Offline-kuutiotiedostojen käyttäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

offline-kuutiotiedosto (.cub) tallentaa tietoja OLAP-kuution muodossa. Nämä tiedot saattavat edustaa osaa OLAP-palvelimen OLAP-tietokannasta tai ne on saatettu luoda erillään OLAP-tietokannoista. Offline-kuutiotiedoston avulla voit jatkaa Pivot-taulukko- ja Pivot-kaavioraporttien käsittelemistä, kun palvelin ei ole käytettävissä tai kun et ole yhteydessä verkkoon.

Tietoturvahuomautus: Varmista, ettet käyttämällä tai jakaminen offline-kuutiotiedosto, joka sisältää arkaluonteisia tai yksityisiä tietoja. Sen sijaan, että kuutiotiedoston harkitse säilyttämällä tietoja työkirja niin, että sisältöoikeuksien hallinnan avulla voit hallita tietoihin. Lisätietoja on artikkelissa Officen sisältöoikeuksien hallinta.

Käsiteltäessä, joka perustuu OLAP-palvelimen lähdetietoihin pivot-taulukon tai pivot-kaavioraportin voit kopioida lähdetiedot erillisessä kuutiotiedostoon tietokoneeseen ohjatun Offline-datakuution. Luo nämä offline-tiedostoja, sinulla on oltava OLAP-tietopalvelu, joka tukee tätä ominaisuutta, kuten MSOLAP-Microsoft SQL Server Analysis Services-tietokoneessasi.

Huomautus: Luominen ja Microsoft SQL Server Analysis Services-tiedostoja offline-kuution käyttö peritään termi ja Microsoft SQL Server-asennuksen käyttöoikeudet. Lisätietoja on tarvittavat käyttöoikeudet tiedot SQL Server-version.

Offline-kuutio ohjatun toiminnon avulla

Voit luoda offline-kuutiotiedoston valitsemalla tietojen alijoukon OLAP-tietokannasta ohjatun offline-kuution luomisen avulla ja tallentamalla sitten kyseisen alijoukon. Raporttisi ei tarvitse sisältää jokaista tiedostoon sisällytettävää kenttää, ja voit valita mitkä tahansa ulottuvuudet ja tietokentät, jotka ovat käytettävissä OLAP-tietokannassa. Jotta tiedoston koko pysyy mahdollisimman pienenä, voit sisällyttää vain tiedot, jotka haluat pystyä näyttämään raportissa. Voit jättää pois kokonaisia ulottuvuuksia ja useimpien ulottuvuustyyppien kohdalla myös jättää pois alemman tason tietoja sekä ylimmän tason osia, joita sinun ei tarvitse näyttää. Sisällyttämiesi osien tietokannassa käytettävissä olevat ominaisuuskentät tallennetaan myös offline-tiedostoosi.

Vie tiedot offline-tilassa ja tuo tiedot takaisin online-tilaan

Voit tehdä tämän luomalla ensin pivot-taulukon tai pivot-kaavioraportin, joka perustuu palvelintietokantaan, ja luomalla sitten offline-kuutiotiedoston kyseisestä raportista. Sen jälkeen voit vaihtaa raportin palvelintietokannan ja offline-tiedoston välillä aina kun haluat, esimerkiksi käyttäessäsi kannettavaa tietokonetta ja ottaessasi työt mukaan kotiin tai matkalle ja liittäessäsi tietokoneen myöhemmin verkkoon.

Seuraavassa on perusohjeet tietojen viemiseen offline-tilaan ja tuomiseen takaisin online-tilaan.

 1. Luo tai avaa niihin OLAP-tietoihin perustuva Pivot-taulukko tai Pivot-kaavioraportti, joita haluat käyttää offline-tilassa.

 2. Luo offline-kuutiotiedosto tietokoneessasi. Lisätietoja on osassa Offline-kuutiotiedoston luominen OLAP-palvelintietokannasta.

 3. Katkaise yhteys verkkoon ja käsittele sitten offline-kuutiotiedostoa.

 4. Muodosta yhteys verkkoon uudelleen ja yhdistä offline-kuutiotiedosto uudelleen. Lisätietoja on osassa Offline-kuutiotiedoston yhdistäminen uudelleen OLAP-palvelintietokantaan.

