Officen käytettävissä olevat kaaviolajit

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit luoda kaavion Excel-työkirjassa, Word-asiakirjassa tai PowerPoint-esityksessä usealla eri tavalla. Tutustu hyödyllisiin lisätietoihin kustakin kaaviolajista, ennen kuin käytät suositeltua kaaviolajia tai valitset kaavion kaikkien kaavioiden luettelosta.

Aloita kaavion luominen napsauttamalla tätä.

Saat eri kaaviolajien kuvaukset näkyviin valitsemalla haluamasi vaihtoehdon seuraavasta avattavasta luettelosta.

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan piirtää pylväskaaviona. Pylväskaaviossa luokat on tavallisesti järjestetty vaaka-akselille ja arvot pystyakselille, kuten tässä kaaviossa:

Liitetty pylväskaavio

Pylväskaaviolajit

 • Liitetty pylväskaavio ja kolmiulotteinen liitetty pylväskaavio   

  Liitetty pylväskaavio ja kolmiulotteiset liitetyt pylväskaaviot

  Liitetty pylväskaavio kuvaa arvot kaksiulotteisina pylväinä. Kolmiulotteinen liitetty pylväskaavio näyttää pylväät kolmiulotteisina, mutta kolmatta arvoakselia (syvyysakselia) ei käytetä. Voit käyttää tätä kaaviota, kun luokat esittävät seuraavia asioita:

  • Arvoalueita (esimerkiksi kohteiden määriä).

  • Erityistä mitta-asteikkoa (kuten Likert-asteikkoa, jossa on esimerkiksi arvot täysin samaa mieltä, samaa mieltä, ei väliä, eri mieltä, täysin eri mieltä).

  • Nimiä, jotka eivät ole missään tietyssä järjestyksessä (esimerkiksi kohteiden nimet, maantieteelliset nimet tai henkilöiden nimet).

 • Pinottu pylväskaavio ja kolmiulotteinen pinottu pylväskaavio     Pinottu pylväskaavio kuvaa arvot kaksiulotteisina pinottuina pylväinä. Kolmiulotteinen pinottu pylväskaavio näyttää pinotut pylväät kolmiulotteisina, mutta syvyysakselia ei käytetä. Voit käyttää tätä kaaviota, kun tiedot sisältävät useita arvosarja ja haluat korostaa kokonaissummaa.

  Pinottu pylväskaavio ja kolmiulotteiset pinotut pylväskaaviot

 • 100 %:n pinottu pylväskaavio ja kolmiulotteinen 100 %:n pinottu pylväskaavio    100 %:n pinottu pylväskaavio kuvaa arvoja kaksiulotteisina pylväinä, joissa pinot ilmaisevat 100 prosenttia. Kolmiulotteinen 100 %:n pinottu pylväskaavio näyttää pinotut pylväät kolmiulotteisina, mutta syvyysakselia ei käytetä. Tämä kaavio on hyvä valinta silloin, kun on kuvattava vähintään kahta arvosarjaa ja halutaan esittää, kuinka osat vaikuttavat kokonaisuuteen. Kaaviolaji soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin silloin, jos kaikkien luokkien summat ovat samat.

  100 %:n pinottu pylväskaavio ja kolmiulotteinen 100 %:n pinotut pylväskaaviot

 • Kolmiulotteinen pylväskaavio    Kolmiulotteisissa pylväskaavioissa on kolme muokattavaa akselia (vaaka-, pysty- ja syvyysakseli), jotka vertaavat arvopisteet vaaka- ja syvyysakseleilla. Tätä kaaviota kannattaa käyttää silloin, kun haluat verrata arvoja eri luokkien ja arvosarjojen välillä.

  Kolmiulotteinen pylväskaavio

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan tulostaa viivakaaviona. Luokan tiedot jakautuvat viivakaaviossa tasaisesti vaaka-akselille, ja kaikki arvopisteet jakautuvat tasaisesti pystyakselille. Viivakaaviossa voidaan näyttää jatkuvia tietoja ajan suhteen tasaisesti skaalatulla akselilla. Tästä syystä ne sopivat ihanteellisesti tietojen suuntausten esittämiseen tasavälein, kuten kuukausittain, vuosineljänneksittäin tai tilikausittain.

Viivakaavio ja merkit

Viivakaaviolajit

 • Viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävä viivakaavio    Viivakaavioissa voidaan esittää aikaan tai tasaisesti jakautuviin luokkiin perustuvia suuntauksia. Ne sopivat käytettäväksi erityisesti silloin, kun arvopisteitä on useita ja niiden esitysjärjestys on tärkeä. Viivakaavioissa voidaan näyttää yksittäisten arvopisteiden merkit. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä viivakaavioita ilman merkkejä.

  Viivakaaviot ja arvopistemerkkejä käyttävät viivakaaviot

 • Pinottu viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävä pinottu viivakaavio    Pinotussa viivakaaviossa voidaan esittää arvosarjojen vaikutus aikaan tai tasaisesti järjestettyihin luokkiin perustuvana suuntauksena. Pinotuissa viivakaavioissa voidaan näyttää yksittäisten arvopisteiden merkit.

  Pinottu viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävät pinotut viivakaaviot

 • 100 %:n pinottu viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävä 100 %:n pinottu viivakaavio    100 %:n pinotussa viivakaaviossa voidaan esittää arvosarjojen vaikutus kokonaisuuteen aikaan tai tasaisesti järjestettyihin luokkiin perustuvana suuntauksena. Pinotuissa viivakaavioissa voidaan näyttää yksittäisten arvopisteiden merkit. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä 100 % pinottua viivakaaviota ilman merkkejä.

  100 %:n pinottu viivakaavio ja arvopistemerkkejä käyttävät 100 %:n pinotut viivakaaviot

 • Kolmiulotteinen viivakaavio    Kolmiulotteisessa viivakaaviossa kukin tietorivi tai -sarake näkyy kolmiulotteisena nauhana. Kolmiulotteisessa viivakaaviossa on muokattavia vaaka-, pysty- ja syvyysakseleita.

  Kolmiulotteinen viivakaavio

  Huomautukset: 

  • Viivakaaviot sopivat käytettäväksi parhaiten silloin, kun kaaviossa on useita arvosarjoja. Jos arvosarjoja on vain yksi, kannattaa harkita pistekaavion käyttämistä.

  • Pinotut viivakaaviot laskea tietoja, jotka eivät välttämättä ole halutun tuloksen. Ei välttämättä Katso rivit pinottujen helpommin, joten kannattaa harkita viivojen kaaviolaji tai pinottu aluekaavio käyttämistä.

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon yhdeksi sarakkeeksi tai riviksi, voidaan piirtää ympyräkaaviona. Ympyräkaaviossa kohteiden koko esitetään yhdessä arvosarja kaikkien kohteiden summaan suhteutettuna. Ympyräkaavion arvopisteet kuvataan koko ympyräkaavion prosenttiosuutena.

Ympyräkaavio

Ympyräkaaviota kannattaa käyttää seuraavissa tilanteissa:

 • Tiedot sisältävät vain yhden arvosarjan.

 • Tiedoissa ei ole negatiivisia arvoja.

 • Lähes kaikki piirrettävät arvot ovat nollaa suurempia.

 • Luokkia on enintään seitsemän, ja ne edustavat koko ympyrän osia.

Ympyräkaaviolajit

 • Ympyräkaavio ja kolmiulotteinen ympyräkaavio    Ympyräkaavioissa kunkin arvon osuus kokonaisuudesta esitetään kaksiulotteisessa tai kolmiulotteisessa muodossa. Voit painottaa sektoreita irrottamalla niitä manuaalisesti ympyräkaaviosta.

  Ympyräkaavio ja kolmiulotteiset ympyräkaaviot

 • Ympyräkaavio sektorista ja palkkikaavio sektorista    Ympyräkaavio sektorista ja palkkikaavio sektorista näyttävät pääkaaviosta poimitun sektorin arvot toissijaisessa ympyräkaaviossa tai pinotussa palkkikaaviossa. Näiden avulla pienet arvot ovat helpommin luettavissa.

  Ympyräkaavio sektorista tai palkkikaaviot sektorista

Rengaskaavioon voi piirtää tietoja, jotka on järjestetty sarakkeisiin tai riveihin nimenomaan laskentataulukossa. Ympyräkaaviota muistuttava rengaskaavio esittää yksittäisten osien suhteen kokonaisuuteen mutta voi sisältää useita arvosarja.

