseen. Valitse resurssit vasemmalla olevasta Suodatetut yrityksen resurssit -taulukosta ja valitse Lisää. Resurssit lisätään oikealla olevaan Projektiryhmän resurssit -taulukkoon. Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta. Projektiryhmän resurssit -taulukossa olevat resurssit lisätään Ohjattu resurssien valitseminen -sivulle.

Poista     Poistaa valitun resurssin taulukosta. Käytä tätä, kun olet valinnut Määritetty alla -asetuksen ja muodostat sekä hienosäädät resurssien vaihtamiseen käytettävää resurssiluetteloa.

Salli ehdotettu varauksen tyyppiä voidaan varata tehtäviin resursseja     Määrittää, että ohjattua resurssien korvaamista Määritä ehdotettujen resurssien sekä ne, jotka on vahvistettu. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu ole valittu.

Resurssin kiinnittäminen horisontti     Määrittää, että haluat ohjattua resurssien korvaamista aloittamaan resurssien määrittäminen tehtävien alkamispäivämäärän. Tästä on hyötyä, kun haluat ottaa tehtävät, kun ne ovat lähitulevaisuudessa, mutta haluat henkilöstön pidemmälle tulevaisuudessa. Oletusarvon mukaan resurssin kiinnittäminen horisontti on määritetty nykyisen päivämäärän.

Vaihe 3. Toisiinsa liittyvien projektien valitseminen

Voit tarkistaa kaikki toisiinsa liittyvät projektit ja määrittää, tuleeko nämä projektit lisätä projekteihin, joiden henkilöstö valitaan ohjatulla toiminnolla. Toisiinsa liittyvät projektit ovat sellaisia, joissa on joko projektienvälisiä linkkejä, jotka jakavat yritysresurssit valittujen projektien kanssa tai jotka käyttävät jotakin vaiheessa 2 valittua resurssia. Vain muihin projekteihin suhteessa olevat projektit on lisätty tällä sivulla olevaan taulukkoon.

Sisällytä valintaruutu     Määrittää, että liittyvä projekti lisätään projekteihin, joiden henkilöstö valitaan ohjatulla resurssien vaihtamistoiminnolla. Jos valitset tällä sivulla olevan projektin valintaruudun, kyseinen projekti lisätään projekteihin, joiden henkilöstön voi valita uudelleen resursseja vaihtamalla. Ohjattu toiminto huomioi aina toisiinsa liittyvien projektien varaukset resurssin jäljellä olevaa käytettävyyttä laskettaessa riippumatta siitä, valitsetko toisiinsa liittyviä projekteja.

Nimi     Ilmaisee liittyvän projektin nimen.

Suhde     Määrittää valitun projektin ja siihen liittyvän projektin suhteen luonteen. Projekteilla voi olla esimerkiksi jaettuja resursseja tai linkitettyjä tehtäviä.

Liittyvä projekti     Ilmaisee liittyvän projektin nimen ja sen, jakaako projekti resurssivarannon tai käyttääkö se vaiheessa 2 valittuja resursseja.

Vaihe 4. Valitse ajoitusasetukset

Määritä prioriteetti kullekin projektille, jonka henkilöstö valitaan, ja ilmaise, mitä resurssiryhmää tulisi käyttää henkilöstön valitsemiseen.

Nimi     Ilmaisee sen valitun projektin nimen, jonka henkilöstö valitaan ohjatulla toiminnolla.

Prioriteetti     Määrittää suhteellisen prioriteetin, jonka mukaan projektien henkilöstö tulee valita. Oletusarvon mukaan kaikkien projektien prioriteetti on 500, mikä on keskiarvoinen prioriteetti asteikolla 0 - 1 000. Jos projektin arvo on suuri, sen henkilöstön valitsemisprioriteetti on suuri. Arvot määrittävät, missä järjestyksessä projektien henkilöstö valitaan.

Asetukset     Määrittää, mitä resursseja tulee käyttää valitun projektin henkilöstön valitsemiseen. Vaihtoehtoja ovat itse projektin resurssit tai vaiheessa 2 valitun resurssivarannon resurssit.

Tasaa resurssit ehdotetun varauksen sisältötyyppi     Ilmaisee, että ehdotettu resurssi voidaan tasata yhdessä vahvistettu resurssit. Se on hyvä tason projektin, kun resurssien korvaamisessa prosessi on valmis. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu ole valittu.

Vaihe 5. Korvaa resurssit

Tarkista tähän mennessä tekemäsi valinnat. Jos haluat muuttaa jotakin asetusta, palaa haluamallesi sivulle napsauttamalla Takaisin-painiketta.

Kokoonpanon yhteenveto     Ilmaisee niiden projektien nimet, joille henkilöstö valitaan, valitut resurssiasetukset, käytettävän resurssivarannon ja resurssien lukitsemishorisontin ilmaisevan päivämäärän.

Suorita     Suorittaa ohjatun resurssien vaihtamistoiminnon ja etsii valittujen projektien resursseja ja varauksia valitusta varannosta. Kun toimenpide on valmis, valitse Seuraava.

Vaihe 6. Tulosten tarkastelu

Voit tarkistaa resurssien vaihtamisprosessin tulokset. Tällä sivulla näkyvät varaukset ja resurssit, jotka on löydetty kyseisille varauksille taitoprofiilien perusteella. Varauksia ei ole vielä muutettu, vaan nämä ovat ehdotettuja tuloksia. Voit myös lajitella, suodattaa ja ryhmitellä muutokset näkymään.