 5. Päivitä offline-kuutiotiedosto käyttäen uusia tietoja ja luo sitten offline-kuutiotiedosto uudelleen. Lisätietoja on osassa Offline-kuutiotiedoston päivittäminen ja luominen uudelleen.

 6. Toista nämä toimet vaiheesta 3 alkaen.

Huomautus: Jos OLAP-tietokanta on suuri ja haluat käyttää datakuutiotiedoston avulla suurta tietojen alijoukkoa, on levytilaa kuitenkin oltava käytettävissä runsaasti. Myös tiedoston tallentaminen saattaa olla hidasta. Voit tehostaa suorituskykyä luomalla offline-kuutiotiedoston MDX-komentosarjan avulla.

 1. Valitse Pivot-taulukkoraportti, josta haluat luoda offline-kuutiotiedoston, tai Pivot-kaavioraporttia varten liittyvä pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse Analysoi -välilehden laskutoimitukset -ryhmässä OLAP-työkalut ja valitse sitten Offline-OLAP.

  Näyttöön tulee Offline-OLAP-asetukset -valintaikkuna.

  Huomautus: Jos OLAP-palvelu ei tue offline-kuutiotiedostoja, Offline-OLAP-komento ei ole käytettävissä. Kysy lisätietoja OLAP-palvelun toimittajalta.

 3. Valitse Luo offline-datatiedosto tai, jos raporttiin tarvittava offline-datakuutiotiedosto on luotu jo aiemmin, valitse Muokkaa offline-datatiedostoa.

  Ohjattu offline-kuution luominen tulee näyttöön.

 4. Valitse ohjatun luomisen vaiheessa 1 Seuraava.

 5. Valitse ohjatun toiminnon vaiheessa 2 palvelinkuutiosta jokainen dimensio, jonka haluat sisällyttää offline-kuutiotiedostoon. Napsauta kunkin tällaisen ulottuvuuden vieressä olevaa Plusruutu -ruutua ja valitse tasot, jotka haluat sisällyttää.

  Huomautukset: 

  • Ulottuvuuden tasoja ei voi jättää pois valittujen tasojen välistä.

  • Jotta kuution koko pysyisi pienenä, jätä pois sellaiset alemmat tasot, joita et tarvitse raportissa.

  • Varmista, että olet valinnut ulottuvuudet, joissa on ryhmiteltyjä osia, jotta Microsoft Office Excel voi säilyttää nämä ryhmittelyt, kun käytät vuorotellen palvelintietokantaa ja offline-tiedostoa.

  • Jos ulottuvuuden vieressä ei ole Plusruutu -ruutua, sen tasoja ei voi jättää pois. Kaikki tällaisen ulottuvuuden tasot on joko valittava tai jätettävä pois.

 6. Napsauta ohjatun toiminnon vaiheessa 3 Mitat-kohdan vieressä olevaa Plusruutu -ruutua ja valitse kentät, joita haluat käyttää raportissa tietokenttinä. Valitse vähintään yksi mitta, muussa tapauksessa mittaan liittyvä ulottuvuus ei sisällä tietoja. Napsauta kunkin Mitat-kohdassa näkyvän ulottuvuuden vieressä olevaa Plusruutu -ruutua ja valitse sitten ne ylimmän tason osat, jotka haluat sisällyttää kuutiotiedostoon.

  • Jotta kuutio ei olisi tarpeettoman suuri ja sen tallentamiseen kuluva aika olisi lyhyt, valitse ainoastaan ne osat, jotka täytyy näyttää raportissa. Kaikki osiin liittyvät ominaisuuskentät sisältyvät automaattisesti kuutioon.

  • Jos kuutiosta puuttuu sisällytettäviä osia, et välttämättä ole edellisessä vaiheessa sisällyttänyt niitä sisältävää ulottuvuutta. Valitse ohjatussa toiminnossa Edellinen ja valitse puuttuva ulottuvuus ohjatun toiminnon vaiheessa 2. Palaa sitten vaiheeseen 3.

   Huomautus: Ainoat ohjatussa OLAP-kuution luomisessa tietokentille käytettävissä olevat yhteenvetofunktiot ovat Summa, Laske, Min ja Maks.

 7. Ohjatun toiminnon vaiheessa 4 määritä .cub-tiedoston nimi ja tallennuspaikka. Valitse sitten Valmis.

  Voit peruuttaa tiedoston tallentamisen valitsemalla Luo kuutiotiedosto – Edistyminen -valintaikkunassa Pysäytä.