Rengaskaavio

Rengaskaaviolajit

 • Rengaskaavio    Rengaskaaviossa tiedot esitetään kehissä, ja kukin kehä vastaa yhtä arvosarjaa. Jos prosenttiosuudet ovat näkyvissä arvopisteen otsikoissa, kunkin kehän kokonaissumma on 100 prosenttia.

  Rengaskaavio

  Huomautus: Rengaskaavioiden eivät ole Helppolukuiset. Haluat ehkä käyttää Pinotut pylväskaaviot tai pinottu palkkikaavio sijaan.

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan yhdistää palkkikaavioksi. Palkkikaaviot kuvaavat yksittäisten kohteiden välisiä vertailuja. Palkkikaaviossa luokat järjestetään yleensä pystyakselille ja arvot vaaka-akselille.

Palkkikaavio

Voit käyttää palkkikaaviota, kun

 • akselin otsikot ovat pitkiä

 • näytetyt arvot edustavat kestoja.

Palkkikaaviolajit

 • Liitetty palkkikaavio ja kolmiulotteinen liitetty palkkikaavio    Liitetyssä palkkikaaviossa tiedot esitetään kaksiulotteisina palkkeina. Kolmiulotteinen liitetty palkkikaavio näyttää palkit kolmiulotteisina, mutta syvyysakselia ei käytetä.

  Liitetty palkkikaavio ja kolmiulotteiset liitetyt palkkikaaviot

 • Pinottu palkkikaavio ja kolmiulotteinen pinottu palkkikaavio    Pinotut palkkikaaviot näyttävät yksittäisten osien suhteen kokonaisuuteen kaksiulotteisina palkkeina. Kolmiulotteinen pinottu palkkikaavio näyttää palkit kolmiulotteisina, mutta syvyysakselia ei käytetä.

  Pinottu palkkikaavio ja kolmiulotteiset pinotut palkkikaaviot

 • 100 %:n pinottu palkkikaavio ja kolmiulotteinen 100 %:n pinottu palkkikaavio    100 %:n pinottu palkkikaavio näyttää kaksiulotteiset palkit, joiden avulla voidaan verrata kunkin arvon prosentuaalista osuutta kokonaisuudesta luokkien välillä. Kolmiulotteinen 100 %:n pinottu palkkikaavio näyttää palkit kolmiulotteisina, mutta syvyysakselia ei käytetä.

  100 %:n pinottu palkkikaavio ja kolmiulotteiset 100 %:n pinotut palkkikaaviot

Laskentataulukon sarakkeisiin tai riveihin järjestetyt tiedot voidaan kuvata aluekaaviossa. Aluekaavioiden avulla voidaan esittää muutoksia ajan kuluessa ja korostaa trendin kokonaisarvoa. Näyttämällä arvojen summan aluekaavio esittää myös piirrettyjen osien suhteen kokonaisuuteen.

Aluekaavio

Aluekaaviolajit

 • Aluekaavio ja kolmiulotteinen aluekaavio    Aluekaaviot esittävät arvojen aikaan tai muihin luokkiin perustuvia suuntauksia kaksi- tai kolmiulotteisessa muodossa. Kolmiulotteisissa aluekaavioissa on kolme muokattavaa akselia (vaaka-, pysty- ja syvyysakselit). Yleensä kannattaa harkita viivakaavion käyttämistä pinoamattoman aluekaavion sijaan, koska yhden arvosarjan tiedot saattavat peittää toisen sarjan tiedot.

  Aluekaavio ja kolmiulotteiset aluekaaviot

 • Pinottu aluekaavio ja kolmiulotteinen aluekaavio    Pinotut aluekaaviot näyttävät aikaan tai luokkiin perustuvan trendin arvosarjoittain kaksiulotteisena. Kolmiulotteinen pinottu aluekaavio näyttää tiedot samalla tavalla, mutta se näyttää alueet kolmiulotteisina (ilman syvyysakselia).

  Pinottu aluekaavio ja kolmiulotteiset pinotut aluekaaviot

 • 100 %:n pinottu aluekaavio ja kolmiulotteinen 100 %:n pinottu aluekaavio    100 %:n pinotuissa aluekaaviossa näytetään aikaan tai luokkiin perustuva trendi arvosarjoittain osuutena kokonaisuudesta. Kolmiulotteinen 100 %:n pinottu aluekaavio näyttää tiedot samalla tavalla, mutta se näyttää alueet kolmiulotteisina (ilman syvyysakselia).

  100 %:n pinottu aluekaavio ja kolmiulotteiset 100 %:n pinotut aluekaaviot

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi, voidaan yhdistää pistekaavioksi. Lisää x-arvot yhdelle riville tai yhteen sarakkeeseen ja lisää sitten vastaavat y-arvot viereisille riveille tai viereisiin sarakkeisiin.

Pistekaaviossa on kaksi arvoakselia: vaaka-arvoakseli (x) ja pystyarvoakseli (y). Se yhdistää x- ja y-arvot arvopisteiksi ja näyttää ne epätasaisin välein tai ryhmissä. Pistekaavioita käytetään yleisesti, kun halutaan näyttää ja verrata numeerisia arvoja, kuten tieteellisiä, tilastollisia tai teknisiä tietoja.

Pistekaavio

Voit käyttää pistekaaviota, kun

 • haluat muuttaa vaaka-akselin asteikkoa

 • haluat muuttaa vaaka-akselin asteikon logaritmiseksi

 • vaaka-akselin arvot ovat epätasaisesti jakautuneita

 • vaaka-akselilla on paljon arvopisteitä

 • haluat pistekaavion itsenäisiä asteikkoja säätämällä näyttää paljon arvopareja tai ryhmiteltyjä arvojoukkoja sisältäviä tietoja

 • haluat näyttää suurten tietojoukkojen väliset samanlaisuudet arvopisteiden välisten erojen sijasta

 • haluat verrata useita arvopisteitä ajasta riippumatta: mitä enemmän tietoja sisällytät pistekaavioon, sitä parempia vertailuja voit tehdä.

Pistekaaviolajit

 • Pistekaavio    Tässä kaaviossa arvopareja verrataan toisiinsa ilman arvopisteitä yhdistäviä viivoja.

  Pistekaavio

 • Pistekaavio ja tasoitetut viivat ja merkit sekä pistekaavio ja tasoitetut viivat    Tässä kaaviossa arvopisteet on yhdistetty tasoitetulla kaariviivalla. Tasoitetuissa viivoissa voidaan näyttää merkit. Käytä tasoitetuissa viivoissa merkkejä, jos arvopisteitä on useita.

  Pistekaavio ja tasoitetut viivat ja merkit sekä pistekaavio ja tasoitetut viivat

 • Pistekaavio ja suorat viivat ja merkit sekä pistekaavio ja suorat viivat    Tämä kaavio näyttää arvopisteiden välillä suorat yhdysviivat. Suorissa viivoissa voidaan näyttää merkit.

  Pistekaavio ja suorat viivat ja merkit ja pistekaavio ja suorat viivat

Kuplakaavio muistuttaa pistekaaviota, mutta kuplakaaviossa kolmannen sarakkeen arvo määrittää kuplan koon. Kuplat esittävät arvosarjojen arvopisteitä.

Kuplakaavio

Kuplakaaviolajit

 • Kuplakaavio ja kolmiulotteinen kuplakaavio    Molemmat kuplakaaviolajit vertailevat kolmen arvon joukkoja kahden sijaan. Kuplat näytetään kaksiulotteisina tai kolmiulotteisina (ilman syvyysakselia). Kolmas arvo määrittää kuplan koon.

  Kuplakaavio ja kolmiulotteiset kuplakaaviot

Tiedot, jotka on järjestetty laskentataulukkoon sarakkeiksi tai riveiksi tietyssä järjestyksessä, voidaan tulostaa pörssikaaviona. Kuten nimestäkin voi päätellä, pörssikaaviolla voidaan esittää osakekurssien muutoksia. Tätä kaaviota voidaan kuitenkin käyttää myös muiden tietojen vaihtelun esittämiseen, kuten päivittäisten sademäärien tai vuosittaisten lämpötilan vaihteluiden esittämiseen. Tiedot on järjestettävä oikein pörssikaavioita luotaessa.