Tehtävä     Ilmaisee tehtävän, jolle resurssi on löydetty.

Osaamisalueiden profiili     Näyttää luettelon osaamisalueet, RBS- tai enterprise-resurssin jäsennyskoodi määritysten mukaisesti. Nämä ovat taidot varausten Tehtävien käyttö-näkymässä tai varattujen yleisten resurssien käytön aikana määrität ja käytetään ohjattua resurssien korvaamista resurssien etsimiseen.

Varattu resurssi     Tuo näkyviin sen resurssin nimen, jonka ohjattu toiminto on löytänyt tehtävään.

Pyydetty resurssi     Tuo näkyvin sen resurssin nimen, joka on varattu alun perin tehtävään Varaa resurssit -valintaikkunassa.

Pyyntö/Vaatimus     Määrittää, onko resurssia pyydetty tai vaadittu Varaa resurssit -valintaikkunassa.

Vaihe 7: ssä. Valitse päivitysasetukset

Määritä, haluatko päivittää projektit ohjatun toiminnon tulosten perusteella. Voit myös tallentaa ohjatun toiminnon määritykset ja vaihtotulokset tiedostoon myöhempää käyttöä varten. Projekteja ei päivitetä, ennen kuin otat tämän sivun tulokset käyttöön.

Päivitä projektit ohjatun toiminnon tuloksella     Määrittää, että ohjatun toiminnon tulos päivittää projektin. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Tallenna ohjatun toiminnon tulokset     Määrittää, että ohjatun toiminnon tulokset tulee tallentaa tiedostoon raporttina. Niitä ei oteta käyttöön valituissa projekteissa. Nämä tulokset tallennetaan HTML-tiedostona, joka sisältää projektit, valitut resurssit, resurssien lukitsemishorisontin, ajoitusasetukset ja ohjatun toiminnon löytämät resurssit. Oletusarvon mukaan tätä valintaruutua ei ole valittu.

Jos sekä Päivitä projektit ohjatun toiminnon tuloksella- että Tallenna ohjatun toiminnon tulokset -valintaruutu ovat valitsematta, ohjatun toiminnon tulokset hylätään. Voit myös valita molemmat valintaruudut.

Kansio     Määrittää kansion, johon ohjatun toiminnon tallennetut tulokset sisältävä tiedosto tallennetaan. Tämä ruutu on käytettävissä vain, kun Tallenna ohjatun toiminnon tulokset -valintaruutu on valittuna.

Selaa     Avaa Selaa-valintaikkunan. Tässä ikkunassa voit etsiä kansion, johon ohjatun toiminnon tulokset sisältävä tiedosto tallennetaan. Kun löydät haluamasi kansion, valitse se ja napsauta sitten OK-painiketta. Valintaikkuna suljetaan, ja kansion polku tulee näkyviin Kansio-ruutuun. Tämä painike on käytettävissä vain, kun Tallenna ohjatun toiminnon tulokset -valintaruutu on valittuna.

Vaihe 8: ssa. Valmis

Tarkista tällä sivulla olevat suositukset. Kun valitset Valmis-vaihtoehdon, projektit päivitetään ohjatun toiminnon tuloksilla tai tiedot tallennetaan tiedostoon.

Päivitä projektit ohjatun toiminnon tuloksilla     Ottaa ohjatun toiminnon löytämät resurssivaihdot käyttöön valituissa projekteissa tai tallentaa tulokset HTML-tiedostoon valitsemaasi kansioon.

Edistymispalkki     Ilmaisee päivityksen tilan. Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa ohjatun toiminnon päättymisestä.

Lopeta     Peruuttaa projektin päivityksen.

Valmis     Viimeistelee resurssien vaihtoprosessin ja sulkee ohjatun toiminnon. Voit nyt tarkistaa varausmuutosten tulokset.

Huomautus: 

  • Kun viimeistely ja sulkeminen ohjatun toiminnon, tarkista varaukset Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymän. Voit myös tarkastella vaihdettujen resurssien Resurssitaulukko-näkymän tiedot. Jos olet tehnyt haluamasi muutokset, jotta ne pysyvät tallentamalla projektit. Jos haluat hylätä muutokset, sulje projektit tallentamatta. Voit myös tallentaa projektit erillisessä Tallenna nimellä -komennon avulla.

  • Kun olet lopettanut ohjatun toiminnon käytön ja sulkenut sen, harkitse projektien tasaaminen. Tämä auttaa havaitsemaan, miten ohjatun toiminnon resurssivaraukset ovat vaikuttaneet resurssin varaus ja projektin päättymispäivämääriin.

  • Palvelimen järjestelmänvalvojan on määritettävä yrityksen resurssivaranto ja luotava RBS tai jokin vastaava työtaitoja kuvaava koodiskeema ennen ohjatun resurssien vaihtamistoiminnon suorittamista. Palvelimen järjestelmänvalvojan on myös otettava RBS-koodi käyttöön yritysresursseissa.

  • Voit tarkistaa projektin resursseissa käytettävän RBS-koodin. Lisää RBS-kenttä resurssitaulukkonäkymään tai Resurssien käyttö -näkymään. Napsauta sarakeotsikkoa ja valitse sitten Lisää-valikosta Sarake. Napsauta palvelimen järjestelmänvalvojan luoman RBS-kentän nimeä ja valitse sitten OK. Ota asianmukainen RBS-koodi käyttöön kullekin varaukselle, jonka haluat valita henkilöstöön ohjatulla resurssien vaihtamistoiminnolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×