 8. Kun Microsoft Excel on luonut offline-kuutiotiedoston, valitse Offline-OLAP-asetukset -valintaikkunassa OK.

Ongelma: Tietokoneen vapaa levytila loppuu kuution tallentamisen aikana.

OLAP-tietokannat on suunniteltu huolehtimaan hyvin suuren yksityiskohtaisten tietojen määrän hallinnasta, ja tämän vuoksi palvelimen tietokanta saattaa käyttää paljon suuremman määrän levytilaa kuin paikallisella kiintolevyllä on. Jos määrität suuren alijoukon näistä tiedoista offline-kuutiotiedostoosi, kiintolevyn vapaa levytila saattaa loppua. Seuraavat strategiat voivat auttaa pienentämään offline-kuutiotiedoston kokoa.

Vapauta levytilaa tai etsi toinen levy    Poista tarpeettomat tiedostot levyltä ennen kuutiotiedoston tallentamista tai tallenna tiedosto verkkoasemaan.

Sisällytä offline-kuutiotiedostoon vähemmän tietoja    Harkitse, miten voit pienentää tiedostossa olevien tietojen määrää niin, että tiedosto sisältää silti pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraporttiin tarvittavat tiedot. Kokeile seuraavia:

 • Poista ulottuvuuksia    Valitse ohjatun offline-kuution luomisen vaiheessa 2 vain ne ulottuvuudet, jotka näytetään kenttinä pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraportissasi.

 • Poista yksityiskohtien tasoja     Napsauta kunkin valitun ulottuvuuden vieressä olevaa plusmerkkiä Plusruutu ohjatun toiminnon vaiheessa 2 ja poista sitten niiden tasojen valintaruutujen valinnat, jotka ovat alemmat tasot kuin raportissa näytettävät tasot.

 • Poista tietokenttiä    Napsauta ohjatun toiminnon vaiheessa 3 Mitat-kohdan vieressä olevaa Plusruutu -ruutua ja valitse sitten vain ne kentät, joita käytät raportissa tietokenttinä.

 • Poista tieto-osia    Napsauta vaiheessa 3 kunkin ulottuvuuden vieressä olevaa plusmerkkiä Plusruutu ja poista sitten niiden osien valintaruudut, joita raportissa ei tarvitse näyttää.

 1. Valitse Pivot-taulukkoraportti tai Pivot-kaavioraporttiliittyvä pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse Analysoi -välilehden laskutoimitukset -ryhmässä OLAP-työkalut ja valitse sitten Offline-OLAP.

 3. Valitse Online-OLAP ja valitse sitten OK.

 4. Jos näyttöön tulee kehote etsiä tietolähde, valitse Selaa ja etsi sitten OLAP-palvelin verkosta.

offline-kuutiotiedoston päivittäminen ajantasaisilla palvelinkuution tiedoilla voi viedä aikaa ja vaatia paljon levytilaa. Aloita päivittäminen sellaiseen aikaan, kun sinun ei tarvitse heti käyttää muiden tiedostojen tietoja. Varmista, että levytila riittää tiedoston tallentamiseen uudelleen.

 1. Valitse offline-datakuutiotiedostoon perustuva pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse Excel 2016: Valitse tiedot -välilehden Kyselyt ja yhteydet -ryhmässä Päivitä kaikki-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Päivitä.

  Valitse Excel 2013: Valitse tiedot -välilehden yhteydet -ryhmässä Päivitä kaikki-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Päivitä.

Ongelma: Uudet tiedot eivät näy raportissa, kun se päivitetään.

Varmista, että alkuperäinen tietokanta on käytettävissä    offline-kuutiotiedosto ei välttämättä pysty muodostamaan yhteyttä alkuperäiseen palvelintietokantaan ja noutamaan uusia tietoja. Varmista, että alkuperäistä palvelintietokantaa, josta kuutio sai tiedot, ei ole siirretty tai nimetty uudelleen. Varmista myös, että palvelin on käytettävissä ja että siihen voidaan muodostaa yhteys.

Varmista, että uusia tietoja on saatavana    Tarkista tietokannan järjestelmänvalvojalta, onko tietokannan niitä alueita päivitetty, jotka sisältyvät raporttiisi.