Jos esimerkiksi haluat luoda yksinkertaisen pörssikaavion, joka esittää päivän ylimmän ja alimman hinnan sekä hinnan sulkemishetkellä, järjestä tiedot siten, että sarakkeiden otsikot ovat Ylin hinta, Alin hinta ja Päivän viimeinen hinta tässä järjestyksessä.

Pörssikaavio

Pörssikaaviolajit

 • Pörssikaavio    Tämä pörssikaavio käyttää kolmea arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: päivän ylin hinta, päivän alin hinta ja hinta sulkemishetkellä.

  Pörssikaavio

 • Avauksen sisältävä pörssikaavio    Tämä pörssikaavio käyttää neljää arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: hinta avaushetkellä, päivän ylin hinta, päivän alin hinta ja hinta sulkemishetkellä.

  Avauksen sisältävä pörssikaavio

 • Vaihdon sisältävä pörssikaavio    Tämä pörssikaavio käyttää neljää arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: vaihto, päivän ylin hinta, päivän alin hinta ja hinta sulkemishetkellä. Pörssikaaviossa kuvataan vaihtoa kahden akselin avulla, joista toinen on vaihtoa kuvaavia sarakkeita ja toinen pörssikursseja varten.

  Vaihdon sisältävä pörssikaavio

 • Avauksen ja vaihdon sisältävä pörssikaavio    Tämä pörssikaavio käyttää viittä arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: vaihto, hinta avaushetkellä, päivän ylin hinta, päivän alin hinta ja hinta sulkemishetkellä.

  Avauksen ja vaihdon sisältävä pörssikaavio

Laskentataulukon sarakkeisiin tai riveihin järjestetyt tiedot voidaan kuvata pintakaaviossa. Tämä kaavio on hyödyllinen silloin, kun haluat löytää kahden arvosarjan väliset parhaat yhdistelmät. Samoin kuin topografisessa kartassa, värit ja kuviot ilmaisevat alueet, jotka kuuluvat samaan arvoalueeseen. Voit luoda pintakaavion, kun sekä luokat että arvosarjat ovat numeerisia arvoja.

Pintakaavio

Pintakaaviolajit

 • Kolmiulotteinen pintakaavio    Kaavio on kolmiulotteinen näkymä tiedoista, ja se voidaan kuvitella kolmiulotteisen pylväskaavion päälle venytetyksi tasoksi. Kaaviota käytetään yleensä suurten tietomäärien välisten, vaikeasti hahmotettavien suhteiden erottamiseen. Pintakaavion värinauhat eivät edusta arvosarjoja, vaan ne esittävät arvojen erot.

  Kolmiulotteinen pintakaavio

 • Kolmiulotteisen pintakaavion lankamalli    Kun kolmiulotteinen pintakaavio esitetään ilman värejä, sitä kutsutaan kolmiulotteisen pintakaavion lankamalliksi. Tässä kaaviolajissa näkyy vain viivoja. Kolmiulotteisen pintakaavion lankamallin lukeminen voi olla hankalaa, mutta sen avulla suuria tietojoukkoja voidaan piirtää nopeammin kuin tavalliselle kolmiulotteiselle pintakaaviolle.

  Kolmiulotteinen pintakaavio (lankamalli)

 • Korkeuskäyräkaavio    Korkeuskäyräkaaviot ovat ylhäältäpäin tarkasteltavia pintakaavioita, jotka muistuttavat kaksiulotteisia topografisia karttoja. Korkeuskäyräkaavioissa värinauhat edustavat tiettyjä arvoalueita. Korkeuskäyräkaavion viivat yhdistävät vastaavan arvon interpoloituja pisteitä.

  Korkeuskäyräkaavio

 • Mustavalkoiset korkeuskäyräkaaviot    Myös mustavalkoiset korkeuskäyräkaaviot ovat ylhäältäpäin tarkasteltavia pintakaavioita. Pinnalla ei ole värinauhoja, joten kaaviossa näkyy vain viivoja. Mustavalkoisen korkeuskäyräkaavion lukeminen voi olla hankalaa. Niiden sijaan kannattaa harkita kolmiulotteisten pintakaavioiden käyttämistä.

  Mustavalkoinen korkeuskäyräkaavio

Laskentataulukon sarakkeisiin tai riveihin järjestetyt tiedot voidaan kuvata säteittäisessä kaaviossa. Säteittäisessä kaaviossa verrataan useiden arvosarja koostearvoja.

Säteittäinen kaavio

Säteittäisten kaavioiden lajit

 • Säteittäinen kaavio ja säteittäinen kaavio, jossa on arvopistemerkit    Säteittäiset kaaviot näyttävät arvojen muutokset suhteessa keskipisteeseen. Kaaviossa voidaan näyttää arvopistemerkit tai ne voidaan jättää pois.

  Säteittäinen kaavio ja säteittäiset kaaviot, joissa on arvopistemerkit

 • Täytetty säteittäinen kaavio    Täytetyssä säteittäisessä kaaviossa arvosarjojen kattama alue on täytetty jollakin värillä.

  Täytetty säteittäinen kaavio

Treemap-kaavio on tietoja ja helposti voit vertailla eri tasoille luokittelu hierarkkisena näkymänä. Treemap-kaavio näyttää luokat väri ja lähialue ja helposti näyttää paljon tietoja, joita voi olla vaikeaa muiden kaaviolajien avulla. Treemap-kaavion ne voidaan piirtää, kun hierarkkisessa rakenteessa on tyhjiä soluja (tyhjä) ja treemap-kaavioissa on hyvä verrattaessa mittasuhteet tasolle hierarkiassa.

Esimerkki treemap-kaaviosta Office 2016 for Windowsissa

Huomautus: Treemap-kaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Kyseistä kaaviota sopii näyttämisen hierarkkisten tietojen, ja ne voidaan piirtää, kun tyhjät solut (tyhjä) olemassa hierarkkisessa rakenteessa. Hierarkian kunkin tason edustaa yhtä soi tai ympyrä, jossa sisimmät ympyrän kuin hierarkian alkuun. Auringonsädekaavion luominen ilman hierarkkisia tietoja (luokat yhden tason), näyttää seuraavankaltaiselta rengaskaavio. Auringonsädekaavion luominen luokat tasoja kuitenkin näyttää kuinka ulompi soi liittyvät sisemmän soi. Kyseistä kaaviota on mahdollisimman tehokasta, jossa näkyy, miten yhden soi toimi sen maksuvelvollisen osiin.

Kuva Office 2016 for Windowsin Sunburst-kaaviosta

Huomautus: Auringonsädekaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Histogrammikaaviosta näkyy tiedon esiintymistaajuus tietyssä jakautumassa. Kaavion jokaista saraketta kutsutaan lokeroksi. Niitä voidaan muuttaa tietojen tarkempaa analyysia varten.

Mallihistogrammi

Histogrammikaavioiden tyypit

 • Histogrammi    Histogrammikaavio esittää tietojen jakautumisen esiintymistaajuuden mukaisiin lokeroihin ryhmiteltynä.

  Histogrammikaavio alatyypin histogrammikaaviossa
 • Pareto-kaavio    Pareto on lajiteltu histogrammikaavio, joka sisältää sekä laskevaan järjestykseen lajitellut sarakkeet että viivan, joka edustaa kumulatiivista kokonaisprosenttiosuutta.

  Pareto-kaavion alityyppi käytettävissä olevissa histogrammikaavioissa

Ruutu ja jana-kaavio näyttää tietojen jakautumisen quartiles, korostaminen keskiarvo ja harha kyselyjä. Ruutujen ehkä laajentaminen pystysuunnassa nimeltä ”janat” rivit. Viivat ilmaisevat vaihtelevuudesta ylä- ja alarajan quartiles ulkopuolella, ja tahansa ne rivit tai janat ulkopuolella pidetään poikkeavien arvojen. Käytä tätä kaaviolajia, kun useita tietojoukot, jotka liittyvät toisiinsa jollakin tavalla.

Malliruutu ja janakaavio

Huomautus: Ruutu- ja janakaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Vesiputouskaavion luominen näyttää Juokseva summa taloudellisten tietojen, kun arvot on lisätty tai vähennetty. Se on hyödyllinen ymmärtämään, kuinka aloitusarvo koskee positiivisia ja negatiivisia arvoja sarjaa. Sarakkeet ovat väreillä tiedät nopeasti positiivinen negatiivinen numeroihin.