Varmista, ettei tietokannan järjestys ole muuttunut    Jos OLAP-palvelinkuutio on muodostettu uudelleen, saatat joutua järjestämään raporttisi uudelleen tai luomaan uuden offline-kuutiotiedoston tai ohjatun OLAP-kuution luomisen kuution, jotta voit käyttää muuttuneita tietoja. Kysy tietokannan järjestelmänvalvojalta tietokantaan tehdyistä muutoksista.

Muuttuneen offline-kuutiotiedoston tallentaminen saattaa kestää kauan, etkä pysty tekemään muita toimintoja Excelissä tietojen tallentamisen aikana. Aloita tämä prosessi sellaiseen aikaan, kun sinun ei tarvitse heti käyttää muita tiedostoja. Varmista myös, että levytila riittää tiedoston tallentamiseen uudelleen.

 1. Varmista, että olet yhteydessä verkkoon ja että pystyt käyttämään alkuperäistä OLAP-palvelintietokantaa, joka antoi tiedot offline-kuutiotiedostoon.

 2. Napsauta offline-kuutiotiedostoon perustuvaa pivot-taulukkoraporttia tai pivot-kaavioraporttiin liittyvää pivot-taulukkoraporttia.

 3. Valitse Analysoi -välilehden laskutoimitukset -ryhmässä OLAP-työkalut ja valitse sitten Offline-OLAP.

 4. Valitse Offline-OLAP ja valitse sitten Muokkaa offline-datatiedostoa.

 5. Valitse eri tiedot tiedostolle ohjatun offline-kuution luomisessa. Määritä viimeisessä vaiheessa sama tiedostonimi ja sijainti kuin muuttamallasi tiedostolla on.

Huomautus: Voit peruuttaa tiedoston tallentamisen valitsemalla Luo kuutiotiedosto – Edistyminen -valintaikkunassa Pysäytä.

Varoitus: Jos poistat raportin offline-kuutiotiedoston, et enää pysty käyttämään raporttia offline-tilassa tai luomaan raportille uutta offline-kuutiotiedostoa.

 1. Sulje kaikki työkirjat, jotka sisältävät offline-kuutiotiedostoa käyttäviä raportteja, tai varmista, että kaikki kyseiset raportit on poistettu.

 2. Etsi Windowsissa offline-kuutiotiedosto (.cub) ja poista se.

Huomautus: Jos OLAP-tietokanta on suuri ja haluat käyttää datakuutiotiedoston avulla suurta tietojen alijoukkoa, on levytilaa kuitenkin oltava käytettävissä runsaasti. Myös tiedoston tallentaminen saattaa olla hidasta. Voit tehostaa suorituskykyä luomalla offline-kuutiotiedoston MDX-komentosarjan avulla.

 1. Valitse Pivot-taulukkoraportti, josta haluat luoda offline-kuutiotiedoston, tai Pivot-kaavioraporttia varten liittyvä pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse Asetukset-välilehden Työkalut-ryhmässä OLAP-työkalut ja valitse sitten Offline-OLAP.

  Outlookin valintanauhan kuva

  Näyttöön tulee Offline-OLAP-asetukset -valintaikkuna.

  Huomautus: Jos OLAP-palvelu ei tue offline-kuutiotiedostoja, Offline-OLAP-komento ei ole käytettävissä. Kysy lisätietoja OLAP-palvelun toimittajalta.

 3. Valitse Luo offline-datatiedosto tai, jos raporttiin tarvittava offline-datakuutiotiedosto on luotu jo aiemmin, valitse Muokkaa offline-datatiedostoa.

  Ohjattu offline-kuution luominen tulee näyttöön.

 4. Valitse ohjatun luomisen vaiheessa 1 Seuraava.

 5. Valitse ohjatun toiminnon vaiheessa 2 palvelinkuutiosta jokainen dimensio, jonka haluat sisällyttää offline-kuutiotiedostoon. Napsauta kunkin tällaisen ulottuvuuden vieressä olevaa Plusruutu -ruutua ja valitse tasot, jotka haluat sisällyttää.

  Huomautukset: 

  • Ulottuvuuden tasoja ei voi jättää pois valittujen tasojen välistä.

  • Jotta kuution koko pysyisi pienenä, jätä pois sellaiset alemmat tasot, joita et tarvitse raportissa.