Esimerkki vesiputouskaaviosta

Huomautus: Vesiputouskaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Suppilokaaviot esittävät arvoja prosessin useita eri vaiheista.

Myyntikaaviota esittävä suppilokaavio (vaiheet ensimmäisessä sarakkeessa, arvot toisessa)

Yleensä arvot pienenevät asteittain, jolloin palkit muistuttavat suppiloa. Lisätietoja suppilokaavioista on täällä.

Riveihin ja sarakkeisiin järjestetyt tiedot voidaan piirtää yhdistelmäkaavioon. Yhdistelmäkaavio yhdistää vähintään kaksi kaaviolajia, mikä helpottaa tietojen ymmärtämistä etenkin, jos kaaviossa on sekalaisia tietotyyppejä. Kaavion tietojen lukeminen helpottuu entisestään, kun kaavioon lisätään 2-akseli. Tässä esimerkissä asuntojen myyntimäärä tammikuun ja kesäkuun välillä esitetään pylväskaaviona. Samassa kaaviossa näkyvä viivakaavio kertoo lukijalle asuntojen keskimääräisen myyntihinnan kuukausittain.

Yhdistelmäkaavio, jossa on 2-akseli

Yhdistelmäkaaviolajit

 • Liitetty pylväskaavio – viivakaavio ja liitetty pylväskaavio – viivakaavio 2-akselilla    Tämä kaavio yhdistää liitetyn pylväskaavion ja viivakaavion siten, että osa arvosarjoista näytetään pylväinä ja osa viivoina samassa kaaviossa. Kaaviossa voidaan käyttää 2-akselia.

  Yhdistelmäpylväskaaviot

 • Pinottu aluekaavio – liitetty pylväskaavio    Tämä kaavio yhdistää pinotun aluekaavion ja liitetyn pylväskaavion siten, että osa arvosarjoista näytetään pinottuina alueina ja osa pylväinä samassa kaaviossa.

  Pinottu aluekaavio - liitetty pylväskaavio

 • Mukautettu yhdistelmä    Tässä kaaviossa voit yhdistää haluamasi kaaviot samaan kaavioon.

  Mukautettu yhdistelmäkaavio

Kartta-kaavion avulla voit verrata arvoja ja Näytä luokat yli maantieteellisillä alueilla. Käytä tätä, kun maantieteellisillä alueilla tiedoista, kuten maiden/alueiden tietueet, tilan, alueita tai postinumeroita.

Esimerkiksi Maat väestön mukaan -kohdassa käytetään arvoja. Arvot edustavat kunkin maan koko väestöä, ja ne on kuvattu käyttämällä kaksiväristä liukuväriasteikkoa. Kunkin alueen väri määräytyy sen mukaan, mihin asteikon kohtaan sen arvo kuuluu suhteessa muihin.

Excelin karttakaavio ja arvon tiedot

Seuraavassa Maat luokan mukaan -esimerkissä luokat näytetään käyttämällä vakioselitettä ryhmien tai liitosten näyttämiseksi. Kaikki arvopisteet esitetään täysin eri värisinä.

Excelin karttakaavio luokan mukaan

Kaaviolajin muuttaminen

Jos sinulla on jo kaavio, mutta haluat vaihtaa sen tyyppiä:

 1. Valitse kaavio, napsauta Rakenne-välilehteä ja valitse Muuta kaaviolaji.

  Kaaviolajin muuttaminen

 2. Valitse uusi kaaviolaji Muuta kaaviolaji -ruudusta.

Käytettävissä on useita kaaviotyyppejä, joiden avulla voit esittää tiedot yleisölle helposti ymmärrettävällä tavalla. Seuraavassa on esimerkkejä yleisimmistä kaaviotyypeistä ja niiden käyttötavoista.

pylväskaavio

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää pylväskaavioksi. Pylväskaaviossa luokat järjestetään yleensä vaaka-akselille ja arvot pystyakselille.

Pylväskaavioiden avulla voidaan osoittaa tietojen muutokset ajan kuluessa sekä vertailla kohteita.

Pylväskaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Yhdistelmäpylväskaavio     Vertaa arvoja eri luokkien välillä. Yhdistelmäpylväskaavio näyttää arvot kaksiulotteisina pystysuuntaisina suorakulmioina. Kolmiulotteisen kaavion yhdistelmäpylväs näyttää tiedot kolmiulotteisesti.

 • Pinottu pylväskaavio     Ilmaisee yksittäisten osien suhdetta kokonaisuuteen, ja kunkin arvon osuutta verrataan kokonaisuuteen eri luokkien välillä. Pinottu pylväskaavio näyttää arvot kaksiulotteisina pystysuuntaisina suorakulmioina. Kolmiulotteinen pinottu pylväskaavio näyttää tiedot kolmiulotteisesti. Kolmiulotteinen perspektiivi ei ole todellinen kolmiulotteinen kaavio, sillä kolmatta arvoakselia (syvyysakseli) ei käytetä.

 • 100 %:n pinottu palkkikaavio     Vertaa kunkin arvon vertaa kunkin arvon prosenttiosuutta kokonaisuuteen eri luokkien välillä. 100 %:n pinottu pylväskaavio näyttää arvot kaksiulotteisina 100 %:n pystysuuntaisina suorakulmioina. 100 %:n kolmiulotteinen pinottu pylväskaavio näyttää tiedot kolmiulotteisesti. Kolmiulotteinen perspektiivi ei ole todellinen kolmiulotteinen kaavio, sillä kolmatta arvoakselia (syvyysakseli) ei käytetä.

 • Kolmiulotteinen pylväskaavio     Käyttää kolmea muokattavaa akselia (vaaka-, pysty- ja syvyysakseli). Ne vertaavat arvopisteitä vaaka- ja syvyysakseleilla.

kaavion viiva

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää viivakaavioksi. Viivakaaviossa voidaan näyttää jatkuvia tietoja ajan suhteen yhteisellä mitta-asteikolla. Ne sopivat täten ihanteellisesti tietojen suuntausten esittämiseen tasavälein. Luokan tiedot jakautuvat viivakaaviossa tasaisesti vaaka-akselille, ja kaikki arvopisteet jakautuvat tasaisesti pystyakselille.

Viivakaavioita kannattaa käyttää, jos luokkaotsikot ovat tekstiä ja ne kuvaavat tasaisesti järjestettyjä arvoja, kuten kuukausia, neljännesvuosia tai tilivuosia.

Viivakaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Viivakaaviot merkkien kanssa tai ilman niitä     Näyttävät suuntaukset ajan kuluessa tai järjestetyissä luokissa. Kannattaa käyttää erityisesti, jos arvopisteitä on useita ja niiden esitysjärjestys on tärkeä. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä viivakaavioita ilman merkkejä.

 • Pinotut viivakaviot merkkien kanssa tai ilman niitä     Näyttävät aikaan tai järjestettyihin luokkiin perustuvan suuntauksen arvosarjoittain. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä pinottua viivakaaviota ilman merkkejä.

 • 100 %:n pinotut viivakaviot merkkien kanssa tai ilman niitä     Näyttävät aikaan tai järjestettyihin luokkiin perustuvan suuntauksen arvosarjoittain osuutena kokonaisuudesta. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä 100 % pinottua viivakaaviota ilman merkkejä.

 • Kolmiulotteinen viivakaavio    Kolmiulotteisessa viivakaaviossa kukin tietorivi tai -sarake näkyy kolmiulotteisena nauhana. Kolmiulotteisessa viivakaaviossa on muokattava vaaka-, pysty- ja syvyysakseli.

ympyräkaavio

Tiedot, jotka on järjestetty Excel-laskentataulukkoon yhdeksi sarakkeeksi tai riviksi, voidaan piirtää ympyräkaaviona. Ympyräkaaviossa kohteiden koko esitetään yhdessä arvosarjassa kaikkien kohteiden summaan suhteutettuna. Ympyräkaavion arvopisteet näytetään koko ympyräkaavion prosenttiosuutena.

Ympyräkaavioita kannattaa käyttää, kun haluat piirtää vain yhden arvosarjan, mikään piirrettävä arvo ei ole negatiivinen, piirrettävät arvot eivät ole nolla-arvoja, luokkia on enintään seitsemän ja luokat esittävät koko ympyrän osia.

Ympyräkaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Ympyräkaavio    Näyttää kunkin arvon osuuden kokonaisuudesta kaksiulotteisessa tai kolmiulotteisessa muodossa. Voit painottaa sektoreita irrottamalla niitä manuaalisesti ympyräkaaviosta.

 • Ympyrä- tai palkkikaavio sektorista -kaavio     Näyttää käyttäjän määrittämiä, pääkaaviopalkista poimittuja ja toissijaiseen ympyräkaavioon tai pinottuun palkkikaavioon yhdistettyjä arvoja. Näistä kaaviolajeista on hyötyä, kun pääympyräkaavion pienet sektorit halutaan tuoda paremmin esiin.

 • Rengaskaavio     Ympyräkaavio, kuten Rengaskaaviossa näkyy kokonaisuuteen osien suhteen. Se voi olla useampi kuin yksi arvosarja. Kunkin rengaskaavio ring kuvaa arvosarjaa. Näyttää tiedot soi-asetuksen, jossa kukin rengas kuvaa arvosarjaa. Jos arvopisteiden otsikot näkyvät prosenttiosuudet, kukin rengas yhteensä 100 %.

  rengaskaavio

kaaviopalkki

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää palkkikaavioksi.

Palkkikaaviot esittävät yksittäisten kohteiden välisiä vertailuja.

Palkkikaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Liitetty palkkikaavio ja 3-D liitetyt palkki-kaavio     Vertaa arvoja luokkien välillä. Liitetty palkkikaavio Luokat järjestetään yleensä pystyakseli ja vaaka-akselin arvot. 3-D liitetty palkkikaavio näyttää vaakasuuntaiset suorakulmiot 3D-muodossa. Se ei näytä tietoja kolme akselilla.

 • Pinottu palkkikaavio ja 3-D pinottu palkkikaavio kaavio     Näyttää kokonaisuuteen yksittäisten osien suhteen. 3-D pinottu palkkikaavio näyttää vaakasuuntaiset suorakulmiot 3D-muodossa. Se ei näytä tietoja kolme akselilla.

 • 100 %:n pinottu palkkikaavio ja kolmiulotteinen 100 %:n pinottu palkkikaavio    Vertaa kunkin arvon prosenttiosuutta kokonaisuuteen eri luokkien välillä. 100 %:n kolmiulotteinen pinottu palkkikaavio näyttää vaakasuuntaiset suorakulmiot kolmiulotteisesti. Tietoja ei näytetä kolmella akselilla.

pistekaavio

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää xy- (piste)kaavioksi. Pistekaaviossa on kaksi arvoakselia. Näyttävät yhden numeerisen arvojoukon vaaka-akselilla (x-akselilla) ja toisen pystyakselilla (y-akselilla). Se yhdistää nämä arvot arvopisteiksi ja näyttää ne epätasaisin välein.

Pistekaaviossa näkyvät joko useiden arvosarjojen numeeristen arvojen suhteet, tai siihen piirretään kaksi numerosarjaa yhtenä xy-koordinaattien sarjana. Pistekaavioita käytetään yleisesti, kun halutaan näyttää ja verrata numeerisia arvoja, kuten tieteellisiä, tilastollisia tai teknisiä tietoja.

Pistekaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Pistekaavio     Vertaa arvoja pareina. Käytä pistekaaviota arvopisteiden, mutta et rivit, jos sinulla on useita arvopisteitä ja yhteyden rivit helpottaa näin tietojen vaikea lukea. Voit myös käyttää tätä kaaviolajia ei ole connectivity arvopisteiden näyttämiseksi.

 • Pistekaavio ja tasoitetut viivat ja merkit sekä pistekaavio ja tasoitetut viivat    Tässä kaaviossa arvopisteet on yhdistetty tasoitetulla kaariviivalla. Tasoitetuissa viivoissa voidaan näyttää merkit. Käytä tasoitetuissa viivoissa merkkejä, jos arvopisteitä on useita.

 • Pistekaavio ja suorat viivat ja merkit ja pistekaavio ja suorat viivat    Näyttää arvopisteiden välillä suorat yhdysviivat. Suorissa viivoissa voidaan näyttää merkit.

 • Kuplakaavio tai kuplakaavio, jossa on 3D-tehoste    Kuplakaavio on eräänlainen piste-kaavio, jossa kuplan koko osoittaa kolmannen muuttujan arvon. Vertaa kolmea arvojoukkoa kahden kerran sijaan. Kolmas arvo määrää kuplan koon. Voit näyttää Kuplat 2-D-muodossa tai 3-D tehosteen kanssa.

  kuplakaavio

kaavioalue

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää aluekaavioksi. Näyttämällä arvojen summan aluekaavio näyttää myös piirrettyjen osien suhteen kokonaisuuteen.

Aluekaaviot korostavat muutoksen määrää ajan kuluessa, ja niitä käyttämällä voidaan kiinnittää huomio suuntauksen kokonaisarvoon. Esimerkiksi tietyn aikavälin tuottoa edustavat tiedot voidaan piirtää aluekaavioon siten, että ne korostavat kokonaistuottoa.

Aluekaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Aluekaavio    Esittää arvojen aikaan tai muihin luokkiin perustuvia suuntauksia. Kolmiulotteisissa aluekaavioissa on kolme muokattavaa akselia (vaaka-, pysty- ja syvyysakselit). Yleensä kannattaa harkita viivakaavion käyttämistä pinoamattoman aluekaavion sijaan, koska yhden arvosarjan tiedot saattavat peittää toisen sarjan tiedot.

 • Pinottu aluekaavio    Näyttävät aikaan tai muihin luokkiin perustuvan suuntauksen arvosarjoittain. Pinottu kolmiulotteinen aluekaavio näyttää tiedot samalla tavalla, mutta siinä käytetään kolmiulotteista perspektiiviä. Kolmiulotteinen perspektiivi ei ole todellinen kolmiulotteinen kaavio, sillä kolmatta arvoakselia (syvyysakseli) ei käytetä.

 • 100 %:n pinottu aluekaavio    Näyttää aikaan tai muihin luokkiin perustuvan suuntauksen arvosarjoittain osuutena kokonaisuudesta. 100 %:n pinottu kolmiulotteinen aluekaavio näyttää tiedot samalla tavalla, mutta siinä käytetään kolmiulotteista perspektiiviä. Kolmiulotteinen perspektiivi ei ole todellinen kolmiulotteinen kaavio, sillä kolmatta arvoakselia (syvyysakseli) ei käytetä.

pörssikaavio

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin tietyssä järjestyksessä Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää pörssikaavioksi.

Kuten nimestäkin voi päätellä, pörssikaaviolla esitetään tavallisesti osakekurssien muutoksia. Tätä kaaviota voidaan kuitenkin käyttää myös tieteellisten tietojen esittämiseen. Voit esimerkiksi käyttää pörssikaaviota, kun haluat esittää päivittäisiä tai vuosittaisia lämpötilan vaihteluita.

Pörssikaavioiden alalajeja ovat seuraavat:

 • Ylin-alin-viimeinen-pörssikaavio     Osakekurssien hinnat on kuvattu. Se vaatii kolmea arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: ylin hinta, alin ja sitten Sulje.

 • Avaa-suuri-pieni-Sulje pörssikaavio     Edellyttää neljää arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: Avaa, suuri, pieni ja sitten Sulje.

 • Äänenvoimakkuus-suuri-pieni-Sulje pörssikaavio     Edellyttää neljää arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: vaihto, ylin hinta, alin ja sitten Sulje. Se mittaa käyttämällä kaksi arvoakselia: yksi sarakkeet, jotka ja toista osakekurssien hinnat.

 • Avauksen ja vaihdon Avaa-suuri-pieni-Sulje pörssikaavio     Edellyttää viittä arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: vaihto, Avaa, suuri, pieni ja sitten Sulje.

kaavion pinta

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää pintakaavioksi. Samoin kuin topografisessa kartassa, värit ja kuviot ilmaisevat alueet, jotka kuuluvat samaan arvoalueeseen.

Pintakaavio on hyödyllinen silloin, kun haluat löytää kahden arvosarjan väliset parhaat yhdistelmät.

Pintakaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Kolmiulotteinen pintakaavio    Arvojen kehitystä kuvataan jatkuvan käyrän kahdella eri ulottuvuudella. Pintakaavion värinauhat eivät edusta arvosarjoja, vaan ne esittävät arvojen erot. Kaavio on kolmiulotteinen näkymä tiedoista ja se voidaan kuvitella kolmiulotteisen pylväskaavion päälle venytetyksi tasoksi. Kaaviota käytetään yleensä suurten tietomäärien välisten, vaikeasti hahmotettavien suhteiden erottamiseen.

 • Kolmiulotteinen pintakaavio (lankamalli)     Näyttää vain viivat. Kolmiulotteisen pintakaavion lankamallin hahmottaminen voi olla vaikeaa, mutta sitä voidaan käyttää suurien arvosarjojen nopeaan kuvaamiseen.

 • Korkeuskäyräkaavio    Korkeuskäyräkaaviot ovat ylhäältäpäin tarkasteltavia pintakaavioita, jotka muistuttavat kaksiulotteisia topografisia karttoja. Korkeuskäyräkaavioissa värinauhat edustavat tiettyjä arvoalueita. Korkeuskäyräkaavion viivat yhdistävät vastaavan arvon interpoloituja pisteitä.

 • Mustavalkoinen korkeuskäyräkaavio    Myös mustavalkoiset korkeuskäyräkaaviot ovat ylhäältäpäin tarkasteltavia pintakaavioita. Pinnalla ei ole värinauhoja, joten kaaviossa näkyy vain viivoja. Mustavalkoisen korkeuskäyräkaavion lukeminen voi olla hankalaa. Niiden sijaan kannattaa harkita kolmiulotteisten pintakaavioiden käyttämistä.

säteittäinen kaavio

Säteittäisessä kaaviossa jokaisella luokalla on oma arvoakselinsa, joka lähtee säteittäin keskipisteestä. Viivat yhdistävät kaikki saman sarjan arvot.

Säteittäisten kaavioiden avulla voidaan verrata useiden arvosarjojen koostearvoja.

Säteittäisten kaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Säteittäinen kaavio     Näyttää arvojen muutokset suhteessa keskipisteeseen.

 • Säteittäinen kaavio ja merkinnät    Näyttää arvojen muutokset suhteessa keskipisteeseen ja merkinnät.

 • Täytetty säteittäinen kaavio     Näyttää arvojen muutokset suhteessa keskipisteeseen ja täyttää arvosarjojen kattaman alueen värillä.

Kartta-kaavion avulla voit verrata arvoja ja Näytä luokat yli maantieteellisillä alueilla. Käytä tätä, kun maantieteellisillä alueilla tiedoista, kuten maiden/alueiden tietueet, tilan, alueita tai postinumeroita.

Excelin karttakaavio ja arvon tiedot Excelin karttakaavio luokan mukaan

Lisätietoja on artikkelissa map-kaavion luominen.

Suppilokaaviot esittävät arvoja prosessin useita eri vaiheista.

Myyntikaaviota esittävä suppilokaavio (vaiheet ensimmäisessä sarakkeessa, arvot toisessa)

Yleensä arvot pienentää asteittain salliminen muistuttamaan suppilo palkit. Lisätietoja on artikkelissa luominen Suppilokaavio.

Treemap-kaavio on tietoja ja helposti voit vertailla eri tasoille luokittelu hierarkkisena näkymänä. Treemap-kaavio näyttää luokat väri ja lähialue ja helposti näyttää paljon tietoja, joita voi olla vaikeaa muiden kaaviolajien avulla. Treemap-kaavion ne voidaan piirtää, kun hierarkkisessa rakenteessa on tyhjiä soluja (tyhjä) ja treemap-kaavioissa on hyvä verrattaessa mittasuhteet tasolle hierarkiassa.

Esimerkki treemap-kaaviosta Office 2016 for Windowsissa

Treemap-kaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Lisätietoja on artikkelissa treemap-kaavion luominen.

Kyseistä kaaviota sopii näyttämisen hierarkkisten tietojen, ja ne voidaan piirtää, kun tyhjät solut (tyhjä) olemassa hierarkkisessa rakenteessa. Hierarkian kunkin tason edustaa yhtä soi tai ympyrä, jossa sisimmät ympyrän kuin hierarkian alkuun. Auringonsädekaavion luominen ilman hierarkkisia tietoja (luokat yhden tason), näyttää seuraavankaltaiselta rengaskaavio. Auringonsädekaavion luominen luokat tasoja kuitenkin näyttää kuinka ulompi soi liittyvät sisemmän soi. Kyseistä kaaviota on mahdollisimman tehokasta, jossa näkyy, miten yhden soi toimi sen maksuvelvollisen osiin.

Kuva Office 2016 for Windowsin Sunburst-kaaviosta

Auringonsädekaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Lisätietoja on artikkelissa luominen auringonsädekaavion luominen.

Vesiputouskaavion luominen näyttää Juokseva summa taloudellisten tietojen, kun arvot on lisätty tai vähennetty. Se on hyödyllinen ymmärtämään, kuinka aloitusarvo koskee positiivisia ja negatiivisia arvoja sarjaa. Sarakkeet ovat väreillä tiedät nopeasti positiivinen negatiivinen numeroihin.

Esimerkki vesiputouskaaviosta

Vesiputouskaavioissa ei ole kaavion alatyyppejä.

Lisätietoja on artikkelissa luominen vesiputouskaavion luominen.

Histogrammikaaviosta näkyy tiedon esiintymistaajuus tietyssä jakautumassa. Kaavion jokaista saraketta kutsutaan lokeroksi. Niitä voidaan muuttaa tietojen tarkempaa analyysia varten.

Mallihistogrammi

Histogrammi-kaaviolajit

 • Histogrammi    Histogrammikaavio esittää tietojen jakautumisen esiintymistaajuuden mukaisiin lokeroihin ryhmiteltynä.

  Histogrammikaavio alatyypin histogrammikaaviossa
 • Pareto-kaavio    Pareto on lajiteltu histogrammikaavio, joka sisältää sekä laskevaan järjestykseen lajitellut sarakkeet että viivan, joka edustaa kumulatiivista kokonaisprosenttiosuutta.

  Pareto-kaavion alityyppi käytettävissä olevissa histogrammikaavioissa

Lisätietoja on käytettävissä Histogrammi ja Pareto .

Ruutu ja jana-kaavio näyttää tietojen jakautumisen quartiles, korostaminen keskiarvo ja harha kyselyjä. Ruutujen ehkä laajentaminen pystysuunnassa nimeltä ”janat” rivit. Viivat ilmaisevat vaihtelevuudesta ylä- ja alarajan quartiles ulkopuolella, ja tahansa ne rivit tai janat ulkopuolella pidetään poikkeavien arvojen. Käytä tätä kaaviolajia, kun useita tietojoukot, jotka liittyvät toisiinsa jollakin tavalla.

Malliruutu ja janakaavio

Lisätietoja on artikkelissa Luo ruutu ja jana-kaavio.

pylväskaavio

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää pylväskaavioksi. Pylväskaaviossa luokat järjestetään yleensä vaaka-akselille ja arvot pystyakselille.

Pylväskaavioiden avulla voidaan osoittaa tietojen muutokset ajan kuluessa sekä vertailla kohteita.

Pylväskaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Yhdistelmäpylväskaavio     Vertaa arvoja eri luokkien välillä. Yhdistelmäpylväskaavio näyttää arvot kaksiulotteisina pystysuuntaisina suorakulmioina. Kolmiulotteisen kaavion yhdistelmäpylväs näyttää tiedot kolmiulotteisesti.

 • Pinottu pylväskaavio     Ilmaisee yksittäisten osien suhdetta kokonaisuuteen, ja kunkin arvon osuutta verrataan kokonaisuuteen eri luokkien välillä. Pinottu pylväskaavio näyttää arvot kaksiulotteisina pystysuuntaisina suorakulmioina. Kolmiulotteinen pinottu pylväskaavio näyttää tiedot kolmiulotteisesti. Kolmiulotteinen perspektiivi ei ole todellinen kolmiulotteinen kaavio, sillä kolmatta arvoakselia (syvyysakseli) ei käytetä.