  • Varmista, että olet valinnut ulottuvuudet, joissa on ryhmiteltyjä osia, jotta Microsoft Office Excel voi säilyttää nämä ryhmittelyt, kun käytät vuorotellen palvelintietokantaa ja offline-tiedostoa.

  • Jos ulottuvuuden vieressä ei ole Plusruutu -ruutua, sen tasoja ei voi jättää pois. Kaikki tällaisen ulottuvuuden tasot on joko valittava tai jätettävä pois.

 6. Napsauta ohjatun toiminnon vaiheessa 3 Mitat-kohdan vieressä olevaa Plusruutu -ruutua ja valitse kentät, joita haluat käyttää raportissa tietokenttinä. Valitse vähintään yksi mitta, muussa tapauksessa mittaan liittyvä ulottuvuus ei sisällä tietoja. Napsauta kunkin Mitat-kohdassa näkyvän ulottuvuuden vieressä olevaa Plusruutu -ruutua ja valitse sitten ne ylimmän tason osat, jotka haluat sisällyttää kuutiotiedostoon.

  • Jotta kuutio ei olisi tarpeettoman suuri ja sen tallentamiseen kuluva aika olisi lyhyt, valitse ainoastaan ne osat, jotka täytyy näyttää raportissa. Kaikki osiin liittyvät ominaisuuskentät sisältyvät automaattisesti kuutioon.

  • Jos kuutiosta puuttuu sisällytettäviä osia, et välttämättä ole edellisessä vaiheessa sisällyttänyt niitä sisältävää ulottuvuutta. Valitse ohjatussa toiminnossa Edellinen ja valitse puuttuva ulottuvuus ohjatun toiminnon vaiheessa 2. Palaa sitten vaiheeseen 3.

   Huomautus: Ainoat ohjatussa OLAP-kuution luomisessa tietokentille käytettävissä olevat yhteenvetofunktiot ovat Summa, Laske, Min ja Maks.

 7. Ohjatun toiminnon vaiheessa 4 määritä .cub-tiedoston nimi ja tallennuspaikka. Valitse sitten Valmis.

  Voit peruuttaa tiedoston tallentamisen valitsemalla Luo kuutiotiedosto – Edistyminen -valintaikkunassa Pysäytä.

 8. Kun Microsoft Excel on luonut offline-kuutiotiedoston, valitse Offline-OLAP-asetukset -valintaikkunassa OK.

Ongelma: Tietokoneen vapaa levytila loppuu kuution tallentamisen aikana.

OLAP-tietokannat on suunniteltu huolehtimaan hyvin suuren yksityiskohtaisten tietojen määrän hallinnasta, ja tämän vuoksi palvelimen tietokanta saattaa käyttää paljon suuremman määrän levytilaa kuin paikallisella kiintolevyllä on. Jos määrität suuren alijoukon näistä tiedoista offline-kuutiotiedostoosi, kiintolevyn vapaa levytila saattaa loppua. Seuraavat strategiat voivat auttaa pienentämään offline-kuutiotiedoston kokoa.

Vapauta levytilaa tai etsi toinen levy    Poista tarpeettomat tiedostot levyltä ennen kuutiotiedoston tallentamista tai tallenna tiedosto verkkoasemaan.

Sisällytä offline-kuutiotiedostoon vähemmän tietoja    Harkitse, miten voit pienentää tiedostossa olevien tietojen määrää niin, että tiedosto sisältää silti pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraporttiin tarvittavat tiedot. Kokeile seuraavia:

 • Poista ulottuvuuksia    Valitse ohjatun offline-kuution luomisen vaiheessa 2 vain ne ulottuvuudet, jotka näytetään kenttinä pivot-taulukko- tai pivot-kaavioraportissasi.

 • Poista yksityiskohtien tasoja     Napsauta kunkin valitun ulottuvuuden vieressä olevaa plusmerkkiä Plusruutu ohjatun toiminnon vaiheessa 2 ja poista sitten niiden tasojen valintaruutujen valinnat, jotka ovat alemmat tasot kuin raportissa näytettävät tasot.

 • Poista tietokenttiä    Napsauta ohjatun toiminnon vaiheessa 3 Mitat-kohdan vieressä olevaa Plusruutu -ruutua ja valitse sitten vain ne kentät, joita käytät raportissa tietokenttinä.