 • 100 %:n pinottu palkkikaavio     Vertaa kunkin arvon vertaa kunkin arvon prosenttiosuutta kokonaisuuteen eri luokkien välillä. 100 %:n pinottu pylväskaavio näyttää arvot kaksiulotteisina 100 %:n pystysuuntaisina suorakulmioina. 100 %:n kolmiulotteinen pinottu pylväskaavio näyttää tiedot kolmiulotteisesti. Kolmiulotteinen perspektiivi ei ole todellinen kolmiulotteinen kaavio, sillä kolmatta arvoakselia (syvyysakseli) ei käytetä.

 • Kolmiulotteinen pylväskaavio     Käyttää kolmea muokattavaa akselia (vaaka-, pysty- ja syvyysakseli). Ne vertaavat arvopisteitä vaaka- ja syvyysakseleilla.

 • Lieriö-, kartio- ja pyramidikaavio     Käytettävissä vastaavat yhdistelmäkaaviot, pinotut kaaviot, 100 %:n pinotut kaaviot ja kolmiulotteiset kaaviot kuin suorakaiteen muotoisissa palkkikaavioissa. Ne näyttävät tiedot ja vertaavat niitä samalla tavalla. Ainoa ero on siinä, että nämä kaaviolajit käyttävät lieriö-, kartio ja pyramidimuotoja vaakasuuntaisten suorakulmioiden sijasta.

kaavion viiva

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää viivakaavioksi. Viivakaaviossa voidaan näyttää jatkuvia tietoja ajan suhteen yhteisellä mitta-asteikolla. Ne sopivat täten ihanteellisesti tietojen suuntausten esittämiseen tasavälein. Luokan tiedot jakautuvat viivakaaviossa tasaisesti vaaka-akselille, ja kaikki arvopisteet jakautuvat tasaisesti pystyakselille.

Viivakaavioita kannattaa käyttää, jos luokkaotsikot ovat tekstiä ja ne kuvaavat tasaisesti järjestettyjä arvoja, kuten kuukausia, neljännesvuosia tai tilivuosia.

Viivakaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Viivakaaviot merkkien kanssa tai ilman niitä     Näyttävät suuntaukset ajan kuluessa tai järjestetyissä luokissa. Kannattaa käyttää erityisesti, jos arvopisteitä on useita ja niiden esitysjärjestys on tärkeä. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä viivakaavioita ilman merkkejä.

 • Pinotut viivakaviot merkkien kanssa tai ilman niitä     Näyttävät aikaan tai järjestettyihin luokkiin perustuvan suuntauksen arvosarjoittain. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä pinottua viivakaaviota ilman merkkejä.

 • 100 %:n pinotut viivakaviot merkkien kanssa tai ilman niitä     Näyttävät aikaan tai järjestettyihin luokkiin perustuvan suuntauksen arvosarjoittain osuutena kokonaisuudesta. Jos luokkia on useita tai arvot ovat summittaisia, käytä 100 % pinottua viivakaaviota ilman merkkejä.

 • Kolmiulotteinen viivakaavio    Kolmiulotteisessa viivakaaviossa kukin tietorivi tai -sarake näkyy kolmiulotteisena nauhana. Kolmiulotteisessa viivakaaviossa on muokattava vaaka-, pysty- ja syvyysakseli.

ympyräkaavio

Tiedot, jotka on järjestetty Excel-laskentataulukkoon yhdeksi sarakkeeksi tai riviksi, voidaan piirtää ympyräkaaviona. Ympyräkaaviossa kohteiden koko esitetään yhdessä arvosarjassa kaikkien kohteiden summaan suhteutettuna. Ympyräkaavion arvopisteet näytetään koko ympyräkaavion prosenttiosuutena.

Ympyräkaavioita kannattaa käyttää, kun haluat piirtää vain yhden arvosarjan, mikään piirrettävä arvo ei ole negatiivinen, piirrettävät arvot eivät ole nolla-arvoja, luokkia on enintään seitsemän ja luokat esittävät koko ympyrän osia.

Ympyräkaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Ympyräkaavio    Näyttää kunkin arvon osuuden kokonaisuudesta kaksiulotteisessa tai kolmiulotteisessa muodossa. Voit painottaa sektoreita irrottamalla niitä manuaalisesti ympyräkaaviosta.

 • Ympyrä- tai palkkikaavio sektorista -kaavio     Näyttää käyttäjän määrittämiä, pääkaaviopalkista poimittuja ja toissijaiseen ympyräkaavioon tai pinottuun palkkikaavioon yhdistettyjä arvoja. Näistä kaaviolajeista on hyötyä, kun pääympyräkaavion pienet sektorit halutaan tuoda paremmin esiin.

 • Leikatut ympyräkaaviot    Näyttävät kunkin arvon osuuden kokonaisuudesta siten, että painotus on yksittäisillä arvoilla. Leikatut ympyräkaaviot voidaan esittää kolmiulotteisessa muodossa. Voit vaihtaa kaikkien sektoreiden tai yksittäisten sektoreiden hajotusasetusta. Leikatun ympyräkaavion sektoreita ei kuitenkaan voi siirtää manuaalisesti.

kaaviopalkki

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää palkkikaavioksi.

Palkkikaaviot esittävät yksittäisten kohteiden välisiä vertailuja.

Palkkikaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Yhdistelmäpalkkikaavio     Vertaa luokkien arvoja. Yhdistelmäpalkkikaaviossa luokat järjestetään yleensä pystyakselille ja arvot vaaka-akselille. Kolmiulotteinen yhdistelmäpalkkikaavio näyttää vaakasuuntaiset suorakulmiot kolmiulotteisesti. Tietoja ei näytetä kolmella akselilla.

 • Pinotut palkkikaaviot    Osoittavat osien suhteen kokonaisuuteen. Kolmiulotteinen pinottu palkkikaavio näyttää vaakasuuntaiset suorakulmiot kolmiulotteisesti. Tietoja ei näytetä kolmella akselilla.

 • 100 %:n pinottu palkkikaavio ja kolmiulotteinen 100 %:n pinottu palkkikaavio    Vertaa kunkin arvon prosenttiosuutta kokonaisuuteen eri luokkien välillä. 100 %:n kolmiulotteinen pinottu palkkikaavio näyttää vaakasuuntaiset suorakulmiot kolmiulotteisesti. Tietoja ei näytetä kolmella akselilla.

 • Vaakasuuntainen lieriö-, kartio- ja pyramidikaavio     Käytettävissä vastaavat yhdistelmäkaaviot, pinotut kaaviot, 100 %:n pinotut kaaviot kuin suorakaiteen muotoisissa palkkikaavioissa. Ne näyttävät tiedot ja vertaavat niitä samalla tavalla. Ainoa ero on siinä, että nämä kaaviolajit käyttävät lieriö-, kartio ja pyramidimuotoja vaakasuuntaisten suorakulmioiden sijasta.

kaavioalue

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää aluekaavioksi. Näyttämällä arvojen summan aluekaavio näyttää myös piirrettyjen osien suhteen kokonaisuuteen.

Aluekaaviot korostavat muutoksen määrää ajan kuluessa, ja niitä käyttämällä voidaan kiinnittää huomio suuntauksen kokonaisarvoon. Esimerkiksi tietyn aikavälin tuottoa edustavat tiedot voidaan piirtää aluekaavioon siten, että ne korostavat kokonaistuottoa.

Aluekaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Aluekaavio    Esittää arvojen aikaan tai muihin luokkiin perustuvia suuntauksia. Kolmiulotteisissa aluekaavioissa on kolme muokattavaa akselia (vaaka-, pysty- ja syvyysakselit). Yleensä kannattaa harkita viivakaavion käyttämistä pinoamattoman aluekaavion sijaan, koska yhden arvosarjan tiedot saattavat peittää toisen sarjan tiedot.

 • Pinottu aluekaavio    Näyttävät aikaan tai muihin luokkiin perustuvan suuntauksen arvosarjoittain. Pinottu kolmiulotteinen aluekaavio näyttää tiedot samalla tavalla, mutta siinä käytetään kolmiulotteista perspektiiviä. Kolmiulotteinen perspektiivi ei ole todellinen kolmiulotteinen kaavio, sillä kolmatta arvoakselia (syvyysakseli) ei käytetä.