 • Poista tieto-osia    Napsauta vaiheessa 3 kunkin ulottuvuuden vieressä olevaa plusmerkkiä Plusruutu ja poista sitten niiden osien valintaruudut, joita raportissa ei tarvitse näyttää.

 1. Valitse Pivot-taulukkoraportti tai Pivot-kaavioraporttiliittyvä pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse Asetukset-välilehden Työkalut-ryhmässä OLAP-työkalut ja valitse sitten Offline-OLAP.

  Outlookin valintanauhan kuva

 3. Valitse Online-OLAP ja valitse sitten OK.

 4. Jos näyttöön tulee kehote etsiä tietolähde, valitse Selaa ja etsi sitten OLAP-palvelin verkosta.

offline-kuutiotiedoston päivittäminen ajantasaisilla palvelinkuution tiedoilla voi viedä aikaa ja vaatia paljon levytilaa. Aloita päivittäminen sellaiseen aikaan, kun sinun ei tarvitse heti käyttää muiden tiedostojen tietoja. Varmista, että levytila riittää tiedoston tallentamiseen uudelleen.

 1. Valitse offline-datakuutiotiedostoon perustuva pivot-taulukkoraportti.

 2. Valitse tiedot -välilehden yhteydet -ryhmässä Päivitä kaikki-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Päivitä.

  Excelin valintanauhan kuva

Ongelma: Uudet tiedot eivät näy raportissa, kun se päivitetään.

Varmista, että alkuperäinen tietokanta on käytettävissä    offline-kuutiotiedosto ei välttämättä pysty muodostamaan yhteyttä alkuperäiseen palvelintietokantaan ja noutamaan uusia tietoja. Varmista, että alkuperäistä palvelintietokantaa, josta kuutio sai tiedot, ei ole siirretty tai nimetty uudelleen. Varmista myös, että palvelin on käytettävissä ja että siihen voidaan muodostaa yhteys.

Varmista, että uusia tietoja on saatavana    Tarkista tietokannan järjestelmänvalvojalta, onko tietokannan niitä alueita päivitetty, jotka sisältyvät raporttiisi.

Varmista, ettei tietokannan järjestys ole muuttunut    Jos OLAP-palvelinkuutio on muodostettu uudelleen, saatat joutua järjestämään raporttisi uudelleen tai luomaan uuden offline-kuutiotiedoston tai ohjatun OLAP-kuution luomisen kuution, jotta voit käyttää muuttuneita tietoja. Kysy tietokannan järjestelmänvalvojalta tietokantaan tehdyistä muutoksista.

Muuttuneen offline-kuutiotiedoston tallentaminen saattaa kestää kauan, etkä pysty tekemään muita toimintoja Excelissä tietojen tallentamisen aikana. Aloita tämä prosessi sellaiseen aikaan, kun sinun ei tarvitse heti käyttää muita tiedostoja. Varmista myös, että levytila riittää tiedoston tallentamiseen uudelleen.

 1. Varmista, että olet yhteydessä verkkoon ja että pystyt käyttämään alkuperäistä OLAP-palvelintietokantaa, joka antoi tiedot offline-kuutiotiedostoon.

 2. Napsauta offline-kuutiotiedostoon perustuvaa pivot-taulukkoraporttia tai pivot-kaavioraporttiin liittyvää pivot-taulukkoraporttia.

 3. Valitse Asetukset-välilehden Työkalut-ryhmässä OLAP-työkalut ja valitse sitten Offline-OLAP.

 4. Valitse Offline-OLAP ja valitse sitten Muokkaa offline-datatiedostoa.

 5. Valitse eri tiedot tiedostolle ohjatun offline-kuution luomisessa. Määritä viimeisessä vaiheessa sama tiedostonimi ja sijainti kuin muuttamallasi tiedostolla on.

Huomautus: Voit peruuttaa tiedoston tallentamisen valitsemalla Luo kuutiotiedosto – Edistyminen -valintaikkunassa Pysäytä.

Varoitus: Jos poistat raportin offline-kuutiotiedoston, et enää pysty käyttämään raporttia offline-tilassa tai luomaan raportille uutta offline-kuutiotiedostoa.

 1. Sulje kaikki työkirjat, jotka sisältävät offline-kuutiotiedostoa käyttäviä raportteja, tai varmista, että kaikki kyseiset raportit on poistettu.

 2. Etsi Windowsissa offline-kuutiotiedosto (.cub) ja poista se.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×