 • 100 %:n pinottu aluekaavio    Näyttää aikaan tai muihin luokkiin perustuvan suuntauksen arvosarjoittain osuutena kokonaisuudesta. 100 %:n pinottu kolmiulotteinen aluekaavio näyttää tiedot samalla tavalla, mutta siinä käytetään kolmiulotteista perspektiiviä. Kolmiulotteinen perspektiivi ei ole todellinen kolmiulotteinen kaavio, sillä kolmatta arvoakselia (syvyysakseli) ei käytetä.

pistekaavio

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää xy- (piste)kaavioksi. Pistekaaviossa on kaksi arvoakselia. Näyttävät yhden numeerisen arvojoukon vaaka-akselilla (x-akselilla) ja toisen pystyakselilla (y-akselilla). Se yhdistää nämä arvot arvopisteiksi ja näyttää ne epätasaisin välein.

Pistekaaviossa näkyvät joko useiden arvosarjojen numeeristen arvojen suhteet, tai siihen piirretään kaksi numerosarjaa yhtenä xy-koordinaattien sarjana. Pistekaavioita käytetään yleisesti, kun halutaan näyttää ja verrata numeerisia arvoja, kuten tieteellisiä, tilastollisia tai teknisiä tietoja.

Pistekaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Pistekaavio ja vain merkit -kaavio     Vertaa arvopareja. Käytä pistekaaviota, jossa on arvopisteiden merkit, mutta ei viivoja, jos arvopisteitä on useita ja yhdistävät viivat tekisivät tiedoista vaikeaselkoisia. Voit käyttää tätä kaaviolajia myös, kun arvopisteiden välisiä yhteyksiä ei ole tarpeen esittää.

 • Pistekaavio ja tasoitetut viivat ja merkit sekä pistekaavio ja tasoitetut viivat    Tässä kaaviossa arvopisteet on yhdistetty tasoitetulla kaariviivalla. Tasoitetuissa viivoissa voidaan näyttää merkit. Käytä tasoitetuissa viivoissa merkkejä, jos arvopisteitä on useita.

 • Pistekaavio ja suorat viivat ja merkit ja pistekaavio ja suorat viivat    Näyttää arvopisteiden välillä suorat yhdysviivat. Suorissa viivoissa voidaan näyttää merkit.

kuplakaavio

Kuplakaavio on eräänlainen xy-(piste)kaavio. Kuplan koko vastaa kolmannen muuttujan arvoa.

Kuplakaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Kuplakaavio ja kolmiulotteinen kuplakaavio     Vertailevat kolmen arvon joukkoja kahden sijaan. Kolmas arvo määrittää kuplan koon. Voit määrittää kuplat näkymään kaksiulotteisessa muodossa tai kolmiulotteista tehostetta käyttäen.

pörssikaavio

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin tietyssä järjestyksessä Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää pörssikaavioksi.

Kuten nimestäkin voi päätellä, pörssikaaviolla esitetään tavallisesti osakekurssien muutoksia. Tätä kaaviota voidaan kuitenkin käyttää myös tieteellisten tietojen esittämiseen. Voit esimerkiksi käyttää pörssikaaviota, kun haluat esittää päivittäisiä tai vuosittaisia lämpötilan vaihteluita.

Pörssikaavioiden alalajeja ovat seuraavat:

 • Pörssikaavio     Kuvaa osakehintoja. Edellyttää kolmea arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: päivän ylin hinta, päivän alin hinta ja hinta sulkemishetkellä.

 • Avauksen sisältävä pörssikaavio    Edellyttää neljää arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: hinta avaushetkellä, päivän ylin hinta, päivän alin hinta, hinta sulkemishetkellä.

 • Vaihdon sisältävä pörssikaavio    Edellyttää neljää arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: hinta avaushetkellä, päivän ylin hinta, päivän alin hinta, hinta sulkemishetkellä. Pörssikaaviossa kuvataan vaihtoa kahden akselin avulla, joista toinen on vaihtoa kuvaavia sarakkeita ja toinen pörssikursseja varten.

 • Avauksen ja vaihdon sisältävä pörssikaavio    Edellyttää viittä arvosarjaa seuraavassa järjestyksessä: vaihto, avaushinta, päivän ylin hinta, päivän alin hinta, hinta sulkemishetkellä.

kaavion pinta

Tiedot on järjestetty sarakkeisiin ja riveihin Excel-laskentataulukossa ja ne voidaan piirtää pintakaavioksi. Samoin kuin topografisessa kartassa, värit ja kuviot ilmaisevat alueet, jotka kuuluvat samaan arvoalueeseen.

Pintakaavio on hyödyllinen silloin, kun haluat löytää kahden arvosarjan väliset parhaat yhdistelmät.

Pintakaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Kolmiulotteinen pintakaavio    Arvojen kehitystä kuvataan jatkuvan käyrän kahdella eri ulottuvuudella. Pintakaavion värinauhat eivät edusta arvosarjoja, vaan ne esittävät arvojen erot. Kaavio on kolmiulotteinen näkymä tiedoista ja se voidaan kuvitella kolmiulotteisen pylväskaavion päälle venytetyksi tasoksi. Kaaviota käytetään yleensä suurten tietomäärien välisten, vaikeasti hahmotettavien suhteiden erottamiseen.

 • Kolmiulotteinen pintakaavio (lankamalli)     Näyttää vain viivat. Kolmiulotteisen pintakaavion lankamallin hahmottaminen voi olla vaikeaa, mutta sitä voidaan käyttää suurien arvosarjojen nopeaan kuvaamiseen.

 • Korkeuskäyräkaavio    Korkeuskäyräkaaviot ovat ylhäältäpäin tarkasteltavia pintakaavioita, jotka muistuttavat kaksiulotteisia topografisia karttoja. Korkeuskäyräkaavioissa värinauhat edustavat tiettyjä arvoalueita. Korkeuskäyräkaavion viivat yhdistävät vastaavan arvon interpoloituja pisteitä.

 • Mustavalkoinen korkeuskäyräkaavio    Myös mustavalkoiset korkeuskäyräkaaviot ovat ylhäältäpäin tarkasteltavia pintakaavioita. Pinnalla ei ole värinauhoja, joten kaaviossa näkyy vain viivoja. Mustavalkoisen korkeuskäyräkaavion lukeminen voi olla hankalaa. Niiden sijaan kannattaa harkita kolmiulotteisten pintakaavioiden käyttämistä.

rengaskaavio

Rengaskaavio osoittaa ympyräkaavion tavoin osien suhteen kokonaisuuteen. Siinä voi kuitenkin olla useampia kuin yksi arvosarja. Jokainen rengaskaavion rengas kuvaa arvosarjaa.

Rengaskaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Rengaskaavio    Tiedot esitetään kehissä, ja kukin kehä vastaa yhtä arvosarjaa. Jos prosenttiosuudet ovat näkyvissä arvopisteen otsikoissa, kunkin kehän kokonaissumma on 100 prosenttia.

 • Leikatut rengaskaaviot    Näyttävät kunkin arvon osuuden kokonaisuudesta siten, että painotus on yksittäisillä arvoilla. Niissä voi kuitenkin olla useampia kuin yksi arvosarja.

säteittäinen kaavio

Säteittäisessä kaaviossa jokaisella luokalla on oma arvoakselinsa, joka lähtee säteittäin keskipisteestä. Viivat yhdistävät kaikki saman sarjan arvot.

Säteittäisten kaavioiden avulla voidaan verrata useiden arvosarjojen koostearvoja.

Säteittäisten kaavioiden alatyypit ovat seuraavat:

 • Säteittäinen kaavio     Näyttää arvojen muutokset suhteessa keskipisteeseen.

 • Täytetty säteittäinen kaavio     Näyttää arvojen muutokset suhteessa keskipisteeseen ja täyttää arvosarjojen kattaman alueen värillä.

Kaaviolajin muuttaminen

Jos sinulla on jo kaavio, mutta haluat vaihtaa sen tyyppiä:

 1. Valitse kaavio, valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehti ja valitse Muuta kaaviolaji.

  Kaavion rakenne -välilehden oikea puoli
 2. Valitse uusi kaaviolaji valikoimassa käytettävissä olevat vaihtoehdot.

Katso myös

Karttakaavion luominen

Luo Suppilokaavio

Esitä tiedot Gantt-kaaviossa

Histogrammin luominen

Pareto-kaavion luominen

Luo auringonsädekaavion luominen

Treemap-kaavion luominen

Luo vesiputouskaavion luominen

Luo ruutu ja jana-kaavio

Ympyräkaavion lisääminen

Luo kaavio, jossa suositellut kaaviot

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×